Hé leuk, nikab vlag van jihad wil de Tweede Kamer in

Islam is bezig Europa te veroveren.Het betreft hier niet zozeer een gewapende verovering, maar een verovering middels zending en propaganda, ook bekend als dawa.Een instrument om de vestiging van een islamitische maatschappij mogelijk te maken.Variërend van het stichten van scholen tot het bouwen van moskeeën en het organiseren van sociale voorzieningen.Het uiteindelijke doel van dawa in Europese landen is om de politieke instellingen van een vrije samenleving te vernietigen en ze te vervangen door de sharia-wetgeving.En de ‘jihad’, die mensen al langer kennen van IS en aanslagen in het westen, is binnen die praktijk slechts een ultiem-laatste middel-als we hun wensen niet vervullen zoals ze willen.Moslims zijn overal als minderheid begonnen.In Turkije bestonden ze niet. In Egypte bestonden ze niet. In Syrië en Jordanië bestonden ze niet. In Afghanistan bestonden ze niet. In Afrika bestonden ze niet. En kijk eens wat een bende ze er nu van maken.Het grote probleem bij het aanpakken van dawa-activiteiten is dat ze zich doorgaans binnen de grenzen van de wet afspelen.Als je daar wat tegen probeert te ondernemen, krijg je direct het verwijt dat je tot haat aanzet…

Dar al-dawa is een zeer goede methodiek om aardig ver te komen met islamisering.Dawa is voor de islamisten van vandaag wat de ‘lange mars door de instellingen’ was voor de twintigste-eeuwse marxisten. Het is van binnenuit ondermijning – misbruik van godsdienstvrijheid om die vrijheid te ondermijnen en land te veroveren.Dat plan is al zo oud als de islam zelf. De wereld onderwerpen aan de waanzin van Mohammed en dat is de opdracht voor elke moslim.Wat mijn inziens ook een probleem in Europa is, is dat we ons zo schamen over ons verleden. Bijvoorbeeld over de kruisvaarders. Terwijl de kruisvaarders juist een reactie waren op de Islamitische invasie in Europa en tevens omdat Christelijke pelgrims op een gegeven moment de toegang tot Jeruzalem ontzegd werd door de islamitische overheerser…

Kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht van GL blijkt behalve GroenLinks-kandidaat ook vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie Femyso te zijn.Wat erger is, deze club zou banden hebben met de omstreden Moslimbroederschap,die in meerdere landen als terroristische organisatie aangeduid. Dus FEMYSO is opgericht door een terroristische organisatie en Khautar-van wie de vader de oprichter van de Nederlandse ‘chapter’ van de Moslimbroederschap is-was jaren de voorzitter van Femyso. Opvallend is dat haar Femyso-bestuursfunctie niet wordt vermeld in de door GroenLinks verstrekte biografie. GL-partijleider Jesse Klaver doet er dagenlang het zwijgen toe. Uiteindelijk moet hij toegeven dat het lidmaatschap van Bouchallikht bekend was bij de partij.De zaak Kautharrel begint nu erg te stinken.Een paar dagen geleden is een foto van Kauthar opgedoken bij een demonstratie, waar anti-semitische leuzen werden meegedragen.Kauthar gaat naar een antisemitische demonstratie en ziet vlaggen en spandoeken met swastika’s. Dan kun u 2 dingen doen. Meelopen of weggaan.En als je daar niet voor staat, loop je toch niet mee in zo’n demonstratie met vlaggen en spandoeken met swastika’s!…

‘Wie de staat Israël niet met terreurleger Islamitische Staat durft gelijk te stellen, zoals GL-leider Jesse Klaver, is een schurk of laf’. Die stelling heeft Kauthar twee jaar geleden onderschreven op Facebook.Kauthar-een extremist- is een jodenhaatster pur sang.Er zijn op de wereld geen fellere Jodenhaters dan moslims.De islam staat voor antisemitisme.En vanuit de Koran en de islamitische traditie moeten Joden keihard vervolgd worden.Er staat meer antisemitische tekst in de Koran dan in Mein Kampf.De haat tegen Joden en niet-moslims is een kernwaarde binnen de islam. En Kauthar hier weet dat donders goed.Ze verspreidt gewoon leugens!Taqiyya van de bovenste plank.Soera 9, vers 3: ‘lieg tegen ongelovigen om de islam sterker te maken’.Een mohamedaan is toegestaan te liegen, tegen ongelovigen om zijn ware bedoelingen af te schermen. Dat zijn geen vertelselkes, dat zijn keiharde feiten.Hou je taqqiya lekker voor je, Kauthar.Ongelofelijk dat zulke mensen plaats kunnen nemen in de Nederlandse politiek.Levensgevaarlijk!Ik ben geen complotdenker,maar ik zie hier een zorgvuldige geplande infiltratie van de Nederlands politiek.Ze staat voor vrijheid zeg politiek correcte mensen, maar ze hangt een totalitair onderdrukkende ideologie aan met die hijab, het symbool voor een akelige ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!Iemand in zo’n ‘dwangbuis-nikab’ dient Allah. Niet het Nederlandse volk…

In Wilders‘ gedachtegoed is de islam een fascistische ideologie‘, die alleen samen kan gaan met de westerse cultuur, als moslims bepaalde delen uit de Koran scheuren.Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers. De islam is  fundamenteel vrouwonvriendelijk; de islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor. Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man. Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking: grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…

De Koran; 2:223: ‘Uw vrouwen zijn een akker voor u: ploeg uw akker wanneer of hoe gij wilt: maar doe voortijdig iets goed voor uw ziel en vreest Allah en weet dat gij Hem zult ontmoeten (in het Hiernamaals ), en geef (deze) goede tijdingen aan degenen die geloven’.Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.En om een verkrachting te bewijzen, moet het vrouwelijke slachtoffer vier mannelijke getuigen hebben.Dus,in verkrachtingszaken heeft ze bij voorbaat verloren en in streng islamitische landen zal ze zelfs ter dood kunnen worden veroordeeld vanwege ‘overspel’.Mohammed zei:”De reden waarom twee vrouwen gelijk zijn aan het getuigenis van een man is omdat vrouwen intelligentie tekort komen”(Bukhari 6:301).Volgens de Hadith, meer vrouwen dan mannen te vinden zijn in de hel(Bukhari Vol.4: 464 p.305.; vgl. Bukhari vol.2:161; vol.1:301)…

Vrouwen en meisjes zijn volgens de sharia wet tweederangsburgers en de westerse politici doen alsof er niets aan de hand is. Dat is behoorlijk hypocriet.Huiselijk geweld jegens  vrouwen wordt in de Koran gelegitimeerd.”Een man mag zijn vrouw corrigeren-slaan als ze tegen hem in opstand komt” (Koran 4:34)- als ze een andere mening heeft.Uit Hadith(sunan Abu Dawud 11.2141) blijkt dat Mohammed aanvankelijk verboden had dat mannen hun vrouwen sloegen, maar onder druk van Umar die vond dat mannen de controle over hun vrouwen aan het verliezen waren, liet hij dit toch toe.De mannen zijn in de islam bevoorrecht boven de vrouwen.”Mannen hebben een rang boven vrouwen”(Koran- 2:228).Moslima’s worden door hun man en familie onderdrukt en moeten een hoofddoek dragen.Ik hekelt de houding van westerse vrouwelijke politici die naar Iran reizen met een hoofddoek op, onder wie de Nederlandse minister Sigrid Kaag…

Het was een van de eerste maatregelen in 1979 in Iran: alle vrouwen moeten een hoofddoek dragen. Zo wilden ze laten zien dat Iran in handen was van de islam.De fundamentalisten beseffen de kracht van de ‘visuele aanwezigheid’, van de zichtbaarheid van de islam in het straatbeeld. Daarom willen zij die hoofddoek.Nergens staat geschreven dat gelovige vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Wel staat er(uit Koranvers -33/59) dat zij hun kuisheid moeten bewaken, dat ze hun aantrekkelijkheden niet mogen tonen, dat zij sluiers over hun boezem moeten dragen en hun ogen moeten neerslaan.De islam zich alleen uitspreekt over bedekken en niet specifiek over een hoofddoek.Dat zien politiek correcte mensen  als culturele identiteit die we niet ter discussie mogen stellen.En wie het opneemt voor de onderdrukking van vrouwen in de islam, wordt meteen islamofobie verweten.Vrouwen zijn niet meer waard in de ISLAM,dan een lolly die op de grond is gevallen.Weg met de hoofddoek en nikab,weg met verschrikkelijke islam…

Links en islamisten hebben twee dingen gemeenschappelijk, beiden haten ze het vrije Westen en beiden geloven ze in een autoritair totalitair regime.Linkse mensen denken dat de islam een soort van socialisme is, en dat Mo een soort van Karl Marx is, en dat de islam in ieder geval slachtoffer is van het te vernietigen kapitalisme en eigenlijk alles wat er maar aan wittemensencultuur te vinden is. Linkse mensen denken dat je met importeren van islam en het die islam mee laten doen met je eigen politieke mars naar de Macht, je als vanzelf alsnog en hernieuwd het Arbeidersparadijs krijgt, liefst een planeetomvattende Sovjetunie 2.0, waarin iedereen leeft omringd met warmtepompen, windmolens en zonnepanelen, en waarin we allemaal gelukkig zijn (maar niet heus) met deze nieuwe totalitaire, feodale, agrarische en islam-verrijkte wereldorde.Elke debiel op links die denkt dat de islam wel integreert in Nederland heeft agendapunt 1 van het Moslimbroederschap gemist: totale onderwerping aan de islam.En zodra de shariastaat een feit is worden de nuttige idioten van een gebouw gegooid, nog voor de homo’s.Het probleem met Links is dat ze serieus geloven in een wereld van eenheid. Totaal niet doorhebbende dat de helft van de sharia wereld hun wilt verpletteren als kakkerlakken, met hun geitenwollen sokken gedachtegoed.Een stem op Groen Links is een stem voor Hollandistan.Er is maar 1 oplossing. NEXIT!Wees verstandiger kies voor de PVV! 

Vrouwen werden dagelijks vernederend in Iran. Zonder toestemming van hun mannelijke voogd mochten ze het huis niet meer verlaten, laat staan werken studeren of reizen. De huwelijksleeftijd werd verlaagd tot negen jaar, waarbij de voogd het kind kon uithuwelijken. Vrouwen konden enkel nog scheiden in uitzonderlijke gevallen, mannen op elk moment. Na de scheiding ging de voogdij van het kind naar de vader, en na diens dood zelfs naar zijn familie.Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg de Hezbollah, de militie van de islamitische partij, de vrije hand om vrouwen op straat fysiek aan te vallen als ze zonder hijab het huis hadden verlaten. De speciaal daarvoor opgerichte zedenpolitie nam hun taak over. Nergens waren de vrouwen nog veilig. Auto’s werden aangehouden en als de hoofddoek iets te veel naar achter was geschoven, werd de auto in beslag genomen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Hé leuk, nikab vlag van jihad wil de Tweede Kamer in

 1. Pingback: Hé leuk, nikab vlag van jihad wil de Tweede Kamer in | E.J. Bron

 2. dutchess43 says:

  Men moet het discrimineren niet meer strafbaar stellen.
  Dan kan het verboden worden voor moslims in de politiek van een westers lnd plaats te nemen.
  Dit is toch tè gek voor woorden!

  Liked by 3 people

 3. Pingback: Hé leuk, nikab vlag van jihad wil de Tweede Kamer in… | eunmask

 4. Pingback: Hé leuk, nikab vlag van jihad wil de Tweede Kamer in… | eunmask

 5. scherpschutter1943 says:

  De islam in het nl.parlement is dodelijker dan arsenicum, alleen gaat arsenicum wat sneller maar de islam bereikt altijd haar doel tenzij wij de wapens opnemen tegen de islam.

  Like

 6. Gienekehado St. says:

  Afgaand op de kop (van dit artikel) zeg ik; Meer Meer Meer SOEPJURKEN in de 2e (slaap)Kamer!! Hoe duidelijk wil je het hebben!!! Meer Meer Meerrrrrrrrrrrr…….

  Like

 7. Republikein says:

  Zou deze snor zoveel werkende cellen hebben dat wat hier wordt beweerd, en daar sta ik achter, dat zij dit misbruikt, als een variant op takiya, of een juiste toepassing, whatever, dat zij dat aan het uitvoeren is?
  Ik betwijfel het, maar niet onmogelijk!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s