Covid is een decennia lang geplande hoax door de Deep State, Bilderberg, Bill Gates, Soros, Rockefeller en de Rothschilds

In september 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een lijvig document over de langverwachte vernietigende pandemie. Dat voorspelde een herhaling van de Spaanse griep, maar dan zovele keren erger. Er zouden 100 à 400 miljoen doden vallen, en geen enkel land, geen enkele persoon zou gespaard blijven. De WGO sprak klare taal: verlaat uw werk, familie, vrienden. Sluit u thuis op als u wil overleven. Geef uw familie, carrière, werk op. Hou afstand van anderen, raak niemand aan, bedek uw neus en mond. Vergeet het leven als u nog verder wil blijven leven.Onze beleidsvoerders, verlamd door angst, gingen te rade bij de “experts”, die de boodschap van de WGO herhaalden.De manier waarop Covid-19 is geschetst door politiek en media, heeft de situatie geen goed gedaan. Oorlogstermen waren geliefd en krijgshaftige taal ontbrak niet. Er is veelvuldig gesproken van een ‘oorlog’ met een ‘onzichtbare vijand’ die ‘verslagen’ moet worden.De strijd tegen corona is religie geworden: dag na dag worden de dogma’s, geloofsartikelen en banvloeken in alle media herhaald. Wie daar vraagtekens bij zet, wordt geëxcommuniceerd of uitgemaakt voor moordenaar.Alternatieve meningen werden genegeerd of geridiculiseerd.Wij hebben geen open debatten gezien in de media, waar andersdenkenden hun visie konden geven.De vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts en autoriteiten werden en worden verwijderd van sociale media…

Waarom is het zo moeilijk om te zeggen:We zaten ernaast en we hebben maatregelen genomen voor het zwaarste scenario, dat bleek echter niet nodig, we moeten weer terug naar de situatie van voor 1 maart.Alle coronamaatregelen waar onze maatschappij – de hele wereld – onder gebukt gaat, zijn gebaseerd op de uitslagen van de PCR-test,die er met een spoedprocedure doorgejaagd en werd nooit ernstig zelf getest. De maker waarschuwde uitdrukkelijk dat deze test bedoeld was voor research en niet voor diagnostiek.De PCR- test werkt met cycli van amplificatie van genetisch materiaal – een stukje genoom wordt telkens vergroot. Elke verontreiniging (vb. andere virussen, debris van oud virusgenoom) kan mogelijks vals positief testen.De test meet dus niet hoeveel virussen er aanwezig zijn in het staal. Een echte virusinfectie betekent een massale aanwezigheid van virussen, de zogenaamde virusload. Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.Op de vraag van kamerlid Van Haga bevestigde Jaap van Dissel (RIVM) een heel belangrijk punt dat de grond onder de coronamaatregelen wegslaat: een positieve PCR-test staat niet gelijk aan een besmetting.Dus,waar politici en media al maanden bangmaken met berichtgeving over ‘toegenomen besmettingen’ of ‘patienten’, kunnen we gerust stellen dat dit misleidend is…

De hele Corona-aanpak is een van de grootste schandalen ooit. ”Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen”, zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika.In Italië en Spanje zijn de strengste maatregelen ingevoerd en zoals we weten zijn daar de meeste doden in heel Europa.We zijn altijd aangevallen door virussen en ons organisme bestrijdt ze.Zo krijgen we immuniteit en als we onszelf isoleren,dan worden we zwakker en zieker. Het probleem met corona maatregelen is dat er nog geen immuniteit tegen opgebouwd is, dat wordt ons voorgehouden. Dit is echter niet helemaal correct, want anders zouden er namelijk veel meer zieken zijn (overleden). Daarbij zijn de genomen maatregelen zo idioot, zoals het sluiten van scholen etc. dat groep-immuniteit geen kans krijgt en dat alles dus veel langer gaat duren met een tweede of zelfs derde golf in het vooruitzicht.Corona maatregelen hebben alleen maar schade toegebracht aan de gezondheid van mensen…

De meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen, al een aangeboren of algemene immuniteit hebben. Dit wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan Covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.Een onderzoek in het tijdschrift Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen), terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden. De onderzoekers vonden in een populatie niet-besmette personen tot 60% SARS-Cov-2 reactiviteit met CD4+T-cellen, wat suggereert dat er sprake is van kruisreacties met andere verkoudheids-(corona)virussen.De meeste mensen hebben dus reeds een aangeboren of kruisimmuniteit, omdat ze al in contact waren met varianten van hetzelfde virus.De overgrote meerderheid van de besmette personen  (>98%) werd niet of nauwelijks ziek of herstelde spontaan…

Covid-19 is geen killervirus, maar een goed behandelbare aandoening met een mortaliteit vergelijkbaar met een seizoensgriep.En zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.In maart ging de Wereldgezondheidsorganisatie ervan uit dat 3,4 procent van de geïnfecteerden zou overlijden. Dat is bijgesteld naar 0,6 procent.Bij de gewone seizoensgriep ligt dat tussen de 0,10 en 0,17 procent.Er is dus geen sprake van een killervirus.„Veel mensen in Nederland hebben het nieuwe coronavirus gehad zonder dat zij klachten hadden. Dat betekent dat Covid-19 milder is dan aanvankelijk gedacht”, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw.Eerder dachten onderzoekers volgens De Gouw dat ongeveer 20 procent van de mensen met een corona-infectie in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat blijkt 3,5 procent van de coronapatiënten te zijn.Het aantal geregistreerde overleden coronadoden is ook overschat.Er is een verschil tussen overlijden aan corona en overlijden met corona. Mensen zijn vaak drager van meerdere virussen en potentieel pathogene bacteriën op hetzelfde moment. Rekening houdend met het feit dat de meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden, leden aan bijkomende pathologie, kan men niet zomaar besluiten dat een besmetting met corona de doodsoorzaak was. Hiermee werd veelal geen rekening gehouden in de statistieken.Mensen overlijden niet aan corona, maar met corona…

Er vanaf het begin werd gesproken over het verkrijgen van een vaccin(in China leven ze al maanden  normaal,zonder vaccinatie!), terwijl medici die kwamen met een alternatief dat er al op de markt bestaande medicatie was, die door het toepassen op hun eigen corona patienten een 100 % positief resultaat opleverde,verboden werd deze behandelwijze toe te passen door onze Overheid Gezondheidsdienst en deze en andere iniatieven verder volkomen genegeerd werd er is niet eens onderzoek verricht voor medicatie terwijl dit tot een veel beter resultaat zal leiden dan de invoering van een vaccin waarvan het virus elk jaar zich zal gaan muteren, net als elk ander griep virus.Die 9.400 overleden grieppatiënten in Nederland-2018 was het merendeel gevaccineerd.Adviezen voor de griepprik worden gegeven door specialisten met conflicterende belangen met de vaccinindustrie. Op het ministerie van VWS is in de top geen inhoudelijke expertise aanwezig, dus lobbywerk zal daar zeker zijn vruchten afwerpen. Ted van Essen is adviseur over de uitvoering van de griepprik bij het RIVM en bij de European Scientific Working Group of Influenca ESWI) verantwoordelijk voor het organiseren van influenzacongressen. Ab Osterhaus is voorzitter van deze organisatie die voor het grootste gedeelte wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie. Deze ‘deskundige’ wist met zijn paniekzaaierij over de Mexicaanse Griep miljoenen euro’s te verspillen…

Elk corona of griepvirus verandert elk jaar, dus een vaccin is al achterhaald als het op de markt komt.Dick Bijl, expert op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, legt uit wat er mis is met vaccinaties: „Waarom zou je griepprik  nemen wat niet werkt, er is geen bewijs voor.Er is bewijs dat als je dertig ouderen vaccineert, je een griepgeval voorkomt. Dat kan ook een lichte griep zijn, want het zegt niets over de ernst.Een van de directeuren van het Genootschap van Huisartsen gaf tijdens zijn afscheid als antwoord op de vraag of hij ergens spijt van heeft gehad: ja, van het goedkeuren van de richtlijn voor huisartsen over de griepprik. In die richtlijn wordt de griepprik aanbevolen.De winter is voor huisartsen een lucratieve tijd, want met de opbrengst kunnen ze hun (wintersport)vakantie betalen.In de Gezondheidsraad zitten nog steeds mensen die banden hebben met de farmaceutische industrie. Voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza is Ab Osterhaus. Die verspreidt al decennialang doemscenario’s bij virusinfecties, terwijl hij forse belangen heeft in bedrijven die vaccins produceren. Denk aan zijn rol bij de Mexicaanse griep in 2009.Tegen GlaxoSmithKline, producent van een vaccin tegen de Mexicaanse griep, loopt nog steeds een rechtszaak over ernstige bijwerkingen bij een aantal mensen.Een groot probleem is,dat in de top van het ministerie van VWS geen mensen met inhoudelijke deskundigheid zitten. Die bestaat uit economen, bestuurskundigen en financieel specialisten, niet uit artsen, farmaceuten en epidemiologen.Al die top ambtenaren moeten eruit.Ik ben niet van plan een vaccin tegen Covid-19 te gebruken. Ik verwacht meer van een gezonde leefstijl”…RIVM volgt de Bill Gates Foundation orders op en de overheid volgt de orders van het RIVM en de NWO elite op. Heel simpel…

De elite heeft covid-19 bewust ingezet als rookgordijn voor meerdere doelstellingen van de NWO.Covid is een decennia lang geplande hoax.Een plan van de Deep State, Bilderberg ,Bill Gates, Soros,Rockefeller en de Rothschild.Iedereen weet dat de plannen van World Economic Forum en Klaus Schwab al jaren lang geleden zijn gemaakt en die plannen laten ze niet afhangen van ‘toevalligheid ” en het “geluk” van een epidemie. Het boek van Klaus Schwab “COVID-19: The Great Reset” is heldere taal!  Toeval? Uiteraard niet; dit gehele corona verhaal is georkestreerd en voorbereid. Neem alleen al Event 201 waar alle belangrijke World Economic Forum contributing partners aanwezig waren hebben de pandemie tot in detail  gesimuleerd. En dat gebeurde in november 2019. Als je alle puntjes met elkaar verbind dan staat er een levensecht scenario geprint dat volstrekt beantwoord met wat we nu in de praktijk zien. Geen toeval. Geen complot. Het plan “The Great Reset” beschrijft een kapotte samenleving met ingestorte economie waar vervolgens het eufemistische genaamde ‘build back better” plan  op wordt losgelaten om de maatschappij te hervormen naar de ideeën zoals ze in ‘agenda 2030’ staan. Het virus zelf is geen wezenlijke dreiging, de maatregelen zijn de bedreiging…

Dit scenario wat nu afgedraait wordt is een exacte kopie van de Mexicaanse griep hoax, maar dan op globaal nivo.We gaan naar verregaande afhankelijkheid van de overheid, namelijk communisme 2.0.Marxisme zal onze toekomst zijn met een technocratisch aspect-digitaal fascisme.Je wordt straks sociaal indirect gedwongen een vaccin te halen om bepaalde diensten te krijgen en te kunnen eten.Geen vaccin geen Vaxx paspoort,mag je straks de supermarkt niet meer in.Het universeel basisinkomen zal je pas krijgen, als je aan alle voorwaarden voldoet.We zijn momenteel aan het afglijden naar een samenlevingsvorm zoals in China en Noord-Korea.

Onderzoeker en hoogleraar Dr. Peter C. Gotzsche(Denemarken) werkte voor de farmaceutische industrie en schreef enkele boeken over de daar heersende maffiapraktijken. Hij noemt deze industrie dan ook ”georganiseerde misdaad”.Experts schade door vaccinatie en medicijnen: https://gezondwereldnieuws.com/experts-vaccinatie

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Covid is een decennia lang geplande hoax door de Deep State, Bilderberg, Bill Gates, Soros, Rockefeller en de Rothschilds

 1. antiislamnu says:

  Ze gaan nóóit toegeven dat ze zwaar overdreven hebben gereageerd op covid19 de staat zou dan failliet gaan aan al de terechte schadeclaims.
  Het is toch te gek voor woorden dat een tiental miljardairs hun achterlijke ideeën over hoe de wereld er uit moet zien gewoon kunnen uitvoeren omdat met geld alles mogelijk is.
  Er moet gewoon een wet komen speciaal voor miljardairs dat als zij hun geld gebruiken om invloed te krijgen op het reilen en zeilen van landen en of samenlevingen ontwrichting doormiddel van immigratie media of donaties aan bewindslieden enz enz.
  Hun vermogen grotendeels 99% geconfisqueerd wordt door de staat van het getroffen land.

  Liked by 1 person

 2. Henk Bronkhorst says:

  Met antifa is de gestapo terug de wereld zit in een linkse greep van landveraders, na
  jarenlang stapje bij stapje verder tegaan, zorgen dat je ergens binnen komt en klim op
  met ellenbogen werk, niet het land of de bevolking daarvan teld maar het eigen belang
  controle mensen op posten die nog nooit iets met hun handen gedaan hebben maar die gewoon maten naaiers zijn de ss en nsber die hun moeder nog zouden verlinken en dat wordt er met
  de paplepel van af de lagere school in ge pompt we maken er gewoon allemaal BOA`S van
  niets kunnen maar veraden, daar om het omgaan met een BOA staat gelijk aan een SOA
  het is geen politie zijn afgekeurd voor plantzoenen werk maar zeer goed als verrader NSB
  voor de linkse gestapo, hun manier van werken vuist dik in demedia, griep noem hetcovid
  zeg dat het veel erger is dan iedere andere ziekte en melk het uit, de enigste ziekte op deze
  wereld die uitgeroeid moet worden is de linkse pest!!!!

  Liked by 3 people

 3. Pingback: Over de elite heeft die haast heeft om er vaccins door te drukken – Home

 4. Jackie2015 says:

  Ik heb de feest neus bij mij en als het nodig is doe ik hem op. Ik heb geen zin om een boete van 95.00 euro op te lopen. Zo wordt men meegesleurd in de vaart der linkse volkeren, tegen wil en dank

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s