Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid

De “coronacrisis” lijkt al maanden voorbij te zijn, behalve voor politici.Al maanden zijn bijna geen ziektegevallen gemeld en geen overlijdens door het coronavirus in Europa, maar de maatregelen houden de eenzijdig geïnformeerde massa vast in een collectieve angst voor de ‘tweede,derde golf’ totdat…‘het vaccin er is’.Er wordt ook gezegd dat je zonder vaccin straks op bebaalde plekken niet meer welkom bent.Als een corona-vaccin verplicht wordt, is het gedaan met het vrije Nederland.In de Nederlandse grondwet staat: “Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.”Keuzevrijheid is van belang om als een vrij land te blijven bestaan…

Nieuw coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn gebaseerd op nieuwe medische technologieën.Er is sprake van nieuwe technieken voor genetische modificatie,die nooit eerder zijn toegepast.Deze vaccinatie verandert de persoon die gevaccineerd wordt genetisch. Het is vrij genetisch materiaal dat rechtstreeks in onze cellen wordt gebracht en vervolgens uit onze cellen wordt gelezen. Dit betekent duidelijk een genetische modificatie van de mens.Dr. David Baltimore(Nobelprijswinnaar), een van de wetenschappers die zich met deze techniek bezighoudt,heeft bevestigd dat ‘DNA-vaccins de genetische make-up veranderen’.Dat is letterlijk spelen met leven en nageslacht.Nog nooit is er zo snel een medicijn goedgekeurd door de politiek.Bij een normale goedkeuring wordt de veiligheid en werkzaamheid voor de registratie zeer grondig onderzocht en dat kost tijd. Toch heeft de minister besloten dat we die prik moeten krijgen.Dus veiligheidsstappen zijn overgeslagen en we zijn nu dus proefkonijnen, Jozef Mengele deed dat ook.We hebben hier dus te maken met een genocide door de elite in slow motion.En opmerkelijk is ook dat de vaccinmakers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die het coronavaccin veroorzaakt…

Het actief verspreiden van ‘risico-informatie’ over vaccins is het grote taboe van het Rijksvaccinatieprogramma. Voorlichting over bijwerkingen wordt nauwelijks gegeven, en erger nog: een verband tussen vaccins en bijwerkingen wordt in de regel bij voorbaat al ontkend.Beweren dat een DNA COVID-vaccin de genetische make-up van mensen op volledig voorspelbare en onschadelijke wijze zou veranderen, is hetzelfde als zeggen dat een auto zonder remmen, die honderdzestig km per uur rijdt op een snelweg tijdens de spits, geen enkele schade zou aanrichten.Iedere redelijke discussie over het vaccin specifiek of het corona-beleid in algemene zin is zo goed als onmogelijk geworden vanwege het stigma “wappie” of “complotdenker”; serieuze vragen of zorgen worden op deze manier praktisch onbespreekbaar…

In Slovenië,Kroatië,Zwitserland,Portugal,Mexico en Amerika zijn de eerste slachtoffers van coronavaccinatie.In het Zwitserse Luzern is een man overleden na tegen het nieuwe coronavirus te zijn ingeënt(het vaccin van Pfizer en BioNTech). Zijn dood veroorzaakte beroering in het land.In Mexico is een jonge dokter bijna geheel verlamd door een ontsteking aan de hersenen en het ruggenmerg, in Portugal overleed een verpleegster en in Noorwegen enkele ouderen in een tehuis; allemaal na het ontvangen van het coronavaccin van Pfizer.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan de farmaceutische industrie-Big Pharma over lijken…

In de toelatingsinstanties voor medicijnen zoals de Amerikaanse FDA, de Europese EMA en bij ons het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen wordt de dienst vaak uitgemaakt door artsen en onderzoekers, die banden hebben met de industrie. Sterker nog, deze instanties worden grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie.Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en beroepsverenigingen,die schrijven de richtlijnen voor het voorschrijven van medicijnen (dit zijn invloedrijke adviezen aan collega’s), waarbij hun onafhankelijkheid dus in het geding is.Er bestaat géén onderzoek dat specifiek bestudeerd wat het gedrag en de werking is van de afzonderlijke inhoudsstoffen van vaccins in het lichaam van een (premature) baby (farmaco-kinetisch onderzoek). Er bestaat géén grootschalig, lange termijn onderzoek met een inerte placebogroep – een groep kinderen die in het geheel geen vaccin ontvangen hebben – als controlegroep voordat vaccins op de markt komen…

Er bestaat géén onderzoek dat de effecten – op langere termijn – bestudeert van het inspuiten van DNA (erfelijke codes) die afkomstig zijn van de cellijnen van geaborteerde foetussen. Er bestaat géén onderzoek dat heeft bestudeerd in hoeveel gevallen kankerverwekkende stoffen, zoals formaldehyde in vaccins, daadwerkelijk hebben geleid tot kanker bij kinderen.Vaccins zijn gifcocktails die de kwaliteit van leven drastisch reduceren en de levensduur aanzienlijk verkorten.Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. ‘Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk’. Als je naar de website gaat van Pfzier, dan kun je zien dat ze in het vaccin potassium chloride stoppen. En als je naar Google gaat kun je zien dat potassium chloride wordt gebruikt voor de doodstraf-executie.Maar,hou toch op mensen,er is van ons veels te veel op deze planet,zegt de “elite”…Op dit moment is er 4 miljard dollar uitgekeerd wegens onherstelbare vaccinatieschade en/ of overlijden door vaccins.De overheid heeft onlangs miljoenen euro’s uitgetrokken om de ouders van zo’n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen, omdat die na het Mexicaanse griepvaccin in 2009 narcolepsie hebben gekregen…

Mensen werden alleen maar zieker door die vaccins.Kinderen die niet gevaccineerd zijn, hebben over het algemeen een heel goede en sterke gezondheid en minder last van chronische verkoudheden, chronische oorklachten, huidproblemen, afhankelijkheid van luchtwegmedicatie (pufjes), voedselintoleranties en gedragsproblematiek.We zien ook in de statistieken dat er al forse dalingen in het vóórkomen van de ziekten te zien waren als gevolg van betere  leefomstandigheden, al voor de start van de vaccinaties ertegen.Of ziekten waartegen wordt ingeënt weer de kop op zouden gaan steken bij daling van de vaccinatiegraad is een aanname, daarvoor bestaat geen enkele wetenschappelijke onderbouwing.Het vaccineren tegen pokken was gestopt, niet omdat de ziekte was uitgeroeid, maar omdat zij problemen hadden met het vaccin. Gevaccineerde individuen bleken actief pokkenvirus door te geven aan mensen, waarmee ze in contact kwamen. Het was onbeheerst en daarom zijn ze ermee gestopt.Bill Gates heeft met zijn anti-polio vaccinaties gezorgd voor 475.000 Indiase jongens, die polio kregen.Hij is het land uitgetrapt.En dat de bof en kinkhoest nog regelmatig voorkomen komt, omdat er andere stammen rondwaren dan die er in het vaccin verwerkt zijn.Virussen muteren als een dolle…

De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Het is niet in het belang van de farmaceutische industrie om medicijnen te ontwikkelen die mensen genezen, want dat verkleint hun markt. Het is in hun belang om medicijnen te ontwikkelen de symptomen bestrijden en die mensen hun hele leven moeten gebruiken.Volgens marktonderzoek was de wereldwijde farmaceutische markt in 2019 $ 1,3 biljoen waard.De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard.In 2019 verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op.Ieder jaar roepen wij in Nederland 2,2 miljoen mensen op (zoals chronisch zieken en ouderen) voor een inenting. Dat kost jaarlijks 60 miljoen euro.‘Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen’, stelt huisarts Hans van der Linde.Aan het einde van het griepseizoen blijkt elk jaar weer dat het vaccin niet werkt. Maar het maakt kennelijk niet uit,omdat vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid en de politiek kiest altijd voor het bedrijfsleven, niet om haar burgers effectief te beschermen tegen het op de markt brengen van ronduit gevaarlijke producten.Medicijngebruik is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld…

De corona ziekte wordt gebracht als héél erg,als een pest.De WHO voorspelde oorspronkelijk een pandemie die 3,4% slachtoffers zou eisen, m.a.w. miljoenen doden, en een uiterst besmettelijk virus waarvoor er geen behandeling of vaccin voorhanden was. Dit zou voor een ongekende druk op de ICU’s (intensive Care Units) van onze hospitalen zorgen.Dit heeft geleid tot een wereldwijde alarmtoestand, ongezien in de geschiedenis van de mensheid: “flatten the curve” werd voorgesteld d.m.v. een lockdown die de gehele samenleving en economie stillegde en gezonde mensen in quarantaine plaatste. Social distancing werd het nieuwe normaal in afwachting van een reddend vaccin.Het verloop van covid-19 volgde het verloop van een normale infectiegolf vergelijkbaar met een griepseizoen.Ik wil ook graag benadrukken dat 96% van alle mensen die covid krijgt beter wordt. En dan bedoelen we: helemaal beter. Zonder enige blijvende medische problemen…

Zoals elk jaar zien we een mix van griepvirussen die zich in de curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Er is niets dat afwijkt van wat we normaal zien.Er is een 2e golf aan besmetting, maar niet in opnames en overlijdens.En bovendien zeggen de cijfers over aantallen besmettingen helemaal niets, want de PCR-test is ongeschikt.Kary Mullis, de uitvinder van de test heeft ooit gezegd dat de test niet dient om virussen op te sporen.Maar,ze blijven gewoon de fake test gebruiken als wapen om mensen te gijzelen.Ons oude normaal is nu  afgeschreven en we zijn in een totalitaire samenleving terecht gekomen.De corona-doden cijfers worden ook gemanipuleerd: door hoe ze testen, door hoe ze de diagnose vaststellen en door hoe ze tellen. En met die aantallen kunnen ze dan de lockdown verlengen. Zo lang als ze willen. Totdat ze alles hebben gedaan wat ze wilden tijdens de lockdown periode…

De Corona-virus-Pandemie False Flag is bedacht en in de wereld gezet om mensen bang, doodsbang te maken; met als einddoel de TOTALE CONTROLE over de mensheid!De dingen die nu gebeuren met Covid-19 lijken echter geen toeval te zijn. De Rockefeller foundation al in 2010 een rapport heeft opgemaakt, waarin 4 scenario’s zich “zouden hebben” voor gedaan. Een van de 4 scenario’s heet Lockstep 2010. Dit document is een voorspelling (bijna in detail) van wat zich dit moment aan het afspelen is! Het doel is om continu in lockdown te gaan,omdat alles moet kapot en daarna communisme Chinese stijl te introduceren.Lockdown is pressiemiddel voor vaccingebruik en de ‘Grote Reset’…

Als we de besmettingsgolven vergelijken van landen met strikt lockdownbeleid met landen die dit niet deden, dan zien we gelijkaardige curves. Er is dus geen verband tussen de opgelegde lockdown en het verloop van de infectie. Lockdown onzin heeft niet geleid tot een lagere sterfte.En als we naar de datum van toepassing van de opgelegde lockdowns kijken dan zien we dat deze werd ingesteld nadat de piek reeds voorbij en dalende was. De daling was dus niet het effect van de genomen maatregelen.We moeten besmet raken met ALLE virussen die er in ons leven voorbij komen. Dat is het enige wat ons echt immuun maakt. Even kort ziek, prima. Rust op de plaats, om daarna weer verder te kunnen. Zo gaat dat, jaar in en jaar uit.Gedurende de hele mensheid zijn daar nooit speciale maatregelen voor nodig geweest, en zie het resultaat: wij bestaan nog steeds.Elk virus heeft een kosmische oorsprong (zie het werk van de astronomen Fred Hoyle en Chandra Wickramasinghe, Diseases from Space, die restanten ervan aantroffen in meteorieten), is in zekere zin buitenaards en is NOOIT uit de wereld te krijgen, net zomin als je stikstof of zuurstof uit onze atmosfeer kunt halen, zonder de rest de doden. Een gezond immuunsysteem weet er wel raad mee…

Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche,die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie:“De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal.De farmaceutische industrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia.De farmaceutische industrie gaat letterlijk over lijken om zijn doel te bereiken.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan bazen over lijken.Veel bazen van Big Pharma zijn te vergelijken met massamoordenaars.” Wij moeten zo snel mogelijk deze farmaceutische moordmachine STOPPEN.STOP het medisch fascisme! http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/

Bij het Neurenberg proces werd geconcludeerd dat het nooit meer zo zou mogen zijn dat mensen gedwongen worden een medische handeling te ondergaan.Maar,na WWII zijn ze gewoon doorgegaan met experimenten op ons.

Hugo de Jonge ondertekende in juni 2020 het contract met AstraZeneca,die kreeg in de afgelopen 20 jaar maar liefst 21 strafrechtelijke vervolgingen oa vanwege fraude, het illegaal op de markt brengen van medicijnen, schenden van octrooiregels, valse claims en omkopen van artsen. Het totaal bedrag aan boetes en schikkingen bedroeg: 1,1 miljard dollar.Moeten wij nog gevaccineerd worden door deze criminelen?…

De lockdown gaat totdat we klaar zijn met de verkiezingen, zodat ze op dezelfde manier de verkiezingen kunnen doen/stelen- stemming per post – als in Amerika en dan word de VVD met twee vingers in de neus weer herkozen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid

  1. Pingback: Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s