Mao en Lenin zouden trots zijn op de linkse dictatoriale censuur in de VS en Europa

In elke dictatuur is de waarheid het eerste slachtoffer.De media zijn in het westen vijand van het volk geworden.Wij worden al jaren gemanipuleerd,voorgelogen en en gecensuurd door de politiek en media en dan met name de LINKSE!De vrijheid van meningsuiting is dood en wordt gecontroleerd door linkse opperheren in het westen.In de Nederlandse journalistiek al jaren niet meer gaat om waarheidsvinding, goed onderzoek doen en de burgers zo objectief mogelijk informeren.Journalistiek is links politiek geworden.Meer dan 10 jaar lang hebben ze Geert Wilders en iedereen die met hem sympathiseert gedemoniseerd.Zoiets deden zij ook met Pim Fortuyn, in de dagen vlak voordat de karaktermoord echt werd gemaakt.Udo Ulfkotte heeft in Duitsland als insider de waarheid naar buiten gebracht over de volledig gelijkgeschakelde Duitse Lügenpresse, en hij is er daarna zelfs om vermoord.Het geëxcommuniceerde voormalige hoofd van de veiligheidsdienst vergeleek het Duitse nieuws – terecht -met een DDR desinformatie campagne.“Wanneer de waarheid wordt vervangen door stilte, dan is die stilte een leugen”, zei Sovjet-dissident Yevtushenko…

Propaganda is meest effectief wanneer onze instemming gefabriceerd wordt door personen met een hoge opleiding – Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia – en met carrières bij de BBC, de Guardian, de New York Times en de Washington Post. Deze organisaties staan bekend als ‘liberale’ media.Deze organisaties staan bekend als ‘liberale’ media.Zij stellen zichzelf voor als verlichte, progressieve tribunes van de morele tijdsgeest. Ze zijn anti-racistisch, pro-feministisch en pro-LGBT-rechten… en ze houden van oorlog. Terwijl ze opkomen voor het feminisme geven ze hun steun aan roofzuchtige oorlogen die de rechten van duizenden vrouwen schenden, waaronder het recht op leven.De aanval op Irak, de aanval op Libië, de aanval op Syrië gebeurden omdat de leider van elk van die landen geen marionet van het westen was. Ze volgden de bevelen niet en gaven de controle over hun land niet uit handen.Hetzelfde lot wachtte eerder al Slobodan Milošević, toen hij weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar voor de Deep State(onzichtbare regering in Washington,die heeft de werkelijke macht op aarde) en hun marionetten in de EU…

De media creëren oorlog; de media censureren; de media demoniseren; de media eisen vergelding; de media zorgen voor afleidingsmanoeuvres – een surrealistisch geheel dat ons aan de lopende band onderwerpende cliches en valse veronderstellingen aanreikt.Het overgrote deel van de journalisten in de mainstream media zijn bijna allemaal links en vanuit hun politieke voorkeur onderwerpen zijn gaan belichten. Negatief nieuws dat niet strookt met hun wereldbeeld, opvattingen, politieke voorkeur of hoe je dit ook wilt noemen wordt niet gebracht, veranderd qua inhoud, op de laatste pagina’s weggestopt of de kop wordt zo neergezet dat het minder erg lijkt en/of minder lezers trekt.Rechts beleid en rechtse standpunten worden anders benaderd dan links.Waar bij rechts de messen vaak geslepen worden, daar wordt links met zijden handschoenen aangepakt en wordt het beleid zelfs klakkeloos overgenomen en verdedigd.Het objectief informeren van de lezer is gegooid in de prullenbak…

Voor de meesten onder ons was  de Amerikaanse verkiezingscampagne een show van mediarariteiten, waarin Donald Trump figureert als de aartsslechterik,omdat voor de onzichtbare regering in Washington is de onvoorspelbare Trump een obstakel voor Amerika’s plannen voor de eenentwintigste eeuw. Die bestaan erin de dominantie van de VS te behouden en om Rusland te onderwerpen aan socialisme.Vandaag is de grootste opbouw van door de VS geleide strijdkrachten bezig sinds de Tweede Wereldoorlog – in de Kaukasus en in Oost-Europa, aan de grens met Rusland.Kranten als de New York Times,de Washington Post en de Guardian hebben de gebeurtenissen in Oekraïne zo verdraaid en voorgesteld alsof  het kwaadaardige daden zijn geweest van Rusland,terwijl de door fascisten geleide coup in Oekraïne in feite het werk was van de VS-Deep state, hierbij geholpen door Duitsland-Merkel…

Wall street wil dat Trump verslagen wordt, de CIA wil dat, het Pentagon wil dat, neonazi’s in de VS willen dat,communisten in de VS willen dat en de linkse media willen dat ook.Al jarenlang is er in het Westen een verschrikkelijke censuur van de linkse media tegen burgers met een andere mening gaande, maar ik had nooit kunnen dromen dat ze dat zouden doen tegen een president van een democratisch land zoals de VS. Politiekcorrecte media hebben al jaren haat, leugens en propaganda verbreid over Trump.‘Media zijn alleen maar negatief over Trump, dat is storend’,zegt resentator Roderick Veelo.Vanaf dag 1 hebben zij Trump niet geaccepteerd als president en hebben ze met al hun tegenstand het land enorm gepolariseerd en in tweeën gesplitst. Dat doet links met hun antistandpunten in Nederland ook, waar ze dan vervolgens de andere kant beschuldigen van polarisatie.Waar Obama een soort heilige was, wringen redacties zich in alle bochten om democratisch gekozen president Trump negatief te belichten en zelf belachelijk te maken.Goede dingen die Trump doet voor de VS en de wereld, worden niet genoemd…

De klokkenluider- een CNN-technicus genaamd Cary Poarch- beweert dat Zucker-baas van facebook- zijn bedrijf met een “ijzeren vuist” beheert en dat die vuist gebruikt wordt “om Trump de grond in te boren” en “Republikeinen in het algemeen”.Het is ook bekend dat Microsoft en Google zijn grootste donoren aan inauguratie van Biden.”Radicaal Links heeft het voor het zeggen bij Facebook, Instagram, Twitter en Google. De regering is bezig iets te doen aan deze illegale situatie”, aldus de Amerikaanse president Trump op Twitter.Hij retweet daarbij een video met een toespraak van de blogger en politiek commentator Michelle Malkin. Zij betoogt daarin dat veel van haar vrienden en bekenden “vanwege hun denkbeelden” van de socialemediaplatforms zijn gegooid.Deze mensen zouden ook niet meer kunnen internetbankieren en online winkelen…

Nergens in de corrupte linkse media kun je lezen dat demonstranten werden binnengelaten in het Witte Huis door de beveiliging.Dus ze hebben daar niet ingebroken, zoals de linkse media beweert.‘Wat er woensdag gebeurd in het Witte Huis, zal worden gebruikt door de mensen die aan de macht komen om jullie rechten af te pakken, die je hebt sinds je geboorte als Amerikaan: je recht te spreken zonder censuur, je recht op samenkomst, om niet te worden bespioneerd, om de kost te verdienen en je gezin te verdedigen,’zegt Tucker Carlson van Fox News .Trump probeerde de afgelopen vier jaar zijn volk te bevrijden van de linkse fascisten, maar dat is hem uiteindleijk niet gelukt met gestolen verkiezingen, waarbij de corrupte linkse media een grote rol hebben gespeeld.Hij was een van de beste presidenten ooit in Amerika. Dat bevestigen ook meer dan 70 miljoen stemmen (de meeste ooit in de geschiedenis van Amerika) die hij heeft gekregen. Helaas is de mensheid weer terug in de socialistische hel, vooral dankzij de linkse criminele media, die bij alle oorlogen altijd de grootste negatieve rol spelen.

Het spook van het communisme westerse wereld regeert.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Mao en Lenin zouden trots zijn op de linkse dictatoriale censuur in de VS en Europa

  1. Pingback: Mao en Lenin zouden trots zijn op de linkse dictatoriale censuur in de VS en Europa | E.J. Bron

  2. Pingback: Schokkend nieuws in de aanloop naar inauguratie president USA | https://tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

  3. Jackie2015 says:

    Heeft u dat boek gelezen van Robin de Ruiter “De Vermoorde Onschuld van Slobodan Milosevic”
    Daar doet de schrijver heel wat leugens uit de doeken. Het tribunaal van Duponte was een grote farce.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s