Dankzij Rutte belandt Nederland in een dictatuur en islamiseert het snel

In tien jaar tijd heeft Mark Rutte een gigantische puinhoop van gemaakt.Hij heeft Nederland in chaos gestort.De drie achtereenvolgende kabinetten-Rutte hebben op vrijwel alle terreinen laten vallen.We hebben na de oorlog nog nooit zo’n slechte premier gehad als Mark Rutte.Het land is tribaler geworden, gepolariseerd tot op het bot, verloederd, een narcostaat, liquidatiestaat,corrupte rechtsstaat en snel islamiseert.Dit is het resultaat van het beleid van Rutte.Hij houdt open huis voor  jihad-ideologie ,die onze normen en waarden wil vervangen door de sharia.En was het verstandig dat we de afgelopen decennia de grenzen wijd open hebben gezet? Nee, de jihad-cultuur van de meeste immigranten staat haaks op de Westerse cultuur en dat zal niet veranderen. Een strenger asielbeleid was een slogan in het VVD-verkiezingsprogramma. Maar er zijn 750.000 niet-westerse allochtonen(bijna een stad als Amsterdam) bij gekomen en de grenzen staan wagenwijd open.En hoe meer moslims, hoe eerder islamitische burgeroorlog (jihad)…

De afgelopen jaren is de islamisering van Nederland alleen maar verder toegenomen onder het kabinet Rutte.VVD,D66, GL, CDA,PVDA,FVD geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen.De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen.De Koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de Koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest…

De islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn die ver boven de mensheid staat.In de Koran staat:‘Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen zodat wij God’s opdracht vervullen ’.Hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’ waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’.Dus worden nieuwe generaties in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders. En de Koran aanmoedigt haat,geweld en moord(met 25 bevelen in deze boek tot het doden van ongelovigen)…

De sluipende islamisering in West-Europa is in volle gang.Islamitische leiders hebben, mede op basis van de Koran, eeuwen geleden een oorlogsstrategie ingezet om niet-islamitische gebieden geleidelijk te islamiseren.Islamitische infrastructuur, zoals moskeeën, islamitische scholen, internaten en stichtingen worden gebouwd en opgericht in dorpen en steden en emigratie van islamitische landen naar niet-veroverde gebieden (het Huis van de Oorlog-Dar al-Harb) wordt gestimuleerd.En wanneer de islam een stevige basis heeft, wordt de moslim opgedragen de originele bevolking van het land te bevechten en af te persen (Koran-9:29) en haar de sharia op te leggen.Dus,alle landen, waaronder Nederland, die de islam niet als officiële staatsreligie hebben aangenomen en hun seculiere wetten niet ondergeschikt hebben gemaakt aan de sharia), moeten  bevochten worden.Islamisering van Nederland(West-Europa) is slechts een kwestie van tijd…

Verraderlijke partijen(VVD,D66, GL, CDA,PVDA,FVD) functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie. Minister Sigrid Kaag(islamknufelar) noemde het een ‘zakelijke afweging’ om in Teheran met een hoofddoek nederig voor president Hassan Rohani te verschijnen. Kaag steekt vrouwen in Iran(die vechten al jaren om hoofddoeken af te wijzen) een mes in de rug door aan de kledingeisen van de ayatollahs te voldoen bij haar bezoek in Iran.In dit land is het islamitisch fascisme aan de mach.Er worden lijfstraffen zoals zweepslagen en amputaties uitgevoerd. En honderden mensen werden het afgelopen jaar geëxecuteerd, sommigen in het openbaar. Onder hen waren mensen die ten tijde van hun misdrijf minderjarig waren.Het regime van Teheran heeft wereldwijd het slechtste executierecord. In verhouding tot de bevolkingsomvang zijn er in geen enkel land meer executies dan in Iran…

In deze land worden duizenden gevangenen geëxecuteerd, onder wie ook politieke gevangenen en mensen die tot minderheden behoren.Iran bedreigt ook onze westerse waarden, zowel met haar jihad-ideologie, als met haar lange arm.Volgens de Leidse criminoloog Bart Collard is er een ‘lange arm van Iran’ actief in Europa, ook in Nederland.Deze facistische regime in Teheran verdient geen respect, maar afschuw.Voor een islamitisch, totalitair regime zoals het Iraanse zou geen plaats moeten zijn in de wereld.Maar, D66 is een lover voor alles wat islam is en alle westerse waarden lapt aan haar laars! De totalitaire jihad-ideologie -met fascistische trekken -zou verboden moeten worden en niet onder de vrijheid van godsdienst getolereerd moeten worden.De hele islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is.Dus,verbiedt deze genocidale fascistische ideologie!…

De kloof tussen de bevolking en de communistische dictators in Brussel is duidelijk.En in plaats van dat de EU namelijk de in duizenden jaren gewortelde cultuur en etnische groepen van het Avondland probeert te beschermen, lijkt zij deze eerder met een bevolkingsvervangende massa-immigratie en het sluipenderwijs ontnemen van politieke zelfbeschikking uit te willen gummen.Waar de EU het islamitische en Aziatische Turkije buiten Europa zou moeten houden, stelt zij de Turken visumvrij reizen en zelfs een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht(de islam is een verwerpelijke ideologie, die niet past in een westerse beschaving)!Beledigingen, geweld, intimidatie, islamisering, vernietiging van cultureel erfgoed zijn aan de orde van de dag…

Sinds de dood van de Amerikaanse overvaller George Floyd raast een golf van antiblank sentiment over de wereld. Niet los van enige context of duiding neemt de mainstreammedia de berichtgeving klakkeloos over. Wel demonstreren voor een Amerikaanse crimineel, maar niet demonstreren tegen al de dodelijke islamitische aanslagen in Europa.De golf van selectieve verontwaardiging heeft als gevolg dat overal blanke mensen worden beledigd en aangevallen. Standbeelden en andere cultuurhistorische schatten worden vernield(diversiteit betekent antiblank racisme). En afwijkende meningen worden afgedaan al zijnde racistisch.Moet Nexit? Ja, nu!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Dankzij Rutte belandt Nederland in een dictatuur en islamiseert het snel

  1. Pingback: Dankzij Rutte belandt Nederland in een dictatuur en islamiseert het snel | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Niet alleen dankzij Rutte maar ook door alle imbecielen die op dat krapuul stemden !!

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s