De socialistische, linkse “elite” is al een aantal jaren bezig om in Europa een (wereld)oorlog tegen Rusland op gang te krijgen

We zitten in de terminale fase van de communistische Nieuwe Wereldorde. Het leek dat niets deze ultieme missie om zijn Orwelliaanse communistische droom te voltooien kon tegenhouden. Dan verschijnt plotseling de Russische president Vladimir Poetin, die deze Nieuwe Wereldorde openlijk verachtte. Trump (die het ogenschijnlijk altijd goed met Poetin kon vinden) vocht 4 jaar tegen dit NWO-kwaad, maar met de gestolen verkiezingen slaagde het erin hem uit de macht te verdrijven. Nadat Poetin enkele jaren lang het Russische moeras had drooggelegd van de oligarchen en maffiosi, die zijn struikelende voorganger in zijn spoor van lege flessen had achtergelaten, wist Poetin dat hij moest beginnen met het opbouwen van een onoverwinnelijke militaire machine. En dat deed hij. Met een nieuw en ongeëvenaard arsenaal kan hij elke NAVO-macht of een van diens gevolmachtigden verslaan, zoals hij deed in Syrië. Poetin vocht in dit land tegen Obama (die weigerde christenen te helpen in Midden-Oosten die met genocide en uitroeiing bedreigd worden) en Erdoğan’s ISIS-huurlingen (die ook Europa terroriseren), die de taak hebben gekregen om het land te destabiliseren en Rusland uit Syrië weg te jagen…

Putin is juist degene die al jaren een Derde Wereldoorlog probeert te voorkomen, terwijl de EU/NAVO(Bilderberg groep en Deep State-schaduwregeringen in Europa en Amerika) de Russen constant aan het provoceren is.De buitenlandse westerse politiek beschrijft de Russische president Vladimir Poetin altijd als een gevaarlijkke leider.In de VS(die al jaren wordt bestuurd door Deep State) heerst een anti-Rusland sfeer.Alle Films en TV series laten Russen zien als de slechteriken.Het Rusland van Poetin is al jaren het toonbeeld geworden van een vijand (nog meer dan indertijd Sovjet Rusland) ,omdat Rusland werkt aan het herstel en de belichaming van patriottische waardes en principes en omdat het hecht aan zijn wortels die terugvoeren op tradities. Dit alles is een doorn in het oog van de dominante heersende ideologie in het Westen.Poetin probeert de spirituele dimensie van de soevereiniteit te herstellen, geërfd uit het Tsaren-tijdperk, waarbij hij orthodoxe religie en een krachtig patriottisch bewustzijn met elkaar probeert te verbinden…

De VS(Deep State) probeert al jaren Europa terug de Koude Oorlog in te rommelen en Rusland tot op het bot aan het beledigen en provoceren,omdat Bilderberg groep en Deep State willen de socialistische klus van Hitler afmaken(met de hulp van het Vaticaan).In de jaren 90 waren er afspraken dat de NAVO niet te ver oostwaarts zou uitbreiden,maar nu is Rusland omsingeld met NAVO landen.In de aanloop naar de Duitse hereniging van oktober 1990 door verschillende politieke leiders in de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beloftes gedaan dat de NAVO niet oostwaarts zou opschuiven.De NAVO ontkent dat die beloftes zijn gedaan, maar uit 30 officiële documenten, gepubliceerd op de website van het Nationaal Veiligheidsarchief van de George Washington Universiteit, blijkt het tegendeel.De NAVO intensiveerde de relaties met Oekraïne vanaf het najaar van 2008 met o.m. jaarlijkse Nationaal Programma’s die het land militair, maar ook politiek en economisch moeten hervormen in het licht van een toekomstig NAVO-lidmaatschap.NAVO wil kernraketten op de grens van Rusland plaatsen,maar we weten zeer goed wat er gebeurde in de jaren 60 tijdens de Cubaanse crisis-toen wilde de Sovjet-Unie kernraketten  plaatsen op de Cubaanse grens met Amerika.Toen op het nippertje de wereld ontsnapte aan Wereldoorlog III en nu willen de Amerikanen hetzelde op de Russische grens.Krankzinnig!Het is bijna ongelooflijk dat ze datdoen, aan de grens met Rusland…

In Oekraïne werd een burgeroorlog in gang gezet, die zal overspoelen naar Rusland.Hier zit een oud Amerikaans plan achter –dit gaat over de controle van grondstoffen en handel, over strategische gebieden in Europa en Azië.De hele machtsovername in Kiev(Oekraïne) was door de CIA  aangestuurd.Westerse geheime diensten, in het bijzonder de Amerikaanse CIA, waren nauw betrokken bij de ‘Euromaidan’ in Oekraïne(2014). In april lekte, bewust of onbewust, het bericht uit, dat CIA-baas John Brennan op bezoek was geweest in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Over wat Brennan daar deed is niets officieel bekend gemaakt, maar het signaal was duidelijk: achter de schermen ondersteunde de CIA actief de nieuwe Oekraïense regering.Het is bekend dat er 5 miljard dollars in de z.g.n. Revolutie werd gestopt door de CIA met Mevr. Nuland.Bewapende en goed georganiseerde fascistische milities(die door de EU-dwazen uit Brussel- worden gesponsord) fungeerden als de stoottroepen van de Euromaidan ‘revolutie’.De autonomie van de Krim(tot 1954 onderdeel van Rusland) wordt afgeschaft,maar in een referendum, koos een overgrote meerderheid van de bevolking van de Krim voor aansluiting bij Rusland.Het was een grijs gebied.Er is tijdens de onafhankelijkheid van de Krim geen schot gelost. Niemand is er omgekomen.Een heel groot gedeelte van de Oekraïners willen ook bij Rusland horen,maar die krijgen geen schijn van kans bij de repressieve, volksvijandige fascistische regering(marionetten van het westen) in Kiev…

Oekraïne(een door Stalin bedachte staat die voor 1924 niet bestond-doel van die staat was de bevolkingsmenging-diversiteit, dus de nieuwe mens) werd in de westerse media bijna unaniem voorgesteld als Russische agressie.De VS bezetten nog steeds de Cubaanse baai van Guantánamo, Marokko bezet al jaren de Westelijke Sahara  en Turkije bezet Noord-Cyprus en niemand maakt zich er druk om. De NAVO heeft een grote mond over de afscheiding van de Krim van Oekraïne, maar houdt haar mond over de afscheiding van Kosovo van Servië. Ze heeft zelfs bombardementen op Servië uitgevoerd, waaraan ook Nederland heeft meegedaan. Dat is het toppunt van hypocrisie ofwel meten met twee maten!De aansluiting van de Krim is in Poetins eigen retoriek geen voorbode van een grote veroveringsoorlog, zoals door veel media propaganda wordt gesuggereerd, maar een spiegelingsactie van ‘Kosovo’ en nodig om een geopolitieke balans in stand te houden door strategische gebieden in Oekraïne voor Rusland te behouden.Rusland wil alleen het liefst een buffer van landen ten westen van zich hebben, om de invasie van een gek als Hitler nooit in eigen land te herhalen.Als er een partij schuldig is aan de spanningen tussen Oost en West, dan zijn het de NAVO-landen wel,die in Rusland een klimaat heeft gecreëerd waarin ruimte is voor oorlogriaal gedrag. Afschaffen die criminele NAVO!…

De westerse media liegen over Rusland los door alle feiten te verdraaien met behulp van wat knip-en plakwerk, zodat de Russen altijd de kwaaie lijken, terwijl het tegendeel waar is.“We leven in een propagandatijdperk”,zei onafhankelijk Australiasch-Britse onderzoeksjournalist John Pilger.Al in 1915 wist de bankier J P Morgan hoe hij de Media kon laten schrijven wat hij wilde.En die 0,1% nog steeds de media gebruikt om haar eigen voordeel te bevorderen.Een democratie is heel handig voor die 0,1% : je maakt de mensen wijs dat wat je zelf wil, ook voor hen het beste is.Europa moet van Poetin een standbeeld neerzetten ergens in Brussel.

In 2016 wanhopige Putin voor de zoveelste keer een oproep doet aan het westen, om te stoppen met het uitlokken van oorlog en in plaats daarvan samen te werken aan een goede toekomst d.m.v. een economische brug te bouwen tussen de EU en Rusland, om meer welvaart te creeren voor iedereen. Dit wordt bewust genegeerd door de westerse fakenieuwsmedia.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to De socialistische, linkse “elite” is al een aantal jaren bezig om in Europa een (wereld)oorlog tegen Rusland op gang te krijgen

  1. Pingback: De socialistische, linkse “elite” is al een aantal jaren bezig om in Europa een (wereld)oorlog tegen Rusland op gang te krijgen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s