De terroristische Moslimbroederschap wil Israël en Europa vernietigen, zodat de vlag van Allah hier zal wapperen

De islamo-fascistische Moslimbroederschap wint versneld aan invloed in Europa.Deze broederschap doet zich voor als gematigd, maar is in de kern bikkelhard. Dat het de broeders bloedserieus is, is te zien aan hun strategie genaamd “het project”. Middels “het project” wil de Moslimbroederschap het Westen onderwerpen door middel van propaganda, preken en indien nodig oorlog. Hiervoor wil men infiltreren, aparte sociale netwerken opbouwen, autonome veiligheidsdiensten oprichten, de jihadplicht bij moslims onder de aandacht brengen, invloed uitoefenen op de media, jihadistische bewegingen steunen en het Israëlisch-Palestijnse conflict aanwakkeren.Alle zichtbare samenwerking met terroristische organisaties wordt zorgvuldig vermeden, zodat de broederschap zich kan opwerpen als bruggenbouwer tussen de verschillende culturen en zich kan positioneren als islamitische gesprekspartner voor overheden en internationale organisaties.Deze organisatie heeft ook grote invloed binnen de Verenigde Naties, waar zij naar hartenlust haar project kan uitrollen, waarvan het Israëlisch-Palestijnse conflict een onderdeel is…

Twee maanden na de verschrikkelijke aanslag op de Twin Towers 911 en in navolging daarvan, werd bij een inval in een villa van Youssef Nada in Italië, het document “Het Project” van de Moslimbroederschap gevonden,die een geheim plan van de Moslimbroederschap onthult om een “culturele invasie” en uiteindelijk verovering en overname van het Vrije Westen op gang te brengen en de niet-moslims te gaan overheersen.In Europa zie je nu een overkoepelende organisatie, een parapluorganisatie, die Federatie van Islamitische Organisaties in Europa heet. Die heeft groepen die zich bezighouden met financieren en betalen van moskeeën, het beheren van moskeeën. Je hebt een groep die zich bezighoudt met de islamitische jurisprudentie. Die heet European Council for Fatwa and Research. De moskeeënbouw en het beheer van moskeeën wordt gedaan door de Europe Trust. Dan heb je nog twee organisaties. Een jeugdorganisatie, die heel strategisch, net als de federatie zelf, inmiddels van Engeland naar Brussel is verplaatst, heet FEMYSO; het hele verhaal staat in mijn position paper. Dan houden ze zich ook direct bezig met educatie. Dat doen ze via het European Institute for Human Sciences. Europa vliegt langzaam in brand, terroristische aanslagen worden heftiger,hele wijken gaan kapot en ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open. Miljoenen economische vluchtelingen rammelen aan de poorten van Europa. Deze enorme ongecontroleerde migrantenstroom ontwricht niet alleen financieel en maatschappelijk de westerse samenleving, maar heeft ook terroristen in zijn kielzog. Die hebben als doel zo veel mogelijk chaos te creëren in het vrije Westen.Een burgeroorlog is onvermijdelijk!…

De Moslimbroederschap plan is ook de oprichten Israël in een islamitische staat,een hoeksteen maken van het plan voor globale islamitische overheersing.Met steun van Moslimbroeders en later de islamitische staat van Iran, werd Hamas opgericht en bewapend. Dat was het begin van een apocalyptisch jihad-conflict dat slechts in een bloedbad kan eindigen.Er zijn ook talloze andere jihadistische groepen opgericht, om volgens de regels van de sharia (islamitische wet) een eind te maken aan de Joodse staat. De Turkse dictator staat bekend om zijn oorlogs­zuchtige retoriek tegen Israël en hij heeft  gezworen Jeruzalem te ‘bevrijden’ van de ‘indringers’, nadat hij de Christelijke wereld van zijn stuk heeft gebracht door de Hagia Sophia kathedraal in Istanboel te veranderen van een museum in een moskee.Hij verbergt zijn Ottomaanse aspiraties niet langer en beschouwt Israël als een buitenlands implantaat te midden van de ‘Ummah’, de wereld­gemeenschap van moslims.„Voor de hele islamitische wereld is één ding volstrekt duidelijk: Israël mag niet bestaan”,zegt ooit arabist en theoloog prof. dr. Hans Jansen.Het Israëlisch-Palestijnse conflict is een oorlog van de islam tegen de ongelovigen.De islam zichzelf definieert als een religie die de wereld niet is binnengekomen om in vrede te leven met het jodendom en het christendom, de religies die eraan voorafgingen, maar als een universele “religie”, die bedoeld is om ze uit te wissen en de wereld over te nemen.De islam is sinds zijn oprichting niets anders aan het doen dan moorden, afslachten, onderdrukken en land pikken…

In het begin van de 7e eeuw maakte het huidige grondgebied van Israël deel uit van het Byzantijnse Rijk en daarna het Ottomaanse rijk. Tijdens WO1 kwam het in handen van Groot Brittannië, die het veroverde op de Turken.Groot Brittanië beloofde het tijdens WO1 aan de Joden (Balfour declaration), en toen begon de terugkeer van Joden naar hun beloofde land (toen nog onder Brits mandaat).Na WO2 werd dit een feit, eerst wou er sprake zijn van verdeling van het gebied in een Arabisch en een Joods deel maar de Arabieren verwierpen dat (omdat ze dachten dat ze Israël gelijk van de kaart konden vegen).Voordat de Joden er kwamen was het een verwaarloost stuk woestijn waar bijna niemand woonde (alleen wat nomaden).Joden maken op historische en/of godsdienstige gronden aanspraak op Jeruzalem.Zelfs in de Koran staat dat Israël  het beloofde land voor de joden is soerra 5. 20/21.Jeruzalem wordt niet één keer bij name genoemd in de Koran en moslims bidden met hun rug naar Jeruzalem in de richting van Mekka.Dus,het is  duidelijk dat Jeruzalem voor moslims geen heilige stad is…

De Joodse staat is gesticht, omdat de Joden niet veilig waren in niet-Joodse staten. Door de eeuwen heen zijn ze verdrukt of vervolgd, ook in democratische staten. De enige oplossing voor het ‘Joodse vraagstuk’ scheen een Joodse staat te zijn.Na de ineenstorting van het Ottomaanse rijk werden vele Arabische landen gecreëerd. En de Arabische wereld accepteerde dit zonder enig probleem, aangezien dit moslimlanden waren.De afwijzing van de staat Israël hield verband met het feit dat het een joods land is en doel van de islamitische opvattingen is om een grote islamitische staat te vestigen, pan-Arabisch of panislamitisch.In het verleden bestond er geen onafhankelijke Palestijnse staat.Arabier Yasser Arafat(die zogenaamd voor de Palestijnen was, maar ondertussen een miljard of wat op Zwitserse prive bankrekeningen had staan) is de uitvinder van de Palestijnse soevereine staat en van het Palestijnse volk.Wat ze de Palestijnen noemen, is niet meer dan een verzameling clans, die elkaar al sinds jaar en dag op leven en dood bestrijden.Het is niet één volk; het zijn stammen die elkaar naar het leven staan.Israël bezette dus niemands land.En er zijn heel veel landen die land bezitten wat zogenaamd ‘bezet’ is. Wat dacht je van Friesland en de Antillen? Hoorde oorspronkelijk toch ook niet bij Nederland?Denemarken heeft Groenland, UK nog steeds Noord-Ierland, Baskenland is ‘bezet’ door Frankrijk en Spanje. Mogen alle mensen in die gebieden nu ook ineens in opstand komen en mensen vermoorden? Natuurlijk niet…

Men heeft tig keer de kans ook gekregen om een Palestijnse staat te hebben, maar die wil men niet.Wie kent niet de beelden van de toenmalige Israëlische premier Yitzhak Rabin die de handen schudde van Yasser Arafat in 1993 te Washington, met de Amerikaanse president Bill Clinton glimlachend tussen hen in. Nog geen jaar later hield Arafat na het tekenen van het Gaza Jericho Akkoord moslims in een moskee in Johannesburg voor dat de Jihad tegen Israël door zou gaan.Hij vergeleek na ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 op een geheime bijeenkomst deze akkoorden met de wapenstilstand die Mohammed in het jaar 628 was overeengekomen met de ongelovige stammen van Quraish in Medina. Op dat moment was Mohammed niet bij machte hen te verslaan.De wapenstilstand was aangegaan voor een periode van 10 jaar.Na ongeveer twee jaar beschikte hij over een groot en goed getraind leger. Hij verbrak daarop de wapenstilstand, trok ten strijde en vermoordde de Quraish.Er mogen alleen tijdelijke verdragen worden gesloten met de vijand uit strategische overwegingen; als de vijand te sterk is en de islamitische strijders een adempauze nodig hebben is het toegestaan. Deze periode van rust kan gebruikt worden om te hergroeperen en te herbewapenen…

Het zijn de Arabische staten, die de Arabische Palestijnen van hun legitieme rechten, die ze in 1947 van de V.N. hadden gekregen, hebben beroofd.Dat hele UNWRA is een instrument van Israël haters om het conflict gaande te houden. Wat een gelul dat je na 70 jaar nog steeds vluchteling bent.Een vergelijkbaar conflict tussen Pakistan en India heeft veel meer vluchtelingen gegenereerd. Die zijn allemaal al lang geen vluchteling meer.Hetzelfde geld voor de joden, die Arabische landen uitgetrapt zijn in 1948.En dat UNWRA heeft er voor gezorgd dat er nu niet 500.000, maar 7 miljoen “vluchtelingen” zijn.De Palestijnen worden gewoon opgesloten in de gebieden door de Arabieren zelf, want zij willen gewoon van de Joodse staat af.De talloze steeds geavanceerdere raketten die Hamas vanuit de oemma (de wereldwijde islamitische gemeenschap) ontvangt en die via tunnels Gaza bereiken, worden vanuit scholen, moskeeën, hospitalen en zelfs VN-gebouwen lukraak op onschuldige Israëliërs afgevuurd.De bedoeling van Hamas is dat Israël zo veel mogelijk Palestijnen doodt en hen vervolgens af schilderen als slachtoffers van Israëlische agressie.Dode onschuldige joden worden in Gaza gevierd met feest en snoep; pleinen en straten worden er vernoemd naar zelfmoordjihadisten (‘martelaars’) die onschuldige joden hebben gedood…

Terroristische cellen in Palestijnse gebieden worden bewust gevoed.En men schroomt er niet voor verband te leggen tussen terroristische activiteiten in de Palestijnse gebieden en het wereldwijde terrorisme. Dit alles om een wig te drijven tussen Israël en het Westen, met als doel de eliminatie van Israël en de verovering van het Westen.Alleen al vanaf 11 september 2001 gaat het om 10.000 terroristische aanslagen, waarbij honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen, dit alles gedreven door wat sommigen de religie van de vrede noemen. Ik heb het over de veroveringsideologie de islam.Ik vindt dat Jordanië de Palestijnse staat is. De Palestijnse leiders, of wat daarvoor doorgaat, wonen er trouwens al het grootste deel van hun tijd. Hun kinderen gaan er naar school en zij hebben allemaal Jordaanse paspoorten.Nederland kan dus beter stoppen met te streven naar die zogenaamde tweestatenoplossing en er geen tijd, energie en geld meer insteken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to De terroristische Moslimbroederschap wil Israël en Europa vernietigen, zodat de vlag van Allah hier zal wapperen

  1. Pingback: De terroristische Moslimbroederschap wil Israël en Europa vernietigen, zodat de vlag van Allah hier zal wapperen | E.J. Bron

  2. Pingback: De terroristische Moslimbroederschap wil Israël en Europa vernietigen, zodat de vlag van Allah hier zal wapperen! | eunmask

  3. Jackie2015 says:

    Het schijnt toch dat het schapenvolk de islam toch wil. Anders weet ik het ook niet.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s