Covid-19 wordt blijkbaar gebruikt om de installatie van een politiestaatachtige wereld mogelijk te maken

Covid-19 is de grootste hoax in de geschiedenis, die uit de kast is gehaald ,om ons allemaal te kunnen vaccineren en een communistische wereld dictatuur introduceren…“Bestaat SARS-Cov-2 wel? Waar is het bewijs dan? ”,vraagt zich af onderzoeksjournalist Patrick Savalle, die al ruim 15 jaar met virus dossiers werkt.“SARS CoV1-virus(uit 2003) is nooit geïsoleerd.Ron Foucher bewerde in 2003 dat SARS-Cov-1 is geïsoleerd volgens de gouden standaard en dat Koch Postulaten is gelukt. Echt beiden bleken niet te kloppen.Ik komt nergens in de literatuur onderzoeken tegen die valide isolatie van het SARS-Cov-2 aantonen, noch een valide bewijs dat bewijst dat SARS-Cov-2 de veroorzaker is van de Covid 19.”.De Amerikaanse arts Andrew Kaufman vertelt ook dat “er geen covid-19 virus geïsoleerd is en dat het niet eerder voorgekomen is ,dat bijna alle regeringsleiders op de wereld op het zelfde moment, het zelfde beleid invoeren (corona maatregelen).Dit vertelt ons dat alles gecoördineerd is en toont dat er een groep mensen is, die regeringen vertelt wat ze moeten doen.” De Belgische arts Johan Denis zegt dat “de pandemie fake is. Het is in scene gezet om je angstig genoeg te maken, zodat je het vaccin neemt,die kan zelfs je DNA veranderen.En dit is niet meer terug te draaien, ook niet voor toekomstige generaties”…

De Duitse viroloog Christian Drosten(was betrokken bij de Mexicaanse-griep fraude) is verantwoordelijk voor de toename en mondialisering van de Covid-19 paniek.Onder zijn leiding werd in allerijl een PCR test ontwikkelt (21 jan-2020 al klaar) op basis van Sars RNA uit databanken, maar werd niet het geïsoleerde virus uit patiënt zero gebruikt.Dus,een lab reconstructie, die uiterst dubieus is. De uitvinder ervan, Nobelprijswinnaar Kary Mullis, al had gewaarschuwd dat de methode niet geschikt is om virusmateriaal op te sporen. De test zou alleen veelvoorkomend(in dit geval menselijk) genetisch materiaal kunnen detecteren. En dit zou weer verklaren waarom zoveel mensen een positieve uitslag op deze test te horen krijgen, en dus ten onrechte als besmet person te boek komen te staan.Wat er nu gebruikt wordt in de RT-PCR testen is een benadering van Sars-cov-2 die een computer heeft berekend. Er is geen enkele manier om te weten of de test in staat is het echte virus aan te tonen bij mensen zolang het virus niet correct geïsoleerd is.En in navolging daarvan, hoe kan er een veilig en werkzaam vaccin ontwikkeld worden, als de exacte samenstelling van sars-cov-2 niet bekend is?…

Een virus is niet levend(het virus in het geheel bestaat niet), het is geen levend organisme.Ze hebben geen eigen stofwisseling, niet groeien en zich niet zelfstandig kunnen voortplanten – daarvoor hebben ze immers een gastheer nodig. Zijn ze in deze betekenis geen levende organismen.Volgens de meeste definities is een virus niet een organisme, iets dat echt leeft. Een virus bestaat eigenlijk alleen uit nucleïnezuur (DNA of RNA) dat genetische informatie bevat, omhuld door een mantel van eiwit. Virussen bestaan dus niet uit een cel, zoals een bacterie. Ze kunnen van zichzelf niet eten of bewegen en zonder ‘gastheercel’ die ze binnendringen kunnen ze zich niet vermenigvuldigen.Het allergrootste deel van de virussen op aarde heeft het niet op de mens gemunt, maar wel op bacteriën. Deze virussen, ook bacteriofagen genoemd, kunnen bacteriën infecteren. Sommigen dringen enkel binnen in het erfelijk materiaal, maar anderen vermenigvuldigen zich explosief tot de bacterie barst en doodgaat. Op deze manier houden ze vele bacteriepopulaties op aarde onder controle.Ze hebben een belangrijke impact op onze gezondheid. ..

Sinds het begin van de jaren negentig staat de Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka in de frontlinie van het uitdagen van de medische theorie waarin wordt gesteld dat virussen de oorzaak zijn van infectieziekten zoals hepatitis, aids, griep, polio, herpes of mazelen. Gebaseerd op zijn onderzoekswerk in de virologie ontdekte Dr. Lanka dat “virussen in feite vitale componenten zijn van eenvoudige levensvormen die niet voorkomen in de meer complexe levensvormen, zoals die in de wereld van mensen, dieren of planten”. Zijn onderzoek toont ook aan dat virussen, die als ‘virale infecties’ worden beschouwd, in werkelijkheid gewoon deeltjes van cellen zijn die abusievelijk worden geïnterpreteerd als bestanddelen van de betreffende virussen.“De werkelijkheid is niet wat de meeste mensen denken: virussen zijn geen ziekteverwekkers. De beweringen over het bestaan van virussen en ziekten zijn gebaseerd op historisch verkeerde interpretaties.In juni 1954 werd een onwetenschappelijke en tegenstrijdige hypothese gepubliceerd, waarbij uit de dood van weefsel in een reageerbuis de aanwezigheid van een virus werd geconcludeerd. Zes maanden later, op 10 december 1954, ontving de eerste auteur van deze hypothese de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dit maakte van een speculatieve hypothese in de ogen van velen zo goed als een wetenschappelijk feit, en wel een die tot op de dag van vandaag niet in twijfel wordt getrokken. Sindsdien wordt het afsterven van weefsels en cellen in een reageerbuis consistent maar verkeerdelijk gezien als bewijs van het bestaan van virussen…

Feit is en blijft dat een virus nooit werd geïsoleerd in de ware zin van het woord – dat is: als geheel vertoond of biochemisch gekarakteriseerd.De elektronen-microscopische foto’s van de vermeende virussen, bijvoorbeeld, tonen in werkelijkheid gewoon reguliere deeltjes van stervende weefsels en cellen, meestal hooguit in modelvorm. Aangezien de betrokkenen echter GELOVEN dat deze afstervende weefsels en cellen virussen zijn, wordt dit afsterven van cellen en weefsels in de vorm van allerlei cel-onderdelen ook wel de ‘vermenigvuldiging’ van virussen genoemd. De betrokken partijen geloven dit  tot op de dag van vandaag – en, ter herhaling: vooral omdat de uitvinder van deze methode door het winnen van de Nobelprijs nog steeds als autoriteit gezien wordt.Wat men als ‘virussen’ ziet, is in wezen cel-afval waar inderdaad genetisch materiaal in zit, maar wat niet eens gevaarlijk is, hoogstens ietwat toxisch, indien in te hoge concentraties aangetroffen…

De testmethoden – zoals de PCR-test – moleculen detecteren die bij alle mensen voorkomen. Bij alle testmethoden voor ‘virussen’ zal een bepaald aantal mensen altijd ‘positief’ testen, en dit is louter afhankelijk van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld – het aantal cycli dat men doorloopt.Een vaccin is  niets meer dan een mengsel van cel-afval en bacteriën. Met andere woorden: bestanddelen, die door een normaal lichaam direct zouden worden afgescheiden.Dit mengsel is dan ook toxisch. Het is wat het lichaam afscheidt als afval.En als je het wetenschappelijk bekijkt, zul je geen voordelen van vaccins vinden, en enkel kunnen toegeven dat er simpelweg geen enkel bewijs is voor de stelling dat ze jou beschermen.Besmettingen bestaan niet.Er bestaan geen kleine gevaarlijke beestjes / virussen die besmettelijk ziekmakend zijn.Gif kan ziekmakend zijn, maar is niet besmettelijk. ER IS NIETS DAT ZIEKMAKEND VAN MENS OP MENS OF DIER OP MENS OVERGEDRAGEN KAN WORDEN.Virologen die ziekteverwekkende virussen claimen zijn wetenschapsfraudeurs en moeten strafrechtelijk vervolgd worden.De virologen die beweren coronavirussen of andere pathogene virussen te zijn, moeten arbeidsfraudeurs worden genoemd en met juridische middelen worden vervolgd, zodat ze hun valse, ontkrachtte en gevaarlijke verklaringen intrekken,”zegt Dr. Stefan Lanka…

Deze ontdekkingen komen volledig overeen met de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer, die in de jaren tachtig al aantoonde dat microben in tegenstelling tot de gangbare theorie het organisme geen kwaad doen, maar in tegenstelling daartoe juist een ondersteunende rol spelen gedurende de helingsfase van ziektes.Lanka werd bij een breder publiek bekend door een proces(16 februari -2016), waarin het bewijs van het bestaan ​​van het mazelenvirus werd ontkend.De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat.Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen.Prof. Dr. Annette Mankertz heeft toegegeven dat “het ‘mazelenvirus’ typisch natuurlijke cel componenten (ribosomen, de eiwit producenten van de cel) bevat”…

Louis Pasteur heeft op zijn sterfbed toegegeven dat het bestaan van een virus een leugen was.Verschillende bronnen beweren dat Pasteur aan het einde van zijn leven heeft toegegeven dat hij er naast zat.Dit is ook terug te vinden in de biografie van Pasteur.Uit de officiële archieven van verschillende landen blijkt dat overal waar werd gevaccineerd met  koepokvaccinatie, braken daarna -vanwege immuunsuppressie -steevast grote pokkenepidemieën uit met zeer vele doden. Ook is gerapporteerd hoe in gebieden waar niet werd gevaccineerd, de pokken niet of nauwelijks voorkwamen!Het vaccin tegen mazelen doodt meer mensen dan de ziekte zelf…

Vaccinatie is gevaarlijke onzin,die gebaseerd is op de absolute nonwetenschap (lees: het bedrog) van Edward Jenner (koepokvaccinaties) en Louis Pasteur(microbentheorie en rabiesvaccins). Beide heren (en hun academische navolgers) hebben met hun aannames, hersenspinsels en wetenschapsfraude talloze doden op hun geweten!Pasteur heeft een infectie-theorie bedacht, en J.D. Rockefeller en nazaten hebben wereldwijd met forse geldbedragen alle medische opleidingen voor eens en voor al met de neus uitsluitend de farmaceutische kant op gedwongen (Morris A. Bealle, The Drug Story, 1949; Eustace Mullins,1988). Deze Rockefeller ‘geneeskunde’ is in essentie een oorlogsverklaring tegen het lichaam die niets geneest en “alleen symptomen verschuift”, aldus Dr. Hans Moolenburgh.De mensheid wordt al meer dan een eeuw besodemieterd. Dat is het resultaat van Rockefeller en Andrew Carnegie (een Amerikaans staalmagnaat en filantroop van Schotse afkomst), die begin vorige eeuw de gezondheidsindustrie gereguleerd hebben om de agenda van de Deep State(schaduwregering in de VS) uit te voeren.Zet NU uw TV uit en luister niet meer naar frauderende corrupte beroeps leugenaars en doe wat onderzoek.NEXIT!

Clowns bedachte lockdown met vaccinatieplicht en vaccinatiepaspoort zouden allemaal voor een tribunaal verantwoording af moet leggen en gestraft moeten worden.

De agenda van de EU is het EVAP/ GVAP – een plan om de hele wereld (verplicht) te vaccineren.En moeten de niet gevaccineerde ook een gele ster opgenaaid hebben? Of een tatoeage op het voorhoofd?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Covid-19 wordt blijkbaar gebruikt om de installatie van een politiestaatachtige wereld mogelijk te maken

 1. Pingback: Covid-19 wordt blijkbaar gebruikt om de installatie van een politiestaatachtige wereld mogelijk te maken | E.J. Bron

 2. Jackie2015 says:

  Council on Foreign Relations (CFR)
  Deze organisatie zou in feite kunnen verwijzen: Carnegie, Ford, en Rockefeller.
  Een van de “geheime clubs” zoals de Vrijmetselaars, Bohemian Grove en Bilderberg.
  Dit zijn de soort lui die alles bekokstoven in de wereld. Deepstate

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s