Er is geen vrede met Israël, omdat Arabieren de Allah-vlag boven Jeruzalem willen zien wapperen

Een ijkpunt in het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict is het uitroepen van de staat Israël op 14 mei 1948. De Arabische buurlanden van de nieuwe staat reageren ondubbelzinnig: Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië vallen Israël de dag daarna aan.Hun doel was de staat Israël te vernietigen, van de kaart te vegen.Van 1517 tot 1920 was het gebied  ‘Turks’; daarna viel het gebied onder het Brits Mandaat.En er was geen Palestina in staatkundige zin. Er was in deze zelfde zin ook nooit een Palestina geweest. Van bezetting is dus eveneens geen sprake: het is niemandsland en geen enkele andere natie die zich niet eerder als agressor ten overstaan van Israël heeft getoond wil het beheer voeren over dit land en de mensen die daar wonen.In resolutie 181 werd door de Algemene Vergadering van de VN in 1947 met een meerderheid aangenomen dat Joden recht hebben op een eigen staat, net als de Arabieren, in het Engelse mandaatgebied.Waarom is dan 1 Joodse staat een probleem?Het gebeurde in een tijd dat allerlei volkeren druk doende waren om te komen tot natiestaten.Er zijn echter officieel 31 christelijke, 21 islamitische en 5 boeddhistische staten…

De strijd om Israël is vergiftigd door leugens. Leugens betreffende het ‘Palestijnse volk’,die nooit bestond en de ‘bezette gebieden’(er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan).Palestijnen is een door Arafat bedachte naam voor een groep niet gedefinieerde Arabieren voornamelijk uit Jordanië die ze feitelijk niet wil.Het was de in Egypte geboren terroristenleider Yasser Arafat die de term ‘Palestijnse volk’ voor het eerst ging gebruiken in 1967, om daarmee de verschillende Arabische terreurbewegingen onder een gemeenschappelijke noemer te verenigen.De Filistijnen waren een heel ander volk dan de ‘Palestijnen’. Het eerste volk is al duizenden jaren geleden verdwenen.Nebucadnezar, de Babylonische vorst, Jeruzalem in 586 v.Chr. aanviel, had hij daarvoor de vijf steden van de Filistijnen volledig verwoest. Alle mannen werden hierbij gedood en de vrouwen en kinderen werden naar Babylon weggevoerd.Sinds deze tijd wordt we in de geschiedenis niets meer over dit volk vernomen! Er is -zo men algemeen heeft aangenomen- geen enkel geschrift gevonden, die na deze tijd  ooit nog melding heeft gemaakt over dit volk, laat staan over eventuele restanten daarvan!…

En uit woestijn en moeras(het gebied is gedeeltelijk ook gekocht van Arabische grootgrondbezitters), maakten Joden vruchtbaar land.De Arabieren profiteerden ook van deze welvaart in de buurt van de Joodse nederzettingen en in de gemengde Arabisch-Joodse steden groeide de Arabische bevolking sterker dan waar ook elders in de Arabische wereld.In het begin van de 1990-er jaren waren er zeven van zulke instituten, die zo’n 16.500 studenten herbergden. Analfabetisme liep terug tot 14 procent onder volwassenen boven 15 jaar, vergeleken met 69 procent in Marokko, 61 procent in Egypte, 45 procent in Tunesië en 44 procent in Syrië.En bijna 2.000 bedrijven werden in die gebieden gevestigd en gaven werk aan zowat de helft van de werkende bevolking daar. Toen Israël een feit werd, wilden de Palestijnen=Arabieren al dat vruchtbare land hebben. Makkelijk hoor, eerst op je gat rusten en dan alles inpikken. Nee dus…

Vele honderden internationaal juristen het erover eens zijn dat Joden het recht hebben om zich in Judea en Samaria te vestigen, conform het besluit van de Volkerenbond (de voorloper van de Verenigde Naties) uit 1922 toen het koloniale Ottomaanse Rijk werd ontmanteld.De joodse band met Jeruzalem is oeroud en sterk. Meer dan drieduizend jaar geleden maakte het jodendom een heilige stad van Jeruzalem, en gedurende die hele tijd zijn joden sterk met de stad verbonden gebleven(met een joodse meerderheid gedurende de hele vorige eeuw).Jeruzalem met al haar namen (zoals Zion) wordt vele malen in de Bijbel genoemd toen er nog geen moslims waren.De heiligste plaats in het jodendom is de stad Jeruzalem. Hier staat de Olijfberg: de meest heilige joodse begraafplaats.In Jeruzalem is nog een andere heilige plek: de Klaagmuur op de Tempelberg. Dit is het enige stuk muur dat nog over is van een joodse tempel die werd verwoest door de Romeinen in 70 na Christus.Ondertussen vernietigt de moslim waqf Joodse restanten op de Tempelberg…

Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.Deze stad staat niet één keer beschreven in de Koran als een mogelijke heilige stad voor de islam. Wel Mekka en Medina, maar niet Jeruzalem.Moslims bidden ook niet met hun gezicht richting de Al-Aksa moskee.Tijdens de twintig jaar (tussen 1948-1967) dat Oost- Jeruzalem en de Oude stad onder Jordaans bestuur vielen, heeft niemand ooit gesproken over “Jeruzalem de hoofdstad van Palestijnen”, met geen woord.Plotseling, na Juni 1967, toen Israël in de Zesdaagse Oorlog de stad weer verenigde, toen werd Jeruzalem geclaimd als de exclusieve hoofdstad van het Palestijnse volk.Grappig!…

Dat arabische Palestijnen verdreven zouden zijn is uiteraard een fabel, want ze namen zelf de wapenen op of verlieten vrijwillig zelf hun huis en land in de overtuiging al na enkele dagen in een jodenvrij land terug te kunnen keren.En naast 700.000, deels vrijwillig, vertrokken Arabieren zijn er dus ook 900.000 joden uit de Arabische landen verjaagd. Voor hen geldt ook geen “recht van terugkeer”.In 1948 werden trouwens ook miljoenen mensen verjaagd uit Pakistan, nog eens miljoenen mensen verjaagd uit Polen, daarnaast miljoenen mensen verjaagd uit China; etc.Waarom geldt voor hen niet dat “recht op terugkeer”?Waar zijn tegenwoordig de vluchtelingenkampen langs de poolse grens van waaruit strijdbare Duitse pubers raketten afschieten op Polen?Nog elk jaar ontvluchten miljoenen mensen hun geboortegronden, meestal vanwege islamitisch geweld. Maar alleen voor de Arabieren uit Israël geldt dat zogenaamde “recht op terugkeer”.Het is niet begrijpelijk, waarom arabische Palestijnen het enige volk ter wereld is, dat zich na 70 jaar nog steeds als vluchteling benadeeld voelt.En is Turkije al vertrokken uit bezette deel van Cyprus? En Marokko uit de bezette Spaanse Sahara ? O nee, wacht. Dat doen moslims niet …

Vanaf het ontstaan van de staat Israël in 1948 wordt het land continu bedreigd door haatdragende, vijandige Arabische buren en andere vijandige islamitische staten. Oorlogen zijn gevoerd, aanslagen worden gepleegd, onschuldigen gegijzeld en vermoord.Hamas in de Gazastrook en Fatah op de Westbank al jaren oproepen tot geweld en terreur.Deze  islamo-fascistische organisaties hebben nog steeds als doel alle Joden van de kaart te vegen in Israël.Oproepen tot haat en terreur en takiyya leugens zijn dagelijks te vinden in de Palestijnse media. En het is de plicht van de regering van Israël om haar burgers te beschermen tegen een aangekondigde massamoord en tegen deze islamo-fascisten.Islam houdt vrede in Israël tegen.In dit conflict draait het niet om vermeend onrecht van de Palestijnen, maar om de Joodse soevereiniteit, om het feit dat inferieure Joden superieure moslims domineren.De Joden alleen als dhimmi’s onder een islamitische overheid in het Midden Oost mogen bestaan (d.w.z. tweede klas bewoners nota bene, geen burgers ) maar nooit, never nooit, als een soevereine samenleving of  als een staat…

Vrede zal er nooit komen; hoeveel concessies Israël ook zal doen vernietiging van Israël blijft het uiteindelijk doel van de islamitische wereld.In 2005 heeft Israël zich terug getrokken uit Gaza. Dat werd “beloont” met zelfmoordaanslagen en talloze raketbeschietingen.De vijf keer dat Palestijnen de kans kregen om een eigen staat te stichten: in 1937 (commissie Peel), 1947 (VN-181), 1967 (VN-242), 2000 (Clinton-Arafat-Barak) en 2008 (Olmert). Telkens werd dat door de Palestijnse leiders afgewezen, omdat het zou betekenen dat het Joodse Israël zou moeten worden erkend en er een einde zou komen aan de eeuwige, verbeten strijd met de Joden daar (en zeker eerder ook elders, gezien de aanslagen op Joden buiten Israël).Islam en vrede gaan niet samen. Nergens. Niet met elkaar en niet met anderen…

In tientallen  soera’s wordt opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen of een beloning gesteld op zogenoemde ‘gelovigen’ met dreigementen richting eenieder die niet gelooft. Dat zijn volgens Mohammed personen die niet geloven in een leven na de dood, in Mohammed of de islam.“O gij die gelooft, sluit niet innige vriendschap buiten Uw kring.”(Koran-soera 3, vers 118).En meermaals komt men tegen dat mensen mogen ook worden gedood (soera 80, vers 17 of soera 85, vers 4). Wie zoekt naar een spoor van vrede of menslievendheid, komt die in de Koran niet tegen.De Islamitische Staat (IS) de zuivere islam vertegenwoordigt. Er is geen verschil tussen kalief Al-Bagdadi en Mohammed; beiden waren gewelddadig en de islam is door allerlei kaliefen met het kromzwaard gepropageerd.Mohammed heeft geprobeerd de Joden te bekeren tot de islam. Toen dat niet lukte, werden de Joden paria’s…

De wereldwijde oproep van de BDS-beweging(opgericht op initiatief van 170 pro-Palestijnse organisaties) om alles wat met Israël te maken heeft te boycotten is een symptoom van het overal groeiende antisemitisme. Het Duitse parlement heeft deze BDS-beweging als antisemitisch bestempeld omdat de boycot van Joodse producten te veel aan de nazikreet ‘Kauf nicht bei Juden’ doet denken.Antisemitische BDS- beweging is echter slechts een middel om Israël te laten verdwijnen, volgens zijn oprichters en leiders.De anti-Israëlpropaganda van vandaag dezelfde uitwerking krijgt als de nazipropaganda van de jaren dertig.Wat gebeurde er ook alweer in de jaren dertig? Nadat Adolf Hitler in 1933 aan de macht was gekomen in Duitsland, werd zijn antisemitische visie – en die van vele anderen – langzamerhand tot beleid verheven. Niemand had natuurlijk nog enig idee waar dat op uit zou lopen, maar het leven voor Joden in Duitsland werd ontzettend moeilijk…

Voor Hitler de macht greep in Duitsland, hadden de nazi’s, met behulp van propagandamateriaal als cartoons, opinieartikelen, Hitlers boek Mein Kampf en films op de Duitse bevolking ingespeeld. Ze vertolkten het idee dat de Joden deel uitmaakten van een wereldwijde samenzwering die erop uit was om het Duitse vaderland van binnenuit te verwoesten.Deze propaganda vormde de rechtvaardiging voor allerlei anti-Joodse maatregelen die langzamerhand werden ingevoerd. In 1933 werd opgeroepen tot een boycot van Joodse bedrijven.Deze boycot was opmars naar de Holocaust.We moeten dus dringend een einde maken aan deze linkse fascistische boycot en propaganda, zodat er niet weer een Holocaust komt. Links-socialisten hebben weer Europa tot de rand van een wereldoorlog gebracht. En zolang de mainstream media wereldwijd op de hand van de Palestijnen is en geen eerlijke berichtgeving doet, zal het conflict ook niet opgelost worden.

Hamas fascisten betalen de demonstranten riant voor hun vrome deelname. $200 voor beschoten worden, $500 voor zwaargewond en $3000 voor de familie in geval van overlijden.Terroristen die Israëli’s vermoorden, krijgen een hoge uitkering van de Palestijnse Autoriteit. Hoe meer doden, hoe hoger de bonus. 

Wereld media publiceren dat in dit incident Israël onschuldige Palestijnen aanvalt, maar in deze video is duidelijk te zien wat er echt gebeurde…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Er is geen vrede met Israël, omdat Arabieren de Allah-vlag boven Jeruzalem willen zien wapperen

 1. Gienekehado St. says:

  De Faalistijnen zijn door eigen toedoen, door eigen schuld, Jeruzalem kwijtgeraakt aan de Joden!! In feite zijn ze nooit in het bezit geweest van Jeruzalem! Tot 1967 zaten de Jordaniërs er, de Britten, Ottomanen, Romeinen en weet ik veel wie nog meer, maar nooit zaten de Faalistijnen er! En ze krijgen Jeruzalem NOOIT!!!!!!! Hier een interessant artikel, vandaag in de Jeruzalem Post.
  https://www.jpost.com/opinion/how-palestinians-lost-jerusalem-to-israel-opinion-667795

  Like

 2. Gienekehado St. says:

  Voor geïnteresseerden, Live-TV vanuit Israel; http://www.kan.org.il live

  Like

 3. Republikein says:

  Het is heel eenvoudig, als je dood boven leven prefereert.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s