De verschrikkelijke communistische EU -dictatuur staat voor alles wat er mis is in Europa

De EU is grootste vijand van Europa geworden.Wat ooit begon als een economisch samenwerkingsverbond van soevereine landen is verworden tot een elitair machtswellustig instituut. In 1952 had de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een beperkte opdracht: gemeenschappelijke controle over de zware industrie. Maar de ontwikkelingen en de expansie van wat nu de EU is volgden elkaar in een hoog tempo op. Er was geen moment voor bezinning of reflectie. Zelfs nadat de Britten kozen voor brexit nam Brussel de vlucht naar voren. Van economische samenwerking naar een politieke unie. Onderweg raakte Nederland zeggenschap kwijt en besloten hoge heren dat we bevoegdheden zouden overdragen op het gebied van handel, immigratie, buitenlandbeleid en sociale zaken. En we kregen er een EU-vlag, een volkslied,ongekozen Eurocommissaris, de euro,een zeer duur leven,lekke grenzen,asielinvasie,vrij verkeer voor terroristen en islamisering voor terug…

Miljoenen niet-Westerse immigranten komen Europa binnen, vooral uit islamitische landen.En hoe ga je miljoenen islamieten laten integreren in een van oorsprong christelijk en seculier continent?De islam is niet verenigbaar met Europese (westerse) waarden en staat vijandig jegens de westerse wereld.Deze totalitaire jihad-ideologie geen ruimte laat voor diversiteit.West-Europa is daarom veranderd in een verschrikkelijk oorlogsgebied.En terwijl mensen de keel wordt doorgesneden onder het slaken van de kreet “Allahu Akbar”, trachten de autoriteiten de boel te sussen en beweren ze dat islam er niks mee te maken heeft.En ik vraag me af, hoeveel aanslagen moeten er nog plaatsvinden? Hoeveel onschuldige doden moeten er nog vallen ,voordat het kwartje valt en voordat politiek correct partijen en hun kizers wakker worden?…

De islam brengt overal waar hij komt haat en geweld.En waarom importeren we al die ellende?Er is niet alleen de dreiging van terreur of geweld; er is ook het fenomeen van de niet-gewelddadige jihad. De islam een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord.Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug. Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt…

De Europese elite dient slechts één belang: haar eigenbelang, vakkundig verbloemd door de EU-propagandamachine. Want overal hoor je hetzelfde verhaal: we danken onze veiligheid en welvaart aan de Europese Unie. Met andere woorden, we zouden niet zonder kunnen. Zeker, er is niets mis met samenwerken, maar dan wel als onafhankelijke, soevereine en democratische landen. Daar hebben we toch geen Europese Commissie voor nodig a € 24.000 netto per Eurocommissaris per maand? Of een Europees parlement met veertien vicepresidenten? Of de ruim 30 EU-agentschappen die niemand kent?De asielinvasie wordt hier bestempeld als een morele plicht en als iets noodzakelijks voor Europa; het continent vergrijst tenslotte.En critici worden hier uitgemaakt voor xenofoob of racist. Dit is de werkelijkheid van de elite, in de glazen kantoren in Brussel, in Straatsburg en in al die tientallen EU-agentschappen die in de loop der jaren met ons belastinggeld zijn opgetuigd…

Voormalig Sovjet dissident Vladimir Bukovsky noemde de EU de EUSSR, vanwege de opvallende gelijkenis met de voormalige Sovjet-Unie. Hij vergeleek de Europese Commissie met het oude Politbureau en Brussel met het Moskou van vóór de val van het IJzeren Gordijn.De Europese Unie is een megalomaan instituut dat voor Nederland niets meer betekent dan een flink gepeperde rekening van een dikke 8 miljard euro per jaar en verstikkende regelgeving die de Nederlandse democratie uitholt en gekneveld houdt door middel van verordeningen, richtlijnen en honderdduizenden pagina’s aan politieke jurisprudentie van het EU-Hof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en al die andere wereldvreemde instellingen. Of het nu gaat om het de nek omdraaien van de Nederlandse pulsvisserijsector, om de verplichting om alles en iedereen je land binnen te laten of om de bemoeienis met de pensioenen van miljoenen Nederlanders, Brussel is altijd haantje-de-voorste om Nederland zaken te verbieden, op te leggen of met zijn tengels aan onze vrijheden te zitten…

Nederland wordt als vazalstaat van de EU dan weer verplicht tot het afdragen van meer geld. Zo wordt de EU-molensteen om onze nek steeds groter. Dát is de staat van de Unie. De EU is lang over haar houdbaarheidsdatum heen, vecht om haar macht te behouden en doet dit door de lidstaten democratisch en financieel leeg te vreten. En de nepliberaal Rutte werkt daar gretig aan mee. Landveraders zijn verantwoordelijk dat we in Nederland niets meer te zeggen hebben over ons economisch beleid, over ons handelsbeleid, over ons eigen migratiebeleid. Ondertussen rommelt hij ons steeds verder deze EU-dictatuur in…

Het was anti-Nederlandse partij D66 dat het referendum in Nederland de nek heeft omgedraaid. Toen de burgers zeiden “dit willen wij niet met de Europese Unie, wij willen geen Europese grondwet”, was het D66 dat dat toch heeft toegestaan en er niet van terug is gekomen. We hebben het gezien met de EU-grondwet en met het associatieverdrag met Oekraïne. We zien het ook weer bij de brexit, die wordt afgedaan als ware het het resultaat van euroscepsis. De brexit is niet het resultaat van euroscepsis, maar van Brussel onvermogen en onwil om te luisteren naar de stem van het volk en te doen wat de burgers u opdragen.Iedere keer als burgers kritiek hebben, als burgers zeggen “dit willen we niet; tot hier en niet verder”,dan  geeft politiek correct links(VVD zit ook in dit team) het fiat om Nederland in de uitverkoop te doen…

Het is hoog tijd dat we onszelf verlossen van deze communistische dictatuur in wording. Nederland moet zo snel mogelijk uit de Europese Unie stappen. Dat geeft  Nederland zuurstof, terwijl de EU ons verstikt.Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid van de Europese Unie en de economie in Zwitserland is één van de beste van de hele wereld. Ten opzichte van andere Europese landen zijn weinig burgers werkloos.Het Zwitserse model is het allergoedkoopste, met een jaarlijkse bijdrage van 1,16 euro per persoon is dat 404 keer zo goedkoop als de huidige contributie.Het Noorse model werkt heel simpel en is ook voor Nederland haalbaar.Om als Nederland zijnde dezelfde weg te volgen als Noorwegen zullen we officieel moeten toetreden tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), dat is verplicht omdat de enige landen die mogen toetreden tot de EER EU-landen en EFTA landen zijn. Een samenwerkingsverband op basis van handel met Noorwegen, Zwitserland,Verenigd Koningkrijk, IJsland en Liechtenstein is voor Nederland veel voordeliger. Deze landen hebben ongeveer hetzelfde bbp per capita als Nederland, hebben een soortgelijke cultuur en werken alleen samen om handel te drijven.Door Nexit,we zijn verbonden aan 80% minder regels en de kosten gaan flink omlaag tot wel 84% minder dan nu…

Overal in Europa zijn er patriottistische partijen die de wederopstanding van de nationale trots in hun land reflecteren, met een unieke kans om de fatale fout te corrigeren die de vorige generatie politici-lanveraders- hebben gemaakt door het geld van hun belastingbetalers en hun nationale soevereiniteit weg te geven aan Brussel en hun landen over te leveren aan de kwalijke gevolgen van de massa immigratie en de islamisering. Moet Nexit? Ja, nu!Nexit is het enige wat overblijft om Nederland van de totale ondergang en inlijving als provincie van het islamitisch Kalifaat te voorkomen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to De verschrikkelijke communistische EU -dictatuur staat voor alles wat er mis is in Europa

 1. Pingback: De verschrikkelijke communistische EU-dictatuur staat voor alles wat er mis is in Europa | E.J. Bron

 2. Gienekehado St. says:

  Geen groter SCHOREM dan het VULLES in Brussel, Den Haag, Berlijn etc etc. Wat nu in Israel gebeurt, gaat ook in West-Europa gebeuren. Het SCHOREM heeft zelf De Satan binnengehaald. Zelfs in Israel zijn ze verbijsterd over wat er nu allemaal gebeurd in de steden waar zowel Joden als arabieren wonen. In Israel woedt nu een burgeroorlog!! Eigenlijk in MERKEL / RUTTELANDJE al in het klein!! Voor de geïnteresseerden; https://www.kan.org.il

  Liked by 3 people

 3. flyer210 says:

  Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor wat er met ons land gebeurt, we hebben niet genoeg moed om op te komen voor ons volk, we blijven maar achter die Rutte aanlopen die ons land verkwanseld aan de EU. Rutte is slecht voor ons land en voor ons, weg met Rutte en uit de EU!!

  Liked by 1 person

 4. jonas-huizen says:

  Goed geschreven! De EU zijn een stelletje ratten, die denken dat ze zo slim zijn dat ze alles kunnen krijgen en doen. Ze moeten echt effe in een kooi worden opgesloten met een stel wilde apen, dan zullen ze huilen, als een stel kleine baby’s

  Liked by 1 person

 5. koddebeier says:

  Veruit de meeste politici zijn landverraders en volk verlakkers !
  Vooral de kartelpartijen, links en de nieuwe splinterpartijen
  Een enkele uitzondering daargelaten.

  Liked by 1 person

 6. ronjaspers says:

  De E.E.G. en de E.U. zijn afkomstig uit de nazi agenda,een derde of 4de rijk en onderdeel van de communistische NWO agenda.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s