Jeruzalem zal altijd de hoofdstad van Israël zijn

Volgens de Koran, Israël moet vernietigd worden, omdat deze staat het thuisland is van de Joden.Het laatste grote conflict tussen Israël en Hamas islamofascisten was de Gaza-oorlog van 2014. Die begon met de ontvoering van drie Israëlische tieners door Hamas.Islamitische zombies Hamas en Jihad  schoten nu in 2021 opnieuw raketten af op Israël.Nu zijn er ook forse rellen in Israëlische dorpen en steden waar veel Arabieren wonen.Tientallen auto’s werden verwoest en winkelruiten ingegooid.In Lod, ten oosten van Tel Aviv, hebben Palestijnse inwoners drie synagoges in brand gestoken.Burgemeester Revivo gebruikte volgens Israëlische media ook de term Kristallnacht, verwijzend naar 9 november 1938 toen in nazi-Duitsland synagoges in brand werden gestoken.Deze  burgemeester van Lod sprak van een burgeroorlog in zijn stad:”er is een intifada uitgebroken”, zei hij.“Oorlog tegen ongelovigen in hun eigen land is een collectieve plicht;dat wil zeggen dat wanneer een voldoende aantal moslims zich hierop richten,anderen wetmatig thuis mogen blijven,”zei Sheikh Al-Nawawi van de Soenitische Shafi wetschool.Israël telt zo’n anderhalf miljoen Palestijnse inwoners, ongeveer een vijfde van de totale bevolking…

Het conflict is inmiddels ook naar het Westen ‘geïmporteerd’.Er zijn in verschillende Duitse steden demonstranten de straat op gegaan. In Gelsenkirchen schreeuwden demonstranten antisemitische leuzen met Palestijnse, Turkse en Algerijnse vlaggen “scheiss Jude”, terwijl ze probeerden bij de synagoge te komen.Bij meerdere jihad-demonstraties werden Israëlische vlaggen verbrand en in Bonn werden stenen naar een synagoge gegooid, in Mannheim sneuvelde een ruit van een synagoge en in Düsseldorf werd brand gesticht op een stenen monument voor een synagoge, die door de nazi’s tijdens de Kristallnacht in 1938 werd vernield.In Den Haag werden bij de Israëlische ambassade Israëlische vlaggen vertrapt en kapotgescheurd.Bij het vorige grootschalige conflict tussen Israël en Hamas, in 2014, vonden ook hier antisemitische incidenten plaats bij demonstraties. In de Schilderswijk in Den Haag droegen demonstranten-de nazisympathisanten IS-vlaggen mee, werden doodsbedreigingen aan het adres van Joden geuit en werd de Hitlergroet gebracht.De nieuwe fascisten zijn de LINKSE anti-fascisten.Waar staan ze te demonstreren tegen ISIS en al het andere tuig?Onder het mom van opkomen voor de Palestijnse zaak, verdoezelen velen het rabiate antisemitisme – of ze vinden zelfs wel best zo…

De Palestijnen beroepen zich op hun historische rechten op Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza. Ten onrechte. Immers, in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan.En de huidige Palestijnen zijn geen nakomelingen van de Filistijnen en kunnen daarom ook geen rechten op welk stuk land van Israël dan ook laten gelden. Het zijn Arabieren uit verschillende Arabische landen,die ook Arabisch praten en niet Filistijns.Tot voor 1967 bestond er zelfs ook helemaalgeen bevolkingsgroep onder de naam Palestijnen. Pas sedert 1967 is er een soort Palestijnse zelfbewustzijn ontstaan. Voor 1967 hebben de “Palestijnen” ook nooit zelfs het verlangen tot een eigen staat geuit. De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964.De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ‘Palestijns’ thuisland.Toen was er geen enkele Joodse ‘nederzetting’ in deze gebieden, noch was er sprake van enige Joodse ‘bezetting’…

Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte,niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen.In de jaren zestig, de‘Palestijnen’ werden gecreëerd, om als propagandaspeerpunt te gebruiken tegen Israël.De Arabieren hadden nooit enige interesse in dit dorre, woeste en onvruchtbare gebied getoond.En daarbij moet ook wordt gemeld, dat het door de Joodse pioniers voor geld gekocht werd van de grote landeigenaren en er zijn altijd Joodse dorpen in Israël geweest.Eeuwenlang was het immers geen probleem, dat de bevolking van Jeruzalem vooral Joods was. Maar sedert de Joden in 1967 Jeruzalem veroverden, is Jeruzalem opeens dierbaar geworden voor de Arabieren. En alle gejeremieer over Jeruzalem als derde heilige stad van de islam,is historisch onzinnige kletspraat.Moslims in Jeruzalem(die nergens in de Koran wordt genoemd en was nooit een centrum voor islamitische cultuur) bidden niet in de richting van de Al-Aqsa-moskee en in gebeden wordt deze stad ook nooit bij naam genoemd. Israël is in grote lijnen op dezelfde manier ontstaan/gecreëerd als andere, Arabisch-islamitische landen in de regio…

De hele wereld is het doelwit voor de uitbreiding van het moslimideologie, omdat alle niet-moslims in de Koran als ongelovigen beschreven worden. Vroeg of laat zal deze onheilige oorlog de meeste mensen op aarde rechtstreeks of onrechtstreeks raken, in een poging om hun valse monotheïstische godsdienst overal te vestigen.En Israël is een van de voornaamste doelen in de islamitische wereldrevolutie.De strijd tegen Israël was(is) ALTIJD een inter-islamitische strijd, die gigantisch is aangewakkerd door bemoeienis van buitenaf, bemoeienis vooral van andere islamitische landen.Op grondgebied dat in de islamitische visie als ‘dar al-islam’ (huis van de islam) wordt beschouwd, kan en mag nooit een niet-islamitische samenleving bloeien, zeker niet wanneer dit een succesvolle staat met een Joodse meerderheid betreft. Want dan wordt dat grondgebied ‘dar al-harb’, huis van de oorlog, dat door middel van demografische en gewelddadige jihad moet worden veroverd, onderworpen en geïslamiseerd.En de islam verplicht alle moslims te werken om hun landen van dar el-kufr (land waar de islamwetten niet gelden – ftv) tot dar el-islam (waar de islamwetten wel gelden) te veranderen. Elke andere regeringsvorm dan die van de moslimstaat kan een moslim niet erkennen…

Van de politiek-correcte media krijgt we consequent te horen dat het Arabisch-Israëlische conflict een gevolg is van onenigheid over grenzen ,of zelfs van de bouw van wat huizen voor Joden. De werkelijke oorzaak -al honderd jaar -krijgt u niet te horen: de Palestijnse en moslimse afkeer van mensen van andere religies in het algemeen en de Joden in het bijzonder.Arabische moslims zijn derhalve van generatie tot generatie opgegroeid met het beeld dat een Jood verachtelijk en minderwaardig is, minder dan een hond, een slaaf die je kunt uitbuiten. Iemand die eigenlijk meteen zou moeten worden vermoord, maar uit genade nog even verder mag leven. Dit zieke beeld is als het ware in hun genen opgeslagen. Het is dan ook voor de gemiddelde Arabische moslim onverteerbaar, dat die “minderwaardige” Joden nu in Palestina de dienst uit maken, op land dat voorheen moslimland was geweest en dat zij hen, trotse Arabieren, durven te trotseren.Islamitische Jodenhaat komt uit alle poriën van de zogenaamde Palestijnse gebieden gedropen: het onderwijs, de media en de moskee zijn doordrenkt van de erfenis van Mohammeds ‘Slag bij Khaybar’, waarbij heel wat Joden werden afgeslacht of als dhimmi’s (tweederangsburgers) onderworpen aan de islam. Het is niet toevallig dat grootmoefti Mohammad Amin al-Hoesseini met Hitler zoete broodjes heeft gebakken…

De islam heeft een diep gewortelde afkeer tegen het Judaïsme en het Christendom, omdat zij zichzelf als de enige echte monotheïstische godsdienst zien. Dit is de reden waarom haar aanhangers dit “geloof” als de enige godsdienst willen vestigen. En voor dit ideaal wordt geweld uitdrukkelijk gerechtvaardigd.Al tientallen jaren hebben Palestijnse Arabieren met succes aanslagen gepleegd op Joden en de joodse staat. Bussen met onschuldige burgers werden opgeblazen, cafés en restaurants waren doelwit van zelfmoordcommando’s, soldaten werden ontvoerd en raketten afgevuurd op Israëlische dorpen en steden. De barbaren gebruikten zelfs ziekenhuizen en scholen als lanceerinstallaties en opslagplaatsen voor hun wapens.Het is verschrikkelijk dat in een recent Europees opinie-onderzoek de staat Israël als de grootste bedreiging voor de wereldvrede werd gezien, terwijl notabene Israël het enige werkelijk democratische land in de hele Midden-Oosten is en overal de moslimterroristen opduiken en hun bommen laten ontploffen.Jaarlijks vinden enkele duizenden terroristische aanslagen in Israël plaats, doch het recht op zelfverdediging wordt hen ten enenmale ontzegd. En dit alles is het resultaat van het op grote schaal verspreide gif van negatieve en gekleurde media-berichtgeving om Israël voortdurend in een kwaad daglicht te plaatsen…

Subsidies van de Europese Unie voor de Palestijnse Autoriteit komen terecht bij terroristen die aanslagen plegen op Israël. Dat blijkt uit een rapport van Palestinian Media Watch (PMW).Nadat een 17-jarige Arabische Palestijn, Mohammed Tarayra, het 13-jarige slapende Israëlische meisje, Halleel Yaffa Ariel, in haar bed in de stad Kiryat Arba had doodgestoken, werd het huis van de terrorist versierd met Fatah- en de PLO-vlaggen. Ongetwijfeld zal de familie binnenkort op de lijst van betalingen staan van de Palestijnse “Matelaren Fonds”.De EU doneert jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan de Palestijnse Autoriteit (PA). Deze geeft circa vijftig miljoen euro per kwartaal door aan de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Die financiert op zijn beurt terreurorganisaties als de Al-Aqsa Martelaren Brigade, bekend van vele zelfmoordaanslagen in Israël.Nederland zou per direct moeten stoppen met de Nederlandse bijdrage aan de Palestijnse jihad-entiteit via het potje van ontwikkelingshulp.Met al het geld dat Palestijnse Arabieren van onder meer de EU en de VS hebben ontvangen, hadden de ‘Westbank’ en Gaza al lang het Zwitserland van het Midden-Oosten kunnen zijn,maar ze kozen voor JIHAD…

Palestijnse Arabieren zijn het slachtoffer van hun corrupte en jihadistische leiders, die met het geld dat ze rijkelijk ontvangen van de internationale gemeenschap, met inbegrip vanuit het zich voortdurend schuldig voelende, zelfhatende Westen, liever zichzelf verwennen en antisemitische jihad-projecten financieren.De EU labelt nu producten uit Jeruzalem, Judea en Samaria.Deze labeling van joodse producten kennen we nog uit de nazitijd.In de nazitijd was er een periode waarin winkels van joden, dus joodse winkels in Duitsland, werden besmeurd met allerlei teksten als “Kauft nicht bei Juden”. Dat is in wezen ook de achtergrond van al diegenen die om antisemitische redenen dit hele labelingsverhaal nu ook weer een prima verhaal vinden. Bij het labelen gaat het niet om misleiding van consumenten. Dat is wel het label dat erop wordt geplakt, maar er zit een andere agenda achter: een anti-Joodse, anti-Israëlische agenda. En geen wonder dus dat het islamofascistische Hamas juicht ook over de EU-labeling.Satan voedt de Arabische moslimharten met een diepe, duistere haat tegen Israël en deJoden. Deze haat komt vooral tot uiting in de fundamentalistische vleugels van de islam en hun strijdkreet is: “Allah akbar”, d.w.z. “Allah is groter” (dan de God van de christenen en van Israël).Long Live Israel!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Jeruzalem zal altijd de hoofdstad van Israël zijn

  1. Pingback: Jeruzalem zal altijd de hoofdstad van Israël zijn | E.J. Bron

  2. Gienekehado St. says:

    In Israël in het groot, in West-Europa in het klein, nog wel!! Die wind zaait, zal storm oogsten!! Macron, Rutte, Merkeltje en hun KONTELIKKERS zijn schijtbang dat de burgeroorlog in Israël overslaat naar hun koninkrijkjes!! Op een dag is het zo ver…… Hoef je geen 20-jaren studie voor te doen om dat te zien aan komen!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s