Demonstraties tegen Israël zijn puur antisemitisme/Jodenhaat

“Dood de joden” schalt weer door de straten in West-Europa. Taliban-vlag (?) en kalifaat-oproep in Amsterdam en oproep tot verkrachting Joodse dochters in London.Zouden ze ook demonstreren tegen de bezetting van Noord-Cyprus door Turkije of de bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko? Ik denk het niet, het is namelijk ordinaire Jodenhaat wat hen drijft.Wie protesteert als Hamas Palestijnse Arabiren executeerd, die volgens hun lid zijn van Fatah, van andere terroristische groeperingen of collaborateurs zijn? Wie protesteert als Hamas huizen van Palestijnse Arabiren vernield, zoals recentelijk in Gaza? Waarom geen demonstratie tegen Hamas islamofascisten,die hun eigen mensen als menselijk schild gebruikt?Waarom geen demonstratie tegen Hamas die zich verschuilt tussen hun eigen burgers?Waarom geen demonstratie tegen Hamas, toen zij de macht in de Gazastrook overgenomen hebben door het doden van Fatah mensen? Waarom geen demonstratie tegen Hamas die honderden raketten afvuurt op burgerdoelen in Israël?Waarom geen demonstratie voor Jemen, waar duizenden moslims het leven lieten en nog steeds sterven?Links wil hiermee bewust de doelgroep stemmers paaien door antisemitisme aan te moedigen door het niet te veroordelen en het is ook pure jaloezie van van links en moslims, dat Joden al generaties lang wel in staat zijn op eigen houtje iets van hun leven te maken…

Het antisemitisme tiert al jaren welig in Nederland.Anno 2017 ervaren de Joodse gemeenschappen in Nederland, dat uitingen van haat jegens Joden steeds normaler gevonden worden’, aldus de joodse gemeenschap in een schrijven aan de minister-president.In Amsterdam staat anno 2014 een schuilsyna-goge, Joodse instellingen geven jaarlijks bijna een miljoen uit aan beveiligingskosten, enkele jaren geleden werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in West-Europa een dienst in een synagoge afgelast na een dreigmelding en Joodse burgers worden bespuugd en uitgescholden door islamitische jongeren.Turkse jongeren uit Arnhem die Adolf Hitier prijzen en geweld tegen Joden nastrevenswaardig achten, voetbalclub Vitesse die zwicht voor antisemitisme en een filmpje waarin Joden ratten worden genoemd, bekostigd door een hulpclub die subsidie van ontvangt van de Nederlandse Staat.De voornaamste bron van dit hedendaagse antisemitisme is de islam…VIDEO:Turkse kinderen die met bloeddoorlopen ogen, ostentatief biddend, Joden haten in een gesprek met met Turkse Koerd Mehmet. Een hele generatie is geïndoctrineerd in Turkse madrassa’s Nederland. Met steun van links:https://www.dumpert.nl/item/6529612_8361d1f0 ….

Islamitische terreurgroepen als Hamas(die nog steeds als doel heeft alle Joden van de kaart te vegen) richten hun geweld per definitie tegen onschuldige en weerloze burgers,dus een oorlogsmisdaad.En het is de plicht van de regering van Israël om haar burgers te beschermen tegen een aangekondigde massamoord.Geen enkel land in de wereld zal tolereren dat het bestookt wordt met raketten. Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.De wereld moet niet denken dat ze na 2000 jaar vermoorden van Joden nog langer ongestraft kan doorgaan.Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten.En als Palestijnse strijders zich niet tussen hun burgers zouden verschuilen, dan zouden er veel minder Palestijnse burgers omkomen…

De Arabieren in Gaza en op Westbank hun eigen kinderen regelmatig inzetten als menselijke schilden en als wandelende bommen.Op de kleuterschool begint al de indoctrinatie, kleuters leren daar dat het martelaarschap bijna net zo mooi is als genocide, een boodschap die in kinderprogramma’s keer op keer wordt herhaald.De islam leert dat Joden vervloekt zijn, dat je als moslim geen vriendschap mag sluiten met Joden en dat het de wens is van Allah dat Joden worden gedood. Dit zijn de ideeën die wij terugvinden in de Koran en de Hadith, de basis van de islamitische levensbeschouwing. Hadden de Palestijnen een andere en meer constructieve mentaliteit, dan hadden hun stukjes grondgebied nu een economische welvaart gekend als van Singapore en Hong Kong. Waarbij ze mooi gebruik hadden kunnen maken van de know-how van Israël, dat nu al een economisch-innovatieve output heeft als van Siliconvalley. Maar nee, haatwaan Hamas schiet verscholen achter vrouwen en kinderen constant raketten af op burgerdoelen in Israël…

Het doel van de Palestijnse Arabieren en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven.Artikel 15 van het PLO handvest stelt o.a.: ‘de eliminatie van de zionistische aanwezigheid in Palestina’. De eliminatie van de gehele staat Israël was dus al een doel van de PLO voor de Israëlische aanwezigheid in de Westbank en Gaza.In het VN-verdelingsplan van 1947 was Jeruzalem voorzien als “corpus separatum” onde rinternationaal bestuur, waarvan de bewoners vijf jaar later zelf zouden beslissen onder welk gezag de stad zou staan. Deze plannen worden ingheaald door de tragische realiteit van de oorlog. De vele Arabische families die in het door Israël veroverde deel wonen, moeten daar vertrekken. Datzelfde geldt voor de Joodse bewoners van de Oude Stad. Dus de aanval van de Arabieren op Israël (1948) heeft vermeden dat de bewoners van Jeruzalem zelf beslisten onder welk gezag de stad zou staan. De Arabieren wisten dat de meerderheid van de inwoners van Jeruzalem joods was en dat de stad aan Israëlische Joden zou toebehoren.In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden. ..

Een bijzondere betekenis heeft voorts Jeruzalem, de stad waar David regeerde en Salomo de tempel bouwde. De stad en de tempel symboliseren het lot en de geschiedenis van het Joodse volk, zowel in politieke als in religieuze zin; van soevereiniteit naar ballingschap, van nabijheid bij Gods tempel naar de verwoesting daarvan. Geen wonder dat dagelijks gebeden wordt om een eind aan de ballingschap en om herbouw van de tempel. Geen wonder dat Joden zich, waar ook ter wereld, bij het bidden van dat gebed daadwerkelijk in de richting van Jeruzalem keren.Moslims in Jeruzalem(die nergens in de Koran wordt genoemd en was nooit een centrum voor islamitische cultuur) bidden niet in de richting van de Al-Aqsa-moskee en in gebeden wordt deze stad ook nooit bij naam genoemd. Maar sedert de Joden in 1967 Jeruzalem veroverden van de Jordaniërs, is Jeruzalem opeens dierbaar geworden voor de Palestijnse Arabieren.Grappig!…

Met een aanval op Israël(1948), kon vermeden worden dat de hele stad aan Israël toebehoort.En we weten allemaal heel goed, dat er voor elke oorlog eerst sprake is van propaganda. Zo hebben de Arabieren met propganda het “Palestijnse volk” verzonnen, dat nooit heeft bestaan, net zomin als de “Palestijnse staat”.Er is een entiteit gecreeerd, die helemaal niet bestond. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen allemaal vijf keer per dag: “Allahu akbar”- Allah is groter dan de God van Israël.De term ‘het Palestijnse volk’ duikt voor het eerst op in 1964.De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ‘Palestijnse’ Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ‘Palestijns’ thuisland.Toen was ook er geen enkele Joodse ‘nederzetting’ in deze gebieden, noch was er sprake van enige Joodse ‘bezetting’. En wie heeft in de jaren veertig gezegd dat wanneer je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, deze dan waarheid wordt? Zo zijn ook de “Palestijnen” ontstaan.Linkse politieke correctheid maakt van de waarheid ee leugen en van de leugen de waarheid… 

Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen.En voor de bezetting van Jordanië en Egypte,waren toen niet de Britten die het Mandaat over deze gebied hadden? En voor de komst van de Britten? Was er toen niet het Ottomaanse Rijk?…De vijf keer dat Palestijnse Arabieren de kans kregen om een eigen staat te stichten: in 1937 (commissie Peel), 1947 (VN-181), 1967 (VN-242), 2000 (Clinton-Arafat-Barak) en 2008 (Olmert). Telkens werd dat door de Palestijnse leiders afgewezen, omdat het zou betekenen dat het Joodse Israël zou moeten worden erkend en er een einde zou komen aan de eeuwige strijd met de Joden.Net zoals het nazisme in de jaren 1930 en 1940 het grootste gevaar vormde voor de wereld, zo vormt tegenwoordig de islam het grootste gevaar voor de wereldvrede. En wie de islam verdedigt, verdedigt haat tegen niet-moslims,antisemitisme, fascisme en nazisme.De islam hangt nogal wat ideeën aan die overeen komen met de idealen van nazi’s.

De Westerse linkse media willen serieus dat de Israëlische bevolking zich willoos laat afslachten door de Hamas raketten. Scherpe video over de anti-Joodse propaganda op Europese tv kanalen…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Demonstraties tegen Israël zijn puur antisemitisme/Jodenhaat

  1. Pingback: Demonstraties tegen Israël zijn puur antisemitisme/Jodenhaat | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s