Hoofddoek in de Tweede Kamer is niet een teken van diversiteit, maar een teken van islamisering van Nederland

We weten al jarenlang wie ons de oorlog heeft verklaard. Dat is de islam, een ideologie die ons veracht, ons wil bestrijden, de baas over ons wil zijn en ons onze vrijheid wil afpakken.Terwijl het christelijk kruis via de achterdeur werd buitengejaagd in Nederland,Kauthar Bouchallikht(communistische partij GroenLinks) met een islamitische discriminerendehoofddoek nu via de voordeur binnenmarcheert in de Tweede Kamer.Ik dacht dat we in Nederland een scheiding van kerk en staat hadden.Maar dat geldt blijkbaar niet met betrekking tot de islam,die nu staat boven de Nederlandse staat.Een hoofddoek is geen cultureel bepaalde vestimentaire aangelegenheid, maar past in het geheel van normen en voorschriften van de sharia, die fundamenteel tegenstrijdig zijn aan onze Westerse democratische waarden.En wanneer men toegeeft aan de islamitische eis om hoofddoeken toe te staan in de Tweede Kamer, legitimeert men de sharia als geheel.Men laat op die manier de sharia voorgaan op westerse democratische waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat.Het is een eerste stapje naar het uiteindelijke doel: verovering van de Tweede Kamer-Nederland-de wereld,die onder één islamitische staat van Allah onder de sharia moet…

Het was Ataturk zelf die op 29 oktober ergens in de jaren ’20 van de vorige eeuw bepaalde dat men in Turkije in het openbare leven, o.a. universiteiten en parlement, géén hoofddoek mocht dragen,als dam tegen de islamisering van het land en als garantie voor de scheiding tussen kerk en staat.Zijn de hoofddoek, de nikab en de boerka wel religieuze symbolen?Nee, dat zijn het niet. Er steekt een totaal verouderde seksuologie achter.Deze kledingsvoorschriften zijn door mannen afgedwongen voorzorgsmaatregelen die de vrouwen moeten nemen om mannen niet in de verleiding te brengen hun begeerte te laten opspelen.De religieuze doctrine dat door vrouwen hun kleding voor te schrijven voorkomen wordt dat mannen hun begeerte laten prevaleren boven hun godsvrucht, wordt er met de haren bij gesleept. Het gaat dus om een mannelijk-seksueel en niet om een godsdienstig project…

De meeste moslima’s kennen de geschiedenis van de vrouw in de islam niet; of beter, door misleidend onderwijs hebben ze er een totaal fout beeld over.Hidjab wordt in de Koran helemaal niet genoemd als verwijzing naar hoofdbedekking. Het woord betekent letterlijk ‘gordijn’ of ‘afscheiding’ en het betreffende vers (soera 33:53) richt zich specifiek tot de vrouwen van Mohammed. De Koran zegt in dit vers dat mannelijke moslims van achter een hidjab met de vrouwen van Mohammed moeten praten: het gaat niet over vrouwen in het algemeen. Al eerder (33:32) had Mohammed gezegd dat zijn vrouwen niet als andere vrouwen zijn. In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.Om voor moslimmannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw.‘O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes, jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen. Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt’ (Koran-soera 33:59). En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt.Zo zijn islamitische vrouwen verdwenen onder een allesverhullende nikab of boerka, een wandelende gevangenis…

De sluier is een van de vele facetten van de onderdrukking van de vrouw binnen de islam. De islam kent aan vrouwen een statuut toe dat minderwaardig is aan dat van de man. De Koran stelt immers dat mannen de voogden zijn over de vrouwen en dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen, zoniet mag de vrouw ‘getuchtigd’ worden.Tal van verzen uit de Koran getuigen van de ondergeschikte positie van de vrouw : zij kan slechts de helft erven van een man; de getuigenis van een vrouw voor de rechtbank is minder waard dan die van de man; in sommige aangelegenheden wordt een getuigenis van een vrouw zelfs in het geheel niet aanvaard; vrouwen mogen niet vrij staan en gaan waar zij willen; om hun huis te verlaten moeten zij de toestemming van hun man krijgen; vrouwen die verkracht worden dienen daarvoor vier getuigen te kunnen leveren, zoniet riskeren zij vervolgd te worden voor overspel .De hoofddoek wordt ook opgelegd de ouders, door de imam of door de moslimgemeenschap.De weigering om een hoofddoek te dragen kan leiden tot sociale uitsluiting, geweld en in extreme gevallen tot de dood van de vrouw in kwestie…

Overal waar de islamitische sluier in opmars is of bedekkender wordt, wordt de samenleving islamitischer en dus onvrijer. Miljoenen meisjes en vrouwen  dagelijks mentaal en/of fysiek lijden onder de islamitische sluier, die hen wordt opgelegd door een islamitisch regime en/of door imam, vader,broer of moslimgemeenschap door middel van dwang, intimidatie en geweldsdreiging.In veel islamlanden een bepaalde kledij met harde hand wordt opgelegd: zweepslagen in Iran en Soedan; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, enz. Die landen tonen aan dat ‘baas over eigen hoofd’ zeker geen islamtraditie is.Het is bevreemdend dat solidariteit met de vrouwen die vanwege hun kledij mishandeld werden en worden, andere  moslima’s en ook niet-moslimvrouwen slechts weinig beroert.De moslima’s  die er helemaal zelf voor kiezen om zichte bedekken, steken in feite hun middelvinger op naar hun vele miljoenen onderdrukte moslimzusters, naar meisjes en vrouwen die hun leven zouden geven om evenwaardig, zonder dwang en zonder zich islamitisch te moeten bedekken door het leven te kunnen gaan…

Over de vrouwenhaat van de islam schrijft Chahdortt Djavann: “de eer van de moslims wordt schoongewassen met het bloed van meisjes! Wie nooit vrouwen in de kraamzaal hun wanhoop heeft horen uitschreeuwen, waar ze een meisje op de wereld hadden gezet in plaats van de gewenste zoon, wie sommigen van hen nooit heeft horen smeken, de dood heeft horen afroepen over hun dochter of over henzelf, wie nooit de ontreddering heeft gezien van een moeder die haar gelijke op de wereld had gezet, zij die haar later haar eigen lijden in het gezicht zal gooien, wie nooit moeders heeft horen zeggen ‘Gooi haar in de vuilnisbak, verstik haar, het is een meisje!’,uit angst voor de slagen die zij zou krijgen of voor verstoting, die kan niet begrijpen wat een vernedering het is om een vrouw te zijn in de moslimlanden.”….

Radicale moslimvrouwen(net als Kauthar) dragen hun hoofddoek als teken van integratieonwil en als teken van verzet tegen de samenleving en onze manier van leven.Met hun hoofddoeken zeggen ze: ‘ja ik ben moslima en ik ben er trots op.’ Als een soort opgestoken middelvinger.’De hoofddoek, schrijft de Frans-Marokkaanse atheïste en feministe Zineb El Rhazoui, is geen uiting van kuisheid of spiritualiteit, maar ‘een militant instrument, ontworpen om islamitisch fascisme te promoten’. Hoofddoek moet ook verboden worden,net als een boerka.Een hoofddoekverbod is geen pesterij van moslims, maar een zaak van fundamenteel democratisch belang. Wanneer we uit misplaatste politiek-correcte overwegingen respect zouden opbrengen voor het dragen van de hoofddoek in openbare dienst, verdedigen we meteen ook impliciet de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Daarmee worden de verworvenheden van de emancipatie teruggeschroefd.Het hoofddoekverbod moet ook eveneens een halt toeroepen aan de voortschrijdende islamisering van Nederland-Europa…

Kritiek op de islam wordt  gelijkgesteld met een aanval op basis van herkomst. Die bewuste verwarring maakt het mogelijk tegenstanders als racisten te stigmatiseren en geen rekening te houden met hun argumenten(deze beschuldiging kan ook worden gebruikt voor critici van het nazisme).Islamcritici worden met de dood bedreigd, waardoor ze zwaar moeten worden beveiligd, of ze worden juridisch vervolgd of op een of andere manier uit de samenleving gebannen of gebroodroofd.Nederland krijgt wat het verdient. Schapen die de macht kosten wat het kost willen behouden en nog ergere schapen die deze partijen in het zadel houden.Weg met de hoofddoek en verschrikkelijke ISLAM.NEXIT!

“Deze strafrechtelijke veroordeling van de vier Voorpost-activisten tart elke verbeelding en is een regelrechte aanval op de vrije mening en het recht op actievoeren”, meldt Voorpost in een persbericht.’Dan hoop ik dat een rechtbank ook de islam verbiedt op basis van haat verspreiden.Stop islamizering’ betekent dat men niet akkoord is met het beleid dat de invasie, infiltratie en uiteindelijke overname(dar al islam) van het land beoogt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoofddoek in de Tweede Kamer is niet een teken van diversiteit, maar een teken van islamisering van Nederland

 1. Pingback: Hoofddoek in de Tweede Kamer is geen teken van diversiteit, maar van de islamisering van Nederland | E.J. Bron

 2. jetse47 says:

  Beste The Balkans Chronicles,
  Niet alleen de islam heeft ons de oorlog verkaard het is door toedoen van de “integere”/ criminele EU en de volgzame opgekochte marionetten in den haag die er alles voor doen om ons Nederlanders te vernietigen.
  Zie de “vrije vaccinatie” als je die niet neemt dan.ben je uitgesloten van en wordt je als egoist en moordenaar uitgemaakt want je bent een gevaar voor de volksgezondheid.
  Het gevaar zit in het pluche daar komen de geesteszieke ideeën vandaan en worden klakkeloos uitgevoerd want het “integere”/schorem heeft alles goed geplant om een ideologie van verderf en haat hierheen te halen.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s