Sinds de komst van de ISLAM is hij in oorlog met de mensheid

Een jaar na de aanslagen op de WTC-torens in New York verscheen in Frankrijk het boek ‘De ziekte van de islam’,die werd geschreven door de Frans-Tunesische Abdelwahab Meddeb(literatuurwetenschap aan de universiteit van Parijs).De islam is net zo dodelijk als een besmettelijke ziekte.Mensen tot slaaf gemaakt in het uitvoeren van extreem gewelddadige opdrachten, zijn geestesziek en besmettelijk. En zodra het de geest van zijn slachtoffer heeft geïnfecteerd, is deze ‘slopende’ aandoening in staat om hem of haar te transformeren in een hulpeloze islamitische pion, die geen andere keuze heeft dan het ten uitvoer brengen waar de islam hem, in aanspoort.En de Koran is de bron van dit virus.En zoals met iedere besmettelijke ziekte, is er geen minimaal niveau van aanvaardbaar risico. Het enige aanvaardbare risico met de onmenselijke islam is zijn volledige decimering. Anders zal het verwoestende jihadisme van tijd tot tijd opnieuw de kop op blijven steken en zijn dodelijke gif op zijn slachtoffers overbrengen.Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de islam is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde…

„Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia (wetgeving).Het Westen snapt de mindset van de moslims niet. Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de islam,die gericht is op het veroveren van de wereld en de ongelovige(niet-moslims) heeft de keuze: bekering, boete betalen of de dood. Dat verordonneert de sharia. Overal zie je hetzelfde patroon.De islam is een uiterst gevaarlijke en haatdragende ideologie,die moslims beveelt om ongelovigen te doden.De eerste vijf jaar van moslims leven wordt ze alleen maar geleerd om niet-moslims te haten. Dat blijft de rode draad in hun opvoeding.De islam heeft bij hun geboorte hun breinen vergiftigd, net zoals het nazisme in de jaren dertig de breinen van de Duitse bevolking vergiftigde”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan (52),die in 1989 Syrië verliet vanwege de onvrijheid die ze in het islamitische land…

„De islam is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving en indien Europa niet in het verzet gaat, dreigt het gekoloniseerd te worden door de islam.AL-HIJRA immigratie is paard van troje van de islam en wij moeten die islamisering stoppen, nu het nog kan.Dus,geen migratie meer uit moslimlanden,omdat allemaal moslims een ideologie en cultuur meebrengen, die haaks staat op de onze.Daarom vinden wij dat wij een immigratie­stop moeten invoeren. Dat geeft geen kwalificatie aan al die mensen.De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen.En ik vind bijna twee  miljoen moslims in Nederland  genoeg. Ik vind meer dan 500 moskeeën in Nederland genoeg. Ik vind weet-ik-hoeveel islamitische scholen in Nederland genoeg, neen te veel zelfs. De Tweede Kamer weigert islamitische invasie van Nederland te stoppen. Den Haag zit vol met laffe lieden-bange mensen, die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië”,zegt PVV-leider Geert Wilders,die liet zich niet muilkorven…

Het is belachelijk, dat degenen die West-Europa naar een burgeroorlog leidden, het nieuwe rechts vergelijken met Nazi-Duitsland.In de waanzinnige 21ste eeuw wordt juist de aanklager van het kwaad gedemoniseerd(gestigmatiseerd) en het jihad-kwaad beschermd. Dat is een sluwe linkse truc om naïeve mensen naar zich toe te trekken en we zien dat dit al jaren ook succesvol werkt, terwijl West-Europa geislamiseerd wordt en het leven van burgers een hel is geworden.Wanneer men een absolutie tolerantie betoont zelfs tegenover intolerante personen en men de samenleving niet verdedigt tegen hun aanvallen, zullen de verdraagzame personen uitgeroeid worden, en de tolerantie met hen.‘Het bekritiseren van de islam is niet hetzelfde als het bekritiseren van (alle) moslims, integendeel. Wie zijn medemens, ook hij of zij die zich moslim noemt, lief heeft, moet de islam fundamenteel bekritiseren.De islam is niet het resultaat van activiteiten van moslims, het is de wil van Allah, vastgelegd in de islamitische bronnen’,zegt  Afshin Ellian…

De jonge Palestijnse atheïst Waleed Al-Husseini,die  bevindt zich nu in Frankrijk schreef een islamkritisch boek.Zijn conclusie uit deze boek is: ‘De islam is helemaal geen godsdienst van vrede, vergeving en barmhartigheid zoals mij altijd was verteld. Vanaf het begin draait het om oorlog, bloedbaden en vrouwenonderdrukking. Ik wil met mijn boek moslims aanmoedigen zelf na te denken over hun religie zodat ze daadwerkelijk vrij kunnen worden. Wie tegen geweld en voor gelijkheid en rechtvaardigheid is, ontkomt er niet aan de islam kritisch te ondervragen. Vrijwel alle moslims zijn ervan overtuigd dat de moorden gerechtvaardigd zijn. Veel moslims hebben een aanvaardbare, geruststellende boodschap voor de buitenwereld, maar denken ondertussen iets anders.’…De primaire reden om ongelovigen te haten is hun ongeloof.Ook als ongelovigen de jizyah (strafbelasting) zouden betalen en onder de autoriteit van de islam zou leven in vernedering en onderdanigheid, dan nog zouden ze hen blijven haten. Moslims moeten familieleden(die geen moslim zijn) haten, omdat ze simpelweg geen moslims zijn,dan is het geen verrassing dat moslims “ongelovigen” haten in andere werelddelen. “Wanneer moslims zich in een zwakke positie bevinden, kunnen ze doen alsof ze vriendschap sluiten met niet-moslims, terwijl de haat in hun hart moeten blijven bestaan”.(Koran-3:28)…

De islam is een vergoddelijking van een Arabische heidense cultuur uit een ver verleden van primitieve mensen die leefden en stierven door het zwaard, en accepteert geen vreedzaam naast elkaar bestaan van verschillende culturen en religies. In het begin van de islam,Mohammed op vreedzame wijze probeerde te verspreiden zijn sharia-systeem(logisch, als je een minderheid en zwak bent). Later ging Mohammed echter over tot de verspreiding van de islam met het zwaard: hij trok van Mekka naar Medina en ging agressief en gewelddadig te werk. Mohammed werd  een oorlogszuchtige krijgsheer die in tientallen oorlogen en overvallen op karavanen duizenden mensen doodde.De Koran(in deze boek staan 164 haatteksten,die ook in de Nederlandse en andere Europeese moskeeën worden gereciteerd) weerspiegelt dit proces, deze evolutie,met de talloze letterlijke oproepen om oorlog of jihad te voeren tegen de ongelovigen, die niet zijn plaats en tijdsgebonden, maar onbegrensd in ruimte en tijd; ze zijn universeel.Volgens Bill Warner, Robert Spencer, J.K. Sheindlin, Wim van Rooy, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Nonie Darwish, Hans Jansen, Bernard Lewis, enzovoort…is de islam: “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” … “Mohammed en degenen met hem, zijn hard tegen de ongelovigen, en barmhartig onder elkaar.”(Koran-48:29)…

Het is verbijsterend dat de politiek correcte “elite”  het spook van de islam-dat door Europa waart -zo geestdriftig omarmt.Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naïeve dromen van veertig jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met de liberale rechtsorde.Waar democratie heerst, kan de islam niet gedijen; waar de islam heerst, is er geen plaats voor democratie.Net voor de Eerste Wereldoorlog bestond er ook zoiets als een collectieve psychose, waarbij de Europese volkeren elkaar als slaapwandelaars de oorlog in rommelden.We zijn verraden ook door corrupte media,die dienen de linkse politieke agenda.Zij manipuleren het publiek,verspreiden van leugens en verbergen van de waarheid over de islam en islamisering van Europa.Stem PVV,de enige patriottische partij die Nederland niet heeft verraden.NEXIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Sinds de komst van de ISLAM is hij in oorlog met de mensheid

 1. Republikein says:

  Like

 2. Pingback: Sinds de komst van de ISLAM is hij in oorlog met de mensheid | E.J. Bron

 3. Gienekehado St. says:

  Tig-miljoenen voor bestrijding Jodenhaat, Homohaat etc etc.
  Wat doet Rutte; importeert nog meer Jodenhaters, Homohaters..
  Tig-miljarden voor bestrijding criminaliteit, zware misdaad etc etc.
  Wat doet Rutte; importeert massaal criminelen, misdadigers…
  Tig-miljarden investeringen Openbaar Vervoer etc etc.
  Wat doet Rutte; importeert massaal VERKEERSHUFTERS…
  Tig-Miljarden voor oplossen woningnood etc etc.
  Wat doet Rutte; importeert massaal woningzoekenden…
  Tig-Miljarden voor bestrijding ACHTERLIJKHEID etc etc.
  Wat doet Rutte; Importeert dagelijks nieuwe ACHTERLIJKHIED..
  100en miljarden voor bestrijding huiselijkgeweld, Jeugdzorg etc etc.
  Wat doet Rutte; Importeert massaal Loverboys, Barbaren…..
  De Wakkere Nederlander kan maar tot 1 conclusie komen;
  Mark Rutte is de ALLERGROOTSTE RAMP die ons is over komen na WO2!
  Wij gedenken, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Hans Janmaat en de 10.000en onbekende slachtoffers van Mark Rutte, zijn voorgangers en laffe soortgenoten!

  Liked by 1 person

  • Gienekehado St. says:

   Net in het Nieuws; In Jeugdgevangenissen in NL is regelmatig geen plaats meer voor nieuwe jonge criminelen!! We worden er elke dag mee geconfronteerd!! Durft u na zonsondergang nog de straat op in Ruttelandje???????????? Bij een AH-winkel is zomaar een 14 jarige jongen doodgestoken!! De 23-jarige dader was bekend bij DE INSTANTIES. 1x raden!! Met dank aan……… Mag u zelf invullen!

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s