Nahed Selim bestudeerde Koranteksten en concludeerde: “Allah houdt niet van vrouwen”

Volgens  de  islamitische doctrine fundamentele  mensenrechten  gelden niet  voor  vrouwen.In de Koran staan immers ontzettend veel vrouwdiscriminerende regels en bepalingen over wat  de  vrouw  mag  en  vooral  niet  mag  doen.“De mate van discriminatie van vrouwen kan per land verschillen, maar in al haar diversiteit kenmerkt de islamitische cultuur zich in het algemeen niet door liefde voor het vrouwelijke geslacht. Mannen en vrouwen groeien niet op in een traditie waarin vrouwen gewaardeerd worden. Ze worden gezien als wezens die levenslang onder de voogdij van mannelijke familieden moeten staan. Daarentegen is er sprake van een overdreven verering van het mannelijke. Men bekommert zich vaak meer om de naam, reputatie en de eer van de familie dan om het geluk van de vrouwelijke familieleden,”schrijft Nahed Selim in haar boek “Allah houdt niet van vrouwen”…

Vrouwen zijn in de islamitische wereld en ook in islamitische gemeenschappen in Europa op een systematische manier het slachtoffer van discriminatie, onderdrukking en geweld.Genitale verminking, gedwongen seks, eergerelateerd geweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, anti-vrouwengeweld, kindhuwelijken en uithuwelijking zijn nog maar enkele gevolgen van islamitische denkwijzen.Vrouwen leven in een gevangenschap.Verliefd worden voor of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Verliefd worden staat soms gelijk aan de dood.De islamitische leer legitimeert geweld tegen vrouwen en schrijft dit zelfs voor:“De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34).Volgens Mohammed bezorgen vrouwen de mannen pijn: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat schadelijker is voor mannen dan vrouwen ( Al Bukhary vol.7,33).De Koran bepaalt ook dat een man tweemaal zo veel erft als een vrouw (soera 4:11).De getuigenis van een man telt twee keer zo zwaar (Koran-soera 2:282). Een man mag met twee, drie of vier vrouwen trouwen en voor een vrouw is polygamie niet weggelegd (Koran-4:3)…

Vrouwen worden in de islam verplicht een hoofddoek, sluier of zelfs nikabof boerka te dragen. Mohammed besloot in Medina dat vrouwen die worden lastiggevallen door mannen zich moeten sluieren.In de tijd van Mohammed waren er oorlogen, waarin er oorlogkrijgsgevangen en slavinnen waren en volgens de islamitische wet mocht met hun alles worden gedaan.En om voor moslimmannen duidelijk te herkennen welke moslima en welke slavin zijn, voerde Mohammed de hoofddoek voor het onderscheid tussen de islamitische vrouw en de ongelovige vrouw(Koran-soera 33:59).En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen, niet mag worden misbruikt en dat de ongelovige vrouw wel mag worden lastig gevallen, wel mag worden misbruikt…

Volgens een Verklaring van de verenigde ulama’s (islamgeleerden) van Saoudi Arabië in 1974 (sic) (Comptes rendus des colloques de Riyad…) was het dragen van de gezichtssluier (niqab) voorbehouden aan de vrije vrouwen,zodat die duidelijk te onderscheiden waren van slavinnen, “en dan niet werden lastig gevallen”. Die sluier zou dus vooral gediend hebben om een ergerlijke discriminatie en het seksueel vogelvrij verklaren van slavinnen in stand te houden(een recente uitvinding van de ayatollahs en ander fundamentalistisch tuig-fascisten).In de Koran zegt geen enkele tekst dat de vrouw een stuk stof op haar hoofd moet dragen.“Nikab,de  hoofddoek en de boerka zijn symbolen van onderdrukking van de vrouw. Het enige verschil is een aantal centimeters textiel”,zegt Fadela  Amara, een   Franse staatssecretaris en dochter van islamitischeouders van Algerijnse afkomst…

Door het dragen van de hoofddoekof andere vormen van islamitische lichaamsbedekking doen  moslima’s  zichzelf  in  feite  de  das  omenblijven ze antiwesterse  symboliek  promoten. Bovendien laten  ze  hun  onderdrukte zusters in  de islamitische wereld in de steek zoals Kauthar Bouchallikht(van GroenLinks,die gewelddadige jihad-ideologie steunt), een uiterst gevaarlijke persoon en sympathisant van terroristische organisatie Moslimbroeders.Uit de Facebook-pagina van FEMYSO(jeugdorganisatie van van de Moslimbroederschap) blijkt dat Bouchallikht al in 2016 en 2017 als bestuurslid fungeerde.Ze is onlangs geïnfiltreerd in Nederlandse parlement met haar discriminerende nikab(teken van onderdrukking,discriminatie en jihad).Met het dragen van nikab,heeft Kauthar de boodschap als een opgestoken middelvinger, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze:“Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” En links vindt islamitische tradities prachtig. Zoals dat mooie halal slachten, onthoofdingen, handen afhakken, burka’s, vrouwen als tweederangs burger – heel erg van nu, heel erg happening.De ISLAM is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nahed Selim bestudeerde Koranteksten en concludeerde: “Allah houdt niet van vrouwen”

  1. Pingback: Nahed Selim bestudeerde Koranteksten en concludeerde: “Allah houdt niet van vrouwen” | E.J. Bron

  2. jonas-huizen says:

    Eindelijk de waarheid, op het internet staan alleen maar linkse leugens.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s