De islam, een anti-westerse veroveringsideologie wordt in Nederland al jaren geknuffeld

De islam roept al 1400 jaar op tot wereldverovering, door middel van de jihad.Massale migratie is een onderdeel van deze jihad,die wordt ingezet door middel van een demografisch aspect en met hogere geboortegetallen onder moslims.Op deze manier,is de positie van de islam in gebieden ‘dar al-harb’(huis van de oorlog -huis van de ongelovigen) zeer effectief.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.In steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is inmiddels meer dan de helft van de Nederlandse bevolking vervangen door mensen uit andere landen, hoofdzakelijk moslimlanden.En wanneer de islamitische massa-immigratie en de daaruit voortkomende islamisering geen halt worden toegeroepen, belanden we over enkele decennia in het soort maatschappij dat in Afrika, het Midden-Oosten schering en inslag is: een geïslamiseerde samenleving…

Vanaf haar aanvang in Arabië in de jaren 600 n.Chr. is de islam(een politieke ideologie met een vleugje religie) een onverzoenlijke vijand geweest van degenen die ze ‘ongelovigen’ noemt – met inbegrip van christenen, Joden en de westerse beschaving. Het concept van jihad of ‘heilige oorlog’ tegen ongelovigen werd door Mohammed naar voren gebracht als een religieuze plicht. Hij beloofde zijn volgelingen rijke beloningen (de oorlogsbuit) in dit leven als zij overleefden, maar als zij sneuvelden in de strijd was de beloning onmiddellijke toegang tot het paradijs, met rivieren van wijn en knappe meisjes – een opzwepende win-winsituatie voor jihadisten. Toen deze fel gedreven strijders buiten Arabië kwamen, veroverden zij in hoog tempo Jeruzalem, het Midden-Oosten en geheel Noord-Afrika, en bedreigden zowel Oost- als West-Europa. Zij lieten een spoor van dood en verderf achter terwijl zij ‘ongelovigen’ afslachtten, onthoofdden en martelden en talloze Afrikanen en Europeanen tot slaaf maakten. Mannen en jongens werden gecastreerd en verkocht, terwijl vrouwen en meisjes werden overgedragen aan moslimharems. Dit deel van de vergeten geschiedenis van de Islam duurde 1.400 jaar. Hedendaagse radicale moslims hebben niet zozeer de islam ‘gekaapt’, zoals sommigen beweren-liegen, maar zijn eenvoudig bezig de traditionele islam nieuw leven in te blazen…

Deze moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna.Deze  moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33…Degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de ISLAM. Een moslim die deze stelling van de ISLAM niet nastreeft, is helemaal geen moslim….

“De islam moet verdwijnen en geweerd worden uit Nederland. De islam hoort niet bij ons. Brengt overal geweld en gevaar.Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid.Allochtone straatterroristen, vaak Marokkanen, terroriseren Nederlanders overal. We moeten de-islamiseren en onze grenzen sluiten.Alle moskeeën en islamitische scholen moeten dicht, plus een verbod op de koran en islamitische hoofddoekjes.In plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.Als het aan de PVV ligt, hijsen scholen niet alleen dagelijks de Nederlandse vlag, maar besteden ze ook ruime aandacht aan “verworven westerse vrijheden” in de les.We leggen grondwettelijk vast dat onze Joods-christelijke en humanistische wortels de dominante en leidende cultuur vormen in Nederland,” aldus Geert Wilders op Twitter…

Zonder islam zou Nederland een prachtig land zijn.Zonder islam zou er nergens in Nederland een moskee staan en zouden mensen niet dagelijks worden geconfronteerd met islamitische hoofddoekjes, djellaba’s, haatbaarden en minaretten. Een land zonder al die symbolen van islamitische overheersing.Zonder islam zouden de sharia wijken(staten binnen een staat) niet bestaan en er zouden geen terroristische aanslagen zijn.Zonder islam was Theo van Gogh niet geslacht door Mohammed Bouyeri en hoefde Geert Wilders niet beveiligd te worden.Zonder islam zouden joodse kinderen gewoon zonder beveiliging naar school kunnen en konden homo’s en lesbiennes veilig over straat. Zonder islam zouden we zo’n beetje de helft minder uitgeven aan bijstand, zouden we minder gevangenissen en agenten nodig hebben en zou er veel minder geld gaan naar achterstandswijken… 

Het cultureel marxisme is een van de grootste oorzaken van het softe beleid aangaande migratie en migranten en dus van de immigratie zelf.Deze communistische zombies zijn gemuteerd tot ideologische fietsers. Voor de islam kruipen ze, het christendom trappen ze weg.Hitler verachtte ook het christendom en prees de islam. Amin el-Husseini, de moefti van Jeruzalem, de destijds hoogste religieuze en politieke autoriteit van de Palestijnen, was een goede vriend en intensieve adviseur van de ‘Führer’. De EU is het Vierde Rijk in opkomst.Nazi’s wilden ook verder met ‘Vierde Rijk’(bron: dailymail.co.uk).Volgens een serie documenten die zijn vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven,de Duitsers planden vlak voor het einde van de oorlog een campagne om Europa te destabiliseren. Dat moest de weg effenen voor het Vierde Rijk.Op het moment dat de chaos compleet zou zijn, moesten ontsnapte nazi’s in de Europese landen zich luidkeels gaan manifesteren, niet als nationaal-socialisten maar als beweging van ‘verstandige burgers’. Dat moest de geesten in Europa rijp maken voor een ‘Vierde Rijk’, dat de politiek van het Derde Rijk (nazi-Duitsland) moest voortzetten…

Waar invloed van de islam is, daar zal nooit vrede zijn.Wie begrijpt waar de islam voor staat en wie onze vrijheid de moeite waard vindt, kan niet anders dan Nederland verdedigen tegen de islam. Een vijandige ideologie uitnodigen en faciliteren betekent het einde van de vrijheid en de veiligheid die Nederlanders verdienen. Het betekent het stap voor stap vernietigen van onze cultuur.Het betekent het einde van onze tradities. Het betekent het opgelegd krijgen van islamitische gebruiken en, tot slot, de sharia.En willen we vermijden dat Nederland verder uitgroeit tot een nieuwe islamitische enclave in het hart van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.De wekker is ondertussen honderden keren afgegaan, maar het grootste deel van de politiek slaapt rustig door.Fortuyn, die opkwam,was geen signaal. Van Gogh, die door een moslim werd vermoord, was geen signaal. Alle aanslagen in Europa waren geen signaal. Heel veel mooie woorden, maar geen daden,omdat de meeste politieke partijen in Nederland staan voor de massa-immigratie, voorliefde voor multikul, zelfhaat,diversiteitsgeneuzel, islamisering en de EU communistische dictatuur.Stem PVV-NEXIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De islam, een anti-westerse veroveringsideologie wordt in Nederland al jaren geknuffeld

 1. Pingback: De islam, een antiwesterse veroveringsideologie, wordt in Nederland al jaren geknuffeld | E.J. Bron

 2. Gienekehado St. says:

  Ik haat die hele Rutte-Jetten-Kaag-Ploumen-Kuiken-OlKreng-OpoeAnkieZOOI nóg meer dan alle Yihado’s op een hoop!! Maar de allergrootste Sufkutten (Klootzakken) zijn de Kaaskoppen zelf! Die hebben de sloop van hun eigen landje stilzwijgend laten gebeuren! De vuilnishopen in de buitenwijken van de grotere steden, zijn een afspiegeling van de ZOOI die het anno 2021 in ons landje is. Ik hoop altijd maar dat de slachtoffers van de steekincidenten GUTMENSCHEN zijn. Betreft het Patriotten dan vind ik het vele malen erger! Ons landje is zwaar terminaal!

  Liked by 3 people

 3. Gienekehado St. says:

  Mark Rutte en zijn Bende is er alles aan gelegen dat de economie floreert. Des te meer centjes komen er bij de BV Nederland binnen om de VERROTTE SITUATIE onder controle te houden. Hele wijken zitten aan het Uitkeringsinfuus. Hoezo een lage werkloosheid!!?? Ik durf wel te beweren dat de werkelijke werkloosheid minstens 15% is!! Misschien nog wel hoger. Het alledaagse straatbeeld maakt dit wel duidelijk. Dat de jeugdzorg niet aan te slepen is, de wachtlijsten bij de GGZ alsmaar langer worden, de Jeugdgevangenissen uitpuilen, zegt genoeg hoe het werkelijk gesteld is in NL. Mark Rutte (en zijn voorgangers) heeft van Het Land van Onze Voorouders 1 Grote Achterstandswijk gemaakt! Eh hij liep al glunderend over de Haagse Markt!

  Liked by 1 person

 4. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s