Met de Resolutie van Straatsburg in 1975,werd Europa verraden en verkocht aan de islam

De massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen.Bijna geen Europeaan heeft ooit gehoord van de achterkamertjesresolutie 1743, van Straatsburg , waarmee in Europa de islam versterkt en de islamisering versneld wordt.De Europeseregeringsleiders moesten in deze resolutie voor een actief beleid om in Europa positieveaandacht te krijgen voor de jihad verovering cultuur van moslims,middels vriendelijke pers, moskeeën die gestichtmoesten worden, islamitische centra et cetera. Hierbij komt het erop neer dat we in Europa als makke lammetjes moeten capituleren voor de islam. In deze resolutie maakt men dezelfde fout als toen Adolf Hitler in opkomst kwam en men dacht dat zijn socialistische gedachtegoed goed voor ons was: dom, gevaarlijk en knettergek.In heel West-Europa waren toen linkse sociaaldemocraten aan de macht(een socialistische beweging,net als tijdens de Tweede Wereldoorlog), die miljoenen migranten binnenlieten (die meteen stemrecht kregen, nog voordat ze ook maar een woord van de taal van het opnemende land spraken) en op hun sociaaldemocratische partijen stemden…

Wie de islamitische wereld blijft binnenhalen en voor de islam de rode loper uitrolt, zal zelf eindigen als de islamitische wereld-hel.Islam doodt de democratie, vrijheid en gelijkheid, vernietigt de multiculturele samenleving, het doodt de religieuze verscheidenheid,  het doodt het vieren van het leven, het doodt de mensenrechten, vrouwenrechten, vrijdenken, wetenschap, vooruitgang. Het streeft naar totalitaire macht op aarde. Iedereen moet buigen voor Allah, dat is mondiaal het ideaal van het islamo-fascisme.Deze doctrine zegt dat moslims hun moslimbroeders trouwhartig moeten steunen, maar vijandig moeten staan ​​tegenover niet-moslims. Dus als er een conflict is tussen niet-moslims en moslims, moet elke moslim zijn moslimbroeders steunen tegen de niet-moslim-ongelovigen(ongeacht wie gelijk heeft).Jihad, terrorisme of oorlog tegen niet-moslims bestaat voor slechts een reden – dat niet-moslims zijn.Koran 60: 4: “Wij haten u in de eerste plaats omdat u ongelovig bent.” Moslims over de hele wereld zijn verplicht om  de ongelovigen te bevechten totdat enkel en alleen de islam de wereld regeert.”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM”(Koran-soera 2, vers 216)…“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(Koran-2:193, herhaald in 8:39)…

Degenen die zich moslim voelen en de islam praktiseren(de overgrote meerderheid voelt zich zo) kunnen democratische  wetten niet respecteren, omdat die haaks staan op de Koran en de wetten van Allah. Dat wordt ook zo in de moskeeën gepredikt.In een  moskee wordt de superioriteit van de moslims over de niet-moslims verkondigt.In een moskee worden desnoods gewelddadige en haatzaaiende sharia-wetten gepropageerd.In de moskee de imam oproepen tot de omverwerping-verovering van het Westen.De  moskeeën dienen als commando centra, waar de imam als generaal na het vrijdaggebed zijn soldaten oproept op straat rellen te schoppen of nog erger, dood en verderf te zaaien.Elke moskee waar uit de Koran wordt gereciteerd zoals die al bijna 14 eeuwen bestaat, is per definitie een radicale, fundamentalistische moskee.En wij in feite meehelpen vijandige commando en controle centra binnen onze landsgrenzen te bouwen.De islam is geen monotheïsme zoals jodendom en christendom. Het is een totalitair systeem en een krijgersdoctrine. De islam verovert en onderwerpt alles wat niet-islamitisch is…

De islam hanteert een strikte migratiedoctrine, Al-Hijra geheten.Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eers t beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord. Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug. Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra.Daarvanuit worden op een vriendelijke manier deharten van de mensen in de gastnatie veroverd.Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt…

Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijkeeenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Ter illustratie de vraag hoe de Schilderswijk in Den Haag maar ook andere oudere buurten in grote steden er 40 jaar geleden uitzagen. Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten,islamitische slagerijen, boerka’s, islamitische scholen en djellaba’s op straat? Het antwoord is nee.De multicultuur in West-Europa evolueert nu in de richting van een apartheidssamenleving, waarbij de islam via gettovorming en eigen structuren zich voorbereid op de vijandelijke overname van onze beschaving.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer.Heel West-Europa lijdt onder de islam en het wordt steeds erger!De spanningen in de samenleving stijgen en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer…

De (moslim)migranten die arriveren, vormen volgens de Hongaarse president Viktor Orban onder andere een dreiging, omdat de islamitische cultuur en de manier van leven van die moslims niet aangepast kan worden aan de Europese christelijke waarden. Moslims een leven willen dat anders is dan dat van de Hongaren en de Hongaarse gewoontes.Orbán vreest dat de komst van migranten Hongarije op eenzelfde manier zal transformeren als West-Europa.We zien al jaren overal in West-Europa, dat getroffen wordt door islamitische massa-immigratie,parallelle islamitische enclaves in steden en islamitische aanslagen, de een na de ander. Dat zien we niet in Hongarije. Dat heeft een oorzaak. De oorzaak is dat Orbán de grenzen dichthoudt.Hongarije weigert immigranten op te nemen vanwege het simpele feit dat de bevolking ertegen is.Ze willen niet dat er een voortdurende dreiging van terrorisme is. Ze willen juist veiligheid. Daarom willen ze dat de grenzen worden bewaakt…

‘Volk zit niet te wachten op islamitische indringers.Ik kan alleen spreken voor het Hongaarse volk en dat wil geen immigratie.De meesten komen niet naar Europa vanwege gevaarlijke omstandigheden in hun thuisland, maar omdat ze willen profiteren van de economie,’zegt Orbán. Hij meent ook dat de (moslim)migranten een fysieke dreiging is wat onder andere de kans op terroristische aanslagen vergroot.En door de groep moslims minimaal te houden, of in ieder geval verzet te tonen wanneer er een kans is dat deze groep groter wordt, doet Orbán een poging om deze situaties tegen te gaan. Hongarije heeft een unieke geschiedenis met de moslimbevolking door zijn lange overheersing door de Ottomanen.Ruim 150 jaar lang (1541-1699) werd het grondgebied dat nu Hongarije behelst, bezet door de Ottomanen. Sporen van deze bezetting zijn tot op heden aanwezig in de publieke ruimten,zoals in geschiedenisboeken en (daarmee) het Hongaarse collectieve geheugen.En als we niets snel doen in West-Europa,dan zullen wij binnenkort onze vrijheid verliezen en zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn. Europa moet zich verdedigen tegen de islam, zoals het ooit deed tegen het Otoman-rijk.Stop de islamisering van Nederland en Europa!Ban de islam uit het Westen!NEXIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

14 Responses to Met de Resolutie van Straatsburg in 1975,werd Europa verraden en verkocht aan de islam

 1. Pingback: Met de Resolutie van Straatsburg in 1975 werd Europa verraden en verkocht aan de islam | E.J. Bron

 2. koddebeier says:

  De landverraders van 1975 verdienen de doodstraf net als de nieuwe landverraders die nog steeds achter de corrupte EU blijven staan, veelal uit eigen gewin met de hoop op een baantje.
  NEXIT NU !!!!

  Liked by 2 people

 3. Monalisa says:

  Klopt helemaal. Dat had ik al een keer geplaatst maar de Nederlander is een zeer dom volk, wat niet leest ook een goede morgen

  Like

  • Gienekehado St. says:

   Niet alleen de Nederlanders zijn DOM / DUMM. Heel West-Europa is zóóó dom, ze kunnen niet eens poepen op z’n mohammedaans!! Oh, wat haat ik dat volk!

   Like

 4. Monalisa says:

  11 jaar geleden heeft een Kamermeerderheid besloten dat het TEGENGAAN van islamisering (dus het omvormen van onze samenleving naar een islamitische religie, cultuur en wetgeving) GEEN doelstelling van het beleid mocht zijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamisering

  Like

 5. Monalisa says:

  Rutte in november 2015: “ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog.” En inmiddels wordt de vijand naar Nederland gehaald om ze na een fopstrafje op de bevolking los te laten.

  Liked by 4 people

  • scherpschutter1943 says:

   Rutte is onze ergste vijand. Hij helpt het hele land naar de verdommenis door het onder valse voorwendsels binnen halen van ISISmoordenaars met hun adderengebroed.Hij heeft er een goede handlanger bijgekregen namelijk mevr. Kaag van de PLO, die nu onder de dekmantel van Dood66, bezig is om ons democratisch stelsel nog verder te slopen.

   Like

   • Monalisa says:

    klopt alleen je word er zo moe van, de rest van dat Nederlandse volk vind het wel best, dus laat zij hun ondergang maar gaan, ik ben op tijd weg

    Like

 6. Gienekehado St. says:

  Het Europa van 1975 zag de (bleek later, inktzwarte) bui al hangen. Turken, Mekkerkanen ea. werden massaal onthaald door de Captains of Industry. Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven etc. werden te duur, dus werd er verderweg gezocht naar goedkope arbeidskrachten. Al snel eisten deze gemeenschappen rechten op. Om de situatie onder controle te houden moest er vanuit de EU wel regelgeving komen. Wel zo gemakkelijk, dan passend beleid voeren op de komst van een voor Europa vreemde, ja zelfs vijandige cultuur. Het verdere verloop is bekend. Een enkele heldhaftige Klokkenluider had het lef om op te staan en de sjoege om de inktzwarte toekomst te voorzien. Maar werden door zgn. politiek-correcte “politici” en ook burgers, weggezet als FACIST / XENOFOOB en waren hun leven niet meer zeker. Het verdere verloop is af te lezen aan de misdaadcijfers, de alledaagse steekincidenten, explosies, overvallen, schietpartijen, overvolle (jeugd)gevangenissen. Op een kermis liepen dit weekend kinderen van 12, 13 jaar met messen te zwaaien. Zie hier het resultaat van het KUTBELEID van Wim Kok, Ruudje Lubbers en hun opeenvolgende soortgenoten. Met als Oppersloper des Vaderlands, Mark Rutte. De vakanties zijn begonnen, de ALLAHTONENSTRESS dus ook! Vraag het de bewoners van badplaatsen, zwembadpersoneel etc.

  Liked by 1 person

  • Monalisa says:

   Wat dacht u van de grootgrutters met de blauwe letters in 1973 kwamen de eerste 10 jaar later (waren ze 37 ) zaten ze in de wao. Maar niemand zag dit het heeft wat geld gekost.

   Liked by 1 person

   • Monalisa says:

    ik heb dit zelf meegemaakt, voor de Hollande kon niks maar voor hun werd alles uit de kast gehaald, de Nederlander in de ramadan tijd werkt 16 uur per dag, terwijl zij lagen te bidden op de werkvloer. ik zou zeggen breek me mond hier niet open.

    Liked by 2 people

 7. Pingback: Niet “de Moslims” maar de fundamentalisten zijn een probleem | From guestwriters

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s