‘De islam is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien’,zegt Belgische schrijver en filosoof Wim van Rooy

’Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt,’zei de wereldberoemde links-liberale Hongaarse schrijver György Konrád…1400 jarige islamitische aanvalsoorlog tegen Europa wordt nog steeds onverminderd voortgezet, nu met de hulp van de Europese landen zelf.West-Europese politiek-correcte politici en Arabische regimes hebben sinds de vroege jaren zeventig samengespand om immigratie van moslims naar Europa te stimuleren.Zij zijn degenen die sinds 1973 tegen het Christendom en Jodendom en onbeheerste drift tot maatschappijhervorming de islam hebben gesteund, door massale immigratie van niet voor arbeid inzetbare moslims en massale financiële steun met uitkeringen en subsidies voor islamitische scholen en organisaties. Door hun fanatisme en gebrek aan inzicht in de gevolgen van hun waanzinnige beleid, hebben deze partijen onze samenleving ontwricht.Sinds 1973 heeft de Nederlandse overheid een onverantwoord migratiebeleid gevoerd(kost tientallen miljarden Euro’s per jaar).Wie en wat er binnen kwam deed niet ter zake. Juichend haalden ze ook een jihad-ideologie binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd…

Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden door gezinshereniging en gezinsvorming. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in Koran en hadith in detail is uitgewerkt. Moslims zijn in het Westen om de islam te verspreiden en om de westerse constitutie te vervangen door de islamitische sharia (wetgeving). Dat is de wil van Allah.Volgens de islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims.„De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40). De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen(nit-moslims) en het verbod op contact met ongelovigen, hield moslims in een isolement in achterstandswijken.Er ontstonden hele stadswijken, waar vrijwel uitsluitend moslims wonen, vooral in de grote steden.Zij mogen zich  niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen(niet-moslims).Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met haat en geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie en zo voort en zo voort. Dit zien wij dagelijks in de islamitische wijken van West-Europese steden…

De islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. Het is verboden deel te nemen aan kufr regeringen in het westen. Aangezien het regeren in het westen gebaseerd is op verboden wetten, en het parlement de taak heeft om wet te geven, en daarbij de wetgeverlijke macht niet aan Allah de verhevene toe laat komen, dus wetten van ongeloof hanteert, en de gemeenteraden verboden handelingen toestaat, is het deelnemen aan verkiezingen in het westen, gemeenteraadsverkiezingen, parlementsverkiezingen, en presidentsverkiezingen, absoluut verboden.Het is in de islam verboden dat een ongelovige de macht heeft, omdat een vereiste voor een machthebber is dat hij moslim is.Dus, is het verboden om de ideeën en de beschaving van het Westen aan te nemen…

Dictator Erdoğan heeft ooit gezegd:„democratie is als een trein; daar stap ik op en als ik mijn doel heb bereikt, stap ik uit ”. Met andere woorden: hij wil de democratie misbruiken om zijn eigen agenda uit te rollen. Dat zie je nu ook gebeuren met links partijen als DENK ,NIDA,SP,GroenLinks,D66.Pro islam partijen zijn ook een grote bedreiging van de democratie, omdat de islam geen democratie duldt en ook geen andersdenkenden naast zich duldt. Dat is gewoon de grootste bedreiging van de huidige tijd.Dat hebben we ook gewoon gezien in het verleden, in de geschiedenis. De Turken, het Ottomaanse Rijk, hebben gewoon voor Wenen gestaan. En zoals u ook wel weet, zijn we Constantinopel eraan kwijtgeraakt. De grote kathedraal in Constantinopel/Istanbul is nu de Aya Sofia-moskee geworden.…

De islam is een gevaarlijke veroveringsideologie die als een koekoeksjong in het nest van de religies is gelegd, maar niet als een religie beschouwd en behandeld mag worden. De grondwettelijke vrijheden die religies genieten mogen er daarom niet op toegepast worden. Deze veroveringsdoctrine(net als communisme en nazisme) berust op de Koran en de overleveringen over het leven van Mohammed,die was een ROVER en DIEF met zijn wreedheden, rooftochten, moorden en plunderingen.Hij verdiende zijn geld met plundertochten en de slavenhandel, de jihad tegen ongelovigen was bedoeld om hun vrouwen en kinderen als slaven te kunnen verkopen.Tijdens de tien jaar dat hij in Medina leefde (van 622 tot 632 AD), voerde hij direct of indirect,tientallen  overvallen, strafexpedities en volledige oorlogen uit. Een paar keer eindigden de overvallen niet in geweld, maar meestal werden de mensen gedood en hun bezittingen gestolen.Met beloften van rijke buit en paradijselijke beloningen wierf  Mohammed veel medestrijders en kon hij een leger van roofmoordenaars vormen zoals in de hadith zeer gedetailleerd wordt beschreven…

Na de ondergang van het Christelijke West Romeinse rijk door de massale volksverhuizingen in de vierde en vijfde eeuw hadden Mohammed en zijn opvolgers vrij spel. Het hele Middenoosten en Noord Afrika werden in korte tijd veroverd. Sindsdien werd Europa 1400 jaar lang zonder ophouden aangevallen.Zonder terreur en geweld zou islam niet eens bestaan kunnen hebben. Juist het geweld, de dreiging, intimidatie en onderdrukking, discriminatie van minderheden, is op veel plaatsen te vinden in de islamitische geschriften (de Hadith en de Sira- de biografie van Mohammed).Het is onzin, dat een almachtige godheid een beroep moest doen op een obscure Arabische krijgsheer, om zijn leer met geweld op te leggen aan de wereld en die te onderwerpen. Nog vreemder is het dat een barmhartige, liefdevolle en vergevingsgezinde God deze krijger opdroeg om iedereen die hem niet gehoorzaamde te vermoorden of te verdrijven en te beroven van al hun bezittingen. De Koran is ook geen goddelijke openbaring…

En wie daarop dorst te wijzen werd beticht van vreemdelingenhaat, onderbuikgevoelens en verketterd als extreem rechts, nazi’s, fascisten, racisten en populisten. Het beste wapen tegen de verdere verbreiding van de islam is ook het informeren van de bevolking over de doelstellingen van deze verschrikkelijke jihad-ideologie en de werkelijke inhoud van Koran en Hadith.Het is onvoorstelbaar dat moderne academici en politiek correcte politici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit Koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis.Ze zijn zo pro islam want die willen ze hier in Europa hebben, daar willen ze Nederland en de rest van Europa mee verzieken. Stelletje land verraders zjjn het.Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime. De prijs die wij daarvoor moeten betalen is mogelijk nog hoger dan in de tweede wereldoorlog….

Het moet voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici eens duidelijk worden, dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van heel West- Europa.‘‘Als wij zo doorgaan, zal die verdergaande islamisering vroeg of laat het einde betekenen van de Westerse beschaving en de Nederlandse cultuur, zoals wij die nu kennen. Een eeuw geleden woonden er in Nederland ongeveer 50 moslims, vandaag de dag bijna twee miljoen. Waar gaat dat heen? We moeten ons land terugveroveren. Ik wil Nederland terug. Geen krijsende moskeeën, burka’s, hoofddoekjes, mannen met baarden in lange jurken die onze taal niet spreken, geen vrouwenbesnijdenis en onderdrukking, geen eerwraak, geen straatterreur, homohaat en antisemitisme‘,zegt PVV-leider Geert Wilders.Het wordt de hoogste tijd dat wij ons bevrijden van de Europese DDR in wording voordat wij helemaal verstrikt raken in de Europese fuik, zodat wij weer zelf gaan over de handel buiten de grenzen van de Europese Unie, zodat wij optimaal profijt hebben van onze investeringen en innovatie, zodat wij weer zelf over ons geld gaan, zodat wij onze verzorgingsstaat kunnen houden, zodat wij baas blijven over onze eigen pensioenen, zodat wij over onze eigen grenzen gaan, zodat wij onze vrijheid behouden en zodat wij kunnen de-islamiseren.NEXIT! STEM PVV-de enige partij die strijdt tegen de islamisering van Nederland!

Dus als u toch wilt dat uw kinderen op den duur islamitisch worden etc, stem dan gerust op D66, SP, GroenLinks, PVDA,CDA,FvD,VVD…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to ‘De islam is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien’,zegt Belgische schrijver en filosoof Wim van Rooy

 1. Gienekehado St. says:

  Een eerste reactie, moet mij er nog even in verdiepen. De west-Europeaan is nog te dom om op z’n mohammedaans te poepen! Ik zag en hoorde de protesterende inwoners van Harskamp over de opvang van Afghanen. Ook al geen reclame voor de Nederlandse “beschaving”. Zelfs de reageerders van PowNed vielen deze mensen af. Met zoveel domheid en onnozelheid gingen wij met zijn allen ten onder. De economie mag dan skyhigh gaan, de rest is een FAILED STATE! En de evt, nieuwe regering is bij voorbaat (ook) al een clubje Landverraders Plus!

  Liked by 3 people

 2. koddebeier says:

  De links/liberale en christelijke politici werken hard aan onze vernietiging.

  Liked by 1 person

 3. Gienekehado St. says:

  De grotere steden zijn al gevallen en zitten vol Met (wapen)TUIG! Elke dag wel een explosie, moord, aanslag, overval etc. In de kleinere plaatsen merken ze de OMVOLKING ook al. Zelfs in uithoeken zijn er wekelijks berovingen, overvallen etc. Het GEDROCHT / MISBAKSEL uit het Torentje schijnt vanmiddag een toespraak te hebben gehouden over de situatie in Kabul. Zou die LULHANNES wel weten dat hier ook dagelijks aanslagen, explosies, steekincidenten zijn??!! Het Landje van Onze Voorouders is hard op weg om het Libanon van West-Europa te worden!

  Liked by 1 person

 4. Pingback: “De islam is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien”, zegt Belgische schrijver en filosoof Wim van Rooy | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s