Wanneer u volgens politiek-correcte partijen niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi

Nederland is verwoest. Door wegkijkende politici, door open grenzen en islamisering, door liegend epolitici als Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) en de ondemocratische, marxistische EU-dictatuur.Islamitische immigranten worden door communistische leiders in Brussel bewust naar Europa gehaald, om de nationale identiteit-Joods-Christelijke cultuur vernietigen. In een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 24 september 2018 eisten Wilders en De Graaf een verbod op bepaalde islamitische uitingen: moskeeën, scholen, het drukken, verkopen en verspreiden van de koran en het dragen van de boerka en de nikab in de openbare ruimte. Moskeeën en islamitische scholen vormen volgens de initiatiefnemers de basisinfrastructuur van de islam,die haar sharia macht hier wilt vestigen. Alle partijen en hun kiezers verrieden de staat en accepteerden de islamisering,maar de PVV en haar kiezers niet!…

De islam kan nooit Europees zijn, omdat de niet-moslim (volgens de islam) slechts een minderwaardig mens is.De islam kan niet bij Europa horen, omdat kritiek op hem verboden is, omdat de afvalligheid van de moslim van zijn “religie” met de dood wordt bestraft.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.De islam kan niet bij Europa horen, omdat deze -als godsdienst vermomde totalitaire,vijandige politieke veroveringsideologie- historisch en mondiaal bewezen heeft slechts een doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.We zien islamisering en islamitische jihad momenteel in steden door heel West-Europa. Onder invloed van de islam ontstaat een conflicterend waardenstelsel en parallelle rechtssysteem, dat zich kant tegen de waarden van de Westerse beschaving.Via moskeeën, islamitische scholen  en de Koran wordt de gevaarlijke leer van de islam verspreid.We worden door onze eigen wetten en instituties opgegeten.Om haar macht te vestigen, maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen en alles te vernietigen…

De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid.En de huidige vrije westerse wereld is in staat van rebellie of oorlog, zolang het zich niet overgeeft en onderwerpt aan de islam.In landen waar moslims niet in staat zijn om met oorlogsvoering de sharia dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie of asielrecht.Ze komen hier in Europa om de islam de plicht van het land te maken.Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan, zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.Noem een ​​land waar moslims ooit de minderheid vormden dat nog geen moslimland is geworden. Egypte en Libanon waren eens christelijke landen. Bangladesh, Afghanistan, Maleisië, Indonesië, de Maldiven waren boeddhistische landen, maar zijn nu moslim.Wie de islamitische wereld blijft binnenhalen en voor de islam de rode loper uitrolt, zal straks zelf eindigen als de islamitische wereld.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land.De primaire plicht van iedere moslim waar ook ter wereld is om de sharia-grondwet te gehoorzamen…

Een islamist met een pak aan en een das om,of een moslima met een sluier, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde.De meeste Duitsers deelden het socialistische gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei en 60 miljoen mensen werden vermoord!Draagt een moslima een sluier, dan demonstreert ze daarmee publiekelijk dat voor haar de sharia boven de Nederlandse grondwet staat.Islam laten overheersen is enige wat telt voor deze sharia cultuur.De islamisering gaat al jaren stap voor stap verder in West-Europa, met ongenschijnlijk onschuldige pleitbezorgers als breed lachende vrouwtjes met hoofddoekjes.Wolf in schaapskleren noemen ze dat.Als je een uiting van vrouwenonderdrukking en de sharia symbool draagt(hoofddoekjes), zou je nooit in aanmerking moeten kunnen komen voor een publieke functie. Een gevaar voor onze westerse samenleving en we blijven maar toe kijken!…

Al jaren,overal om ons heen vinden nu de meest afschuwelijke terroristische aanslagen plaats.Het hart van de islam is de Koran,een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39).Deze boek roept op tot een eeuwige oorlog tegen niet-gelovigen en is een jachtakte voor miljoenen moslims, een license to kill.Met de belofte van een zinnelijk paradijs, slachten ze onschuldige mensen af over de hele wereld.De moslim die een “ongelovige” doodt wordt door Allah vrijgepleit in  koranvers(S: 8:17-18), omdat hij niet doodt, maar Allah. Hij wordt zelfs beloond.Dus,misdaden pleegd Allah en extremisten voeren zijn bevel uit.Iedereen die van Allah houdt,moet haten wat Allah haat,dus niet-moslims haten en een afkeer hebbenvan onze wetten  en grondwetten.Iedereen die van Allah houdt,moet  haten wat Allah haat,dus niet-moslims haten en een afkeer hebbenvan onze wetten  en grondwetten.Allah haat de Kafir(niet-moslims), daarom moet een moslim dienovereenkomstig handelen.“Een moslim is niet de vriend van een Kafir”( Koran-03:28)…“Een Kafir is slecht”(Koran–23:97)…“Een Kafir kan worden geterroriseerd”(Koran 08:12).„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran-2:98).Vriendschap met niet-moslims betekent zijn ongeloof en zelfs afgoderij…

Politici, (verblind door het eigenbelang) op korte termijn, bastions met idiote liberalen en ook universiteiten, zijn bewuste of onbewuste promotors van het jihad-ummahïsme.De Media hebben de leiding in het verspreiden van jihad-extremisme en spelen een sleutelrol bij het ontkennen van een reëel gevaar .Elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen islam’.De waarheid en de daadwerkelijk feiten mogen helaas niet benoemd worden, want dan ben je een rechts-extremist, fascist en nazi.Het binnenhalen van grote groepen uitheemsen die grotendeels uiterst weerspannig staan tegenover integratie is de grootste fout geweest van de twintigste eeuw in West- Europa. En zal uiteindelijk leiden tot de ondergang van de Europese kultuur of we komen terecht in jaren van jihad-burgeroorlogen.Weg met partijen,die die verschrikkelijke islam binnenhaalt en het word hoog tijd dat we de politieke correctheid neerleggen waar ze thuis hoort, in de vuilbak.Stap uit de Europese Unie(EUSSR) dictatuur en kies voor Nederland.NEXIT.Stem PVV!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wanneer u volgens politiek-correcte partijen niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi

 1. Pingback: Wanneer u volgens politiek-correcte partijen niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi | E.J. Bron

 2. koddebeier says:

  Beter een islamofoob, rechts-extremist, fascist en nazi dan een achterbakse smerige landverrader en volk verlakker !!

  Liked by 4 people

 3. Gienekehado St. says:

  Flikker die hele zooi in de leeuwenkuil! Opknopen is nog te veel! ZE hebben van West-Europa 1 Groot Balkangebied gemaakt. We kennen de SCHURKEN bij naam!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s