Een vaccinatie-paspoort is een nazi-methode uit de Tweede Wereldoorlog

Wie vanaf begin augustus 2021 in Frankrijk(nu ook in veel Europese landen) een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid bezoekt, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is.Het doet me denken aan de behandeling van de Joden voor en tijdens WOII.Ongevaccineerde werden-net als joden in de Tweede Wereldoorlog uitgesloten van de maatschappij,wat leidde tot de Holocaust.Dit is apartheid als met de Jodenster.En zoals Duitsland in 1933 begon met machtigingswet, heeft de 2e Kamer zich nu ook buiten spel laten zetten met Noodwet, beperking mensenrechten, aanpassing allerlei wetten en aftuigen van democratisch bestel. Herhaling van toen!Er waren ook mensen in 1933, die de nazi’s al zagen aankomen, maar die mochten niet demonstreren van de politie en werden in elkaar geslagen door de politie en weg gezet als gekken, dit zien wij nu weer gebeuren. Alleen nu onder het mom volksgezondheid(Covid 19).Onder het nazisme gold het principe van ‘de wil van de Führer is de hoogste wet’ en onder het communisme trad men op tegen de ‘vijanden van het volk’. Het gevolg was regelrechte willekeur waarbij mensen werden opgepakt en vermoord, omdat ze in de ogen van de lokale machthebbers ageerden in strijd met wat zij als ‘wettelijk’ zagen…

Al lang bestaan overheiden in het Westen niet meer, het zijn ‘kleptocratieen’ (regeringen door dieven) geleid door lobby’s en de farmaceutische industrie is de machtigste van allemaal. Het besteedt twee keer zoveel aan beïnvloeding van beleidsmakers dan die van de oliesector en vier keer meer dan de oorlogsindustrie of ruimtevaart. Big Pharma besteedt 50 tot 80% van hun inkomen aan de media.En de invloed van de media-imperiums is overal ter wereld bepalend.De hele berichtgeving rond COVID-19 niets meer is dan megamarketing, één van de onderwerpen die in het boek ‘Dodelijke Leugens – Artsen en patiënten misleid’ zijn beschreven.De rol van de media in deze Great Reset plandemie is allesbepalend. Maandenlang worden we bang gemaakt. Maandenlang krijgen politici en pro-vaccinatoren onbeperkt platform in de media om ons eindeloos toe te spreken, bang te maken, gerust te stellen. Maar de wetenschap ontbreekt, de cijfers ontbreken – de “voorlichting” is gedegradeerd tot propaganda en censuur. Er is sprake van een goed georganiseerde lobby van de farmaceutische industrie-maffia, die haar invloed uitoefent in bijna alle disciplines die (wereldwijd) verantwoordelijk zijn voor het ‘aansturen en uitvoeren’ van vaccinatieprogramma’s…

Nooit eerder in de moderne of zelfs de oude geschiedenis hebben regeringen over de hele wereld eensgezind gehandeld om een medische procedure aan hun bevolking op te dringen en alle tegenstanders die alarm proberen te slaan, onder wie tienduizenden artsen en wetenschappers, het zwijgen op te leggen.Het promoten van verplichte vaccinatie voor hele populaties met producten die in essentie gebaseerd zijn op gegevens van de fabrikant over de veiligheid en werkzaamheid, is een duidelijke tekortkoming van het voorzorgsbeginsel en wordt dus een gedwongen medisch experiment.We zijn getuige van een wereldwijde genocide en de uitvoering van een plan om de wereldbevolking te doen krimpen.Bill Gates heeft zich vele malen uitgesproken voor het verminderen van de bevolking(grui),omdat dit de welvaart en het welzijn verhoogt.In 2006 al sprak Bill Gates over een vaccin waarmee hij de bevolking van Afrika wilde uitdunnen.En in een interview met CNN(30 sep. 2013) Bill zegt :’vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen en als we niets doen stijgt de bevolking van nu 6.8 miljard naar ongeveer 9 miljard. Bij dat aantal zal de bevolking niet meer groeien’.Vervolgens zegt Bill dat ‘door vaccinatie, gezondheidszorg en reproductive health services die 9 miljard wel eens 10 tot 15% lager kan zijn. Dus bij 10% maar ongeveer 8.1 miljard mensen en bij 15% wel 7.65 miljard mensen i.p.v. die 9 miljard’…

Voor elke idioot is het duidelijk dat het vaccin niet helpt tegen het virus.Al duizenden mensen hebben na de vaccinatie, weer het corona virus gekregen.Volgens Diederik Gommers, heeft een vaccinatie(met een experimenteel vaccin) bewijs maar weinig zin:’Niet terecht dat gevaccineerden bang zijn voor ongevaccineerden, want gevaccineerden kunnen het virus net zo goed bij zich dragen en verspreiden.’Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche,muteert het ongeveer elke 10 uur.Op 18 augustus 2021 bracht de CDC drie rapporten uit,17,18,19 waaruit blijkt dat de bescherming die je krijgt van de COVID-prik snel afneemt.Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden?…”Een vaccinatiebewijs is misschien niet voldoende om je veilig op een festival te begeven.De kans om het virus door te geven is groter bij iemand die gevaccineerd is, dan bij iemand die negatief getest is,” zegt Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderzoeker van de Fieldlab-evenementen.Steeds meer internationale en nationale wetenschappers en immunilogen geven aan dat er sprake is van schijnveiligheid…

Elke dag overlijden er mensen na vaccinatie en lopen er mensen ernstige gezondheidsschade op na vaccinatie.Op 11-08-21 heeft de BPOC2020(een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek) op uitnodiging van het ministerie van VWS een gesprek gehad op het ministerie van VWS in Den Haag met de directeur COVID-19 vaccinaties, de heer Victor Sannes en een vertegenwoordiging van de juridische afdeling van het ministerie van VWS.In dit gesprek hebben zij de meldingen overlegd die zij hebben binnengekregen op het meldpunt vaccinatie van de Stichting BPOC2020 – meer dan twaalfhonderd overlijdensgevallen opgetreden kort na vaccinatie en meer dan elfhonderd gezondheidsklachten opgetreden kort na vaccinatie(https://www.youtube.com/watch?v=iEQNEHMDrSU).En de BPOC heeft het ministerie gevraagd om de vaccinatiecampagne te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties.Het ministerie was daar niet toe bereid.Maar,Buitenparlementaire onderzoekscommissie stapt nu naar de rechter(https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2021/08/20210805_Min.-VWS_uit.pdf.pdf) …Merendeels van het volk kent deze organisatie niet en waarschijnlijk is het dodenaantal veel hoger dan 1200…

In het verleden zijn er veel pogingen geweest om virale vaccins te maken die allemaal op een volslagen mislukking zijn uitgelopen.Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om vaccins tegen het corona-virus te ontwikkelen. Maar in de afgelopen 20 jaar eindigden alle pogingen op een mislukking, omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven.Maar aangezien ze miljarden dollars en euro’s aan overheidsfinanciering hebben gekregen, zullen ze dat wel hebben uitgevonden?Mensen over de hele wereld nog steeds totaal niet op de hoogte te zijn van het aantal sterfgevallen na COVID-19 injecties. Dit komt omdat de media over de hele wereld voor het grootste deel niet over de verifieerbare statistieken mogen berichten. Zij zwijgen over de ongekend grote aantallen sterfgevallen en ernstig letsel die optreden na de injecties – die zich nog in een experimentele fase bevinden en zelfs nog niet de fase 3 proeven hebben afgerond.‘De griepprik doet ook niet wat hij zou moeten doen, namelijk de griep voorkomen.En het is zinloos dat de overheid deze griepprik faciliteert en zelfs vergoedt’,zegt oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl.En ik ben benieuwd hoeveel honderdduizenden of miljoenen mensen zijn gedood door het griepvaccin in de 40 jaar sinds deze vaccinatie bestond.We weten allemaal dat bijna alle vaccins verzwakte virussen en zware metalen bevatten en als je zulke vaccins krijgt, is de kans zeer groot, dat je snel in het ziekenhuis of de begraafplaats belandt…

De coronapas(een digitaal ID dat verder uitgebreid kan en zal worden) is het doel van de operatie, het eindpunt van de show waarin we zitten.Vaccinatie paspoorten maken slechts deel uit van een veel groter plan om een ​​sociaal kredietsysteem te implementeren, zoals dat al in China is geïmplementeerd,waar het gedrag elektronisch wordt gecontroleerd om de “betrouwbaarheid” in realtime te beoordelen(alleen met deze pas kun je het ‘social credit system inbrengen).En als je niet luistert, wordt je verbannen.Je krijgt een digitale armband om, die mogelijk op termijn wordt vervangen door een geïmplanteerde chip, die je kan traceren en bij je het gezonde gedrag zal afdwingen dat conform technocratische besluitvorming is vastgesteld.En als het lichaam niet compatibel is met de bestaande technologie word je uit de wereld geëlimineerd. De gezondheidsheilstaat, de Heerlijke Nieuwe Wereld, waar we naartoe worden geleid, zal geen veilige haven zijn voor ouderen en zieken, geen speeltuin voor kinderen, geen festivalterrein voor jongeren, geen gezellig schoolplein voor ouders, geen leuke werkplek, geen fijn vakantieoord, geen spannend sportveld.We koersen af op een kille, virtuele, steriele wereld geregeerd door hooghartige technocraten, machtsbeluste politici, geldbeluste zakenlieden, ideologisch gemotiveerde activisten, arrogante globalisten, bevoorrechte bureaucraten en leugenachtige mediafiguren.Daar zitten we al in. 

Het is bekend dat Mark Rute en Sigrid Kaag voor Klaus Schwab(WEF) werken,niet voor Nederlandse volk…https://rumble.com/vlygen-de-grote-ontmaskering.html En plots heeft het WHO door dat dit virus niet door vaccinatie gestopt kan worden, maar dat immuniteit door natuurlijke infectie nodig is…https://www.hln.be/buitenland/who-uit-twijfels-over-einde-pandemie-door-alleen-coronavaccins~a2c95089/.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Een vaccinatie-paspoort is een nazi-methode uit de Tweede Wereldoorlog

  1. Pingback: Een vaccinatie-paspoort is een nazi-methode uit de Tweede Wereldoorlog | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Zolang de regering zich laat leiden door de WHO blijft het fascisme rondwaren in Den Haag !!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s