PVV-leider Geert Wilders zegt dat de islam de ‘grootste ziekte is die Nederland de laatste 100 jaar getroffen heeft’…

“Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme. Wij zijn tegen moskeeën, islamitische scholen en vinden dat die allemaal moeten sluiten en de koran moeten we verbieden. Dit is een boek, waarin nog veel meer antisemitisme staat dan in ´Mein Kampf’. Het mohammedanisme en nazisme zijn zeer vergelijkbaar: Jodenhaat, imperialisme, slachtoffergedrag, Führerprinzip, Über/Untermensch (mohammedaan-kafir), fascisme, gericht op werelddominantie en oorlog, homofobie, indoctrinatie, totalitair, etc. En Van Rooy (een groot kenner van de islam) blijft er ook bij dat ‘de islam in essentie een ziekte is’. Hij geeft daarvoor verschillende argumenten, onder andere verwijzend naar het bloedige heden en verleden van de islam, die veroorzaakt wereldwijd al 1400 jaar alleen maar ellende…”…

“Islam is de grootste bedreiging voor onze vrijheid.Ik heb de Koran en de Hadith ( het leven en de woorden van Mohammed, red. ) gelezen, ik weet wat daarin staat. De leerstellingen van de islam staan haaks op de waarden van onze vrije samenleving.De islam is een totalitaire ideologie met een religieus randje, en valt niet onder vrijheid van religie. Ik vergelijk het met het nazisme en het communisme. Alle openbare uitingen van de islam moeten verboden worden. Dat betekent: geen subsidies, geen moskeeën, geen Koranscholen, geen hoofddoeken,”zegt Sam van Rooy.Vrijheid eindigt waar islam begint en onze vrijheid is al jaren terug ritueel geslacht door de Linkse Kerk.Mensen die kritiek durven te hebben op de islam worden vermoord, of ze krijgen honderdduizenden doodsbedreigingen per jaar. En degenen die dat niet doen, die knuffelen met de islam, die kunnen van hun vrijheid genieten.Pim Fortuyn werd indirect vermoord door de politieke, culturele en media-elites, waar Theo van Gogh vermoord werd door moslims. Ayaan Hirsi Ali is verdreven uit het land. Het islamkritische parlementslid Geert Wilders is er nog, maar hij wordt net als Pim Fortuyn een racist en fascist genoemd, ontvangt dagelijks bedreigingen van moslims en krijgt niet subtiele hints van de gevestigde orde dat hij zijn kritiek over moslimimmigratie moet afzwakken…

,,Mensen(vooral politici) mogen zeggen wat ze willen. Alleen wordt het bij mij zó persoonlijk gespeeld. Vergelijkingen met de NSB, het nazisme, walgelijk. Kennelijk wint men het inhoudelijk niet.Die tunnelvisie, die tegenstanders gebruiken om me de mond te snoeren, is complete onzin.In Den Haag moet je een steen, soms een rotsblok in de Hofvijver gooien. Anders verandert er in dit land helemaal niksen blijf je steken de gezapigheid van het eeuwige overlegmodel.Het is mijn recht en plicht te waarschuwen voor een gevaarlijke, totalitaire ideologie.Wie komt er nog op voor onze cultuur als ik moet zwijgen?Niemand!Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.En het is voor Nederlanders onvoorstelbaar dat ze de sleutel van hun voordeur moeten inleveren en zelf niet meer mogen bepalen wie ze binnenlaten? Die sleutel hebben wij aan Brussel gegeven en die wil ik terug,” zegt PVV leider.Hij is nationale Messias, die de ‘tsunami van islamerisering’ wil keren…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”Islam is de erfvijand van Europa.Al 14 eeuwen probeert de islam Europa onder de voet te lopen en te onderwerpen. Het mohammedaans terrorisme maar ook en vooral de immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabië te maken.De massa-immigratie leidt immers tot islamisering en de islamisering leidt tot culturele genocide.Islam is voor 90  procent een misdadige, totalitaire, roofzuchtige, imperialistische ideologie met een wreedaardig en moordzuchtig karakter, en dus helemaal géén godsdienst of religie. Dat laatste dient gewoon als alibi, vaartuig of voertuig om andersgezinden te onderwerpen en te misbruiken als slaaf, slavin of minstens ophoester van belastingen en taksen op zogenaamd ongelovigen…

Het is duidelijk dat door de massale import van mohammedanen en de hoge geboortecijfers in hun minikalifaatjes(in steden) zonder daadkrachtig en tijdig ingrijpen vroeg of laat de demografische meerderheid van 50 procent plus een mohammedaan zal worden bereikt. Daarna is het, zelfs volgens de democratische regels van onze rechtsstaat, onvermijdelijk dat onze seculiere wetgeving zal vervangen worden door islamitische wetgeving en dat onze seculiere rechtspraak zal vervangen worden door sharia rechtspraak gegrondvest op islamitische rechtsleer en wetgeving.Over een tijdje als er genoeg moslims zijn dan is het te laat.En de joodse gemeenschap is een van de grootste slachtoffers van de islamisering.Zij overwegen al jaren te verhuizen naar Israël, omdat ze bang zijn van het islamitisch antisemitisme en de terreur.ISLAM is georganiseerde misdaad tegen de mensenlijkheid en de wereld moest allang de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid! NEXIT! Stem PVV,de enige partij die strijdt tegen de islamisering van Nederland!!

‘Net zoals met het nazisme kun je met de islam geen vrede sluiten, tenzij tijdelijk wanneer de islam zich niet sterk genoeg acht, zoals met het Verdrag van Hudaybiyyah in de zevende eeuw. Het is vijf na twaalf,zoals Geert Wilders ook opmerkte, gaat de strijd over het voortbestaan van onze cultuur.Het politiek correcte en ook luie denken van de elite brengt ons naar de afgrond.Het is net zoals in de Sovjet-Unie: toen werd men met de communistische idee geïndoctrineerd, nu met de multiculturalistische idee, terwijl iedereen op het veld ziet dat het tegenovergestelde waar is’,zegt Wim van Rooy…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to PVV-leider Geert Wilders zegt dat de islam de ‘grootste ziekte is die Nederland de laatste 100 jaar getroffen heeft’…

  1. flyer210 says:

    Als je je realiseert wat de realiteit is en manier waarop de regering hier mee omgaat word ik kotsmisselijk. Dank heer Wilders voor uw inzet in deze barre tijden.

    Liked by 1 person

  2. Gienekehado St. says:

    De islamisering / OMVOLKING gaat snoeihard en Jan en Jantien Salie laten het gewoon gebeuren!! Nog te DEBIEL om op zijn mohammedaans te poepen, KUTVOLK!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s