Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur

De Europese Unie is een cultuurmarxistisch project, dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.Zij laten miljoenen moslims Europa binnen om deze beschaving te vernietigen.Het EU-migratiepact is een pact om Europa te omvolken(niet alleen middels volksverhuizingen, maar zeker ook door rassenvermenging) en het verdwijnen van de Europese naties.Verschrikkelijke Migratie en Asielpact is niets meer en niets minder dan een open uitnodiging aan heel Afrika en het Midden-Oosten om vooral een kans te wagen naar de EU te komen. Een levensgevaarlijk plan, zeker als je bedenkt dat de omvang van de bevolking van Afrika deze eeuw op het punt staat te exploderen van 1 naar 4 miljard.En het EU-omvolkingspact heeft nog steeds tot doel om bootjes met gelukszoekers uit Afrika hierheen te halen. Het is nog steeds: halen of betalen. Of je haalt asielzoekers naar Nederland of je betaalt voor bootjes om asielzoekers vanuit Afrika op te halen. Meer smaken zijn er niet! En mocht de Europese Commissie dan besluiten dat je niet genoeg hebt betaald, dan moet je alsnog asielzoekers en/of illegalen in Nederland gaan opvangen. Ook staat er nog steeds in dat de EU van plan is om meer legale wegen te openen voor laaggeschoolde migranten uit Afrika. Ngo’s die als laatste schakel in de mensensmokkelketen hun brood verdienen, worden ongemoeid gelaten. Sterker nog, ze worden juist aangemoedigd om gelukszoekers te gaan ophalen. Verder staat er niets maar dan ook niets concreets in over opvang in de regio. Het is glashelder: het enige doel is om massa-immigratie naar het Westen in een stroomversnelling te brengen…

Onze grenzen staan wagenwijd open en aan de buitengrenzen van de EU wordt helemaal niemand tegengehouden. Alles en iedereen mag binnenkomen en kan vervolgens het land uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Het is faal op faal op faal sinds de VVD aan de knoppen zit op migratie.Deze anti-Nederlandse partij gooide illegaliteit van tafel, haalde 750.000 niet-Westerse migranten binnen. Iedereen die uitgeprocedeerd is, mag hier blijven. Criminele asielzoekers worden bed, bad en brood aangeboden. Er wordt er niet één het land uitgegooid.De massa-immigratie en de (doorgeslagen) zieligheidsindustrie hebben de afgelopen jaren voor enorme problemen gezorgd en een dieptepunt bereikt: politici deugen erop los en geven economische gelukszoekers en kansloze migranten voorrang op (gratis) huizen en sociale voorzieningen zoals (alweer gratis) zorg en uitkeringen.Op en rondom bijna elk azc in heel Nederland zijn er wel problemen door  geweldsuitbarstingen, overlast,christelijke asielzoekers intimideren door geweld,criminaliteit en intimidatie van vrouwen…

PVV-raadslid Willie Dille (53) heeft zelfmoord gepleegd.Ze laat vier kinderen achter. Dille pleegde zelfmoord nadat zij een filmpje op Facebook had geplaatst waarin ze zegt te zijn verkracht door moslims.Uit onderzoek van de Zweedse publieke omroep blijkt dat 58% van de daders in verkrachtingszaken “in het buitenland geboren is.” Zelfs de BBC geeft dat toe.Laten we ook niet vergeten de dramatische gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Keulen, waarbij tientallen vrouwen werden aangerand.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.” Ze verklaren de Westerse vrouw vogelvrij. Omdat veel moslims ‘onbedekte’ vrouwen als hoeren beschouwen.Opvallend is dat de massale verkrachtingen in Duitsland op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.Dat de Europese immigratiepolitiek een catastrofe is, staat boven alle twijfelverheven. Van dit falende beleid is Brexit het gevolg…

Massa-immigratie kost Nederland 7 miljard euro per jaar, zoals onderzoeksbureau Nyfer berekende.NYFER concludeert dat de bijdrage van niet-westerse allochtonen aan de publieke financiën negatief is. Ik zal daarvan een paar voorbeelden geven. 23% van de Afghanen in ons land, 30% van de Irakezen en 36% van de Somaliërs in ons land krijgen een bijstandsuitkering.,,Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden.Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.Nederland moet vluchtelingenverdragen opzeggen.We moeten heel beperkt vluchtelingen binnenlaten: bijvoorbeeld alleen christenen en jezidi’s, die massaal worden afgeslacht.Desnoods leasen we gebieden buiten Europa waar we oorlogsvluchtelingen onderbrengen en bescherming bieden. We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio’s: ga terug, je komt er niet in.Politici als Mark Rutte geen kennis willen nemen van dit soort berekeningen. Want dan moeten ze met een oplossing komen en in Brussel pleiten voor een permanente stop. Kennelijk vinden ze dat te moeilijk,’’zegt Van de Beek,die doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie…

Mark Rutte verraadt het Nederlandse volk omdat hij geen maatregelen neemt tegen jihadisme.Vrijheid van godsdienst is ingesteld zodat mensen elkaar de hersens niet inslaan.En omdat er zoveel islam is geïmporteerd, hebben wij geen vrijheid van godsdienst meer. Wij zijn niet vrij van de islam.Nederland is nu een land waar “dood aan de joden” op straat wordt geschreeuwd.Waar homo’s niet meer veilig op straat kunnen lopen, vrouwen als minderwaardig worden gezien, en gewelddadige jihadstrijders als helden worden bejubeld.En de islamiseringsramp blijft zich voltrekken.Wijk na wijk,straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd.Een samenleving waar de islam wortel kan schieten en moslims demografisch blijven groeien, uiteindelijk nog slechts de keuze zal hebben tussen de pest en de cholera. Namelijk: ofwel wordt de islam totale vrijheid gegund, waardoor de samenleving islamiseert tot een sharia-model, een kalifaat, ofwel wordt de islam met harde hand onderdrukt om een min of meer seculier, vrij samenlevingsmodel te behouden. Heel de islamitische wereld wordt gekarakteriseerd door deze tweestrijd. Er bestaan daar slechts islamitische theocratieën en min of meer seculiere dictaturen en tirannieën, en uiteraard vooral mengvormen van beide.En vaak wordt gezegd door degenen die dit islamitische gif importeren: het is maar 0.1 % dat gewelddadig is. Dat klopt, hetzelfde was dat bij het Nationaal -Socialisme in de dertiger en veertiger jaren: de gemiddelde Duitser was ook niet gewelddadig en deed ook niks met de gaskamers etc- maar die gemiddelde stond het wel toe, in naam van de socialistische leer…

Er werd ontkend dat islam een misdadige politieke doctrine zou zijn.Gewelddadige jihad beslaat 24% van alle woorden van de latere Koran geopenbaard in Medina, 21% van alle woorden in de overleveringen over wat de zelfverklaarde profeet Mohammed tijdens zijn leven allemaal gezegd en gedaan had volgens de gezaghebbende Al Bukhari, en 67 % van alle woorden van de biografie van Mohammed geschreven door de mohammedaan Ibn Ishaak. Geen wonder dat “de elites” dit alles wegens politieke correctheid onder de mat wilden vegen.Hierin kwam een klein beetje verandering op 11 september 2001,toen de moderne wereld op zijn tv-schermen getuige was van een dubbele massamoord toen twee gigantische en vol kerosine geladen passagiersvliegtuigen zich boorden in de twee torens van het World Trade Center in New-York. Deze aanslagen werden onmiddellijk opgeëist door mohammedanen wat het oorzakelijk verband tussen deze terroristische aanslagen en islam bewees(deze islamitische aanslagen zijn de moderne versie van de oorlogen en veldslagen die in het verleden werden gevoerd om de islam te verspreiden).De censuur was eindelijk doorbroken. En daardoor groeide de populariteit van de politici die het voordien al hadden aangedurfd islam te bekritiseren. Voordien werden ze afgeschilderd als extreemrechts, islamofoob en onverdraagzaam terwijl ze in feite alleen objectief waren geweest…

De EU is een communistische fascistische dictatuur ,die ons verarmt, die ons mooie sociale verzekeringsstelsel uitwoont, die onze woningvoorraad opvreet, die onze gemeenschappen verziekt door islamisering, criminaliteit, sociale ellende in de straten en de wijken en niet te vergeten door bloedige terreuraanslagen. En wat krijgen wij ervoor terug? Niet eens een resultaatverplichting over toestroom van asielzoekers.De landen in het oosten van de EU doen het anders. Zij hebben hun grenzen gesloten. Zij bouwen hekken. Zij zetten het leger in om hun grenzen te bewaken. Zij hebben kennelijk wel oog voor wat voor een gekozen politicus heilig zou moeten zijn, namelijk het belang van de eigen kiezers, de eigen burgers.De Hongaarse regering voert een wet in die het helpen van illegale migranten die in Hongarije verblijven strafbaar maakt.De wet heet “Stop Soros”. Orbán beschuldigt de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros ervan dat hij massa-immigratie stimuleert om Europa te ondermijnen…

Deze EUSSR-omvolkingsstrategie moet koste wat het kost worden voorkomen willen we onze eigen identiteit, cultuur, normen en waarden kunnen behouden.De EU is volledig mislukt. Zij brengt geen vrede en voorspoed, maar chaos en conflict.De toekomst van de EU wordt namelijk overschaduwd door terreur, geweld, oorlog, verdere sociale ontwrichting en afbrokkeling van het draagvlak door heel Europa.Nederland moet er zo snel mogelijk uit deze verschrikkelijke EU dictatuur,liever gisteren dan vandaag.Voor de EU waren we al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig.NEXIT!Stem PVV,de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt,andere partijen en haar kiezers hebben de staat al lang verraden.

Er wordt volop gecapituleerd voor de vijanden van de democratische rechtsstaat en de vrije samenleving.Neergaande geboortecijfers, massa-immigratie, en het gecultiveerde zelfwantrouwen en zelfhaat hebben er samen voor gezorgd dat Europeanen niet meer voor zichzelf opkomen.De PVV slechts drie punten nodig heeft om deze probleem op te lossen. Daar komt-ie. Een. Grenzen dicht. Twee. Lastpakken en illegalen oppakken, vastzetten en uitzetten. Drie. Alle gelukzoekers terug naar het land van herkomst dan wel de eigen regio.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur

  1. vangie1206j says:

    Naar mijn mening is/wordt rassen vermenning door de Europese bevolking zelf gepromoot.
    Zie maar al die blanke vrouwen die geilen op die zwarte griezels.
    Als de blanken alleen voor de blanken kiezen dan kunnen die zwarte dekhengsten hem in hun broek houden.

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door de massa-immigratie, de islamisering en de sluipende machtsovername door de EU(SSR)-dictatuur | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s