Covid-paspoorten verandert ons samenleving in een Big Brother-communistische fascistische staat

Het vrije Westen al decennialang van binnenuit aangevallen door communisten/socialisten, die door middel van extreem segregerend woke alarmisme de wereld willen resetten tot een allesvernietigende intolerante communistische wereldorde.Communisten zijn onder de vlag van socialisme organisaties en instanties geïnfiltreerd en lijken in vele gevallen zelfs doorgedrongen tot de top.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een bekende extreem communist.Het World Economic Forum (WEF) lijkt ook bij uitstek een communistische organisatie. De wereld moet volgens het WEF met behulp van een ‘Great Reset’ omgevormd worden naar een werkelijkheid waarin:You’ll own nothing and you’ll be happy’: alle bezit op de wereld komt in handen van pakweg de een procent rijksten der aarde. Dat je heel je leven hard hebt gewerkt om te hebben wat je nu bezit is voor communisten irrelevant. Je wordt gewoonweg onteigent.Westerse waarden volledig een doorn in het oog zijn van communisten en dienen volgens hen compleet vernietigd te worden…

In Europa begon de planning voor vaccinpaspoorten ten minste 20 maanden vóór het uitbreken van de COVID-19-uitbraak(26 april 2018). Blijkbaar bood de plandemie de Europese politici gemakshalve het ‘excuus’ dat ze nodig hadden om het idee te introduceren.Ze willen ons met QR codes in versneld tempo zoals communistische China maken.Van Nederland tot de Australië hebben de zogenaamde westerse democratieën het Chinese model van technocratie overgenomen en ontwikkeld om een ​​enkele bioveiligheidsstaat te creëren.Elk aspect van je leven zal worden gecontroleerd en gecontroleerd, terwijl we op weg zijn naar de ultieme bewakingsstaat. Uw vermogen om te werken, sociale contacten te leggen, te reizen, zaken te doen, toegang te krijgen tot openbare diensten en om essentiële goederen en diensten te kopen, wordt u gedicteerd en beperkt door de staat, op basis van uw bioveiligheid of immunity statuut.Dit transformatieproces is in volle gang…

Het vaccinatiepaspoort is zoals het sociaal krediet paspoort in fascistisch communistisch China met ‘goede burgers’ en ‘slechte burgers’.De Chinese Communistische Partij heeft met succes het QR-code app-systeem en digitale ID-kaarten en certificaten gebruikt voor hun Social Credit Score System.Dus QR-codes, digitale certificaten en sociale kredietscores worden het nieuwe normaal.Ze zien alles wat je leest: wat je leest, hoeveel je uitgeeft, waar je naartoe gaat, met wie je contact hebt, wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, wat je kijkt op televisie en leest op internet.Elke beweging die u maakt, wordt gemonitord, gedolven voor gegevens, geplunderd en getabelleerd om een ​​beeld te vormen van wie u bent, wat u drijft en hoe u het best kunt controleren wanneer en of het nodig is om u in lijn te brengen.Dit QR code gedoe wat ze nu al in Nederland en de rest van Europa uitrollen is pure dystopische Big Brother-sociale controle zoals in China. ..

Enkele tientallen mensen droegen onlangs tijdens de grote demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam een gele Jodenster op de borst, met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’ Het CIDI maakt zich al langer boos over het feit dat bij protesten tegen coronamaatregelen vaker de vergelijking met de Jodenvervolging opduikt.,,Het is kwetsend en onzinnig. Je bagatelliseert de holocaust omwille van aandacht”,reageert Eddo Verdoner (de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding).Het is bekend dat veel Joden helaas op linkse partijen stemmen die islam-antisemitisme importeren.Ze zijn er niet van bewust dat ze voor hun ondergang stemmen(tientallen Joden zijn al vermoord door islamofascisten en honderden duizenden Joden massaal Europa hebben verlaten,maar kiezers stemmen nog steeds op dezelfde partijen). Links maakt al jaren iedereen op rechts uit voor nazi en niemand klaagt over die vergelijking.En al vele decennia mogen rechtse politici geen opmerkingen over islamisering,immigranten of andere linkse knuffelonderwerpen maken, want dan wordt er meteen geroepen dat het fascisme is en wordt er met Anne Frank boekjes gewapperd…

Meneer Eddo Verdoner, de coronapas is het nieuwe fascisme-nazisme,de niet-gevaccineerden worden behandeld als Joden in de Tweede Wereldoorlog.Tijdens het nazisme-socialisme begon de Jodenvervolging heel subtiel, zodat iedereen eraan kon wennen en niemand ertegen in opstand kwam. Eerst werd hen in alle door de Duitsers bezette landen toegang geweigerd tot bepaalde openbare gelegenheden. Vervolgens werden er langzaam maar zeker steeds meer sancties aan de lijst toegevoegd, totdat ze alleen nog hun huis mochten verlaten met de welbekende gele Jodenster op hun jas. Op een gegeven moment was de ‘gewone’ burgerij zo gewend geraakt aan de verkettering van de Joden, dat er openlijk getto’s in de grote Europese steden kwamen waar de Joden achter gesloten muren leefden.Een van de meest bekende voorbeelden daarvan is het Joodse getto in Praag. En we weten allemaal wat voor de meesten van hen het definitieve einddoel was: een enkeltje Auschwitz-Birkenau, of een van de vele andere bekende vernietigingskampen…

De talloze vergelijkingen met de aanloop naar WO2 zijn nu meer dan treffend:avondklok,lockdown ,QR codes, repressief politieoptreden tegen burgers,censuur etc…Zo redeneerden de Nationaal Socialisten ook tegen hun tegenstanders.Met de Covid-19 aanpak hebben  politiek correct overheiden de zelfde tactiek gebruikt als de nazi’s: angst zaaien, sociale distantie, verdelen samenleving, de overheid gelieerde belonen en de dwarsliggers straffen.De groep mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen Covid-19 worden nu ook gezien als overdragers van de ziekte en de nazi’s gebruikten dezelfde term voor joden.De behandeling van de joden werd namelijk als hygiënische maatregel gebracht, zij werden met allerlei pseudowetenschappelijke, maar van overheid aangemoedigde theorieën beschuldigd van ziektes, genetische problemen, gedragsproblemen enzovoorts. Onder Stalin werd ook hetzelfde gedaan met de dissidenten en staatspsychologen,want zijn ideologie was dezelfde als in socialistisch nazi-Duitsland…

De ongevaccineerde groep is slechts nodig om te dienen als zondebok en reden voor het installeren en in stand houden van het communistisch-fascistische controlesysteem dat eraan weer komt.Een ID dat noodzakelijk is voor toegang tot iedere levensbehoefte:voedsel, energie, werk/inkomen, school, communicatie, vervoer, communicatie en medische zorg.En zonder “groen vinkje” dat alleen verkrijgbaar is via 100% gehoorzaamheid, geen toegang. En dus geen (over)leven.We noemen het nazisme, fascisme.Het corona ‘vaccin’ is feitelijk nooit eerder toegepaste ongecontroleerd experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijziging aan uw DNA als gevolg.Als kamparts van Auschwitz voerde Josef Mengele ook wrede medische experimenten in.En de Neurenberg Code uit 1947 stelt dat je nooit gedwongen kan worden tot deelname aan een experimentele medische behandeling.Niet-gevaccineerde mensen zitten nog niet in concentratiekampen,maar ze begeven daar naar toe.In China zijn al concentratiekampen in volle gang voor ongehoorzame mensen…

Berichten over ernstige schade en de dood als gevolg van de injectie stromen van over de hele wereld binnen.Het COVID-19-vaccin maakt deel uit van plannen van het World Economic Forum – de Grote Reset – en de Bill en Melinda Gates Foundation om de wereldbevolking uit te dunnen.Technocraten onder de wereldwijde elite hebben al lang opgeroepen tot bevolkingscontrole om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en het menselijk genoom te reinigen.Binnen Big Pharma circuleren mensen die de eugenetica aanhangen, ten behoeve van het verbeteren en/of reduceren van het menselijke ras. Het gerapporteerde sterftecijfer door COVID-19-injecties is nu hoger dan het gerapporteerde sterftecijfer van meer dan 70 vaccins gecombineerd in de afgelopen 30 jaar , en het is ongeveer 500 keer dodelijker dan het seizoensgriepvaccin,1 die historisch gezien het gevaarlijkst was.In een collegiaal getoetst artikel van 24 juni 2021 in het medische tijdschrift Vaccines, getiteld: “The Safety of COVID-19 Vaccination – We Should Rethink the Policy”, waarschuwt een internationaal team van wetenschappers dat we met de injecties bijna net zoveel doden als zouden sterven aan COVID-19 zelf…

De Frans-Israëlische onderzoeker Hervé Seligmann, verbonden aan de Universiteit van Aix-Marseille, rekende op basis van publiek beschikbare data vaccinatieschade in Israël na, en deze blijkt veel hoger te liggen dan de cijfers die autoriteiten in de dagbladen publiceren.Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ, rekenden op basis van publiek toegankelijke data uit dat de sterftecijfers ‘honderden malen groter te zijn bij jonge mensen in vergelijking met de sterfte aan corona zonder de injectie, en tientallen keren hoger bij oudere mensen”.Diverse kranten, waaronder France Soir en Arutz Sheva berichten nu dat Seligmann en Yativ tot de schrikbarende conclusie zijn gekomen dat ‘er honderden keren meer jongeren en tientallen keer meer ouderen doodgaan door het vaccin dan in dezelfde periode door corona.’ Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ spreken van ‘een nieuwe holocaust’.(https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/frans-universitair-onderzoek-)…

De meeste Covid-19 injecties bevatten synthetische gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Er wordt namelijk een stukje RNA geinjecteerd. Er wordt gebruik gemaakt van ‘transjection’, een techniek die je kunt vergelijken met het genetisch modificeren van fruit of groenten. Dit kan allerlei mogelijke gevolgen hebben, zoals celmutaties, kanker, onvruchtbaarheid en zelfs dood.Eerdere pogingen om met deze mRNA gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet.,,Deze technologie is uitgeprobeerd op dieren en in de dierstudies die zijn gedaan, alle dieren stierven, niet onmiddellijk na de injectie, maar maanden later, door andere immuunstoornissen, sepsis en / of hartfalen”,zegt de Amerikaanse Dr. Larry Corey.Geen enkel experimenteel vaccin tegen het coronavirus is geslaagd in dierstudies…

Deze technologie op dieren,ze gebruiken op mensen.Vreselijk!Dus, de mensen die gele Jodenster op hun kleding droegen -met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’, hebben groot gelijk.En als deze gedwongen vaccinatie onmiddellijk niet wordt gestopt, zal deze misdaad tegen de menselijkheid de Holocaust snel overtreffen.Tijdens Mexicaanse griep en varkensgriep zijn vaccinatiecampagnes vroegtijdig gestopt toen er tientallen bijwerkingen en doden werden gemeld. Dit was destijds aanleiding genoeg om de hele injectietrein tot stilstand te brengen. Medische ethiek doet er in 2021 niet meer toe. De eed van Hippocrates ook niet.En journalistiek houdt zich niet aan de code van Bordeaux(eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist) horen te houden om deze tragiek bloot te leggen wordt bespuugd en weggelachen.Nieuwe vaccins gaan niet helpen tegen Covid-19, want de gemuteerde virussen zullen daar niet kwetsbaar voor zijn. Dit had men kunnen ook voorzien, want dit probleem zorgt er ook voor dat griepvaccins niet werken…

Professor Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group zegt dat mensen ondanks vaccinatie nog steeds geïnfecteerd raken met het coronavirus SARS-CoV-2. Het virus zal in de toekomst nieuwe varianten ontwikkelen, die volgens hem nog beter dan de huidige varianten in staat zullen zijn om gevaccineerde mensen te besmetten. Naar zijn mening is het onhaalbaar om groepsimmuniteit te bereiken met corona vaccinaties(https://www.youtube.com/watch?v=IdQqRxWznic).Voor mensen onder de 70 jaar heeft Covid-19 een IFR (Infection Fatality Rate/sterftekans in het geval van ziekte) van 0,13%, wat vergelijkbaar is met de griep. Voor jongeren en kinderen is de IFR zo goed als nul. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door een gebalanceerde leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, een ontspannen en nieuwsgierige geest en liefde voor jezelf, je naasten en het leven…

Autoritaire demagogen, grote bedrijven en rijke plutocraten massaverstoringen gebruiken om rijkdom naar boven te verschuiven, de middenklasse uitroeien, burgerrechten afschaffen, de commons privatiseren en autoritaire controles uitbreiden .De methodologie is in feite formeel, zoals Hitler’s Luftwaffe-commandant, Hermann Göring, uitlegde tijdens de nazi-oorlogsmisdadenprocessen in Neurenberg:,,Het is altijd een eenvoudige zaak om de mensen mee te slepen, of het nu een democratie, een fascistische dictatuur of een communistische dictatuur.”Wakker worden mensen! Verdedig je vrijheid,de democratische samenleving,familie en zorg ervoor dat je kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst hebben.STOP de Great Reset fascisme!

Alex Jones spreekt in deze uitzending van InfoWARS over de onderzoeken die bevestigen dat de COVID-injectie T-cellen vernietigt en het immuunsysteem verzwakt:.https://banned.video/watch?id=611eba01f4d8bd5dc714cb9b.En de totale markt voor COVID-19-vaccins zal naar verwachting $ 100 miljard aan omzet en $ 40 miljard aan winst na belastingen waard zijn. Jaarlijkse vaccinaties tegen mutaties van het coronavirus kunnen dit aantal nog verder doen stijgen.https://www.fiercepharma.com/pharma/lead-covid-19-vaccine-players-will-split-100b-sales-and-40b-profits-analyst

Ze waren er trots op dat ze waren ingeënt ,maar ze nu dood:https://www.fulllifechannel.com/video/347/ze-waren-er-trots-op-dat-ze-waren-ingeent-

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

13 Responses to Covid-paspoorten verandert ons samenleving in een Big Brother-communistische fascistische staat

 1. Monalisa says:

  Kabinet akkoord met polsbandje na controle QR-codes

  Liked by 1 person

 2. Monalisa says:

  We beginnen met het huis, hele leven hebben mensen gewerkt gespaard om hun huis af te lossen, nu komt box3 er aan om ze te plukken, eerst was het de auto om die uit te melken toen de brandstof flink om hoog, toen de houders belasting opvoeren, omdat velen geen elkrtrawagen 🚘kunnen betalen. Na de ozb verhogingen in Nederland gaat ook de waterschappen gaat omhoog deze zit gekoppeld aan de ozb. En nu is het huis aan de beurt om al je geld af te pakken wat er bij die ouderen nog zit, je zou haast maar vluchtelingen worden die krijgen alles gratis.

  Liked by 2 people

 3. booster123c says:

  Weer een goed artikel the BC. Kan ik eigenlijk wel bij al je artikelen zetten. Maar dan lijkt t wel spam Hopelijk komt spoedig de dag dat wel allen echt vrije mensen zijn.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s