De regering van Mark Rutte is al maanden bezig een Chinees communistische kredietsysteem in te voeren in Nederland

We zitten in een snel afglijdende wereld waar de eerste stap gezet wordt naar het China stijl SOCIAAL KREDIET SYSTEEM.Dit is een communistisch pamflet vergelijkbaar met de Cheka die Lenin en Stalin in Rusland na de Bolsjewistische Revolutie hebben opgetuigd of de Stasi-praktijken in de DDR, maar dan nu op een enorme digitale schaal.We hadden al een repetitie social credits van communistische GroenLinks nog niet zo lang geleden in Utrecht,met een plan uit voor “de gezonde wijk”.Dat was een groen-links-draaiende dystopie, waarin niks mag, alles moet en mensen onder volledige controle staan van “wijkcoaches” die instaan voor de “mentale en fysieke gezondheid” van de wijkbewoners. Mensen kunnen in die “gezonde wijk” ‘social credits’ verdienen waarmee ze producten kunnen kopen en meer inspraak krijgen naarmate ze meer credits hebben. Men verdient de credits door “gezond sociaal gedrag” te vertonen.Een rechtstreekse kopie van het Chinese communistische systeem.En in een sneltreinvaart duiken er allerlei miniatuur linkse dictators op die op lokaal niveau zonodig nog wat extra regels moeten instellen en anders op zijn minst heel fanatiek communistische dictatuur de Great Rest helpen uit te rollen…

In 2016 werd ook ID2020 al opgericht door o.a. Microsoft en The Rockefeller Foundation.De QR-code heeft niets te maken met volksgezondheid: het doel is de totale controle over ons leven,waarbij goed gedrag wordt beloond met toegang tot het sociaal-maatschappelijk leven, en slecht gedrag wordt bestraft met een rood kleurende scanner.De QR-code zal noodzakelijk zijn voor toegang tot iedere levensbehoefte:voedsel, energie, werk/inkomen, school, communicatie, vervoer, communicatie en medische zorg. Zonder “groen vinkje” dat alleen verkrijgbaar is via 100% gehoorzaamheid, geen toegang. En dus geen (over)leven.Iedereen moet gehoorzaam aan je partij-baas, anders ben je, net als Mona Keijzer je baan kwijt.Rutte, Kaag en  De Jonge van gezondheid zijn fervente WEF-ers.Het AD bericht dat in dat land al in 2018 door de overheid 23 miljoen burgers werd verboden een trein- of vliegticket te kopen. Zij hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’. Dat systeem geeft elke burger een bepaald aantal punten afhankelijk van zijn gedrag.En dat fascistische systeem willen trekpoppen van de satanisten van het grote geld ook in Europa…

Het doel van coronamaatregelen is: veeg de wereld schoon van alles wat zwak en oud is en houdt de gezonde en dociel gemaakte – en ondertussen dus gehoorzaam geworden – populatie over, als bruikbaar slavenvee voor de Nieuwe Wereldorde.Mensen kijken met open ogen verbaasd wat er -PLOTSELING- is gebeurd met hun kleine wereldje dat op instorten staat. Verplicht huisarrest, pure vrijheidsberoving, sociaal afstand houden waar zelfs geliefden in totale eenzaamheid en afzondering overlijden, soms zelfs geholpen naar een sneller einde.Deze desocialisaties (geïsoleerd opsluiten van ouderen) zijn een verkapte poging tot moord door aanzetten tot sterven.Tja,als je in het gezonde keurslijf past en sociaal-wenselijke antwoorden geeft, mag je meedoen. Heb je pech door een erfelijke afwijking of een beperking,of je bent oud, dan sta je aan de zijkant en door de satanische elite (die ook ooit achter Hitler stonden) zul je worden vernietigd, zoals ze al deden in de Tweede Wereldoorlog met de gaskamers…

Het grote Great Reset slachtveld is vorig jaar begonnen, we zitten er midden in, we wachten bij de rand van de afgrond waar mensen nog slechts een enkele keuze hebben, luisteren of erin donderen.Nu zijn trekpoppen van de satanisten van het grote geld begonnen met de liquidatie van mensen met corona”vaccins”, die al op dieren zijn getest en zeer dodelijk zijn gebleken. De meeste ratten, zoals rapporten zeggen, stierven niet onmiddellijk, maar maanden later. In de VS en de EU staan al meer als 34.000 doden geregistreerd, mogelijk 100.000 of wellicht nog meer als 500.000. De cijfers worden zoveel mogelijk afgeschermd … geheim gehouden.Welkom in de hel gevaccineerden!Het is oorlog, een wereldoorlog van de Nieuwe Wereld Orde tegen de bevolkingen, totale dictatuur en de-populatie (ontvolking) zijn de doelstallingen.Elke idioot, en vooral artsen, weten dat het onmogelijk is om een ​​goed vaccin tegen het virus te maken, omdat ze heel snel muteren -nog binnen 24 uur!Daarom hebben we nog steeds geen goed griepvaccin, die alleen nog wordt beoefend voor winst.Farmaceutische industrie is gebaseerd op geld verdienen, niet op het genezen van mensen…

Het Nieuwe Normaal veranderde onze samenlevingen in paranoïde, gepathologiseerde, autoritaire dystopieën, waarin mensen nu hun “papieren” moeten laten zien om een film te kijken of een kop koffie te krijgen en publiekelijk hun ideologische conformiteit moeten tonen om een supermarkt binnen te kunnen gaan om boodschappen te doen.We zagen hoe het Nieuwe Normaal de meerderheid van de massa’s heeft getransformeerd in haatdragende, hysterische meutes die openlijk “de Ongevaccineerden” vervolgen, de officiële “Untermenschen” volgens de ideologie van het Nieuwe Normaal.Wat begon als demonstreren tegen het Pass Sanitaire (Gezondheid Pas) en de daarbij horende inperkingen van de vrijheid is inmiddels veranderd tot het in opstand komen tegen de apartheid, een woord en begrip dat we eigenlijk kenden vanuit het bewind in Zuid Afrika. In het geval van Zuid Afrika was het natuurlijk racistische apartheid. Het bekendste voorbeeld was natuurlijk de gele Joden ster in de tweede wereld oorlog.Nu in 2021 worden de tegenstellingen tussen de huidskleur van zwart en wit van mensen in het extreme getrokken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden…

Onophoudelijke officiële propaganda waarin “de Ongevaccineerden” worden gedemoniseerd, wordt rondgepompt door de bedrijfs- en staatsmedia, regeringsleiders, gezondheidsambtenaren en krijsende fanatici op sociale media. “De Ongevaccineerden” zijn de nieuwe officiële “Untermenschen”, een onderklasse van onmenselijke “anderen” en de massa’s van het “Nieuwe Normaal” worden dusdanig geconditioneerd om hen te haten.In Duitsland, Australië en andere Nieuwe Normaal-landen, is protesteren tegen het Nieuwe Normaal officieel verboden. De Gestapo van het Nieuwe Normaal gaat bij mensen thuis langs om hen te ondervragen over hun anti-Nieuwe Normaal berichten op Facebook. Bedrijven censureren openlijk inhoud die tegenstrijdig is met het officiële verhaal. Knokploegen van het Nieuwe Normaal zwerven door de straten om de inentingspapieren van mensen te controleren.Binnenkort zullen we allemaal onze “papieren” laten zien aan de Gestapo van het Nieuwe Normaal om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, naar school te gaan, te dineren in een restaurant, te reizen.Wie nu de parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme nog niet waarneemt is stokdoof en stekeblind.Een vorm van totalitarisme zonder dictator, zonder een definieerbare ideologie. Een totalitarisme gebaseerd op ‘wetenschap’, op ‘feiten’, op ‘realiteit’ die het zelf creëert.Het is oorlog, een oorlog om onze vrijheid.Aan de ene kant bevindt zich vrijheid, aan de andere kant het totalitarisme-fascisme.

Het wordt tijd dat Nederland terugkeert naar normaal. Dat virus valt te vergelijken met de griep. We kunnen niet voor eeuwig thuis blijven zitten. Minder dan 1% van de bevolking is besmet, maar 100% van de samenleving ligt stil-in de hel!

COVID-19 “vaccins” werden al gemaakt voor de uitbraak van het coronavirus,dus weer een van de vele bewijzen dat de satanisten van het grote geld deze corona-hel voorbereidde al jaren die ons nu overkomt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to De regering van Mark Rutte is al maanden bezig een Chinees communistische kredietsysteem in te voeren in Nederland

  1. Pingback: De regering van Mark Rutte is al maanden bezig een Chinees communistische kredietsysteem invoeren in Nederland | E.J. Bron

  2. Monalisa says:

    Deel 4 heb ik kunnen plaatsen op de Telegraaf Gr

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s