De beslissende aanval van de satanistische elite om eindelijk een nieuwe nazistische/communistische wereldorde te vestigen

We zijn al tientallen jaren slaven van de satanische superrijke elite, die onze leven, dood, geluk en toekomst bepalen.De Professor Carroll Quigley deed zijn leven lang onderzoek naar de elite van deze wereld. In Quigley’s 1.300 pagina’s tellende levenswerk ‘Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time’, beschrijft hij openlijk dat er sprake is van een verborgen machtssysteem van de superelite. De aristocraten uit het oude Britse Rijk hadden decennia lang hun geheime ‘Round Table Groups’. Net als de Bilderbergers wilden ook zij liever onbekend blijven, terwijl ze aan hun ‘plannen voor de wereld’ werkten. Quigley kreeg deze insiderinformatie omdat hij als historicus twee jaar de geheime archieven van de ‘Round Table Groups’ mocht bestuderen. Over die plannen schrijft Quigley: ‘Dat de kapitalistische machten de wereldwijde controle over het financiële systeem in eigen hand willen houden om zodoende het politieke systeem in de afzonderlijke landen, en de wereld in haar geheel te kunnen domineren. Dit systeem zou op een feodale manier moeten worden beheerd, door middel van geheime afspraken, tijdens regelmatige geheime ontmoetingen en conferenties’….

Bilderberg groep(schaduwregering in Europa) en Deep State(schaduwregering in de VS) willen een duistere wereldregering creëren en de bevolking tot slaven maken.Ze dromen van een wereld, zoals die was tijdens het nazisme.Na de Tweede Wereldoorlog begonnen,de geheime genootschappen van machtige en rijkste families in de wereld, plannen voor een Vierde Rijk,die hen zal leiden naar een Nieuwe Wereldorde!Tijdens een openbare hoorzitting die onderzoek deed naar ‘The Trilateral Commission’, in juni 1991, legde Rockefeller uit waarom de Amerikaanse massamedia zelfcensuur toepassen als het om dit soort zaken gaat; ‘ We zijn dank verschuldigd aan de Washington Post, de New York Times, weekblad Time en andere publicaties, waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie bijna veertig jaar hebben eerbiedigd. Het zou onmogelijk voor ons geweest zijn om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij, tijdens die jaren, aan de heldere lichten van publiciteit waren onderworpen. Maar het werk is nu veel meer verfijnd en we zijn voorbereid op weg naar één regering voor de hele wereld. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in afgelopen eeuwen werd uitgeoefend.’…

Een van de eersten die sprak openlijk(waarschuwde) voor deze duivelse elite, was de Amerikaanse president Jon Kennedy,die kort na zijn verklaring werd ook vermoord door de superrijke satanisten van het geld.De BISbank is de top van de pyramide van de financieele wereld elite, die deze wereld regeert vanuit de schaduwen. Dan heb je het IMF, onschendbaar. Centrale banken, ook particulier zoals de FED. Vrijstaten zoals Vaticaanstad, Washington en Cyty of London die de goudhandel regelt. Gewone banken, daaronder beursgenoteerde centra’s, dan multinationals daaronder de regeringen waaronder het echte leven van de massa’.We weten allemaal dat 1% mensen worden rijker en rijker, en 99% de armer en armer.Het is onvergeeflijk dat wij ons laten uitkleden, manipuleren en bestelen door ca 8.000 puissant rijke zware criminelen, die zelfs beslissen over “leven en dood”.En wij zijn zelf de hoofdschuldigen, want wij laten het gebeuren en we komen helemaal NIET overeind om dit een halt toe te roepen om te voorkomen dat onze kinderen geheel SLAVEN zullen worden van deze gevoelloze idioten en randdebielen…

Omdat de satanische elite altijd dromen van een wereld, zoals die tijdens het nazisme,werd vorig jaar(via de Great Reset) opnieuw het nazi-systeem geactiveerd.De macht en terreur van deze elite is nu duidelijk te zien: een letterlijke knechting van burgers -met inzet van spionage-en controlemiddelen, biometrische paspoorten, 5G (crowd control en hoogfrequente ziekteveroorzaker), politiestaatmethodes, regelmatig terugkerende klimaat- of pandemie-lockdowns (de wetgeving is hier al op ingericht en de RKI-plannen van de volgende lockdown in de herfst en winter  zijn reeds uitgelekt), afschaffing van het geldsysteem (het geldsysteem is na 2008 in de herfst van 2019 opnieuw in elkaar gestort, waardoor de geldpersen na ‘de redding’ van onder andere de repomarkt overuren draaien en hier wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven), invoering van een sociaal kredietsysteem (wie niet doet wat de overheid wil, krijgt geen geld) en de herinvoering van de gehoorzaamheidsmaskers – die daardoor ophouden burgers te zijn…

Mensenkampen worden nu weer opgezet -voor de niet-gevaccineerde.Weten mensen bijvoorbeeld dat het concentratie- en massavernietigingskamp Auschwitz voor de volle honderd procent eigendom was van het farma-/ chemiebedrijf IG Farben(Bayer, HOECHST en BASF)? Dat is slechts een schandaal dat onder het tapijt is geveegd.IG Farben investeerde meer dan 40 miljoen Reischsmark in de nazi-partij.Hoewel men de Eerste Wereldoorlog had verloren, was er een nieuwe radicale groepering, de nazi’s, die het nogmaals wilden proberen. En zo investeerde IG Farben meer dan 40 miljoen Reichsmark in de verkiezingscampagne van de nazipartij, wat uit de officiële documenten van het Neurenberg-tribunaal tegen IG Farben blijkt.Iedereen kent wel de belangrijke gebeurtenis, ‘der Reichstagbrand’ – de brandstichting in het Duitse parlement. En wanneer men het Duitse tijdschrift ‘Der Spiegel’ van destijds openslaat, leest men het verhaaltje dat uitgaat van een dader. Volgens dit artikel heeft de Nederlander Marinus van der Lubbe duizenden bussen benzine in een half uur tijd aangestoken. Maar,de documenten van het Neurenberg-tribunaal spreken een andere taal. Daar toont men het document van een overschrijving van de naamloze vennootschap IG Farben,die in feite de nazi’s aan de macht bracht.De Amerikaanse hoofdaanklager in de processen van Neurenberg vatte het als volgt samen: ‘De Tweede Wereldoorlog was zonder IG Farben mogelijk geweest.’Laten we ook niet vergeten dat er 24 directeurs van het IG Farben-concern, ook van Bayer, BASF en HOECHST, in Neurenberg werden aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid….

Zowel voor het IG Farben-kartel als voor de nazi’s was het duidelijk wat de brand in de Rijksdag betekende: het einde van de democratie.Wellicht herkent men hier de parallellen met de huidige maatschappelijke, door de farmaceuten medegefinancierde en voorbereide, implementatie van een virus-narratief als valse vlag-operatie en als excuus voor de zogenaamde noodzakelijke invoering van tijdelijke noodwetten met permanente maatregelen (lees: schendingen), als inlassing van het einde van de democratie?De aandelen van het chemisch farmaceutisch concern IG Farben, de belangrijkste oorlogsbuit van de geallieerden, kwamen in 1945 onder controle van de investeringsfondsen Rockefeller.De verschillende medische instituten van Johns Hopkins hebben een geschiedenis van externe financiering van de Rockefeller Foundation (erfgenaam van IG Farben). Deze instituten zijn de belangrijkste steunpilaar van de covid-uitzonderingstoestand. ..

Volg onder andere deze Amerikaanse erfgenaam van IG-Farben met de bijbehorende kennis over hoe massaal ziekte (het verdienmodel en bestaansrecht van farmaceuten) en dood te verwezenlijken, volg onder andere deze Rockefeller Foundation en de aanverwante Foundation van Gates; volg de patenten en het geld en je komt uit bij de werkelijke  agenda die sinds 2020 over ons is uitgerold.Het farma en chemiekartel hebben nu de derde poging tot wereldverovering georganiseerd.De IG Farben-dochters zijn: Bayer, BASF en HOECHST.En vandaag de dag vertegenwoordigt Merkel deze twee concerns: Bayer en BASF.Het is duidelijk wie regeert de Europese Unie,dit zijn dezelfde krachten die Hitler aan de macht hebben gebracht.Het is duidelijk dat Europa werd opnieuw geconfronteerd met een poging van de duistere nazi-krachten om een ​​wereldwijde nazi-dictatuur te vestigen…

Wat is het verschil tussen 1944 en nu? In 2021 tonen min of meer dezelfde belangengroeperingen hun gezicht. Ook zij gebruiken nu weer de zwartste methoden. Ze offeren miljarden mensenlevens op, om hun macht maar te kunnen behouden. Een machtsgreep van een stervend systeem, maar een greep die voorlopig nog niet zal verslappen.Vaccinatiepaspoort is niets anders dan een digitale joden-ster om groepen zichtbaar te maken, uit elkaar te halen en tegen elkaar op te zetten.Vanaf maart 2020 leven wij in een fascistische politiestaat!We zien overheids tirannie en mensen rechten schendingen die worden gepleegd in heel Nederland. De feiten doen er niet meer toe en we bereiden nu ons op een nazi-samenleving, waaraan je enkel nog mag deelnemen als je een QR-code.De covid-crisis is geen pandemie, maar een lang voorbereide operatie – als antwoord vanuit het politieke, elitaire en farmaceutische complex op de groeiende onrust van een sterk toenemende wereldbevolking en de financiële crash in 2019; een antwoord hierop in de vorm van een autoritaire, totalitaire staat – een dictatuur – die nieuwe digitale en farmaceutische mogelijkheden gebruikt voor repressie, permanente bewaking en in het slechtste geval, ontvolking.Volgens de berekeningen van Klaus Swab  zal 70% van de bevolking overbodig zijn en geen plek meer hebben in de economie.Het meeste werk zal in de nabije toekomst gedaan worden door robots; digitalisering, automatisering en de overgang naar een kapitalistische informatiemaatschappij zal verder doorzetten, dus die meer dan 5 miljard mensen zullen overbodig-onnodig worden.Er zal weer veel werk voor het IG Farben-kartel zijn.Het doel van deze duivelse elite is om de mensheid terug te brengen tot onder een miljard mensen…

Een van de door Klaus Schwab eerst georganiseerde presentaties bij het WEF was een boek uit 1972 met de titel ‘The Limits to Growth’ dat zich grotendeels concentreerde op wereldwijde overbevolking.Samen met De Club van Rome, heeft Schwab een obsessie met het thema ‘verminderen van de wereldbevolking’.Schwab werd in 1938 in nazi-Duitsland geboren. Hij groeide als kind op binnen een nazi-doctrine; tegenwoordig geeft hij er blijk van een overtuigd voorstander te zijn van een concept dat een corporatistisch, economisch systeem omvat; een socialistisch politiek systeem en totalitair bewind. Dit concept werd in de jaren dertig door Wall Street en een groot deel van de Amerikaanse regering als de weg van de toekomst beschouwd. In de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw werd ook een behoorlijke financiële en logistieke steun aan nazi-Duitsland boden.Klaus Schwab verkoopt zijn programma ‘The Great Reset’ uiteraard zeker als de oplegging van een zeer onderdrukkend regime, of als de werkelijk beoogde bestemming van het volk: (virtuele) slaven. Adolf Hitler was er trots op te zeggen: “Maak de leugen groot. Houd het simpel. Blijf het zeggen en uiteindelijk zullen ze het geloven.” De huidige ontwikkelingen om ons heen lijken er behoorlijk op dat we ons al in de installatie van dit regime bevinden: de beloofde oplossing van totalitarisme voor de wereldbevolking…

Meer dan 15 jaar geleden waarschuwde prof. Jean-Pierre Petit, astrofysicus en voormalig directeur van het ‘Centre National de la Recherche Scientifique’ (CNRS), voor ‘de nieuwe generatie vaccins’ (de huidige injecties), waar een nanotechnologie in is verwerkt. Met gebruikmaking van een satellietsysteem en uiterst geavanceerde computers, kan de mens dan gecontroleerd en gemanipuleerd worden, waar hij zich ook bevindt, aldus Petit. De machtselite beschikt over een lang stilgehouden in de VS ontworpen computersysteem LUCID,die kan alles en iedereen in de wereld controleren via internet, smartphone, smartcards, biometrisch paspoort, elektronisch patiëntendossier, slimme meters, auto’s en steden, gezichtsherkenning, DNA-databanken en ontelbare camera’s. Het is aangesloten op ‘The Cloud’ en gekoppeld aan een satellietsysteem dat verbonden is met het 5G-systeem, dat nu over bijna heel de wereld wordt of reeds uitgerold en met de in het lichaam ingebrachte nanotechnologie resoneert en interacteert. Wanneer over een tijd het contant geld wereldwijd wordt afgeschaft, zijn alle inkomsten en aan- en verkopen alleen nog mogelijk via LUCID. Het softwarebedrijf van Bill Gates is verantwoordelijk voor het internetgedeelte van LUCID. Op 26 maart 2020 kreeg Microsoft het patent WO 060606, dat de mogelijkheid geeft het betalingssysteem (sociaal kredietsysteem) aan de software toe te voegen. Dit betalingssysteem, gekoppeld aan de nanotechnologie in het lichaam, controleert onder andere ook de fysieke activiteit van een persoon in ruil voor ‘crypto currency’.Welcom in de Great Rest HEL!…

We bevinden ons nu op het keerpunt waarop een groot deel van de voormalige vrije wereld in de verleiding komt om de sprong te wagen naar de “Brave New World”. Maar onthoudt hierbij goed: haast alle sociale, politieke en economische problemen die momenteel bestaan, zijn veroorzaakt door deze kleine, maar zeer vermogende eliteclub en een aantal politieke leiders. Ze vragen je nu om erop te vertrouwen dat ze al deze problemen voor jou gaan oplossen. De belofte is simpel: je bezit niets. En je zult gelukkig zijn. Je hoeft je echter niet aan te melden. Het enige wat je hoeft te doen is stil te zitten en de transformatie naar totalitarisme te accepteren terwijl het zich afspeelt.Voor het eerst in de geschiedenis is er nu geen plekje in de wereld waar mensen kunnen ontsnappen aan de terreur, omdat de satanistische elite deze keer de hele wereld aanviel. Terwijl bij de installatie van het Derde Rijk minderheden hun leven nog per schip naar andere continenten konden veiligstellen, zijn ze nu, in een fuik gedreven, aan hun lot overgelaten. De overwinning van deze communistische “Build Back Better”-oorlog waar we nu in zitten, wordt beslist door de overgrote meerderheid van de mensen die traditioneel altijd de kop in het zand steken bij problemen. Deze keer hoop ik echter dat ze hun kop uit het zand halen om te vechten voor hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Om in vrijheid te kunnen leven en niet als slaven van de duivels elite. STOP het “Build Back Better”-fascisme. Stop het vernietigen van de wereld zoals wij die kennen. We moeten alles op alles zetten om de duivelse plannen van deze monsters te vernietigen!

Contratiekampen of coronakampen of groenkampen zoals links dat noemt, die lijken sprekend op nazikampen(die later ook gevuld wordt met de tegenstanders van de elite) . Zo begonnen ook nazistische en communistische concentratiekampen.Het gedrag van de nazi-artsen is een van de merkwaardigste fenomenen van Hitlers Derde Rijk. Hoe verandert een arts, opgeleid om levens te redden, in een slachter voor wie de patiënt en het leven geen belang meer heeft? Voor velen is het antwoord duidelijk: deze dokters en kampartsen waren haast zeker gestoord. Maar klopt dat wel? De meesten studeerden aan goede Duitse universiteiten en waren zeker geen tweederangsfiguren in de medische wereld. De beruchtste nazi-arts was Josef Mengele, maar anderen deden niet voor hem onder. De experimenten van figuren als Sigmund Rascher, Carl Clauberg,Karl Brandt,Aribert Heim of ‘Dokter Dood’,Herta Oberheuser,enz,enz… tartten alle verbeelding…Vooral de Joden moeten wakker worden, want er is weer een confrontatie met hen door een pro-nazi-elite, die opnieuw de wereld wil regeren.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to De beslissende aanval van de satanistische elite om eindelijk een nieuwe nazistische/communistische wereldorde te vestigen

  1. Pingback: De beslissende aanval van de satanistische elite om eindelijk een nieuwe nazistische/communistische wereldorde te vestigen | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Laten we voor eens en altijd met dat tuig afrekenen !!
    De guillotine is de beste oplossing.

    Like

  3. Pingback: De beslissende aanval om een nieuwe wereldorde te vestigen: via de Great Reset wordt opnieuw het oude nazi-systeem geactiveerd – Overleven

  4. Pingback: LONG READ: De technocraat Klaus Schwab | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s