Hoe Covid-19 uitgroeide tot een wereldwijd “Great Reset”-fascisme

Het Covid-19 is een gepolitiseerde virus; de bestrijding ervan beoogt niet de volksgezondheid,maar dient een politiek doel.Vrijwel alle hoaxen, zoals over de opwarming van de aarde, de massale instroom van “vluchtelingen”, het “CO2 probleem” vanwege mestoverschot, de gecreëerde economische instorting, enz. worden gepolitiseerd en ingezet om politieke doeleinden te bereiken. Ze moeten alle leiden tot de oprichting van de nieuwe wereldorde; het “Vrederijk van de god van het geld: Mammon”. Het demiurgische plan is van het begin af aan, lang voordat de Europese Unie opgericht werd, opgezet om de allerrijksten te laten profiteren.Zodra dit regime, in de top van de piramide, onder spirituele leiding van de demiurg/het Beest een feit is zullen alle hoog geplaatsten in de regering, het bedrijfsleven, het bankenkartel, en allen, die zo ijverig hun best hebben gedaan om de een-wereldregering tot stand te brengen,als oud vuil van het wereldtoneel verwijderd worden en aan het volk overgeleverd worden…

De Covid PCR-tests die over de hele wereld worden uitgerold, ongeveer in lijn met het 1-3-30-plan van de Rockefeller Foundation, vormen het belangrijkste aandachtspunt van de huidige fase van Operatie Coronavirus.Hoe meer mensen worden getest des te meer positieve gevallen worden vastgelegd, hetgeen de brandstof is voor het officiële paniekverhaal en de angst in stand houdt, waardoor nog meer tirannie kan worden gerechtvaardigd.Wetenschappelijk gezien kan de PCR-test geen infectie aanduiden en vertelt je niet of je ziek bent.De PCR test kan NIET op een virus testen. Het instrumentarium test uitsluitend op genetisch materiaal. Genetisch materiaal wordt gevonden in elk levend wezen op de planeet.Wat RT PCR testprocedure doet is het afnemen van een monster genetisch materiaal uit bijvoorbeeld je neus, en versterkt het; met andere woorden: maakt het groter en meer…

Als ik mezelf test met onze RT PCR en de machine instel om 30/35 cycli van versterking te draaien, zal ik negatief testen. Er is door te weinig vermeerdering te weinig materiaal voorhanden. Maar als ik mezelf direct daarop opnieuw test, en nu bij bijvoorbeeld 60/65 cycli van versterking, dan zal ik positief testen. Dat komt omdat ik nu zoveel genetisch materiaal op de voorgrond heb gebracht dat het instrument alles zal kunnen detecteren. Bij iedereen.Zo werkt ‘deze zwendel’.De versterkingscyclus die van tevoren is ingesteld bepaalt het aantal positieve testresultaten dat je krijgt. Dat betekent dus ook dat op ieder willekeurig moment het aantal positieven of negatieven kan worden gemanipuleerd.Dr. Stefan Lanka zei:“ Bij alle testmethoden voor ‘virussen’ zal een bepaald aantal mensen altijd ‘positief’ testen, en dit is louter afhankelijk van hoe gevoelig de testmethode is afgesteld – het aantal cycli dat men doorloopt.”…

De uitvinder van de PCR test, Kary Mullis, zei “dat iemand die positief test op ‘n  virus niet ziek en/of besmettelijk hoeft te zijn. Als je maar lang genoeg zoekt en elk deeltje oneindig uitvergroot, vind je altijd wel iets. En dat zegt NIETS”.Volgens officiële verklaring van volksgezondheid in Berlijn, kan een Corona-infectie niet worden opgespoord met een PCR-test.De Duitse arts Wolfgang Wodarg(epidemioloog en voormalig hoofd van de afdeling volksgezondheid) beweert dat “de coronatest onbetrouwbaar is en niets zegt over besmettingen”.De Leidse biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse beweert  dat “de PCR detecteert niet eens of er intact virus-RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je zeggen of het virus infectieus is of is geweest.Een positieve PCR-uitslag toont louter en alleen aan of er bij iemand een stukje viraal RNA(het genetisch materiaal van het coronavirus,MC) in het neusslijmvlies zat.Iemand bij wie de test positief is,betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd,ziek of ziek gaat worden.”Ondertussen is het bekend geworden dat directeur van het RIVM(Nederland) professor Jaap van Dissel heeft toegegeven dat “een positieve PCR test genetisch materiaal aantoont, maar niet een levend coronavirus aantoont en ook niet aantoont dat je van corona ziek bent”…

Prof. dr. Diederik Gommers stuurde een bericht aan biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse via LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat “de PCR test waarmee we Covid-19 testen bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop” .Zweedse RIVM heeft dezelfde mening:” PCR-test volkomen ongeschikt om besmettingen aan te tonen.De pcr-technologie die wordt gebruikt om virussen te detecteren, kan geen onderscheid maken tussen virussen die cellen kunnen besmetten en virussen die zijn geneutraliseerd door het immuunsysteem.Daarom kan deze test niet worden gebruikt om te bepalen of iemand besmettelijk is. Het RNA van virussen kan vaak weken (soms maanden) na de ziekte worden opgespoord, maar dat betekent niet dat je nog steeds besmettelijk bent”, aldus het instituut(https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-)…Op 24 maart 2021 kwam de Oostenrijkse rechtbank in Wenen op haar beurt tot de beslissing dat de huidige PCR-testmethode ongeschikt is om een COVD-19 besmetting aan te tonen. “De test kan geen onderscheid maken tussen een levend virus en een korte DNAsequentie van een virus dat weken of maanden geleden is vergaan en niet meer virologisch relevant is”,zegt de gerenommeerde wetenschapper Mike Yeadon, voorheen werkzaam bij het op één na grootste farmaceutische bedrijf ter wereld (Pfizer)…

“PCR-tests zijn bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren, maar is door zijn aard niet geschikt voor het schatten van aantallen. Hoewel er een algemene verkeerde indruk bestaat dat de viral load-tests daadwerkelijk het aantal virussen in het bloed tellen, kunnen deze tests helemaal geen vrije, infectieuze virussen detecteren; ze kunnen alleen eiwitten detecteren.Inmiddels zijn steeds meer deskundigen het erover eens dat de PCR-test niet geschikt is om COVID-19 vast te stellen”,zei wetenschapper Luc Montagnier (nobbelprijs winnaar) die in 1983 het hiv-virus ontdekte .De PCR test is niet anders dan het traceren van menselijk RNA materiaal, dat in exosomen voorkomt en het is schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA materiaal,door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”.Er wordt gewoon klakkeloos vanuit gegaan dat RNA deeltjes die in elk lichaam wordt aangetroffen een “coronavirus is, omdat het WHO protocol dit nu eenmaal voorschrijft.Blijkbaar moet het mensDOM in een psychologische houdgreep worden gehouden tot het verlossende vaccin beschikbaar wordt…

Het is  belangrijk om te weten dat Covid-19 een virus betreft met een mortaliteitscijfer dat in een vergelijkbare orde van grootte zit als een (zwaardere) griep(er was niet sprake van een klasse A-virus, er was in 2020 geen oversterfte in NL, IFR was geen 3% maar 0,23%).Bovendien had het grootste deel van de overledenen onderliggende aandoeningen en is de gemiddelde leeftijd van een ‘coronaslachtoffer’ 80 jaar.“De Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed”zegt forensisch patholoog Frank van der Goot.Technocraten hebben griepgegevens met succes begraven en oneerlijk in COVID-19-sterfgevallen verwerkt.‘Griep is grotendeels omgedoopt tot Covid-19.In de categorie mensen die corona-achtige klachten hebben – die gemakkelijk zijn te verwarren met griepsymptomen – bevindt zich mogelijk een groot aantal griepgevallen.De scherpe daling van het aantal griepgevallen kan worden toegeschreven aan het feit dat ze onterecht worden geteld als coronagevallen’,zei topepidemioloog Knut Wittkowski…

Steeds vaker ervaren werknemers de druk om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Soms verplicht de werkgever hen daartoe, waarbij zelfs gedreigd wordt met ontslag. Of dit juridisch mag? Natuurlijk niet.Onlangs heeft de Raad van Europa nog een resolutie aangenomen, waarin zij zich nadrukkelijk uitspreekt tegen een vaccinatieplicht bij COVID-19. Deze Raad, waarbij ook Nederland is aangesloten, waarborgt de mensenrechten binnen de Europese landen. In haar resolutie stelt de Raad dat je als burger de vrijheid moet hebben om voor jezelf een weloverwogen keuze ten aanzien van vaccinatie te maken.Ze dwingen ons nu om gevaccineerd te worden,met het  vaccin die ons genoom willen wijzigen, kapot maken van ons DNA met alle rampzalige gevolgen van dien. Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijke coronavirus…

Dat het lukraak versneld vaccineren van de bevolking op brede schaal ontzettend mis kan gaan, blijkt in ieder geval uit het débacle amper 10 jaar geleden. De destijds alom geprezen vaccinatiecampagne tegen het Mexicaanse griepvirus heeft enkele jaren later geresulteerd in diverse claims. Zo werden hele sporthallen vol kleine kinderen op grote schaal gevaccineerd met het vaccinmiddel Pandemrix, als gevolg waarvan meerdere kinderen de ongeneeslijke neurologische ziekte narcolepsieontwikkelden. Met het oog op schadeloosstelling van de gedupeerden, heeft de overheid in 2018 een potje van enkele miljoenen hiervoor uitgetrokken.En wij weten immers dat de COVID-19 vaccins zelf geen enkele invloed hebben op de verspreiding van het coronavirus.Wij weten immers ook dat deze waardeloze coronavaccins tot nu toe duizenden mensen hebben gedood…

Met de introductie van het vaccinatiepaspoort ontstaat automatisch een tweedeling binnen de maatschappij(discriminatie), waarbij enerzijds gevaccineerde burgers toegang krijgen tot de bioscopen en de festivals en de andere burgers niet. In de Tweede Wereldoorlog kregen de Joden een ‘J’ in hun paspoort gedrukt en van allerlei publieke gebouwen, parken en diensten uitgesloten werden.En bedenk dan dat die QR-code niets minder is dan een gedigitaliseerde Ausweis, waarin het ontbrekende groene vinkje zegt dat je ongevaccineerd (Jood) bent.We zien al maanden overheids tirannie en mensen rechten schendingen die worden gepleegd in heel Nederland. De feiten doen er niet meer toe.Nederlanders laten zich door de overheid gemaskerd opdelen en ongemaskerd ben je niet meer welkom bij de overheid. Mensen denken werkelijk dat gezondheid in maskers en naalden zit, en diegene die zich uitspreekt over de feiten zijn al opgepakt. Dit is onze nieuwe Built Back Better Great Reset maatschappij (Socialisme in een groen jasje van Klaus Swab (WEF) en Mark Bilderberg Rutte)…

China is ons voorland met het social credit-systeem. Dat land kreeg na Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’ en ‘Culturele Revolutie’ ook de huidige technocratie onder de Communistisch Partij. Wij Westerlingen krijgen na de Culturele Revolutie van Rutte (die eigenlijk al sinds 1968 plaatsvindt) dat zelfde systeem.Ieder totalitair regime heeft altijd een club boosdoeners nodig, die de Utopie frustreert. Bij George Orwell’s 1984 was dat Samuel Goldstein met zijn bende saboteurs. Bij Hitler waren het ‘de Joden’, bij de Frans Revolutionairen de ‘Emigrees’ en bij de Bolsjewieken van Lenin en Stalin waren het de Koelakken en kapitalistische infiltranten.Bij Rutte, Grapperhaus en De Jonge, de NPO, RTL en ander Fakenews zijn de kwaaddoeners ‘de ongevaccineerden’.  De meerderheid van de bevolking hangt nog aan het infuus van de NPO en andere massamedia, en gelooft dus min of meer nog steeds het voorgeschreven narratief, de massapsychose rond een nieuw griepvirus.In 2022 zullen we ofwel onze “papieren” aan de Nieuwe Normale Gestapo laten zien om de kost te kunnen verdienen, naar school te kunnen gaan, in een restaurant te dineren, te reizen en op een andere manier ons leven te leiden, of we zullen een steeksleutel in deze Nieuwe Normal nazi-machine gegooid.Wordt wakker voordat het te laat is!

GESTAPO in actie…Duitsland is de duidelijke leider van Europa die Technocratie aanstuurt.Inmiddels is de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen besloot eerder in augustus dat degenen die zonder masker in het openbaar vervoer worden betrapt, ter plaatse een boete van € 150 moeten betalen.Alleen door te blijven ageren tegen de onzin van mondkapjes, social distancing,vaccinatiepaspoorten, en alle andere onzin van de maatregelen, de onzin van virologen en fraude van het WHO,terror van de trekpoppetjes van Klaus Schwab, kunnen we voorkomen dat we niet in een fascistische/ nazistische dictatuur eindigen.

Neppe bangmakkerij…En dit zag ik zelf onlangs ook, toen een ambulance snel langs reed met sirene aan, maar een aantal meter verder stopte ze, deden ze de sirenes uit en draaide ze rustig om. Ik hoor in mijn stad (waarschijnlijk ook in andere steden) maandenlang hoe dag en nacht helicopters laag voorbij vliegen en polities en ambulances met sirenes overal voorbij rijden, alsof we in een oorlog tijd leven… Sorry, foutje, we leven wel in een oorlog tijd, al 2 jaar strijden burgers voor hun vrijheid.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoe Covid-19 uitgroeide tot een wereldwijd “Great Reset”-fascisme

  1. Pingback: Hoe Covid-19 uitgroeide tot een wereldwijd “Great Reset”-fascisme | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s