Hoe de trekpoppetjes van Klaus Schwab in Den Haag, van Nederland een hel hebben gemaakt om hier het nazistische ‘Great Reset’ uit te rollen

Prof. dr. Diederik Gommers vertelde onlangs dat het corona-virus(Covid-19) ‘een virus van niks is’. Covid-19 is een van de minst dodelijke “pandemieën” van de afgelopen 2000 jaar en dat zien we het beste bij de vorige corona-virussen zoals SARS-CoV-1 (774 personen overleden wereldwijd) en MERS (640 personen overleden wereldwijd). SARS-CoV-2 heeft een grote genetische overeenkomst (96,11% met SARS-CoV-1, dus dit duidt er sterk op dat we te maken hebben met bijna hetzelfde virus). Dus Covid-19 is NIET een nieuw en onbekend virus, zoals leugenaars hebben beweerd. En omdat dit virus niet voldeed aan de geaccepteerde criteria voor een pandemie, heeft de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de criteria gewijzigd en het corona-virus toegevoegd aan de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals pest, pokken, ebola enz. (Covid-19 heeft een mortaliteit van 0,15%, ebola van 80%),om de pandemie uit te roepen. Zo begon de wereldwijde Covid-zwendel…

SARS-CoV-2 – dat wordt aangeprezen als een van de ernstigste bedreigingen voor het leven in de moderne geschiedenis – nergens ter wereld tot enige oversterfte heeft geleid.COVID- 19 vormt vrijwel geen risico voor mensen in de werkende leeftijd en helemaal geen risico voor jongeren.Degenen met een risico op ernstige ziekte waren de kleine minderheid van mensen die al ernstige comorbiditeiten hadden, vaak vanwege hun leeftijd.Het overgrote deel van de besmette personen (98%) werd niet of nauwelijks ziek of herstelde spontaan.Op 26-03-21 heeft John Ioannidis de IFR bijgesteld van 0,23% naar 0,15% wereldwijd.De meeste mensen die “aan COVID-19 sterven” hadden – statistisch gezien – al overleden moeten zijn.De conclusie van wetenschapper John Ioannidis over de wereldwijde IFR (infection Fatality Rate – met andere woorden: sterfte aan een COVID-19 besmetting) is 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05% voor mensen onder de 70 jaar…

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen, zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt immunoloog Professor Dr. Theo Schetters.En als we kijken naar de toepassingsdatum van de opgelegde lockdowns, zien we dat de lockdowns zijn ingesteld nadat de piek al voorbij was en het aantal gevallen afnam. De daling was dus niet het gevolg van de genomen maatregelen. “Draconische maatregelen die de grondrechten van mensen op zo’n alomvattende manier beperken, kunnen alleen worden opgelegd als er betrouwbaar bewijs is dat een nieuw virus uiterst gevaarlijk is. Is er ooit zo’n wetenschappelijk onderbouwde indicatie geweest voor COVID-19? Naar mijn mening is het simpele antwoord: nee,” zegt Dr. Sucharit Bhakdi-specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie, voormalig hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne aan de Universiteit van Mainz.Er was dus niet sprake van een klasse A-virus en daarmee zijn alle maatregelen in Nederland ongrondwettelijk…

Covid -19 was en is een pseudopandemie. Het was de grove overdrijving van de dreiging van een luchtwegaandoening met een lage mortaliteit, vergelijkbaar met griep.COVID- 19 is een ziekte met een leeftijdsverdelingsprofiel dat niet te onderscheiden is van de standaardsterfte. In tegenstelling tot griep, die jongeren onevenredig treft, in termen van levensbedreiging, was en is COVID- 19 een volkomen onopvallende ziekte.ZONDER POLITIEKE THEATRALE EN REGULIERE MEDIAPROPAGANDA, DIE IN CHINA BEGON,ZOU NIEMAND, BUITEN DE MEDISCHE WERELD EN COVID 19- PATIËNTEN, IETS OVER DEZE ZIEKTE HEBBEN OPGEMERKT. De hele berichtgeving rond COVID-19 niets meer is dan megamarketing, één van de onderwerpen die in het boek ‘Dodelijke Leugens – Artsen en patiënten misleid’ zijn beschreven.Het gebruik in de media van uitdrukkingen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘coronaslachtoffers’ heeft de angst verder aangewakkerd, evenals het idee dat we wereldwijd te maken hebben met een ‘killer-virus’…

“De COVID-19 dodental is opgeblazen. De aantallen die we hebben – dodelijke slachtoffers en gevallen – zijn veel verkeerd.Dit geldt ook voor artsen, die zeggen dat medische professionals onder druk worden gezet door ziekenhuisbeheerders, om coronavirus toe te voegen aan doodsbladen,”zei John P. A. Ioannidis,een Grieks-Amerikaanse arts-wetenschapper.Ze instrueerden ziekenhuizen om alle sterfgevallen in ziekenhuizen af ​​te melden als COVID-19-sterfgevallen als ze op enig moment in de voorgaande maand een positieve PCR-test hadden.Overlijdensakten voor mensen die thuis stierven, werden ook gewijzigd om te impliceren dat ze allemaal stierven aan COVID-19.‘Iedereen die COVID-positief heeft getest maar vervolgens op een later tijdstip om welke oorzaak dan ook is overleden, wordt opgenomen in de COVID-sterftecijfers,’zeggen professor Yoon Loke van de Universiteit van East Anglia en professor Carl Heneghan van de Universiteit van Oxford.Staatssenator en Amerikaanse arts Scott Jensen in april 2020 zei:‘nooit getest en toch moet ik als doodsoorzaak Covid-19 opgeven.Als ik een patiënt met een longontsteking heb die nooit is getest op Covid-19, moet ik Covid-19 toch als doodsoorzaak opgeven.Dat doen we normaal gesproken niet’…

Volgens  internationaal gerespecteerde arts Elke de Klerk(lid van de World Doctors Alliance),is ‘de hele corona “pandemie”  een grootschalige medische fraude met opgeklopte cijfers. Elke griep, verkoudheid, kriebelhoest, hoofdpijn, koorts, longontsteking, astma, bacteriële longinfectie, en vele andere aandoeningen worden onterecht als COVID-19 geregistreerd’.Volgens de Duitse longarts Wolfgang Wodarg,‘de patiënt kan ook overlijden aan een andere ziekteverwekker, terwijl het coronavirus toevallig óók in hem of haar aanwezig is’.“De Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed,”zegt forensisch patholoog Frank van der Goot.Volgens het NRC Handelsblad(22 mrt. 2020), die de vraag stelde over de cijfers van de corona slachtoffers aan Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt in Italië zei:“Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus.” …

De massale huisarresten (lockdowns) en andere maatregelen, zoals het dragen van gezichtsmaskers, werden gebruikt om het infectierisico te vergroten, de brede immuniteit van de bevolking te verminderen en de valse indruk te wekken van een buitengewoon bedreiging voor de volksgezondheid.Erger nog, om de perceptie te vergroten dat iedereen in gevaar was, kregen de volksgezondheidsautoriteiten de opdracht om de RT-PCR-tests alleen te gebruiken om gevallen te diagnosticeren en instrueerden ze deze instanties specifiek om de cycli veel verder te zetten dan wat standaard was voor nauwkeurig testen ( 20 tot 30 cycli). Door dit te doen, veranderde negatieve tests in vals-positieve tests-waardoor het leek alsof de infectie overal was.Het gebruik van PCR-tests om virale infectie vast te stellen, zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste misbruiken van medische technologie ooit. Hoewel het de virale aanwezigheid kan detecteren, is PCR helemaal niet in staat om de virale lading te meten.Het onderzoeken van de oorzaak van een ziekte is als het onderzoeken van de oorzaak van een misdrijf. Net zoals de detectie van het DNA van een verdachte op een plaats delict niet bewijst dat ze het misdrijf hebben gepleegd, zo bewijst de detectie van het DNA van een virus bij een patiënt niet dat het de ziekte heeft veroorzaakt…

Zelfs de uitvinder van PCR, Kary Mullis, die in 1993 de Nobelprijs voor scheikunde won, tegen het gebruik van PCR om ziekten te diagnosticeren: “PCR is een proces dat wordt gebruikt om van iets heel veel te maken. Het stelt je in staat om een ​​zeer minuscule hoeveelheid van alles te nemen en het meetbaar te makenen praat er dan over alsof het belangrijk is.”De PCR-tests kan geen onderscheid maken tussen “levende” virussen en inactieve (niet-infectieuze) virale deeltjes en kan daarom niet worden gebruikt als diagnostisch hulpmiddel.Om deze reden is het buitengewoon misleidend om naar een positieve test te verwijzen als een “COVID-19-geval.Christian Drosten, Ph.D.-een Duitse viroloog en Victor Corman die een Duitse werkgroep leidt voor virusdiagnostiek en klinische virologie de PCR-test ontwikkelden – voordat er een viraal isolaat beschikbaar was…

Ze gebruikten alleen de genetische sequentie die in januari 2020 door Chinese wetenschappers online werd gepubliceerd.China gaf ze een genetische sequentie zonder overeenkomstig viraal isolaat. Ze hadden een code, maar geen body voor de code. Geen virale morfologie.Ze ontwikkelden de PCR-test op basis van een sequentie in een genenbank.Echte wetenschappers en medische professionals over de hele wereld hebben bezwaar gemaakt tegen PCR-testmethoden die worden gebruikt om “gevallen” van COVID-19 vast te stellen. Hun wetenschappelijke meningen worden volledig onderdrukt en gemarginaliseerd om het verhaal van Technocraat levend te houden.Het officiële verhaal dat een lockdown nodig was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte het moeilijk voor mensen met een andere kijk, maar ook voor experts om een ​​andere mening te uiten.Alternatieve meningen werden genegeerd of belachelijk gemaakt en de vele video’s en artikelen van vele wetenschappelijke experts werden en worden verwijderd van sociale media…

Kranten-, radio- en tv-makers leken de afgelopen 2 jaar kritiekloos achter het panel van experts en de overheid te staan, daar waar juist de pers kritisch moet zijn en eenzijdige overheidscommunicatie moet voorkomen. Dit heeft geleid tot een publieke communicatie in onze nieuwsmedia, die meer op propaganda leek dan op objectieve berichtgeving.Het meedogenloze bombardement met cijfers, dat dag in dag uit, uur na uur op de bevolking werd losgelaten, zonder die cijfers te interpreteren, zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren, zonder ze te vergelijken met sterfgevallen door andere oorzaken, heeft geleid tot een echte psychose van angst bij de bevolking. Dit is geen informatie, dit is manipulatie.We hebben nu de meest massale wereldwijd gecoördineerde propaganda en censuurcampagne in de geschiedenis van de mensheid…

‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren.Om corona te bestrijden, hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen.Bij alle luchtwegaandoeningen is het enige wat de ziekte tegenhoudt de groepsimmuniteit. Ongeveer 80% van de mensen moet contact hebben gehad met het virus, en de meerderheid van hen zal niet eens hebben gemerkt dat ze geïnfecteerd waren, of ze hadden zeer, zeer milde symptomen, vooral als het kinderen zijn. Het is dus erg belangrijk om de scholen open te houden en de kinderen met elkaar te laten spelen om het virus te verspreiden om zo snel mogelijk de immuniteit van de kudde te krijgen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski,een Duits-Amerikaans onderzoeker en hoogleraar epidemiologie .We laten elke jaar de griepgolf gewoon ongestoord z’n gaan,om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken.We moeten besmet raken met ALLE virussen die er in ons leven voorbij komen. Dat is het enige wat ons echt immuun maakt. Even kort ziek, prima. Rust op de plaats, om daarna weer verder te kunnen. Zo gaat dat, jaar in en jaar uit.Gedurende de hele mensheid zijn daar nooit speciale maatregelen voor nodig geweest, en zie het resultaat: wij bestaan nog steeds…

Als je alle puzzelstukjes begint te leggen, lijkt het duidelijk dat Covid-19  wordt gebruikt als coverstory voor zowel een wereldwijd herverdelingsplan voor rijkdom als voor de implementatie van een technocratisch systeem van totalitair bewind door niet-gekozen leiders.Mark Rutte en Sigrid Kaag(trekpoppetjes van Klaus Schwab,die chips in onze hersenen wil implementeren en van de mensheid een concentratiekamp maken) moeten mensen de hele tijd in een angstpsychose houden zodat ze alles geloven wat de regering ze voorhoudt, omdat ze aan Schwab hebben beloofd dat ze het Build Back Better nazi-programna hier ook zullen uitrollen, net als de rest van de wereld.Onder mom van voorkomen coronavirus, hebben ze rechtvaardiging gevonden voor een belegering, militarisering, bezetting en afbraak van onze leefwereld.De genomen maatregelen zijn niets minder dan een machtsgreep op de mensheid, die jaren van te voren is gepland…

Volgens RIVM gegevens is er GEEN tweede golf,dus ook GEEN derde,vierde,tiende golf!RIVM-baas Jaap van Dissel liet duidelijk op 22 juni 2021 in de Tweede Kamer een grafiek zien, waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei 2020 geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland.Dat bevestigd ook emeritus hoogleraar Pierre Capel en bioloog en immunoloog Theo Schetters.China is eind april 2020 coronavirusvrij verklaard, ZONDER VACCINATIE!“Een vaccinatie zal de verspreiding van het virus niet tegen kunnen houden”, zo informeerde prof. dr. Jaap van Dissel op 9 januari 2021 de Tweede Kamer.,,Het coronavirus kunt u nog steeds  overdragen, ook al ben je gevaccineerd”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Marco Repko.Het proces van goedkeuring van een vaccin voor een experimenteel vaccin vereist normaal gesproken een periode van tien jaar intensief onderzoek voordat een vaccin wordt goedgekeurd, maar deze experimentele coronavaccin was goedgekeurd binnen 3 maanden. Dat is een afschuwlijke misdaad en ik hoop dat overheiden en criminele media(net als bij Neurenberg 1.0) binnekort gesleept worden bij Neurenberg 2.0 wegens misdaden tegen de menselijkheid, die ze hebben gedaan met onnodige maatregelen.

In plaats van mensen toe te staan ​​hun leven te leiden en natuurlijke immuniteit te ontwikkelen, kozen corrupte media en autoriteiten voor een lockdown-aanpak, waardoor hun economieën werden verwoest en hun levens werden vernietigd.Het opbouwen van kudde- of groepsimmuniteit is inmiddels al flink verstoord door het isoleren van een hele generatie jonge en gezonde mensen die nauwelijks enig risico liepen. Het concept van groepsimmuniteit – wat prima zou werken in dit geval omdat de jongere generatie nauwelijks risico loopt – werd terzijde geschoven…

“Eerst zeg je dat er een erge pandemie aankomt, dan zeg je dat er mensen besmet zullen raken, en daarna vertel je dat er doden zullen vallen. Zo verspreid je paniek. Deze besmettingen en doden komen ook voor bij de normale griep, die je weergeeft als het nieuwe gevaarvirus.Wanneer je paniek hebt gezaaid, dan zal iedereen doen wat jij wilt.Dit is de gemakkelijkste manier om voor een pandemie in je eigen land te zorgen.Dit hebben we gedaan bij de Mexicaanse griep, en daar zijn we trots op”, zegt Belg viroloog Marc van Ranst, die met de Mexicaanse griep in 2009 een megafraude pleegde.Hetzelfde scenario-zwendel is nu ook gebruikt…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hoe de trekpoppetjes van Klaus Schwab in Den Haag, van Nederland een hel hebben gemaakt om hier het nazistische ‘Great Reset’ uit te rollen

 1. Pingback: Hoe de trekpoppetjes van Klaus Schwab in Den Haag van Nederland een hel hebben gemaakt door hier de nazistische ‘Great Reset’ uit te rollen | E.J. Bron

 2. Jackie2015 says:

  De gunstige vermelde gegevens zal door de regering niet in dank worden afgenomen, denk ik zo.

  Liked by 1 person

  • Paar dagen terug ging mijn telefoon over en het was de politie die belde, ik hing direct op. Waarschijnlijk was het een waarschuwing, dat ik stop met wat ik schrijf en dat ze me in de gaten houden. Ik ben opgegroeid in communistische tirannie, dus dit betekent niks voor mij.

   Like

 3. bertvanvlissingen says:

  Hihi, weer een goede foto. Mark Rutte met zijn beste maatje Klaus Schwab. Voor de rest een goed geschreven artikel.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s