Hoe ze met het corona-virus de burgers voor de gek hebben gehouden om ​​de fascistische “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in de hel te slepen

We zitten al twee jaar in een Great Reset oorlog (Covid-19 bestaat niet meer sinds 2020), een stille oorlog tegen de mensheid! De opgelegde maatregelen dienen niet de gezondheid van het volk, maar ze maken de samenleving en de schepping kapot maken ter verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers, die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn. Het huidige dictatoriale de Great Reset beleid maakt alles kapot: de economie, de normale wereld, het leven van de jeugd. Er ontstaat een verloren generatie. Kinderen en jongeren hebben te maken met een stortvloed aan uiterst ingrijpende regels. Scholen zijn veranderd in halve ziekenhuizen. Scholieren worden verplicht mondkapjes te dragen en afstand te houden. Kinderen die positief worden getest, worden in quarantaine geplaatst. Onderwijs wordt deels online gegeven. Het sociale leven van kinderen en jongeren wordt door al deze maatregelen zwaar verstoord. Het aantal zelfmoorden onder hen is nu het hoogst in de geschiedenis en veel psychiaters zeggen dat ongeveer 30% van de jeugd in zijn leven te maken zal hebben met psychologische gevolgen. Kinderen hebben geen last van een corona-infectie. Toch rolt Nederland het beleid uit om kinderen te vaccineren.Verschrikkelijk!…

Volgens de Nürnberg Code, genoemd naar het tribunaal waar de nazi top na de Tweede Wereldoorlog berecht werd, kunnen de huidige coronamaatregelen als niets minder dan ‘misdaden tegen de menselijkheid’ worden beschouwd.‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren.Om corona te bestrijden, hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski,een Duits-Amerikaans onderzoeker en hoogleraar epidemiologie.Lockdown heeft geen effect om het virus te voorkomen en heeft niet geleid tot een lagere sterfte.In Spanje en Italië waren er de strengste maatregelen-lockdown van Europa,maar in die twee landen was er de hoogste sterfte aan het coronavirus op onze continent.En als we naar de datum van toepassing van de opgelegde lockdowns kijken dan zien we dat deze werd ingesteld nadat de piek reeds voorbij en dalende was. De daling was dus niet het effect van de genomen maatregelen…

Officiële gegevens van het Duitse RKI-bureau suggereren sterk dat de verspreiding van het coronavirus in Duitsland autonoom is afgenomen, voordat enige interventie effectief werd.Britse gegevens over COVID-19-sterfgevallen en de ziekteduurverdeling suggereert dat infecties afnamen voordat het VK volledig werd afgesloten (24 maart 2020), en dat in Zweden begon slechts een dag of twee later af te nemen.“De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn niet of nauwelijks effectief, wanneer je griepvirussen of corona aan wilt pakken,”zei emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma.Hier is een duidelijk voorbeeld in de VK ,dat de ingevoerde maatregelen-lockdown onzin zijn en dat het corona virus vanaf dat moment (2020) niet meer bestaat:https://www.youtube.com/watch?v=GtG4JQVNRLg&t=46s

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen, zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt Nederlandse immunoloog Professor Dr. Theo Schetters.Het beste voorbeeld dat de meeste mensen voor bv. influenza en andere virussen al een aangeboren of algemene immuniteit hebben, wordt bevestigd door de bevindingen op het cruiseschip Diamond Princess, dat in quarantaine gelegd werd wegens enkele aan Covid-19 overleden passagiers. De meeste passagiers waren bejaarden en bevonden zich op het schip in een ideale situatie van transmissie. 75% bleek echter niet geïnfecteerd te zijn. Dus zelfs in deze risicogroep is het merendeel resistent tegen het virus.Al duizenden jaren wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels).Het binnendringen van deze micro-organismen wordt voorkomen door een geavanceerd verdedigingsmechanisme – het immuunsysteem. Een sterk immuunsysteem berust op een normale dagelijks blootstelling aan deze microbiële invloeden…

Mondmaskers zijn ook ineffectief tegen verspreiding van virale infecties en gezondheidsschade kunnen aanbrengen. Door het dragen van een masker kan het risico op een luchtwegeninfectie (en dus ook op een corona-infectie) toenemen.Een mondmasker dragen verlaagt de zuurstofconcentratie in het bloed en verhoogt sterk de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed. Tel daarbij op dat je ook nog meer energie moet stoppen in het ademen (die dus minder beschikbaar is voor belangrijke metabole processen en het immuunsysteem) en dat schadelijke stoffen die normaal uitgeademd worden nu wel trilharen en slijmvliezen aantasten.Bacteriële en virale infecties en schimmels kunnen hierdoor juist toenemen.Mondmaskers voorkomen ook dat we immuniteit krijgen.Als we besmet worden houdt ons immuunsysteem dit virus veelal in onze neus-, mond- en keelholte al tegen. Dit betekent dat ons lichaam antistoffen kan opbouwen waardoor het dit virus een volgende keer herkent en ons nog sneller en beter kan beschermen. Dit noemen we immuniteit en dit is gunstig voor ons.Volgens het New England Journal of Medicine,“ het dragen van een masker buiten zorginstellingen weinig of geen bescherming biedt tegen infectie”(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372)…

Begin zomer 2020 verdween het corona-virus en begonnen ze met het verzinnen van de tweede golf circus.China is eind april 2020 coronavirusvrij verklaard.En bij onderzoek van de cijfers van Belgisch Sciensano(rapport van 3 september 2020 ) staat vast dat er sinds half juli weliswaar een verhoging werd vastgesteld van het aantal besmettingen, maar dat er op dat moment geen sprake was van een toename in ziekenhuisopnames en overlijdens. Het betreft dus geen tweede golf van corona.Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-baas Jaap van Dissel liet duidelijk op 22 juni 2021 in  het parlementeen grafiek zien, waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei 2020 geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland.Dit werd ook bevestigd door Nederlandse artsen Pierre Capel(https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA) en bioloog en immunoloog Theo Schetters(https://www.youtube.com/watch?v=sOlqEtA8nes&feature=emb_title)…

“Er is geen tweede coronagolf. Er is een datagolf op basis van vals-positieve testresultaten omdat de test niet klopt.Ze gebruiken een  PCR test voor de diagnostiek van COVID-19. Deze test is slecht opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat.De datazwendel met de COVID-19 PCR test is een ontoelaatbare smet op het laboratoriumblazoen. Net als de wetenschap moet de klinische diagnostiek betrouwbare feiten afleveren,”zegt Merel Boogaard (moleculair analist,die 15 jaar ervaring heeft met PCR testen in Nederland).De Duitse arts Claus Köhnlein zei over de Corona-crisis:‘De epidemie is er omdat de test is er.Zonder dat, zou men geen klinisch verschil zien met andere respiratoire virale ziekten zoals seizoensgebonden influenza’.Directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(Nederland) professor Jaap van Dissel heeft toegegeven dat “een positieve PCR test genetisch materiaal aantoont, maar niet een levend coronavirus aantoont en ook niet aantoont dat je van corona ziek bent”.De PCR testmethode is voor research doeleinden ontwikkeld-bedoeld om DNA-sequenties te analyseren en niet om virussen te detecteren.Volgens officiële verklaring van volksgezondheid in Berlijn, kan een Corona-infectie niet worden opgespoord met een PCR-test.De Duitse arts Wolfgang Wodarg(epidemioloog en voormalig hoofd van de afdeling volksgezondheid) beweert dat “de coronatest onbetrouwbaar is en niets zegt over besmettingen”…

De mortaliteit van Covid-19 bleek vele malen lager dan wat de leugenaars zeiden en benadert die van een gewone seizoensgriep (0,2%). Het aantal geregistreerde overleden coronadoden lijkt daarmee nog overschat.De meeste mensen die ernstige symptomen ontwikkelden, kan men niet zomaar besluiten dat een besmetting met corona de doodsoorzaak was. Hiermee werd veelal geen rekening gehouden in de statistieken.“De Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed,”zegt forensisch patholoog Frank van der Goot.In sommige landen, zoals Italië, werden alle doden geteld als coronadoden, en veel artsen over de hele wereld ontvingen geld om degenen die stierven aan verschillende ziekten te registreren als coronadoden, alleen maar om het aantal coronadoden zo hoog mogelijk te houden.De overheiden zoeken nog steeds naar argumenten om een soort dreiging hoog te houden.Na de Alfa en Delta -variant,Omikron is de nieuwe snotneus-variant…

Vaccinatie is medisch experiment waarop Code van Neurenberg van toepassing is.“Mag je dit een vaccin noemen of niet? Als het een vaccin is, dan hoeven bedrijven bepaalde studies niet te doen. Maar als het genetisch medicijn is, dan moet je extra studies doen. De Japanners -waar Pfizer wilde komen – vinden het een genetische basis, dus willen dat je kijkt naar of dit DNA kan veranderen (genotoxiciteit). Dat er gekeken moet worden waar het materiaal blijft. Die studies had Pfizer gedaan en zijn naar buiten gekomen. Daar komt uit dat genetische vaccins gaan circuleren: vier tot acht uur circuleert het in je bloed en komt terecht in je organen. Ook waar je het niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de eierstokken (testen bij vrouwtjesratten).Vaccinatie is niet de manier om van de lockdown af te komen en het is net of dat er een ‘agenda’ is om de hele bevolking te vaccineren.Een booster heeft totaal geen zin, omdat ze nog steeds gebaseerd op de situatie van 2019 zijn, toen gebleken is dat ze geen effect hadden. Als je toch dit vaccin wilt verkopen, heeft dat natuurlijk wel zin. En het coronavirus is vrij onschuldig, de meeste coronavaccins zijn juist potentieel gevaarlijk, daarom moet het kabinet de lockdown per direct opheffen,”zegt immunoloog Theo Schetters. Dit zogenaamde vaccin is geen vaccin, het is genetische manipulatie van de ontvanger.Dit maakt iedere ontvanger tot een te patenteren genetisch gemanipuleerd organisme (GMO)! Dat is dezelfde terminologie die wordt gebruikt voor de zaden van Monsanto.We hebben het hier over het grootste publieke experiment aller tijden…

Vaccinpaspoorten zijn een toegang tot digitale ID’s, waarmee degenen die het systeem beheersen, vrijwel alle aspecten van uw leven kunnen controleren.Zonder QR-code, fascistische De Great Reset  kan niet worden ingevoerd,daarom dwingen ze ons een vaccinatiepaspoort hebben.En er is geen natie ter wereld die kan verwachten geen vaccinmandaten en paspoorten te krijgen, om de eenvoudige reden dat de paspoorten een fundamenteel onderdeel vormen van het nieuwe economische controlesysteem dat wordt uitgerold.Die individuen die niet door geavanceerde propagandatechnieken worden overgehaald om zich aan ongewenste medische procedures te onderwerpen, zullen echter gedwongen worden om een ​​’leven erger dan de dood’ te leiden door de opschorting van hun vrijheid, evenals het redelijk genieten van hun leven binnen hun priveleven.De vaccinatiepaspoorten zullen u  beletten om persoonlijk voedsel en benodigdheden te kopen, terwijl het komende internetpaspoort u ervan weerhoudt uw benodigdheden online te bestellen. Je blijft in wezen achter met de zwarte markt, ervan uitgaande dat er een zal opkomen voor degenen die vanwege hun dissidente opvattingen als “onrein” en “ongeschikt” voor de moderne wereld worden beschouwd…

Een vaccinatiepaspoort heeft geen zin, want ook een gevaccineerde kan het virus doorgeven.Degenen die de corona-injecties hebben gekregen nog steeds kunnen worden geïnfecteerd door SARS-CoV-2 en deze kunnen overbrengen.Er is dus geen reden voor het mandaat en geen reden voor het scheiden van onze samenleving, gevaccineerd versus niet-gevaccineerd.“Gevaccineerde mensen lopen risico op de nieuwe varianten … Het is in verschillende landen bewezen, dus gevaccineerde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst en moeten worden geïsoleerd van de samenleving. Niet-gevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk voor anderen.Het is nu bewezen in Israël. Ik heb contact met veel artsen in Israël. Ze hebben nu grote problemen; ernstige gevallen in ziekenhuizen zijn onder gevaccineerde mensen. En ook in het VK had je een groter vaccinatieprogramma en ook zijn er problemen,”zei professor Christian Perronne, een Franse expert op het gebied van infectieziekten, oud hoofd van het vaccinbeleid en voormalig vice-president van de Europese adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie.Hij noemde het Europese COVID-19-beleid “volkomen dom”….

We zagen nu hoe Servische tenniser Novak Djokovic-die niet gevaccineerd is, wordt afgewezen van tennis toernooi Melbourne wegens politiek redenen.Sport is allang politiek spel en nu denken bij Rolland Garros organisatoren om niemand toe te laten die niet gevaccineerd is. Dat zal ook natuurlijk gelden bij andere tennis toernooien en ook voor andere sporten.Naast sporten zullen ook voedselwinkels aan de beurt komen, waar niet-gevaccineerde klanten niet binnen mogen komen, om voedsel te kopen. Deze regel zal ook gelden voor ziekenhuizen, waar niemand behandelt zal worden als je niet gevaccineerd bent. Degene die toch niet gaan vaccineren, daar komt de politie aan de deur en worden ze meegesleept naar coronakampen, waar ze onder dwang zullen worden ingeënt en velen zullen worden geliquideerd. Hugo de Jong heeft ons mooi verteld dat zij weten waar iedere niet-gevaccineerde woont. Coronakampen=concentratiekampen worden niet over de hele wereld voor niks gemaakt, omdat het doel net als in de Tweede Wereldoorlog.Onnodige elimeneren en degenen die overblijven zullen als slaven leven en de elite dienen.We zitten in het vervolg van de Tweede Wereldoorlog…

In deze corona hoax spelen de massa media(in bezit van de elite) een belangrijke rol in het manipuleren van de massa.“Geef mij de media en ik bepaal wat de mensen denken,”zei ooit nazi-Duitse minister van propaganda Joseph Goebbels.We hebben nu de meest massale wereldwijd gecoördineerde propaganda en censuurcampagne in de geschiedenis van de mensheid.Alle mediakanalen worden de meningen gecensureerd van ernstige wetenschappers,die ganse COVID-19-draaiboek zwaar in vraag stellen en die vlakaf als leugenaars of charlatans worden weggezet, terwijl het net de op hol geslagen media en de gesponsorde wetenschappers zijn die “fake news” verspreiden.We bevinden ons nu in een situatie waarin het stellen van geldige vragen over volksgezondheidsmaatregelen wordt gelijkgesteld aan daden van binnenlands terrorisme.Wat normaal was is niet normaal geworden.Regeringsleiders,de WHO,Klaus Swab,Bill Gates ,Rockefeller en de media moeten opgepakt worden en voor het Neurenberg 2.0 Tribunaal gesleept worden-aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid!STOP de Great Reset fascisme!

Weinig mensen weten dat de Great Reset,bedacht door Schwab en zijn groep,minimaal tien jaar lang moet worden uitgevoerd.Dat betekent dat ze ieder jaar weer de lockdown invoeren,ons daarna een beetje vrijheid geven in de zomer en ons daarna weer opsluiten. En dat elk jaar opnieuw.Het is duidelijk dat de maatregelen van de trekpoppen van Schwab,niets met het coronavirus te maken hebben,omdat invoering sociaal krediet systeem zoals in China moet rond zijn.

Er is een verschrikelijkke misdaad ook tegen de ouderen begaan. Zij werden geïsoleerd van de rest van de samenleving en zelfs van hun eigen families.Veel onderzoek toont dat ze blijven leven voor hun kinderen en kleinkinderen. Door hen dat af te nemen, neem je hen ook de zin van hun laatste levensjaren af. Door de terreurmaatregelen van de “Great Reset”, die al twee jaar van kracht zijn ,sterfte in deze populatie is het hoogst … 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hoe ze met het corona-virus de burgers voor de gek hebben gehouden om ​​de fascistische “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in de hel te slepen

  1. Pingback: Hoe ze met het corona-virus de burgers voor de gek hebben gehouden om ​​de fascistische “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in de hel te slepen | E.J. Bron

  2. Pingback: Hoe ze met het corona-virus de burgers voor de gek hebben gehouden om ​​de fascistische “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in de hel te slepen — The Balkans Chronicles | BIBLESPACE – BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE – EVANGELIE

  3. bertvanvlissingen says:

    Geweldig artikel, hierin is alles duidelijk uitgelegd, dit is letterlijk duidelijk voor elke dombo. En weer een geweldige van Klaus Schwab en zijn beste vriendje Rutte hihi

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s