Hoe Nederland op twee fronten gevaar loopt:de toenemende invloed van de Europese Unie en de islamisering, die het gevolg zou zijn van de ‘massa-immigratie’ uit islamitische landen

Brussel gaat stap voor stap verder richting een federaal Europa zoals vroeger de Sovjet-Unie.De afschaffing van grenscontroles was in werkelijkheid gewoon een breekijzer om het hart van de nationale soevereiniteit te breken.Het Europarlement is geen parlement maar een stemmachine, bevolkt door eurofielen, die hysterisch op weg naar een Unie gaan,waarin Nederland is gemarginaliseerd tot een onbeduidende provincie aan de rand van het continent. Een provincie die wél de grootste nettobetaler is.Een provincie die gedwongen wordt, zonder echte democratische controle, tot massieve afdrachten van geld, van welvaart, van de eigen banen en zelfs van welzijn. Een provincie die haar eigen grenzen niet mag bewaken, die niet mag bepalen welke gasten wel en welke gasten niet worden opgenomen. Een provincie die wel geld moet ophoesten om een massieve vloed van islam in Nederland te faciliteren, met alle gevaren van dien: de terreur die ons mooie continent overspoelt, de gevaren voor onze dochters, voor onze veiligheid, voor onze hele cultuur, waarin met de sluipende islamisering zelfs het kerstfeest nu wordt verdacht gemaakt en gecorrumpeerd in navolging van de culturele moord op Zwarte Piet…

Mensen in Brussel die nooit door het volk gekozen zijn, zetten wel de lijnen uit over wat Nederland moet doen: dat is toch erg ondemocratisch?Brussel zal binnenkort geregeerd worden door moslims, die geen enkele andere visie dan die van de islam dulden.In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen(de moslims zijn hier echter feitelijk nu al de baas), waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn.Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa.Door massa-immigratie te bevorderen, hopen de EUrocraten-fascisten nieuwe grotere politieke entiteit te creëren, door de oudere natie-staten te vernietigen.Bijna één op de vijf volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement behoort immers tot de moslimcultuur.En nieuw is dat voor het eerst een vrouw van moslimorigine die een discrimanitische hoofddoek draagt (Mahinur Ozdemir) zitting neemt in het Brussels Parlement.Enige tijd geleden concludeerde het CBS al dat de Nederlandse bevolking vooral groeit door migratie,die 90% moslim is.Zij zeggen ook daarbij, ik citeer: ‘internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei’.Een van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw-Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het ‘etnisch zuiver’ houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld…

Migratie is voor moslims aan te raden ter voorbereiding van andere vormen van jihad, met als doel de overwinning van de moslims en de islam in andere landen.En de Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Een moskee in het Westen is een commando en controle centrum van een buitenlandse politieke en militaire staat die tot doel heeft onze regering omver te werpen.De aangestelde buitenlandse imam voor een moskee is een politieke en militaire vertegenwoordiger van een buitenlandse staat die (indirect) oproepen tot de omverwerping van het Westen.Zij willen, op basis van islamitische leerstellingen, deze beschaving vernietigen en hun eigen doctrine en sharia aan de wereld opleggen.Voor moslims is de samenleving pas ‘goed’ als er de alleenheerschappij van de sharia is gevestigd, de allesomvattende islamitische wet. Het sluieren van vrouwen is daarvan de gemakkelijkste eerste stap. Vandaar het islamitisch fanatisme rond de hoofddoek. Het is het startschot voor de omvorming van de samenleving volgens de sharia.De islam vreet zich in in maatschappelijke en politieke functies. Dit is een stille jihad, maar met hetzelfde doel als de bloedige strijd van Islamitische Staat, het stichten van een wereldkalifaat…

Het uiteindelijk doel is om van heel de wereld een Dar-al-islam te maken en het compleet te veranderen in een sharia-samenleving.Islam(jihad) loopt op twee benen. Een been wordt voorgesteld door de islamverweerders: de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken,hebben een hoofddoek en een rooskleurig portret ophangen van islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been:deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit.Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een muntstuk en erg afhankelijk van elkaar(”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216).De ideale samenleving is voor elke moslim de sharia.Elke andere regeringsvorm dan die van de moslimstaat, kan een moslim niet erkennen.Hij kan in één land leven,maar hij is verplicht dat land te veranderen in een moslimstaat. Die opvatting is niet extremistisch, maar gewoon islamitisch.De islam beheerst het hele leven, van geboorte tot dood van moslims. Een moslim kan nooit vrij zijn. De sociale controle is moordend, en op afvalligheid staat uitsluiting en dood…

Arabist Hans Jansen(1942-2015) heeft jaren geleden ons gewaarschuwd: ‘Wie islam zaait zal sharia en jihad oogsten’.Moslimextremisten uit Nederland reisden vroeger naar Tsjetsjenië of Kashmir voor de heilige oorlog. Nu hebben ze hun woonland als strijdtoneel uitgekozen. Allochtone jongeren leven steeds meer in onvrede met de Nederlanders en radicaliseren snel.Op 1 februari 2003 hield de grenspolitie in Oekraïne twee Nederlandse jongens aan die naar Tsjetsjenië wilden reizen om daar met hun moslimbroeders te vechten tegen het Russische leger. Zij werden teruggestuurd naar Nederland. Een van die jongens, de Marokkaans-Nederlandse scholier Samir A. uit Rotterdam, werd eind 2003 weer opgepakt, bij een inval in een aantal woningen van moslimextremisten. Toen bleek al dat de terreurverdachten hun werkterrein dichter bij huis zochten.In juni dit jaar pakte ze Samir A. opnieuw op, en vond in zijn woning tekeningen voor terreuraanslagen op het Nederlandse parlement, kerncentrale Borssele, luchthaven Schiphol, en het hoofdkwartier van de AIVD in Leidschendam.En de AIVD verklaarde dat de aangehouden mannen gewelddadige aanslagen in Europa hadden willen plegen.Sindsdien zijn terroristische aanslagen alledaags geworden in Europa.De schuld van de moslimterreur ligt uitsluitend bij degenen die tot de moorden aanzetten(de islam) en  degenen die deze gevaarlijke ideologie importeren.Een moslim wordt verondersteld te haten wat Allah haat en liefde te hebben voor wat Allah lief heeft…

De Nederlandse regering gaf ooit steun aan jihadisten in Syrië.Tussen mei 2015 en voorjaar 2018 steunde Nederland 22 gewapende terroristische groepen in Syrië. Die kregen voor ruim 25 miljoen euro aan auto’s (313 in totaal), voedsel, medicijnen, communicatieapparatuur, tenten, uniformen en trainingen.En wil je Geert Wilders(PVV) vermoorden, dan ga je naar de gevangenis en daarna ga je de VVD adviseren over nationale veiligheid.En als je Wilders dreigt zijn hoofd in te slaan met een bijl, krijg je geen straf,maar ga je met een fakkel aankloppen bij Sigrid Kaag(D66), krijg je 6 maanden gevangenis.En als je met een mes, Allah akbar, roepend staat rondzwaaien, dan ben je verward en als je bij de politie werkt en belangrijke informatie lekt, plus kinderporno deelt met collega’s, krijg je een ‘ foei’ en een tikje op de vingers. Het is ongelofelijk hoe verrot dit systeem is.Dit kabinet faalt op het gebied van de economie, zorg, criminaliteitsbestrijding, massa-immigratie en islamisering.Dit kabinet zet in op de staat als waterhoofd van de samenleving en via extracomptabele gigafondsen wordt er in vijf jaar tijd 90 miljard extra geleend en uitgegeven.De staatsschuld gaat volgens het CPB naar een hallucinant percentage van 90% van het BBP in 2060. De mensen die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire,waarbij tienduizenden gezinnen werden vermorzeld door de staat,zitten opnieuw in Vak K. Zonder schaamte…

Kort geleden Wilders herinnert Rutte eraan dat Soumaya Sahla drie jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat ze lid was van de Hofstadgroep.Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh in 2004, was lid van deze terroristische organisatie.Vertaalde tapverslag Soumaya Sahla ontluisterend: vroeg zus bij apotheek adressen van ‘die Bruine’ doelend op Ayaan Hirsi Ali, van jonge LPF-er ws Eerdmans, VVDers Remkes en Van Aartsen. Oefende in A’damse bos met mitrailleur, adressen politici in codebrief.En Wilders had dan ook verwacht dat Rutte het debat was begonnen met excuses aan hem,maar dat gebeurde niet,niemand in het parlement steunde het debat,iedereen koos de kant van de terrorist Soumaya Sahla.Bah!Als het andersom was en een bedreiger van Kaag of Rutte was adviseur bij de PVV dan stond de hele kamer in de rij voor de microfoon en iedereen zou kiezen voor een debat…

Het is gewoon totaal krankzinnig dat dit gebeurt is, een baantje als taxichauffeur zou dit terroristenmens nog niet kunnen krijgen.Pedoseksuelen laat je na hun straf ook niet adviseur op een school worden?In dit land kan waarschijnlijk zelfs Marc Dutroux een kinderdagverblijf starten als die netjes z’n straf heeft uitgezeten. Nederland is  enige land ter wereld waar staatsgevaarlijke elementen willens en wetens toegang krijgen tot staatsgeheimen.Soumaya heeft NOOIT afstand genomen van haar standpunten, sterker nog ze vindt dat ze ten onrechte veroordeeld is.Deze Sahla krijgt alle ruimte in de Telegraaf en zij rept met geen woord over spijt betuigen, verantwoordelijkheid nemen of afstand doen van haar terroristen verleden.Soumaya zou het Nederlandse paspoort moeten inleveren voor wat ze heeft gedaan. Lid zijn van een terroristisch organisatie moet niet beloond worden, uitzetting zou meer op z’n plaats zijn geweest.Wat een enorme schande voor Nederland! En wat een klap in het gezicht voor alle familie van de slachtoffers die omgekomen zijn door islamgeweld.De VVD kan zich ondertussen beter de Hofstadgroep 2.0 gaan noemen…

Fantastisch dat Geert direct de confrontatie mee aangaat!Wilders kaart een serieuze systeemfout aan; mensen met een terrorismeverleden werken gewoon bij de overheid en zelfs in het parlement. Dat is eigenlijk best achterlijk, en vooral gevaarlijk. Zeker als je weet dat bepaalde kamerleden destijds als doelwit werden beschouwd door Sahla’s clubje.D66, GroenLinks en de VVD zijn zo overtuigd van hun eigen eindeloze goedheid en gelijk dat ze een soort narcistisch elitair gevoel hebben dat ze werkelijk zonder enige uitleg of verantwoording iedereen binnen kunnen halen die ze willen, zelfs leden van terroristische organisaties. En iedereen die daar kritiek op heeft wordt gedemoniseerd als nazi’s of racist.En dit is al meer dan twee decennium hun werkwijze om een angstcultuur te kweken tegen iedereen die daar niet in meegaat.Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. Wie dat toch doet,wordt beschuldigd als racist en fascist,wordt strafrechtelijk vervolgd of vermoord zoals Pim Fortuyn…

Geert Wilders staat ook bekend als een criticus van de islam en om zijn uitspraken. Hij heeft de film Fitna gemaakt, die over de islam gaat en in deze film vat hij al zijn kritiek op de islam samen. Na de uitzending van de film begon hij bedreigingen te krijgen en na de moord op Theo van Gogh werd hij nonstop bewaakt.In de Tweede Wereldoorlog wisten de meeste Nederlanders heel goed dat het niet tegen de individuele Duitser ging, maar tegen de nazi’s. De strijd tegen de ideologie werd ten volle gevoerd. Dat staan wij ook voor tegenover de islam.De PVV zet zich in voor een vrij, leefbaar en veilig Nederland, waar mensen weer trots kunnen zijn op de Nederlandse cultuur, tradities en identiteit. Waar islamisering een halt wordt toegeroepen en het is verbazingwekkend dat de meeste burgers in linkse media-propaganda geloven en echt denken dat Wilders, zijn partij en PVV-stemmers echte fascisten zijn, terwijl dit gemakkelijk gezegd kan worden van de islam en partijen(alle linkse partijen haten Joden) die deze afschuwelijke ideologie steunen.Het is raar dat Nederland tot nu toe niet is uitgeroepen tot islamitisch kalifaat.Het Nederlandse parlement is niet minder pro-islamitisch dan het parlement in Ankara-Turkije of Teheran-Iran…

De islam is een totalitaire ideologie zoals het nazisme of het communisme,het is voor een klein deel godsdienst/religie, maar voor het overgrote deel(80%) is de islam recht, staatkunde en regelgeving.Een godsdienst of levensbeschouwing die alle aspecten van het leven beheerst, iedere gedraging van de onderworpene voorschrijft en als kenmerk heeft dat uittreding met de dood moet worden bestraft, geen godsdienst of levensbeschouwing is, maar een totalitaire ideologie.De Koran is een fascistisch boek en zou het verboden moeten worden, net zoals Mein Kampf van Hitler.De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood!Het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.En als niet snel het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.De huidige vrije westerse wereld is in ‘staat van rebellie of oorlog’ zolang het zich niet overgeeft en onderwerpt aan de islam.Nexit! 

Waar is de ISLAM, daar zijn problemen,al 1400 jaar…

Het infiltreren van bestaande westerse partijen zoals b.v. D66,Groenlinks en deze vervolgens overnemen past prima in de de doctrine van de Moslimbroederschap.Kauthar Bouchallikht als lid van GroenLinks is de eerste vrouw met een hoofddoek in de Tweede Kamer.Zij heeft meermaals meegedaan aan mediatrainingen die door leden van het Moslimbroederschap georganiseerd werden.De Nederlandse tak van deze terroristische organisatie werd door haar vader opgericht, en werkt actief aan de globale islam. Uit de Facebook-pagina van FEMYSO(jeugdorganisatie van van de Moslimbroederschap) blijkt dat Bouchallikht al in 2016 en 2017 als bestuurslid fungeerde.In 2018 was Bouchallikht nog aanhanger van NIDA, een islamofascistische partij, die ook banden heeft met het Moslimbroederschap…..

Antisemieten marcheren door Amsterdam…

Het is echt heel simpel: hoe meer moslims in Nederland, hoe meer druk er uitgeoefend zal worden op moslims om te conformeren aan de sharia, en hoe meer druk er op de samenleving in het algemeen zal worden uitgeoefend om ons te conformeren aan bepaalde islamofascistische gedragingen.Tradities als Sinterklaas en Kerstmis verliezen hun glans, en worden vervangen door het islamitische Suikerfeest, waardoor een belangrijk bindmiddel tussen generaties en tussen vroeger en nu verdwijnt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoe Nederland op twee fronten gevaar loopt:de toenemende invloed van de Europese Unie en de islamisering, die het gevolg zou zijn van de ‘massa-immigratie’ uit islamitische landen

  1. Pingback: Hoe Nederland op twee fronten gevaar loopt: de toenemende invloed van de Europese Unie en de islamisering, die het gevolg zou zijn van de ‘massa-immigratie’ uit islamitische landen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s