Tweede Kamer in Den Haag begint steeds meer op een terroristenclub te lijken

Nederlandse en West-Europese politici met behulp van islamitische kiezers een vijandige links-liberaal politiek tegen hun eigen volk al jaren bedrijven.West-Europa bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij de nieuwe, vooral islamitische, bevolkingsgroepen de autochtone Europeanen successievelijk vervangen.In 1945 leefden er nog maar 600.000 moslims in heel Europa, nu zijn dat al meer dan 50 miljoen en de historisch grootste massa-immigratie uit de menselijke geschiedenis duurt onverminderd voort: ieder jaar stromen er ongeveer een miljoen islamitische migranten naar Europa om het continent te islamiseren-veroveren.Deze niet anders dan vijandig te noemen gigantische bevolkingsuitwisseling werd en wordt door Europa´s eigen politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de autochtone Europeanen.Nederland is verworden tot een overvol land met open grenzen.‘Nederland is vol, ten dele overvol’, zei koningin Juliana in haar laatste Troonrede van 1979.Imigratie en asiel kost Nederland 16 miljard euro per jaar en meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederland op dit moment gaat naar niet-westerse allochtonen.Nederland en de rest van West-Europa vliegt langzaam nu in brand, terroristische aanslagen worden heftiger en levensgevaarlijke reli gekken van IS,Hamas en andere terroristische organisaties komen met de vleet binnen, gereed om te sterven voor Allah,christenen,joden en ongelovigen af te maken…

De islam is totalitaire levenswijze die geen ruimte biedt voor andere -relativerende- perspectieven. Per definitie fascistisch dominant en genocidaal onderwerpend.Jaren geleden was wereldwijd een onderzoek naar islamitische financiële instellingen, die ervan verdacht werden hun legale status te misbruiken om terrorisme te financieren. In het kader van dit onderzoek was de islamitische al-Taqwa bank in het Zwitserse Lugano in beeld gekomen.Yousef Nada was lid van de Moslimbroeders en directeur van deze al-Taqwa bank.De Zwitserse autoriteiten deden op 7 november 2001 een inval in de woning van Yousef Nada.Bij het doorzoeken van Nada’s woning werd een document gevonden dat gedateerd was op 1 december 1982 en dat sindsdien vaak ‘Het Project’ wordt genoemd. Wat dit document zo beangstigend maakt, is dat het een langetermijnvisie bevat waarin de culturele invasie van het Westen wordt uitgewerkt.Dit document had gefungeerd als een soort van blauwdruk voor de Europese Moslimbroeders, waarin allerlei tactieken werden besproken om hun doelstellingen in Europa te verwezenlijken.De contraterrorisme-expert Oliver Guitta omschreef ‘Het Project’ als het geheime plan van de Moslimbroeders ,,om islamitische regimes in het Westen te installeren via propaganda, prediking en indien noodzakelijk geweld”…

‘Het Project’ omvat:Netwerken met en het coördineren van acties met gelijkgestemde islamistische organisaties.Het vermijden van open allianties met bekende terroristische organisaties en individuen om de schijn van “gematigdheid” op te houden.Het vermijden van lokale, nationale en globale conflicten met Westerlingen die op de lange termijn het vermogen om de islamistische machtsbasis in het Westen uit te breiden schade zouden kunnen berokkenen of die een negatieve reactie tegen moslims zouden kunnen veroorzaken.Het creëren van uitgebreide sociale netwerken van scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen die de islamitische idealen zijn toegedaan, zodat moslims in het Westen constant in contact staan met de beweging.Dawa zoals beoefend door radicale islamisten, gebruikt een breed scala aan mechanismen om hun doel, het opleggen van islamitische wetten (sharia) aan de samenleving, te bevorderen.Dawa is voor de islamisten van vandaag wat de ‘lange mars door de instellingen’ was voor de twintigste-eeuwse marxisten. Het is van binnenuit ondermijning – misbruik van godsdienstvrijheid om die vrijheid te ondermijnen.Het uiteindelijke doel van dawa is om de politieke instellingen van een vrije samenleving te vernietigen en ze te vervangen door de sharia-wetgeving…

Het onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar de Moslimbroederschap in Nederland (vergaderjaar 2009–2010, 29 614, nr. 25) bevat dit:Er bestaan verschillende beelden over de Moslimbroederschap in Europa. Enerzijds wordt de gematigde koers van de Europese Moslimbroederschap gezien als een bewuste, misleidende strategie om op lange termijn de invoering van de islamitische wetgeving (sharia) en de islamitische staat in Europa te realiseren. Anderzijds leeft de inschatting dat de Moslimbroederschap oprecht een gematigde koers vaart en zich verder zal hervormen onder invloed van de Westerse democratie.Zowel uit wetenschappelijke publicaties als uit andere informatie die de AIVD ter beschikking staat blijkt dat de Federation of Islamic Organisations Europe (FIOE) gezien kan worden als de koepelorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa.De FIOE heeft een sturende rol binnen de Europese Moslimbroederschap en bepaalt het centrale beleid, dat lokaal wordt uitgevoerd door nationale federaties.Deze Moslimbroeders vestigden zich in eerste instantie in Duitsland en hebben van daaruit een netwerk opgebouwd dat tegenwoordig vertakkingen heeft in vrijwel alle Europese landen met een islamitische gemeenschap…

De islamisering van Nederland – en de rest van Europa – is een aanval op twee fronten:Het ene front bestaat uit de islamitische “Einsatzgruppen” van IS,Al-Qaida,Hamas en door jihadwaanzin en indoctrinatie verziekte “eenzame wolven”. Die zorgen met hun intimidatie, hun dreig-praktijken en hun bloedige terreur voor de “Einschüchterung” van de mensen en hun vertegenwoordigers in de politiek. Want zo lang als er koppen letterlijk over straat rollen durven burgers, journalisten en politici nauwelijks nog kritiek te leveren op deze nazi-praktijken.Het tweede front bestaat uit de “vriendelijke gezichten”: glad geschoren politici en bestuurders in nette pakken en rap van de tong gesneden jonge hoofddoekmeiden zoals Kauthar Bouchallikht(GroenLinks), die hun brutaliteit en dominantie ontlenen niet alleen aan de op niets gestoelde superioriteit van hun fascistische “geloof”, maar vooral ook aan de schuchterheid en de laffe toegeeflijkheid van hun westerse omgeving…

Terroristische organisatie Moslimbroederschap is er onlangs in geslaagd om te infiltreren in het Nederlandse parlement.Het islamofascisme wordt offcicieel salonfähig in Nederland.Kauthar Bouchallikht(GroenLinks), die lid is van de Moslimbroederschap zit al in het Nederlandse parlement.Nog even en ze zitten met geladen AK47’s in de blauwe stoeltjes.Kauthar zit gewoon doodleuk in de 2e Kamer met een hijab op haar hoofd,maar iedereen weet dat iemand met hijab of met hoofddoek dient Allah,niet het Nederlandse volk en de Nederlandse staat.Het doel is om delen van de sharia(verplichte sluier van de vrouw) in onze wetgevende en wetuitvoerende organen binnen te loodsen en maatschappelijk aanvaard te krijgen om dan later andere elementen van de sharia in onze grondwet te laten invoeren.Kauthar was onlangs ook bij een antisemitische protest(waar antisemitische leuzen werden meegedragen en waar ook vlaggen met hakenkruizen te zien),waarbij Israël wordt vergeleken met nazi-Duitsland.Antisemitisme van rechts wordt keihard aangepakt in West-Europa,maar vanuit links nooit -de grootste antisemitische ideologie de islam blijft volledig buiten schot.Jodenhaat verpakt in anti-semitisme, anti-zionisme en complottheorieën woekert al jaren voort als een schimmel door West-Europa…

We worden belazerd door de overheid en linkse naïevelingen.Sigrid Kaag(D66) heeft met haar hoofddoek niet alleen de culturele waarden van Nederland in het buitenland verraden, maar met het toelaten van IS-gerelateerde hoofddoekjes in de Twee Kamer verraadt ze ook nog eens de culturele waarden van Nederland in ons laatste bastion.Het fundamentalistische D66-Tweede Kamerlid Fonda Sahla is eerste vrouw met hoofddoek in parlement,die met haar zusje Soumaya Sahla maakte nog een triomfantelijk selfie met een soort burka in de 2e Kamer.Een veroordeelde terrorist zoals Soumaya Sahla is al jaren adviseur van de VVD,die liep vrij rond in de Tweede Kamer.Ze was lid van de terroristische Hofstadgroep en had zelf nog een mitrailleur.Deze terrorist heeft helemaal geen spijt betuigd, zelfs gesproken over een show proces en het is onbegrijpelijk dat de VVD toch deze terrorist in de partij opneemt.Mark Rutte heeeft lak aan het gewone volk en Nederland. Alleen het behoud van de macht en zijn Torentje interesseert hem.Ongelofelijk dat dit soort figuren de Nederlandse politiek vertegenwoordigen…

Marxisme heeft voor steeds zwakkere en dommere Europese generaties gezorgd. De huidige generatie helpt zelfs actief mee met haar eigen langzame genocide en is volkedig blind en doof voor de realiteit en het gevaar. Alsof de kippen het hok openzetten voor de vossen onderwijl “wir schaffen es” kakelend.Weinige Nederlanders beseffen dat het een geregisseerde overname op zgn. vreedzame wijze is hier in Nederland!Alle landen,waaronder Nederland, die de islam niet als officiële staatsreligie hebben aangenomen en hun seculiere wetten niet ondergeschikt hebben gemaakt aan de sharia), moeten bevochten worden.In Nederland met moslimpartijen en infiltreren in andere partijen, honderden moskeeën, islamitisch onderwijs etc. loopt ook verovering jihad-plan perfect voor hen.Ieder jaar neemt het aantal wijken toe in de Noord/West Europese steden waar moslims de meerderheid vormen of een steeds groter deel van de bewoners van die wijk vormen. Daarmee neemt ook hun politieke macht toe.De MSM zijn al jaren geleden overgenomen door de marxisten en preken al jaren het allerbeste over massamigratie en de islam.NEXIT!Stem rechts als uw land u lief is!

Israëlische undercover infiltreert Europese Moslimbroederschap als Syrische vluchteling.West-Europa is uitgeleverd aan de Religie van de Haat en de Achterlijkheid door nog achterlijkere, laffe en politiek-correcte politici. En de sukkels van burgers die erop stemmen.In Iran ten tijde van de Iraanse Revolutie in 1979 liep Links volop mee met de ayatollahs. Toen die eenmaal stevig in het zadel zaten was Links de eerste die de kerker/ het graf in ging. Ze hadden hun taak immers volbracht als Nuttige Idioten.Naïeve linkse mensen nog steeds denken dat islam “vrede” betekent en een religie is, i.p.v. een veroveringsideologie onder de naam “onderwerping” (de ware betekenis van het woord islam).Die “vrede” komt pas als we allemaal met onze reet in de lucht 5 keer per dag richting Mekka bidden en onze vrouwen zijn omgesmurft tot in tenten gehulde fokfabrieken, waar nieuwe jihad-volgelingen worden geproduceerd.…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tweede Kamer in Den Haag begint steeds meer op een terroristenclub te lijken

 1. jonas-huizen says:

  Deze bewaar ik voor het weekend om te lezen, maar ik zie dat het weer een interessant artikel is.

  Liked by 2 people

 2. koddebeier says:

  De ongekozen ratten van de EU zijn altijd bezig tweedracht te zaaien en zich bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten.
  En zij proberen constant meer macht maar zich toe te trekken mede door allerlei achterlijke wetjes.
  Het is voor de burgers een verstikkend samenwerking tussen hun regering en het EU krapuul, die in het vooruit zicht van mooie EU baantjes of misschien financieel gewin er met genoegen aan meewerken.Onze grondrechten en wetten worden steeds verder uitgehold.
  Ook de Islamisering komt voor 99% op rekening van de EU en hun handlangers in de tweede kamer.
  We zouden uit de EU moeten vertrekken en ook uit organisaties zoals WEF,WHO, de NGO’s en vele anderen die alleen maar geld kosten en geen enkel voordeel opleven.
  Het huidige politieke systeem is verrot, kapot en achterhaald, de stekker moet eruit en we moeten met een schone lei opnieuw beginnen, waarbij het volk zich moet indekken tegen eigenzinnige en corrupte politici die schijt hebben aan het volk en hun verkiezingsbeloftes niet nakomen.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s