Poetin creëert een nieuwe en betere wereldorde in Oekraïne

Met de inval in Oekraïne is Poetin begonnen de verschrikkelijke wereldorde te veranderen,daarom willen Washington en Brussel nu Rusland op de knieën, net zoals in het Jeltsin-tijdperk.In de jaren ’90, net na de val van de Sovjet-Unie, was Rusland grotendeels onderdanig aan de VS en baarde hen niet veel zorgen (Amerikaanse bedrijven gingen in het land vrijwel ongestoord hun gang). Dit veranderde toen Poetin aan de macht kwam in 2000. Hij deed er alles aan om van Rusland opnieuw een grote mogendheid te maken door Russische oligarchen te bevoordelen boven buitenlandse investeerders. Uiteraard waren de Verenigde Staten daar niet blij mee.Daarom stelden zij alles in het werk om Moskou met alle middelen te verzwakken, onder meer door te verhinderen dat het met Oekraïne een onafhankelijk economisch blok zou oprichten. “Zonder Oekraïne is Rusland niet langer een imperium.Voor Moskou betekent het herstel van de controle over Oekraïne – een land met 52 miljoen inwoners, overvloedige hulpbronnen en toegang tot de Zwarte Zee – de middelen vrijwaren om opnieuw een machtige imperiale staat te worden”, zei strateeg Brzezinski in 1997…

De integratie van Oekraïne in de Navo is ook bedoeld om Rusland te verzwakken.In 1997 schreef Zbigniew Brzezinski, een van de meest invloedrijke Amerikaanse strategen, dat de samenwerking van de Navo met Oekraïne “de geostrategische ruggengraat van Europa zou kunnen worden”.Vanaf 2007 heeft het Amerikaanse Congres (parlement) Oekraïne financieel geholpen om zijn toetreding tot de Navo te vergemakkelijken. Kort voor de 20ste Navo-top in 2008 ging toenmalig VS-president George W. Bush naar Kiev. Hij verklaarde er publiekelijk dat hij Oekraïne graag bij de Navo zou zien.Zo lezen we ook in een verslag aan het Amerikaanse Congres uit 2008 dat het lidmaatschap van Oekraïne “een garantie zou zijn tegen mogelijke Russische pogingen om zijn ‘imperium’ nieuw leven in te blazen”Washington beschouwt het Oekraïense NAVO-lidmaatschap als de sleutel tot de regionale en wereldwijde dominantie van de VS…

De wortels van de  oorlog in Oekraïne liggen dus in de uitbreiding van de NAVO.Jack F. Matlock Jr., Amerikaanse ambassadeur in de Sovjet-Unie van 1987-1991, waarschuwde in 1997 dat de uitbreiding van de NAVO “de meest diepgaande strategische blunder was, ” die de ernstigste veiligheidsdreiging zouden kunnen veroorzaken”.De minister van Defensie, William Perry, die in zijn memoires uitlegt dat de uitbreiding van de NAVO voor hem de oorzaak is van “de breuk in de betrekkingen met Rusland” en dat hij er in 1996 zo tegen was dat “ik, in de kracht van mijn overtuiging, overwoog ontslag te nemen”.Na de val van de Muur zijn er door Europese en Amerikaanse leiders verschillende uitspraken gedaan dat de NAVO niet zou uitbreiden naar het oosten.Er bestaat een notitie uit 1990 waarin de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker optekende dat de NAVO ‘geen inch oostwaarts zou opschuiven’.Volgens de expert begonnen de problemen rond Oekraïne eigenlijk op de NAVO-top van Boekarest in april 2008. Toenmalig president George W. Bush zette het bondgenootschap onder druk en kondigde aan dat Oekraïne en Georgië lid zouden worden.De NAVO heeft enorm geblunderd door de deur op een kier te zetten voor een lidmaatschap voor Oekraïne. De Russische leiding beschouwde dit als een existentiële bedreiging.Rusland eiste een schriftelijke garantie dat Oekraïne nooit deel zou uitmaken van de NAVO,maar de VS negeerde de rode lijn van Moskou en zette door om van Oekraïne een Navo-bolwerk aan de grens van Rusland te maken…

Niemand nam de bezwaren van Rusland en Poetin serieus over o.a. de bewapening van Oekraïne door de NAVO, de neonazi Azov militie en de gezamenlijke militaire oefening van de Oekraïense en NAVO strijdkrachten aan de Russische grenz.,,De NAVO heeft duidelijk de landen om ons heen gemilitariseerd.Dat vormde een dreiging voor ons land. Het Westen is jarenlang bezig geweest Oekraïne te veranderen in een “anti-Rusland” staat en het te volpompen met wapens en militaire adviseurs.Zijn wij het die raketten bij de grenzen van de VS plaatsen? Neen, het waren de Verenigde Staten die met hun raketten naar ons huis kwamen.Kiev kondigde de mogelijke aankoop van kernwapens aan en het NAVO-blok begon actieve militaire kolonisatie van gebieden die tot ons behoren. Daardoor was een voor ons absoluut onaanvaardbare bedreiging geschapen, direct aan onze grenzen.Zij zijn van plan Rusland te ontmantelen, zoals zij hebben gedaan in Joegoslavië en hebben geprobeerd te doen in Irak, Libië, Syrië en Jemen,” zei Poetin…

,,Door de NAVO naar de voordeur van Rusland te verplaatsen, hebben we een eenentwintigste-eeuwse confrontatie (oorlog) gepland”,schreef Pat Buchanan in zijn boek ‘A Republic, Not an Empire’ uit 1999.De NAVO heeft Vladimir Poetin in een hoek gedreven, waardoor hij radicaler werd. Dat zijn niet de woorden van Rusland, maar die van de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer.Volgens Jaap de Hoop Scheffer moet het Westen de Russische rode lijn respecteren.De VS zou het ook niet accepteren als Mexico en Canada lid worden van een door China geleid militair bondgenootschap of dat Rusland sluit een bondgenootschap met Mexico en Cuba en plaatst kruisraketten en militaire vliegtuigen helemaal op de grens met de Verenigde Staten.En dat is het soevereine recht van Mexico en Cuba dat te doen met Rusland.Poetin wil gewoon een militair neutrale zone om zijn landsgrenzen, meer niet…

De Oekraïense regering respecteerde een kwart eeuw lang de Russische eis(dat de NAVO niet in Oekraïne zou worden geïnstalleerd),maar in 2014 kwam er een nieuwe regering en een nieuwe oriëntatie. Dat was het gevolg van een staatsgreep die openlijk werd georkestreerd door de VS.Net als in Syrië is in 2014 een door de CIA-geleide coup gepleegd op de democratisch gekozen president Viktor Janoekovitsj, alleen is de putsch in Oekraïne ook daadwerkelijk gelukt(Film van Oliver Stone over de rol van Westerse landen in de coup-staatsgreep in Oekraïne, waarbij een democratisch gekozen president werd afgezet door nazi’s:https://www.imdb.com/title/tt5724358/).Geweld gebruikt door anonieme sluipschutters en later door het leger van de Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de bewoners van de Krim zich wilden afscheiden van de Oekraïne.Na deze staatsgreep,Washington heeft banderistische fascisten in Kiev aan de macht gebracht.De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Victoria Nuland zette niet alleen aan tot het geweld bij de Maidanopstand van de radicale groepen met nazi-insignes op hun armen getatoeëerd of op hun kleding gespeld, zij stelde zelfs voor wie de interim-president van Oekraïne moest worden.En met de nieuwe regering en haar opvolgers begonnen de onderhandelingen over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO en werd een campagne gelanceerd om het Russischtalige deel van Oekraïne, gelegen in de Donbas, in het zuidoosten van het land, te belegeren…

Met de Russische speciale militaire operatie in Oekraïne, dreigt een ontrafeling van het wereldsysteem, waarbij Oekraïne slechts de eerste steen zou zijn.Oorlog in Oekraïne is het begin van een overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een echte multipolaire wereld.“Als er ooit enige illusie was dat we konden rekenen op het Westen, is die nu volledig verdwenen.De Amerikanen willen een unipolaire wereld, die niet zal zijn zoals een globaal dorp, maar eerder een Amerikaans dorp of misschien een saloon waar de sterkste de wet bepaalt.Het Westen wordt compleet gedomineerd door de Verenigde Staten en gaat de Europese Unie machteloos mee met alle beslissingen die de VS maken.De Europese Unie heeft haar politieke soevereiniteit volledig verloren en haar bureaucratische elites dansen naar andermans pijpen, aanvaarden alles wat hun van bovenaf wordt opgedragen en berokkenen hun eigen bevolking en hun eigen economie schade.Rusland beschouwt zichzelf niet in oorlog met de NAVO, maar jammer genoeg gelooft de NAVO wel dat ze in oorlog is met Rusland.Heel wat leiders van NAVO-landen en de EU “verklaren dat Poetin moet verliezen en dat Rusland moet worden verslagen”.Naar mijn mening geloven de mensen die zulke woorden gebruiken dat ze in een oorlog zitten.En levering van wapens uit het Westen aan Oekraïne betekent dat de NAVO in feite in oorlog is met Rusland via een proxy, en die proxy aan het bewapenen is.Oorlog betekent oorlog”,zei de Russische minister Lavrov over nieuwe wereldorde…

In een strijdvaardige speech haalde Russisch president Vladimir Poetin uit naar Europa en vooral de Verenigde Staten:“Rusland heeft in februari troepen naar Oekraïne gestuurd om haar burgers en bewoners van Donbass te beschermen tegen genocide door Kiev en neonazi’s, die beschermd worden door het Westen.Nadat ze zich als overwinnaar hadden uitgeroepen van de Koude Oorlog, verklaarden de VS zich boodschapper van God op aarde,maar de tijd dat de VS en bondgenoten de lakens uitdeelden in de wereld is voorbij.Er is een einde gekomen aan het tijdperk waarin geprobeerd werd te komen tot een gecentraliseerde en unipolaire wereldorde.Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan, de unipolaire wereldorde komt niet meer terug en de koloniale  manier van denken heeft gefaald.In deze nieuwe wereldorde zullen machtige en soevereine staten zoals Rusland de regels opstellen.Niet-westerse landen worden behandeld als kolonies en de bevolkingen daar als tweederangsburgers.Wie niet blind volgt, wordt gestraft met economische sancties of zelfs in zijn bestaan bedreigd.” Het vernietigen van soevereine landen en het doden van talloze miljoenen mensen is voor “onze” westerse wereldleiders blijkbaar het offer dat gebracht moet worden om hun doel(Nieuwe Wereld Orde) te bereiken.De NAVO is een oorlogsmachine die niets dan dood-massamoorden,vernieling en chaos brengt, wat mede mogelijk gemaakt wordt door westerse criminele politici en de westerse criminele mainstream media.Niet in Poetin schuilt het gevaar, maar in de politiek van Washington en Brussel.

Een ding is duidelijk, het volk van de Ukraine is verkracht en misbruikt voor de doelstellingen van het westen.De VS hebben de onrust in Oekraïne laten oplaaien als een middel om het oorspronkelijke NAVO-project te vernieuwen en te versterken – Duitsland moest liggen, Rusland moest ophoepelen en de VS opkomen.Nederland wordt meegetrokken in een internationaal conflict waar we niets mee te maken hebben. Als Nederland oproept tot de-escalatie, waarom spreekt Nederland dan wel steun uit voor een EU-trainingsmissie in Oekraïne en waarom onderzoekt het kabinet een Nederlandse bijdrage?We zijn Oekraïne gewoon geen militaire bijstand verschuldigd en het conflict om de Donbas is niet ons conflict.Biden stuurt nu Oekraïne, de VS en de Europese Unie richting het zoveelste geopolitieke debacle.En als Europa enig inzicht heeft, zal het zich losmaken van deze Amerikaanse debacles inzake buitenlands beleid.Het is vooral Europa, onze economie en onze werkende bevolkingen die lijden onder deze oorlog in Oekraïne en de sancties, terwijl de VS ver van het slagveld liggen en hun wapen en schaliegasproducenten de Europese contracten binnenrijven.

De VS leek na de Koude Oorlog de wereld voor zich alleen te hebben,precies zoals nazi-Duitsland ooit wilde.Na de val van de Sovjet-Unie gooide de VS de remmen los. De invasie van Panama op het einde van 1989 was een vingeroefening voor wat nadien zou volgen. Kort nadien waren Irak, Joegoslavië en Somalië aan de beurt. Later zouden Afghanistan, Jemen, Libië,Syrië en Oekraïne. Naast openlijke militaire interventies voerde de VS ook in toenemende mate ‘hybride oorlogen’ of ‘kleurenrevoluties’ om regimewissels door te voeren.Daarnaast werden meer dan twintig landen onderworpen aan economische sancties.NAVO-landen zijn ook verantwoordelijk voor miljoenen doden over de hele wereld en niemand werd verantwoordelijk gehouden voor deze misdaden.De VS zijn het enige land ter wereld dat een wet heeft die het leger toestaat naar Den Haag te gaan om elke Amerikaanse soldaat die door een ander land naar het Strafhof zou worden gezonden op beschuldiging van oorlogsmisdaden militair te ontzetten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Poetin creëert een nieuwe en betere wereldorde in Oekraïne

 1. Pingback: Poetin creëert een nieuwe en betere wereldorde in Oekraïne | E.J. Bron

 2. bobzelf says:

  GENIAAL , 1 KLEIN MINNETJE . DE USA BEGON AL IN 2004 MET THE ORANGE REVOLUTION

  VERDER OP DE SCHOUDERS , GAAF STUK
  EN DE MEDEDELING ??

  BREZINSKI IS SAMEN MET MC. CAIN THE BIGGEST WAR ASSHOLES IN THE WORLD

  MC CAIN IS AL EFFE DE PIJP UIT, DIE REGELDE HET SCHIETENDE UKRAINE LEGER VOOR DE DONBASS
  EN DE NAZI SS AZOVREGERING IN KIEV

  GAAF , GEWELDIG

  OOM BOBZELLUF

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s