Nederlandse migratiedeskundige Jan van de Beek voorspelt dat in 2070 in Nederland de ‘autochtone bevolking’ een minderheid in eigen land is

Volgens diverse rechtse feitelijke beweringen wordt in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn ‘een minderheid in eigen land’ worden en haar eigen volkscultuur vervangen door de cultuur van de immigranten. In 2020 noemde PVV-Kamerlid Emiel van Dijk de voorgestelde asielprocedure van de EU een “omvolkingspact” en Martin Bosma betoogde eerder al dat “we door de massa-immigratie een minderheid in eigen land worden.” De blanke Europeaan zal door immigratie (‘omvolking’) ten onder gaan, aldus de Hongaarse premier Orbán. De oplossing? Hongaarse gezinnen moeten meer kinderen krijgen.“Hongaren zijn geen gemixed ras en willen het ook niet worden,zei Orbán” Hij weet exact wat de globalistische elite in de hoge rangen van de EU(SSR) en op de achtergrond aan het doen is met ons prachtige Europa…

Al in het jaar 1925 definieerde Richard Coudenhove-Kalergi(was een Oostenrijks-Japans schrijver, politicus en stichter van de Paneuropese Unie) de toekomst voor een nieuw Europa in zijn boek ‘Practical Idealism’. Zijn plan:“De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.”De racistische filosofie van Kalergi-plan  met zijn open grenzen en omvolking geldt als het handboek van de EU.Een deel van de Europese leiders voeren al jaren zijn plannen(onder het mom van ‘diversiteit’) exact zo uit.Om de bevolking van Europa flink in de maling te nemen zegt Merkel nu dat haar immigratiebeleid en het integreren van buitenlandse culturen hopeloos heeft gefaald en het een vergissing is geweest om zoveel immigranten binnen te laten en ze simpelweg ongemoeid in Duitsland te laten wonen, zonder dat er dwingende verplichtingen waren voor hen om te integreren. Merkel heeft precies dat gedaan wat Kalergi met zijn racistische filosofie geoogde. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden…

Op 11 december 2018 heeft de Nederlandse globalist Mark Rutte- zonder ook maar enige inspraak van de Nederlandse bevolking- nog het vervloekte VN- Marrakesh Immigratiepact ondertekend. Dit pact is een onomkeerbare stap in het volledig uit handen geven van het nationale immigratiebeleid en zal onvermijdelijk een immigratie-invasie op gang brengen.Volgens prognoses van het CBS heeft op dit moment al 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond en zal dit in het jaar 2070 42% zijn. Dit is dus omvolking pur sang.De ‘omvolkingstheorie’ stelt dat immigranten met een niet-westerse achtergrond langzaam de westerse samenleving vervangen.De afgelopen twintig jaar is de bevolking van Nederland met ruim 1,5 miljoen inwoners gegroeid, waarvan 96% een migratieachtergrond heeft.Die cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Nederland bezwijkt aan de massa-immigratie van de kabinetten-Rutte,omdat onze grenzen staan al jaren wagenwijd open. Iedereen komt binnen en niemand gaat er meer uit. Het is alsof wij geen Staatssecretaris Asiel en Migratie hebben…

De massaimmigratie zorgt ervoor dat Nederlanders zich steeds minder thuis voelen in hun eigen land, dat het Nederlandse volk met prachtige cultuur, gemeenschappelijke taal, geschiedenis en tradities straks niet meer bestaat. Het past perfect in de globalistische agenda(Kalergi-plan) die ons op alle fronten wordt opgedrongen.Er zijn wijken in Nederland(staten in staat-waar de wet van de Koran heerst) waar 90% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft.In 2020 hebben vreemdelingen in Nederland 4.500 misdrijven gepleegd en dat zijn 12 misdrijven door vreemdelingen per dag.Daar zaten 230 bedreigingen tussen. Er was 42 keer sprake van een seksueel misdrijf. Er was 34 keer sprake van een levensmisdrijf. Dat zijn allemaal gewoon cijfers uit Nederland.En elke asielzoeker kost Nederland meer dan een half miljoen euro.Vroeger hadden we het hier politieke vluchtelingen, die gingen terug zodra hun land weer veilig was.Nu zijn de meeste asielzoekers economische en islamitische “vluchtelingen”, die nooit terug gaan.Het zijn een stel Linkse globalistische idioten(Brusselse marionetten) die deze asieltoeristen West-Europa laten binnenstromen en ons continent totaal verruïneren.Ook de criminele media dragen een groot deel van de schuld…

Na Bangladesh en Taiwan is nu Nederland het volste land ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2.Mogelijk telt Nederland in 2060 zo’n twintig miljoen inwoners. Belangrijkste oorzaak: immigratie.Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen Nederland nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.” Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: “Nederland is vol, vol, vol”.Deze mening wordt ook gedeeld door vele buitenlandse experts. Zo verbaasde de Britse hoogleraar in de planologie prof. Barrie Needham zich reeds in 1997 over het enorme tempo waarmee in Nederland de open ruimte verdwijnt. Hij was verbijsterd dat dit alles zonder noemenswaardig protest van de burgers gebeurde.Hoewel dit berust op reeds lang bekende wetenschappelijke gegevens, was het levensgevaarlijk om er in het openbaar iets over te zeggen. Het heeft Pim Fortuyn ook het leven gekost.Het was jarenlang politiek niet correct om te zeggen dat Nederland vol was. Wie daar wat van zei, werd door linkse politici en criminele media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist.Volgens mij,extremisme is als je geweld wil gebruiken om politieke doelen te bereiken. Dat is zeg maar het tegenovergestelde van wat 90% van de rechtse partijen in Europa willen…

Alles wat zweemt naar Hollandse traditie, historie, landschap en sfeer zal straks verdwenen.”Bijna vijf eeuwen van natievorming en een duizendjarige ontwikkeling zijn door de kabinetten van Den Uyl tot en met Kok op een achtermiddag door de gootsteen gespoeld,”zei ooit Pim Fortuyn.De boeren zijn hier de enige remmende factor. Ze worden dan ook door de overheid weggetreiterd via wurgende milieumaatregelen en de terroristische aanpak van politiek opgeblazen epidemieën zoals de varkenspest, de mond- en klauwzeer en de vogelpest.Deze terreur van de globalistische en anti-Nederlandse regering in Den Haag tegen boeren duurt tot op de dag van vandaag voort.Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van heden allerlei roze-rode zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen.Door zijn overbevolking heeft Nederland de komende jaren nog eens 340.000 hectare grond nodig voor het bouwen van huizen en de bijbehorende infrastructuur. Dat is een gebied zo groot als de hele provincie Zuid-Holland. En de overheid denkt dat voor elkaar te krijgen door de boerenstand praktisch uit te roeien.Bah!Dit heet landverraad!…

Op de vraag wat de oplossing voor het migrantenprobleem, antwoordde de Hongaarse president Viktor Orban:“ze niet binnenlaten en wie binnen is naar huis sturen.Het is zo simpel.”Orban vindt dat hij de Hongaarse soevereiniteit en Europese christelijke waarden moet verdedigen tegen de terreur van de EU. En wordt Hongarije het toevluchtsoord voor ‘de authentieke Europeaan?’ Wie weet!? Orban is een leider die zonder meel in z’n mond praat een die wij in West-Europa zo node missen.Het wordt tijd dat West-Europa asielzoekers terugstuurt naar hun herkomstland.Het hele asiel beleid moet op de schop.Het beste is als heel Europa zou zeggen dat hier geen asielzoekers meer binnenkomen, waardoor die hele stroom zal opdrogen. Dat leidt er dus ook toe dat migranten op weg naar Europa niet meer hoeven te verdrinken in de zee.Personen die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten vanzelfsprekend in veiligheid worden gebracht,met opvang in de eigen regio, in veilige buurlanden, waar zij veilig kunnen verblijven in een omgeving waar ze dichter bij hun wortels blijven, totdat het in hun thuisland weer veilig is en ze weer kunnen terugkeren om hun land weer op te bouwen.Grenzen dicht voor asielzoekers levert 20 miljard per jaar op, stoppen met de stikstof maatregelen nog eens 25 miljard. Met twee simpele besluiten Nederland gered en een plusje voor de koopkracht.NEXIT! 

“Er voltrekt zich een omvolking in Antwerpen, waarbij groepen van verschillende origine het overnemen van de autochtone bevolking.Ons volk wordt vervangen door een ander volk.Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten”, zei Dewinter…

Hoogleraar: “Omvolking is gewoon EU-beleid”…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nederlandse migratiedeskundige Jan van de Beek voorspelt dat in 2070 in Nederland de ‘autochtone bevolking’ een minderheid in eigen land is

 1. Pingback: Nederlandse migratiedeskundige Jan van de Beek voorspelt dat in 2070 in Nederland de ‘autochtone bevolking’ een minderheid in eigen land is | E.J. Bron

 2. vangie1206j says:

  Ach mensen maak je niet zo druk tegen die tijd zijn de meeste van ons denk ik al overleden.
  En tegen die tijd zullen er wel een paar nucleaire oorlogje zijn uitgebroken.
  Misschien bestaat de mensheid dan al niet meer nucleair opgeblazen.
  Ik ben nu 75 en wil nog als het even kan een beetje prettig leven.
  En al die idioten die zonodig de wereld willen verwoesten wens ik zelf hel en verdoemenis.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s