In Oekraïne vecht Poetin voor een multipolaire wereldorde

Groot-Brittannië eerst en de VS (zijn opvolger), als thalassocratische mogendheden, hebben Rusland gezien als een vijand die verslagen moest worden, ongeacht het politieke regime.De laatste tijd zijn we getuige van een formidabel ideologische en informatie-offensief, aangemoedigd door de VS en de globalistische machtscentra, tegen het Rusland van Poetin. De media herhalen onophoudelijk een reeks mantra’s waarin het huidige Rusland wordt afgeschilderd als een dictatoriale hel, waar “dissidenten”, homoseksuelen en immigranten vervolgd worden.Voor linkse neoliberalen is het Rusland van Poetin een soort reïncarnatie van het “fascisme”…

Oekraïne is het nieuwste rampprojekct van de AMERIKAANSE NEOCONSERVATIEVEN.De regering van Joe Biden zit vol met dezelfde figuren die de Amerikaanse aanvallen in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011) en Libië (2011) steunden en die alles deden om Rusland te provoceren over Oekraïne.De neoconservatieve visie is gebaseerd op de vooronderstelling dat de VS door hun militaire, financiële, technologische en economische superioriteit in staat zijn de voorwaarden in alle regio’s van de wereld te dicteren.De belangrijkste boodschap van de neo-conservatieven is dat de VS alle regio’s van de wereld militair moeten overheersen en dat zij de confrontatie moeten aangaan met opkomende regionale machten die op een dag de hegemonie van de VS zouden kunnen betwisten. Daartoe moeten de strijdkrachten van de VS bij voorbaat worden ingezet op honderden militaire bases in de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om geselecteerde oorlogen te voeren tegen rivaliserende mogendheden.Neo-conservatieven steunden de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne nog voordat het officieel VS-beleid werd. Zij zagen het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als een sleutelfactor voor de regionale en mondiale suprematie van de VS…

Nu Biden Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie in de richting van een nieuwe geopolitieke ramp stuurt.En als Europa enig verstand had, zou het zich losmaken van deze rampen van het Amerikaans buitenlands beleid.Oorlog in Oekraïne is geen op zichzelf staande zaak, waarvan het uitbreken plotseling en van de ene dag op de andere gebeurde, maar een belangrijk hoofdstuk in de nieuwe koude oorlog.Een hoofdstuk waarin de belangen en wegen van Rusland en de Verenigde Staten botsen, waarin de Europese Unie verlamd is.De strijd om Oekraïne en tegen Rusland is een historische constante in de geopolitieke strategie van het Westen.Dit verklaart alles, van de onafhankelijkheidsverklaring via de Oranje Revolutie van Joesjtsjenko-Timosjenko tot de Maidan en acht jaar van intensievere voorbereiding door Kiev onder Atlantische instructeurs voor militaire operaties om Donbass en de Krim(waar de Russische bevolking woont) in te nemen.Volgens de wetten van de geopolitiek is Rusland zonder Oekraïne geen Rijk, geen pool en geen beschaving, maar met Oekraïne is het een Rijk, een pool en een beschaving.En deze formule kan vanuit twee standpunten gelezen worden – de ogen van de Zee en de ogen van het Land…

Oekraïne helemaal geen staatsgeschiedenis heeft, en dat de gebieden waarin het ligt historisch toevallig zijn en het resultaat zijn van de bestuurlijke creativiteit van de bolsjewieken. Toen Poetin de militaire operatie in Oekraïne rechtvaardigde door te zeggen dat “Lenin Oekraïne geschapen heeft,” had hij volkomen gelijk. Lenin heeft Oekraïne echter niet als zodanig geschapen, maar één van de zones van bolsjewistische controle, samen met andere. De nationaliteit moest, volgens de bolsjewistische theorie, volledig overwonnen worden in een socialistische internationale maatschappij. Lenin schiep Oekraïne en schafte het in feite onmiddellijk af.Daarom waren er na 1991 volkeren en gebieden op het grondgebied van Oekraïne met een totaal verschillende geschiedenis, identiteit, taal en cultuur.Voor de Russen is Oekraïne een van de bakermatten van de Slavisch-orthodoxe beschaving, als de bakermat van de oudste staatsorganisatie van de Oost-Slaven – Kievan Rus’…

Oekraïne is in deze strijd der giganten niet het probleem, het is de ontsteker geweest. Een ontsteker waar jarenlang aan gewerkt is, die uiteindelijk een geopolitiek systeem tot ontploffing heeft gebracht dat zich de aanwezigheid van een groot land als Rusland, met zijn rijkdom, zijn tradities, zijn cultuur, niet kan veroorloven.Het Westen creëerde al jaren een kunstmatig beeld van Oekraïne als een jonge en openlijk kwetsbare democratie, die gebukt ging onder de Russische dreiging. In feite werd er obsessief een nazi-mentaliteit in de maatschappij gehandhaafd, die onlosmakelijk verbonden was met het Atlantisme en zelfs met het liberale globalisme (hoezeer deze systemen elkaar ook tegenspreken, want het globalisme ontkent de staat, en het liberalisme elke collectieve identiteit, en bovenal de nationale identiteit).De scherpe russofobe wending van Kiev en de hele Oekraïense samenleving was het gevolg van de Maidan-gebeurtenissen van 2013-2014-een staatsgreep onder leiding van de CIA.De huidige Amerikaanse president Joe Biden, toen vice-president, en andere leden van zijn team, zoals Victoria Nuland, enz., waren zeer actief betrokken bij de omverwerping van Janoekovitsj en bij de voorbereiding van de Maidan. Het doel was hetzelfde als dat van Zbigniew Brzezinski(een Pools-Amerikaans politiek geostrateg): Oekraïne eindelijk losrukken van Rusland en de weg bereiden voor een gewelddadig conflict tussen Kiev en Moskou….

Poetin reageerde door de Krim te herenigen en Donbass te steunen, maar dit loste het probleem geopolitiek niet op. Poetin verijdelde het plan om de toetreding van Oekraïne tot de NAVO te bespoedigen, onder meer door de Russische marine uit Sevastopol te verdrijven, voorkwam genocides op de Krim en in de Donbass, maar de omvang van Oekraïne was te groot om in 2014 zijn Euraziatisch offensief voort te zetten en de verdediging van de Russische wereld tot een logisch einde te brengen. Op dat punt kwam het Land tot stilstand. Het proces van de Minsk-akkoorden was begonnen, maar uit geopolitiek oogpunt was het duidelijk dat er geen vreedzame oplossing gevonden kon worden en dat een directe confrontatie vroeg of laat onvermijdelijk zou zijn. Bovendien kreeg de Russische inlichtingendienst informatie dat de Oekraïense kant alleen maar van het uitstel gebruik maakte om een militaire operatie in Donbass en daarna op de Krim voor te bereiden.Vanaf de zomer van 2021 zijn de VS en de NAVO begonnen met de voorbereiding van een militaire operatie om de Donbass te veroveren en een aanval op de Krim. Zo is de Donbass veranderd in een machtig centrum van toekomstige militaire agressie tegen Rusland. Inclusief buitenlandse instructeurs en huurlingen.Maar,Poetin heeft niet gewacht tot begin maart, toen de operatie gepland was, en heeft als eerste toegeslagen…

“Bijna iedere oorlog in de afgelopen 50 jaar is veroorzaakt door leugens van de media. De media had er iets aan kunnen doen als ze objectief onderzoek hadden gedaan en als ze geen doorgeefluik van staatspropaganda waren,”zei Julian Assange(een Australische journalist, bekend van de oprichting van WikiLeaks).De afgelopen anderhalf jaar is Ethiopië verscheurd door een heuse burgeroorlog, die heeft geleid tot enkele miljoenen vluchtelingen en tienduizenden doden. Maar het wereldpubliek van westerse landen weet er nauwelijks iets van.Criminele westerse media en westerse politici zijn niet geïnteresseerd in deze tragedie.Deze criminele media werken nu mee-met de politieke elite- aan oorloghitsing in Oekraïne,zoals ze logen over de zogenaamde massavernietigingswapens in Irak en de gifgasaanval in Syrië.Trump besteedde niet veel aandacht aan de groei van de Russische soevereiniteit, hij was geen overtuigd Atlanticist en oordeelde over de bescheiden prestaties van de Russische economie, die vanuit zijn standpunt, geen ernstige bedreiging voor de VS vormden; de Krim kon hem niet schelen, hij was veel meer bezorgd over China,die Biden nu in de armen van Rusland heeft geduwd…

Biden daarentegen is een overtuigd Atlanticist en globalist, en is zich er terdege van bewust dat elk Russisch succes bij de uitbreiding van zijn invloed een uitdaging vormt voor de globalisering, de unipolaire wereld en de Amerikaanse fascistische  hegemonie.Tegen het monopolaire imperialisme van de VS, dat de mondialisering de gedwongen amerikanisering van de hele wereld noemt, is het te hopen dat er een multipolarisme ontstaat, d.w.z. een nieuwe multilaterale orde die een nieuw evenwicht schept en zo weerstand kan bieden aan het imperialisme van de VS.Een wereld met verschillende natiestaten, die zelfs met elkaar in conflict zijn, beter voor de idee van de rede dan een universele monarchie die ze allemaal onderwerpt, waardoor de wereld in anarchie ontaardt.Daarom moeten wij meer dan ooit hopen op een geallieerd Rusland(ook West-Europa), soeverein in alle opzichten, van het militaire tot het monetaire, van het culturele tot het politieke, d.w.z. in staat om weerstand te bieden zonder te zwichten voor de voornaamste vijand, namelijk het imperialisme-fascisme van Washington. Heel Europa zou zich eindelijk moeten bevrijden van het smerige imperialisme van Washington, dat het sinds 1945 tot een kolonie heeft gemaakt, en zich openstellen voor een multipolair perspectief.Europa is al jaren niet een beschaving.Zij staat in dienst van het turbokapitalisme en haar interne tegenstrijdigheden hebben geen ander effect dan chaos te verspreiden.Nederland is geen bondgenoot van Washington, het is een kolonie van Washington!

Wij zijn echter getuige van een wereldwijde geopolitieke transformatie. De 500-jarige periode van geopolitieke dominantie van het Westen loopt ten einde door de opkomst van Azië.

Onder de Arabische en moslimlanden hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een pro-Russische houding aangenomen.Uiteindelijk zijn de slachtoffers van de crisis vooral de lagere Europeanen, die hun energierekeningen tot nog hogere niveaus zien stijgen.

„Onze buitenlandse schuld is 35 miljard dollar en we sturen geld naar Oekraïne.Biden heeft de VS veranderd in een arm land dat niemand nu respecteert”, zegt Trump

Aanstaande president Trump STEUNT DE BOEREN. “We stand with the peaceful Dutch farmers who are bravely fighting for their freedom”.Volgens de voormalig president strijden de Nederlandse boeren tegen de ‘klimaattirannie van de Nederlandse overheid’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to In Oekraïne vecht Poetin voor een multipolaire wereldorde

  1. Pingback: In Oekraïne vecht Poetin voor een multipolaire wereldorde | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s