Monthly Archives: August 2022

Met dank aan Mark Rutte,Nederland bestaat straks gewoon niet meer

De regeringen onder leiding van Mark Rutte al jaren verraadt Nederland,die verworden is tot een overvol land met open grenzen, waar criminelen, de mocromaffia en het straattuig vrij spel hebben en de gewone Nederlander in de steek is gelaten.Verblind door … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Sinds 2014 volgt Oekraïne hetzelfde scenario als nazi-Duitsland in 1938.

Om het conflict in Oekraïne te begrijpen moet je op z’n minst terug gaan tot 2014. Oekraïne heeft op dat moment nog een neutrale positie. Het wil goede banden houden met zowel de EU als Rusland.Toen de Europese Unie eiste … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Washington en zijn marionetten in Brussel vechten eigenlijk in Oekraïne tegen Europa, niet tegen Rusland

Het belangrijkste conflict in de wereld van vandaag is tussen de Verenigde Staten en Europa, niet tussen de Verenigde Staten en Rusland.Vandaag de dag is de grootste vrees van de Verenigde Staten een systeem voor de koppeling en afwikkeling van … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

We moeten af van het probleem dat islam heet

Door een misdadig opengrenzenbeleid, werd samen met miljoenen niet-Europese immigranten ook een ”religie” in West-Europa geïmporteerd- de islam,waarvan vele basisprincipes haaks staan op de essentie van onze Europese beschaving. De islam is een als godsdienst vermomde totalitaire, onverdraagzame en gewelddadige politieke veroveringsideologie. Ze … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Washington,Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de hele wereld

In Oekraïne heeft alleen het hegemonisme van de Verenigde Staten belang bij deze oorlog. “Dit is geen lokaal conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar een proxy-oorlog tussen Rusland en het hele Westen.Poetin is niet gek en we spelen met vuur.Het zal … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Covid-19 is gemuteerd in wereldtotalitarisme en een misdaad tegen de menselijkheid

Tijdens de coronacrisis,we zijn beland in een wereld, waarin vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking onder druk kwamen te staan. Een wereld waarin we elkaar nodig hadden, maar steeds meer vereenzaamden en polariseerden, terwijl we allemaal niets liever willen dan in … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments