Washington en zijn marionetten in Brussel vechten eigenlijk in Oekraïne tegen Europa, niet tegen Rusland

Het belangrijkste conflict in de wereld van vandaag is tussen de Verenigde Staten en Europa, niet tussen de Verenigde Staten en Rusland.Vandaag de dag is de grootste vrees van de Verenigde Staten een systeem voor de koppeling en afwikkeling van handelstransacties dat de EU, het Middellandse-Zeegebied (Noord-Afrika en West-Azië) en Rusland verenigt. De uitvinding van de Russische invasie in Oekraïne (knap overdreven door de op Europese bodem aanwezige collaborateurs, zowel op politiek als journalistiek niveau) had (en heeft) juist tot doel deze hypothese af te wenden. Vijfentwintig jaar geleden schreef Zbigniew Brzezinski, dat voor de VS de controle over het Euraziatisch continent essentieel was om de hegemonie te kunnen behouden. Een nauwe samenwerking tussen Europa en Rusland moest ten alle prijze vermeden worden.Het voorbije decennium groeiden er sterkere economische relaties tussen Europa en Rusland. Deze oorlog in Oekraïne buigt die trend om in zijn omgekeerde…

De Amerikaanse president Biden stelt zichzelf voor als een verdediger van de vrede en een als vriend van het Oekraïense volk.Maar de VS geven niet om Oekraïense vrijheid of Oekraïense levens. Zij willen hun Euraziatische geostrategische hegemonie versterken en om dat doel te bereiken zouden zij zo nodig vrolijk elke Oekraïner levend verbranden.In de ogen van de strategen van de NAVO en de VS is Rusland slechts het voorgerecht. De NAVO hoopt dat het Russische leger zich in Oekraïne zal vastlopen en zijn krachten zal verspillen. Als alles volgens plan verloopt, zullen sancties en diplomatiek isolement uiteindelijk Vladimir Poetin van de macht verdrijven. Daarna zal in Moskou een bevriend regime worden geïnstalleerd dat zich naar de wensen van de VS plooit.Het Atlantisch Bondgenootschap is eigenlijk een ongelijk bondgenootschap. Het is een dwangmiddel tegen Europa om het te beletten onafhankelijk te worden, zich werkelijk te verenigen en zich naar het Oosten te richten. Het is geen toeval dat volgens Zbigniew Brzezinski(tpoadviseur van verschillende VS-presidenten) de oostwaartse uitbreiding van de NAVO de invloedssfeer van de VS in Europa zou hebben vergroot en een even grote als verenigde Europese Unie zou hebben doen ontstaan, die bijgevolg voor de hegemoniale macht gemakkelijk te controleren zou zijn geweest.Rusland, zelf deel van Europa, heeft de militaire macht. United, ze zouden een absolute reus zijn. Iets wat de VS nooit zou kunnen tolereren. Daarom bevindt de echte vijand van het oude continent zich niet in het Oosten, maar in het Westen…

De oorlog in Oekraïne versterkt ook de Europeanisten, die doen alsof ze “macht” spelen, terwijl ze zich alleen maar, met de ijver van de hulptroepen, in het grote Amerikaanse spel voegen.Hoewel de oorlog wordt uitgevochten op het Europese continent, wordt de toon niet gezet door de Europese Unie, maar door de NAVO die wordt gecontroleerd door de VS. De Europanen staan erbij en kijken ernaar.De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), met in haar zog de wapenindustrie die voor haar miljardenwinsten op deze organisatie is aangewezen, is de meest agressieve en gevaarlijkste militaire alliantie op deze planeet geworden.Deze organisatie is uitgegroeid tot een globale oorlogsmachine met activiteiten in Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Afrika en Azië.De afgelopen kwarteeuw voerde de NAVO oorlog tegen Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, met meer dan twee miljoen doden als gevolg. En met een springlevende en uitgebreide alliantie mogen we ons aan nog veel meer militaire avonturen verwachten.De NAVO en de militaristen hadden echter nooit de intentie om het vredesdividend in ontvangst te nemen.Een wereld die langs diplomatieke weg bestuurd wordt met respect voor invloedssferen en in onderlinge samenwerking was niet wat de organisatie in gedachten had.Ze had het vaste voornemen om in business te blijven. En haar business is oorlog. Dus breidde ze haar oorlogsmachine uit tot ver buiten de Europese grenzen en stortte zich in een oeverloos antagonisme tegen Rusland…

„Vrede in Oekraïne is in handen van de NAVO en Joe Biden.Oekraïners kunnen morgen stoppen met sterven als de VS met Rusland gaan zitten en vrede sluiten,maar het Westen besloot te vechten ‘tot de laatste Oekraïner’ omdat er een fortuin kan worden verdiend met de verkoop van wapens, terwijl de Amerikaanse elites de wereld willen regeren en dat is het gevaarlijke aan het Amerikaanse buitenlands beleid. Je kunt de wereld niet regeren, Joe Biden, dat is onzin,”zei Pink Floyd mede-oprichter en Britse rocklegende Roger Waters in een interview voor RT. Waters wees ook erop dat „de huidige president van Oekraïne, Vladimir Zelensky, op het podium stond om zich aan de akkoorden van Minsk te houden en de burgeroorlog te beëindigen die begon na de illegale staatsgreep in Kiev in 2014.Maar,op het moment dat Zelensky werd gekozen, zette iemand een globalistische pistool tegen zijn hoofd en hij veranderde van gedachten en hij deed niets van dat alles.” De oorlog in Oekraïne heeft in de eerste plaats tot gevolg dat Rusland voorgoed van Europa wordt afgesneden. Dat is wat de Verenigde Staten wilden, zoals Zbigniew Brzezinski in zijn tijd heel goed uitlegde…

Met de sancties tegen Rusland – op bevel van Washington, schiet Europa zichzelf door het hoofd.Door deze sancties worden bijna alle andere economische banden tussen Rusland en Europa doorgeknipt.De energieprijzen rijzen nu de pan uit in Europa.Biden besluit dat de North Stream 2 gaspijpleiding moet worden geblokkeerd, waardoor Europa gedwongen wordt energie op te geven die niet alleen essentieel is voor de verwarming van woningen, maar ook voor het functioneren van de hele economie.Europa, dat kreunt onder de hoge olie en gasprijzen en moet leven met de vrees dat Rusland zijn leveringen wel eens volledig zou kunnen stopzetten, stevent af op een recessie.Voor de winter dreigen er belangrijke gastekorten. Dat zal niet alleen veel ellende veroorzaken, het verhoogt ook de kans op een economische recessie.Ondertussen ziet Rusland zijn schatkist vollopen en zijn roebel versterken door de fenomenale gasprijzen.De EU zotten in Brussel moesten zo nodig Russisch gas en olie boycotten, als blinde idioten lieten ze zich hersenspoelen door Zelenski en Biden, nu zien we de gevolgen daar van…

Oekraïne is bezet door de VS en haar aanhangers de EU-NAVO. In Oekraïne zit een marionetten regering, geïnstalleerd door de VS en EU, o.l.v. en gesponsord door Soros en andere globalisten. De huidige president Joe Biden, was tijdens de Maidan coup van 2014, vice-premier, onder de regering van Obama.Toen de coup, helaas met succes gelukt was, heeft Joe Biden, samen met zijn drugs verslaafde zoon Hunter Biden, allerlei “vieze” dealtjes opgezet in Oekraïne, de verslaafde zoon ontving geld omdat hij in het bestuur van Burisma (waarschijnlijk nu nog) zat, het grootste gas bedrijf van de Oekraïne en zo heeft de huidige President van de VS en zijn familie belangen in de Oekraïne en wil het met alle geweld beschermen van die akelige Russen.Dit is maar een voorbeeld van de vele “vieze’ zaakjes waar de Westerse globalisten bij betrokken zijn.De mainstream media vertolkte bijna unisono de visie van de NAVO. Afwijkende geluiden vanuit de vredesbeweging of academische wereld komen nauwelijks aan bod.Voor de oorlog werd Oekraïne afgeschilderd als ‘het meest corrupte land’ van Europa. Vandaag is het land het toonbeeld van liberale idealen.Voor het conflict was er sprake van een probleem met neonazi’s.Naderhand werden die groepen afgeschilderd als helden…

De militaire operatie in Oekraïne is de bevrijding voor Europa, hoop gloort, het is niet alleen voor Oekraïne bedoeld, maar is vooral een aanval op de Westerse elite, die eindelijk moet stoppen met oorlogen, onderdrukking, machtsvertoon en vooral stoppen met uitmoordingen en de oneerlijk verdeling van rijkdom.West-Europa is nu zwak, de leiders volgen een verkeerde agenda-zoals de invoering van vaccinatiepaspoorten en Orwelliaanse systemen van totale bewaking-,opgelegd door het WEF en andere instituties, met nazi ideologieën, zoals euthanasie en het decimeren (de- populatie) van de autochtone bevolking, met ”vluchtelingen” en LGBTH agenda, waar het “gewone” abnormaal is en omgekeerd. Het geloof voor de autochtone bevolking belachelijk heeft gemaakt en zo vreemde geloven het land binnen te laten, zoals koningin Maxima eens zei ” de echte Nederlandse identiteit bestaat niet”, wel de Argentijnse, het land waar zij vandaan komt. Maar Maxima is natuurlijk onderdeel van de globalisten…

Globalisme-liberalisme is een besmetting. Het maakt mensen eigenlijk kreupel. De mensen wordt gezegd: alles mag, u bent een individu, u hebt geen collectieve identiteit. En een mens gelooft, valt er voor. En hij verliest alle menselijkheid, wordt als een maniak, als dat westerse deel van de mensheid.Wij leven in een totalitaire liberale wereld, met een totaal fanatieke linkse racistische en nazistische ideologie, die net als die van Orwell verkondigt: liefde is haat, oorlog is vrede, armoede is rijkdom, rijkdom is armoede.De Grote Reset van de globalisten is het einde van een lange reis naar de zelfvernietiging van de mensheid. Het plan van de Grote Reset vertegenwoordigt het hoogtepunt van het liberalisme als een ideologie, die het individu bevrijdt van alle vormen van collectieve identiteit. Het begon met de bevrijding van de (katholieke) kerk, de traditionele dynastiën, daarna van naties en staten, daarna van het geslacht (genderpolitiek) en tenslotte van de mensheid, want mens zijn is ook een collectieve identiteit. ..

Vandaar de laatste fase: de overgang naar het transhumanisme, de versmelting van mens met machine, de totale migratie naar cyberspace en de overdracht van de controle aan neurale netwerken en Kunstmatige Intelligentie.Vandaag leven wij in de laatste fase van het liberalisme dat de wereld is uitgegaan. Dit is fascistisch globalisme en een unipolaire wereld,die begon met het begin van de New Age, met de verwerping van de traditionele maatschappij.De grootste bedreiging voor de mensheid komt nu van het Atlantische Westen, dat – en vooral met de nieuwe leiding van de ultra-globalist Biden en zijn liberale haviken – een kwellende unipolaire wereld en zijn afbrokkelende hegemonie blijft verdedigen.De VS worden nu geregeerd door een ultra-globalistische alliantie, die neoconservatieven verenigt met liberale haviken. Zij weten allemaal dat de unipolariteit, het mondiale liberalisme en de westerse hegemonie aan het instorten zijn en zij zijn bereid alles te doen – zelfs de Derde Wereldoorlog te beginnen – om te voorkomen dat dit gebeurt.Het Eurazianisme van Poetin is een strijd tegen het totale kwaad dat de hele mensheid bedreigt – tegen ultra-globalisten zoals Biden,Soros, Schwab, Bill Gates en de wereldwijde fascistische liberale oligarchie.

Nazi  Oekraïense troepen brachten burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in dichtbevolkte woonwijken, waaronder scholen en ziekenhuizen.Dergelijke tactieken zijn in strijd met het internationaal humanitair recht en brengen de burgerbevolking in gevaar, omdat burgerobjecten hierdoor in militaire doelen veranderen.“We hebben een patroon gedocumenteerd van Oekraïense troepen die burgers in gevaar brengen en het oorlogsrecht schenden wanneer ze opereren in bevolkte gebieden”, aldus Agnes Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.Onderzoekers van Amnesty International waren er op vijf locaties getuige van dat Oekraïense troepen ziekenhuizen gebruikten als de facto militaire bases. In twee steden waren tientallen soldaten aan het rusten, rondhangen en eten in ziekenhuizen. In een andere stad schoten soldaten vanuit de buurt van het ziekenhuis. Bij een Russische luchtaanval op 28 april 2022 raakten twee medewerkers van een medisch laboratorium in een voorstad van Charkov gewond, nadat Oekraïense troepen een basis hadden opgezet op het terrein…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Washington en zijn marionetten in Brussel vechten eigenlijk in Oekraïne tegen Europa, niet tegen Rusland

  1. Pingback: Washington en zijn marionetten in Brussel vechten eigenlijk in Oekraïne tegen Europa, niet tegen Rusland | E.J. Bron

  2. boorzalf says:

    Het is een lang verhaal, kort samen gevat die Amerikanen Europa uit trappen. En gewoon zaken gaan doen met Rusland. Is beste voor heel Europa. En Nederland uit de EU. Zodat de vissers bijvoorbeeld weer kunnen puls vissen. Maar goed de deugschapen worden elke dag door de media voor gelogen. Ik zie het somber in voor Nederland en de rest van Europa. Ik heb meelij met de jeugd.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s