Een grote klap voor de islamitische wereld,die al 1400 jaar van plan zijn de wereld te veroveren,was de stichting van de staat Israël

De oprichting van de staat Israël is niet de oorzaak van het conflict.De Arabieren willen Joden de zee in drijven, en dat wilden ze al vóór 1948.Antisemitisme bestond in het Midden-Oosten lang vóór de stichting van de staat Israël.Palestijnse Arabieren zullen ook niet tevreden zijn met een eigen staat, omdat men feitelijk een eind wil maken aan de Israël en het Joodse volk wil verdrijven uit de regio.De moslims in de landen om Israël heen willen het joodse volk daar überhaupt niet hebben.Tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in mei 1948 verkondigde Azzam Pasha, secretaris-generaal van de Arabische Liga: “In deze oorlog draait het om uitroeiing, om een massale slachtpartij, waarover later zal gesproken worden zoals over de slachtpartijen in Mongolië en over de kruistochten.”Joden horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat…

De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(‘De heerschappij is alleen voor Allah’-Koran:12:40).De stichter van de islam,Mohammed maakte een einde aan de Joodse samenleving in Medina.Uit de geschiedenisboeken van de meest gerespecteerde islamitische historici zoals Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud en Muhammad Ibn Jarir at-Tabari,was Medina ooit een Joods Arabische stad met twee Arabische en drie Joodse stammen. Binnen drie jaar dat Mohammed en zijn gevolg als “vluchtelingen” Medina werd binnen gelaten waren de drie joodse stammen uitgemoord, vrouwen en kinderen als sexslaven gebruikt en verhandeld.In het begin leefde Mohammed vreedzaam met de joden, kort na zijn emigratie of hidjra uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. In feite zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en sterke joodse gemeenschap in Medina,ontstonden er problemen, omdat de joden erg terecht zijn ideeën weigerden. Mohammed groeide snel in zijn vijandschap tegen hen, zodat hij de meeste van hen uit Medina elimineerde, of door verdrijving of door de dood…

“Vermoord de Joden waar je ze ook maar vindt. Dit is welgevallig aan Allah, de geschiedenis en de religie”,zei de Grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, in een radio-oproep aan het hele Midden-Oosten gedurende de Tweede Wereldoorlog.Tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in 1947-48 verdreven de Arabische legers alle Joden uit het land dat ze bezet hielden, inclusief de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.En als de Joden zich zoals Arabieren zouden gedragen hebben, zouden ze na de oorlog van 1947-48 alle Arabieren uit Israël verdreven hebben. Idem na de oorlog van 1967: de Joden zouden alle Arabieren uit de Sinaïwoestijn, uit Gaza, uit Oost-Jeruzalem, van de Westelijke Jordaanoever en van de Golanhoogvlakte verdreven hebben. En alle niet-Joodse heiligdommen zouden ze ontwijd hebben. Maar Israël deed niets van dat alles. Vandaag de dag is 20% van de Israëlische bevolking Arabisch. Op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza leven drie miljoen Arabieren.Deze Gaza is nu geheel ‘judenrein’.In de Knesset zetelen ook Arabische parlementsleden die Hamas(een terroristische organisatie) steunen…

Al jaren is de Hamas bezig Palestijnse kinderen op te voeden, in het leren haten van Joden, christenen, andere gelovigen en afvalligen van de islam. Kinderen leren al vroeg op school leuzen te roepen als: ‘Dood aan Israël! Vervloekt zijn de Joden! De overwinning is aan de islam!’ Ze lopen rond met islamitische symbolen en namaakgeweren. Ze worden al jong geleerd dat een martelaar worden, doordat je sneuvelt in een gevecht met Jood of een ongelovige, is het hoogste ideaal voor een moslim.Deze vorm van negatieve beïnvloeding van kinderen, betekent dat ook uit de nieuwe generatie, nieuwe vijanden voor Israël zullen groeien en de strijd dus ook in de toekomst zal worden voortgezet. En dit is nu precies de bedoeling. Ook de Arabische buurlanden zullen niet rusten voordat ze Israël van de kaart hebben geveegd.Palestijnse Arabieren zijn het slachtoffer van Arabische wereld. De rijke olielanden geven liever geld uit aan de terreurorganisaties in die gebieden, dan dat ze het zullen besteden aan ontwikkeling van deze gebieden.De Palestijnse gebieden zijn en blijven voor hen uitvalsbasissen voor de strijd tegen Israël,omdat de islam -zoals Hitler ooit wilde – de wereld wil veroveren…

Nog steeds geloven velen in de mythe van het bestaan van een louter Arabisch Palestijns volk, wiens land door Israël is ingepikt. Maar,er bestond niet een Palestijns volk en ook niet een Palestijnse staat.Uit de oudtestamentische(het Oude Testament-Bijbel) periode van de negentiende en de twintigste eeuw, op het huidige grondgebied van Israël, leefden verschillende volkeren en culturen.En meer dan 60% van het huidige Israël was woestijn.In de Bijbel wordt de stad Jeruzalem 774 keer genoemd en daarnaast nog vele keren indirect, bijvoorbeeld 162 keer als Sion.Hoewel op dit moment ongeveer dertig christelijke sekten domicilie houden in Jeruzalem, kent het christendom geen voorschrift om daar te wonen. Zelfs onder de kruisvaarders vormde Jeruzalem geen vooraanstaand wereldcentrum.In de Koran vinden we het woord ‘Jeruzalem’ niet één keer terug en een feit is dat Mohammed nooit Jeruzalem betrad op een aardse manier, met voeten op de grond.Islam komt telaat in de geschiedenis om eigenaarschap over Jeruzalem te verklaren.De geschiedenis van Jeruzalem schreeuwt uit dat de joden de stad lang voordat de islam op het toneeel kwam, bezaten en veroveringsoorlogen in Mohammeds leven en daarna voerden.Jeruzalem staat in de Thora gelijk met de geschiedenis van het Joodse volk in zijn bijzondere relatie tot een stuk grond…

Van oudsher werd de stad geïdentificeerd met het Joodse volk, gepersonifieerd in koning David.Hij maakte Jeruzalem tot de hoeksteen van de samenleving, vooral in religieus opzicht, door de ark des verbonds naar die plaats over te brengen. Daarna staat Jeruzalem bekend als de heilige stad.In Psalm 48 wordt de status van Jeruzalem als koningsstad van God bezongen.De religie van de joden is niet verbonden aan bepaalde heilige plaatsen, maar aan het land zelf. Niet aan hetgeen gebeurde in Jeruzalem, maar aan de stad zelf. Hierin onderscheidt het jodendom zich van het christendom en de islam.Het grondgebied-waar Israël nu is- behoorde niet aan de Arabische Palestijnen. Het behoorde van 1517 tot 1918 aan de Turken (het Ottomaanse Rijk) en van 1918 tot 1948 aan de Britten.En aan mensen die zeggen dat Israël grondgebied moet teruggeven kunnen we dan ook de vraag stellen: Aan wie moeten ze het teruggeven dan? Aan de Turken of de Britten? Die zitten daar allemaal niet op te wachten…

Obama(als kind volgde hij les in een koranschool) verklaarde Jeruzalem bezet gebied.De eerste die hij opbelde na zijn inauguratie was de Palestijnse leider Abbas. Hij maakte het voor Iran opnieuw mogelijk kernwapens te maken. Amerika werd onder deze president steeds machtelozer. Het joodse volk liep een steeds groter gevaar.Trump annuleerde zowat alles wat Obama heeft verwezenlijkt. De Amerikaanse ambassade werd gevestigd in Jeruzalem. Iran onderging de felste sancties. Het joodse volk werd door God beschermd via het beleid van Trump.Dat de Europese Unie eveneens anti-Trump was, bewijst dat de EU een werktuig is in de handen van Satan.Lang leve Israël, het enige democratische en beschaafde land in het Midden-Oosten!

Hamas wil helemaal niet dat er vrede en welvaart komt in de Gazastrook. Hezbollah wil niet dat Libanon opnieuw de Parel van het Midden-Oosten wordt, zoals in de jaren 60 toen de christenen nog niet massaal gevlucht waren en door de massale komst van moslims uit Jordanië tot een minderheid herleid werden. Iran wil helemaal geen vrede met Israël. Indien die machthebbers het wel zouden willen dan zouden ze al lang vrede hebben gesloten met Israël, zodat dankzij de kracht en de technologie van dit land het gehele Midden-Oosten welvarend zou worden. Dat mag echter niet, want in de Koran staat dat de joden gedood moeten worden en dat is voor de machthebbers het excuus om de massa in een cyclus van haat te houden.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Een grote klap voor de islamitische wereld,die al 1400 jaar van plan zijn de wereld te veroveren,was de stichting van de staat Israël

 1. scherpschutter1943 says:

  Geen enkele moslim arabier kan zonder zijn vijand, de jood. Door zich in blind fanatisme op de joden te focussen, zien de moslims de terreur van de arabische autoriteit over het hoofd of accepteren deze tereur om dat het als doel heeft, de vernietiging van Israel en de joden. Dom volk, die moslims. Ik snap wel hoe dat komt, moslims is het verboden zelfstandig te denken. Daar worden domme mensen nog dommer van, moslims dus.

  Like

 2. Pingback: Een grote klap voor de islam, die al 1400 jaar van plan is de wereld te veroveren, was de stichting van de staat Israël | E.J. Bron

 3. Svalbard says:

  De mythe van een Palestijns volk blijft helaas een tot werkelinkheid gemaakte leugen. Wie de zaak goed onderzoekt zal aan de hand van de achternamen van de zich Palestijnen noemende Arabieren gaan ontdekken dat deze “Palestijnen” uit veel verzchillende landen in en zelfs buiten het Midden-Oosten afkomstig zijn. De vroegere terreurleider Arafat was dan ook geen Palestijn, want zijn wieg bevond zich in Caïro.
  Er bestaan hele lijsten met achternamen van deze “Palestijnen” op het internet, met daarbij de vermelding van waar ze afkomstig zijn.

  Liked by 2 people

 4. Gienekehado St. says:

  Ons voorland (toekomstig lot) is Libanon. Het (ooit) welvarend Christelijk Libanon ging goedkope gastarbeiders uit mohammedaanse buurlanden binnenhalen om het vuile werk te doen. Met elke gastarbeider kwamen er nog 10 familieleden achteraan. In no time waren de Christenen in de minderheid en de burgeroorlogen volgden zich in rap tempo op. De meeste Christenen hielden het voor gezien en vertrokken naar het Westen. In amper een halve eeuw is Het Zwitserland van de Levant gesloopt tot wat het nu is; minstens 85% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en misdadige soepjurkenorganisaties maken de dient uit. Arm Libanon!

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s