In Oekraïne bereidt de VS Europa voor op de Derde Wereldoorlog

Onlangs mislukte een poging van Washington/Joe Biden en Kiev/Volodymyr Zelensky om de Derde Wereldoorlog uit te lokken in Polen.Het duurde niet lang voordat Zelensky Moskou de schuld gaf van de ingeslagen raket in het Poolse dorp en de NAVO opriep om wraak te nemen. En de reactie van de Poolse regering op het incident was niet veel beter, aangezien ze vanaf het allereerste begin verklaarde “een aanval van Poetin te hebben ondergaan.”Polen,die een moderne radarsystemen hebben, zag de raketten gewoon aankomen.Wat vreemd is ook, is dat er ook hypermoderne MIM-104 Patriot long-range luchtafweer systemen staan opgesteld.Die hebben of gefaald, of zijn bewust niet in actie gekomen. “Na dit incident zijn mijn medewerkers er niet in geslaagd om mij in contact te brengen met de Russische generaal Gerasimov”, zei de Amerikaanse generaal Mark Hailey, de stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten.Grappig! De reactie van Polen en de Oekraïne op de dodelijke raketinslag op de grens tussen de beide landen kan alleen maar gezien worden als een poging om een direct conflict tussen Rusland en de NAVO uit te lokken en de wereld in de nucleaire Derde Wereldoorlog te storten…

Als er geen bewijs zou zijn geweest in de vorm van foto´s van de plaats van de inslag in Polen, dan zouden alle feiten voor het publiek verborgen zijn gebleven en zou Rusland schuldig zijn verklaard en zou Europa de derde wereldoorlog ingaan.Een oorlog in Europa is altijd goed voor de Amerikanen.Zelfs de Tweede Wereldoorlog, waarbij 50 miljoen doden vielen in Europa en Rusland, noemden ze een goede oorlog. Die oorlog was goed voor de Amerikanen, omdat de VS na deze oorlog opstond als de nieuwe leidende wereldmacht.De Verenigde Staten zijn na 1945 uitgegroeid tot een wereldrijk dat overal op de wereld dictators steunt, staatsgrepen pleegt en oorlogen voert om hun belangen veilig te stellen. Maar deze realiteit wordt genegeerd in westerse vazalstaten als Nederland.De oorlogsmisdaden van de Verenigde Staten waren systematisch, constant, wreed, meedogenloos, maar heel weinig mensen spraken erover.De Verenigde Staten van democratische republiek zijn getransformeerd tot een imperialistisch fascistisch wereldrijk – Imperial America.Het land wordt bestuurd door een kleine geesteszieke rijke elite,die de strategische commandoposten van de maatschappij bezet: de grote concerns, het staatsapparaat en het militaire apparaat…

De VS zijn nu hun leidende wereldmacht kwijt en willen nu hun leiderschap behouden ten kosten van Europa.Om hun leiderschap over de wereld te kunnen behouden veroorzaken de Amerikanen nu een nieuwe oorlog in Europa. Op 14 december 2021 schrijft John Deni van de US Army College en medewerker van de Atlantic Council een opiniestuk in de Washington Post met als insteek: ‘Waarom de VS een oorlog in Oekraïne moet riskeren’. In de VS stippelen het Witte Huis en het Pentagon (ministerie van Defensie) het buitenlands- en defensiebeleid uit met behulp van grote denktanks. De meest invloedrijke denktank is de Council On Foreign Relations (CFR), gefinancierd door Wall Street en gespecialiseerd in het aanleveren van politiek personeel. Meer dan de helft van de ministers en medewerkers in de Biden-administratie is lid van de CFR, waaronder vice-president Kamala Harris en minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. Een andere machtige denktank is de Atlantic Council, onderdeel van de NAVO en gefinancierd door het Amerikaans militair-industrieel complex, maar ook door Mark Zuckerberg’s Meta (Facebook) en de Britse overheid.Beide denktanks kwamen vorig jaar-2021 al tot de conclusie dat een oorlog in Oekraïne de gelegenheid kan zijn om het regime van Vladimir Poetin te doen wankelen en de VS-bondgenoten op één lijn te krijgen voor een economische oorlog tegen Rusland. De strategie berust op twee pijlers: militaire hulp aan Oekraïne en economische sancties tegen Rusland…

Zodra de Russische inval in Oekraïne een feit was, stuwde president Biden de wapenleveringen aan Oekraïne ongekende hoogtes in. Hoogtechnologische raketlanceerders, drones, munitie.Door de wapenleveringen aan Oekraïne de waarde van hun aandelen in de hoogte schieten.De miljarden die de Amerikaanse regering uitgeeft aan militaire ‘hulp’ voor Oekraïne, komen namelijk allemaal terecht bij het militair-industrieel complex. De Stinger luchtafweerraketten bijvoorbeeld worden gemaakt door de multinational Raytheon. De Javelin antitankraketten zijn dan weer een gezamenlijke productie van Raytheon en Lockheed Martin. Deze VS-multinationals profiteren ook van de verhoogde militaire uitgaven van de Europese bondgenoten van de VS.Het eerste contract dat Duitsland sloot in het kader van haar monsterinjectie van 100 miljard euro in het leger, ging naar Lockheed Martin voor de aankoop van F35 gevechtsvliegtuigen. Die aankoop alleen al brengt het bedrijf miljarden op.De militaire sector is niet de enige waarmee rekening werd gehouden bij het bepalen van de VS-strategie…

De Amerikaanse fossiele industrie probeert al jaren om haar (uiterst vervuilend) schaliegas te verkopen op de Europese markt. Maar dat ging moeizaam, omdat Amerikaans schaliegas in normale omstandigheden veel duurder is dan Russisch aardgas.In 2020 schreef de Atlantic Council dat het Nord Stream 2 project, de aanleg van een pijpleiding tussen Rusland en Duitsland, een gevaar was voor de ‘nationale veiligheidsbelangen’ van de VS.Een derde groep die veel geld verdient aan de oorlog, is de financiële sector.De Amerikaanse grootbank Goldman Sachs profiteert daar volop van door Russische staatschuld op te kopen aan bodemprijzen en met veel winst door te verkopen.Het Witte Huis duwt richting een lange oorlog, waarbij Poetin uiteindelijk het onderspit delft. De slachtoffers, de vernieling, de miljoenen vluchtelingen… Voor Washington is dat allemaal ver van huis…

“Russische inval in Oekraïne was onvermijdelijk vanwege het oprukken van de Navo aan de Russische grenzen.Dat was een bedreiging voor Rusland.Het westen heeft de belofte verbroken om de NAVO niet verder oostwaarts uit breiden na het einde van de Koude Oorlog(bron).De westerse beschermheren van Oekraïne kunnen het land helpen met de massavernietigingswapens te verwerven en dat is ook een bedreiging voor ons land.Voor de Russische interventie in Oekraïne leverde de NAVO al training en wapens aan dat land en er werd ook genocide gepleegd tegen etnische Russen in Oost-Oekraïne.Alles wees erop dat een confrontatie onvermijdelijk was met de neo-Nazi’s, de Banderieten(aanhangers van de vroegere Oekraïense fascistische leider Stepan Bandera,die er antisemitische ideeën op nahield en enige tijd samenwerkte met de nazi’s), gesteund door de Verenigde Staten en hun juniorpartners”, zei Poetin…

Laten we ons herrineren de slogan bij de stichting van de NAVO in 1949 uit de mond van de eerste secretaris-generaal Lord Hastings Lionel Ismay: “Europa met de Amerikanen erin, Duitsland onder de duim en de Russen buiten”.De Verenigde Staten proberen weer door middel van oorlogen Europa van Rusland los te rukken en de aloude Duits-Russische energieband door te snijden.Europa wordt al sinds WO2 bezet door de VS. Zowel de (militaire) bezetting met bijna 200 basissen, als (CIA) controle over media, regeringen enz. Daarnaast voeren de VS keiharde economische en monetaire oorlog tegen de EU.We zijn de bitches van Atlantische elitaire belangen.Vrede in Europa kan alleen bestaan met Rusland, en een Oekraïne dat fungeert als een politieke link tussen Oost en West. Neutraliteit is de beste oplossing. Geen buitenlandse troepen en geen buitenlandse militaire basissen in Oekraïne.Laat Rusland lekker met rust en jaag de Amerikanen Europa uit, is veel beter.Nexit!

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to In Oekraïne bereidt de VS Europa voor op de Derde Wereldoorlog

  1. Pingback: In Oekraïne bereidt de VS Europa voor op de Derde Wereldoorlog | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s