Europa staat voor een ”verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia stuk voor stuk in te voeren

De Joods-Hongaarse intellectueel György Konrad, die zowel het nazisme als het communisme overleefde stelde immers:“Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt.” Wie de islam wil begrijpen moet weten wie of wat Mohammed precies was, hoe hij heeft geleefd, wat hij deed. Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”Uit dezelfde bronnen is op te maken dat Mohammed nog zeker 43 van zijn verbale tegenstanders uit de weg heeft laten ruimen-door de expansie van de islam.Uit de Hadith`s staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen…

De islam veracht de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen.Bekeer je tot de islam, anders ga je dood-staat in de Koran en dit wordt door wrede fanatici gebruikt om hun moorden te rechtvaardigen.Als Mohammed het deed, waarom kunnen extremisten dan niet zijn voorbeeld volgen?Allah wil het.“De islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie.We moeten niet naar de media luisteren: dat de islam een religie van vrede is. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er pas vrede zal heersen als mensen de islam als hun religie accepteren.Als moslims de Koran gaan lezen ,worden ze een moordmachine.Dit gaat over het haten en doden van degenen die het niet eens zijn met de islam. Het gaat om het veroveren. Mohammed was immoreel. Hij was een bloeddorstige man. Hij was een vreselijke man en mensen kunnen dat lezen in zijn biografie — wat hij deed met Joden, hoe hij vrouwen verkracht, hoe hij mensen dode. Ik bedoel, hij vermoordde iedereen die het niet met hem eens was.De islam is geen religie, maar een totalitair systeem.Toen ik uit Somalië naar Zweden kwam, kreeg ik te maken met een enorme botsing van culturen, omdat de islam hier extremer en fanatieker is dan in mijn land. Wat heel belangrijk is – we werden hier in Zweden geïslamiseerd, na 1991. In deze gesloten gebieden zijn immigrantengetto’s verstoken van democratie”,zei Zweedse activiste Mona Walter

We zien dus het samengaan van de wrede cultuur waarin Mohammed leefde en zijn eigen wrede praktijken, in tegenstelling tot Jezus, die vermoordde geen mensen.Geen enkele keer onthoofdde of moordde Jezus of wenste Jezus de onthoofding of moord van zijn tegenstanders, ondanks het feit dat velen van hen Jezus in zijn gezicht bespotten en uitdaagden.Dit is wellicht waarom gedurende de eerste drie eeuwen het christendom de wereld op zijn kop zette zonder oorlogvoering – Constantijn verschijnt in de vierde eeuw op het toneel en bepaalde niet de genetische code van het christendom noch doen de middeleeuwse kruistochten(die vooral een reactie waren op deze islamitische expansiedrift) dat.Als Mohammed in Medina was gebleven en alleen zijn boodschap had gepredikt, zou er geen militair(massamoorden-genociden en plunderingen) of politiek probleem zijn ontstaan.Het was Mohammed die in het eerste anderhalf jaar na zijn migratie naar Medina de Mekkaanse karavanen zes keer overviel zonder provocatie en zonder zelfverdediging. Het was de door Allah-geïnspireerde profeet die ongeveer 120 km, een reis van twee tot drie dagen naar het westen naar de bronnen van Badr maakte om de ongewapende karavaan die vanuit het noorden uit Mekka kwam aan te vallen met als enig doel: de belading (de Koran-soera 8:7).Het leven en de boodschap van de twee stichters verschillen sterk,zoals dag en nacht, zoals hel(islamitische) en hemel…

De islamisering van Europa gaat onverminderd door.De islam een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord.Eurabië in heel wat wijken in West-Europa reeds een feit is.In elk van onze westerse steden is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran, een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39). De Koran omschrijft de joden als apen en zwijnen (soera 2, vers 65 – soera 5, vers 60 -soera 7, vers 166). Deze boek noemt niet-moslims leugenaars, booswichten, vijanden, onwetenden, onrein, slecht, sluw, de slechtste van alle schepselen en de gemeenste van alle dieren…

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een vrome moslim die de Koran serieus neemt als het woord van Allah, ongelovigen haat en bereid is hen te doden.Bijna wekelijks worden in Europa onschuldige mensen neergestoken door moslims. Het aantal aanslagen in Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers.En om de jihad-keten te verbreken, is het noodzakelijk om de Nederlandse grenzen te sluiten voor asielmigranten, voor de vele tienduizenden gelukszoekers die jaarlijks ongevraagd door onze voordeur binnenwandelen, van wie een groot deel hier ongegeneerd komt parasiteren op onze welvaart en die onze Nederlandse samenleving massaal opzadelt met woningnood, overlast, criminaliteit, seksuele intimidatie van vrouwen, islamisering, terreur en uitkeringsverslaving. Dat is de langdurige druk van de migratieketen op de Nederlandse samenleving, die moet stoppen.Nexit!

Criminele linkse media en politici hebben van Europa een asielcentrum gemaakt. Ze maakten het leven van de Europeanen tot een hel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Europa staat voor een ”verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia stuk voor stuk in te voeren

 1. Pingback: Europa staat aan de vooravond van een “verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia-wetten stuk voor stuk in te voeren | E.J. Bron

 2. benkokjoodschrpastor says:

  Heel goed, alert blijven, je verwacht het niet met aller ogen op Rusland en USA gericht, maar de islamolie blijft een machtsfactor en beide partijen verkopen hun ziel en zaligheid voor olie.
  Shalom
  Ben Kok ( Joods-chr pastor)
  tora-Yeshua.nl

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s