Nederland staat aan de vooravond van een “verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia-wetten stuk voor stuk in te voeren

Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd waarbij de islam de imperialistische partij is met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor.Europa behoort tot de Dar al-Harb(het ‘huis van de oorlog’) en moet worden onderworpen/veroverd(‘De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.De islam is hard op weg om de macht over te nemen Nederland,dat – zonder dat het land het bewust doorheeft -zijn de eigen culturele normen en waarden verliest en daarvoor in de plaats normen en waarden krijgt die gelden in het boek van de islam, de Koran.Overal waar een substantieel percentage van de bevolking moslim is, wordt de samenleving vroeg of laat geconfronteerd met islamisering.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is.Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de islam en wetten van de sharia.Zij streven hetzelfde doel, zoals verdedigers en aanvallers uitkomen voor hetzelfde team.Dus,wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt uiteindelijk zelf de islamitische wereld…

De meeste politieke partijen in Nederland staan voor de massa-immigratie, voorliefde voor multikul, zelfhaat,diversiteitsgeneuzel, islamisering en de EU.Nederland wordt steeds verder het links-liberale moeras in getrokken van massa-immigratie, islamisering en genderwaanzin.De afgelopen twaalf jaar liet Mark Rutte met zijn VVD bijna 1 miljoen niet-westerse allochtonen Nederland binnen. En in plaats van de ketenen van deze migratieketen te verbreken wordt door het kabinet van Mark Rutte de kettingreactie van migratie juist in stand gehouden en zelfs bevorderd. Het kopje in de begroting “Minder overlast, meer terugkeer” bestaat louter uit holle woorden. Nederland krijgt immers meer asielopvanglocaties met meer overlast.De verschrikkingen die bijvoorbeeld de inwoners van Ter Apel meemaken met de vele misdragingen door asieltuig, spreken boekdelen.Niet voor niets was er onlangs een actie van buschauffeurs, die deze asielagressie helemaal kotsbeu zijn.En niet alleen in Ter Apel, maar ook bijvoorbeeld in Cranendonck, Grave, Overloon en Oisterwijk loopt met allerlei agressie, geweld, diefstal en intimidatie en andere criminaliteit alles de spuigaten uit…

De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën in de periode 1995-2019 netto al 400 miljard euro moeten ophoesten voor de kosten van de massa-immigratie.En de meeste asielzoekers die hierheen komen,gaan linea recta jarenlang in de bijstand zitten.We moeten de grenzen sluiten voor gelukszoekers, geen asielmigranten meer toelaten maar enkel en alleen nog opvangen in de eigen regio. Zo kunnen de Arabische golfstaten nog wel wat meer betekenen voor landen in hun regio. In 2020 werden door Saudi-Arabië 32 asielvergunningen verleend, door de Verenigde Arabische Emiraten 121 en door Koeweit 40. Dat zijn aantallen die je in Nederland bij wijze van spreken al in een buurtje aantreft.De mensen die echt moeten vluchten, kunnen dan direct en in hun eigen regio worden opgevangen. Dan worden niet alleen maar de profiteurs opgevangen, die hiernaartoe komen door zes, zeven of acht veilige landen en die toevallig een paar mensensmokkelaars kunnen omkopen.Doe vandaag de grenzen nog dicht voor nog meer gelukszoekers en niet-westerse immigranten. Zet inderdaad maar duizenden marechaussees aan de grens.Voer onmiddellijk die asielstop in…

Door de VVD-fractie is er een aanhoudende asielcrisis en daardoor is het dus eigenlijk onmogelijk om Nederland veilig te houden, want asielzoekers plegen 4.000 misdrijven per jaar. Van alle verdachten van alle misdrijven in Nederland heeft een op de drie een niet-westerse achtergrond, een gigantische oververtegenwoordiging dus. Nederlandse gevangenissen bestaan zelfs voor praktisch de helft uit niet-westerse allochtonen. Tunesiërs en Algerijnen plegen bijna vijf keer vaker misdrijven dan Nederlanders. Marokkanen plegen bijna vijf en een half keer vaker een misdrijf dan Nederlanders. En Somaliërs plegen bijna zes keer vaker een misdrijf dan Nederlanders.De gevangenissen zijn voor de helft gevuld met niet-westerse allochtonen.Veel burgers in Nederland merken dagelijks wat de vreselijke negatieve impact van massa-immigratie op onze samenleving wel is, als ze zich steeds meer minderheid in eigen land zien worden, in wijken die in meerderheid door allochtonen worden bevolkt, waar de luidspreker van de azan vanuit de minaret luidruchtig over de wijk heen krijst en hoofddoeken en boerka’s het straatbeeld domineren.In dat soort wijken is westerse cultuur immers zo goed als verdwenen. Er heeft een soort culturele genocide plaatsgevonden. Daarbij is onze eigen westerse, Europese cultuur vervangen door de islamitische…

Volgens de islamitische traditie is de relatie tussen moslims en niet-moslims er een van segregatie en vijandschap, aangezien de orthodoxe islamitische traditie van het wereldwijde kalifaat en de sharia in strijd zijn met seculiere natiestaten en de democratische rechtsstaat.Een kerngedachte is dat de staat niet slechts neutraal of enigszins islamitisch dient te zijn, maar volstrekt islamitisch, zodat elke afwijking als afgoderij bestempeld kan worden en met geweld bestreden dient te worden.In de islam telt alleen de heilige wet, de sharia.En de islam schrijft voor dat de samenleving in haar geheel beheerst moet worden door de islamitische wet waaraan de seculiere wet ondergeschikt behoort te zijn. Onder aanvoering van de VVD blijft Nederland een opvanghuis, een safe space voor terroristen en oorlogsmisdadigers.Of moeten we vaststellen dat de VVD geen enkel probleem meer heeft met islamitische terroristen,omdat ze de veroordeelde oud-Hofstadgroepterrorist Soumaya S.(22-jarige Marokkaanse vrouw) in hun hoogste gelederen hadden? Zij kwam zelfs koffiedrinken met een VVD-senator in het Eerste Kamergebouw en vloog mee naar de NAVO-assemblee in Rome.Dat is een organisatie die Geert Wilders gewoon dood wilde hebben en die medeverantwoordelijk is geweest voor de dood van Theo van Gogh, die op straat is lek gestoken, doodgestoken, door dit gajes.Wellicht is deze Hofstadgroepterrorist niet meer gederadicaliseerd, maar is juist de VVD totaal geradicaliseerd, door een veroordeelde Hofstadgroepterrorist op zo’n positie te zetten en in het Eerste Kamergebouw gewoon binnen te laten wandelen…

Als je NSB’er was geweest, ook al had je geen vlieg kwaad gedaan en niemand verraden, dan had je na de oorlog niets meer te zoeken in de Nederlandse politiek. En terecht. Maar met een recent verleden als islamitisch terrorist kun je nu zonder probleem een functie bij de VVD bekleden. Ik weet niet wat ik hoor.Stout zijn en terrorist zijn, is niet hetzelfde. Groot verschil. Stoute kinderen verdienen een toekomst, terroristen niet.Deradicaliseren in de islam is dat je naar buiten toe de juiste woordjes spreekt, maar in jezelf trouw blijft aan wat je werkelijk gelooft.Dankzij landverraders in de Tweede Kamer, stapten de wolven in schaapskleren Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Fonda Sahla (D66) met sharia hoofddoekken nu het parlement binnen. Daarmee krijgt verschrikkelijke islam voet aan de grond in het hoogste orgaan.Kauthar behoort tot het moslims fundamentalistische jihadisten tuig van de bovenste plank.Ze is lid is van de Moslimbroederschap(opgericht door Kauthar vader-youtube),die wordt door 6 landen bestempeld als terroristische organisatie.Het zelfverklaarde doel van de Moslimbroederschap is de oprichting van een wereldstaat-Kalifaat, die wordt geregeerd door de barbaarse sharia…

De Volkskrant noemt Bouchallikht een klimaatactivist,dan is Gökmen Tanis(dader van de aanslag in Utrecht) een voorvechter van een verbeterd Openbaar Vervoer.Sigrid Kaag(D66) keuvelt met de taliban over vrouwenrechten, maar transformeert in een vaandeldrager van de islam, compleet met sluier, zodra er een ayatollah verschijnt.Ze bewaart nog steeds een foto van haar man in haar kamer, in het gezelschap van de Palestijnse terrorist Yasser Arafat.De terreur vanuit islamitische organisaties, zoals Al Qaeda, IS,Hamas en andere terroristische groepen, is volledig in lijn met en wordt voorgeschreven vanuit de islamitische ideologie. Die terreur is de islam.IS is in niets strijdig met de islam.Uit de basisliteratuur van terreurbeweging IS blijkt dat zij niets doet wat ingaat tegen de algemene islamitische leer inzake politiek en oorlogshandelingen.Wie de basisliteratuur van de terreurbeweging IS tot zich neemt, zal versteld staan hoe zij er alles aan doet, en met succes, om te bewijzen dat zij niets maar dan ook niets doet wat indruist tegen de algemene islamitische geboden en verboden op het gebied van politiek, bestuur en oorlogshandelingen.Alles wat de vijand kan verzwakken en angst kan inboezemen, is toegestaan. Daarbij zijn onthoofden, levend verbranden, verstikken, verdrinken en van hoge plaatsen gooien de beste manieren om dat doel te bereiken.Want,Allah spreekt niet voor niets in de Koran over het doorsnijden van halzen.Onthoofding is geliefd bij Allah en zijn profeten wat de ongelovigen daar ook van vinden…

Het Europese rampenproject dat Nederlandse nationale soevereiniteit wegneemt, ons tot slaven maakt van Brusselse bureaucraten en uiteindelijk ook onze beschaving dreigt te vernietigen. Diverse landen beginnen te muiten, zoals de voormalige Oostbloklanden. Die kiezen voor de eigen bevolking en de eigen cultuur en sluiten hun grenzen. In het verleden hebben zij geleden onder de terreur van de Ottomanen, de nazi’s en de sovjets. Zij willen niet het ene juk voor het andere juk inwisselen, en gelijk hebben ze.Als Nederland wil dat Nederland blijft en dat Nederland weer van de Nederlanders wordt, dan is het tijd voor echte maatregelen, voor grote stappen. Dan moeten ze beginnen door als een haas uit die totalitaire Europese Unie te stappen en als soeverein land weer de baas te worden over eigen grenzen en over eigen immigratiebeleid, zodat ze de grenzen kunnen sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Maar het allerbelangrijkste is dat we Nederland moeten de-islamiseren.Het is een paar minuten voor twaalf. Als we zo doorgaan zal de islam het einde betekenen van onze Westerse beschaving en Nederlandse cultuur.Nexit!

Het Westen kent geen problemen met het joden- en christendom, maar wel met de islam.Het waren moslims en geen joden of christenen, die de catastrofale terroristische aanslagen in New York, Madrid, Londen en Parijs pleegden,omdat de Koran zet aan tot haat en roept het op tot moord en doodslag.Geert Wilders(PVV) zal de geschiedenis ingaan als een held die vocht tegen de totalitaire islam,tegen islamisering van het land, tegen het onrecht en de hebzucht en arrogantie van de gevestigde partijen als D66, VVD,CDA en de andere linkse partijen.Deze partijen gaan geschiedenisboeken in als partijen ,die Nederland naar het afvoerputje brachten.De overheid van Mark Rutte helemaal niet het beste met de bevolking en Nederland voorheeft, maar zich als een wolf in schaapskleren kwaadaardig opstelt tegen de eigen bevolking en land.We hebben te maken met een overheid die niet de belangen van het volk, maar de belangen van de elite dient. Een elite die er alle blijk van geeft zo veel mogelijk macht en controle naar zich toe te willen trekken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nederland staat aan de vooravond van een “verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia-wetten stuk voor stuk in te voeren

 1. Pingback: Nederland staat aan de vooravond van een “verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia-wetten stuk voor stuk in te voeren | E.J. Bron

 2. mooinique says:

  Het klopt allemaal helaas. Jaren terug een docu gezien over dacht ik Noorwegen. Een mannelijke en vrouwelijke moslim deden net alsof ze getrouwd waren. Ze gingen naar verschillende moskeeën voor advies omdat de vrouw van haar man af wilde. Ze wilden checken hoe radicaal het was in Noorwegen. Heel erg dus! Kinderen gingen allemaal naar de moskee voor bijscholing over hoe ze een goede moslim konden zijn. Dat hield dus in dat ze niet mochten integreren. Eigenlijk niemand die het land binnen kwam. Zo konden ze Noorwegen van binnenuit overnemen. Behoorlijk radicaal dus! Wat daar gebeurt gebeurt hier natuurlijk ook. Bewijzen genoeg. Leer je dochters of eigenlijk iedereen zelfverdediging. Leg iets waar je een goed tik uit kunt delen bij de deur. Zware zaklamp bv. die ligt bij ons grijpbaar. Politie kan daar niets van zeggen. Je blijft met je tengels af van mijn geliefden! Ook al geloof ik in mijn God. Er is een grens. Fijne avond nog🥰. Dit geldt tevens als politie of deurwaarders van de gemeenten komen om ons het huis uit te zetten omdat wij niet gehoorzamen. 😜

  Liked by 2 people

 3. scherpschutter1943 says:

  De islam is dodelijker dan arsenicum. Citaat van Erdogan over turken in duitsland. De moslim die assimileert in duitsland pleegt een doodzonde tegen de islam. (in de koran staat dat deze afvallige moslim gedood moet worden)

  Liked by 1 person

 4. koddebeier says:

  Ziek land en voor het merendeel geesteszieke politici ..

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s