Dames en heren in West-Europa: open eindelijk uw ogen, voordat de islam ze sluit!

In 2004 stelde Bernard Lewis, de beroemde (of beruchte) Orientalist en de Midden-Oosten expert van de VS, in de Duitse krant Die Welt: “Op z’n laatst tegen het einde van deze eeuw zal Europa islamitisch zijn.”Hij was niet de eerste en ook niet de laatste die de alarmbellen liet afgaan over de dreigende demografische machtsovername door moslims.Ondertussen zijn ze in de EU al met zo’n 60 miljoen, die zullen Europa binneneen paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen.En als je eenbeetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in hetachttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de stratenworden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar depolitie niet of nauwelijks meer komt. Dat uit een rapport vande Zweedse politie bleek dat er 23 zogeheten ‘zeer kwetsbarewijken’ zijn rond steden als Stockholm, Malmö en Göteborg. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers metde waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone”.Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grondschieten. Dat in bijna alle West-Europese landen inmiddels istoegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar deintegratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljardenheeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd. Degeschieden vermeldt geen gevallen, waarin de integratie vanislamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagdis!…

Het migratiepact van Marrakesh (2018) werd goedgekeurd door de UNO, maar de parlementen van de lidstaten mochten er niet over stemmen.Heel veel mensen maken zich nu veel zorgen over de massale import van moslim-migranten in Europa, vaak onder het mom van ‘vluchtelingen’ en de eisen die de islam overal stelt.Christelijke Oost-Europese landen, die niets van massa-immigratie,terroristische aanslagen, islamitische enclaves en islamisering willen weten,worden door Westerse politici verweten “xenofoob” te zijn en “nog niet multi-etnisch” te denken. Hongaren,Polen,Slowaken, Tsjechen, Roemenen, Bulgaren en Serven zijn zich sterk bewust van hun christelijke en etnische identiteit. Tot ergernis van de verlichte EU zijn zij gekant tegen islamitische immigratie, simpelweg omdat zij het christelijke karakter van hun volkeren willen behouden.Hongaarse president Orbán denkt dat Europeanen een minderheid in eigen gebied zullen worden als de huidige migrantenstroom aanhoudt…

Waar het Christendom verdwijnt, de islam verschijnt.Russen beroepen zich op het volk, op de eigenheid en op de drie G’s die zij in het christendom vinden. Orthodoxie biedt richtlijnen; orthodoxe kerken en kloosters hebben op de Balkan door de eeuwen heen bewezen mede een reservoir te zijn voor folklore, nationaal zelfbewustzijn en een stimulans voor etnische trots.Balkanvolkeren voelen zich op allerlei vlakken van het volksleven vertegenwoordigd door hun orthodoxe kerken die zich gedecentraliseerd en langs etnisch-nationale lijnen organiseren, zonder door te slaan in het fyletisme: zij zijn Roemeens-orthodox, Bulgaars-orthodox, Servisch-orthodox,Montenegrijns-orthodox, Grieks-orthodox en Macedonisch-orthodox.Westerse leiders noemen dergelijke Europese waarden niet.Ze zetten die weg als reflexen die je moet bestrijden. Nationalisme, religie, eigenheid en verworteling zijn strijdig met de Europese wedren om de schaalvergroting en de grenzenloze ‘vrijheid’ van de markt. Wat men in het Westen vindt en wil, zou men ook in het Oosten moeten vinden en willen, dus worden er door George Soros, de EU en de VS nog steeds miljoenen euro’s aan heropvoedingsgeld naar Oost-Europa doorgesluisd…

Terwijl liberale westerse leiders spreken over tolerantie, onderhandelen en coëxisteren in een multiculturele samenleving, wijzen de feiten van de geschiedenis in de tegenovergestelde richting. Bijna 1400 jaar lang was de relatie tussen de islam en het “christendom” stormachtig en bloederig door veroveringen en heroveringen, moorden en vergeldingen. In de jaren 600 stoven moslimkrijgers het Middenoosten uit, dwars door Noord Afrika en vielen Europa binnen, er op uit om te veroveren en hun “religie”-totalitaire ideologie te verspreiden met het mes op de keel.Christenen en Joden werden herleid tot tweederangsburgers of erger: de mannen en zeker de priesters werden afgeslacht, de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt.Bijna 1000 jaar lang voelde Europa een voortdurende bedreiging van de islamitische wereld uit het zuiden en het oosten.Nu gebeurt de verspreiding door massale immigratie en door veel geboortes.De Britse historicus Paul Johnson heeft geschreven dat:“wij duidelijk een nieuwe fase ingaan van een oude oorlog”.Een vooraanstaande moslim zei een tiental jaren geleden, dat “de volgende confrontatie van het westen absoluut gaat komen uit de moslim wereld”(Time, 15 juni 1994).Anderen merkten op dat “Europa aan de frontlinie zou staan” in deze opkomende strijd tussen het westen en de islam…

Er voltrekt zich in West-Europa een proces, waar etnische minderheden onevenredig veel invloed verwerven in de Nederlandse en Westerse politiek en samenleving.Ondertussen verwijderen wij in heel West-Europa standbeelden en straatnamen, veranderen wij namen van lange tradities zoals Kerstmarkt in het nietszeggende Wintermarkt of Plaisirs d’hiver, is het kruisje weggehaald uit de schildjes van Real Madrid en FC Barcelona en is het christendom verdwenen uit de Europese Grondwet en dat allemaal om de moslims en andere migranten een plezier te doen. En wat te denken van het verbannen van kerstbomen of andere christelijke symbolen uit openbare instellingen, het inruilen van christelijke feestdagen voor islamitische feestdagen, het recht om moskeeën en islamitische scholen te bouwen, het recht op halalvoedsel, het recht op gezinshereniging na gezinshereniging? Deze belangenstrijd zal de komende decennia in intensiteit toenemen en zal de Europese landen ingrijpend veranderen.Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links en liberaal kuddevee, faciliteert dit barbaarse veroverings streven.We moeten af van het idee dat de islam hier dezelfde rechten als het christendom toebedeeld moet krijgen, of dat niet-Europese culturen binnen Nederland gelijk zouden zijn aan inheemse, verwortelde Europese culturen. Dat zijn ze niet. De inzet van elk maatschappelijk debat over de islam moet dan ook zijn dat de islam uit Noordwest-Europa zal moeten verdwijnen en dat immigratie moet stoppen…

In West-Europa weigert men nog steeds de islam te zien voor wat hij werkelijk is. Een onverdraagzame totalitaire ideologie die overal waar ze neerstrijkt voor onmin, haat en nijd, moord en doodslag zorgt.De religie van de vrede, die het prima vindt om ongelovigen om te leggen, homo’s van een flat te werpen en ongewenste vrouwen te stenigen.Het is geen geloof, maar een sekte met een oorlogsgod in oorlog met de rest van de wereld.Intolerantie wij moeten niet tolereren.De islamisten haten ons om wie we zijn, om hoe we leven, om onze vrije samenleving. Kort gezegd omdat we geen moslim zijn.En de absolute meerderheid van moslims in Europa of de wereld is bereid geweld te plegen en te doden vanwege hun “geloof “.Dit volk is een tikkende tijdbom.De moslims zijn de enige groep in de wereld met een ‘burgerleger’. Dit zijn gewone burgers die ingezet kunnen worden om militaire acties te plegen.Het probleem hieraan is dat je nooit weet wie dit gaan doen, het zijn immers reguliere burgers totdat het mis gaat. Het enige wat je als land kan doen is dus de hele groep aanpakken, maar zodra je dat doet (China, Myanmar) gaan ze massaal op de grond liggen rollen en kermen ze van alles over genocide, racisme en islamofobie.Het Christendom en de Antieke Oudheid vormen de grondslagen van de Europese beschaving, die bestaat uit een bonte verzameling van volkeren. Het toekomstige Europa dient zich dus rekenschap te geven van zowel de Europese beschaving als de afzonderlijke Europese volkeren. Daarom dient Europa als een confederale statenbond te worden georganiseerd om de eigen cultuur van de volkeren te kunnen bewaren binnen het grotere geheel der Europese beschaving…

Europa bestaat uit een bonte verzameling van volkeren met een lange en rijke geschiedenis-meer dan duizend jaren, die men niet zomaar ter zijde mag schuiven. Aan de wieg van Europa stonden bovendien de Antieke Oudheid en het Christendom.Deze tradities vormden Europa tot een beschaving.De Europese Unie is als doodgeboren kindje ter wereld gekomen. Op geen enkele manier weerspiegelt de E.U. de eeuwenoude geschiedenis en de bonte culturele verscheidenheid van Europa. De E.U. doet er zelfs alles aan om zowel de geschiedenis en de cultuur weg te vlakken door de nadruk te leggen op het scheppen van een interne markt. Hierdoor dreigt de E.U. te verworden tot een verzamelbekken van consumenten en producenten, met andere woorden een vormeloze massacultuur.Europa dient te worden herschapen in regio’s om zo een evenwichtige balans te vinden tussen de verschillende staten. Zo kan de herwaardering van de Benelux-gedachte dienen als tegengewicht voor de machtige buren Duitsland en Frankrijk. Nederland, België en Luxemburg zijn cultureel, historisch, economisch en geopolitiek met elkaar verbonden, waardoor ze een ideale regio vormen. Zo dienen ook andere kleine staten samengevoegd te worden tot regio’s, zodat de eigenheid der volkeren bewaard kan blijven en niet ten bate van de eenheid wordt opgeofferd.Nexit!

In geen enkel land waar moslims in de meerderheid zijn, hebben andersdenkenden rust.De lijst van aanslagen in het westen is eindeloos.Natuurlijk zijn niet alle moslims terroristen, maar veel terroristen beroepen zich wel op de islam. Deze islamitische terreur houdt inmiddels al decennia aan en niemand heeft er grip op.Islam is een probleem geworden door linkse politici. Daar zit het basiskwaad.Links ziet de islam als bondgenoot tegen joden en democratie, en doet dus alles om de gevolgen van criminaliteit en extremisme geheim te houden; en daders te bejubelen en subsidiëren. Dat gaat ze straks lelijk opbreken, want volgens de islam zijn zij ook gewoon ‘ongelovigen’. Er is geen islamitisch land waar linkse politici of activisten veilig zijn.In Iran werden de linksmensen die samen met de islamisten vochten tegen de Sjah als eerste tegen de muur gezet.Het grootste gevaar schuilt in de “useful idiots”,in de roomblanke islamapologeten, de mohammedanenknuffelaars en de dhimmi’s die door hun politiek correcte waanideeën door het stof kruipen voor moslims, shariaraden toestaan en terreuraanslagen vergoelijken.En de islamitische geschriften zijn niet aan te passen, want rechtstreeks van Allah, er gaat dus nooit een islam light of moderne islam komen, dat is een Westerse illusie.

Het binnenhalen van de islam is veruit de grootste fout die ooit in de Europese geschiedenis is gemaakt. Alle andere fouten kunnen worden teruggedraaid, deze niet.Waar ligt de loyaliteit van Europese moslims: bij Allah en zijn profeet of bij de seculiere samenlevingen waar ze wonen?Bij Allah, de geschiedenis bewijst het. Over 50 jaar zullen mijn achterkleinkinderen zich afvragen wat ons in godsnaam bezield heeft.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Dames en heren in West-Europa: open eindelijk uw ogen, voordat de islam ze sluit!

 1. Pingback: Dames en heren in West-Europa: open eindelijk uw ogen, voordat de islam ze sluit! | E.J. Bron

 2. bertvanvlissingen says:

  Goed geschreven! Dit is wat veel mensen over het hoofd zien.

  Liked by 1 person

 3. Ik reageer niet vaak, maar moest nu zeggen dat de laatste zeker hier goed geschreven wordt. Knap werk!

  Liked by 1 person

 4. bertvanvlissingen says:

  Ik lees de artikelen al heel lang, maar ik vroeg me af of dit door een team is geschreven of door een aantal personen, want hier zit best veel verschillende informatie over verschillende thema’s.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s