Regerende partijen in Nederlan zorgen voor islamitische massa-immigratie en chaos in de staat

De moslims zijn bezig met een veelvormige jihad om Europa tot Eurabië te maken, daarbij gefaciliteerd door de cultuurmarxistische elite,die heeft doelbewust de deuren naar Europa opengezet voor een invasie van moslims. Het doel van deze elite (en van de moslims) is niets minder dan de vernietiging van onze cultuur.Nadat de media bekend maakten dat er alweer miljoenen kansloze gelukszoekers voor de grens staan te trappelen om het Derde Rijk Europa te koloniseren, verklaarde Merkel met een brede grijns op haar dwaze verbouwde smoelwerk: “Wir schaffen das!”Openlijk wordt de capitulatieverklaring aan de islam uitgesproken waardoor de vijand ongehinderd Europa kan binnenvallen en overnemen.Ongecontroleerde knuffelmigratie van links is sowieso de ondergang van Europa en niets minder dan een bewuste strategie om Europa te islamiseren.En binnen 30 jaar 3 miljoen allochtonen binnen laten in een land van amper 14 miljoen Nederlanders is een regelrechte bezetting! Als dat geen bezetting meer is, wat is dan nog wel een bezetting? Tijdens WO-II waren er zelfs minder Duitsers in Nederland die de dienst uitmaken dan moslims…

Tegen de hele wereld heeft het kabinet in Den Haag gezegd: kom maar hier naar Nederland; de grenzen staan bij ons wagenwijd open; iedereen mag nu hier bij ons asiel gaan aanvragen. Ze gaan zelfs gemeenten dwingen, ze gaan zelfs de lokale democratie kapot knakken, om die massale invasie van Afrikanen en Arabieren te faciliteren.Uit rapport van de Universiteit van Amsterdam “Grenzeloze verzorgingsstaat”,de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën in de periode 1995-2019 netto al 400 miljard euro moeten ophoesten voor de kosten van de massa-immigratie. Daar zou volgens de prognose in dit rapport tot 2040 nog eens 600 miljard euro bij komen.En de vraag is wel hoe lang de Nederlandse kiezer het accepteert dat sommige migrantengroepen zo’n hoge uitkeringsafhankelijkheid kennen en hoe lang de kiezer ook nog bereid blijft deze groepen te blijven ontvangen.“Asiel is pure import van armoede. Zelfs bij een extreem krappe arbeidsmarkt heeft meer dan de helft van de statushouders een uitkering”,zegt migratiedeskundige Dr. Jan van de Beek.Hij voorspelt ook dat in 2070 in Nederland de ‘autochtone bevolking’ een minderheid in eigen land is.Allochtonen groeien veel harder en Nederlanders sterven uit.Om de bevolking op een goed niveau te houden heb je 2,1 kinderen per vrouw nodig. Anders krimp je. Elk jaar komen duizenden gelukzoekers binnen en zij krijgen veel kinderen.Als Nederlanders 1 kind per vrouw krijgen in plaats van 2,1, dan halveert de bevolking. Reken daar bij dat ook veel Nederlanders emigreren.Dus,over dertig jaar is Nederland een sharia moslimland…

Wie moslims zaait, zal Jodenhaat oogsten en daar zijn linkse landverraders verantwoordelijk voor.Net zoals in de Tweede Wereldoorlog waar landverraders antisemitische Duitsers hebben binnengelaten en de Hoge Raad er nog een schepje bovenop deed door alle bevelen van de Führer als wetten in formele zin te behandelen, zien we nu dat antisemitische import van moslims en uitspraken van togadhimmi’s de Joden in een lastig parket brengt.Amsterdam luidde al in 2010 en eerder de noodklok over de toegenomen Jodenhaat die toen al schrikbarende vormen aannam.Diverse Joodse gezinnen in Amsterdam-Zuid laten bevend van angst weten dat hun auto’s worden bekrast, ruiten worden ingegooid en hakenkruizen worden geschilderd op woningen waar Joodse gebedsrolletjes op aangebracht zijn.Marokkanen staan, net als moslims in het algemeen, bekend om hun obsessieve antisemitisme. De Koran beveelt hen Joden dermate op te jagen en zwart te maken. Scheldpartijen, fysieke mishandeling, bespugen en brandstichtingen zorgden ervoor dat rabbijnen zich na tientallen jaren weer in een oorlog terecht zagen komen.Door de Nederlandse straten marcheren ze met de leus “Joden moeten dood” en adepten van de SP meelopen in een demonstratie waar “Intifada” en “Hamas, Joden aan het gas” wordt geroepen,maar de linkse grachtengordelelite vindt niet dat er echt iets aan de hand is…

Rassenhaat, fascisme en idiotisme afkomstig zijn van de linkse kerk.Inmiddels is de situatie dermate geëscaleerd dat veel Joden West-Europa gaan verlaten. Terug naar het beloofde land waar ze niet worden bedreigd en uitgestoten door moslims.Amsterdam was een echte Jodenstad, maar staat de laatste jaren in het teken van neofascistische moslims met hun overwinningsvlaggen.Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn al in handen gevallen van dat radicale moslims, dat in de door hen gecreëerde getto’s een islamitische staat willen oprichten waarin vrouwen, homo’s en Joden als derderangs burgers behandeld worden.Wijken die zelfs voor politieagenten niet meer toegankelijk zijn, zijn onaanvaardbaar in een westers land als Nederland.Naast Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam hebben tegenwoordig ook steden als Ede, Nijmegen, Gouda en Almelo getto’s gekregen waar vooral Marokkanen de dienst uitmaken.Tientallen jaren aan massa-immigratie hebben geleid tot de totale ontwrichting van Nederland waar verdeeldheid heerst. Incidenten met die lieve cultuurverrijkers zijn aan de orde van de dag.Verschillende buschauffeurs hebben reeds kennis mogen maken met de zweep van Allah. Marokkanen die in eigen land gewend zouden zijn om hun kameel eerst te mishandelen voordat hij met de te zware last door zijn rug zakt, zouden regelmatig lopen te schoppen tegen de Connexxionbussen…

Spugen als een lama, bedreigingen en geweld zijn in het openbaar vervoer aan de orde van de dag als er Marokkanen verschijnen. Chauffeurs melden al jaren dat het de spuigaten uitloopt met dat tuig.Bent u van het vrouwelijk geslacht, dan kunt u klodders theedoekenrochel verwachten van moslima’s die vinden dat u zich te bloot kleedt. Heeft u geluk, dan zullen de mannelijke Marokkanen u nasissen.De gevolgen van dit soort gettovorming zijn rampzalig. Bewoners zijn verlamd van angst en zijn zelfs bang om over straat te lopen. ‘s Avonds op pad gaan is sowieso bijna zelfmoord, maar tegenwoordig is het overdag ook al gevaarlijk aan het worden in steden die vroeger rustig, blank vredig en Nederlands waren. Bewoners voelen zich gevangenen in hun eigen huis en vragen zich af of en hoe ze zich moeten aanpassen aan die achterlijke islamitische cultuur.Criminele linkse media proberen dit af te doen met het idee dat het slechts incidenten betreffen en het iedereen kan overkomen. Nette Nederlandse burgers die er nog wonen weten wel beter en kunnen u vertellen dat lastiggevallen worden door al dat Marokkaanse tuig uit racistische motieven eerder regel dan uitzondering is. Rasgenoten beroven ze niet.Uitgescholden en bedreigd worden drukt een zware last op het leven van hardwerkende Nederlanders die de afgelopen 40 jaar hun wijk hebben zien verloederen door de komst van dat berbervolk.Praten over Marokkaanse ellende is nog steeds taboe.Straatcriminaliteit, terrorisme en ghettovorming waren voor hun komst zelden aan de orde…

„We hebben een levensgroot probleem met Marokkanen en de islam,die maak een onderscheid tussen moslims en niet-moslims. Niet-moslims worden zelfs “kafirs” genoemd. Niet-moslims worden in ieder land waar de islam dominant is, gediscrimineerd. Ze worden achtergesteld. Er wordt zelfs geweld tegen hen gebruikt, of je nou een ongelovige bent, een afvallige bent, een christen bent of een jood bent.En ik ben de politiek in gegaan, juist omdat ik deze problemen wil benoemen. Ik wil strijden tegen de uitwassen van de multiculturele samenleving.Marokkanen staan bovenaan alle lijstjes over criminaliteit en mensen die in de bijstand zitten. Als ik dat niet meer kan zeggen, houdt het op,”zei PVV-leider Geert Wilders.Hij heeft gelijk: zijn rechtszaak is een politiek proces.Juridisch gezien valt het onder de opiniedelicten: dingen die je niet mag zeggen.Maar,het probleem is echter dat het juist de taak van politici is om opinies te ventileren. Je raakt het politieke bedrijf zo in het hart. De discussie moet gevoerd worden in de Tweede Kamer, niet in de rechtbank. Artikelen 137c en 137d in het Wetboek van strafrecht criminaliseren bepaalde gedragingen tegen bepaalde groepen. Het gaat dan om ras, godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Kun je de uitspraken van Wilders in verband brengen met ras? Ja, vindt een deel van de juristen. Want je kunt het begrip ras ruim interpreteren. Maar Marokkanen hebben een nationaliteit en zijn geen ras.En haat koesteren is op geen enkele manier verboden, dus waarom het ‘zaaien’ ervan wel?…

Het politieke debat is bijna altijd een vorm van intolerantie voeden: voor denkbeelden, gedrag en de groepen die die denkbeelden koesteren en dat gedrag vertonen, waar je tegen strijdt. Je kunt eigenlijk geen enkel politiek debat bedenken waar geen intolerantie jegens anderen wordt gevoed: Willen we meer of minder Zwarte Pieten? Willen we meer of minder Europese bureaucraten? Willen we meer of minder imams met een minaret? Willen we meer of minder intensieve veehouders? Willen we meer of minder euthanasieplegers? Willen we meer of minder managers in de zorg? Het bevechten van het antwoord op al die vragen, dat is waar het politieke debat – en de vrijheid die te voeren – voor zijn uitgevonden. Het vrije woord is: het recht om intolerantie te kweken tegen wat je niet zint. Het vrije woord is: het recht om intolerantie te kweken tegen wat je niet zint.En de toelaatbaarheid daarvan is aan de kiezer, niet aan de rechter. Zodra een rechter zich uitspreekt over welk debat binnen de grenzen van het vrije woord valt (minder managers: prima), en welk debat erbuiten (minder Marokkanen: ontoelaatbaar), raakt hij aan de kern van het vrije woord zelf: dat we juist die vraag in alle vrijheid en zonder wettelijke beperkingen moeten kunnen bediscussieren en beantwoorden…

Met behulp van de massa-immigratie hebben die socialistische imbecielen Europa verrijkt met de dreiging van gewapend geweld.Algemeen bekend is het feit dat overal ter wereld waar moslims de overhand krijgen, er ernstige problemen ontstaan,omdat moslim God en geschrift schrijven voor dat alle ongelovigen dood moeten of leven als een tweederangs burger onder de barbaarse Sharia. Niet echt een fijn gedachtegoed om mee samen te leven.Het probleem van de islam in Nederland is inmiddels zo groot, dat er in alle lagen van de bevolking, helaas ook in de politiek, gespuis zit dat Nederland wil onderwerpen aan de islam-sharia.Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens het hele land.Veel mensen moeten zich schamen en gedwee hun straf ondergaan voor al het leed dat ze de Nederlanders hebben aangedaan met hun vieze capitulatie voor de radicale islam.Nexit!

Overheid in Den Haag weet alles over het Marokkanen probleem, ontkennen heeft geen zin. In 2007 werd er een onderzoek gepubliceerd in opdracht van de politie en wetenschap. Titel van het werkstuk: Het Marokkanen probleem.Een onafhankelijk onderzoek geschreven door Fleur Jurgens. 176 blz waar alles wat mis is met de Marokkanen in Nederland aan bod komt. En dat is veel!Tegen de overheid: lees je eigen onderzoek nog eens van 12 jaar geleden.Als Ajax 7 uit 10 wedstrijden verliest, heeft Ajax dan een probleem? JA, dan erkent iedereen dat Ajax een probleem heeft. Als in Nederland 7 op de 10 Marokkanen in aanraking met de politie komen, heeft Nederland dan een probleem? JA, maar dat mag je niet zeggen en dat zie je verkeerd.Maar laten we de Marokkanen alsjeblieft niet uitzonderen. We hebben ook een Antillianenprobleem en een Turkenprobleem. Allemaal bovengemiddeld vertegenwoordigd in de criminaliteit.Wilders is slechts het gevolg van en het antwoord op criminele Marokkanen en ander parasiterend tuig dat hier niet thuishoort.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Regerende partijen in Nederlan zorgen voor islamitische massa-immigratie en chaos in de staat

  1. Pingback: Regerende partijen in Nederland zorgen voor islamitische massa-immigratie en chaos in de staat | E.J. Bron

  2. Petra Büsgen-Failé says:

    De Multi Culti NACHTMERRIE diversiteit is iets prachtigs, maar wel in je eigen land blijven dan, mengen geeft chaos blijkt wel, Afrika voor Afrikanen en China voor Chinezen, Europa voor Europeanen!! we gaan er aan kapot maar dat is ut MOTTO alles mot kapot en weg met ONS!! waar kunnen wij straks nog heen als westerse mensen? verkocht voor olie bedankt nog fuck linxe cultuur marxisten!! #SLOPERS.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s