De hoofddoek is een onderdeel van een veroveringstocht in Europa en een mes in de rug van miljoenen onderdrukte vrouwen

De islamitische hoofddoek is het symbool voor een akelige-ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!Als er één symbool is van de ongelijkheid der geslachten en de minderwaardige positie van de vrouw binnen de islam, dan is het wel de hoofddoek. Het hoofddoekgebod is immers niet louter een strikt vestimentair voorschrift dat uitsluitend opgelegd wordt aan vrouwen. De in Frankrijk wonende Iraanse schrijfster en antropologe Chadortt Djavann stelde in een interview :“De sluier is niet het symbool van het geloof, maar van de vernedering van de vrouw. Je kan de sluier vergelijken met de gele ster bij de joden.”Vaak wordt de hoofddoek opgelegd door hun man, door de ouders, door de imam of door de moslimgemeenschap. De weigering om een hoofddoek te dragen kan leiden tot sociale uitsluiting, geweld en in extreme gevallen tot de dood van de vrouw in kwestie…

Miljoenen vrouwen in Iran en Saoedi-Arabië worden verplicht om een hoofddoek en burka te dragen. Vele vrouwen zitten in de gevangenis omdat zij voorvechtsters zijn voor vrijheid voor vrouwen. Nog weer miljoenen vrouwen leven in onderdrukte omstandigheden in hun eigen gezin, omdat geëist wordt dat zij zich onderdanig gedragen en uiteraard met hoofddoek of burka. Meisjes in dit soort landen wordt niet eens gevraagd of ze een hoofddoek op willen, het is als vanzelfsprekend.De islam kent aan vrouwen een statuut toe dat minderwaardig is aan dat van de man.De Koran en sharia benadrukken de ongelijkheid van man en vrouw. “De mannen staan (bij alles) een trap hoger dan de vrouwen” (soera 2:228). Tal van verzen uit de Koran getuigen van de ondergeschikte positie van de vrouw : zij kan slechts de helft erven van een man; de getuigenis van een vrouw voor de rechtbank is minder waard dan die van de man; in sommige aangelegenheden wordt een getuigenis van een vrouw zelfs in het geheel niet aanvaard; vrouwen mogen niet vrij staan en gaan waar zij willen; om hun huis te verlaten moeten zij de toestemming van hun man krijgen; vrouwen die verkracht worden dienen daarvoor vier getuigen te kunnen leveren, zoniet riskeren zij vervolgd te worden voor overspel …

“Een hoofddoek en een boerka zijn symbolen van de onderdrukking van vrouwen.Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka. En ik vind ook sowieso dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Hier kun je vrij zijn, hier mag je je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid! Maar ja, binnen islamitische families is dat natuurlijk ook moeilijk, want je wordt verstoten.Ik ben volgens hen een racist. Maar volgens mij zijn moslims geen ras dus dat kan niet”, zei Erica Meiland in het RTL 4-praatprogramma.Erica heeft groot gelijk. Wat betekent hier het woord democratie dan nog als mensen hun gedacht niet mogen zeggen.Die mannen lopen met dure merkkledij een pet of haren piekfijn gekapt ,werken meestal niet .Vrouwen boerka tot op de grond ,of hoofdoek ,want hun schoonheid moet verstopt worden.Turkije voerde in de jaren twintig van de vorige eeuw een hoofddoekverbod in voor het overheidspersoneel en in universiteiten als dam tegen de islamisering van het land en als garantie voor de scheiding tussen kerk en staat,maar hier in West-Europa is geen scheiding tussen kerk en staat en de islamisering van Europa toestaan…

Als een sluipend gif infiltreren steeds meer islamitische gebruiken en tradities, gebaseerd op de sharia, onze westerse maatschappij.Beetje bij beetje wordt hun programma van islamisering gerealiseerd. Iedere toegeving wordt als een verworvenheid beschouwd,waarna nieuwe eisen naar voor worden geschoven, waarbij de totale onderwerping van de samenleving aan de sharia als einddoel geldt.Moslimvertegenwoordigers werpen de ene eis na de andere op.Dankzij landverraders in Nederland, stapten de wolven in schaapskleren Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Fonda Sahla (D66) met sharia discriminerende hoofddoekken nu het parlement binnen. Daarmee krijgt verschrikkelijke islam voet aan de grond in het hoogste orgaan.Sommige radicale moslimvrouwen-zoals deze 2 moslim vrouwen in de Tweede Kamer- zijn fier op hun hoofddoek. Zij dragen hun hoofddoek als teken van integratieonwil en als teken van verzet tegen de samenleving en onze manier van leven.De sluier is wettelijke (sharia)plicht voor elke vrouw, overal waar ze zich buitenshuis bevindt.De sluier is dus geen ‘vrijwillige keuze’ van de moslima.Draagt een moslima een sluier, dan demonstreert ze daarmee publiekelijk dat voor haar de sharia boven de Nederlandse grondwet staat.De sharia staat wereldwijd principieel boven alle landswetten.De primaire plicht van iedere moslim waar ook ter wereld is om de sharia-grondwet te gehoorzamen…

Het doel is om delen van de sharia in onze wetgevende en wetuitvoerende organen binnen te loodsen en maatschappelijk aanvaard te krijgen om dan later andere elementen van de sharia in onze grondwet te laten invoeren.“ Onze instellingen en samenlevingen hier in Europa zijn geïnfiltreerd door de politieke islam, waarvan de normalisering van de sluier een paard van Troje is.Ik ben boos en verdrietig dat de symbolen van onderdrukking, waaronder de hoofddoek en de almacht van de moslimman, die ik achter mij liet ook hier in Europa lijken te zegevieren.Het gaat zover dat zelfs de Raad van Europa de islamitische kledij van de onderdrukking actief promoot met het geld van Europese burgers.“Vrijheid zit in de hijab” communiceerde de Raad onlangs. Dit soort propaganda is onverenigbaar met onze Europese waarden.Laten we nooit vergeten dat waar het islamisme voortschrijdt, de rechten van alle vrouwen achteruitgaan.” Dat zegt Europarlementslid Assita Kanko in een opiniestuk in De Telegraaf.De hoofddoek is geen onschuldig kledingsstuk, maar een onderdeel van een veroveringstocht om zoveel mogelijk de sharia in Europa in te voeren.Ieder doorstoten van de islam met zijn cultuur en maatschappij is altijd met een poging verbonden om delen van de sharia in onze wetgeving binnen te loodsen met het doel om deze terreinen voor Allah en de islam te verwerven…

De hoofddoek vertegenwoorigen het systeem, de ideologie van de islam,net zoals een uniform van een agent of soldaat.De hoofddoek is een vlag,die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten om het door hen veroverde gebied beter af te bakenen.Tijdens een moslimconferentie in Genk werd dit bijzonder duidelijk verwoord door Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hidjaab draagt,draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de Westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”De hoofddoek is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Westerse vrouwen gelden als sletten,die men zonder meer mag bepotelen.Afkomstig vanuit deze geloofssfeer,zei de moordenaar van Maria Ladenburger in Freiburg (d.d. 16-10-2016) in het politieverhoor dan ook: “Wat is dat nou, het was gewoon een vrouw!”Laten we ook de massale verkrachtingen op oudejaarsavond in Keulen en de rest van Duitsland niet vergeten…

Een hoofddoekverbod is geen pesterij van moslims, maar een zaak van fundamenteel democratisch belang. Wanneer we uit misplaatste politiek-correcte overwegingen respect zouden opbrengen voor het dragen van de hoofddoek in openbare dienst, verdedigen we meteen ook impliciet de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Daarmee worden de verworvenheden van de emancipatie teruggeschroefd.Wanneer de federale overheid toegeeft aan de sociale druk binnen de moslimgemeenschap die de hoofddoek oplegt aan moslimvrouwen, ontzegt men deze vrouwen de vrijheid om zonder hoofddoek, gekleed zoals ze zelf willen, door het leven te gaan.Een hoofddoek is geen cultureel bepaalde vestimentaire aangelegenheid, maar past in het geheel van normen en voorschriften van de sharia, die fundamenteel tegenstrijdig zijn aan onze Westerse democratische waarden.Wanneer men toegeeft aan de islamitische eis om hoofddoeken toe te staan voor overheidspersoneel, legitimeert men de sharia als geheel. Men laat op die manier de sharia voorgaan op westerse democratische waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat.Weg met de hoofddoek en boerka,weg met verschrikkelijke islam,die heeft het niets dan ellende en moord gebracht.

In de islamitische dictatuur Iran komen vrouwen en mannen in opstand tegen de achterlijkheid en  vrouwen-onderdrukking van een voor-middeleeuwse macho-religie. In opstand tegen de baarden en  tulbanden die daar al 43 jaar de dienst uitmaken met hun dwingelandij en terreur.Er sterven daar dappere vrouwen in hun strijd tegen vrijheidsberoving en het symbool van sinistere islamitische onderdrukking, die vermaledijde hoofddoek.En hier in Nederland  zijn moslimse drammers- gesteund door de useful idiots van links- bezig de hoofddoek erdoor te drukken bij de politie.Niet te geloven.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to De hoofddoek is een onderdeel van een veroveringstocht in Europa en een mes in de rug van miljoenen onderdrukte vrouwen

 1. Pingback: De hoofddoek is een onderdeel van een veroveringstocht in Europa en een mes in de rug van miljoenen onderdrukte vrouwen | E.J. Bron

 2. delamontagne says:

  Heeft U de reactie op dit artikel bij E.J Bron gelezen. ? ? ?
  WAT EEN DOMHEID, ik kan er maar niet over uit maar t’is me duidelijk dat héél veel mensen niets/ niks van die achterlijkheid Giflam begrijpen.
  / / / / /
  J_r zegt:
  26 december 2022 om 15:24

  4. Traditie
  5. Functionaliteit

  dit artikel!
  wat een eenzijdige, simplistische voorstelling van de situatie zeg, bah
  1+1=2 not so fast citizen

  Like

  • Dat zag ik, maar uit zijn opmerking blijkt duidelijk dat hij een idioot is, waarbij elke opmerking overbodig is.

   Liked by 1 person

   • delamontagne says:

    Toen ik die reactie zag gisteren-avond, werd ik eigenlijk zo “#%^” er over.
    De vergelijking gaat helemaal mank.
    Ik ging een vrij lange reactie schrijven.
    Over de vergelijking met de “NL-burqa” [ de mideleeuwse = beschermings mantel met hoofdbedekking ] en de gedwongen bedekking van vrouwen in M.O. nu……..
    Ik had een vrij lange reactie gemaakt, maar door een domme “toets-aanraking”, was alles foetsie”
    Ik had er o.a. in gezet “neem ‘ns ‘t vliegtuig naar Saoudie Barbarije, overstappen in Ryjadh, de hoofdstad en kijk hoe de stewardessen van normaal zich ontpoppen als Burqa[eske] spookvrouwen voordat de wielen nog de landingsbaan hebben aan geraakt.
    Doen ze allemaal vrijwillig.
    Ik had toevallig een NL-kennis, ook woonachrig hier en ook in die landen geweest/gewerkt en dan haal je herinneringen op.
    Bij afscheid vroeg ik: “heb jij weleens anderen die er zijn geweest /gewerkt iets positiefs over die lui/landen gehoord. Antw. is duidelijk uiteraard, NEE.
    ik voelde me er eigenlijk altijd ONPRETTIG…..”.
    Maar zo ken ik natuurlijk ook geen Gordon die zich er nu vermaakt.
    ( ik heb ‘t daar meegemaakt, Abu Dabbi, de wegen aangestampt grind/zand, hoogste gebouw 2 verdiepingen ), maar toen was ik jong.
    Nu ben ik 83-1/2 en denk weleens terug………. )

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s