Mark Rutte,de sloper van Nederland

Nederland dreigt het rotte hart van Europa te worden. Dat zei de Italiaanse maffia-expert Roberto Saviano op 29 augustus 2021 in Buitenhof. En hij heeft gelijk.De puinhopen van Mark Rutte zijn dramatisch:een voedselcrisis, een energiecrisis, een pensioencrisis, een migratiecrisis(islamisering van de staat), een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een wooncrisis,een crisis in de jeugdzorg,een ingeperkte vrijheid van meningsuiting,om het parlement buitenspel te zetten, om boeren het ondernemen onmogelijk te maken, om ondernemers het land uit te jagen, om armoede te zaaien, om de Nederlander te breken en om uiteindelijk ons prachtige Nederland kapot te maken en te overhandigen aan de EU(SSR),die ten dienste staat van het bedrijfsleven – niet van de burger. De politiek in Den Haag draait allang niet meer om de Nederlandse burger, maar om Brussel. Ze kijken alleen naar wat de EU(SSR) wil. Dat is voor hen leidend…

Op het gebied van massa-immigratie worden alle records gebroken. Huisvesting en ondersteuning voor Nederlanders lijken op het tweede plan te komen. Er zijn vele miljarden mee gemoeid, in directe zin voor de opvang, maar veel meer in indirecte zin, omdat alle publieke voorzieningen hierdoor enorm worden belast. Dit heeft Nederland in de laatste 25 jaar honderden miljarden gekost. Nu bedragen die kosten naar schatting tientallen miljarden per jaar.Ondertussen zijn en worden er in Nederland honderden islamitische organisaties opgericht, vaak gesubsidieerd met belastinggeld. Meestal begint zo’n organisatie als een culturele stichting, die uitgroeit tot een moskee. Rond de moskee vormt zich een islamitische gemeenschap die steeds meer haar islamitische stempel drukt op de wijk. Autochtonen trekken weg, buurtvaders vervangen de politie en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd: een Gazastrook in wording.Deze enclaves ontwikkelen zich tot een uitvalsbasis van islamitische terreur, waar aanslagen worden beraamd en terroristen worden verborgen. Dit werd al pijnlijk duidelijk in de Brusselse wijk Molenbeek. Ook in Nederland en de rest van West-Europa zijn er honderden van deze enclaves, waar de autoriteiten nauwelijks gezag hebben.Dat is wat de islam doet en dit kabinet In Den Haag heeft daar allemaal lak aan…

De staat van de rechtsstaat, hoe staat het daarmee? Niet goed.Gewetenloze gangsters worden steeds gewelddadiger en hebben inmiddels een eigen thuisland midden in onze rechtsstaat weten te stichten. Dit heeft onder meer geresulteerd in de afschuwelijke liquidaties van advocaat Derk Wiersum, misdaadverslaggever Peter R. de Vries,misdaadblogger Martin Kok en vele misdaadverslaggevers moeten hun vrijheid opofferen aan zware beveiliging.Maar Nederlandse rechtsstaat lijkt ons uit de vingers te glippen. Met een typisch Nederlandse vorm van struisvogelpolitiek proberen de autoriteiten ons gerust te stellen dat het allemaal wel meevalt en dat we in een gaaf land leven, een gaaf land waar alles op zijn pootjes terechtkomt.Was het maar waar. Hoe is dit ontstaan, vragen veel mensen zich af.Het Nederlandse politieke bestel is het afgelopen decennium veranderd in een soort kastensysteem met een ware kastengeest, een zucht om slechts in de beslotenheid van de eigen stand te verkeren, losgezongen van de rest van de samenleving, vaak verblind door opportunisme of wereldvreemd idealisme en een eendimensionale focus op het bemachtigen van prominente posities. In het gave Nederland kan dit allemaal, omdat afrekenbaarheid vaak ontbreekt en het slechte voorbeeld wordt gegeven vanuit het kabinet, waar men met smoesjes en sorry zeggen alle problemen al jaren wegwuift…

De Grondwet is in Nederland een nogal dode letter die niet echt leeft bij de bevolking in tegenstelling tot veel andere landen. Dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de rechterlijke macht in Nederland in tegenstelling tot de rest van de wereld niet mag toetsen aan onze Grondwet.Nu wordt de Grondwet geïnterpreteerd door de Tweede en Eerste Kamer.Neem bijvoorbeeld de tijdelijke wet maatregelen covid-19. Dit juridisch gezien geen goede wet was, maar om politieke redenen werd hij toch aangenomen. De wet was ook in strijd met de Grondwet.Het verplicht stellen van een mondkap is een overtreding van Artikel 10 en 11 de Grondwet, internationals mensenrechten en de Code van Neurenberg.Helaas, ontbreekt in Nederland een instantie zoals in Duitsland de Bundesverfassungsschutz, een instantie die effectief en daadkrachtig kan optreden als de democratische rechtsorde in gevaar komt.Wat ik zal nooit vergeten, is dat dit kabinet in Den Haag met zijn ondeugdelijke en dictatoriale coronabeleid willens en wetens een gruwelijke tweedeling in onze samenleving heeft bewerkstelligd, waarbij miljoenen mensen op basis van medische gronden worden gediscrimineerd.…

Het is een publiek geheim dat minister-president Mark Rutte en diverse ministers nauwe banden hebben met het World Economic Forum.Het WEF is heel open over haar doelen: een wereldregering-Nederland moet als soevereine staat verdwijnen, iedereen moet een chip geïmplanteerd krijgen,het eigendomsrecht moet gaan verdwijnen en geld moet verdwijnen en plaatsmaken voor digitale kredietpunten die je verdient door goed gedrag.We glijden af naar een fascistische dictatuur – een controlestaat à la WEF.Dat weet toch iedereen? Oh nee, alleen de complotdenkers hebben het daarover, dus dat nemen we niet serieus.Maar,e-mails tonen aan, dat het World Economic Forum de Nederlandse regering opdroeg de WEF-agenda uit te voeren, zonder dat het parlement of de kiezer hiervan wisten.En laten we ook niet vergeten de bedankbrief, die Rutte aan Klaus Schwab(WEF) stuurde. Mark Rutte is net als Sigrid Kaag(D66) “Author” bij het World Economic Forum. Dat is het hoogste echelon binnen het WEF. Zij zijn exact op de hoogte van de agenda die wordt uitgevoerd.Politieke banden met het WEF –is er sprake van LANDVERRAAD?Wanneer gaat het Nederlandse leger ingrijpen?…Nexit!Stem 15 maart -2023 PVV!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mark Rutte,de sloper van Nederland

  1. Pingback: Mark Rutte, de sloper van Nederland | E.J. Bron

  2. bertvanvlissingen says:

    Tijd voor verandering aan de macht!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s