Hongaarse premier Viktor Orbán:“Immigratie zal een einde aan Europa maken”

Al 1400 jaar is het doel van de islam om Europa te veroveren.De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwt voor de ‘zelfmoord’ van Europa, vanwege de islam en de migranten die voor een ‘grote omvolking’ zullen zorgen:“De Europese identiteit is in gevaar door de massale toestroom van migranten naar Europa.We staan in het epicentrum van een beschavingsstrijd.In rijke en zwakke landen als Duitsland en Nederland dreigen ze aan ‘culturele zelfmoord’ ten onder te gaan.En de vraag voor de komende tientallen jaren is of Hongarije het land der Hongaren blijft, Duitsland het land der Duitsers,Nederland het land der Nederlanders, Frankrijk het land der Fransen en Italië het land der Italianen.De witte Europeaan zal door immigratie (omvolking) ten onder gaan.Europese leiders in Brussel willen het Europese continent vullen met – veelal islamitische -migranten.Terreuraanslagen, rellen,geweld,misdaad en etnische en culturele aanvaringen ,die ons allemaal waarschuwen dat degenen die hier naartoe komen niet willen leven op de manier zoals wij dat doen.Zij willen hun eigen leven voortzetten.Moslims integreren niet,integratie moslims is in geen enkel land gelukt.En als het zo verder gaat, zal de meerderheid in de West-Europese grootsteden onmiskenbaar moslim zijn.Doordat er steeds meer moslims in het Westen zijn, zal dit op een conflict uitlopen…

Europees links is de grafdelver van de naties, het gezin en de christelijke manier van leven geworden.De landen houden op te bestaan, het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt.Landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich vermengen niet langer naties zijn.Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons. Ze willen namelijk dat ook Hongarije hun beleid overneemt, een beleid dat van westerse landen immigratielanden maakt en de weg naar de teloorgang van de christelijke cultuur en de uitbreiding van de islam voor ogen heeft.Wij zijn geen gemengd ras en we willen ook geen gemengd ras worden.We hebben een land nodig dat trots is op zijn waarden en taal, een hoogstaande cultuur heeft.Wij geloven in de natiestaten die Brussel al heeft opgegeven.Wij Hongaren willen geen samenlevingen waar mensen langs elkaar heen leven.En we zullen de bescherming van de grenzen niet opgeven, we zullen het hek niet afbreken en we zullen geen migranten binnenlaten,om de continuïteit van 1.000 jaar Hongaars leven te behouden.Hongarije is vanuit historisch oogpunt een van de meest gemengde gemeenschappen van Europa, maar we zijn een christelijke natie.En zolang ik leef, zal ik vechten zodat Hongaren nooit hoeven te knielen voor Mark Rutte of een andere kolonisator.Enkel de Hongaren en door hen verkozen personen mogen volgens de Hongaarse grondwet bepalen wie in Hongarije mag verblijven.Volgens het vluchtelingenverdrag van Genève hebben vluchtelingen niet het recht zelf het land uit te kiezen waar ze willen verblijven. Ze hebben wel recht op bescherming, maar daar moeten de buurlanden voor zorgen. De migranten kunnen ergens anders gehuisvest worden,”zei Orbán…

De meeste Europeanen nog steeds geen idee hebben dat ze met een islamitische invasie te maken hebben en niet met een ‘vluchtelingen’ stroom.Immigratie is niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen.Het populairste beleid van de regering-Orbán is haar gezinsbeleid. De regering stelt het voor als een “gezinsverdedigingsprogramma” dat de bevolkingsafname zou moeten stoppen.De kern van het programma is een nieuwe vorm van kinderbijslag. Dat bestaat uit een mix van subsidies, toeslagen en belastingaftrekken, boven op de bestaande vaste kinderbijslag. Het basisidee: hoe meer kinderen, hoe meer geld voor het gezin.Dit had ook in West-Europa ingevoerd kunnen worden, maar het doel van Brussel is om het blanke ras te vernietigen en van Europa maken een Eurabië.Orbán weet exact wat de elite in de hoge rangen van de EU en op de achtergrond aan het doen is met ons prachtige Europa.De Europese Unie is een instituut, waar de burgers NIETS mee hebben, er wordt voor hen beslist en niet met hen. Dat noemt men een multi-dictatuur, die de elite ons voorschotelt als een democratie, een democratie is een soeverein land, waar de wil van het volk gebeurt.De EU was een mooi project in den beginne, maar is verworden tot een corrupt apparaat, waar alle afgedankte politici worden gedropt om vervolgens te graaien in de EU geldpot.De EU is een clubje uitverkoren politici, die als beloning een zitje hebben in het Europees parlement. We zouden veel beter af zonder dat.Opdoeken dat Europese parlement. Kost hopen geld voor ons als belastinggeld. Dit geld kan beter in eigen land besteed worden…

Jarenlang is er niets gedaan om de islamisering van West-Europa te stoppen.Niemand die er wat aan doet. Er wordt alleen maar, iedere dag opnieuw, meer islam geïmporteerd en verder gefaciliteerd.Er is geen moskee gesloten,waar domineren geweld, haat en politieke agenda’s. Er is geen imam uitgezet. Er is geen buitenlandse financiering gestopt. Er is geen grens gesloten.De islam wordt in Nederland bijvoorbeeld als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.Een islamitische uiting als de discriminerende hoofddoek voor vrouwen, wordt wel voorgesteld als een teken van emancipatie, of althans als een mogelijkheid voor vrouwen en meisjes voor een vrijer optreden dan zonder hoofddoek.Langs dergelijke lijnen wordt er al decennia meegebogen met moslims. Ongetwijfeld ook uit angst, al wordt dat zelden gezegd.Pim Fortuyn introduceerde twintig jaar geleden het begrip ‘islamisering’ voor het omarmen van de islam, dan wel het nalaten van bieden van weerstand. De arabist Hans Jansen voorzag het begrip islamisering van een zeker ook voor Nederland zeer toepasselijke variant: ‘zelfislamisering’. Nederland buigt zelfs mee met de islam zonder dat moslims daar om hebben gevraagd.Hans Jansen sprak van ‘zelfislamisering’ bij overheden die denken de islam te kunnen assimileren (maar zelf het gevaar lopen geassimileerd te worden) en bij mensen die onkritisch staan ten opzichte van de islam (en juist islamcritici kritiseren)…

Het besluit van West-Europa om de grenzen volledig open te houden voor een onbeperkte stroom moslims, betekent maar één ding: Oorlog!Nederlandse politicus Pim Fortuyn heeft voor de huidige ontwikkelingen volop gewaarschuwd, maar dat was bij de politieke concurrenten aan dovemans oren.Duizenden jihadisten en sympathisanten lopen inmiddels vrij rond in Nederlandse straten.Tienduizenden kunnen door de open grenzen zomaar vanuit andere landen Nederland binnenkomen om hier terreurdaden te plegen.Bijna wekelijks worden in Europa onschuldige mensen neergestoken door moslims. Het aantal aanslagen in Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers.De kaarsjes, bloemetjes en knuffelbeertjes als reactie op het bloedbad zijn goedbedoeld, maar zij bieden geen antwoord op het islamitisch terrorisme.Terroristen worden niet geraakt door het verdriet van het Westen.Politici die vandaag nog steeds halsstarrig weigeren om hier werk van te maken, zaaien zelf de kiemen van een volgende aanslag…

De mediaboodschap blijft dat we de islamimmigranten,nu meer dan ooit zelfs (!), moeten blijven knuffelen en omarmen.Door de multiculturele waanzin en het daarmee samenhangende immigratiebeleid van de jongste decennia zijn er in al onze grotere steden islamitische getto’s ontstaan waar de islam min of meer heer en meester is. Het islamfundamentalisme vindt er een dankbare voedingsbodem voor zijn verderfelijke boodschap en het biedt een ideale biotoop voor het islamterrorisme.Een groot deel van de moslims heeft niets met terrorisme te maken, maar het is een feit dat de moslimgemeenschap een kweekvijver is voor extremisme.Het gevaar voor de Europeanen komt niet alleen van migranten, maar ook van de miljoenen moslims die hier al jaren wonen en hier geboren en getogen zijn. Bij de aanslagen in Parijs was het immers een mengsel:van buitenaf gekomen daders ondersteunden in Frankrijk geboren terroristen.De meeste politici, journalisten en academici dansen vakkundig rond de essentie van het probleem van terreur:ISLAM!..

Ze hebben boter op het hoofd door jarenlang een opengrenzenbeleid te hebben bepleit waarbij bovendien geen leidcultuur met bepaalde waarden en normen werd afgedwongen: “Zonder massa-immigratie geen islamisering, zonder islamisering geen islamterreur.Het establishment in Nederland wil nog altijd niet inzien dat de strijdbare islam ons de oorlog heeft verklaard en dat we daarmee in staat van oorlog zijn. Dat men in een oorlog niet moet knuffelen, maar zich teweer moet stellen. En dat de strijdbare islam een adder is die we aan onze borst koesteren die ons vroeg of laat zal doodbijten.De islam is geen monotheïsme zoals jodendom en christendom. Het is een totalitair systeem en een krijgersdoctrine. De islam verovert en onderwerpt alles wat niet-islamitisch is.Talloze beschavingen door de islam zijn overheerst.En wat de premier van Hongarije Viktor Orbán en andere Oost-Europese landen doen, het sluiten van hun grenzen,is prima. Het is een gotspe dat die landen in de verdomhoek worden gezet en als slechte Europeaan worden beschouwd.Ze zijn veel betere Europeanen dan de politici hier in West-Europa die de deur wagenwijd openzetten voor de aan gang zijnde volksverhuizing en de islam.Nexit!Stem 15 maart PVV!

Die Oost-Europese landen,die hebben de islam vroeger ondervonden en hebben bovendien bijna een halve eeuw onder een communistisch regime geleefd. Zij willen zich niet opnieuw onderwerpen aan een totalitair systeem, of dat nu Europese Unie of islam heet.

Willen we vermijden dat Nederland verder uitgroeit tot een nieuwe islamitische enclave in het hart van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.Wat Nederlanders verdienen is dat Nederland Nederland blijft, dat deze mooie land niet wordt weggegeven door de aanhangers van de multiculturele samenleving, dat de islam wordt teruggedrongen, dat ze Nederland niet langer op een dienblad serveren aan profiteurs en iedereen die het maar hebben wil. We zien het iedere dag: dat jarenlange open grenzen zorgen voor meer islamisering, dat Nederlandse  soevereiniteit en  identiteit, te grabbel wordt gegooid.Nederland is Nederland niet meer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hongaarse premier Viktor Orbán:“Immigratie zal een einde aan Europa maken”

  1. Pingback: Hongaarse premier Viktor Orbán:“Immigratie zal een einde aan Europa maken” | E.J. Bron

  2. Gienekehado St. says:

    Weer dank voor het plaatsen!!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s