Niet Poetin, maar VS is begonnen met nucleair bedreigen

De oorlog in Oekraïne is een onderdeel van de mondiale strategie van Washington ten aanzien van de wereldhegemonie-om de baas van de wereld te zijn.Dat is de reden waarom de VS het vuur van het conflict aanwakkeren door zowel politieke als economische instrumenten in te zetten.De oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari 2022 begonnen, maar in het voorjaar van 2014 toen het Oosten van het land in opstand kwam tegen een regering die met Amerikaanse en Europese steun in Kiev tot stand was gekomen.Die schafte de taalrechten van de Russisch sprekende bevolking af en verheerlijkte Oekraiense oorlogsmisdadigers als de beruchte nazi-collaborateur Stepan Bandera.Kort daarna startte de oorlog in Donbass tegen de bevolking die de CIA-coup niet wenste te erkennen.Oekraïne wordt door de VS gebruikt voor agressie tegen Rusland, om zowel Oekraïne als Rusland opnieuw tot slaaf te maken met militaire en financiële middelen.Amerikanen willen Rusland vernietigen en een pro-westers marionettenregime installeren, net zoals het had onder het ambt van Jeltsin, zodat Amerikaanse bedrijven de rijkdom en natuurlijke hulpbronnen kunnen stelen die het Russische volk toebehoren…

Op 14 december 2021 schrijft John Deni van de US Army College en medewerker van de Atlantic Council een opiniestuk in de Washington Post met als insteek: ‘Waarom de VS een oorlog in Oekraïne moet riskeren’. In de VS stippelen het Witte Huis en het Pentagon (ministerie van Defensie) het buitenlands- en defensiebeleid uit met behulp van grote denktanks. De meest invloedrijke denktank is de Council On Foreign Relations (CFR), gefinancierd door Wall Street en gespecialiseerd in het aanleveren van politiek personeel. Meer dan de helft van de ministers en medewerkers in de Biden-administratie is lid van de CFR, waaronder vice-president Kamala Harris en minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. Een andere machtige denktank is de Atlantic Council, onderdeel van de NAVO en gefinancierd door het Amerikaans militair-industrieel complex, maar ook door Mark Zuckerberg’s Meta (Facebook) en de Britse overheid.Beide denktanks kwamen in 2021 al tot de conclusie dat een oorlog in Oekraïne de gelegenheid kan zijn om het regime van Vladimir Poetin te doen wankelen en de VS-bondgenoten op één lijn te krijgen voor een economische oorlog tegen Rusland. De strategie berust op twee pijlers: militaire hulp aan Oekraïne en economische sancties tegen Rusland…

De VS hebben de afgelopen 20 jaar minstens 17 geheime oorlogen gevoerd die het nieuws nooit hebben gehaald(Bron).In de criminele westerse media horen we al een tijdje dat Poetin de hele wereld bedreigt met kernwapens,maar ze zeggen niet dat de NAVO-landen de eersten waren die Rusland begonnen te bedreigen met atoomaanvallen.De Amerikaanse senator Roger Wicker vertelde al 7 december- 2021 aan presentator Neil Cavuto op Fox News, dat “Amerika een plotselinge nucleaire aanval op Rusland moet uitvoeren.”De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, werd in de aanloop naar haar verkiezing in een televisie-interview van 24 augustus gevraagd of zij de bereidheid had het Britse kernwapenarsenaal in te zetten. Zonder te aarzelen antwoordde zij: “Het is een belangrijke taak van de premier, ik ben ertoe bereid.”Deze gekke opmerkingen uit het Westen kregen geen aandacht in de criminele westerse pers.Wie gooit er als eerste een kernbom?In augustus 1945 laat de voormalige kruidenier Harry S. Truman twee atoombommen exploderen boven Japan.De explosies leiden direct tot de dood van zo’n 140.000 mensen. Hulpverleners konden er niet eens komen, ook vanwege radioactieve straling.Dood en verderf op ongekende schaal, onbeschrijfelijk lijden, wanstaltige genetische verminkingen.Zelfs nu worden nog slachtoffers verpleegd.Truman zegt nooit spijt te hebben gehad van zijn beslissing…

Amerika heeft geen atoombommen op Japan laten vallen om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen.Uit archieven van de toenmalige keizer en de Japanse generale staf blijkt, dat ze na ‘Hiroshima’ niet eens bijeenkwamen. Pas nadat Rusland Japan aanviel, concludeerde men dat de oorlog verloren was. Die atoomaanval was een onvergeeflijke oorlogsmisdaad tegen de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki.De Cubaanse rakettencrisis wordt eenzijdig gepresenteerd.Het begon namelijk met de plaatsing van Amerikaanse kernraketten in Turkije (vlakbij de Soviet-Unie). De Soviet-poging om kernwapens in Cuba te zetten was voornamelijk een reactie daarop.Amerika had al kernwapens in Italië gezet voor dat de Sovjets dat in Cuba deden. De winnaars bepalen hoe de geschiedenis wordt geschreven(globalisme is nog erger dan communisme).De Amerikaanse kernwapenexpert Daniël Ellsberg onthulde dat “er in Amerika veel meer mensen bij de rode knop kunnen, dan alleen de president en dat Amerika zo’n 25 keer andere landen gedreigd heeft met kernwapens om zijn zin te krijgen.”Washington plaatste atoombommen in Nederland, zonder dit land te vragen of het dat kon.Het gaat om 22 Amerikaanse atoombommen,die worden onder meer geplaatst op de Noord-Brabantse vliegbasis Volkel.De Nederlandse regering heeft geen zeggenschap over deze wapens.De atoomwapens staan onder Amerikaans bevel. De inzet ervan, met hulp van Nederlandse vliegers, wordt ook in Washington bepaald en niet in Den Haag.Het wordt tijd de Amerikaanse kernwapens op Europees grondgebied (onder meer in het Nederlandse Volkel, het Belgiese Kleine Brogel en het Duitse Büchel) te verwijderen en te ontmantelen…

De wereld heeft sinds 1945 al meermaals– hetzij door een conflict, hetzij door een misverstand, beoordelingsfouten,valse alarmen, technische storingen – op het randje van een kernoorlog gebalanceerd.We moeten nooit vergeten groot alarm bij een waarnemingspost nabij Moskou in september 1983: Amerikaanse kernraketten onderweg. Commandant Stanislav Petrov, ingevallen vanwege een ziekmelding, bleef kalm. Hij vertrouwde zijn nieuwe computer niet helemaal. Eerst de 30 checks nalopen. Allemaal positief, behalve ‘visuele waarneming’… ‘Waarschuw de baas!’… ‘Nee, we wachten of ze op onze radar verschijnen’. ‘Dan is het te laat voor de tegenaanval.’… ‘Maar als het vals alarm is, veroorzaken wij een kernoorlog!’ Na 15 zenuwslopende minuten blijft het radarscherm leeg, en omhelzen de militairen elkaar, met uitroepen als ‘Ik voel me herboren!’ (Geëmotioneerd). Heel aangrijpend. Maar Petrov werd ontslagen wegens het niet nakomen van richtlijnen.Een ander incident gebeurde ook in Rusland,toen een Noorse onderzoeksraket in 1995 een loos alarm veroorzaakte, begon de Russische president de procedure voor het lanceren van kernraketten in gang te zetten. President Boris Jeltsin activeerde zijn ‘football’ – het apparaat waarmee hij een tegenaanval autoriseerde. Net op het laatste moment kwam het bericht binnen dat het geen Amerikaanse aanval was, maar een Noorse onderzoeksraket…

Nucleaire wapens, niet epidemieën, zijn de grote bedreiging voor de mensheid.Deze wapens hebben het potentieel om onze planeet volledig te verwoesten.Die ontploffingen in Tsjernobyl of die in Fukushima zijn kinderspel vergeleken bij een kernbom. Je hoeft je weinig illusies te maken van de verwoestende medische en humanitaire effecten van een kernbom op korte, middellange en lange termijn. Dat zijn de lessen van Hiroshima en Nagasaki. Voor medici is geen substantiële vorm van hulp aan slachtoffers mogelijk. Hulpverleners ter plekke zijn dood of gewond en andere kunnen er niet naartoe, vanwege de radioactiviteit en omdat de infrastructuur is weggevaagd. Mocht er een regionaal nucleair conflict uitbreken, dan blijven de effecten niet alleen lokaal. Naast tientallen miljoenen directe slachtoffers, vallen er 1 tot 2 miljard hongerdoden, doordat er zoveel troep in de atmosfeer komt dat het zonlicht de aarde minder goed bereikt en op grote schaal misoogsten zullen ontstaan.Zelfs de ontploffing van een nucleaire bom met de kleinst mogelijke lading in stedelijke gebied zal leiden tot de besmetting van een groot gebied met dodelijke radioactieve straling dat zal resulteren in vele burgerslachtoffers en negatieve gezondheids en milieuschade op de lange termijn.Een zeer krachtige Russische kernexplosie op de bodem van de oceaan creëert een vloedgolf, tot 500 meter hoog. De kust van de VS is kwetsbaar, het VK en het laag gelegen Nederland ook.Russische ‘Tsirkon’ raket bereikt snelheden tot 2-3 kilometer per seconde en is hiermee twee keer zo snel als de projectielen van westerse luchtafweersystemen.De Tsirkon is niet te stoppen met conventionele systemen. Als deze raket wordt geladen met een nucleaire lading, betekent dat einde oefening voor een niet nucleair gehard doel…

Veel domme en criminele politici, mediaredacteuren en andere idioten nemen vandaag de dag deel aan het aanwakkeren van een nucleaire derde wereldoorlog.Deze idioten steunen vandaag de oorlog in Oekraïne door hen wapens te sturen.De speciale militaire operatie in Oekraïne is een reactie op de verwerping van de vraag van Rusland om de NAVO niet uit te breiden naar het Oosten.Vladimir Poetin implementeert nu waar hij ons al minstens 15 jaar voor waarschuwt. Dat hij de inzet van Amerikaanse troepen of raketsystemen nabij de grenzen van Rusland niet zal tolereren.Dat de situatie identiek is aan die tijdens de Cuba crisis wordt door de media verzwegen in hun poging ‘Poetin’ te demoniseren. Wat de VS mag, mag Rusland niet.George Kennan (1904-2005), voormalig ambassadeur in de Sovjet-Unie en de belangrijkste 20e -eeuwse Amerikaanse Sovjet- en Rusland deskundige, sprak dertig jaar geleden al, in de jaren negentig, dat er oorlog van zou komen als Oekraïne NAVO-lid zou worden. De “uitbreiding van de NAVO is de meest noodlottige fout in het hele post-Koude-Oorlog tijdperk”.Deze oorlog in Oekraïne bewijst dat Rusland geen shit meer pikt van de NAVO/VS.De NAVO is een oorlogsmachine die niets dan dood-massamoorden,vernieling en chaos brengt, wat mede mogelijk gemaakt wordt door westerse politici en de westerse criminele mainstream media.Ze breidt zich uit met massavernietigingswapens over heel Europa en andere continenten. Dit vormt een bedreiging voor het leven, de soevereiniteit van volkeren en de wereldvrede.

“De Verenigde Staten van Amerika kunnen het conflict in Oekraïne met één telefoontje stoppen”, zei de voormalige adviseur van het hoofd van het Pentagon, de gepensioneerde kolonel Douglas McGregor.

Dankzij de oorlogzuchtige psychopaten wordt de mensheid in Oekraïne binnenkort geconfronteerd met een nucleaire derde wereldoorlog en de vernietiging van deze planeet.Mark Rutte heeft het over ‘onze oorlog’ in in Oekraïne.In Den Haag schijnen ze niet te beseffen dat een Russische raket zo hier is, en dat daar niet zo heel veel aan te doen is. Als het nodig is sturen ze een ballistische raket die met vijf, zes kilometer per seconde naar beneden komt. Wat wil je daar tegen doen? Een Patriot-raket erop afvuren?…

Professor Jeffrey Sachs legt uit hoe WESTELIJKE landen deze oorlog in Oekraïne 30 jaar geleden begonnen…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Niet Poetin, maar VS is begonnen met nucleair bedreigen

  1. Pingback: Niet Poetin, maar VS is begonnen met nucleair bedreigen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s