In West-Europa is “omvolking” al jaren aan de gang

Europa is de erfvijand van de islam,die probeert al meer dan 14 eeuwen Europa met geweld onder de voet te lopen.Het terrorisme, maar ook en vooral immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabia te maken. De massa-immigratie leidt immers tot islamisering en de islamisering leidt tot culturele genocide-“OMVOLKING”.Door het EU toelatingsbeleid zijn de aantallen migranten(met een vijandige houding tegenover westerse cultuur) zo groot, dat in wijken of steden de oorspronkelijke bevolking wordt vervangen.Denk bijvoorbeeld aan de wijk Molenbeek in Brussel en nog tientallen andere wijken in West-Europa, waar de oorspronkelijke bevolking zich door veel immigratie niet meer thuis voelt.Blanke bewoners van West-Europese banlieues worden met de nek aangekeken door allochtone en islamitische bewoners.Vrouwen vermijden deze wijken en straten uit angst om voor hoer te worden uitgemaakt of te worden aangerand, homo’s worden in elkaar geslagen en Joden durven niet meer met een keppeltje over straat.De bevolking in bepaalde wijken leeft meer en meer naast elkaar en straks tegenover elkaar.West-Europese landverraders en de islamknuffelaars drijven Europa richting Sharia – de islamitische wet – of in een burgeroorlog…

Wat is dat toch, die “omvolking”?De argumenten tegen de term “omvolking” hebben voornamelijk te maken met het feit dat omvolking een naziterm zou zijn, en met de verdenking dat deze term aanleiding zou kunnen zijn voor racistisch geweld. Het klopt dat de nazi’s in veroverde gebieden etnische zuiveringen wilden doorvoeren.Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s.Vandaag de dag is omvolkingprogramma’s weer terug gekomen in Europa. We zien nu door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler en Stalin. Maar dan omgekeerd.Omvolking is nu een feit West-Europa, loop gewoon rond in onze grootsteden.De Haagse Schilderswijk of Molenbeek in Brussel staat bekend als ‘omgevolkte’ wijken. De oorspronkelijke bewoners van deze wijken zijn letterlijk vervangen door nieuwkomers en dat is niet gebeurd omdat alle bewoners dit wilden.Mag iedereen dit omvolking noemen?Zelfs de Links progressieve journalist Wierd Duk is het er over eens:“Omvolking is een feit”!Franse schrijver Renaud Camus,Thilo Sarrazin, Alexandre Del Valle, Patrick Buchanan, Eric Zemmour, Eric Kaufmann en Douglas Murray zijn ook degenen die hun rug recht houden en die met de omvolkingsgedachte in verband kunnen worden gebracht…

Wie dit omvolkingsdiscours wil ontzenuwen, moet eerst erkennen dat niet elk aspect ervan even irrationeel of ongegrond is. Dat Europese samenlevingen steeds meer kleur krijgen, dat het aantal mensen met een migratieachtergrond sterk toeneemt, dat de islam in de lift zit – dat zijn allemaal aantoonbare demografische feiten.Omvolking heeft meerdere betekenissen:vervanging van de oorspronkelijke bevolking van een land of gebied en planmatige vervanging van de autochtone bevolking door nieuwe bewoners,bijvoorbeeld door massa-immigratie,wat er nu gebeurt in West-Europa.Er komen recordaantallen immigranten naar Nederland,asilzoekers krijgen vorrang op huurwoningen en arbeidsmigranten krijgen significante belastingvoordelen.Er is dus zeker sprake van het stimuleren van massa-immigratie.De Nederlandse bevolking is in het jaar 2022 bijna twee keer zo snel gegroeid als het voorgaande jaar, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in hun nieuwe jaarcijfers. De nummer een reden van deze explosieve groei is de immigratie, aldus het CBS.Dit kabinet in Den Haag doet helemaal niets om te zorgen dat er minder mensen binnenkomen voor asiel. Sterker nog,dit kabinet gaat de bed-bad-broodregeling, de opvang voor illegalen, uitbreiden. En u gaat ook nog een nationale opvang voor illegalen regelen.Dat trekt natuurlijk alleen maar meer asielzoekers en meer illegalen aan…

Elk jaar komt er zo in Nederland een aantal inwoners bij ten grootte van een middelgrote stad.,,Asielzoekers overstromen Nederland en de politiek blijft maar wegkijken.Onbegrijpelijk.Ons huidige systeem zakt compleet door z’n hoeven.Vang die mensen op in de eigen regio, zoals de Denen doen,” zegt Wierd Duk.Nergens in internationale verdragen staat beschreven dat asielzoekers zich hier voorgoed mogen vestigen.Het gaat om het herzien van het Vluchtelingenverdrag van begin jaren 50 dat bedoeld was voor een paar dissidenten uit het Oostblok.De linkse naoorlogse elite is reeds 75 jaar bezig met een sluipende aanval op de natiestaat.De soevereiniteit van de nationale parlementen en de invloed daarvan op het leven van de burgers is ondergraven en de nationale identiteit verwatert.Migratiepact of omvolkingspact van de Europese Commissie is een pact dat erop toeziet dat er meer migranten naar Europa en daarmee ook naar Nederland zullen komen. De grenzen moeten worden wagenwijd opengezet.Voor EU(SSR) machtsovername noodzakelijke verzwakking van nationale identiteit en cultuur door massale immigratie van niet westers volk.Nationale soevereiniteit geeft volkeren de kans om zichzelf te besturen in overeenstemming met hun eigen waarden en opvattingen.De natiestaat houdt voor zoveel als mogelijk een nationaal rechtssysteem in stand en dat contrasteert met het beleid van vandaag en zeker in de toekomst, dat de burger opscheept met een veelvoud van gezagsstructuren boven zijn hoofd. Een natiestaat is overzichtelijk, heeft een mensenmaat en is een goed huis…

De soevereiniteit van Nederland is allang dood.De regerende partijen hebben ze overgegeven en dienen nu een zeer vreemde mogendheid in Brussel.We worden geregeerd door een zooitje landverraders die middels massa-immigratie bewust de Nederlandse samenleving aan het ontwrichten zijn.Sinds Nederland onder de druk van de EU(SSR) aan het begin van deze eeuw een toevluchtsoord zijn geworden voor allerlei buitenlands gelukzoekers, zijn de probleemwijken en incidenten met allochtonen niet meer te tellen.De massa-immigratie kost Nederland minstens 8 miljard per jaar.En cijfers laten zien dat slechts een piepklein gedeelte bestaat uit echte vluchtelingen. De rest zijn alleen maar profiteurs.Met massa-immigratie importeerde Europa ook islamitisch terrorisme.De islam inspireert terroristen wereldwijd.Bekend is dat de islam al zijn vijanden wil vernietigen.Bij ongeveer alle terroristische aanslagen in Europa de afgelopen jaren, de daders roepen: dat ze dat voor Allah doen, dat ze dat voor Mohammed doen.Herinnert u zich Lee Rigby, de Britse soldaat die in Londen door twee zwarte jihadi’s werd neergestoken en met een vleesbijl doodgehakt? Hij was toen buiten dienst en ongewapend…

Sinds Mohamed Merah, een zelfverklaarde jihadist, in maart 2012 zeven mensen, waaronder drie joodse kinderen, vermoordde tijdens verschillende schietpartijen in het zuidwesten van Frankrijk, zijn er in het land meer dan 260 doden gevallen door moslimterrorisme.De bloedbaden op Charlie Hebdo begin 2015 en de Bataclan later dat jaar liggen nog vers in het geheugen. De andere kleinere steek en moordpartijen worden sneller vergeten.In andere West-Europese landen is de situatie hetzelfde(voor elk slachtoffer van een aanslag moeten de West-Europese leiders en hun kiezers verantwoordelijk worden gesteld).Na de aanslagen op politiepersoneel en hulpdiensten in Duitsland tijdens oudejaarsnacht 2022 lijkt een taboe te worden doorbroken: journalisten en politici benoemen inmiddels de achtergrond van de daders: meest jongemannen met een ‘Migrationshintergurnd’. ,,Die culturele factor erbij te slepen was tot nog toe not done”, zegt verslaggever Wierd Duk.Momenteel is het Westen als een kikker in een pot water, die traag maar zeker aan het opwarmen is. Als dat water straks plots het kookpunt bereikt, is het te laat: dan leven we in een kalifaat, een gevoel dat men nu al heeft wanneer men door bepaalde West-Europese wijken loopt waar moslims, moskeeën, halalwinkels en hoofddoeken de toon zetten.Nexit!

De islam is aan een opmars bezig en zal op termijn ons en onze cultuur vervangen. Dat is de “omvolking”.Het plan van de Europese Commissie staat vol met de verheerlijking van de massa-immigratie en wordt ondersteund met voorstellen voor het actief binnenhalen van bootmigranten, het doorlaten van massa’s asielzoekers met vrijwel geen perspectief op een vluchtelingenstatus en het verplicht herverdelen van asielzoekers, migranten en illegale vreemdelingen op basis van de door de Europese Commissie opgelegde migrantenquota en het biedt, uiteraard, de garantie dat iedereen die dat wil, overal in de EU gewoon asiel kan blijven aanvragen. Met dergelijke voorstellen is het natuurlijk vragen om problemen. Dit omvolkingspact is niets meer en niets minder dan een open uitnodiging aan heel Afrika en het Midden-Oosten om vooral een kans te wagen naar de EU te komen. Een levensgevaarlijk plan, zeker als je bedenkt dat de omvang van de bevolking van Afrika deze eeuw op het punt staat te exploderen van 1 naar 4 miljard.Nederland gaat helemaal kapot aan miljarden klimaatonzininvesteringen, miljarden aan migranten opvang, miljarden aan huisvesting voor migranten, miljarden aan de EU. Er gaat helemaal niets naar de hardwerkende autochtone Nederlander.

De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwde in 2019 dat de witte Europeaan door immigratie ten onder gaat: “Immigratie zal een einde aan Europa maken.De landen houden op te bestaan,het Westen valt, terwijl Europa niet eens merkt dat het bezet wordt. De witte Europeaan zal door immigratie (omvolking) ten onder gaan.Dat gevaar brengen de politici in Brussel, Berlijn en Parijs naar ons.”…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to In West-Europa is “omvolking” al jaren aan de gang

  1. Pingback: In West-Europa is “omvolking” al jaren aan de gang | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s