Er is een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa

Omvolking is de etnoculturele samenstelling van een samenleving veranderen via massamigratie. Daar zijn cultuurmarxisten en liberalen doelbewust al jaren mee bezig in Europa.Europeanen zijn het slachtoffer van een vervanging, een etnische zuivering, als het al geen genocide is, een complot van cultuurmarxisten:de culturele oorlog van links tegen Europese bevolking, door geforceerde massamigratie.Het wil doelbewust een monoculturele samenleving transformeren in een multiculturele samenleving. De homogene meerderheid vervangen door een heterogene groep minderheden. Zo hoopt men via het multiculturalisme een utopia te kunnen construeren.Decennialang al is de essentie van het linkse beleid daarop gericht. Het wil letterlijk zoveel mogelijk vreemdelingen importeren.Europa is al jaren overvallen door een grote stroom gelukzoekers.Elke dag zien we in de media dat deze migratiestromen in veel Europese landen voor chaotische toestanden zorgen…

Politiek correcten noemen omvolking agenda:‘multiculturalisme’, ‘mondialisering’ of ‘superdiversiteit’.De lugubere diversiteitagenda is een voorwaarde voor de omvolkingsagenda. Een volk dat niet meer weet dat het uniek is, is rijp voor de sloop, voor omvolking. Het grootkapitaal en het multiculturalisme hebben elkaar gevonden. De linkerzijde en al wat progressief is, streven naar gelijkheid op mondiaal vlak. Bijgevolg moeten ook culturen, waarden, normen en alles wat ons onderscheidt van andere volken en beschavingen verdwijnen. Er moet er een soort nieuwe mens gecreëerd worden die gelijk is op alle vlakken.Van “omvolking” is sprake als de bevolking van een land gestaag verdwijnt en wordt vervangen door een andere bevolking.En de mensen die nu woord “omvolking” gebruiken zijn niet degenen die naar andere gebieden trekken om daar de bevolking te vervangen – zoals de nazi’s en Sovjet Unie wilden doen – zij zijn ZELF degenen die uit hun gebieden verdreven worden, degenen die vervangen (dreigen te) worden.En als u de omvolking wil vaststellen: open u ogen.Loop maar eens rond de steden van West-Europa. Daar zal je zien wat de omvolking betekent…

Er zijn wijken in Nederland waar 90% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft.Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia omvolking-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia omvolking-enclave.Daar woonden vroeger blanke Hagenezen. Die zijn allemaal verdreven. Daar wonen nu moslims.En dat noemen we omvolking.De oorspronkelijke bewoners van deze wijk waren letterlijk vervangen door nieuwkomers.In 1965 woonden er een paar honderd ‘buitenlanders’ in de Haagse Schilderswijk en ruim vijftigduizend blanke Nederlanders; dertig jaar later waren de autochtonen een minderheid geworden en dat was niet gebeurd omdat alle bewoners dit wilden.Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia en omvolking heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers…

De islam die een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had. Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord. Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug. Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt…

De immigratie-omvolking groeit West-Europa in sneltempo boven het hoofd. Het Europese continent multiculturaliseert en islamiseert.Nederland wordt sluipenderwijs omgevolkt.Volgens prognoses van het CBS heeft op dit moment al 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond en zal dit in het jaar 2070 42% zijn. Dit is dus omvolking pur sang.En wat mij opvalt is dat de VVD-fractie nooit meer over de partner- en gezinsmigratie praat. En dat is sinds jaar en dag de werkelijke motor achter de massa-immigratie.De VVD-fractie verschuilt zich achter het EVRM, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Europese richtlijnen zijn ook niet het hele verhaal, want zelfs binnen die strenge Europese richtlijnen kun je de partner- en gezinsmigratie beperken. Je kunt die bijvoorbeeld limiteren tot alleen gehuwde partners en geen ongehuwde partners meer toelaten. Je kunt meerderjarige kinderen stoppen.Je kunt zelfs de soepele nareisregelingen die we voor asielzoekers hebben, voor heel veel asielzoekers niet toepassen. Dat kan allemaal binnen de huidige kaders.Toch doet de VVD-fractie helemaal niets meer op dit punt,omdat ze moeten luisteren naar bevelen uit Brussel.Het CBS heeft het nog steeds over 50.000 per jaar in de afgelopen jaren.Vorig jaar(2022) zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 233.000 migranten tot Nederland toegelaten. Daarmee is helaas een absoluut record neergezet. De asielinstroom is allesbehalve opgedroogd…

Volgens prognoses van het CBS stijgt de bevolking tot het jaar 2030 met nog eens rond de 100.000 personen per jaar tot 18,4 miljoen mensen, uitsluitend door immigratie.Bij de huidige lage geboortecijfers van de autochtone Nederlanders en bij de huidige aantallen immigranten, zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus mensen met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie.Binnenkort zal het Nederlandse volk ophouden te bestaan.Dat is een keihard feit.Dit probleem los je alleen op door de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers.Vrijwel alle asielzoekers in Nederland komen louter op grond van economische motieven binnen.Van de EU(SSR) hoeven we echt niets te verwachten, die altijd alleen maar meer immigratie wil.Wij zien het ook in de praktijk dat de massa-immigratie niet wordt bestreden door de EU, maar door individuele Oost-Europese landen, die zich juist tegen die EU keren.En nu verzetten ook de Italianen zich tegen de EU door af te stappen van de vanzelfsprekendheid dat migranten automatisch in Europa of in Italië aan land worden gezet.Het Migratie en Asielpact, voorgesteld door de Europese Commissie op 23 september 2020, heeft duidelijk tot doel een beleid van massa-immigratie in Europa in te voeren.En in plaats van in te zetten op een gezinsvriendelijke omgeving en dus gezonde geboortecijfers in Europese landen, is de Commissie klaar om de bevolking te vervangen…

Immigratie is volgens de Hongaarse president Viktor Orbán niet het antwoord op dalende geboortecijfers in Europa, maar meer eigen kinderen.“Hongaarse gezinnen met een groter aantal kinderen een beter alternatief dan de inwijking van grote groepen migranten uit moslimlanden.We hebben Hongaarse kinderen nodig.Toegeven aan migratie is een capitulatie”,zei Orbán.Met financiële stimulatie probeert de Hongaarse premier vrouwen te overhalen meer kinderen te krijgen.In Hongarije hoeven vrouwen met vier of meer kinderen geen inkomstenbelasting meer te betalen.Gezinnen met drie of meer kinderen zouden ook bij de aankoop van een auto op subsidies kunnen rekenen. Daarnaast gaf Orban aan ook kinderdagverblijven en kleuterscholen financieel sterker te zullen ondersteunen.De Verenigde Naties publiceerde meer dan twintig jaar geleden al een rapport over deze materie. De VN ging na wat er zou gebeuren als de vergrijzende bevolkingen van Europa en Japan vervangen zouden worden door migranten. De VN noemde dat “replacement migration” dat vrij te vertalen is als “omvolking door migratie”.Hoog tijd om de grenzen te sluiten, voor het te laat is.NEXIT!

Het vluchtelingenakkoord met Turkije is geen deal die namens Nederland is gesloten, maar een deel die namens de Europese Unie is gesloten. Dat was een slechte deal.Denemarken is een EU-land, die besloten heeft dat er geen enkele asielzoeker meer in Denemarken wordt opgevangen,omdat het land afspraken heeft gemaakt met andere landen waar die asielzoekers worden opgevangen.Nederland moet ook pleiten voor opvang naar Deens model. Nederland kan ook gewoon zelf als soeverein land, verdragen sluiten met andere landen. Denemarken doet dat bijvoorbeeld met Tunesië,Egypte en andere landen. Denemarken spreekt met hen af dat als asielzoekers zich melden aan de Deense grens, zij op het vliegtuig naar een van die landen worden gezet waar zij worden opgevangen.Wat ook zo goed is aan dat Deense model is, dat asielzoekers op een gegeven moment niet meer naar Denemarken zullen komen als ze weten dat dat betekent dat ze direct op het vliegtuig naar een land in bijvoorbeeld Afrika worden gezet. Dat zorgt er dus voor dat die enorme asielstroom, die voor een belangrijk deel over de Middellandse Zee komt, in ieder geval richting Nederland zal opdrogen.Stem dus niet op partijen die migranten importeren.

De EU is een marxistisch 4e Rijk in wording.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to Er is een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa

 1. Pingback: Er is een “omvolking”, een bevolkingsvervanging gaande in West-Europa | E.J. Bron

 2. BigLJohn says:

  ….STOP eindelijk met stemmen voor linkse en liberale partijen en mee te werken aan de vernietiging van uw land.NEXIT!… Luister; het maakt niet uit op wie men stemt want met de stembusuitslagen word gefraudeerd. Sigrid Kaag kopieerde de frauduleuze Amerikaanse verkiezingen naar hier en sindsdien is het ook hier helemaal hommeles. Links zal voortaan ALTIJD de verkiezingen winnen, misschien in andere samenstellingen, maar altijd zodanig dat zij hun desastreuze beleid kunnen voortzetten !

  Like

  • Ik heb in mijn artikelen al geschreven over het stelen van verkiezingen en deze dagen zal ik PVV en FvD ook waarschuwen,zodat de volgende verkiezingen niet gestolen worden.We moeten toch nog proberen te stemmen.

   Like

  • Ravian says:

   Niet stemmen is hetzelfde als je deur niet meer op slot doen om inbraak te voorkomen.
   Als je als vrouw “ja” zegt (en ook zwijgen is toestemmen) omdat je denkt dat “nee” genegeerd wordt, dan kun je de verkrachter nooit meer veroordeelt krijgen.
   Als je ze niet dwingt om de wet te overtreden dan kun je ze daar later ook nooit op pakken.
   Valt het kwartje al?

   Like

   • BigLJohn says:

    Als verkiezingen het verschil konden maken waren ze allang afgeschaft.

    Liked by 1 person

    • Ravian says:

     Niet stemmen is de witte vlag hijsen.

     Liked by 1 person

     • BigLJohn says:

      Ravian; Rutte, Kaag, Hoekstra en nog een paar anderen zijn zgn. Young Leaders van Klaus Swab en hebben afspraken gemaakt met het WEF. Plannen om van Nederland een Communistische staat te maken naar Chinees model . Eerlijke verkiezingen zouden deze plannen dwarsbomen. Vandaar de gestolen verkiezingen, door Kaag gekopieerd van de Amerikaanse verkiezingen. Bijna de gehele tweede kamer stond achter haar….Eerst het referendum weg, daarna blijvende gestolen verkiezingen. Let maar eens op wie de verkiezingen in Maart gaan winnen. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Die WEF kliek natuurlijk.

      Like

      • Ravian says:

       Ja, dat weet ik ook allemaal, maar dat doet niets af aan het feit dat niet gaan stemmen gelijk staat aan de witte vlag hijsen…

       Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s