Criminele linkse media en socialisten(Hitler was ook een socialist) in Amerika en de EU(SSR) willen in Oekraïne de wereld opnieuw in een wereldoorlog duwen

De VS gebruiken Oekraïne nu om Rusland te vernietigen. Wie door criminele westerse linkse media nog niet gehersenspoeld is, zal hierin de hoofdlijnen vinden van het conflict rond Oekraïne en de gehele geopolitiek. De Amerikanen richtten hun pijlen nu op Oekraïne, met als doel het land te scheiden van Rusland. Deze tactiek stamt uit de tijd van Bismarck. Deze Europese, anti-Russische traditie is erop gericht Oekraïne van Rusland te scheiden en het mee te sleuren in het conflict, zodat ze de hele Euraziatische zone kunnen overnemen. Dit idee werd eerst voorgesteld door Bismarck, daarna werd het opgepikt door de Britten en uiteindelijk door de Amerikaanse politieke wetenschapper Zbigniew Brzezinski. Die heeft heel vaak gezegd dat ‘Rusland geen supermacht kan worden zonder Oekraïne en dat het in de war brengen van Oekraïne gunstig is voor de Verenigde Staten en het Westen.’ Voor Amerika staat de heerschappij over het Euraziatische continent gelijk aan wereldheerschappij. En voor Washington stort de bestaande wereldorde in als Oekraïne de oorlog verliest. Daarom zijn de VS van plan oorlog te voeren tot de “laatste Oekraïner” en de laatste huurling uit het Westen…

Oekraïne is het laatste bastion van het ‘Russische rijk’.En alleen de definitieve scheiding van Oekraïne van Rusland en de vestiging aldaar van een pro-westerse politieke elite zullen de Verenigde Staten tot voordeel zijn.Maar dat kan alleen na een regimewisseling of een militaire overwinning op Rusland.Dit is het eindresultaat van het beleid dat het Westen sinds de vroege jaren ’90 heeft gevoerd, nadat het besefte dat Rusland niet gehoorzaam zou zijn en een eigen mening had.De VS zijn nu hun leidende wereldmacht kwijt en willen nu hun leiderschap behouden ten kosten van Europa.En om hun leiderschap over de wereld te kunnen behouden veroorzaken de Amerikanen nu een nieuwe oorlog in Europa.In het Westen krijgen burgers een vertekend beeld voorgeschoteld van de oorlog in Oekraïne.Achter de communicatiestroom van Oekraïne zit een leger buitenlandse politieke strategen, lobbyisten in Washington en een netwerk van aan geheime diensten gerelateerde media. Wie tegen die achtergrond de andere kant van de zaak belicht, kan grote problemen hebben.Men mag geen kritiek hebben op het Westen, aanstichter van de proxy-oorlog tegen Rusland, oorlog die blijkbaar “tot de laatste Oekraïener” moet worden uitgevochten…

Dictaturen, die per definitie beschikken over een ‘Ministerie van Waarheid’, krijgen gezelschap van de regering-Biden, die juist in de schoot van het Department of Homeland Security de Disinformation Governance Board in het leven heeft geroepen, ter bestrijding van wat men aanduidt als valse informatie, specifiek desinformatie uit Rusland.Na Julian Assange worden nu ook een Franse en Duitse journaliste vervolgd voor verslaggeving over oorlogs­misdaden. Het Duitse Openbaar Ministerie neemt maat­regelen tegen de beschuldigde zonder deze te horen. Assange, die Ameri­kaan­se oor­logsmisdaden in Irak en Afghanistan aan de kaak stelde, wordt nog altijd onder de meest verwerpelijke omstandigheden ge­vang­en­ge­houden en gemarteld, en dreigt aan de VS te worden uitgeleverd om weg te kwijnen in Guantánamo Bay. Anne-Laure Bonnel, die melding maakte van oorlogsmisdaden van het Oe­kra­ïense leger, werd door Franse media belasterd en door de autoriteiten financieel gemangeld om haar het zwijgen op te leggen.Ook Alina Lipp bracht verslag uit over oorlogsmisdaden van het Oekraïense leger.Zij had de acht jaar aanhoudende Oekraïense beschietingen van burgerdoelen in Donbas bestempeld als genocide, en begrip getoond voor de Russische tussenkomst sinds 24 februari. Zaken waarvoor zij drie jaar gevangenisstraf riskeert(youtube)…

De criminele linkse media,die ver­kopen ons al jaren regel­rechte leugens uit de koker van de Ameri­kaanse en Britse ge­heime dien­sten CIA en MI6, vertellen ons dat we met Poetin tegen­over een monster staan, dat een vredig Europa in brand steekt.Alles wat aan de Rus­sische inval in Oekraïne voor­af­ging wordt verzwegen.Niemand vraagt waarom de Russen Oekraïne zijn binnengevallen. Niemand in het Westen wil horen dat de oorlog in Oekraïne is begonnen acht jaar geleden.Oekraïense nazi-troepen voeren al jaren achteloze misdaden uit tegen Russische burgers,allemaal met als doel Rusland te provoceren en heel Europa in een oorlog te verwikkelen.Gedurende die afgelopen 8 jaar hebben de Oekraïense nazi’s genocide gepleegd tegen de Russische mensen die daar wonen, gewoon omdat ze Russen waren.De voormalige Amerikaanse president Obama bracht na een staatsgreep in 2014 een nazi-regering aan de macht in Oekraïne en sindsdien is het dit land een bezet land van Washington en Brussel, waar nazi’s en fascisten de overhand hebben(youtube).Beseffen de criminele linkse media en westerse leiders niet dat de manipulatie van de publieke opinie een oproep is tot een totale nucleaire oorlog?Nu Rusland een no-fly zone boven Oekraïne handhaaft, leidt een al of niet bewuste ‘kleine navigatiefout’ van een NAVO-toestel zo maar tot een treffen met de Russische luchtmacht. En dan hebben we de poppen aan het dansen: een heuse NAVO-oorlog in Europa tegen het nucleair bewapende Rusland…

Zonder de mediapropaganda zou er nooit WO2 mogelijk zijn geweest.In 1946 zei de voorzitter van het Tribunaal van Nuremberg over de Duitse media: “Voor elke grote agressie begonnen ze een mediacampagne met de bedoeling de slachtoffers (van de komende agressie) te verzwakken en met de bedoeling het Duitse volk psychologisch voor te bereiden voor de aanval.In dat propagandasysteem waren de dagelijkse kranten en de media de belangrijkste wapens.”De term ‘extreem rechts’ is afkomstig van de Sovjet Unie en diende als propaganda middel om de infameuze nazi ideologie niet negatief op het communisme te laten afstalen. In kenmerken vertonen zowel het communisme/marxisme/socialisme en het nazisme/fascisme hetzelfde overeenkomsten.Beiden zouden daarom gezien kunnen worden als extreem linkse ideologieën. Verschillende uitingsvormen van links gedachtengoed. Beiden plaatsen de staat boven het individu en verheerlijken een krachtig leidersfiguur. Beiden zijn totalitair van karakter, anti-democratisch en dulden geen anders denkenden. Mussolini was in zijn jonge jaren een socialist en zo ook de hoofd econoom van Hitler. Hitler zelf beschouwde zijn stroming als een vorm van socialisme en verwekte dit in de naam. Ook stond zijn programma bol van socialistische uitingen…

De ‘extreem-rechts’ Sovjet propaganda is heden ten dage onderdeel geworden van de algemene opvatting, waardoor men het nazisme nu als extreem rechts duidt. Deze misinterpretatie komt linkse politici en opiniemakers vandaag de dag nog altijd goed uit om kritische geluiden onschadelijk te maken middels valse fascisme/nazisme verwijten.Extreem-rechts bestaat niet.Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.De Democratische Partij van Joe Biden is marxistisch, dat wil zeggen socialistisch, en we weten allemaal dat de Europese Unie een communistische dictatuur is (socialisme=communisme=nazisme=fascisme=globalisme)…Rusland heeft nooit dood en verderf gezaaid in oorlogen met het buitenland. Omgekeerd heeft Rusland sinds januari 1918 moeten afrekenen met on­onder­broken agressie van grote imperi­alis­tische westerse mogend­heden-zoals Napoleon en Hitler.In het tijdperk van de Napoleontische oorlogen speelde de Russische tsaar Alexander een centrale rol in het herstel van Nederland als soevereine natie door de Fransen te helpen verdrijven.Maar vandaag steunt de “Nederlandse”  regering-onder leiding van Mark Rutte, fascistische Oekraïne in zijn oorlog tegen Rusland en hekelt de Russen op alle fronten waar het maar kan.De oorlogszuchtige taal en daden die wij na 1945 niet meer in Europa hebben gehoord en gezien,zijn terug.Burgers willen vrede en welvaart, leiders oorlog en macht…

Het huidige Rusland is echter helemaal niet meer de vroegere Sovjetunie. Het Russische volk is nu het meest christelijke van alle grote naties.Helaas blijven de criminele linkse media Rusland afschilderen als de vroegere USSR.De militaire operatie van Poetin in Oekraïne is het begin van een radicale ineenstorting van de wereldorde volgens Amerikaans model. Dit is het begin van de overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een werkelijk multipolaire wereld die niet gebaseerd is op zelfbedieningsregels die door iemand voor zijn eigen behoeften zijn verzonnen en waarachter niets anders schuilgaat dan het streven naar hegemonie; niet op hypocriete dubbele standaarden, maar op het internationale recht en de werkelijke soevereiniteit van naties en beschavingen, op hun wil om hun historische bestemming te beleven, met hun eigen waarden en tradities, en om de samenwerking op een lijn te brengen op basis van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid.Tijdens een toespraak zei Poetin dat “het Westen zelfmoord pleegt door de wensen van de Davos kliek op te volgen.”

In de Oekraïne komt alle ellende van de wereld samen. Het is een samengebald geheel van corruptie dat een megalomane vorm heeft gekregen door de ex-presidenten Bush, Clinton, Obama en Biden.Poetin is nu bezig met het verwijderen van deze ‘ongewenste corrupte elementen die het Westen daar heeft ingebracht’ (demilitarisering en denazificering.

De Duitse Journalist Udo Ulfkotte waarschuwde ons al in 2015 dat Washington en Brussel een oorlog tegen Rusland aan het voorbereiden waren.De westerse media zijn corrupt en manipuleren het nieuws. Dat stelt Ulfkotte in zijn boek ‘Gekaufte Journalisten’, met als ondertitel: ‘Hoe politici, geheime diensten en de Haute Finance de massamedia aansturen’. 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Criminele linkse media en socialisten(Hitler was ook een socialist) in Amerika en de EU(SSR) willen in Oekraïne de wereld opnieuw in een wereldoorlog duwen

  1. Pingback: Criminele linkse media en socialisten (Hitler was ook een socialist) in Amerika en de EU(SSR) willen in Oekraïne de wereld opnieuw in een wereldoorlog duwen | E.J. Bron

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s