Linkse “woke” ideologie is een gevaarlijk fenomeen dat onze vrije samenlevingen bedreigt

Links wil de ondergang van de westerse beschaving bewerkstelligen.Overal klinken de woorden diversiteit en inclusiviteit.Het diversiteitsbeleid in is een paard van Troje, waarmee het radicaal ‘woke’ gedachtengoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd. Het gevolg is dat een toxisch-linkse omgeving ontstaan is waar rechts-conservatieve intellectuelen amper professionele slaagkansen hebben. Een zwijgcultuur van links eenheidsdenken veroorzaakt door intimidatie, discriminatie en conformiteitsdruk is opgelegd in onze universiteiten.Door dit gebrek aan ideologische diversiteit is een linkse giftige sluier neergedaald over het licht van de wetenschappelijke vooruitgang. De ‘woke-ideologie’ is het fascisme zoals de Britse schrijver George Orwell (bron) het in zijn boek 1984 heeft beschreven.Niet alleen vindt hij in 1984 de taal Newspeak uit, die de idealen van de totalitaire staat moet waarborgen, ook waarschuwt hij in zijn klassieke essay ‘politiek en de Engelse taal’ (1946) voor ‘sjoemelarijen en perversiteiten’ met de taal, die tot doel hebben ‘leugens als waarheid te verkopen’…

De geest van het wokisme is een geest die in veel opzichten lijkt op de geest van het communisme.De woke-ideologie krijgt zowel internationaal als in West-Europa alsmaar steviger voet aan de grond in het hoger onderwijs.Het debat over wat er nog wel en niet gezegd kan worden leeft in academische kringen.Zo wordt er censuur opgelegd door het verhinderen van debatten en het ontslaan van academici die een mening hebben die niet overeenkomt met wat ‘politiek correct’ is.Op zich is het natuurlijk geen probleem dat mensen eigen overtuigingen hebben en eventueel in bepaalde beroepscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Mochten brandweermannen overwegend rechts stemmen, zolang ze vuur blussen, ook bij linkse burgers, is er geen probleem. Maar dat doen die linkse academici dus duidelijk helemaal niet. Zij instrumentaliseren hun professionele positie vanuit ideologische motieven.En dat is allemaal niet toevallig. De Italiaanse communist en politiek filosoof Antonio Gramsci transformeerde economisch marxisme in cultureel marxisme.Hij schreef in de jaren dertig over intellectuelen dat ze dienden als hulptroepen van de gevestigde orde. Hun positie binnen de maatschappelijke hiërarchie stond gelijk aan die van lage officieren in een leger.Gramsci beschreef hoe links met een lange mars door de instellingen allerhande posities in de cultuur, onderwijs en media moest innemen. Van daaruit konden ze vervolgens de culturele hegemonie verwerven om zo de marxistische revolutie te realiseren. Dat proces is nu bijna volledig voltrokken in de academische wereld…

Er is een giftige linkse omgeving gecreëerd, waar rechts-conservatieve intellectuelen amper professionele slaagkansen hebben. Een zwijgcultuur van links eenheidsdenken veroorzaakt door intimidatie, discriminatie en conformiteitsdruk is opgelegd in onze universiteiten.Door dit gebrek aan ideologische diversiteit is een linkse giftig-sluier neergedaald over het licht van de wetenschappelijke vooruitgang.Woke is helemaal geen strijd voor meer vrijheden. Veel van de idealen die vroegere emancipatiebewegingen kenmerkten worden er net door bestreden. Woke vergiftigt het maatschappelijk debat door meningen te voorzien van een label ‘juist’ of ‘fout’ en mensen op basis van onveranderlijke kenmerken een etiket van ‘dader’ of ‘slachtoffer’ op te kleven. Het creëert een sfeer waarin mensen zich geremd voelen om voor hun eerlijke mening uit te komen. Studenten worden niet langer opgeleid tot zelfstandig en kritisch denkende burgers, noodzakelijk voor een democratische samenleving, maar worden geïndoctrineerd tot politiek-correcte papegaaien.Voor de minderheidsgroep van rechts-conservatieve mensen is de universiteit echter een weinig inclusieve, maar integendeel erg toxisch-autoritaire, weinig vrije en onveilige omgeving geworden. En dat is een zelfversterkende dynamiek. Want link-progressieve mensen hebben links privilege dat hen alle carriere- en ontplooiingskansen geeft in deze dominant-linkse omgevingen, enkel en alleen omdat ze links zijn…

En wie de rode terreur en intimidatie aanklaagt en vrij onderwijs bepleit, wordt extreemrechts genoemd- een nazi, enkel en alleen omdat hun eigen linkse hegemonie en links privileges onder druk zouden komen te staan en echte diversiteit en inclusie voorgesteld wordt.Hele linkse ideologie is gericht op het uitbannen van alles wat ook maar enigszins als aanstootgevend ervaren zou kunnen worden, en daarom leven ze in een fantasiewereld waarin alle kritiek per direct gezien wordt als een aanval op hun identiteit; dit is omdat hun identiteit compleet afhankelijk is van alle labels die ze zichzelf opgeplakt hebben, want meer diepgang dan die labels zit er niet in.Mensen die niet woke-zijn worden beschrijvingen toegedicht als vrouwenhater, racist of de ergste van allemaal: witte supremist.Etiketten plakken (‘fascist’, ‘populist’, ‘gevaarlijk’) is een manier van goed en kwaad benoemen en vindt in toenemende mate plaats via jargon (‘witte mensen’, ‘TERF’) uit de woke-beweging.We zijn druk bezig met het vernietigen van het menselijk ras. Je bent woke, of niet. Goed of fout.Alleen de mening van wokisten telt, waardoor ze nooit in debat gaan.Wie niet akkoord gaat met hun belachelijke stellingen, zijn racisten, fascisten, homofoben, en noem maar op. Ze maken andersdenkenden monddood…

Het fascisme toont op verschillende tijdstippen in de geschiedenis verschillende gezichten: vandaag broeit het vooral bij de lafheid van intellectuelen en journalisten, hun conformisme, hun regimegetrouwheid, hun capitulatie voor de politiek correcte wurggreep.De term ‘politieke correctheid’ stamt uit het communistische Sovjet-tijdperk en slaat op de zuivere partijlijn. Alles wat daarmee in strijd werd bevonden kreeg het stempel ‘politiek incorrect’. Burgers die op politieke incorrectheid betrapt werden, riskeerden allerlei sancties, gaande van het verlies van hun job en sociale uitsluiting over deportatie naar de Goelag tot executie.Absurditeiten werden waarheid. Het veranderen van woorden en verdraaien van hun betekenis. Allemaal met de bedoeling om het verleden en het culturele erfgoed uit te wissen om tot een nieuwe,betere mens te komen. Deze technieken zijn uitvoerig beschreven door Orwell en Solzjenitsyn. Hun boeken, respectievelijk 1984 en De Goelag Archipel, zijn geschreven als waarschuwing. Vreemd genoeg worden zij almaar meer door de politiek correcte meute als handleiding geïnterpreteerd.Nexit!

De radicaal-linkse woke-beweging is een ‘sluipend gif’ dat onze samenleving, gebouwd op burgerschap en de ideeën van de Verlichting, van binnenuit ziek maakt.En als we woke zijn gang laten gaan, sneuvelt onze cultuur(twitter)…

Links een vijandige sfeer creëert voor wie een andere mening heeft,omdat de idealen van links onbereikbaar zijn, wordt gezocht naar een zondebok want iemand moet toch de schuld krijgen.Dat is dan gewoonlijk rechts,die ze extremisten noemen. Op die manier raakt de samenleving meer en meer gepolariseerd totdat de bom barst met alle ellende van dien.Bij hoge spanningen volgt een eindeloze burgeroorlog.Een voorbeeld hiervan zien we in de zeer gepolariseerde Amerikaanse samenleving. De linkse beweging ziet de blanke man als oorzaak van alle ellende en onderdrukking. Dit culmineert in een beeldenstorm, Black Lives Matter, verzet tegen White Supremacy, de woke– en cancelcultuur. Rechts gaat op haar beurt daartegen in verzet en uiteindelijk vallen er doden. De massale aanwezigheid van vuurwapens onder Amerikaanse burgers voorspelt niet veel goeds.Woke zijn is niets om trots op te zijn. Hun aanhang bestaat uit een stelletje domme clowns! Black Lives Matter is een puur racistische organisatie met een zij en wij denken en Antifa fascisten zijn het prototype van obsessieve fascistische relschoppers.

Waarom gooien ze daar geen tomatensaus overheen? Een kwestie van prioriteiten zeker…We zitten na jaren lang homopromotie, transgenderpromotie nu in een tijd van pedofiliepromotie. Dit moet stoppen!

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Linkse “woke” ideologie is een gevaarlijk fenomeen dat onze vrije samenlevingen bedreigt

  1. bertvanvlissingen says:

    Linkse woke is afschuwelijk om naar te kijken. Bah!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s