Eeuwige Jihad tegen de Serviërs,Joden en Europa

kosovo-destruction2Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De beschaving, die we kennen als Europa,is bezig met het plegen van zelfmoord…West-Europeanen denken: ”Als wij het beste met de anderen voor hebben, dan hebben zij dat ook met ons. Als wij vriendelijk, open en beleefd tegenover hen zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hun maar een kans geeft, komt alles wel goed. ” Maar zo zit het niet in elkaar. Moslims vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië en zullen christenen en joden een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…

De overname van Europa maakt ook deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Twee keer stond de Islam voor de deur van het christelijke Europa.Twee keer ging het net goed.De Islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran en de Sharia (islamitische wetgeving)…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten Darul al-Harb(land van vijandigheid, geregeerd door de ongelovigen/niet-moslims) op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…Europa lijkt bewust te worden overspoeld met migranten en het ergste moet nog komen…

De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil. Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals „doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden”(Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend… „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Verschrikkelijk!Bah!…Deze verzen vormen de basis voor het terrorisme, en wel in opdracht van Allah.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95).Niet-islamitische landen en zijn burgers zijn nooit onschuldig en blijven te realiseren doelen voor een aanval vanwege het niet geloven in ‘Allah’.Het doel van zowel heel wat niet-radicale moslims als radicale moslims is hetzelfde: de hele mensheid onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…

Met deze ideologie wordt het duidelijk, waarom het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Israël en de Hezbollah, een onaflatend conflict is, wat alleen maar eindigt wanneer Israël van de kaart is geveegd.De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad.De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims…Islam creëert situatie van permanent conflict in West-Europa,tussen moslims en ongelovigen/niet-moslims.Joden massaal Europa verlaten en naar Israël trekken, in de hoop daar veiliger te zijn, dan hier. Het zijn niet de moskeeën, de Koranscholen en de Arabische vzw-lokalen, die voortdurend bedreigd worden, maar wel de synagogen, Joodse scholen en andere Joodse instellingen…

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel.Onder leiding van corupte president Bill Clinton,werden twee grote moslim enclaves gecreëerd in Bosnië en Kosovo…Hoofdoorzaak van de oorlog in Bosnië was dat de toenmalige leider van de Bosnische moslims, Alija Izetbegovic, vanaf 1991 de volledige controle over Bosnië wilde, om er een fundamentalisch-islamitisch regime te installeren. Servische voorstellen tot gebieds- en machtsdeling werden afgewimpeld. Moslimleiders hebben de Serviërs geprovoceerd en tot hun uitmoording opgeroepen.De Serviërs hebben een rechtvaardige en heilige oorlog gevoerd, die hen was opgedrongen.Voor de Serviërs was alleen al de gedachte in een moslimstaat te moeten leven onverdraaglijk. Temeer omdat zij nog herinneringen bewaren aan de slachtingen waaraan Bosnische moslims zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben schuldig gemaakt.Tijdens deze Wereldoorlog, Bosnische moslims hebben gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies, die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Joden en Serviërs…Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders,om een heilige oorlog te voeren tegen de orthodox-christelijke Serven…Bill Clinton dwong de Serven de Dayton akkoorden te ondertekenen, en Bosnië over te geven aan moslim heerschappij(hetzelfde deed hij in Servische provincie Kosovo).Vandaag in dorpjes in het noorden van Bosnië wappert de zwarte vlag van de Islamitische Staat, en hebben de dorpelingen de shariawet ingevoerd.In de Bosnische stad Visoko(40 duizend inwoners, nabij Sarajevo), Amra Babic zou de eerste hijaab-dragende burgemeester van Europa zijn…

Kosovo was eeuwenlang het hart van het Servische rijk. Meer dan duizend de historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo(Albanezen hebben GEEN EEN eigen monument in deze Servische provincie). Nu is het oorspronkelijke bevolkingspercentage niet meer dan tien procent. De rest is moslim, afkomstig uit Albanië.In februari 1999, een maand voordat Clinton het bevel gaf tot het bombarderen van Belgrado, vroeg de republikeinse senator Bob Smith uit New Hampshire, of Amerika zich niet in een lokaal conflict in Joegoslavië mengde en merkte op, “We worden dan eigenlijk de luchtmacht van het UCK”, een organisatie, die zelfs de State Departement van Clinton op de lijst van terroristische organisaties had.Osama bin Laden had ook nauwe banden met het UCK(Albanese-separatisten,terroristen)…Wat in Europa echter al lang bekend was, maar om onduidelijke redenen geheim werd gehouden, waren de criminele activiteiten van islamitische premier Hashim Thaçi en zijn omgeving. Hij hield zich namelijk lange tijd bezig met het vermoorden van Serviërs om de organen uit de lichamen van de slachtoffers te snijden en die te verkopen naar het rijke Westen…

Vandaag,in het centrum van Pristina, staat een standbeeld van oorlog misdadiger Bill Clinton, als dank voor het feit dat hij de moslims een eigen staat in Kosovo heeft gegeven.Vandaag,de islamitische enclave Kosovo is echter niet alleen de thuishaven van de Amerikaanse bases “Camp Bondsteel“,maar ook voor minstens vijf ISIS trainingskampen: Ferizaj, Gjakovica en Decani,kleinere geïdentificeerde kampen zijn Prizren en Pec…Lavdrim Muhaxheri, de commandant van de beruchte “Balkan Brigade” in het ISIS kalifaat, werkte in Bondsteel/Wat?!/. Zijn terreur bende staat bekend om vele wreedheden, waaronder executies die geplaatst zijn op Facebook.Albanees Blerim Heta, een zelfmoordterrorist, die zichzelf opblies veroorzaakte een enorme explosie en vele doden in Bagdad, was ook een Bondsteel werknemer/Wat?!/…Dus,hier begon nachtmerrie/Jihad van Europa!Doel van VS en linkse corrupte politici is simpel:Europa te destabiliseren en het opleggen van de Sharia wetgeving op ons continent…Europa is gedoemd ten onder te gaan, als mensen niet snel genoeg wakker worden… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3633158/One-terrorists-yelling-Allah-blood-awful-things-Witnesses-Tel-Aviv-bloodbath-four-dead-victims-named.html

.BlVVqAdCcAAnKYi.jpg

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De Amerikaanse multiculturalisering en de islamisering van Europa

2015-10-06t152035z_539347944_lr1eba616m12x_rtrmadp_3_europe-migrants-hungary__tcp_gallery_imageRusland, met de president Vladimir Poetin, wil niet onderdeel worden van de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Dit uitgestrekte land gaf de duidelijke boodschap af,dat het trots was op zijn eigen identiteit en cultuur en die absoluut wilde behouden, en dat het daarom weigerde zich onderhorig te maken aan de Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’. Poetin heeft nooit een geheim gemaakt van zijn diep christelijke geloof, zoals hij het zelf omschrijft.„We weten wat het is om zonder God te leven,”zei Poetin,verwijzend naar het communisme(volgens een rapport uit 1995, zijn er in de voormalige communistische staat tussen 1917 en 1937 zo’n 200.000 geestelijken en gelovigen geëxecuteerd en duizenden kerken werden verwoest-globalisme = communisme = nazisme = Islam).Zijn moeder heeft hem onder het communisme in het geheim laten dopen. Ze liet speciaal in Jeruzalem een kruisje inzegenen. Dat draagt hij altijd bij zich.Hij herstelde letterlijk en figuurlijk het christendom en de orthodoxe kerken in heel het land en bindt de Russen samen in één gemeenschappelijke identiteit. Dat is een heel slimme zet van Poetin…

Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.De West-Europeanen weten niet meer wat hun geschiedenis is en waar hun waarden en normen vandaan komen. Dit hebben zij te danken aan het cultuur marxistisch gedachtegoed.Zij hebben alles wat in duizenden jaren menselijke cultuur was opgebouwd, afgebroken…Een volk zonder gemeenschappelijke cultuur is een makkelijke prooi voor andere culturen.Vandaag is de ISLAM baas in West-Europa.Deze ideologie is volop bezig West-Europa te koloniseren.Moskeëen rijzen als paddestoelen uit de grond.Hoofddoeken, hidjabs, djellabahs en boerka’s zie je overal.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens de staaten vervolgens de stat. en vervolgens de staaten vervolgens de stat.Tientallen landen zijn zo veroverd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. Hele landen werden gekoloniseerd door moslimimmigratie en door prediking…

Hoe de Schilderswijk er 40 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes,djellaba’s, burqa’s,minaretten, islamitische slagerijen, en islamitische scholen? Neen. En nu? Hoofdstad van EU Brussel, wordt binnen 20 jaar een moslimstad…De meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de Islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of Jihad.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald(“God/Allah/ is de vijand van iedereen, die niet moslim is”-Koran2:98…en …”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!-Koran 60.4), die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Wij zijn momenteel geschiedenis aan het schrijven: de val van de Westerse wereld.Laat de islamisering die nu plaatsvindt in Europa niet verder toenemen. Handel voordat het te laat is, en we gebeten worden door de giftige slang…

De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in West-Europa.Weinigen zich afvragen, hoe het kan dat we als Europa ineens een enorme toestroom “vluchtelingen” bij ons op de stoep hebben staan(gebruikt als wapen om in Europa totale chaos te creëren/IS heeft ook duizenden terroristen als vluchteling gestuurd)…Dit allemaal wordt gedaan door Amerika en hun poppen in Brussel.Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald land bevinden(met een vijandige ideologie), des te meer kans op totale chaos…Uit onderzoek blijkt dat de “vluchtelingenstroom” een goed gecoördineerde operatie is. Men heeft ontdekt dat de VS met hulp van George Soros, een stroman van de Rothschilds, de vluchtelingenstroom naar Europa actief begeleiden. Op het Griekse eiland Lesbos is een handleiding voor immigranten in het Arabisch gevonden met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. Deze handleiding wordt gratis uitgedeeld en vertelt de vluchtelingen precies welke rechten ze binnen de EU hebben, geeft tips hoe men gebruik kan maken van het sociale stelsel en hoe men sociale uitkeringen kan uitbuiten. Het boek raadt de immigrant aan op zijn rechten te staan, beschikt tevens over een uitgebreide telefoonlijst van hulporganisaties, advies, landkaarten en tips hoe men het beste kan reizen om ongehinderd de EU binnen te komen. Gefinancierd en uitgegeven wordt het boek door een NGO (W2EU), eigendom van George Soros… In een zes-puntenplan eiste de multimiljardair Soros onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers per jaar opneemt! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne…

VS ziet graag conflict tussen Europa en Rusland.De VS geen samenwerking wil zien tussen Europa en Rusland omdat zij dit in hun geopolitieke voordeel zien.Ze zien een Europa, specifiek Duitsland, met hun kennis, techniek en kapitaal, gecombineerd met Russische grondstoffen en arbied, als één van de grootste bedreigingen voor de huidige positie van de VS in Europa/de wereld.Rusland is als buurland van de EU een belangrijke economische speler.Het waren de Verenigde Staten, die Brussel ertoe dwongen sancties tegen Rusland in te voeren, veel Europese landen stonden deze benadering vanaf het begin niet voor. Duizenden Europese firma’s drijven handel met Rusland. Zij zijn het, die in de eerste plaats voor het kwade spel van de VS betalen.Nederlandse boeren en tuinders zijn inmiddels een half miljard aan inkomsten kwijtgeraakt vanwege de Russische tegenmaatregelen.Met deze sancties,kan de VS tientallen miljarden per jaar gaan verdienen aan het exporteren van gas aan Europa(gas, dat veel duurder is dan dat Russische ‘bloedgas’)….

Marxistische Angela Merkel(dienaar van de Nieuwe Wereld Orde) wil Duitsland/Europa te vernietigen.Vraag je nu eens af; wie zijn die westerse leiders? Zijn dat die mensen die wij gekozen hebben volgens ons ‘democratische’ systeem? Doen ze nog steeds wat wij graag willen? Mag ik jou vragen of jij oorlog wilt?Mag ik jou vragen of jij de islamisering van Europa wilt? Mag ik je vragen of jij in armoede wilt leven of dat bij anderen wilt zien? Wil je echt graag failliet gaan omdat het geld verdwenen is vanwege het feit dat het al jaren gecreëerd wordt uit het niets?Moeten wij nu met onze toch al zo hoge staatsschuld ook nog meebetalen aan het neonazistische wanbeleid in Oekraïne, terwijl onze eigen problemen niet meer onder ogen worden gezien?…Mensen van Europa, neem uw eigen land terug van neoliberale marionetten; van jullie hersenloze, laffe leiders, zonder ruggengraat.We moeten ons bevrijden van de eurofielen in Brussel, die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart…

Poetin zei dat Rusland niet langer de huidige stand van zaken in de wereld kan tolereren, dat het resultaat is van de dominante infiltratie van Washington, in hun voornemen de één wereld regering, t.w. werelddictatuur te verwezenlijken. Twee dagen later nam Poetin de strijd over tegen de ISIS in Syrië.De Amerikaanse strategie is van het “bombarderen van ISIS” verre van het vernietigen van ISIS in Syrië, maar heeft als doel de vernietiging van de Syrische infrastructuur.We weten ondertussen ook dat ISIS opgericht is door de VS(door Obama en Hillary in de tijd) en door hen getraind en gesteund wordt.Volgens geheime documenten, die door het Pentagon en de DIA moesten worden vrijgegeven, en daarnaast verklaringen van politici, hoge VS-militairen en de openbaringen van Snowden zou ISIS in het geheim door de VS met de medewerking van de NAVO-landen worden getraind, van wapens voorzien en financieel worden gesteund, om invloed te krijgen in de regio, en te bewerkstelligen Assad in Syrië omver te werpen…

Onlangs bombardeerde de VS een Syrische luchtmachtbasis, als reactie op een vermeende chemische aanval op burgers…Het is weer zover: “Assad bombardeert burgers met gifgas.” Dat hebben we al vaker gehoord, in 2013 in Goutha, maar dat bleek achteraf niet waar! In 2015 kwam na onderzoek de aap uit de mouw: die valse gifgasvlag was afkomstig van de “gematigde rebellen” van al Nusra…Er is geen enkel bewijs dat de gifgas aanval in Syrië op de burgers van Khan Sheikhoun is uitgevoerd door het Syrische Arabische leger, oftewel de “troepen van Assad”.Syrië bombardeerde een plek, waar de rebellen/terroristen aan chemische wapens werken.De VS, onder Hillary Clinton, gifgas uit Libië heeft laten vervoeren naar Syrië, om vervolgens Assad gifgasaanvallen in de schoenen te schuiven…Waarom zou Assad nu chemische wapens inzetten terwijl hij steeds meer gebieden herovert op de rebellen?De enigen die baat hebben bij een gifgasaanval zijn de rebellen zelf en hun bondgenoten,NAVO en islamitische landen. Volgens Carla Del Ponte, lid van een VN-inspectieteam in Syrië, zijn er bewijzen dat de rebellen in het verleden al chemische wapens hebben gebruikt…Vorig jaar gebruikten terroristen gifgas in Aleppo. RT-verslaggeefster Lizzie Phelan bezocht daar een school, waar ze bewijs vond dat jihadisten er chemische wapens maakten.ISIS heeft in juni 2015 ook gifgas gebruikt bij aanvallen in het noordoosten van Syrië. Dat stelde de Koerdische militie YPG.Volgens een YPG-woordvoerder hebben de aanvallen geen levens gekost, omdat blootgestelde strijders snel naar een ziekenhuis zijn vervoerd. Ze zouden onder meer last hebben gehad van een brandend gevoel in hun ogen, keel en neus. Ook kampten de strijders met zware hoofdpijn, verminderde concentratie en spierpijn…

De bewering: “Rusland wil landen in Europa veroveren” hoor je steeds vaker.Als bewijs hiervoor zegt men dan:kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass…Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie begon. Er werden 147 Zuid-Osseten gedood(de etnisch-Russische inwoners).Toen kwam het Russische leger en verdreef Georgië.Hoewel de westerse pers schreeuwde dat Poetin de Krim heeft geannexeerd, blijkt de waarheid simpel:de bevolking van de Krim wilde graag weer behoren tot Rusland en Rusland heeft dit verzoek ingewilligd.Het gaat hier niet om een annexatie, maar om een toetreding. De bevolking van de Krim heeft net als elk volk het recht op het houden van referenda. Volgens Westerse linkse politici, heeft de bevolking van de Krim dat recht niet.Nadat CIA het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington feitelijk een naburig regime dat vijandig staat tegenover Rusland; een regime dat letterlijk verrot is met Nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten. Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende minderheden…
Het was Putin niet, die Irak binnenviel en meer dan een miljoen doden op zijn geweten heeft.Het was niet Putin die Khadaffi vermoordde en het goud van Lybie stal.Het was niet Putin die Syrie verwoestte.Het is niet Putin die nu in Afrika gangsters betaalt voor het aanrichten van massaslachtingen…

Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat er een wereldoorlog is uitgebroken? Op dit moment is het een oorlog van propaganda, van leugens, van wantrouwen en misleidingen, maar dit kan op ieder moment veranderen met het eerste verkeerd begrepen bevel, met de eerste raket.En de wereld kan binnen 30 minuten vernietigd.Een nucleaire oorlog kan niet worden gewonnen!Vladimir Poetin kan bekend staan als een man van staal, een ex-KGB agent, maar een groot schaakmeester is hij ook. Het feit dat hij tot nog toe een door het westen uitgelokte 3e wereldoorlog heeft kunnen voorkomen, pleit voor hem en voor niemand anders…Dankzij Washington en Brussel, zijn we weer net zover als in 1941.Waar is de burger, die absoluut geen geweld wil, maar op deze manier dreigt meegesleurd te worden in een krankzinnige oorlog met als enige doel staatshoofden een egotrip geven, meer winsten voor de wapenindustrie, meer leningen aan het oorlogsapparaat voor banken. Met als prijs voor de burger: dood en verderf.Neem je verantwoordelijkheid en laat een regering niet uitvoeren wat jij zelf niet wil (doen), anders ben je net zo schuldig en medeplichtig aan moord en onderdrukking als de regeerders die je voor jou laat optreden, oorlog voeren, mensen op straat zetten, privacy schenden, martelen, afluisteren, geld innen (belastingen), herverdelen van inkomen, uitbuiten en honger lijden…Vladimir Poetin geeft de wereld weer een toekomst, als we hem vertrouwen, en de door hem geboden kans met beide handen aanpakken, hebben wij en onze kinderen ook weer een toekomst…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nieuwe Wereld Orde wil met de Islam Europa vernietigen!

nazisme-islamisme-1440489430De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: ,,Circa 300 mannnen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.”…De bekende bankier (van de Nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;‘Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus.’…Een groot aantal bedrijven, regeringen, overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en families werkt op dit moment samen als wegbereiders voor de Nieuwe Wereld Orde(schaduwregering)…

Bij Adolf Hitler en zijn nazipartij treffen we niet alleen de wortels aan van de latere The Order (Skull and Bones) in de VS, maar ook het al oudere idee van de Nieuwe Wereldorde.Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereldorde zou creëren.Amerikaanse banken, zoals de National City Bank, Morgan and Company, maar vooral de Rockefeller Chase Bank en de Warburgbank, zeer nauw met het naziregime samenwerkten(op weg naar het verwezenlijken van hun agenda om een Nieuwe Wereld-Orde te concretiseren).De werkelijke fascisten waren de rijken, die een psychopaat als Hitler financierden en zover kregen om concentratiekampen op te zetten, teneinde uiterst goedkope arbeid te creëren, voor hun winstgevende oorlogsindustrie…

Toen in mei 1945 Berlijn veroverd werd door Russen en daarmee een einde kwam aan twaalf jaar Nazi-Duitsland, zijn veel voormalige handlangers van Hitler het land ontvlucht. Enkele duizenden kwamen vevolgens uit in Amerika.In het Midden-Oosten,8000 Wehrmacht-officieren en SS’ers zouden zich na de oorlog in Egypte, Syrië en Irak hebben gevestigd. Ze vonden werk in het leger, de politie en de geheime dienst. De president van Egypte, Gamal Abdel Naser, en de voormalige mufti van Jeruzalem richtten een Arabisch-Duits migratiecentrum op. Voormalige Wehrmacht-officieren werden gerekruteerd voor de Arabische legers, door luitenant-kolonel Hans Muller alias Khosan Bei. Hij had zich tot de Islam bekeerd en was Syrische staatsburger geworden. Duizenden Duitse nazis bekeerden zich tot de Islam, leerden Arabisch en kregen Arabische namen. In augustus 1957 schreef Le Monde dat er geen Arabisch leger was zonder Duitse militairen. Caïro was een Eldorado voor nazi´s, schreef Die Welt in 1953, met Otto Scorzeni als bekendste kopstuk. Hij werkte aan operaties bij het Suez-kanaal, samen met Oscar Dirlevanger, die reputatie had gemaakt in de Oekraïne. Nassers geheime dienst werd geleid door Leopolf Gleim (a.k.a. kolonel al-Nakher), voormalig hoofd van de Gestapo in Warschau. Hamid Suleiman was hoofd van de Gestapo in Ulm, toen hij nog Heinrich Zelman heette. Kolonel Kribl trainde het Syrische leger, Gestapo-officier Rapp deed daar verkenningsoperaties…

Militair zou de Nieuwe Wereldorde nazi-rijk verslagen zijn, maar na de oorlog, schrijft de Daily Mail op 9 mei 2009, zouden machtige nazi-tijd bankiers, industriëlen als staal- en kolenmagnaten, en ambtenaren, rijk geworden door de strijd en herboren als democraten, zich inzetten voor een nieuwe zaak: de politieke en economische integratie van Europa. De krant beroept zich op een onlangs opgedoken geheim document gelabeld “EW-PA 128” van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, beter bekend als het “Red House Report.”…De continuïteit van de economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Enkele van de leidende figuren in de nazi-economie werden toonaangevende bouwers van de Europese Unie…Oud-Nazi’s niets of nauwelijks iets in de weg gelegd werd, om zich weer in in de maatschappelijke top te nestelen.Vele top-NAZI’s ná de Tweede Wereldoorlog feitelijk werden gerehabiliteerd, door hen op hoge politieke functies te plaatsen, is overal nog terug te vinden.Wat te denken bijvoorbeeld van de top-NAZI-topofficier Hans Spiedel,die in 1957 opperbevelhebber wordt van de landstrijdkrachten van de NAVO? In 1960 krijgt een andere oud-top-NAZI, namelijk Adolf Heuzinger. een andere topfunctie in de NAVO.In 1960 wordt hij benoemd tot voorzitter van het militair comité van de NAVO…De EU is weer een stap in een reeks van stappen die moeten leiden naar een zorgvuldig voorbereide wereldregering, en parallel daaraan naar een wereldleger en een wereldreligie.Volgens deze lugubere filosofie van de machtselite kan dit alleen maar via crises, chaos, oorlogen en als het moet een wereldoorlog.Het bankroet van EU komt steeds dichterbij en zal leiden tot de door de machtselite achter de schermen geplande chaos om zo haar werkelijke ‘Masterplan’ te openbaren: de vestiging van een dictatoriale Nieuwe Wereldorde…

Islam is,net als vroeger nazisme, slechts gereedschap van “Nieuwe Wereldorde”,om het Westen te vernietigen.Met het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten proberen de EU-leiders/NWO poppen/ al binnen enkele jaren een moslimminderheid van 10% tot 20% van de bevolking te creëren.Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrij-heid:Eurabië.De multiculturalisering van Europa blijkt een goocheltruc, waarbij het eigen publiek wordt weggetoverd om plaats te maken voor een ander…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant. In Maleisie (bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan) was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De Algerijnse president Boumedienne zei ooit: ’De buiken van onze vrouwen zullen zorgen voor de overwinning’.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land.Het doel van zowel heel wat niet-radicale en radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.In de rest van West-Europa is dezelfde situatie.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens staat…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan. Waarom dan toch doorgaan Europese Marxistische elite met moslim immigranten? Twee van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ leiders, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en paus Franciscus eisen dat Europa nog meer moslimmigranten opneemt…De Tsjechische president Milos Zeman noemt moslimimmigratie naar Europa,de grootste bedreiging voor Europa sinds de Nazi’s.Op dit moment zijn er meer moslims in Europa dan ooit.‘De migratiecrisis heeft alle tekenen van een georganiseerde invasie’, zei Zeman in een interview met de TV-zender Prima. De onbeperkte massa immigratie is volgens hem zeer goed georganiseerd en ook ‘goed betaald’, en enkel bedoeld om Europa te ondermijnen en in elkaar te laten storten.Op dit moment lijkt het steeds meer uit te monden naar een burger oorlog. Dit is ook wat ze(NWO elite) willen.En hoe groter de puinhoop in Europa wordt, des te sneller zal de nieuwe wereldregering er komen…

Washington al jaren houdt halsstarrig vast aan haar pro-islamitische koers,zeker in Europa.De Balkanoorlog, waarbij de NAVO de Serviërs bombardeerde, vindt haar oorsprong in de terreur van moslims, met name vanuit het overwegend islamitische Bosnië-Herzegovina en Kosovo.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Bosnische president Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat/een sharia-staat in Bosnië, met racistische en fascistische trekken(in 1961 maakten de Serviërs 43% uit van de bevolking, de moslims 26% en de Kroaten 22%).Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic en Mladic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische verdediging.De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd…De VS hebben ook vanaf 1999 steeds het UCK(Albanese terroristen) gesteund in Kosovo.Nu etnische zuivering van Kosovo is bijna klaar(er wonen bijna geen Serviërs meer/Kosovo is altijd Servisch geweest/).Het doel van Albanese separatisten(Balkanse Talibanen) is niet enkel een onafhankelijk Kosovo, maar creëren een Groot-Albanië,net als uit de tijd van Hitler.Tijdens de Nazi bezetting van Kosovo 1943, collaboreerden de Albanezen massaal met de Nazi’s….

Door de val van de Berlijnse Muur, bestond echter de hoop op een hereniging van het gehele Oude Continent. Maar de internationale NWO bankiers beslisten er anders over : er moet opnieuw een Muur komen, een Gordijn van Ijzer en Bloed, om de twee Europese blokken van elkaar weg te houden.Amerikaanse strategen vrezen een autonoom Europa. Dit grootse Europa, het Euro-Russische Europa, kan, zoals de naam het zelf aangeeft, een alliantie sluiten met een stabiel Rusland en zelf een eigen super defentieapparaat uitbouwen.Hierdoor zou de NAVO-aanwezigheid in Europa onnuttig worden. …In de laatste tijd,zagen we onder leiding van de Amerikanen/NWO/ de grootste troepenopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog, die zich voltrekt langs de Westelijke grens met Rusland…Amerika gaat steeds meer op nazi- Duitsland lijken.Na het orkestreren van een staatsgreep in Kiev controleert Washington/NWO/ in feite een regime dat zeer vijandig staat tegenover Rusland. Een regime dat letterlijk verrot is van de nazi’s.Prominente parlementsleden in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte antisemitische OUN en UPA groeperingen. Zij prijzen Hitler in het openbaar en willen de Russisch sprekende minderheid in het land verdrijven. Maar dat lees je natuurlijk nergens in het nieuws…De wereld stevent in hoog tempo af op een Derde Wereldoorlog.De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht en zijn hard op weg met het ontzielen van de mensheid. Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa, kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste.Poetin wil geen oorlog, maar vrede!Hij pleit voor multipolariteit, een democratisch model waarin zelfbestuur en diplomatiek overleg tussen verschillende landen de boventoon voeren…Russen, Serviërs en Joden hebben gemeenschappelijke vijanden, die zijn: de katholieke kerk, de Islam en het nazisme…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van World War III

17992015_844187655719517_5610914114451846897_n.pngTijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door toedoen van nazi-Duitsland miljoenen Joden vermoord.Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze werden gedood omdat ze joods waren.De Duitsers beroofden de Joden niet alleen van het leven, maar ook van hun bezittingen. Joden werden afgeperst, moesten boetes betalen, steekpenningen. In heel bezet Europa werden hun huizen onteigend, hun meubilair in beslag genomen, hun kunst gestolen. Dode Joden werden ontdaan van hun gouden tanden, hun haar, hun trouwring, hun vulpennen en brillen. Alles wat overbleef was een schamel lijk en dat lijk werd verbrand. Duitse huisvrouwen droegen ineens bontmantels en juwelen, in hun huizen stonden antieke meubels, lagen tapijten en aan de muur hingen fraaie schilderijen…

Hitler, Mussolini en Franco werden gesteund door het grootkapitaal en dat kwam niet alleen van Duitse bodem(BMW,Audi,Volkswagen,Krupp,Bayer, BASF en IG Farben). De lijst van vurige, financiële en materiële supporters is eindeloos, maar ik citeer er enkele : William Randolph Hearst, Joseph Kennedy (JFK’s vader), Charles Lindbergh, John Rockefeller, Andrew Mellon (bankier), DuPont, General Motors, Standard Oil (nu Exxon), Henry Ford (oprichter Ford Motor Company), ITT, Allen Dulles (later hoofd CIA), Prescott Bush, National City Bank en General Electric…Elite heeft enorm veel geld, en daarom enorm veel invloed en macht; het is een ‘machtselite’, maar doorgaans mengen de leden ervan zich niet rechtstreeks in de politiek. Ze houden zich liever op de achtergrond en laten het politieke werk over aan betrouwbare leiders van betrouwbare partijen, aan “mensen” zoals Hitler,Mussolini,Franco,Clinton,Blair ,Merkel,Obama,enz,enz…,die niet onmiddellijk herkenbaar zijn als leden van de elite…Zonder Amerikaanse leveringen had Hitler geen Blitzkrieg kunnen voeren. Tijdens de oorlog, zelfs na Pearl Harbor, bleef Amerika’s big business verder grote zaken doen met nazi-Duitsland, en werden er reusachtige winsten gemaakt mede door de inzet van dwangarbeiders, inclusief die uit concentratiekampen. Een goed voorbeeld daarvan is Ford, het familiebedrijf van Henry Ford, overigens een al even vurige antisemiet als Hitler zelf.Ford verdiende grof geld door aan nazi- Duitsland vrachtwagens en allerlei ander oorlogsmaterieel te leveren, gedeeltelijk door export vanuit de VS maar overwegend geproduceerd in zijn filiaal in Keulen, Ford-Werke. De winsten die dat Duitse filiaal van Ford – ook nog na Pearl Harbor – maakte, werden nog opgeschroefd door de inzet van slavenarbeiders…

Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden.Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS.Maar,waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden, om het uitroeien van de Joden tegen te gaan?Naast het zwijgen van westerse regeringen is het beschamend om te lezen hoe de bevolking in bezette landen bereid was om Joden te verraden en mee te werken met de Duitsers in het opsporen en transporteren van Joden naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Ambtenaren, politieagenten, spoorwegpersoneel, gewone burgers, ze lieten zich massaal voor het karretje van de Duitsers spannen. Wat zullen Joden zich opgejaagd en eenzaam hebben gevoeld. Wat doet het met je als de hele samenleving zich tegen je lijkt te keren en je beschouwt als uitschot, hoewel je je nooit misdragen hebt en je je aan geen enkele wetsovertreding schuldig hebt gemaakt…

De mythe, dat de joodse gemeenschappen in Europa zich zonder slag of stoot hebben laten afslachten, leeft nog steeds.Veel mensen kunnen zich juist door deze mythe niet voorstellen dat duizenden joodse mannen en vrouwen actief verzet hebben gepleegd tegen de nazi’s, vaak met het wapen in de hand.Maar ook in de individuele daden van joodse mensen die zich in heel Europa, waaronder Nederland, aansloten bij verzetsgroepen en partizanenbewegingen. Zelfs na de oorlog ontstond er een joodse organisatie, die zich “De Wrekers” noemde en actief probeerde om de ergste nazi-beulen op te sporen en uit te schakelen. Het monument aan de Amstel voor de joodse verzetsstrijders is een eerbetoon aan al deze helden en een waarschuwing voor de toekomst…

Nazi-Duitsland werd verslagen dankzij de Russen.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest! Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes(in Rusland vielen meer dan 20 miljoen doden).De Russen zorgen voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten…“Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, beweerde Winston Churchill ooit. Hij bedoelde hier mee dat machthebbers bepalen welk verhaal over de geschiedenis verteld wordt…

Maar,na de Tweede Wereldoorlog,de nazi’s gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er volgens officiële instanties alleen in Duitsland al zo’n 13,2 miljoen mensen in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie omdat ze onderdeel uitmaakten van het Nazi-apparaat. Maar minder dan 3,5 miljoen onder hen werden beschuldigd en van die groep werden er 2,5 miljoen vrijgelaten zonder enige vorm van proces. Dat betekende dat uiteindelijk amper 1 miljoen mensen werden vervolgd. Het merendeel kwam er vanaf met een boete, een tijdelijk verbod op werk of een openbare functie en sommigen zagen de eigendommen die ze tijdens de oorlog van Joden hadden gestolen in beslag genomen. In 1949, vier jaar na het einde van de oorlog, zaten minder dan 300 van die 13,2 miljoen in een gevangenis….

Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in een onderzeeër naar Argentinië is gebracht.Kopstukken als Josef Mengele, Erich Priebke en Adolf Eichmann, via allerlei wegen naar Argentinië zijn ook gevlucht.Dus,waarom Hitler ook niet? En er is geen bewijs dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd in Berlijn!In 2009 kreeg archeoloog Nicholas Bellatoni toestemming om de schedelresten te onderzoeken. Hieruit bleek dat de schedelresten tot een 40 jarige vrouw behoorden en niet tot Hitler of Eva von Braun…Waarom bevinden de Argentijnse documenten over Hitler zich nog altijd achter slot en grendel, als hij toch nooit in Argentinië is geweest? CIA-veteraan Bob Baer zei: “Wat de overheid ons vertelt is een leugen. Uit de FBI-stukken blijkt iets heel anders.” Op één van de pagina’s in het dossier staat: “Amerikaanse legerfunctionarissen hebben het lichaam van Hitler niet gevonden. Het is ook niet zeker dat Hitler dood is.”…Het is bij velen bekend, dat de Amerikaanse regering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, duizenden nazi’s naar de VS liet komen in Operatie Paperclip’.De CIA is een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en toen vooral bestond uit voormalige geheim agenten van het nazi-regime, die op die manier hun straf ontliepen en werden ingezet voor de Amerikaanse federale staat. Een enkeling van de kopstukken van nazi’s krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!….

Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland. Een flink aantal figuren binnen de nazi-economie werden de belangrijkste promotors van de Europese Unie.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam…Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi’s bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben…En wie heeft er vandaag de dag het meeste belang bij Europa? Ja, Duitsland…

De V.S-NAVO vormen bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Een uitgelokte kernoorlog met Rusland is steeds dichterbij.De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van WO III.Wij worden opnieuw een (wereld)oorlog ingelokt!…Het nazi-fascisme in Europa rukt weer op.De zittende regering werd met nazi-geweld weggejaagd om er voor te zorgen dat de Oekraïne onder westerse invloed kwam. Het was onderdeel van het plan om de NAVO en de EU steeds meer te laten opdringen naar de grenzen van Rusland. Zo hoopte men Rusland te kunnen omsingelen.Moskou is al langere tijd bezig om maatregelen te nemen om de dreiging aan de Russische grenzen, gevormd door de NAVO en vooral Amerika, te beteugelen. Het is al langere tijd duidelijk dat de westerse dreiging steeds groter en brutaler wordt. Steeds vaker worden NAVO troepen tot vlak bij de Russische grenzen ingezet. Dat het hierbij gaat om offensieve manoeuvres is meer dan duidelijk…Nederland troepen ook gaat leveren in Oost-Europa, tegen wat men als de Russische dreiging omschrijft.Hier wordt concreet gesproken van NAVO-plannen om 4000 soldaten te plaatsen en Nederland zal 100 tot 150 man onder Duits commando in Litouwen stationeren.Dat hebben we eerder gezien bij de Waffen SS, dat was de militaire tak van de SS en deze werd in november 1939 in gebruik genomen. Hieronder ontstond het initiatief van zowel Nederlandse als Duitse krachten om een Vrijwilligerslegioen op te richten. Dit contingent bestond uit voornamelijk Nederlandse manschappen en werd geleid door zowel Nederlandse als Duitse officieren. Doel? Rusland binnenvallen en veroveren…

De machtshonger en de interventies in andere landen komen van Amerika en EU, niet van Rusland.Kijk naar de lijst van Amerikaanse en NAVO bomdoelen: voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Mali en Syrië. Via Saudi-Arabie gebeurt hetzelfde in Jemen. Allemaal landen waar is ingegrepen onder het voorwendsel van het brengen van vrijheid en democratie, terwijl de ware grond was het uitbreiden van de Amerikaanse belangen.In de loop van deze conflicten werden groepen als de ISIS, Al Nusra, Al Quaida en de Taliban gecreëerd. Groepen die ons nu allemaal bedreigen.De chaos moest regeren in Europa en het plan werkte. Tel hier nog de terroristische aanslagen bij op, uitgevoerd door groepen die voortkomen uit de Amerikaanse buitenlandse politiek, en het is duidelijk dat Amerika Europa in rep en roer heeft gebracht. Dit is nog maar het begin, want de onderwerping van Europa is nog lang niet compleet…Rusland laat zich niet meer uit de rails werpen en dat zou wel eens de redding van de wereld kunnen zijn. Niet voor de eerste keer, want ook in de jaren 1940 was het Rusland dat Nazi Duitsland de nek brak.Europa heeft niet de politieke moed om tegen Amerika te zeggen dat het afgelopen moet zijn. Dat we niet meer zullen deelnemen in hun proxy oorlogen en interventies. Dat we niet zullen accepteren dat een politiek gemotiveerde “vluchtelingenstroom” de Europese landen nog verder zal ondermijnen. Dat we ons niet laten gebruiken in een oorlog tegen Rusland,net als in de WO II…

World War II de oorlog bleek een hoorn des overvloeds van kolossale winsten voor de grote bedrijven, de industriëlen en de bankiers in de VS. Daarom is Amerika na 1945 blijven oorlog voeren, en doet het dat nog altijd. Als er op aarde ooit vrede ontstaat, zou dat een catastrofe zijn voor Amerika’s big business,maar ook voor Vaticaan.De Katholieke kerk is de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’(dit is slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan)…Dus,het Vaticaan volgt gewoon gedwee de Amerikaanse geopolitieke belangen/Nieuwe Wereld Orde/, net zoals de rest van de Eurolanden.Meerdere keren,de pausen riepen op om een ‘Nieuwe Wereld Orde’ te vormen, waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag…De wereld zal niet vergaan door de slechten,maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen…

NaziPriestsSaluteHitlerHet Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn.Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een debat gaande: was de Katholieke Kerk(die ‘christendom’ wordt genoemd) goed of fout tijdens de oorlog? Heeft zij de nazi’s tegengewerkt of geholpen in hun vervolging van de Joden? Of stond de Kerk aan de zijlijn, passief(in de Balkan niet), doelloos en nutteloos?…Door het Vaticaan werd besloten om in 1929 een concordaat te sluiten met Mussolini. Een concordaat is een bindende overeenkomst waarbij religieuze en kerkelijke belangen enerzijds en staatkundige belangen anderzijds duidelijk beschreven worden en waar vervolgens beide partijen zich aan dienen te houden. Deze overeenkomst leek in de praktijk redelijk goed uit te pakken. Beide partijen hielden zich hieraan. Daarom werd door Paus Pius XI besloten om in 1933 eveneens een concordaat te sluiten met Hitler die datzelfde jaar in Duitsland aan de macht was gekomen.De toenmalige paus Pius XII was leider van de katholieke kerk.Hij bezat macht genoeg om vele van zijn volgelingen te mobiliseren tegen de jodenvervolging. Echter, hij weigerde om zelfs kritiek uit te oefenen op de nazi’s…Het Vaticaan speelde een schimmige rol in de vlucht van vele nazi’s.De Oostenrijkse bisschop Alois Hudal hielp prominente nazi-kopstukken strafrechtelijke vervolging te ontlopen…

In het Joegoslavië van voor de oorlog had Ante Pavelic een politieke partij opgericht onder de naam “Ustase”, wat zoveel betekent als opstand. Deze Ustase hield zich, met goedkeuring van de Duitsers, het Vaticaan en de Italiaanse fascisten tijdens de Duitse bezetting van Joegoslavië bezig met een etnische “zuivering” van de door hen uitgeroepen onafhankelijke rooms katholieke staat Kroatië. Een roomse staat die met de steun en medewerking van het Vaticaan het levenslicht zag. Ante Pavelic(de führer van Kroatië) beging vele gruweldaden. Zo had de “zuivering” van het terreurstaatje als resultaat dat er uiteindelijk enige tienduizenden Joden en meer dan 700.000 orthodoxe Serviërs werden gedood(Balkan Holocaust!).Met messen, hamers, bijlen en vleeshaken, richtte men enorme bloedbaden aan(Ustase wilden kogels uitsparen). Eén van de specialiteiten van het kamp was het “kelen in serie”. Hiervoor gebruikten ze een speciaal mes van het merk Graviso, een soort dolk met een krom uiteinde die vastgemaakt was op een armband die de beul rond zijn pols gespte. Een helper moest het hoofd van de slachtoffers achterover houden zodat de hals goed strak stond en vlijmscherp werd overgesneden. De kampleiders organiseerden soms een wedstrijd voor de “beste keler”. Wie niet werd gekeeld, liep het risico levend te worden te verbrand in de baksteenovens, die nog op het terrein stonden waar het kamp Jasenovac was opgericht.Volgens bronnen uit concentratiekampen, vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime(Ustasha=IS). Priesters, monniken en aalmoezeniers deden fanatiek mee aan de wreedheden tegenover de niet roomse landgenoten, waarbij ze vaak eigenhandig honderden mensen afslachtten.Veel Ustasa eenheden hadden zelfs een priester of monnik als officier.Naast Kroatische ustacha’s, heel veel Bosnische moslims waren ook Ustacha’s, die druk bezig waren om zo veel mogelijk Serven en joden te doden.Naast het vernietigingskamp Jasenovac,nazi Kroatië had ook aparte vernietigingskampen speciaal ingericht voor het uitmoorden van kinderen.In deze vernietigingskampen(Stara Gradiška, Uštica, Jablancu i Lobogradu) werden gedood: 42791 Servische kinderen, 5737 Roma en 3710 Joodse kinderen…

De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld(in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma).De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn…Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.De Inquisitie moorden, martelen en afslachten van bijbelgetrouwe christenen, die niet wilden doen wat Rome en zijn machtswellustelingen wilden.Miljoenen Christenen stierven,lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen(niet in paus).Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Met zo’n nep religie is men nu bezig een Nieuwe Wereld Religie te smeden, waar alle gelovigen binnen kunnen komen, ongeacht waar je in geloofd(dat is ook de reden, waarom het Vaticaan islamisering van Europa steunt). Er zal echter weinig tot niets over het verlossingswerk van Jezus Christus worden verteld…

moefti03Bij uitroeiing van Joden kreeg Hitler hulp uit islamitische hoek.Mohammed Amin-al-Husani was de belangrijkste moslim collaborateur van de tweede wereldoorlog…Het Nazi-regime had van 1933 tot 1941 meer dan een half miljoen Joden uit Duitsland laten vertrekken, en was daar financieel beter van geworden: losgeld uit het buitenland, plus de bezittingen van de emigranten zelf. Waarheen deze Joden gingen, maakte Duitsland niet uit… In februari 1941 had Hitler een voorstel tot samenwerking van Moefti el-Husseini ontvangen. Daarin werd in paragraaf zeven als voorwaarde voor een bondgenootschap gesteld dat de Joodse emigratie, Europa uit, zou worden beëindigd. Hitler ging 11 maart akkoord. Emigratie van Joden uit Duitse gebieden werd per 31 oktober verboden…Nu verdrijving van de Europese Joden niet meer mogelijk was, moest er een andere oplossing komen. Die, weten we nu, is er gekomen…Voor Radio Berlijn sprak de grootmoefti al-Husani in 1942: „Dood de Joden waar ge hen maar aantreft. Zulks behaagt God, de geschiedenis en de godsdienst.”…

Mohammed Amin-al-Husani riep via de door nazi-Duitsland verzorgde kortegolfzender moslims op de Balkan op om dienst te doen in speciale door hem opgerichte Bosnisch-islamitische Waffen-SS de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde daarnaast een hoofdrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden en Serviërs. Het oprichten van de Handschar was in volledige contradictie met de zelfverklaarde waarden van de nazi ideologie en in het bijzonder het manifest van de S.S.Moslims uit andere landen dienden ook in de volgende formaties en eenheden: een Albanese Waffen-SS Divisie in Kosovo-Metohija en West-Macedonië, de 21st Waffen Gebirgs Division der SS ‘Skanderbeg’, een Moslim SS zelfverdedigingregiment in het Raskha (Sandzak) gebied van Servië de zogeheten ‘Sandzak Divisie’, het Arabische Legioen (Arabisches Freiheitskorps), de Arabische Brigade, het Ostmuselmanische SS-Regiment, het Ostturkischen Waffen Verband der SS dat bestond uit Turkistanen, de Waffengruppe der-SS Krim, formaties die bestonden uit moslims uit Tsjetjenië…

Hamas(religieuze fascisten) nu nog steeds de uitroeiing predikt van alle Joden.Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40…’Hij/Allah/ duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!..Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.Het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…Met kolonisatie/Jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!

Posted in Uncategorized | 28 Comments

LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!

Europa maakt zich zorgen over de groeiende Islam. Maar het kan zich beter zorgen maken over zijn eigen identiteit.In het verleden was de christelijke cultuur het cement dat het huis van Europa stevigheid verschafte.Maar die cultuur is weggevaagd.De grote meerderheid van de West-Europeanen heeft afscheid genomen van God,van het Christendom…Wat is Europa nu eigenlijk? We zijn geneigd om Europa te beschouwen als het centrum van het christendom, en zelfs de wieg ervan. Beide overigens onterecht. Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa. Alleen de strijd tegen de tirannie van Spanje onder calvinistische inspiratie heeft Nederland tot een natie gevormd. Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa. Nu behoort Nederland echter tot de meest geseculariseerde landen van de wereld.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten…

Europa is de joods-christelijke mythe,vertellen linkse debielen en globalisten.Hoewel Joden altijd een kleine minderheid waren, hebben ze belangrijke theologische en economische taken in Europa vervuld. De geschiedenis van de joden in Europa bewoog zich altijd tussen de polen van vervolging en creativiteit. Hieraan kwam een einde in Auschwitz,niet door het Christendom,maar door Katholieke Kerk / Vatican.Zij hebben niets te maken met het Christendom en God…Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar…Zijn de grote culturele waarden van de hedendaagse westerse beschaving, hoofdzakelijk uit de antieke beschaving voortgekomen?Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?De grote ontplooiing van de natuurwetenschap kon pas op gang komen, toen echt christelijke principes, zoals de betekenis van de wetsorde in de werkelijkheid, eindelijk hun kans kregen. Daarom waren de zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) ook allemaal christenen.En dan de democratie. Ongetwijfeld was het de Franse Revolutie die de grote stoot tot de ontwikkeling van de democratie heeft gegeven. Maar niet primair uit verzet tegen ‘het christendom’, maar tegen de absolute monarchie en de macht van de adel. Sterker nog: het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt. Het Christendom ontstond zelfs niet eens in de intellectuele bovenlaag, maar in de maatschappelijke onderlaag.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn…

De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.In de middeleeuwen werden kloosters in heel Europa centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus…Het Christendom is niets anders, dan de grondslag van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, criteria waaraan de westerse beschaving valt af te meten.Uit deze bron voeden wij ons nog altijd…

De aankomst van steeds meer islamitische “vluchtelingen” in Europa, kan een uitdaging worden voor de christelijke en democratische identiteit van het continent.De instroom van miljoenen en miljoenen islamitische immigranten is desastreus voor het karakter van onze cultuur…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.Is dat de toekomst voor onze kleinkinderen?Maleisie is een islamitisch land, maar bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan.Dus,wij hoefen niet veel langer wachten, om een islamitische staat te worden,leven onder Sharia

Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(De heerschappij is alleen voor Allah.-Koran:12:40…„Bestrijdt hen, tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst aan God behoort”-Koran- 2:193…”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Wij de inwoners van Europa kijken lijdzaam toe, hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Om een eindeloze opeenvolging van de wreedste terreurdaden, een nieuwe holocaust of burgeroorlogen te voorkomen, is het daarom noodzakelijk dat de multiculturele samenleving wordt afgebouwd…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen. In de feite, de Europese Islam is de negatie van alles waar de Islam werkelijk voor staat…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist.Wie de vrijheid van meningsuiting, om welke reden dan ook, verbiedt of bestraft, houdt niet van de mensen en is een volgeling van de haat…

Brussel en Kerk stuurt ons de donkere middeleeuwen in.De Kerk is, sinds de jaren zestig, tot een globaliserend wensdenken vervallen, dat haar uitgewogen leer over de natie heeft doen vergeten.De huidige paus, Franciscus, liet in een interview weten, dat Europa misschien wel christelijke wortels heeft, maar dat dit zeker niet iets is waar Europa zich op voor mag laten staan.Terwijl de gruwelijkheden van de radicale Islam haast dagelijks het nieuws halen, houdt Franciscus vol dat islamitisch terrorisme niet bestaat…Het hele establishment, de elite – universiteiten, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen…Europeanen zouden zich hun christelijke wortels moeten herinneren en er naar terug moeten keren.We moeten opnieuw de Europese identiteit, waarden en normen en manier van leven centraal stellen.Men kan geen echt gemeenschappelijk Europees huis bouwen, door de eigen identiteit van de volkeren van ons continent te negeren.Mensen in Europa zijn meer dan kiezers en meer dan consumenten en meer dan sofi nummers.Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Vluchtelingen_migranten_Europa_Wikimedia_CommonsIn dit EU document uit 2009 staat open en bloot, hoe de EU de migratiestroom op gang heeft gebracht om daarmee de oorspronkelijke bevolking te vervangen door een nieuwe bevolking, die afkomstig zal zijn uit Afrika en het Midden Oosten…http://joostniemoller.nl/wp-content/uploads/2017/01/4.png

Posted in Uncategorized | 8 Comments

God is altijd geweest en zal altijd zijn!

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbGod schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben,gebaseerd op liefde.Om vrij uitwisselbare liefde mogelijk te maken, schiep God mensen met een unieke eigenschap: vrije wil.Dat is immers de basis van vriendschap,liefde!Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn…God had ons zo kunnen maken, robotmensen (iPeople), gecodeerd om lief te hebben en gehoorzamen, aanbidding als screensaver…. Maar zo’n dwangmatige liefde zou geen enkele betekenis hebben. God wilde dat wij Hem vrijwillig zouden liefhebben. In echte relaties willen we dat iemand van ons houdt om wie we zijn, niet door dwang. Liefde kan niet oprecht zijn, als er geen andere keuzemogelijkheid is…Dus,we nemen voortdurend beslissingen – wat aan te trekken, wat te eten, over onze carrière, huwelijkspartner, etc. Zo ook moet het gaan over onze relatie met God…

We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.De wortel van het kwaad in de wereld niet ligt bij God, maar bij de mens.Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.Je kunt een onderscheid maken in twee soorten kwaad: Moreel kwaad (kwaad wat mensen doen) en natuurlijk kwaad (lijden door ziekten, ongelukken en natuurrampen). En dat eerste, het kwaad dat mensen elkaar aan doen, is in onze wereld misschien wel een veel groter probleem dan ziekten.Als wij mensen ons gezamenlijk met alle macht in zouden zetten,dan zullen ziekten en rampen mínder erg zijn…Een mens zijn leven kan veranderen,door zijn gedachten te veranderen.Er is geen goed of kwaad,dat niet door het denken is voortgebracht.Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg en wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.(geluk hangt niet af van wie je bent of wat je hebt,het hangt alleen af van wat je denkt).Dus, herstel jouw geest en ziel…De christelijke God is geen goochelaar, die hocus pocus op het wereldtoneel verschijnt, om het onmogelijke mogelijk te maken.God is ook niet een rechter om onmiddellijk in te grijpen om het kwaad bestrijden.Hij is geen hemelse kinderjuf, die ons de hele dag voor kattekwaad op de vingers tikt. Daarmee zou Hij ook een dictator zijn geworden, die ons elke vrijheid en ruimte ontnam…Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem.God bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

Ongeveer 2000 jaar geleden,werd in Bethlehem/Israël/ Jezus geboren.Zijn volgelingen hebben zich na Jezus’ dood verenigd en stichtten het Christendom. Het geloof verspreidde zich heel snel over Europa.Maar, in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma. Sindsdien kennen we de Rooms-Katholieke Kerk, die in West-Europa tot aan de Reformatie dominant is gebleven, en de Oosterse oftewel Grieks-Orthodoxe kerk, die zich in Griekenland en op de Balkan heeft verspreid, en later ook in Rusland dominant is geworden…De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament/Bijbel).Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden God uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden.De atheïst Jozef Stalin is verantwoordelijk voor de moord op zeker 20 miljoen medemensen. De communist Mao Zedong liet 40 tot 60 miljoen mensen uit de weg ruimen.De 60 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben ook niets met God/religie te maken.Voor de nazi’s,Jezus was een jood.Het nationaalsocialisme(in wezen antichristelijk) op de eerste plaats een godsdienst was van Hitler.Vreselijke gebeurtenissen worden niet bedekt met een ‘God wil het zo’, maar blijken gekoppeld aan menselijke lust naar macht en rijkdom…God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

(VIDEO:Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God)… 

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

De aarde moet dar al-Islam worden, dat wil zeggen, islamitische grondgebied, door de invoering van de Sharia-islamitische wet. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). De heerschappij van Allah door het zwaard verspreiden is een verplichting, die we vinden in de Koran(een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was).De teksten in de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen/niet-moslims zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….

Een levend wezen/Medusa/, die niet sterft(dus,theorie dat er onsterfelijkheid is is  waar)....http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Serv Nikola Tesla was een van de meest revolutionaire uitvinders, die de wereld ooit heeft gezien.Als Tesla niet alles wat hij honderd jaar geleden had uitgevonden en gepatenteerd, we vandaag de dag geen: Radio, Televisie, AC elektriciteit, Bestraling-, Radar, Magnetron, de Tesla Spoel, Radio bestuurde toestellen, robots, en honderden andere dingen die deel uitmaken van de huidige manier van leven.Tesla had nog, letterlijk, duizenden andere ideeën en uitvindingen die nooit zijn uitgebracht……

Posted in Uncategorized | 8 Comments

BOG JE STVORIO UNIVERZUM I ŽIVOT NA ZEMLJI

2016-03-08-1457419876-7860150-jehovahcreatesearthrane1344168mobile-thumbSloženost i svrsishodnost univerzuma dokazuju ne samo postojanje Stvoritelja, već i Njegovu neograničenu silu.Od atoma do beskraja, svuda postoji red.Budući da je u životnoj sredini sve planirano , oblikovano i organizovano, onda je sasvim sigurno da postoji i Stvoritelj koji je to sve besprekorno uobličio.Kada vidimo da su određene stvari svrsishodno uređene/nameštene i međusobno deluju po zakonima, šablonima i obrascima da obave funkciju mimo svojih pojedinačnih mogućnosti, naše ljudsko iskustvo nam govori da to mora biti prethodno dizajnirano, organizirano i napravljeno, poput; odeće, kafe aparata, automobila ili kompjutera. Niko ne bi rekao da su nastali sami od sebe, nego njihov precizan rad upučuje na dizajn.Ako pogledamo činjenice vezane za našu planetu videt ćemo precizan red koji vlada, te mnoge tragove dizajna; redovno izmenjivanje dana i noći, sastav gasova u atmosferi je perfektno raspoređen da bi mi mogli živjeti, ozonski prsten koji naš štiti od štetnih zraka, tačnu udaljenost Zemlje od Sunca-da ne možemo izgoriti niti smrznuti se, Zemlja rotira oko svoje ose i Sunca tačno preciznom brzinom koja nam omogućava život, imamo planetu pored naše(Mesec  omogućava da Zemlja prilikom kruženja oko Sunca, uvek ima isti nagib i svojom gravitacijskom silom izaziva plimu i oseku,koje su takođe od presudnog značaja za klimu), čija gravitaciona sila preusmerava meteore da nas ne pogode i tako “u nedogled”. Što više istražujemo, to više shvatimo preciznost i (skoro pa) neverovatan dizajn koji je prisutan.Spomenute konstante i fizički zakoni moraju biti izuzetno precizni da bi veoma kompleksan život bio moguć.Ako bi neka od ovih konstantni bila promenjena  bukvalno za “dlaku”, nikakav fizički, interaktivni život bilo koje vrste ne bi postojao. To znači: ne bi bilo zvezda, planeta ni života. Pa hoćemo li ovaj kreativni sklad, snagu i mašineriju pripisati “slučajnosti” ili inteligentnom Dizajneru? Vernici zovu tog Dizajnera: Stvoritelj ili Bog!

Ljudsko telo je takođe dokaz Dizajnera.Čovek je skoro kao kompjuter i potrebno je nešto (Bog) da ga programira, da radi ono što radi.Dokazi koji postoje u našem telu upućuju na savršenog Stvoritelja.Kao superkompjuter, život je sistem za obradu informacija. Istraživanje DNK je pokazalo, po gotovo neverovatnoj složenosti aranžmana koji su potrebni za proizvodnju života, da je morala biti uključena inteligencija.Postojanje informacija unutar DNK direktno ukazuju na postojanje Stvoritelja.Drugim rečima, postoji na stotine fino štimovanih faktora koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Zar nam kompleksnost i svrha DNK ne ukazuju na Inteligentnog Zapisivača tog koda?Količina informacije u svakoj našoj stanici, koje sadrže recept toga kako će se odvijati i najmanje funkcije našeg organizma, ne sastoje se od par reči, već od broja informacija koje bi ispunile mnogo knjiga.Kako su glupi atomi spontano napisali sopstveni softver?… Nigde u prirodi informacije ne nastaju slučajno i same od sebe.Ne postoji niti jedan poznati zakon fizike, koji je u stanju da stvori informacije ni iz čega…Prema Darvinovoj teoriji,bića potiču od jednog zajedničkog pretka,a razvijala su se kroz male mutacije tokom dugog perioda.Ali kako je nastalo prvo biće?Darvin nije mogao izneti nijedan konkretan dokaz kojim bi potkrepio svoju tvrdnju. Naprotiv, bio je svestan mnogih činjenica koje su negirale njegovu teoriju.Bio je primoran to priznati u poglavlju ” Poteškoće teorije ”, koje je prikazao u dodatku knjige.Darvin se nadao da će te teškoće nestajati u skladu sa razvitkom nauke.Dogodilo se suprotno: razvojem nauke opovrgavana su, jedna za drugom,i Darvinove tvrdnje...

Dr Werner Gitt, Direktor I Profesor na Njemakom Saveznom Institutu Fizike i Tehnologije, jasno objašnjava,… “da je jedna od stvari za koje možemo biti apsolutno sigurni, što saznajemo putem nauke, da informacija ne može nastati slučajno. Uvek je potrebna “veća ” informacija da proizvede informaciju i na kraju, informacija je rezultat inteligencije. Sistem šifre je uvek rezultat mentalnog procesa i zahteva inteligentno poreklo ili pronalazaca. Treba posebno naglasiti, da ne postoji materija koja bi mogla da proizvede šifru. Sva iskustva ukazuju na to da je potrebno živo biće koje razmišlja i koristi svoju slobodnu volju, spoznaju i kreativnost. Ne postoji poznati prirodni zakon putem kojeg bi materija mogla da “dovede” do informacije, niti bilo koji fizički proces ili materijalni fenomen.”…Nastanak samih informacija, kao i istovremen nastanak sistema za tumačenje istih informacija je direktan pokazatelj toga da iza ovog neverovatno kompleksnog i specijalistički kodiranog sistema leži inteligentan stvoritelj, a ne puka slučajnost.Darvinističko objašnjenja nastanka svekolikog života su prosto apsurdna.Izostaviti Tvorca ( “inteligentnog Dizajnera”) iz slike nastanka, bilo bi isto kao kada bismo pokušali da dokažemo da se neka komplikovana mašina slučajno i bez razloga napravila sama od sebe…

Pošto znamo da univerzum nije postojao, nije mogao ni napraviti sebe,a iz ničega ne nastaje nešto.To je jednostavno neprihvatljivo i nemoguće ostvarivo.Bez obzira što u prirodi imamo sve materijale, rude, temperature i vremenske uslove, nikad nećemo naći da je kompjuter ili sat nastao sam od sebe.Univerzum ne može biti ni rezultat stvaranja npr. drugog univerzuma zbog apsurdnog beskonačnog vraćanja unazad, pa da kažemo: univerzum 1 je rezultat univerzuma 2, koji je rezultat univerzuma 3, koji je opet rezultat univerzuma 4 i tako beskonačno (ili “vanzemaljci” i ostale nebuloze koje ljudima naumpadaju)...Uzmimo primer protein kinesin koji postoji u našim ćelijama. Ovaj protein je zapravo mali “poštar” ćelije. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i neki deo ćelije se pokvari, ribozom stvara “šemu” za izgradnju pokvarenog dela. Šema se daje delu ćelije koji prozvodi rezervni deo. Potom organela Golgi apparatus “pakuje” novi deo i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u deo ćelije u koji pripada. Drugim rečima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., Pokvari deo automobila, automehaničar pozove fabriku i naruči deo koji je potreban. Inženjer iz fabrike nacrta kako deo treba izgleda, fabrika ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sistem postoji u našim ćelijama! Pitamo se koja je verovatnoća da su ovakva kompleksnost i fino štimovanje nastanala putem “slučajnih hemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta”? Ideja da se sve „jednostavno desilo” je u suprotnosti sa zdravim razumom. To je istao kao da smo bacili novčić 10 kvintiliona puta i svaki put dobili „pismo”. Dešava li se to?…Sve što počinje postojati, ima uzrok izvan sebe.Svemir je imao početak.Stoga, svemir ima uzrok izvan sebe.Astronom Fred Hol (Fred Hoyle) koji je smislio termin „veliki prasak”, rekao je da su ti podaci ozbiljno pokolebali njegova ateistička ubeđenja. Kasnije je napisao: „Interpretacija tih činjenica na osnovu zdravog razuma govori da se super-inteligencija samo igra fizikom, a takođe i hemijom i biologijom.Te­o­ri­ja „velikog prasaka” je ne­o­dr­ži­va, jer po­sle sva­kog pra­ska ili eks­plo­zi­je na­sta­je haos i ne­red, a ni­ka­da sa­vr­še­ni red i sklad!…

Jedno od pitanja koje skeptici često postvaljaju je: „Ako Bog postoji, ko je onda stvorio Boga?“….Bog nije u kategoriji stvari, koje su kreirane ili prouzrokovane.Bog je bez uzroka i nestvoren-On jednostavno postoji.Kako znamo ovo? Znamo da ni iz čega, ništa ne dolazi. Dakle, ako je ikada bilo vreme kada nije bilo apsolutno ništa u postojanju, onda ništa ne bi ikada došlo u postojanje. Ali stvari postoje. Nešto je moralo da uvek bude u postojanju.Ta uvek postojeća stvar je ono što mi zovemo Bog.Niko nije stvorio Boga, jer Bog ne poseduje fizička svojstva koja poseduju bića i stvari koje je on sam stvorio, te nema vremenski početak…Paradoksalno je da su upravo oni koji kažu da “Bog ne postoji” na neki način u pravu! Rekli su istinu! Ne može Izvor sveg postojanja i svega i vidljivog i nevidljivog što je stvoreno, da bude istog nivoa i iste suštine sa time što je stvorio! On može biti samo iznad toga i ako pomislim da On “postoji”, tako Ga degradiram, pokušavam da ga učinim sebi ravnim…

Kada je Bog stvarao svet, imao je dve mogućnosti. Prva mogućnost bila je da bića koja će stvoriti budu roboti. Pritisnete dugme i robot radi šta god vi zamislite. Druga mogućnost koju je Bog imao, bila je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja(da bi postojala ljubav i sreća u odnosu čoveka i Boga, čovek mora da bude slobodan). Međutim, stvaranje bića sa slobodom odlučivanja nosi veliki rizik. Ako stvorite robota, vi uvek možete da upravljate njime. Ali ako stvorite bića sa slobodom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svog postojanja može jednostavno Bogu da kaže: “Ja želim da idem svojim vlastitim putevima. Bože, Tvoji putevi me više ne interesuju.”…Većina zla koje vidimo u današnjem svetu su uzrokovane od čoveka.Greh na ovom svetu, i strahote kao što su Holokaust, su direktan rezultat kontinuiranog pobune čovečanstva protiv Boga…Greh je razlog, zbog čega je savršen odnos Boga i čoveka prekinut, a time i naša komunikacija sa Bogom.Da li je dizajner ili proizvođač automobila moralno odgovoran za pijanog vozača, koji zgazi nevino dete?Da li je majka, koja je dala sve od sebe da podigne svoju decu kako treba,odgovorna za postupke svojih potomaka, koji pljačkaju banke ili izvrše neko ubistvo?Roditelji su svesni da dete može da ih odbaci i da prezre njihovu ljubav, da postane neposlušno, problematično ili zlo, ali će ipak roditi dete i voleće ga uvek. Ljubav u roditeljima je samo bleda slika ljubavi koju Bog ima prema svojim stvorenjima. Zlo je samo nedostatak Boga, nedostatak Božje ljubavi u srcu.Isus nam je pokazao Božju ljubav i karakter...

Srbin Nikola Tesla je bio ubeđen da nijedan čovek i nijedno živo biće koje je umrlo, nije nestalo zauvek.Tesla je verovao da smrću čoveka, njegova duhovna suština ne umire, i sa njom je moguće uspostaviti kontakt:„Zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u Svetlost(njegova duševnost, to je svetlost) i kao takav postoji i dalje.Tаjnа je u tome dа se te svetlosne čestice povrаte u prvobitno stаnje.Ja to radije nazivam:vraćanje u neku od prethodnih energija.Hrist i još neki znаli su tu tаjnu.Nаjpre je bilа energijа, potom mаterijа.Mаterijа je stvorenа iz prvobitne i većne energije koju znаmo kаo Svetlost. Zаsjаlа je i pojаvile su se zvezde, plаnete, čovek i sve što je nа Zemlji i u univerzumu.“…Gde god se nalazi život, mora postojati duša, jer “duša je život’/svetlost.Duša je iskra života ili sila koja aktivira svačije telo i omogućuje mu delovati, baš kao što električna struja stvara napon kada prolazi kroz bakrenu žicu.Duša se stoga može uporediti s vozačem, a telo s vozilom.Tesla je u telima živih bića zapazio iste osobine kao i u tehničkim aparatima kao što su radio ili televizor.Na osnovu tog sledi zaključak da su tela živih bića samo prijemnici, a ne i emiteri (života).Život je tvorac smrti, kreator njene suštine. Isto kao što je i svetlost kreator mraka, jer da nema svetlosti mrak ne bi postojao ili obrnuto…Ne radja se život, već se radjaju ljudi, niti umire život, umire ono što se rodilo.Život je večan, a smrt samo kroz materiju doživljava svoju egzistenciju… 

Božanstvo se prikazalo na Zemlji i u Isusu Hristu.Biblija kaže da je On bio Sin Božji, dugo obećavani Mesija, Otkupitelj ljudskog roda, Spasitelj svih koji veruju u Njega. Biblija beleži da je On, nakon što su Ga Rimljani razapeli van zidina Jerusalima 31. godine, ustao iz groba i vratio se na nebo odakle je i došao.Isus Hrist,ta nebeska svetlost,susretao je ljude na ulicama, u njihovim domovima, išli su za njim, jer je činio samo dobro: lečio je bolesne, slepe i hrome, izgonio zle duhove, uskrsavao mrtve, činio čuda,da bi potkrepio svoju poruku i posvedočio o svom božanskom poreklu.On je pokazao pravo Očevo lice…Sveto pismo, uključujući tu i Evanđelja, predstavlja glavni izvor informacija o Isusu i u njima se nalazi pažljivo sačuvana i preneta tradicija o njegovim karakteru, rečima i delima.Istorijski izvori, kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.Rimski istoričar Tacit spominje Isusovu smrtnu kaznu i kaže da je nju naredio Pilat za vreme vladavine (cara) Tiberija.Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela…

Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao.Ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako.Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji.Ne zaboravimo šta je majka Jevrosima kraljeviću Marku govorila: “Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu”. Ona tačno postavlja po hijerarhijskoj važnosti ono što određuje čoveka.Dobro zdravlje, finansijska stabilnost, siguran posao, zadovoljna porodica i perspektivna budućnost su stvari koje ljudi priželjkuju.Ipak i one su prolazne i na kraju besciljne ako nemaš živu zajednicu sa Bogom.Čovek je samo onda čovek kada je sav ispunjen Bogom, kada je sav u Bogu i Bog u njemu.Svaki pravi Srbin zna za reči kneza Lazara: “Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka”...

Može li nauka zaista ponuditi dokaz i utvrditi da Bog postoji? Pogledajte ovaj video, koji pokazuje nekoliko naučnih saznanja, koja ukazuju na postojanje Boga…

Glavni krivac za ovakvo loše stanje na našoj planeti je – čovek…..

Posebna vrsta meduze latinskog naziva “Turritopsis nutricula” se još naziva i besmrtna meduza(dakle,još jedan dokaz o besmrtnosti). Ovo stvorenje je jedino živo biće koje, nakon što dostigne seksualnu zrelost, se ponovo vraća u seksualnu nezrelost (oblik polipa). Drugim rečima, one se kad ostare umesto da umru, podmlade i sve počnu ponovo. Teoretski, ovaj proces može da se ponovi beskonačno i zato se ova meduza naziva besmrtnom…http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?pagewanted=all

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

Foto-waaromgeloven-jezus-boodschap

Meer dan 2000 jaar geleden kwam Jezus naar de wereld om de mensen van hun ellende te redden.Hij kwam op aarde om ons nieuw leven te geven.In de Bijbel lezen we profetieën (voorspellingen) over Jezus’ komst, honderden jaren voor zijn geboorte…Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van de hele schepping. Want door Hem, Jezus, zijn alle dingen geschapen; De hemel en de aarde. Het zichtbare en onzichtbare. Tronen, machten en heerschappijen…Jezus had twaalf discipelen uitgekozen die tijdens Zijn bediening op aarde mee reisden. Hij onderwees hun “over de dingen van Koninkrijk van God” en hoe ze dit in de praktijk konden toepassen. Jezus en Zijn discipelen predikten, genazen zieken en dreven geesten uit bij mensen die gebonden, oftewel bezeten, waren.Als je wilt weten hoe God is, kijk dan naar Jezus.Zijn leven eindigde aan een kruis, maar Hij stond op uit de dood. En kort daarna zagen zijn volgelingen (discipelen) Hem opstijgen naar de hemel…

De vier canonieke Evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes) bevatten de meeste biografische informatie over Jezus(Ze maakten Jezus Heer over hun leven, schreven over Hem als Schepper en aanbaden Hem als de Eerste in het universum).Wetenschappers hebben opgemerkt, dat het Nieuwe Testament in de Bijbel een objectiviteit aan de dag legt, dat het verslag van de Evangeliën, geheel geloofwaardig maakt.Belangrijke Romeinse historici die aan het eind van de eerste eeuw werkten, zoals Tacitus(die werd ongeveer 25 jaar na Jezus’ dood geboren) en Suetonius, beschrijven Jezus als de oprichter van het Christendom.Ze stellen dat “Hij een beweging begon, gekruisigd werd en dat die beweging enigszins een bedreiging bleef vormen voor de Romeinse overheid.”…De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden (Christelijk en niet-christelijk) toegeven dat de Epistels van Paulus (op zijn minst enkele hiervan) feitelijk in het midden van de eerste eeuw na Christus, door Paulus werden geschreven, minder dan veertig jaar na de dood van Jezus.Paulus’ brieven zijn waardevolle historische documenten.Plinius de Jongere schreef in 112 na Chr. een brief aan keizer Trajanus, waarin hij de christenen beschrijft en Christus noemt…

Sommige “hoog” kritische Duitse geleerden uit de 18e en 19e eeuw hebben getwijfeld aan Jezus’ bestaan. Ze wezen daarbij op het feit dat sleutelfiguren uit de Evangeliën als Pontius Pilatus en Kajafas ook nooit waren bevestigd als reëel. Weerlegging van dat argument werd pas mogelijk in het midden van de 20e eeuw.Archeologen bevestigden Pilatus’ bestaan in 1962 toen ze zijn naam tegenkwamen in een inscriptie in een opgegraven steen. Net zo goed was het bestaan van Kajafas onzeker tot 1990, toen een ossuarium (beenderen kist) werd ontdekt met zijn inscriptie erop. Archeologen hebben ook het vermoedelijke huis van Simon Petrus ontdekt en een rots waar Johannes doopte in de Jordaan…Er zijn nog meer historische bronnen die Jezus vermelden: Julius Africanus, de Babylonische Talmoed, Lucianus van Samosata, Mara Bar-Serapion en diverse Gnostische schrijfsels.Het is belangrijk te herkennen dat Jeruzalem en een groot gedeelte van Israël in 70 na Christus door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Veel inwoners werden afgeslacht. Complete steden werden letterlijk met de grond gelijkgemaakt en verbrand! Het mag ons dan ook niet verbazen dat veel bewijsmateriaal voor Jezus in die tijd werd vernietigd….

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot jihad veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje. Tenslotte sloegen de christenen terug in oorlogen die later als de Kruistochten werden aangeduid.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.De Kruistochten  had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers, die het martelaarschap voor God en de religieuze Jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.Ze zagen zichzelf als pelgrims, die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.De eerste Kruistocht was zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde...Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Zonder de Kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch…

Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de oosterse en de westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Constantinopel/het huidige Istanboel/ is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)…Na de scheiding van de twee kerken zijn de verschillen in de leer steeds groter geworden.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20). Aangezien Jezus zelf bij ons is, heeft Hij geen plaatsbekleder nodig.Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Wij dienen ons aan het gezag van Christus en zijn apostelen te onderwerpen, en niet zelf als valse christussen of valse apostelen op te treden.Rooms-Katholieken, bekeert u en gelooft het evangelie. De kerk waarvan u lid bent is niet de kerk van Christus, maar een afvallige kerk…

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd… Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling…

De verheven rol van de vrouw in de westerse cultuur gaat terug op Jezus.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Het christelijke idee van de gelijkwaardigheid van mensen was de motor achter de campagne om de slavernij af te schaffen, achter het streven naar democratie en achter het formuleren van mensenrechten.Christenen vormden de eerste groepering die een campagne tegen de slavernij organiseerde. William Wilberforce voerde louter op grond van zijn christelijke overtuiging campagne tegen de slavernij in Engeland, zodat daar in 1833 de slavernij verboden werd.Met het toenemen van de invloed van het Christendom, gingen maatschappelijke instellingen zich meer richten op wat humaan en sociaal heilzaam was. Daarmee werden huwelijk en gezin belangrijk. In het oude Griekenland was dat niet zo: Plato stelde voor om het gezin af te schaffen en de voortplanting en de zorg voor kinderen door de staat te laten regelen. Huwelijken waren alleen nuttig voor de voortplanting. Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat waren…De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!….

God schiep de aarde, de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens.Het doel was dat God kon genieten van zijn schepping en dat God en de mens een vriendschapsrelatie zouden hebben.Hij maakte van die mens echter geen robot, die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hem een vrije wil en daarmee de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat is immers de basis van vriendschap!Gods bedoeling is dat onze relatie met Hem een eeuwigdurende relatie zou zijn, gebaseerd op liefde.Gedwongen liefde is geen liefde.Alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt, kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is…De mens heeft het contact met God verloren.Er is echter een breuk gekomen in de relatie met God. We zijn als het ware “offline”. Dit komt doordat we onze eigen weg zijn gegaan, zonder God.We leven in een gebroken wereld, waar veel dingen misgaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.Deze wereld is geen paradijs, omdat wij dat niet toelaten…

Iedere ochtend als het licht wordt, bewijst God dat Hij bestaat.We kunnen niet om de Schepper heen. Overal zijn er tekenen van Hem. Hij bestaat niet op dezelfde manier als al het andere in deze wereld: de bloemen en de bomen, de bergen en de sterren. Die heeft Hij gemaakt en ze zijn voor hun bestaan van Hem afhankelijk. God Zelf is de schepper; Hij is van niets en niemand afhankelijk. Daarom is God geen deel van deze wereld en kunnen we Hem niet zien, zoals we vogels en bloemen zien. Wel zien we Zijn kracht en wijsheid in wat Hij gemaakt heeft…Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie waar wij een klein onderdeel van zijn.Een universum waarin sprake is van orde en waarin leven bestaat, duidt op het bestaan van een Schepper.Prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Die Uitvinder noemen mensen GOD!…We weten dat uit niets niets kan ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar dingen bestaan. Dus, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus iets zijn wat altijd al bestaan heeft. En dat is God.Atheïsme wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af,omdat ze denken dat ons op aarde, de ooievaar heeft gezet!…

Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit ‘dode stoffen’…Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan, dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven.Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God…De evolutie vanuit chemische stoffen is onmogelijk!Het was de beroemde Franse wetenschapper en creationist, Pasteur, die de eerste wetenschappelijke bewijzen leverde dat levende dingen niet zijn gemaakt uit niet-levend materiaal…

Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen die perfect functioneren.In iedere cel bevindt zich een gebied, genoemd de nucleus, die de zo belangrijke chromosomenbevat.Chromosomen zijn microscopisch kleine, staafvormige structuren die de genen dragen. In de chromosomen bevindt zich een nog kleinere structuur, genoemd DNA,die bevat genoeg code-informatie om 1000 boeken te vullen elk met 500 pagina’s met een klein, dicht opeengedrukt lettertype.Waar komt al de informatie vandaan?Het gevolg van miljoenen toevalligheden?…Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat: …’informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie.We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’…Wetenschappers zijn overtuigd dat cellen, die een dergelijke complexe code en zo’n ingewikkelde chemie bevatten, nooit kunnen zijn ontstaan door pure, ongestuurde scheikundige processen.De informatie geschreven in DNA moleculen niet geproduceerd is door enige natuurlijke wisselwerking van materie. Materie en moleculen hebben geen aangeboren intelligentie, die zelf-organisatie toelaat. Er zijn geen natuurkundige wetten bekend die moleculen een natuurlijke tendens geven zichzelf te groeperen in zulke gecodeerde structuren.Maar,een intelligent ontwerper was verantwoordelijk voor zelfs de eenvoudigste DNA moleculen!Wie is dat?God?…Gedurende heel de vastgelgde geschiedenis van de mens, is er nooit een wezenlijk geval geweest van een levend ding dat voortkwam uit iets anders dan een ander levend ding…

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel(de software die jou maakt tot wie je bent) leeft voort en gaat naar een nieuwe fase van leven. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt.Het debat over het bestaan van de ziel en of het onsterfelijk is of sterft met de persoon is een eindeloos verhaal, dat al eeuwenlang de grote denkers van de universele geschiedenis heeft bezig gehouden. Haar mysterieuze natuur blijft op verschillende gebieden van de wetenschap fascineren, maar nu heeft een groep onderzoekers een nieuwe waarheid over de ziel ontdekt: de “ziel” sterft niet; ze keert terug naar het universum.Sinds 1996, hebben Dr. Stuart Hameroff, een Amerikaanse fysicus en emeritus in de afdeling Anesthesiologie en psychologie, en Sir Roger Penrose, een wiskundig natuurkundige aan de Universiteit van Oxford, gewerkt aan een Quantum Theory of Consciousness, waarin zij stellen dat de ziel wordt gehandhaafd in microtubuli van de hersencellen.Hun ‘provocerende’ theorie stelt dat de menselijke ziel wordt opgenomen door de hersencellen in de structuren binnen hen genaamd microtubules.De twee onderzoekers geloven dat het menselijk brein in feite een ‘biologische computer’ is en het ‘bewustzijn van de mens’ een programma van de kwantumcomputer die zich in de hersenen bevindt en die nog blijft bestaan nadat we sterven.‘…

Volgens Nikola Tesla(1856-1943),de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden,niemand gaat dood:‘Niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan.Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat,naar een voorgaande energie.Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim… Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen.In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden,‘zei Tesla…God heeft ons gemaakt om in eeuwigheid met geest, ziel en lichaam hem te dienen.Wanneer je overlijdt, blijft je ziel niet jouw lichaam,niet op aarde.Je ziel gaat naar de hel(bij de duivel) of de hemel(bij God).De hemel is een relationeel bestaan, waarin we in gemeenschap met God leven.De hemel zou de hemel niet zijn, als daar zonde zou voorkomen…

God wil ons graag terug.Wij moeten de relatie met God herstellen.We hebben een Bevrijder nodig, en daarom is Christus gekomen en heeft alles volbracht wat er nodig was voor onze volkomen bevrijding. Zoals Israël, aan de Rode Zee, slechts had toe te zien, zo hebben wij slechts vertrouwen te stellen op Christus’ overwinning over de macht van Satan, om onze bevrijding te verwezenlijken.Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan, keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.Gods weg is de beste weg!…

Kan de wetenschap bewijzen en vast stellen of er een God is?Bekijk deze video, waarin verschillende wetenschappers bewijzen het bestaan van God

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Sluipend JIHAD verovert West-Europa

https://ejbron.files.wordpress.com/2013/05/screenshot_386.png?w=640&h=452Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten het Westen op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast.Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is(Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad).Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…  

In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat).In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Langzaam maar zeker worden deze wijken omgevormd tot buurten waar andere regels gelden dan in de rest van de samenleving. De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de Sharia. Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”Vandaag in Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.En als moslims ergens in de minderheid zijn, houden ze zich rustig en werken aan de ‘stille jihad’, een langzaam en rustig werken naar de overheersing in een land…

Onder het mom van de verdraagzaamheid, het antiracisme en de godsdienstvrijheid worden we opgezadeld met een politieke ideologie, de Islam, die een omgekeerde kolonisatie bewerkstelligt.De oliecrisis van de jaren zeventig was het kantelpunt voor de knieval van de Europese politieke elites voor de Arabische wereld. In ruil voor toegang tot Arabische olie en afzetmark-ten in het Midden-Oosten stemden de Europese politieke elites in het geheim in met de sluipende islamisering van Europa.De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt en de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen en verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.Het hele establishment, de elite – universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici – zet onze zwaar bevochten vrijheden op het spel.Liever een minaret in de tuin, dan een kruisbeeld aan de keukenmuur is vandaag hun parool.De dhimmi-mentaliteit hebben zij al.Identiteit is in hun optiek een zonde.Met massa immigratie willen ze eigen cultuur vernietigen.En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist… 

De Europese Islam is echter een fata morgana dat geen rekening houdt met de ware aard van de Islam.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient...Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?...Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.

Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de islam hier binnen te halen.En als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord… …https://zlj13051967.wordpress.com/

Posted in Uncategorized | 7 Comments

ISLAM is de bron van terrorisme

FRANCE-ATTACKS-MEDIADe Islam is geen godsdienst van vrede en verdraagzaamheid, maar een intolerante en gewelddadige politieke ideologie die wil heersen en overheersen. Het doel van zowel heel wat gematigde als radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren(dat is ook de reden waarom de integratie van moslims misgegaan is). Deze islamitische ideologie roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan.De teksten van deze boek zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is.De Koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was:„Ik heb de opdracht gekregen de mensen te bestrijden totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is”(Hadith/Citaat van Mohammed, overgeleverd door de negende-eeuwse Hadithverzamelaars Buchari en muslim.)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39… „De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Ongelovigen zijn doof, stom en blind”-Koran 2:171…enz,enz…Verschrikkelijk!Bah!…

In het islamitisch wereldbeeld ontstaat oorlog, omdat niet-moslims bestaan.Het gebruik van geweld om de Islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ‘brengen van moslims in het huis van vrede’, het ‘openen’ van de wereld voor ‘de vrede van de Islam’.Voor westerlingen betekent vrede(naast elkaar) samenleven.Maar voor moslims betekent vrede het einde van uw bestaan. Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de Islam. In de Islam komt er geen vrede, omdat mannen hun verschillen overstijgen, maar er komt vrede door het vernietigen van mensen die anders denken en leven.De islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de Islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.En een vredesbestand in de Islam betekent niet wat we ons daarbij doorgaans voorstellen, met een blijvende vrede als doel. Neen, het betekent gewoon het onderbreken van de vijandelijkheden om terug op krachten te komen en zich voor te bereiden op de volgende faze van de strijd…”Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen, en zij wensen vurig dat gij ongelovigen zult worden.”(Koran-60.2.).Dus,geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar…De Bijbel waarschuwt ons dat de Antichrist door ‘vrede’ velen zal vernietigen. Klinkt dat bekend?…Moslims zijn verplicht het geloof van de Islam/vrede/ over de hele wereld te verspreiden.De hele aarde hoort Allah toe.”Islam is gezonden voor de hele mensheid”(Koran 34:28).Dus wie zich weigert te onderwerpen(het woord ‘Islam’ betekent ‘onderwerping’, namelijk onderwerping aan Allah), is de veroorzaker van oorlog. Niemand is onschuldig…Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…Islam: Oorlog = vrede!…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de ISLAM. Of beter nog: de ISLAM is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling, de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.” Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad. Wij voeren slechts gods opdrachten uit. Alleen jihad kan vrede in de wereld brengen,”zei Taliban terrorist Baitullah Mehsud.Degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam. Een moslim die deze stelling van de Islam niet nastreeft, is helemaal geen moslim.De gewelddadige JIHAD(een militaire missie,kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.Wat is de JIHAD, van een innerlijke, geestelijke worsteling of de jihad van de strijd? Laten we kijken naar Bukhari (de Hadith) voor een antwoord, omdat hier keer op keer wordt gesproken over jihad. In Bukhari gaat 97% van de verwijzingen naar de jihad over strijd en 3% over innerlijke worsteling. Het statistische antwoord luidt dus dat jihad is 97% strijd en 3% innerlijke worsteling. Is Jihad strijd? Ja – 97%. Is jihad innerlijke worsteling? Ja – 3%….De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De laatste veertig jaar is concept de jihad gewijzigd. In plaats van de traditionele collectieve verplichting die de moslim heeft jegens de umma(islamitische gemeenschap), is nu geïndividualiseerd. In afwachting van de hele umma(islamitische gemeenschap) om het werk te verrichten, voeren veel moslims de strijd nu op eigen initiatief. Ook dit wordt gemotiveerd door een koranvers, dat zegt dat iedereen moet vechten voor de zaak van Allah, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam…

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…De wereldwijde Jihad is al aan de gang, zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw.Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims…De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad. De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims.Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de jihad. Nadat ze Israël verslagen hebben, is de rest van de wereld aan de beurt.De Islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied, blijft ten eeuwigen dage islamitisch…

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam.De terroristen die duizenden onschuldige slachtoffers de dood injoegen, komen als martelaren in het paradijs.De terroristen die bij de aanslagen het leven lieten, zijn in de ogen van moslims geen zelfmoordenaars,omdat zelfmoord verboden is in de Islam. Dit is voor hun strijd voor Gods zaak…IS,Hezbollah, Boko Haran,Moslim Broederschap,Hamas, al die organisaties komen voort uit de Islam.Alle leden zijn moslim. Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam. Ze bidden vijf keer per dag, zoals een moslim hoort te doen.En ze doet netjes, wat er in de Koran wordt opgedragen.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran…„IS toont het ware gezicht van de Islam, betoogt arabist Hans Jansen. „Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia,”zei Jansen.En moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia;zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden…De Islam motiveert moslims om de Allah uit de Koran tevreden te stellen.Als een moslim slaagt, komt dit door de wil van Allah,die koopt hun leven in ruil voor het islamitisch paradijs.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)…Dus de moordenaar van zieken, oudjes en kinderen komt in de hemel, degene die een goed leven heeft geleid eindigt mogelijk in de hel.Zolang de moslims hun energie en motivatie halen en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de Islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme…

Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.We moeten de militante Islam militair bevechten en haar ideologie ideologisch! En het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets terwijl het ons massas geld kost. En er staan wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan.Als je terrorisme wilt bestrijden in Europa, begint met de islamitische websites, die soms financieel worden ondersteund door Westerse regering, begin in de moskeeën en op de islamitische scholen en sluit de grenzen nu!Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast en waar geen Jihad wordt gepredikt. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst).We moeten de ISLAM blootleggen aan de wereld.Bestrijd de ideologie van het terrorisme,de Islam. Vernietig deze verschikkelijke ideologie door onderwijs/opvoeding. Dwangmatig en agressief. Steun schrijvers die deze oorlog voeren. Produceer en vertaal anti islamitische lektuur en verspreid het ver en wijd. Start een radio en TV programma voor het bediscussieren van de Islam, Mohammed en de Koran in alle talen en zend het wereldwijd uit. Dit is cruciaal.Internet opent de hele wereld zodat we onderscheid tussen slecht en goed kunnen maken. En als je de moslims de vrijheid gunt, stort de Islam in een klap in!…

Wij hier zijn slechts een handvol schrijvers en gewone burgers, met niets anders dan de wil om haat te overwinnen en van de Aarde een vredevolle planeet te maken. Maar wij zullen winnen want liefde heeft meer kracht dan haat en waarheid is sterker dan alle leugens…Er is geen tijd meer voor politieke correctheid of bezwerend gedoe. Niet alleenons eigen bestaan, maar ook dat van onze beschaving is in gevaar.Nog langer zwijgen speelt enkel in de kaart van de fundamentalisten, die de moslimgemeenschappen in Europa vandaag bijna volledig in hun greep hebben.En mensen die het gevaar van de Islam niet kennen en die weigeren te luisteren, spelen in de kaart van de JIHAD/SHARIA…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!….https://zlj13051967.wordpress.com/2017/03/04/sluipend-jihad-veroverd-west-europa/

BudLzqnIMAA0Zd3.jpg-large

Yazidi executions taken from Isis Twitter account https://twitter.com/w_elkher

Posted in Uncategorized | 5 Comments