Covid-paspoorten verandert ons samenleving in een Big Brother-communistische fascistische staat

Het vrije Westen al decennialang van binnenuit aangevallen door communisten/socialisten, die door middel van extreem segregerend woke alarmisme de wereld willen resetten tot een allesvernietigende intolerante communistische wereldorde.Communisten zijn onder de vlag van socialisme organisaties en instanties geïnfiltreerd en lijken in vele gevallen zelfs doorgedrongen tot de top.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een bekende extreem communist.Het World Economic Forum (WEF) lijkt ook bij uitstek een communistische organisatie. De wereld moet volgens het WEF met behulp van een ‘Great Reset’ omgevormd worden naar een werkelijkheid waarin:You’ll own nothing and you’ll be happy’: alle bezit op de wereld komt in handen van pakweg de een procent rijksten der aarde. Dat je heel je leven hard hebt gewerkt om te hebben wat je nu bezit is voor communisten irrelevant. Je wordt gewoonweg onteigent.Westerse waarden volledig een doorn in het oog zijn van communisten en dienen volgens hen compleet vernietigd te worden…

In Europa begon de planning voor vaccinpaspoorten ten minste 20 maanden vóór het uitbreken van de COVID-19-uitbraak(26 april 2018). Blijkbaar bood de plandemie de Europese politici gemakshalve het ‘excuus’ dat ze nodig hadden om het idee te introduceren.Ze willen ons met QR codes in versneld tempo zoals communistische China maken.Van Nederland tot de Australië hebben de zogenaamde westerse democratieën het Chinese model van technocratie overgenomen en ontwikkeld om een ​​enkele bioveiligheidsstaat te creëren.Elk aspect van je leven zal worden gecontroleerd en gecontroleerd, terwijl we op weg zijn naar de ultieme bewakingsstaat. Uw vermogen om te werken, sociale contacten te leggen, te reizen, zaken te doen, toegang te krijgen tot openbare diensten en om essentiële goederen en diensten te kopen, wordt u gedicteerd en beperkt door de staat, op basis van uw bioveiligheid of immunity statuut.Dit transformatieproces is in volle gang…

Het vaccinatiepaspoort is zoals het sociaal krediet paspoort in fascistisch communistisch China met ‘goede burgers’ en ‘slechte burgers’.De Chinese Communistische Partij heeft met succes het QR-code app-systeem en digitale ID-kaarten en certificaten gebruikt voor hun Social Credit Score System.Dus QR-codes, digitale certificaten en sociale kredietscores worden het nieuwe normaal.Ze zien alles wat je leest: wat je leest, hoeveel je uitgeeft, waar je naartoe gaat, met wie je contact hebt, wanneer je ‘s ochtends wakker wordt, wat je kijkt op televisie en leest op internet.Elke beweging die u maakt, wordt gemonitord, gedolven voor gegevens, geplunderd en getabelleerd om een ​​beeld te vormen van wie u bent, wat u drijft en hoe u het best kunt controleren wanneer en of het nodig is om u in lijn te brengen.Dit QR code gedoe wat ze nu al in Nederland en de rest van Europa uitrollen is pure dystopische Big Brother-sociale controle zoals in China. ..

Enkele tientallen mensen droegen onlangs tijdens de grote demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam een gele Jodenster op de borst, met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’ Het CIDI maakt zich al langer boos over het feit dat bij protesten tegen coronamaatregelen vaker de vergelijking met de Jodenvervolging opduikt.,,Het is kwetsend en onzinnig. Je bagatelliseert de holocaust omwille van aandacht”,reageert Eddo Verdoner (de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding).Het is bekend dat veel Joden helaas op linkse partijen stemmen die islam-antisemitisme importeren.Ze zijn er niet van bewust dat ze voor hun ondergang stemmen(tientallen Joden zijn al vermoord door islamofascisten en honderden duizenden Joden massaal Europa hebben verlaten,maar kiezers stemmen nog steeds op dezelfde partijen). Links maakt al jaren iedereen op rechts uit voor nazi en niemand klaagt over die vergelijking.En al vele decennia mogen rechtse politici geen opmerkingen over islamisering,immigranten of andere linkse knuffelonderwerpen maken, want dan wordt er meteen geroepen dat het fascisme is en wordt er met Anne Frank boekjes gewapperd…

Meneer Eddo Verdoner, de coronapas is het nieuwe fascisme-nazisme,de niet-gevaccineerden worden behandeld als Joden in de Tweede Wereldoorlog.Tijdens het nazisme-socialisme begon de Jodenvervolging heel subtiel, zodat iedereen eraan kon wennen en niemand ertegen in opstand kwam. Eerst werd hen in alle door de Duitsers bezette landen toegang geweigerd tot bepaalde openbare gelegenheden. Vervolgens werden er langzaam maar zeker steeds meer sancties aan de lijst toegevoegd, totdat ze alleen nog hun huis mochten verlaten met de welbekende gele Jodenster op hun jas. Op een gegeven moment was de ‘gewone’ burgerij zo gewend geraakt aan de verkettering van de Joden, dat er openlijk getto’s in de grote Europese steden kwamen waar de Joden achter gesloten muren leefden.Een van de meest bekende voorbeelden daarvan is het Joodse getto in Praag. En we weten allemaal wat voor de meesten van hen het definitieve einddoel was: een enkeltje Auschwitz-Birkenau, of een van de vele andere bekende vernietigingskampen…

De talloze vergelijkingen met de aanloop naar WO2 zijn nu meer dan treffend:avondklok,lockdown ,QR codes, repressief politieoptreden tegen burgers,censuur etc…Zo redeneerden de Nationaal Socialisten ook tegen hun tegenstanders.Met de Covid-19 aanpak hebben  politiek correct overheiden de zelfde tactiek gebruikt als de nazi’s: angst zaaien, sociale distantie, verdelen samenleving, de overheid gelieerde belonen en de dwarsliggers straffen.De groep mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen Covid-19 worden nu ook gezien als overdragers van de ziekte en de nazi’s gebruikten dezelfde term voor joden.De behandeling van de joden werd namelijk als hygiënische maatregel gebracht, zij werden met allerlei pseudowetenschappelijke, maar van overheid aangemoedigde theorieën beschuldigd van ziektes, genetische problemen, gedragsproblemen enzovoorts. Onder Stalin werd ook hetzelfde gedaan met de dissidenten en staatspsychologen,want zijn ideologie was dezelfde als in socialistisch nazi-Duitsland…

De ongevaccineerde groep is slechts nodig om te dienen als zondebok en reden voor het installeren en in stand houden van het communistisch-fascistische controlesysteem dat eraan weer komt.Een ID dat noodzakelijk is voor toegang tot iedere levensbehoefte:voedsel, energie, werk/inkomen, school, communicatie, vervoer, communicatie en medische zorg.En zonder “groen vinkje” dat alleen verkrijgbaar is via 100% gehoorzaamheid, geen toegang. En dus geen (over)leven.We noemen het nazisme, fascisme.Het corona ‘vaccin’ is feitelijk nooit eerder toegepaste ongecontroleerd experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijziging aan uw DNA als gevolg.Als kamparts van Auschwitz voerde Josef Mengele ook wrede medische experimenten in.En de Neurenberg Code uit 1947 stelt dat je nooit gedwongen kan worden tot deelname aan een experimentele medische behandeling.Niet-gevaccineerde mensen zitten nog niet in concentratiekampen,maar ze begeven daar naar toe.In China zijn al concentratiekampen in volle gang voor ongehoorzame mensen…

Berichten over ernstige schade en de dood als gevolg van de injectie stromen van over de hele wereld binnen.Het COVID-19-vaccin maakt deel uit van plannen van het World Economic Forum – de Grote Reset – en de Bill en Melinda Gates Foundation om de wereldbevolking uit te dunnen.Technocraten onder de wereldwijde elite hebben al lang opgeroepen tot bevolkingscontrole om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en het menselijk genoom te reinigen.Binnen Big Pharma circuleren mensen die de eugenetica aanhangen, ten behoeve van het verbeteren en/of reduceren van het menselijke ras. Het gerapporteerde sterftecijfer door COVID-19-injecties is nu hoger dan het gerapporteerde sterftecijfer van meer dan 70 vaccins gecombineerd in de afgelopen 30 jaar , en het is ongeveer 500 keer dodelijker dan het seizoensgriepvaccin,1 die historisch gezien het gevaarlijkst was.In een collegiaal getoetst artikel van 24 juni 2021 in het medische tijdschrift Vaccines, getiteld: “The Safety of COVID-19 Vaccination – We Should Rethink the Policy”, waarschuwt een internationaal team van wetenschappers dat we met de injecties bijna net zoveel doden als zouden sterven aan COVID-19 zelf…

De Frans-Israëlische onderzoeker Hervé Seligmann, verbonden aan de Universiteit van Aix-Marseille, rekende op basis van publiek beschikbare data vaccinatieschade in Israël na, en deze blijkt veel hoger te liggen dan de cijfers die autoriteiten in de dagbladen publiceren.Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ, rekenden op basis van publiek toegankelijke data uit dat de sterftecijfers ‘honderden malen groter te zijn bij jonge mensen in vergelijking met de sterfte aan corona zonder de injectie, en tientallen keren hoger bij oudere mensen”.Diverse kranten, waaronder France Soir en Arutz Sheva berichten nu dat Seligmann en Yativ tot de schrikbarende conclusie zijn gekomen dat ‘er honderden keren meer jongeren en tientallen keer meer ouderen doodgaan door het vaccin dan in dezelfde periode door corona.’ Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ spreken van ‘een nieuwe holocaust’.(https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/03/03/frans-universitair-onderzoek-)…

De meeste Covid-19 injecties bevatten synthetische gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Er wordt namelijk een stukje RNA geinjecteerd. Er wordt gebruik gemaakt van ‘transjection’, een techniek die je kunt vergelijken met het genetisch modificeren van fruit of groenten. Dit kan allerlei mogelijke gevolgen hebben, zoals celmutaties, kanker, onvruchtbaarheid en zelfs dood.Eerdere pogingen om met deze mRNA gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet.,,Deze technologie is uitgeprobeerd op dieren en in de dierstudies die zijn gedaan, alle dieren stierven, niet onmiddellijk na de injectie, maar maanden later, door andere immuunstoornissen, sepsis en / of hartfalen”,zegt de Amerikaanse Dr. Larry Corey.Geen enkel experimenteel vaccin tegen het coronavirus is geslaagd in dierstudies…

Deze technologie op dieren,ze gebruiken op mensen.Vreselijk!Dus, de mensen die gele Jodenster op hun kleding droegen -met daarop de tekst ‘ongevaccineerd’, hebben groot gelijk.En als deze gedwongen vaccinatie onmiddellijk niet wordt gestopt, zal deze misdaad tegen de menselijkheid de Holocaust snel overtreffen.Tijdens Mexicaanse griep en varkensgriep zijn vaccinatiecampagnes vroegtijdig gestopt toen er tientallen bijwerkingen en doden werden gemeld. Dit was destijds aanleiding genoeg om de hele injectietrein tot stilstand te brengen. Medische ethiek doet er in 2021 niet meer toe. De eed van Hippocrates ook niet.En journalistiek houdt zich niet aan de code van Bordeaux(eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist) horen te houden om deze tragiek bloot te leggen wordt bespuugd en weggelachen.Nieuwe vaccins gaan niet helpen tegen Covid-19, want de gemuteerde virussen zullen daar niet kwetsbaar voor zijn. Dit had men kunnen ook voorzien, want dit probleem zorgt er ook voor dat griepvaccins niet werken…

Professor Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group zegt dat mensen ondanks vaccinatie nog steeds geïnfecteerd raken met het coronavirus SARS-CoV-2. Het virus zal in de toekomst nieuwe varianten ontwikkelen, die volgens hem nog beter dan de huidige varianten in staat zullen zijn om gevaccineerde mensen te besmetten. Naar zijn mening is het onhaalbaar om groepsimmuniteit te bereiken met corona vaccinaties(https://www.youtube.com/watch?v=IdQqRxWznic).Voor mensen onder de 70 jaar heeft Covid-19 een IFR (Infection Fatality Rate/sterftekans in het geval van ziekte) van 0,13%, wat vergelijkbaar is met de griep. Voor jongeren en kinderen is de IFR zo goed als nul. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door een gebalanceerde leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, een ontspannen en nieuwsgierige geest en liefde voor jezelf, je naasten en het leven…

Autoritaire demagogen, grote bedrijven en rijke plutocraten massaverstoringen gebruiken om rijkdom naar boven te verschuiven, de middenklasse uitroeien, burgerrechten afschaffen, de commons privatiseren en autoritaire controles uitbreiden .De methodologie is in feite formeel, zoals Hitler’s Luftwaffe-commandant, Hermann Göring, uitlegde tijdens de nazi-oorlogsmisdadenprocessen in Neurenberg:,,Het is altijd een eenvoudige zaak om de mensen mee te slepen, of het nu een democratie, een fascistische dictatuur of een communistische dictatuur.”Wakker worden mensen! Verdedig je vrijheid,de democratische samenleving,familie en zorg ervoor dat je kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst hebben.STOP de Great Reset fascisme!

Alex Jones spreekt in deze uitzending van InfoWARS over de onderzoeken die bevestigen dat de COVID-injectie T-cellen vernietigt en het immuunsysteem verzwakt:.https://banned.video/watch?id=611eba01f4d8bd5dc714cb9b.En de totale markt voor COVID-19-vaccins zal naar verwachting $ 100 miljard aan omzet en $ 40 miljard aan winst na belastingen waard zijn. Jaarlijkse vaccinaties tegen mutaties van het coronavirus kunnen dit aantal nog verder doen stijgen.https://www.fiercepharma.com/pharma/lead-covid-19-vaccine-players-will-split-100b-sales-and-40b-profits-analyst

Ze waren er trots op dat ze waren ingeënt ,maar ze nu dood:https://www.fulllifechannel.com/video/347/ze-waren-er-trots-op-dat-ze-waren-ingeent-

Posted in Uncategorized | 13 Comments

Mark Rutte is de slechtste minister-president in de Nederlandse geschiedenis

Mark Rutte is een van de slechtste premiers van Nederland en alles wat mis ging, dat zijn zogenaamd incidenten waar ministers en staatssecretarisser voor vallen. Het treft Mark nooit.Het kabinet ‘valt’ bijvoorbeeld op de toeslagenaffaire ,maar regeert gewoon door en Mark is gewoon lijsttrekker en gaat straks weer door omdat, makke schapen denken dat er geen alternatief is.Hij is een meester in beeldvorming en iedereen trapt erin.Sinds Rutte is er een klimaat ontstaan, dat funest is voor de samenleving. De kwaliteit van het openbaar bestuur en de overheid in het algemeen is decennialang niet zo laag geweest.Op internationale ranglijsten is Nederland op veel fronten in vrije val geraakt.We zijn slachtoffers geworden van de vreselijke woke dictatuur van politiek correct Nederland, met een verstikkende, dwangmatige identiteitspolitiek, die doet denken aan de ergste totalitaire regimes.We leven al jaren in een soort van nieuwe DDR,de Democratische Dictatuur Rutte…

Nederland van Mark Rutte is een ziek land.De loyaliteit van Rutte kabinet ligt al jaren niet bij Nederland,maar buiten onze grenzen.Al jaren dient het kabinet van Rutte niet de belangen van Nederland,maar van de wereldelite. Hij is ongelooflijk corrupt.Rutte liegt en bedriegt alsof het een lieve lust is, verzwijgt en ontkent belangrijke feiten en als hij erop wordt gepakt dan is hij het voor het gemak gewoon even vergeten.Nederland kent hem als de grootste politieke leugenaar van de afgelopen tien jaar.Mark Rutte beloofde ooit 1000 euro, maar niemand kreeg dat geld.In zijn Nederland is het Oekraïne referendum afgeschaft.In zijn Nederland geven rechters aan een 38-jarige Afghaanse asielzoeker die een gehandicapt meisje verkracht, bewust een lagere straf om te voorkomen dat deze asielzoeker zijn verblijfsvergunning kwijtraakt.In zijn Nederland Akwasi Owusu Ansah roept al tien jaar op om Zwarte Piet te vermoorden en en biedt 500 Euro om Sinterklaas dood te schieten.Dat blijkt uit oude opgedoken tweets van Akwasi-een haatzaaiende militante racist die het land wil overnemen tezamen met zijn BLM en Antifa vrienden.Ze hebben een probleem met alles wat in Nederland leeft.En deze haatzaaier Akwasi wordt niet aangepakt omdat hij niet wit is.Vroeger trapte ze zo’n gast het land uit.Het wordt steeds gekker met deze gefeminiseerde samenleving…

Mark Rutte pleegt al jaren een professionele plofkraak op de portemonnee van heel veel Nederlanders.Veel mensen zijn de afgelopen jaren tot de rand van de afgrond gebracht.Miljoenen zijn uitgeknepen en kaalgeplukt.Als het dit kabinet echt om de mensen zou gaan dan zouden de miljarden die worden gebruikt om de winstbelasting te verlagen en de dividendbelasting af te schaffen wel gebruiken voor lagere huren of het afschaffen van het eigen risico in de zorg.Het kabinet van Rutte heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat Nederland een land is geworden waar gewone, normale dingen in het leven, voor heel veel mensen niet meer bereikbaar, onbereikbaar zijn geworden.Daarbij gaat het over het kopen van een huis, het fatsoenlijk kunnen leven van je pensioen of het zonder zorgen kunnen betalen van al je rekeningen. Het zijn die mensen die al jarenlang in de kou staan. Ze worden opgezadeld met onbetaalbare huren, dure boodschappen en stijgende zorgkosten.Deze mensen leven ook niet achter de veilige hoge hekken van de villa’s in Wassenaar of Aerdenhout, maar in de gewone steden, dorpen en wijken, van Almere tot Spijkenisse. Zij kunnen niet wegduiken voor de gevaren van de massa-immigratie en voor de onveiligheid in hun wijk of straat.Onder 10 jaar Rutte is er niets gebeurd om criminelen harder aan te pakken. Zelfs hun veroordeelde maatjes zonder Nederlands paspoort worden niet uitgezet. De grenzen blijven wijd open voor hun broeders die hier niets te zoeken hebben en die worden nooit uitgezet…

Het is een schande dat, in een van de rijkste landen van Europa, onze eigen mensen al jaren tekortkomen omdat ze al decennia voor de gek worden gehouden.Tientallen miljarden euro’s worden ieder jaar opnieuw verkwanseld, worden weggegeven aan iedereen behalve die Nederlander.Er wordt gewoon geld weggegooid, omdat er verkeerde keuzes worden gemaakt.Miljarden gaan er naar Afrika, naar Brussel en naar bedrijven, en een habbekrats of helemaal niets naar de gewone Nederlander.Gewone Nederlanders zien ook dat twee derde van alle bijstandsuitkeringen naar allochtonen gaat(52% van alle bijstandsuitkeringen, 3 miljard euro per jaar, alleen al naar bijstand voor niet-westerse allochtonen gaat).Hun geld dat naar honderdduizenden migranten gaat die het vaak beter hebben dan zij zelf.Mark Rutte plundert ook staatskas voor klimaatkolder.Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de menselijke invloed op zowel de verhoogde CO2-niveau’s als de opwarming van de aarde nihil is.Zo beschreven Finse wetenschappers in 2019 nog dat de temperatuurstijging door een toename in CO2 in de laatste 100 jaar slechts 0.1 graden was. De menselijke bijdrage daarop was zelfs 0.01 graden.We gaven miljarden aan landen als Griekenland, miljarden die we nooit meer terugzien en aan de Europese Unie…

Terwijl Rutte-regime staat te juichen dat we jaarlijks 8,4 miljard euro naar Brussel brengen en slechts 1,2 miljard terughalen, schreeuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moord en brand dat gemeenten jaarlijks twee tot drie miljard tekort komen. Dat houdt in dat lokale lasten stijgen en het voorzieningenniveau achteruit holt. Veel bejaardentehuizen, politiebureaus en ziekenhuizen sloten al hun deuren. Er is een tekort aan leraren, agenten en zorgpersoneel.In Nederland liggen de bejaarden in het verzorgingstehuis ‘s morgens minimaal een uur in hun eigen uitwerpselen,omdat ze niet genoeg geld voor de zorg hebben.Met zijn bezuinigingen in de zorg ,heeft hij er voor gezorgd dat er te weinig IC bedden zijn en nu zien we het best hoe groot dit probleem is in corona tijd.Mark Rutte gedraagd zich nu als een melomaniak tijdens deze hele corona crisis, hij wijst met zijn vingertje naar zijn eigen bevolking,sluit onschuldige mensen hun zaak en spreekt vanuit zijn torentje als een dictator.Mark Rutte en Sigrid Kaag voeren al maanden tirannieke communistische de dicataten van Klaus Schwab uit en rommellen Nederland ook nog eens een illegale QR-samenleving in.De coronapas is het nieuwe fascisme-nazisme,de niet-gevaccineerden worden behandeld als Joden in de Tweede Wereldoorlog .En het is ook bekend dat vaccins niet helpen tegen het coronavirus…

Sigrid Kaag wil grag Nederland verder de vernieling in te helpen.Zij wil een een beleid voeren van: meer immigratie, meer islam in Nederland-islamisering en financiering van islamitische organisaties.Nederland gaf afgelopen decennia al talloze miljarden gratis geld weg aan terreurclubjes en dictators, overal ter wereld.Zo hebben terreurclubjes als Al Nusra en Palestijnse terreurgroepen al jaren geld en/of anderszins steun ontvangen.Onder Rutte II en III ,bijna een miljoen niet-westerse allochtonen kwamen de afgelopen tien jaar Nederland binnen. Dat is een stad met bijna zoveel inwoners als Amsterdam.We zien dat jarenlange open grenzen zorgen voor meer islamisering, dat onze soevereiniteit, onze identiteit, te grabbel wordt gegooid. Nederland is Nederland niet meer.In tal van stadswijken is de autoriteit van de burgerlijke overheid de facto vervangen door een islamitisch religieus gezag. De parallelle islamitische samenleving is in grote delen van onze steden een feit.Een autochtone Nederlander durft bijna niet meer iets te zeggen over dat hij zijn land is kwijtgeraakt door de massa-immigratie. Hij is bang om dan voor racist te worden uitgemaakt.Het aantal aanslagen in Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers. En niemand die er wat aan doet. Er wordt alleen maar, iedere dag opnieuw, meer islam geïmporteerd.Dat is tien jaar Rutte kabinet,een catastrofe!…

„Nederland was ooit het mooiste land ter wereld. Met eigen grenzen, een eigen cultuur. We gaven ons geld uit aan onze eigen mensen.Er was fatsoenlijke zorg voor onze ouderen. Op straat struikelde je niet over hoofddoekjes.Er waren geen moskeeën in onze steden en geen angst voor terreuraanslagen.We waren soeverein en namen onze eigen beslissingen.We waren de baas over ons eigen land en onze eigen grenzen.Nederland was Nederland.Heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. We hebben het islamitisch monster binnengelaten.Op straat, op het strand, in de bioscoop, tijdens koopavond en in de tram, overal hebben we last van de geïmporteerde cultuurverrijkers.Parades van honderden ‘allahu akhbar’ gillende hoofddoekjes met islamitische vlaggen in optochten door onze straten.Iedere hoofddoek(een islamitisch veroveringssymbool) is een dikke middelvinger naar onze samenleving.Onze identiteit verdwijnt steeds meer onder de zwarte schaduw van de islam.We zien iedere dag de ellende die de islamisering ons brengt.De terreurdreiging is groter dan ooit.En de invasie gaat maar door.Op onze kosten. We financieren onze eigen ondergang.Landveraders zijn verantwoordelijk dat we in Nederland niets meer te zeggen hebben over ons economisch beleid, over ons handelsbeleid, over ons eigen migratiebeleid”,zegt PVV-leider Geert Wilders  tijdens een Kamerdebat. …

De moslim immigratie naar Europa die de EU bevordert, heeft de grootste golf van antisemitisme uitgelokt sinds de opkomst van nazi Duitsland en kan de resterende Joden dwingen te vertrekken.De immigratie stroom past in een “conspiracy” / komplot agenda, die o.a. gedragen wordt door de vrijmetselaaarij, het Biderberg netwerk, en nog veel meer geheime sekten en ordes.Het doel is wereldwijd de zgn. “natie / staat” op te heffen, teneinde een wereldregering mogelijk te maken.Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben. Deze zelfbedienende elites verraden het vertrouwen van de mensen die zij geacht worden te dienen, hen gebruikende als guinese biggetjes in een rampzalig sociaal experiment door hun cultuur te ontmantelen en moslims te importeren om hen te attackeren.De verschrikkelijke communistische EU dictatuur staat voor alles wat er mis is in Europa.Niemand heeft die junta gekozen.Niemand wil ze. Niemand kent ze. Maar het idiote is: deze lieden bepalen wel de toekomst van Nederland. Zij bepalen ons immigratiebeleid. Oftewel, hoeveel moslims er binnen komen die wij mogen verzorgen…

Velen denken dat Rute de steun heeft van de overgrote meerderheid van de burgers, maar dat is niet het geval.Niet de meeste mensen of kiesgerechtigden stemmen op VVD.De VVD behaalde in 2017 zo’n 21.3% van de stemmen. Aangezien een opkomst van 81.57% zijn dit maar 17.4% van alle kiesgerechtigden die voor Rutte hebben gekozen – en 82.6% dus niet.Het werkt in zijn voordeel dat het partijenstelsel in Nederland zeer gefragmenteerd is, waarbij degene die al een kleine relatieve meerderheid heeft, nog net kan regeren, mits hij voldoende coalitiepartners kan vinden.Ik verbaas me nog steeds dat er zoveel mensen op die Nederland slopende VVD stemt, ik kan me niet voorstellen dat we zoveel domme mensen in Nederland hebben wonen.Deze anti-Nederlandse partij krijgt ook veel kiezers dankzij corrupte linkse media ,die al jaren denigreren zijn tegenstanders en makke schapen trappen altijd daarin.De laatste verkiezingen in Nederland waren gestolen.Er is grootschalig gefraudeerd bij de laatste verkiezingen in Nederland.Per post stemmen is zo frauduleus als de pest.Vlak voor de verkiezingen werd de verkiezingssoftware nog eventjes ‘nagekeken’ door HackDefense. En wie is de eigenaar van dat bedrijf? Mark Koek, een D66 fractievoorzitter .Dus de stem-computers zijn “gecontroleerd” door een D66-buro.En ik moet altijd denken aan een uitspraak van Joseph Stalin: “Niet de mensen die stemmen bepalen een verkiezing. Maar de mensen die de stemmen tellen.”….

Het terugdraaien van de islamisering van Nederland is het allerbelangrijkste dat nu in Nederland moet gebeuren.De enige partij(de PVV) die voor volk en Nederland opkomt, wordt gemuilkorfd door rechtszaken,door het bestempelen van islamkritiek tot rechts-extremisme, door fascisme- en racismeframes aan te leggen…De PVV mensen zijn geen extremisten of fascisten(deze leugen is uitgevonden door de linksen,om mensen bang te maken en op hen te stemmen), het zijn nette, keurige mensen, die problemen hebben, dat zij in elkaar worden geslagen op straat, dat zij zien dat hun land niet meer is, dat hun wijk hun wijk niet meer is, dat hun straat hun straat niet meer is.Nederland heeft behoefte aan echt leiderschap, aan politici die opstaan tegen de politieke correctheid, tegen die verrotte oude machtspolitiek en de islamisering van Nederland, aan politici die het juk van die nieuwe “DDR”, de Democratische Republiek Rutte, van zich afwerpen in plaats van omhelzen, aan politici die opkomen voor de gewone man en vrouw, niet voor hun baantje of de macht.We moeten het verraad van Nederland stoppen.NEXIT!Stem PVV!

Posted in Uncategorized | 14 Comments

PVV-leider Geert Wilders is een verzetstrijder tegen de verschrikkelijke islam en islamisering van Nederland

Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering,jihad-terreur en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur.De EU zich met alle vlakken van het leven  bemoeien,door de import van de islam, waarvoor de Europese leiders op het zwakste moment de deur wagenwijd hebben opengezet.Zij importeren al jaren de islam ,die een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord…

Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug.Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt. Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens het hele land.Oost-Europa is op de hoogte van deze jihad-hoax en daarom toelaten geen islamitische migranten op zijn grondgebied…

PVV-leider Geert Wilders beschouwt de islam als ‘de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat’.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Wilders wil moskeeën,islamitische scholen sluiten en de Koran verbieden,want vandaar komt niet-integratie,haat en geweld tegen niet-moslims.‘De moskeeën spelen een centrale rol in de islamisering van Nederland. Moskeeën staan symbool voor de aanwezigheid van de islam en voor de verovering door de islam.De moskee is ook een symbool van een ideologie van haat, geweld en onderdrukking. Die moeten we bestrijden.Daarom moeten alle moskeeën dicht en moet het afgelopen zijn met het ‘gekrijs van de barbaarse sharia’ dat uit de luidsprekers schalt in talloze moskeeën in Nederland.Voor altijd.Voordat het te laat is.Dat is ons doel: de islamisering stoppen, de verdere verspreiding van die haatzaaiende, levensgevaarlijke ideologie in Nederland tegengaan. Ik wil niet dat kinderen met een hoofddoekje om of in een boerka moeten lopen. En ik wil niet dat op iedere hoek van de straat een moskee hebben staan.Ik wil dat Nederland een vrij land blijft…

De Koran-die erger is dan Hitlers Mein Kampf- aanzet tot haat en oproept tot moord en doodslag en dat de verspreiding van dergelijke teksten door artikel 137e strafbaar is gesteld.En ik doe dat niet op een strafrechtelijke manier, maar op een parlementaire manier.Dat is mijn keuze en ik heb het recht om daar voorstellen voor te doen.Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63-65, 5:59-60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51).Door apologeten van de islam wordt vaak verwezen naar vredelievende koranverzen. Deze verzen, die in tegenspraak zijn met de jihadistische verzen, bestaan inderdaad, maar dateren allemaal uit de beginperiode van de islam toen Mohammed nog machteloos was en hoopte christenen en joden tot bondgenoten te kunnen maken. Toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als de nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen en riep moslims op met hen de oorlog aan te gaan…

De islamitische ideologie staat haaks op alles wat met vrijheid, democratie en de rechtsstaat te maken heeft.Kijkt u naar de wereld waar de islam heerst,het zijn onvrije landen, dictaturen, waar mensenrechten met voeten worden getreden. Dat wil ik tegengaan.Ik wil niet dat wij onze rechten van gelijkheid en vrijheid, die wij nu inderdaad in de Grondwet hebben staan, te grabbel gooien.De massa-immigratie, de islamisering is een existentieel probleem. Nederland bestaat dadelijk niet meer als we zo doorgaan.Daarom willen wij van de PVV de islamisering van Nederland stoppen.Politiek correct partijen maken heel Nederland helemaal kapot en ik vecht daar juist tegen.Mijn loyaliteit ligt niet bij de politiek-correcte elites in binnen- en buitenland, maar bij de gewone Nederlander, de gewone, fatsoenlijke, nette Nederlander die ook zijn buik vol heeft van de islamisering van ons land. Ik ben er trots op om voor die Nederlanders op te komen’,zegt Wilders.De vrijheid van godsdienst wordt als wapen tegen ons gebruikt.Art. 23 is het duidelijkste voorbeeld hoe onze wetten uitgewoond worden door vullis met een haaks staande ideologie die Europa eerst glimlachend en binnenkort met kromzwaard aan het veroveren zijn .Wat men hier in het Westen moet gaan beseffen is dat de islam als zodanig geen “gewone” godsdienst is, maar een totalitaire ideologie(80%) met religieuze componenten(20%). De religieuze zijde is de baard waaraan de rest wordt opgehangen…

Het bekritiseren en bestrijden van islamofascisme is geen extremisme, racisme, fascisme of nazisme.Het verzet tijdens WO2 is ook niet de geschiedenisboeken ingegaan als ‘gevaarlijk’.Kunnen we de PVV voortaan gewoon verzetsstrijders tegen de islam en islamisering gaan noemen? Links demoniseert iedereen die niet denkt zoals zij de extreem-rechtse hoek in.Er is geen enkele reden om de PVV te vergelijken met het vooroorlogse fascisme of nationaalsocialisme. Alle ingrediënten die de bewegingen van toen hun specifieke karakter gaven – de strijd tegen de democratie, nationalisme, imperialisme, rassenbeginsel, verheerlijking van strijd en geweld – ontbreken in het programma van Wilders.Hij heeft ook geen ordetroepen op straat.Extremisme: actief nastreven/ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde…

Extreem-rechts bestaat niet. Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.De term ‘extreem rechts’ is afkomstig van de Sovjet Unie en diende als propaganda middel om de infameuze nazi ideologie niet negatief op het communisme te laten afstalen.In kenmerken vertonen zowel het communisme/marxisme/socialisme en het nazisme/fascisme veel overeenkomsten. Beiden zouden daarom gezien kunnen worden als extreem linkse ideologieën.Beiden plaatsen de staat boven het individu en verheerlijken een krachtig leidersfiguur. Beiden zijn totalitair van karakter, anti-democratisch en dulden geen anders denkenden.Rechtse opvattingen kenmerken zich door vrijheid van het individu boven de belangen van de staat te plaatsen.Mussolini en Hitler waren socialisten…

In 1912 werd Benito Mussolini  hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Avanti!Adolf Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme. Het rood in de nazivlag was het rood van het socialisme. Hitler noemde zich niet alleen socialist, de nazi’s streefden ook net als de sociaal-democraten de uitbouw van de verzorgingsstaat na.De nazi’s waren bloedserieus als ze zichzelf socialisten noemden. Zo schreef propagandachef Goebbels in zijn dagboek op 16 juni 1941, vijf dagen voor de aanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, dat met die aanval het tijdperk zou aanbreken van het ware socialisme: “Der echte Sozialismus”.Het basisprogramma van de NSDAP uit 1920, dat later als definitief en onveranderbaar werd aangemerkt, ademde in onderdelen een socialistische en in zijn geheel anti-kapitalistische geest.Dus,Hitler en nazi’s passen in het rijtje linkse monsters…

In feite heeft de mensheid alleen maar een probleem met de linkse fascistische ideologie, die zich vakkundig – als een kameleon – vermomt als antifascisme en democratie. Het kwaad dat linkse ideologen de mensheid de afgelopen honderd jaar hebben aangedaan, kan alleen maar vergeleken worden met islamofascisme.Extreem-rechts misinterpretatie komt linkse politici en opiniemakers vandaag de dag nog altijd goed uit om kritische geluiden onschadelijk te maken middels valse fascisme/nazisme verwijten.Het enige wat Wilders wil is Nederland herstellen en als politiek correcte partijen en hun kiezers geen chaotische situatie hebben veroorzaakt in Nederland met massa-immigratie en islamisering, dan had vrijwel niemand geweten wie Wilders is, en zou de PVV vermoedelijk niet eens bestaan.Stem op PVV, de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt, alle anderen hebben dit land al lang verraden.NEXIT!

Alle landen die ooit geprobeerd hebben de islam succesvol te integreren in de eigen samenleving zijn ten onder gegaan.Afghanistan was ooit 100% boeddhistisch, Iran zoroastrisch. Pakistan was ooit gewoon een gedeelte van India.

Posted in Uncategorized | 15 Comments

Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur

De Europese Unie is een cultuurmarxistisch project, dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.Zij laten miljoenen moslims Europa binnen om deze beschaving te vernietigen.Het EU-migratiepact is een pact om Europa te omvolken(niet alleen middels volksverhuizingen, maar zeker ook door rassenvermenging) en het verdwijnen van de Europese naties.Verschrikkelijke Migratie en Asielpact is niets meer en niets minder dan een open uitnodiging aan heel Afrika en het Midden-Oosten om vooral een kans te wagen naar de EU te komen. Een levensgevaarlijk plan, zeker als je bedenkt dat de omvang van de bevolking van Afrika deze eeuw op het punt staat te exploderen van 1 naar 4 miljard.En het EU-omvolkingspact heeft nog steeds tot doel om bootjes met gelukszoekers uit Afrika hierheen te halen. Het is nog steeds: halen of betalen. Of je haalt asielzoekers naar Nederland of je betaalt voor bootjes om asielzoekers vanuit Afrika op te halen. Meer smaken zijn er niet! En mocht de Europese Commissie dan besluiten dat je niet genoeg hebt betaald, dan moet je alsnog asielzoekers en/of illegalen in Nederland gaan opvangen. Ook staat er nog steeds in dat de EU van plan is om meer legale wegen te openen voor laaggeschoolde migranten uit Afrika. Ngo’s die als laatste schakel in de mensensmokkelketen hun brood verdienen, worden ongemoeid gelaten. Sterker nog, ze worden juist aangemoedigd om gelukszoekers te gaan ophalen. Verder staat er niets maar dan ook niets concreets in over opvang in de regio. Het is glashelder: het enige doel is om massa-immigratie naar het Westen in een stroomversnelling te brengen…

Onze grenzen staan wagenwijd open en aan de buitengrenzen van de EU wordt helemaal niemand tegengehouden. Alles en iedereen mag binnenkomen en kan vervolgens het land uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Het is faal op faal op faal sinds de VVD aan de knoppen zit op migratie.Deze anti-Nederlandse partij gooide illegaliteit van tafel, haalde 750.000 niet-Westerse migranten binnen. Iedereen die uitgeprocedeerd is, mag hier blijven. Criminele asielzoekers worden bed, bad en brood aangeboden. Er wordt er niet één het land uitgegooid.De massa-immigratie en de (doorgeslagen) zieligheidsindustrie hebben de afgelopen jaren voor enorme problemen gezorgd en een dieptepunt bereikt: politici deugen erop los en geven economische gelukszoekers en kansloze migranten voorrang op (gratis) huizen en sociale voorzieningen zoals (alweer gratis) zorg en uitkeringen.Op en rondom bijna elk azc in heel Nederland zijn er wel problemen door  geweldsuitbarstingen, overlast,christelijke asielzoekers intimideren door geweld,criminaliteit en intimidatie van vrouwen…

PVV-raadslid Willie Dille (53) heeft zelfmoord gepleegd.Ze laat vier kinderen achter. Dille pleegde zelfmoord nadat zij een filmpje op Facebook had geplaatst waarin ze zegt te zijn verkracht door moslims.Uit onderzoek van de Zweedse publieke omroep blijkt dat 58% van de daders in verkrachtingszaken “in het buitenland geboren is.” Zelfs de BBC geeft dat toe.Laten we ook niet vergeten de dramatische gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Keulen, waarbij tientallen vrouwen werden aangerand.Darya Safai, een Iraans-Belgische tandarts, zegt dat seksueel geweld tegen vrouwen zijn oorsprong vindt in de islamitische cultuur. De daders in Keulen zijn “het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.” Ze verklaren de Westerse vrouw vogelvrij. Omdat veel moslims ‘onbedekte’ vrouwen als hoeren beschouwen.Opvallend is dat de massale verkrachtingen in Duitsland op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.Dat de Europese immigratiepolitiek een catastrofe is, staat boven alle twijfelverheven. Van dit falende beleid is Brexit het gevolg…

Massa-immigratie kost Nederland 7 miljard euro per jaar, zoals onderzoeksbureau Nyfer berekende.NYFER concludeert dat de bijdrage van niet-westerse allochtonen aan de publieke financiën negatief is. Ik zal daarvan een paar voorbeelden geven. 23% van de Afghanen in ons land, 30% van de Irakezen en 36% van de Somaliërs in ons land krijgen een bijstandsuitkering.,,Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden.Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.Nederland moet vluchtelingenverdragen opzeggen.We moeten heel beperkt vluchtelingen binnenlaten: bijvoorbeeld alleen christenen en jezidi’s, die massaal worden afgeslacht.Desnoods leasen we gebieden buiten Europa waar we oorlogsvluchtelingen onderbrengen en bescherming bieden. We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio’s: ga terug, je komt er niet in.Politici als Mark Rutte geen kennis willen nemen van dit soort berekeningen. Want dan moeten ze met een oplossing komen en in Brussel pleiten voor een permanente stop. Kennelijk vinden ze dat te moeilijk,’’zegt Van de Beek,die doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie…

Mark Rutte verraadt het Nederlandse volk omdat hij geen maatregelen neemt tegen jihadisme.Vrijheid van godsdienst is ingesteld zodat mensen elkaar de hersens niet inslaan.En omdat er zoveel islam is geïmporteerd, hebben wij geen vrijheid van godsdienst meer. Wij zijn niet vrij van de islam.Nederland is nu een land waar “dood aan de joden” op straat wordt geschreeuwd.Waar homo’s niet meer veilig op straat kunnen lopen, vrouwen als minderwaardig worden gezien, en gewelddadige jihadstrijders als helden worden bejubeld.En de islamiseringsramp blijft zich voltrekken.Wijk na wijk,straat na straat, school na school wordt geïslamiseerd.Een samenleving waar de islam wortel kan schieten en moslims demografisch blijven groeien, uiteindelijk nog slechts de keuze zal hebben tussen de pest en de cholera. Namelijk: ofwel wordt de islam totale vrijheid gegund, waardoor de samenleving islamiseert tot een sharia-model, een kalifaat, ofwel wordt de islam met harde hand onderdrukt om een min of meer seculier, vrij samenlevingsmodel te behouden. Heel de islamitische wereld wordt gekarakteriseerd door deze tweestrijd. Er bestaan daar slechts islamitische theocratieën en min of meer seculiere dictaturen en tirannieën, en uiteraard vooral mengvormen van beide.En vaak wordt gezegd door degenen die dit islamitische gif importeren: het is maar 0.1 % dat gewelddadig is. Dat klopt, hetzelfde was dat bij het Nationaal -Socialisme in de dertiger en veertiger jaren: de gemiddelde Duitser was ook niet gewelddadig en deed ook niks met de gaskamers etc- maar die gemiddelde stond het wel toe, in naam van de socialistische leer…

Er werd ontkend dat islam een misdadige politieke doctrine zou zijn.Gewelddadige jihad beslaat 24% van alle woorden van de latere Koran geopenbaard in Medina, 21% van alle woorden in de overleveringen over wat de zelfverklaarde profeet Mohammed tijdens zijn leven allemaal gezegd en gedaan had volgens de gezaghebbende Al Bukhari, en 67 % van alle woorden van de biografie van Mohammed geschreven door de mohammedaan Ibn Ishaak. Geen wonder dat “de elites” dit alles wegens politieke correctheid onder de mat wilden vegen.Hierin kwam een klein beetje verandering op 11 september 2001,toen de moderne wereld op zijn tv-schermen getuige was van een dubbele massamoord toen twee gigantische en vol kerosine geladen passagiersvliegtuigen zich boorden in de twee torens van het World Trade Center in New-York. Deze aanslagen werden onmiddellijk opgeëist door mohammedanen wat het oorzakelijk verband tussen deze terroristische aanslagen en islam bewees(deze islamitische aanslagen zijn de moderne versie van de oorlogen en veldslagen die in het verleden werden gevoerd om de islam te verspreiden).De censuur was eindelijk doorbroken. En daardoor groeide de populariteit van de politici die het voordien al hadden aangedurfd islam te bekritiseren. Voordien werden ze afgeschilderd als extreemrechts, islamofoob en onverdraagzaam terwijl ze in feite alleen objectief waren geweest…

De EU is een communistische fascistische dictatuur ,die ons verarmt, die ons mooie sociale verzekeringsstelsel uitwoont, die onze woningvoorraad opvreet, die onze gemeenschappen verziekt door islamisering, criminaliteit, sociale ellende in de straten en de wijken en niet te vergeten door bloedige terreuraanslagen. En wat krijgen wij ervoor terug? Niet eens een resultaatverplichting over toestroom van asielzoekers.De landen in het oosten van de EU doen het anders. Zij hebben hun grenzen gesloten. Zij bouwen hekken. Zij zetten het leger in om hun grenzen te bewaken. Zij hebben kennelijk wel oog voor wat voor een gekozen politicus heilig zou moeten zijn, namelijk het belang van de eigen kiezers, de eigen burgers.De Hongaarse regering voert een wet in die het helpen van illegale migranten die in Hongarije verblijven strafbaar maakt.De wet heet “Stop Soros”. Orbán beschuldigt de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros ervan dat hij massa-immigratie stimuleert om Europa te ondermijnen…

Deze EUSSR-omvolkingsstrategie moet koste wat het kost worden voorkomen willen we onze eigen identiteit, cultuur, normen en waarden kunnen behouden.De EU is volledig mislukt. Zij brengt geen vrede en voorspoed, maar chaos en conflict.De toekomst van de EU wordt namelijk overschaduwd door terreur, geweld, oorlog, verdere sociale ontwrichting en afbrokkeling van het draagvlak door heel Europa.Nederland moet er zo snel mogelijk uit deze verschrikkelijke EU dictatuur,liever gisteren dan vandaag.Voor de EU waren we al een handelsland, daar hebben we Brussel niet voor nodig.NEXIT!Stem PVV,de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt,andere partijen en haar kiezers hebben de staat al lang verraden.

Er wordt volop gecapituleerd voor de vijanden van de democratische rechtsstaat en de vrije samenleving.Neergaande geboortecijfers, massa-immigratie, en het gecultiveerde zelfwantrouwen en zelfhaat hebben er samen voor gezorgd dat Europeanen niet meer voor zichzelf opkomen.De PVV slechts drie punten nodig heeft om deze probleem op te lossen. Daar komt-ie. Een. Grenzen dicht. Twee. Lastpakken en illegalen oppakken, vastzetten en uitzetten. Drie. Alle gelukzoekers terug naar het land van herkomst dan wel de eigen regio.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Het nieuwe linkse fascisme wordt vandaag de dag ontwikkeld onder het mom van mondiaal bestuur, bio-veiligheid, het ‘Nieuwe Normaal’, de ‘New Deal for Nature’ en de ‘Vierde Industriële Revolutie’

“Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je dan een laars voor die voor altijd op een menselijk gezicht drukt”, zei George Orwell ooit. Hij schetst in het boek “1984” een mondiale samenleving van totale controle, waarin mensen geen gedachten mogen hebben die op enigerlei wijze niet in overeenstemming zijn met de staat van het bedrijfsleven. Er is geen persoonlijke vrijheid en geavanceerde technologie is de drijvende kracht geworden achter een door surveillance gedreven samenleving. De regering, of “Partij”, wordt geleid door Big Brother, snitches en camera’s zijn overal en mensen zijn onderworpen aan de Denkpolitie. Na Donald Trump bestaat er in het Westen niet zoiets als een regering die is georganiseerd voor het welzijn van de mensen. We liggen nu ver voor op schema, aangekomen in de dystopische toekomst, die niet alleen door Orwell is bedacht…

Net als Orwell’s Big Brother in 1984, de regering en haar bedrijfsspionnen letten nu op elke onze beweging. Zij bouwen een samenleving op,waar vrijheden worden ontnomen,waar in toenemende mate wordt geregeerd door meerdere bedrijven, die aan de politiestaat zijn verbonden.Verschillende ontluikende technologieën worden gebruikt en gedeeld door de overheid en bedrijven – gezichtsherkenning, irisscanners, enorme databases, software voor het voorspellen van gedrag, enzovoort – zijn opgenomen in een complex, verweven cybernetwerk gericht op het volgen van onze bewegingen, het voorspellen van onze gedachten en het beheersen van ons gedrag.Politieke correctheid – een filosofie die diversiteit ontmoedigt – is een leidend principe van de moderne samenleving geworden.We zitten nu gevangen in een wereld waarin de overheid alziend, alwetend en almachtig is, en als je uit de lijn durft te stappen, zullen in het donker geklede SWAT-teams en pre-crime-eenheden van de politie er een paar kraken schedels om de bevolking onder controle te krijgen.Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit beleid wordt ook gebruikt om de politieke oppositie het zwijgen op te leggen, simpelweg door iedereen die het niet eens is met de regering te bestempelen als een binnenlandse terrorist en hen te beschuldigen van een haatmisdaad.Wat ooit futuristisch leek, beslaat niet langer het domein van sciencefiction…

Staatsgrepen over de hele wereld van Schwab, Gates, Rockefeller,Soros en de rest van de elites is in volle gang,met een plan om de wereld in een dictatuur te veranderen, waar elk mens van wieg tot wieg zal worden gevolgd, gecontroleerd en beheerd.Als regeringen en hun technische partners erin slagen the Great Reset systeem te implementeren en het publiek geconditioneerd te krijgen om het te accepteren, is de volgende stap, al voorzien door het World Economic Forum, om de QR-code van de smartphone naar het daadwerkelijke lichaam van de persoon te verplaatsen.Klaus Schwab, directeur en oprichter van het World Economic Forum voorspelt, dat mensen tegen 2026 een chip in hun huid of hersenen zullen hebben die hen met internet zal verbinden(https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw).En Gates heeft al een project bij MIT om precies dat te doen(https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218)…

Het WHO-document vermeldt dat zodra deze digitale certificaten zijn opgesteld, deze kunnen worden geladen met gegevens die niet alleen de Covid-vaccinstatus omvatten, maar alle vaccins en gezondheidsdossiers. Het uiteindelijke doel is om een ​​wereldwijd identificatiesysteem te hebben dat is gekoppeld aan iemands vaccinstatus, een droom die de Gates- en Rockefeller-stichtingen hebben nagestreefd sinds de lancering van het ID2020-initiatief in 2019, voordat Covid iets was.In feite wordt de glibberige helling om van elke man, vrouw en kind een wandelende QR-code te maken al wereldwijd afgelegd.Scanbare QR-codes waarmee werkgevers, bedrijven en andere organisaties uw vaccinatiestatus kunnen zien en kunnen beslissen(discrimineren op basis van uw zogenaamde “vaccinstatus”, die heeft helemaal niets te maken met of je wel of niet gezond bent of een gevaar voor anderen) of ze u op hun eigendom toelaten, vinden al hun weg naar verschillende staten en steden in de VS en in heel Europa.Vreselijk!…

De COVID-19 “pandemie” heeft de bevolking gemuilkorfd met bankovervallers maskers(ooit was het dragen van een verhullend masker praktisch prima facie bewijs van criminele bedoelingen), gezinnen uit elkaar gedreven, oudere echtparen gedwongen uit elkaar te sterven, schoolkinderen gestraft met de valse belofte van ‘leren op afstand’,zorgden ervoor dat Europeanen elkaar met argwaan aankeken en wegkwijnen, en creëerden een bijna-Stasi-niveau van ratten en snitches die maar al te graag informeren over hun medeburgers.Het heeft ook de horeca, luchtvaartmaatschappijen en commercieel onroerend goed gedood,allemaal in schaamteloze schending van de Grondwet’s.Het eisen van een vaccin of een negatief testresultaat is een schending van fundamentele mensenrechten en bevordert segregatie op basis van onbewezen en experimenteel medische interventies…

IBM spande samen met Hitler, leidt nu bij het maken van vaccinpaspoorten.In 1932 deelden IBM en de Technocracy-beweging de kelder van Hamilton Hall, waar de Hollerith-tabulator werd ontwikkeld. Zowel IBM als Technocracy speelden een rol in nazi-Duitsland.IBM(ontkende nooit de meest belastende details van zijn betrokkenheid bij de holocaust) hielp het naziregime bij zijn pogingen om Joden uit te roeien.IBM’s centrale rol in de Holocaust: identificatie, verdrijving uit de samenleving, confiscatie, gettovorming, deportatie en zelfs uitroeiing.Zonder zijn informatietechnologie zou Hitler deze genocide niet hebben kunnen volbrengen op de schaal die hij kon.Op het moment dat Hitler aan de macht kwam, was de wereld zich er niet van bewust dat massaal georganiseerde informatiemogelijkheden waren ontstaan ​​om een ​​middel van sociale controle en oorlogswapen te worden. IBM is nu de leider in het promoten en ontwikkelen van vaccinpaspoorten!..

Het is meer dan een vaccinpas.Het zou naïef zijn om te denken dat digitale vaccincertificaten, gekoppeld aan onze biometrische ID’s, bank-, kredietgeschiedenissen, gezondheids- en voedseltoewijzingsgegevens uiteindelijk niet zouden kunnen worden gebruikt als een instrument voor sociale controle en de vernietiging van bepaalde groepen mensen.Hoewel het moeilijk te begrijpen is hoe een bedrijf dat zo’n integrale rol in genocide speelde, na het einde van de oorlog kon overleven, is het nog moeilijker te doorgronden waarom het decennia later zou worden toevertrouwd om hetzelfde soort systeem te creëren.Je hebt geen aluminiumfoliehoed nodig om je af te vragen of IBM met opzet is gekozen voor de taak om een ​​”gezondheidspas” -systeem te creëren, om de eenvoudige reden dat het doel van het systeem zelf bijna identiek is aan dat van nazi-Duitsland.Vaccinpaspoorten maken ook de sociale verdeeldheid, waar ze worden gebruikt. Degenen die toegang hebben tot vaccins, kunnen terugkeren naar een of andere schijn van normaal leven, terwijl degenen die niet nog verder in de kou komen te staan. En dit zal niet alleen binnen landen gebeuren, maar ook tussen landen…

Het argument dat we vaccinpaspoorten nodig hebben om te bewijzen dat we ‘schoon’ genoeg zijn om deel te nemen aan de samenleving meteen uit elkaar valt als je bedenkt dat de COVID-injecties geen immuniteit bieden.Je kunt nog steeds besmet zijn, het virus bij je dragen en verspreiden naar anderen.We hebben al verschillende voorbeelden gezien van situaties waarin 100% van de mensen volledig was “gevaccineerd” tegen COVID-19 en toch een uitbraak plaatsvond.Meest recentelijk hebben cruisemaatschappijen van Carnival een uitbraak meegemaakt ondanks het feit dat elke laatste persoon op dat schip bewijs had van COVID-“vaccinatie”. Het cruiseschip had zelfs opzettelijk de capaciteit teruggebracht van 4,000 naar 2,800 om voldoende sociale afstand mogelijk te maken. Geen van de maatregelen werkte. Mensen werden hoe dan ook ziek, wat volkomen logisch is als je bedenkt dat de injectie geen immuniteit biedt, alleen symptoomvermindering(maximaal 10 uur)…

COVID geïnjecteerde mensen sterven ook aan COVID-19,er zijn nu vele duizenden volledig ‘gevaccineerd’ ,die aan COVID zijn overleden.Dames en heren,het is duidelijk:COVID cicus(eigenlijk de Grote Rust) het heeft niets te maken met gezondheid en alles met het opzetten van de structuren van een nieuwe dictatorialesstaat, waar elk mens 24/7 in realtime zal worden gevolgd en getraceerd,net als nu in communistisch fascistisch China.Mensen zullen worden teruggebracht tot het niveau van hersenloze drones en hun dagen besteden aan het uitvoeren van taken die automatisch worden uitgedeeld door bijvoorbeeld een mobiele app, in ruil voor een cryptocurrency “award.” Dit soort versmelting van digitale en biologische systemen is uiteindelijk waar het bij “de vierde industriële revolutie” om draait.En wees niet verbaasd als je hoort praten over iedereen voorzien van een basisinkomen – een stap in de richting van de 2030 geldloze “utopie” waarin je niets bezit – en universele schuldkwijtschelding in ruil voor de verbeurdverklaring van alle rechten op privé-eigendom in de toekomst …

Dames en heren: STOP stemmen op de verkeerde partijen,die ons leiden in een Big Broter communistische dictatuur en ook tot islamisering of in een burgeroorlog.In de Tweede Wereldoorlog wilden burgers niet luisteren naar waarschuwingen voor de nazi’s gevaar, en we zagen het resultaat.Maar,ik hoop dat Europeanen dit keer anders zullen reageren en Europa van de ondergang zullen redden.Stem dus op PVV, de enige partij in Nederland die vecht tegen deze kwaden.NEXIT!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Racisme kwam eerst uit de islamitische hoek

Racisme en discriminatie is niet een Europese uitvinding,maar een islamitische.“Therefore, the Negro nations are, as a rule, submissive to slavery, because [Negroes] have little [that is essentially] human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated.”Dit zijn citaten uit 980-1037 van islamgeleerden Ibn Khaldun en Ibn Sina (https://books.google.nl/books?)Het moge duidelijk zijn dat racisme niet een Europese uitvinding is.Na de dood van Mohammed(stichter van de islam) vielen veel leden van de islamitische geloofsgemeenschap terug in racisme.Mevlana Jalal-uddin Rumi, wereldberoemd en geliefd om zijn poëzie, deed onder andere de volgende uitspraken over zwarte mensen: “In zo’n (verachtelijke) staat (als beschreven is) zou u het leven veinzen en herinnerd worden: in de zwartheid van uw gezicht (schaamte en schande) verblijdt u zich, als een neger. De neger is tevreden met zijn zwartheid, omdat hij altijd een neger is geweest. Maar hij die ook maar één dag geliefd en mooi is, zal, als hij zwart zou worden, zijn ongeluk proberen op te lossen.” -Masnavi 5:817-18…

Sommige islamitische geleerden gingen zo ver in hun racisme, dat ze vonden dat een moslim die geloofde dat Mohammed zwart was, een afvallige was die ter dood veroordeeld en terechtgesteld moest worden.Niet-zwarte moslims, en met name Arabieren, Imazighen, Turken, Perzen en Indo-Pakistanen, maakten met name West- en Oost-Afrikanen in enorme aantallen tot slaaf. De gruwelen van de Trans-Saharaanse slavernij, die bijvoorbeeld in Mauritanië, Libië, Sudan en de Golf nog geenszins volledig voorbij is, bewijzen dit.Zwarte moslims hebben wereldwijd te maken met structureel, geïnstitutionaliseerd racisme van hun niet-zwarte “broeders”. Zo worden witte bekeerlingen veel meer geprezen, gewaardeerd en in niet-zwarte moslimgemeenschappen geïntegreerd dan hun zwarte mede-bekeerlingen. Witte bekeerlingen hebben meer toegang tot hulpbronnen, zoals leiderschapsfuncties en zelfs potentiële huwelijkspartners.Zo worden ze dikwijls naar voren gehaald als een soort bevestiging voor niet-zwarte moslims van kleur.Zelfs de moskee is niet vrij van racisme.Zwarte moslims worden  uitgesloten van functies in moskeebesturen.Ze bestaan ​​uitsluitend uit Arabieren en Turken.De beroemde Tunesische geleerde Ibn Khaldun (1332-1406), die wel beschouwd wordt als de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie, schreef in zijn hoofdwerk, de Moekkadima:Negers zijn, over het algemeen, onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.’..

Vierhonderd jaar later zouden ‘verlichte’ Europese filosofen dezelfde redeneringen opschrijven.De zwarte kleur was dus niet meer dan een gemakkelijk signaal met de beteknis ‘dom’ en ‘wild’.En het is niet verwonderlijk dat de Koran geen aandacht besteedt aan de waarde van rassen. Ten eerste omdat het begrip ras toen nog niet bestond. Die totaalvisie op de mensheid moest nog komen.De Koran was in principe bestemd voor drie ‘volken’:de Joden, de Christenen en de Arabieren. Ze heeft letterlijk geen boodschap aan andere volken, zoals de Perzen, Indiërs, en de Afrikanen. Die worden dus ook nergens genoemd.De Romeinen en de Byzantijnen discrimineerden nog niet op huidskleur. Dat alles hebben de Arabieren pas ingevoerd, in het kader van de islamisering…

‘Er is een anti-blank racisme aan het ontstaan in de buitenwijken van onze steden waar de (allochtone) bewoners de (autochtone) Fransen minachtend behandelen omdat die niet dezelfde religie, niet dezelfde huidskleur of niet dezelfde afkomst hebben,’zei Jean Francois Cope(Frans politicus en de  burgemester van een Parijse voorstad).In 2002 moesten joden in Amsterdam vluchten voor fysieke bedreiging en werd het ‘joodse’ hotel Krasnapolsky belaagd met stenen, flessen en fietsen. Voor het eerst sinds de oorlog werd opgeroepen om joden te vergassen, anders dan op voetbaltribunes. Dit keer was de jihad-kreet gericht aan het adres van echte joden.‘Mensen verbergen weer hun Mageen David, hun davidsster, orthodoxe Joden dragen een pet over hun keppel en sommigen hebben zelfs de mezoezah van hun buitendeur gehaald. Joden duiken weer een beetje onder, willen opnieuw niet meer zo opvallen,’ zei Hans Vuijsje bij zijn afscheid als directeur van Joods Maatschappelijk Werk.En alleen door de immigratiekraan dicht te draaien, de multicultuur af te wijzen, de islam in Europa te bannen en onze Europese identiteit centraal te stellen, kunnen we een einde maken aan de opmars van het ‘jihad-racisme’…

De dood van George Floyd wordt door de marxisten gebruikt, om het Westen kapot te maken.Met racisme had de dood van Floyd niks te maken.De 45-jarige Derek Chauvin werd door een burgerjury schuldig  aan moord en doodslag,maar niet vanwege racisme.Floyd was een crimineel,die een paar keer opgepakt was voor bezit van cocaïne en voor gewapende overvallen, waaronder die op een zwangere vrouw in haar huis(tijdens de overval hield Floyd het pistool op haar buik-bah!).Links en de media(die allemaal links zijn) maakten van deze crimineel Floyd een martelaar.Er worden jaarlijks veel meer witte mensen doodgeschoten door de politie, dan zwarte mensen(https://www.statista.com/statistics/585152/people-shot-to-death-by-us-police-by-race/).En blanke/witte politiemannen in de Verenigde Staten gebruiken niet significant meer geweld tegen zwarten, dan andere politiemannen. Dat zeggen onderzoekers van Rutgers University-Newark in een nieuwe studie…

’Het is altijd mogelijk dat er een paar rotte appels zijn binnen het nationale politiekorps, maar blanke agenten gebruiken niet meer geweld tegen minderhedengroepen dan hun niet-blanke collega’s’, zegt Charles Menifield, de hoofdauteur van de studie en decaan van SPAA.Het beeld dat ‘blanke cops’ niets liever doen dan op zwarte schieten is onzin.Van alle moorden op zwarte Amerikanen worden door zwarte Amerikanen gepleegd(93%). Slechts 4% van de zwarte slachtoffers komen voor rekening van blanken, de resterende 3% worden door Aziaten, Native-Americans of Zuidamerikanen gedood.Er is dus geen institutioneel racisme in de VS…

Als zwarte levens tellen,waarom lijkt dan niemand zich druk te maken over het geweld en de vele brandhaarden in Afrika?Onder het motto Black Lives Matter wordt het Westen gekuist van alles wat ook maar ríekt naar racisme. Diversiteit en inclusie zijn omarmd als de dogma’s op weg naar een betere wereld, maar terwijl hier de activistische stofkam niemand ontziet, tot bordspellen en gebakjes aan toe, rept de geëngageerde gemeenschap intussen met geen woord over het gruwelijke geweld waaronder black lives in Afrika gebukt gaan. Het continent is uitgegroeid tot de brandhaard van het islamitisch terrorisme-met bloedbad in Burkina Faso,Mozambique, Niger en Tanzania.Er gaat op het continent tegenwoordig geen dag voorbij zonder terreuraanslagen. Afrika zucht onder wat wel een jihadistische geweldsexplosie is genoemd.Waarom horen we er hier dan niemand over?Waar blijven de demonstraties?  Tellen deze levens niet? Of ageert men enkel tegen het Westen ?…

Het vernietigen van de westerse, christelijke  beschaving is het einddoel van Black Lives Matter,die veel meer is dan een spontane beweging van verontwaardigde burgers. Het is een georganiseerd marxistisch netwerk met een miljoenenbudget dat tot doel heeft de westerse cultuur te vernietigen. Bewijzen daarvoor zijn niet moeilijk te vinden. Patrisse Cullors, een van de drie oprichters van BLM, zei in een video-interview: “We hebben een ideologisch kader. We zijn getrainde organisatoren. We zijn getrainde marxisten.”Black Lives Matter schuwt ook geweld(terroristisch) niet. De vernielingen, plunderingen en brandstichtingen in steden, de mishandeling van winkeleigenaars die hun zaak proberen te beschermen, het geweld tegen de politie, dat alles is geen uitwas van een verder vreedzame ideologie. Integendeel, het is een inherent onderdeel en actief doel van deze communistische beweging.Zij gebruiken  geweld als middel om omverwerping van de westerse, christelijke beschaving, die moet vervangen worden voor een marxistische staat. Het neerhalen van standbeelden van belangrijke figuren uit de geschiedenis van onze beschaving is een stap in dit proces.Black Lives Matter beweging stellen de belangen van “mensen van kleur” onvoorwaardelijk boven die van “witte mensen”. Dat is inherent racistisch en iedereen die deze organisatie steunt is in principe dus een racist.De meest gewiekste racisten lopen in alle anti-racisme-demonstraties voorop…

Er worden dagelijks blanke boeren in Zuid-Afrika vermoord door zwarten, alleen omdat ze blank zijn.Zuid-Afrikaanse journalisten spreken over omgekeerde apartheid, of anders gezegd: een op racistische en etnische gronden gebaseerde criminaliteit.Blanken boeren in Zuid Afrika leven zwaar bewapend achter sterke omheiningen, want ze lopen de kans op beestachtige wijze vermoord te worden.De Zuid-Afrikaanse politie noteerde dat er tussen 1994 en 2007 1.437 Boeren werden vermoord.Geschat wordt dat sinds het einde van de apartheid in Zuid-Afrika,3.600 witte boeren zijn vermoord.Jacob Zuma heeft meer dan 114 racistische wetten ingesteld, terwijl onder apartheid er maar 7 wetten bestonden.Een land als Liberia heeft zelfs in zijn grondwet staan dat je alleen een burger van het land kunt worden als je een zwarte huid hebt.Niemand komt voor deze blanken op,niemand staat op de barricaden…

Ook in Nederland is er racisme tegen blanken.PVV-kamerlid Martin Bosma toonde mooi de cognitieve dissonantie aan die ontstaat wanneer je “racisme!”-roepers aanpakt met hun eigen racisme. Op basis van de uitspraak van een D66-kamerlid die vond dat er “teveel blanken” bij de overheid werkte toonde hij in de Tweede Kamer episch aan hoe racistisch D66 is. Kunt u zich voorstellen dat iemand weg zou kunnen komen met zo’n uitspraak als je “blanken” door “zwarten” vervangt? Natuurlijk niet. Maar onder de noemer van “diversiteit” is alles geoorloofd, en aangezien de gemiddelde Nederlander zich bij voorkeur niet in de slachtofferpositie opstelt blijft het vaak stil  bij dit soort uitspraken.De NPO noemt blanken tegenwoordig «witten», een racistische en neerbuigende term voor blanken.En de universiteiten hebben zich bekeerd tot een racistische critical race theory die stelt dat elke blanke een racist is. Gloria Wekker zegt: witte onschuld bestaat niet. Oftewel: elke blanke is schuldig. Elk museum moet een slavernijtentoonstelling brengen, zo niet, dan komt de subsidie in gevaar. Zijn ze daar ook geïnteresseerd in de Barbarijse slavernij, dus van blanke Europeanen die tot slaaf gemaakt zijn door moslims? Nee,natuurlijk niet, ze zijn alleen gekwetst door slavernij als het past binnen hun links-racistische agenda…

Links heeft bondgenoot gevonden in de islam. Ze zijn verenigd in haat jegens onze superieure Westerse beschaving. Die beschaving moet kapot, want als de Nederlandse onderdrukker een kopje kleiner is gemaakt, is iedereen gelijk, of zoiets. Als er een kracht in onze maatschappij te noemen is die discriminatie als handelsmerk draagt, dan is dat de islam,die streeft overal waar ze aanwezig is naar overheersing en naar onderwerping. Alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan de islam en onderdrukking van alles en iedereen die anders denkt, is standaard het gevolg. Waar de islam overheerst -kijk de geschiedenis erop na- daar kun je als jood, christen of homoseksueel hooguit overleven door meer belasting te betalen en je te voegen naar de regels van de islam. Of je geeft jezelf over en je bekeert je. Andere smaken zijn er niet.Als discriminatie al een probleem is in Nederland, dan is het discriminatie vanuit de islam.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

‘Sluit de islamtische haatscholen’, zei PVV leider Geert Wilders


Wil Nederland op middellange termijn geen moslimstaat worden, zal er radicaal ingegrepen moeten worden.Het is wij of zij en een tussenweg is niet mogelijk.Geert Wilders is de enige die de dreiging van de islam(momenteel de grootste bedreiging voor de westerse beschaving) serieus neemt en benoemt. Andere politicussen en partijen (en hun kiezers) laten Nederland gewoon islamiseren.Stem voor de PVV is stem voor Nederland,niet stemmen voor deze partij is ondergang van Nederland.De heer Geert Wilders vecht als enige politicus echt tegen het gevaar van de islam en de islamisering van Nederland.De rest kan het geen zak schelen wat er met Nederland en zijn inwoners gebeurt.En als u toch wilt dat uw kinderen op den duur islamitisch worden etc, stem dan gerust op D66, SP, GroenLinks, PVDA,CDA,FvD,VVD…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het coronavirus is een hoax om de “Great Reset” uit te voeren en de mensheid in een communistische dictatuur te leiden

We zitten in het midden van een wereldwijde misdaad. Covid-19 is een toneelstuk, een bedrog, een zwendel, een hoax, een oplichting. Het gaat hier om een communistische werelddictatuur, met een sanitair excuus.De auteur en onderzoeker Robin de Ruiter voorspelde in 2008 dat er een wereldwijde lockdown zou komen. Hij zei dat het doel hiervan zou zijn om een nieuwe wereld van autoritaire controle te creëren.In 2014 voorspelde de onderzoeksjournalist Harry Vox een geplande wereldwijde pandemie en zei waarom de heersende klasse zoiets zou doen: Ze zullen nergens voor terugdeinzen om hun instrumententas van controle te vervolledigen. Een van de dingen die in hun tas ontbraken, zijn quarantaines en uitgaansverboden. Het plan is om mensen met een virus te laten infecteren en de volgende fase van de controle te creëren.Harry Vox verwijst ook naar een beroemd document van de Rockefeller Foundation, waarin alles wat we nu zien gebeuren, letterlijk tot in detail wordt voorspeld: de wereldwijde pandemie, de lock-downs, de ineenstorting van de economie en het opleggen van autoritaire controle.Enkele maanden voor de coronavirus “pandemie”, organiseerde Bill Gates een evenement(Event201 pandemieoefening-oktober 2019) in New York City.Het doel van Event201 was om de wereld voor te bereiden op een coronavirus pandemie, die direct na de gebeurtenis plaatsvond…

De media speelden en spelen nog steeds de belangrijkste rol in deze corona-zwendel.Ze verdraaien informatie en jagen de angst aan.In China is de media staatseigendom en in het Westen zijn het enkele multi-miljardairs die het circus runnen.Begin Januari 2020,de WHO(een corrupte organisatie gecontroleerd door Bill Gates) verklaard heeft dat het nieuwe coronavirus niet van mens tot mens overdraagbaar is, waardoor er geen maatregelen genomen werden en de mensheid erdoor besmet raakte.Deze organisatie heeft corona (een verkoudheidsvirus) ook op de A-1 lijst met zeer gevaarlijke besmettelijke ziektes zoals tyfus, polio, pest, pokken, embola enz. toegevoegd(Covid-19 heeft een mortaliteit van 0,15%,embola van 80%). Bij een uitbraak van een A-1 ziekte dient direct groot pandemie alarm geslagen te worden.En onder leiding van Dr. Christiaan Drosten(die een van de hoofdspelers was bij de Mexicaanse-griep fraude) werd in allerijl een PCR test ontwikkelt (21 jan. al klaar) op basis van Sars RNA uit databanken, maar werd niet het geïsoleerde virus uit patiënt zero gebruikt. Een lab reconstructie, dus die uiterst dubieus is.Hoe kan je testen op een virus als je niet precies weet uit welk genetisch materiaal het virus bestaat? Wat er nu gebruikt wordt in de RT-PCR testen is een benadering van Sars-cov-2 die een computer heeft berekend. Er is geen enkele manier om te weten of de test in staat is het echte virus aan te tonen bij mensen zolang het virus niet correct geïsoleerd is.Om echt te kunnen testen is er een ‘Gouden Standaard’ nodig en die is er niet. (https://www.youtube.com/watch?v=CZbnvWaEvYY)…

We als samenleving zijn misleid met ons huidige medische systeem. Een systeem dat niet de volksgezondheid dient, maar de belangen van het farmaceutische kartel en de angstaanjagende agenda van de duistere machten daarboven. Reguliere allopathische zorgsysteem ,met de focus op farmaceutische middelen, niet het resultaat is van een natuurlijke ontwikkeling, maar van een gigantische samenzwering door de beruchte oliemagnaat John D. Rockefeller en consorten, ten bate van Big Pharma en Big Oil, die in wezen één zijn.Honderden artsen,  wetenschappers en vaccinontwikkelaars wereldwijd waarschuwen voor de gigantische risico’s van de genetische modificatie technologie waarmee de corona injecties worden gemaakt, zij worden echter structureel gecensureerd. Evenals de duizenden vaccinslachtoffers, die met hun verhaal naar buiten komen. De bevolking mag namelijk maar één ding horen: dat deze corona injecties veilig zijn. De farmaceuten hebben het ondertussen ook zo geregeld, dat ze bij vaccinschade juridisch niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. ..

Voor het eerst in ruim 75 jaar,werd socialistische tirannie opnieuw geïntroduceerd in Nederland.Er vindt nu een ‘staatsgreep’ plaats door de Staat, een ongekende verruiming van de greep van de overheid op de samenleving. Het beleid wordt in achterkamertjes bepaald en het parlement is niet veel meer dan een ‘showtje voor de bühne’.Echt invloed uitoefenen op het beleid, vanuit de kamer, is een illusie.Nederland afglijdt naar een land waarin de overheid instrumenten van het totalitarisme ten behoeve van sociale controle en gedragsbeïnvloeding inzet tegen zijn eigen burgers,vergelijkbaar met de wijze waarop dat in communistische China gebeurt.Bij goed gedrag wordt men beloond en bij slecht gedrag bestraft-als je bijvoorbeeld kritiek hebt op de politiek.De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. Deze Chinezen hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’.Het is net alsof we teruggaan naar de collectieve straffen uit de middeleeuwen…

De anderhalve meter-samenleving is een fascistische samenleving zonder cafés, terrassen of restaurants. Zonder bioscopen, musea, theaters. Zonder festivals en popconcerten. Zonder markten en evenementen. Zonder vakanties en bruiloften. Zonder voetbalwedstrijden en andere grote sportevenementen. Een samenleving met een economische depressie die zijn weerga niet kent, met miljoenen werklozen en duizenden failliete bedrijven.En we hebben gezien dat er geen verschil na het begin van een lockdown, of na een opheffing. Dat zag je in alle landen, herhaaldelijk, in het afgelopen jaar. De besmettingen daalden en stegen overal in Europa op dezelfde manier, en zelfs bijna op hetzelfde moment, onafhankelijk van allerlei maatregelen. De maatregelen hebben dus geen effect…

Een vaccinatiepaspoort is nu overal in Europa verplicht.Een Covid-19 tracking-app die precies bijhoudt waar je geweest bent en met wie je in contact bent gekomen, zou zo uit het – de laatste tijd veel aangehaalde – boek 1984 van George Orwell kunnen komen. Big Brother in optima forma. Geen fictie, maar werkelijkheid.De staatsgreep van Technocracy, in volle gang, is volledig van plan om de wereld in een wetenschappelijke dictatuur te veranderen waar elk mens van wieg tot wieg zal worden gevolgd, gecontroleerd en beheerd.Technocraten zijn vastbesloten om elk mens terug te brengen tot een QR-code.Uitsluiting op basis van een QR code is een onzinnig en fascistisch idee.Nu behandelen we ongevaccineerden als Joden in de Tweede Wereldoorlog.Vanaf 1941 waren alle Nederlanders vanaf 15 jaar, zowel joden als niet-joden, verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Op het document van joden stond aan beide kanten een zwarte hoofdletter ‘J’, waardoor ze makkelijk te herkennen waren.Daar waar de coronapas anno 2021, symbool staat voor de ideologische totalitaire dictatuur ten tijde van de tweede wereldoorlog, staan de ongevaccineerden en ongeteste mensen anno 2021, symbool voor de rode driehoek (de politieke gevangenen)…

Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij zegt:“massa mRNA Vaccinatie is roekeloos en onnodig”.Het mRNA-vaccin is een type vaccin dat nu pas voor het eerst is gemaakt. En je kunt nooit weten wat het coronavaccin over vijf jaar nog in je lichaam doet. Dat is gewoon onmogelijk en dat zeggen medische experts zelf ook.,,Het coronavirus kunt u nog steeds  overdragen, ook al ben je gevaccineerd”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Marco Repko.In Engeland was 75 procent van de bevolking gevaccineerd, toen begin juni 2021 plotseling het aantal besmettingen de grootste stijging doormaakte.Volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche muteren alle virussen in ongeveer 10 uur.En hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden?…

‘De vaccins stoppen het virus niet’, betoogt de prominente Franse viroloog Luc Montagnier(ontvanger van de Nobelprijs), ‘ze doen het tegenovergestelde – ze voeden het virus en vergemakkelijken de ontwikkeling ervan tot sterkere en meer overdraagbare varianten. Deze nieuwe virusvarianten zullen resistenter zijn tegen vaccinatie en kunnen meer gevolgen voor de gezondheid hebben dan hun “oorspronkelijke” versies’.Professor Montagnier noemde het vaccinprogramma voor het coronavirus een “onaanvaardbare fout”. Massale vaccinaties zijn zowel een “wetenschappelijke fout als een medische fout”, zei hij.Volgens Dr Carrie Madej(leidde twee grote klinieken in de Amerikaanse staat Georgia) zal het doel van deze nieuwe corona vaccins drievoudig zijn: 1) het herprogrammeren van ons DNA, zodat we in feite hybriden zijn die makkelijker te controleren zijn. 2) ons verbinden met kunstmatige intelligentie door middel van een digitaal vaccin-id, wat een heel nieuwe dimensie van controle zal openen. 3) grote aantallen mensen na verloop van tijd laten sterven, zodat de wereldbevolking afneemt.Bill Gates heeft zich vele malen uitgesproken voor het verminderen van de bevolking(grui),omdat dit de welvaart en het welzijn verhoogt.In een interview met CNN(30 sep. 2013) Bill zegt :’vaccins moeten wereldbevolking uitdunnen en als we niets doen stijgt de bevolking van nu 6.8 miljard naar ongeveer 9 miljard’… 

De Grote Reset zal een planeet van neo-feodalisme creëren, waar enkelen alles beheersen en de rest weinig meer is dan chattel die nauwelijks in staat is om de kost te verdienen. Privé-eigendom moet worden geëlimineerd. Alle beslissingen moeten worden genomen door technocratmanagers.En als je denkt dat gedachten in strijd zijn met hun gedachten, word je gestraft. Alle persoonlijke privacy moet worden afgeschaft.Een nieuw soort collectivisme staat op het punt te ontstaan. Net als het communisme uit het verleden, spreekt het nieuwe project het publiek aan met de zekerheid van technologische vooruitgang en sociale inclusie.Dr. John Coleman is een beroemde inlichtingenofficier van de CIA die een boek heeft geschreven met de titel: ‘The Committee of 300’. Daarin legt hij uit hoe geheime genootschappen in feite de baas zijn over regeringen, gezondheidszorg, voedingsindustrieën en de media. Dit boek is te vinden op de website van de CIA…

Er wordt al meer dan 50 jaar concreet aan specifieke plan dat nu uitgerold wordt gewerkt, maar is het verlangen naar macht en het toe-eigenen van mensen en het ontnemen van vrijheden iets wat al honderden jaren wordt gedaan. Iedereen die een paar geschiedenislessen heeft gehad weet dat onze geschiedenis een aaneenschakeling is van machtsmisbruik, genocide en vervolging. Hoe meer je hebt, hoe meer je wil en hieraan zal kunnen komen. Maar wat wil de absolute top dan precies? Zij wil de wereld zo inrichten, dat deze makkelijker te besturen is. Het systeem waarin zij zich letterlijk en figuurlijk rijk kon rekenen is een cyclus die aan haar eind is gekomen. De digitale technocratie waar we op afstevenen is de natte droom van elke dictator die we in de geschiedenis zijn tegengekomen, nu zijn hier echter ook de middelen voor.STOP NWO fascistische dictatuur!

Regeringen worden aangestuurd door de geheime genootschappen, die achter de schermen hun instructies geven aan praktisch elke regering wereldwijd.De hele mensheid moet zich onderwerpen aan de instanties, die zich over ons allen hebben gepositioneerd, zonder ooit onze mening te vragen of zelfs maar te overleggen met andere medische deskundigen. In feite wordt elke medische deskundige die zich tegen hun beslissingen uitspreekt, het zwijgen opgelegd.Dat betekent volledig verlies van medische vrijheid, verlies van vrijheid van meningsuiting, verlies van ware wetenschap, verlies van ware journalistiek en een opdringen van dictaturen door organisaties waar niemand op heeft gestemd, geleid door mensen die niemand wilde…

Het coronavirus is als het ware de catalysator in vele processen die wereldwijd moeten leiden tot de vestiging van één wereldregering (volgens Chinees model). Tevens wordt het gebruikt om nu al de systemen te testen om de massa in een virtuele digitale gevangenis te zetten (onder het mom van quarantaine en pandemie beheersing)… 

Deze operaties hebben vaak meerdere doelstellingen en één daarvan is de vaccinatie agenda icm nano tech…

Harry Vox in 2014 over nu …

Sinds midden mei 2020 telde de stad Wuhan-China geen enkele coronabesmetting meer.En als het coronavirus in China na een paar maanden is verdwenen, dan is het logisch dat dezelfde virus ook op andere plekken in de wereld na een paar maanden is verdwijnen. Daar wordt niet de Great Reset gebruikt en ook niet de vaccins van Bill Gates, daarom is het corona virus na een paar maanden verdwenen zoals virussen altijde verdwijnen na een seizoen.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De afgelopen 75 jaar heeft de wereld geen probleem met rechts-extremisme, maar met links-fascistische politiek en met islamofascisme

In een toespraak in Rotterdam kondigde de PVV leider Geert Wilders aan de ‘droom van Fortuyn’ te willen vervullen en Nederland terug te veroveren op die Linkse Kerk en de macht teruggeven aan de burger.‘Door heel Europa vechten de multiculturalistische “elites” een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie,uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa -een Europa zonder vrijheid:Eurabië.Islamitische migranten willen hier de sharia invoeren,want ze zijn ervan overtuigd dat slechts een geloof bestaat en dat is de islam,die moet -volgens hen- over de hele wereld heersen.Voor deze islamitische machtsovername zou geen tweederde meerderheid nodig zijn; een kleine, goed gemotiveerde minderheid kan een heel eind komen, zoals de geschiedenis van revoluties vaak zou hebben laten zien.En linkse elite zou op den duur geen weerstand meer bieden aan de moslims, als ze dat al zou willen,’zei Wilders.Voor Kauthar Bouchallikht(GroenLinks),Sigrid Kaag9D66) en andere linkse politici is de Grondwet in Meka,niet hier in Nederland…

Iedere Nederlander die niet op de PVV stemt (de enige partij die strijdt tegen islamisering) is in feite een staatsvijand/landverrader, omdat hij op andere partijen stemt die de islamisering (de verdwijning van Nederland) steunt. Het is hetzelfde alsof de nazi´s het land weer komen bezetten en je vindt bijvoorbeeld een domme en onbelangrijke reden om niet te stemmen op de enige partij die vecht tegen de bezetter die jouw land bezet. Veel joden stemmen ook onbewust op partijen die hun eigen ondergang faciliteren.“Helaas,de Joodse gemeenschap heeft overal buiten het gebied Israël een hele slechte politieke antenne ontwikkeld. In Amerika stemde 80% van de Joden op de Democraten, die zeker de laatste jaren zwaar anti-Israël zijn en antisemitische elementen in zich hebben. En in Nederland stemmen ze op partijen zoals PvdA,GroenLinks, D66,VVD, dat extreme anti-Israëlstandpunten inneemt en dat massa-immigratie uit islamitische landen bevordert.Dat zorgt een-op-een voor meer Jodenhaat.De Joodse gemeenschap heeft dus een verkeerde politieke antenne ontwikkeld. Dat komt niet door henzelf, maar door het verblijf in de diaspora.Tegen al die Joden die aan een Stockholmsyndroom lijden en altijd kiezen voor die partijen die hun eigen ondergang feitelijk faciliteren, zou ik willen zeggen: huil niet mee met de wolven”,zegt Gidi Markuszower (PVV)…

Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreem-rechts.Linkse Kerk maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen:fascist, racist(en vele de schapen geloofden erin).Het politieke correctisme heeft er voor gezorgd, dat kritiek uiten op de islam feitelijk verboden is en als ‘discriminatoir’, als ‘extreemrechts’,als ‘islamofobie’ en dus ‘racisme’ zou gelden. Een volslagen absurditeit.Islamofobie is een door de organisatie van islamitische coöperaties gemunt begrip, dat tot doel heeft om kritiek op de islam gelijk te stellen aan racistische kritiek, of kritiek op rassen. Oftewel, het doel van het munten van de term “islamofobie” is om het in het hoekje van het racisme te krijgen en gelijk te stellen aan antisemitisme,wat een vorm van racisme is.Machtige lobbyorganisaties als het Amerikaanse CAIR en de Organisatie van Islamitische Landen beschuldigen nieuwsmedia van “islamofobie”, als zij artikelen of TV-rapportages over geweld van islamieten tegen niet-islamieten publiceren…

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse of de Japanse beschaving, die zelden botsen met de hun omringende culturen, zijn de islamitische en westerse cultuur ALTIJD in conflict. ‘Islam has bloody borders’ schrijft Huntington, verwijzend naar conflicten tussen moslims en Serviërs in de Balkan, tussen moslims en joden in Israël, tussen moslims en katholieken op de Filippijnen, et cetera.De kernwaarden van de westerse – en vooral: Nederlandse – samenleving zijn: de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van mannen, vrouwen en homoseksuelen en de (redelijk) gelijkwaardige verhouding tussen volwassenen en jongeren. Deze kernwaarden, het fundament van de Nederlandse identiteit, botsen met andere culturen en dan met name die van islamitische landen.Wilders wil daarom, om de democratische rechtsstaat te behouden en een goed functionerende multiculturele samenleving te creëren, de Nederlandse waarden verdedigen tegen islamitische invloeden. Alle landen -waar de islam invloed uitoefent- hebben gemeen, dat ze problemen hebben met de handhaving van de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, een werkelijke persvrijheid.De westerse waarden worden  gevormd door jodendom, christendom en humanisme, in essentie onverenigbaar zijn met islamitische waarden…

Voor Ayaan Hirsi Ali is de islam volkomen onverenigbaar met de westerse moderne samenleving. Ze  waarschuwde(2005) voortdurend – binnen en buiten het parlement – voor de ‘zuivere islam’, die ‘gelovigen oproept om gewelddadige actie te ondernemen tegenover ongelovigen, afvalligen en bijvoorbeeld homoseksuelen, terwijl een vrouwonvriendelijke houding als standaard wordt aangegeven.’ Haar opvattingen over de achtergebleven cultuur van de islam, de profeet Mohammed (‘naar onze westerse maatstaven een perverse man’) en de ondergeschikte positie van vrouwen binnen de islam leidden onder meer tot het maken van de korte film Submission part 1, geregisseerd door Theo van Gogh. Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Van Gogh, liet op diens lichaam een dreigbrief aan Hirsi Ali achter, ‘insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen’. (Bouyeri 2004) Hirsi Ali moest hierna een tijd onderduiken, waarna ze in 2006 naar de Verenigde Staten verhuisde…

De islam is als volgt te typeren: “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. The trial which challenges the founder of islam’s authority over all mankind. Psychological analysis, p. 304….Deze verschrikkelijke islam is onmogelijk te moderniseren-veranderen.Hoe kun je sommige delen van het heilige boek, zoals de Koran, veranderen of ontkennen?En hoe kun je Mohammed(stichter van de islam) moderniseren en veranderen?…Het was een historische fout om de islam hier in West-Europa te introduceren en de Linkse Kerk weet dit nu,daarom noemen ze hun tegenstanders met de slechtste namen, om hun mond te snoeren.Iedereen weet dat moslims verschillende keren hebben geprobeerd Europa te veroveren en dat ze in 1400 jaar nooit en nergens geïntegreerd zijn,omdat islam streeft naar wereldheerschappij(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En zolang de hele wereld niet aan Allah is onderworpen, is de strijd niet afgelopen.NEXIT.Stem PVV!

Posted in Uncategorized | 6 Comments

PVV-leider Geert Wilders zegt dat de islam de ‘grootste ziekte is die Nederland de laatste 100 jaar getroffen heeft’…

“Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme. Wij zijn tegen moskeeën, islamitische scholen en vinden dat die allemaal moeten sluiten en de koran moeten we verbieden. Dit is een boek, waarin nog veel meer antisemitisme staat dan in ´Mein Kampf’. Het mohammedanisme en nazisme zijn zeer vergelijkbaar: Jodenhaat, imperialisme, slachtoffergedrag, Führerprinzip, Über/Untermensch (mohammedaan-kafir), fascisme, gericht op werelddominantie en oorlog, homofobie, indoctrinatie, totalitair, etc. En Van Rooy (een groot kenner van de islam) blijft er ook bij dat ‘de islam in essentie een ziekte is’. Hij geeft daarvoor verschillende argumenten, onder andere verwijzend naar het bloedige heden en verleden van de islam, die veroorzaakt wereldwijd al 1400 jaar alleen maar ellende…”…

“Islam is de grootste bedreiging voor onze vrijheid.Ik heb de Koran en de Hadith ( het leven en de woorden van Mohammed, red. ) gelezen, ik weet wat daarin staat. De leerstellingen van de islam staan haaks op de waarden van onze vrije samenleving.De islam is een totalitaire ideologie met een religieus randje, en valt niet onder vrijheid van religie. Ik vergelijk het met het nazisme en het communisme. Alle openbare uitingen van de islam moeten verboden worden. Dat betekent: geen subsidies, geen moskeeën, geen Koranscholen, geen hoofddoeken,”zegt Sam van Rooy.Vrijheid eindigt waar islam begint en onze vrijheid is al jaren terug ritueel geslacht door de Linkse Kerk.Mensen die kritiek durven te hebben op de islam worden vermoord, of ze krijgen honderdduizenden doodsbedreigingen per jaar. En degenen die dat niet doen, die knuffelen met de islam, die kunnen van hun vrijheid genieten.Pim Fortuyn werd indirect vermoord door de politieke, culturele en media-elites, waar Theo van Gogh vermoord werd door moslims. Ayaan Hirsi Ali is verdreven uit het land. Het islamkritische parlementslid Geert Wilders is er nog, maar hij wordt net als Pim Fortuyn een racist en fascist genoemd, ontvangt dagelijks bedreigingen van moslims en krijgt niet subtiele hints van de gevestigde orde dat hij zijn kritiek over moslimimmigratie moet afzwakken…

,,Mensen(vooral politici) mogen zeggen wat ze willen. Alleen wordt het bij mij zó persoonlijk gespeeld. Vergelijkingen met de NSB, het nazisme, walgelijk. Kennelijk wint men het inhoudelijk niet.Die tunnelvisie, die tegenstanders gebruiken om me de mond te snoeren, is complete onzin.In Den Haag moet je een steen, soms een rotsblok in de Hofvijver gooien. Anders verandert er in dit land helemaal niksen blijf je steken de gezapigheid van het eeuwige overlegmodel.Het is mijn recht en plicht te waarschuwen voor een gevaarlijke, totalitaire ideologie.Wie komt er nog op voor onze cultuur als ik moet zwijgen?Niemand!Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven.En het is voor Nederlanders onvoorstelbaar dat ze de sleutel van hun voordeur moeten inleveren en zelf niet meer mogen bepalen wie ze binnenlaten? Die sleutel hebben wij aan Brussel gegeven en die wil ik terug,” zegt PVV leider.Hij is nationale Messias, die de ‘tsunami van islamerisering’ wil keren…

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”Islam is de erfvijand van Europa.Al 14 eeuwen probeert de islam Europa onder de voet te lopen en te onderwerpen. Het mohammedaans terrorisme maar ook en vooral de immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabië te maken.De massa-immigratie leidt immers tot islamisering en de islamisering leidt tot culturele genocide.Islam is voor 90  procent een misdadige, totalitaire, roofzuchtige, imperialistische ideologie met een wreedaardig en moordzuchtig karakter, en dus helemaal géén godsdienst of religie. Dat laatste dient gewoon als alibi, vaartuig of voertuig om andersgezinden te onderwerpen en te misbruiken als slaaf, slavin of minstens ophoester van belastingen en taksen op zogenaamd ongelovigen…

Het is duidelijk dat door de massale import van mohammedanen en de hoge geboortecijfers in hun minikalifaatjes(in steden) zonder daadkrachtig en tijdig ingrijpen vroeg of laat de demografische meerderheid van 50 procent plus een mohammedaan zal worden bereikt. Daarna is het, zelfs volgens de democratische regels van onze rechtsstaat, onvermijdelijk dat onze seculiere wetgeving zal vervangen worden door islamitische wetgeving en dat onze seculiere rechtspraak zal vervangen worden door sharia rechtspraak gegrondvest op islamitische rechtsleer en wetgeving.Over een tijdje als er genoeg moslims zijn dan is het te laat.En de joodse gemeenschap is een van de grootste slachtoffers van de islamisering.Zij overwegen al jaren te verhuizen naar Israël, omdat ze bang zijn van het islamitisch antisemitisme en de terreur.ISLAM is georganiseerde misdaad tegen de mensenlijkheid en de wereld moest allang de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid! NEXIT! Stem PVV,de enige partij die strijdt tegen de islamisering van Nederland!!

‘Net zoals met het nazisme kun je met de islam geen vrede sluiten, tenzij tijdelijk wanneer de islam zich niet sterk genoeg acht, zoals met het Verdrag van Hudaybiyyah in de zevende eeuw. Het is vijf na twaalf,zoals Geert Wilders ook opmerkte, gaat de strijd over het voortbestaan van onze cultuur.Het politiek correcte en ook luie denken van de elite brengt ons naar de afgrond.Het is net zoals in de Sovjet-Unie: toen werd men met de communistische idee geïndoctrineerd, nu met de multiculturalistische idee, terwijl iedereen op het veld ziet dat het tegenovergestelde waar is’,zegt Wim van Rooy…

Posted in Uncategorized | 2 Comments