Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa

bosniaIn het voormalige Joegoslavië begon de islamisering van Europa! Heeft de iemand ooit de islamdeclaratie van Alija Izetbegović gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië. Karadžić en Mladić hebben naar eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladić ondersteunden de NAVO en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk in de gedaante van Bosnische moslims. . . Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. De Balkan-correspondent van de Duitse krant “Der Spiegel”, Renate Flottau, kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in het kantoor van de Bosnische president, Alija Izetbevović. In 1993 verkreeg Bin Laden zelfs de Bosnische nationaliteit via de Bosnische ambassade in Wenen en zijn Jihadisten werden opgenomen als ‘speciale troepen’ in het Zevende Korps van het Bosnische leger.. . .

Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”-(Koran: 8:39)…De heerschappij is alleen voor Allah-(Koran:12:40).Al vrij snel na de onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië, begonnen moslims dorpen met etnisch Servische bevolkingen aan te vallen.Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers (ook kinderen, vrouwen en ouderen) rond Srebrenica afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers. Er vonden veel onthoofdingen in de dorpen rond Srebrenica plaats door islamitische troepen in Srebrenica. Dit was de voorloper en reden van het beruchte Servische juli 1995 offensief tegen die stad.”Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen”, schreef Mladić tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Jan Willem Honig en Norbert Both melden in hun boek “Srebrenica, record of a war crime” dat bij deze operaties tussen mei 1992 en januari 1993 meer dan 1300 Servische burgers  zijn gedood.Volgens Britse journalist Joan Philips had Naser Orić (in Srebrenica) tegen eind maart 1993 1.200 Serviërs vermoord, 3.000 verwond, waren 26 van de 29 Servische dorpen vernietigd en moesten duizenden Serviërs vluchten…Als monster Naser Orić ,de leider van die moslimbende, de dorpen rond Srebrenica niet had aangevallen, was deze verovering nooit nodig geweest! De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen…..

Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!Monster Naser Orić over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilić: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed ik zijn keel direct door.”… Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja, ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat!.. .Generaal Philippe Morillon verklaarde dat naar zijn overtuiging de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Orić en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993… Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Velen stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Een realistisch inschatting is dat er 500 tot 1.000 executies waren, uit wraak. Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait. Oog om oog, tand om tand, al eeuwen op de Balkan!… Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er geen Srebrenica zijn. Als het monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!…Moordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!…

De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.  Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als “de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust”, soms als de ergste massamoord op burgers etc… Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serviërs met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte dat de strijd om Srebrenica klonk als Stalingrad. Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid… Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat er is gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995. Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog, maar ook eerder, voordat de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begon ,werd genoemd als gedood in juli van 1995! De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie, zei dat er in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen heeft plaatsgevonden! Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.…Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.Het is maar dat u het weet…

Volgens Ratko Mladić vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims.„Onze bussen brachten  ongeveer 30.000 burgers en soldaten die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting dorp Kladanj en stadt Tuzla. En dat moet genocide heten?..”,zei Mladić… De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Orić, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd de stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Een aantal keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400.Wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst.Vrouwen en kinderen zijn niet en masse vermoord, noch burgers...Waar is het bewijs dat 8.000 moslims werden geëxecuteerd? Het Icty heeft nooit onderzoek gedaan naar hoe en wanneer de slachtoffers zijn omgekomen!...Volgens de UNHCR bereikten ongeveer 5000 moslimsoldaten de steden Zenica en Tuzla (in de buurt van Srebrenica) door de bossen. De islamitische generaal Enver Hadzihasanović, die getuigde in Den Haag, bevestigt dat 3.000 Srebrenica moslim-soldaten overleefden. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…. Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers,”dit zei de directeur van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo, Mirsad Tokaća (moslim).De lijsten van de Srebrenica “slachtoffers” van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ,die ingeschreven staan in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jarenlang het aantal slachtoffers in Srebrenica maipuleerden! Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen. De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!…

De Balkan-regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te zijn om van daaruit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië en Kosovo moslimstaten wensten, met steun van de NAVO, Saoedi-Arabië, Iran en Turkije… Karadžić zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90… En hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger bestempelen? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?… Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn.ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien…Karadžić en Mladić hebben het halve grondgebied, waar voornamelijk Serviërs wonen, uit de klauwen van de Islam kunnen houden, beiden zijn dus echte weerstanders, helden. Zeg maar Slavische alter-ego’s van… Karel Martel.Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van “de islam” een eerste beslissende nederlaag toebracht (slag bij Poitiers, AD 732)…

Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.Het zou me niets verbazen wanneer historici over een jaar of twintig zullen oordelen dat het optreden van Mladić en Karadžić als laatste gewapend verzet tegen de oprukkende islamisering van Europa gezien zal worden... Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten(150.000 Serviërs verjaagd!). Gestolen Servische Kosovo is nu islamitische maffiastaat en meer dan 200.000 Serviërs zijn verjaagd(Kosovo was altijd  een provincie van Servië!).Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. Nu de rest van Europa nog !… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3167057/ISIS-stronghold-discovered-picturesque-European-village-ready-respond-summons-jihad.html

Duitsland en VS hadden er geen belang bij dat het land bij elkaar bleef, want het was een te sterk machtsblok in Europa waarbij het westen weinig invloed op kon uitoefenen.De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten – Moslims, Serviërs en Kroaten – om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. …

Volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen. De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat de inwoners van een paar afgelegen dorpjes in het noorden van het land de shariawetten toepassen, en de zwarte vlag van de terroristische groep aan hun gevels hebben hangen. De dorpjes dienen als ook “onderduikadressen” voor de radicalen die tussen de tweehonderd en driehonderd Bosnische strijders hebben geholpen om zich bij IS te voegen in Irak en Syrië. Twee van de meest gezochte terroristen ter wereld komen uit Bosnië: Bajro Ikanovic, jarenlang commandant van een van de grootste IS-trainingskampen in het noorden van Syrië, en Nusret Imamovic, een van de leiders van al-Nusra.Bosnische wapens zijn gebruikt in de aanslagen op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs en bij de aanslagen op de Bataclan, aldus Der Spiegel…Reiss-ul-Ulema Mustafa Ceric, leider van de Bosnische moslims wil dat de sharia in de Bosnische grondwet wordt opgenomen….https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/blog-henk-bosnie/…http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=93569

Advertisements
Posted in Uncategorized | 5 Comments

Islam is bezig Europa onthoofden!

Belgian soldiers and a police officer control the documents of a woman in a shopping street in central Brussels…

Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims.En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…Herhaaldelijk heeft de Islam geprobeerd Europa te veroveren. Ze zaten zelfs tot in Spanje en bij Wenen.Van het begin is de Islam door twee armen verspreid: de gewelddadige Jihad en de politieke Da’wah. Wat islamisten met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie. De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens een staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? ”Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.We zullen Europa veroveren door de baarmoeder van onze vrouwen.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims em hun aantal groeit nog steeds.Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran. “….De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De West-Europese politiekers zijn hun verstand verloren en lijken alles te doen om het (radicaal) Islamisme op te doen komen in Europa en vooral Zuid-Oost Europa.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.De Raad van Europa(een internationale organisatie, waarvan 47 Europese landen lid zijn) geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking.De VS waren, kort na WO II, drijvende kracht achter het opzetten van deze Raad.Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten en de VS nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren, door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben…

Hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten….“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt….Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden.Dus,autochtonen financieren werkloze allochtonen mensen…

Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Dit is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat.Wegkijkende islamknuffelende laffe politici in heel West Europa, zijn medeschuldig aan alle ellende, die de Islam over ons uitstort…Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En zolang de Islam, vrijheid van godsdienst uitsluitend voor zichzelf opeisen, is vrijheid van godsdienst een kwaad…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

1-the-crusades-gerry-embletonVeel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

Vanaf de kerstening van West-Europa door Karel de Grote (768-814) vormt het Christendom niet alleen de toonaangevende godsdienst in Europa, maar tot ver in de Middeleeuwen ook de belangrijkste schepper van de Europese kunst en cultuur.De zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) waren allemaal christenen.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.Caesar naar verluidt een miljoen Galliërs doodde en een volgende miljoen tot slaaf maakte…

De humane waarden die Europa koestert, zijn gebaseerd op de christelijke ethiek.Het Christendom met zijn radicale boodschap van onvoorwaardelijke liefde tussen de mensen heeft Europa het ethisch richtsnoer gegeven dat zijn geschiedenis verder zou bepalen… In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Dankzij de Bijbel,de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika.Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten!…Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming, waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten…

Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten(tegen de opmars van de Islam), de inquisitie en de heksenvervolging(enkele duizenden slachtoffers) hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd….Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de Katholieke kerk en bij de Islam…Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)…Door te beweren dat de paus de “vicaris van Christus” is, wijst de Katholieke kerk de volkomenheid en de suprematie van het priesterschap van Christus af en geeft zij de paus de rol die volgens Christus Zelf voor de Heilige Geest zou zijn weggelegd.Maar,er bestaat één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).U kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist!…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot JIHAD, veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje.En Frankrijk moest zich met man en macht verzetten tegen nog verdere expansie van de Islam. Dit alles gebeurde in een tijd waarin het concept van een Kruistocht nog niet eens bestond, mede omdat de christelijke evangeliën niet oproepen tot een heilige oorlog. Kort voordat de eerste Kruistocht begon (in 1095), werden bovendien twee belangrijke christelijke steden (Nicea in 1081 en Antoichie in 1085) veroverd door de islamitische Seltsjoek Turken.Toch denkt de gemiddelde westerling dat de Kruistochten niets anders waren, dan kolonisatie over de rug van nietsvermoedende moslimvolken.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag. Zonder de Kruistochten was heel Europa al eeuwenlang islamitisch.Het is een feit, dat de wereld zoals we die we vandaag zien, niet zou hebben bestaan, zonder de kruisvaarders inspanningen…

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39….„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4….„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…enz…In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus), waarin oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften, die tot op de dag van vandaag gelden.Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De teksten in de Bijbel zijn ook juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!….

Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde, niet door hen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Jezus en zijn discipelen keerden de wereld gedurende de eerste drie eeuwen ondersteboven door een eenvoudige verkondiging van het woord, niet door mensen af te slachten met het zwaard (of te dreigen met het zwaard), die het niet met hun eens waren.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen, om het geloof in God te verbreiden.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied!

De mislukte massa-immigratie in West-Europa is door de wereldtop en banken bedacht, om een nieuwe wereldoorlog te creëren…De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald in West-Europa.Maar,de geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw, vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa.Veel islamitische leiders erkennen ook OPENLIJK dat hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn, de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen!…

‘De Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen. Maar Allah heeft een ander plan,’zei de voormalige Turkse premier Necmettin Erbakan.De 1400-jarige Jihad is nu weer in Europa aangekomen en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen.Vandaag de dag wordt de JIHAD niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de JIHAD is dan ook gewijzigd…De massa-immigratie(Al-Hijra) altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg.enz… zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

In een interview,immigratie-deskundige Jan van de Beek zegt:„Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW…We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.En als een allochtone en een autochtone onderklasse tegenover elkaar komen te staan en hun pijn en onvrede kunnen niet meer met uitkeringen worden afgekocht, dan heb je een recept voor geweld. Zoals de socioloog Ruud Koopmans heeft aangetoond, zitten onder de islamitische immigranten bovendien veel mensen die het Westen haten. En die autochtone onderklasse en delen van de middenklasse zullen zich meer en meer gepiepeld voelen door politici en media, die het niets kan schelen wat er met hen gebeurt. Daar bovenop komt nog de katalysator van het moslimterrorisme.”….

De radicale Islam rukt op in Europa, terroristische aanslagen teisteren de Westerse wereld.Deze aanslagen zijn slechts het spijtige actuele hoogtepunt, een veldslag in een oorlog, die ondertussen bijna 14 eeuwen duurt. Europa is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen:Madrid, Londen, Brussel, Parijs, Ansbach, Würzburg, Toulouse, Kopenhagen,Berlijn,Nice, München, Manchester, Londen… Een nog veel groter aantal aanslagen kon tijdig worden verhinderd.De meeste terroristische acties in Europa zijn gepleegd door westerse moslims, of althans door in Westen wonende moslims.PVV-leider Geert Wilders waarschuwt andermaal dat de aanslagen in Nice, Brussel, Parijs,Berlijn,enz… slechts het begin zijn van een periode vol geweld en nieuwe aanslagen, met talloze burgerslachtoffers.„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West Europa.” Hoe lang gaan we nog accepteren, dat we in het nauw gedreven worden en wij en onze kinderen één voor één worden afgeslacht?…De tijd van wegkijken is nu echt voorbij.De berg van verminkte lijken in Europa is nu te groot, om onder het tapijt te vegen…

Overal op aarde, waar de Islam andere geloven raakt, zijn aanslagen of oorlog ontstaan. O.a. India, Myanmar, Bali, Ambon, Filippijnen, Nigeria, Tsjaad, Mali, Centraal Afr. Republiek, Somalië, Armenië, Balkan, Libanon, Israël,.. etc.Het principe van ‘bekeer of sterf’ dat extremistische moslimorganisaties als IS,Boko Haram,Hammas of Al Nusra hanteren is namelijk niets nieuws: al 1400 jaar bedienen moslims zich van dit moordlustige veroveringsprincipe.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…De Koran lijkt in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek:„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Walgelijk!!!…Pas nadat de Islam de ganse wereld veroverd heeft, zal er vrede/hel zijn…

Wie de ISLAM zaait, zal SHARIA en JIHAD oogsten.Wie meent dat er wel een gematigde Islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennis-theoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde Islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen/niet-moslims, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers…De sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de Islam. Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.Dus toont IS en Boko Haram, het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist en Islam-deskundige Hans Jansen…De Islam moet teruggedrongen worden. Het is nu of nooit. Zoniet dreigt op termijn een Europese burgeroorlog of worden we via de weg van immigratie en demografie volledig gekoloniseerd door de Islam…Stop islamisering van Europa!…

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ne mogu da budem deo sveta:u kom žene ne žele decu,muškarci ne žele porodicu, a budale misle da su uspešni…

1384239_649458775085888_1561516112_nAlan Dals, direktor CIA-e (1953-1961) je izjavio: »Mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primoraćemo ih da te vrednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini… Literatura, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa i nasilja – jednom rečju svake nemoralnosti.Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti i uništavati osnove narodne moralnosti. Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščaćivati je.Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti, laž,obmana i narkomanija – sve ćemo to kultivisati u svest ljudi. I mali broj, veoma mali broj ljudi će shvatiti o čemu se radi. Eto, tako ćemo mi to da uradimo«…

Na svetu je sve više stanovništva, a sve manje ljudi. Sve je manje onih koji sa ponosom mogu poneti ime ČOVEKA. Glas običnog, malog, ali pravog čoveka retko se čuje.DOŠLA TAKO VREMENA, KADA PAMET ZAŠUTI, A BUDALA PROGOVORI.Sve je gore i gore.Ne moramo posećivati ludnicu, da bi pronašli poremećene umove; naša planeta je umobolnica svemira. Živimo u vreme kolektivnog ludila gde je sve normalno pretvoreno u nenormalno i obrnuto.Mi smo u potpunosti izgubili svoju kulturu, vrednosti, moralne orijentire. Ono što je nekada bilo dobro, sada je zlo – i obrnuto.Ljudi su se otuđili, ne samo od svojih prijatelja, već i od svih ostalih. Postali su imuni i neprobojni za bol, patnju i nevolje koje su zadesile ljude tik pored njih.Plemenitost, poštenje i nesebićnost isćezli su iz dubine čovećije duše…Svi govorimo o odanosti, privrženosti, humanosti, ljubavi, a tako malo ljudi zaista bilo šta od toga u svom životu ispoljava.Čovek se odvojio od Boga.U ljudsko je srce ušla mržnja, zavist, zle misli, oholost i razni drugi gresi.Novine su pune vesti o zločinima među najbližim članovima porodice, koji se često zbivaju zbog najobičnijih sitnica, pa čak i banalnosti…

Kakve su ti misli, takav ti je život: Sreća je u nama!Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.Često možemo da čujemo komentar “on ima sve, a ipak nije srećan”. Nije redak slučaj da su planetarno poznati, uspešni u svojim karijerama, veoma bogati, a zapravo vrlo nesrećni i usamljeni. Moć i novac nam ne mogu dati sreću, ako je nemamo u sebi.Da biste je pronašli sreću, neophodno je da radite na sebi i da u svakoj situaciji pronađete pozitivnu stranu. Jedan od važnijih faktora je i sklapanje novih prijateljstava, kao i to da što više vremena provodite u okruženju dragih osoba…Za sve što radimo u životu važan je stav. Stav je način na koji pristupamo životu. Stav je važniji od talenta, inteligencije, okolnosti, novca i sreće. Odlučujući faktor za ono što postajemo u mnogim oblastima u svom životu. Više od 85 posto uspeha postiženo zbog stava, a manje od 15 posto zbog sposobnosti, pokazala su istraživanja…Ne možemo imati srećan život sa negativnim stavom.Pozitivan stav otvara sva vrata. On donosi optimizam, emocionalne i fizički blagodeti, čini da možemo lakše da se nosimo sa brigama. Dobar stav je začetnik pozitivnih promena u životu. Neophodan je za uspeh i za dobro zdravlje. Da bismo bili zadovoljni i uspešni u poslu i privatnom životu, treba da izgradimo ispravan stav prema životnim problemima.Kada je um zakrčen negativnim mislima, pozitivne jednostavno ne pronalaze svoje mesto….

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi, uvek i svuda…Jedan deda u Americi, koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stare iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu. Novinar koji je bio u poseti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu. Novinar ga je upitao za razlog njenog boravka u domu za stare osobe,a on mu je rekao da „ona već duže vreme boluje od alchajmerove bolesti, teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje.“Novinar ga upita ponovo:„Pa dobro, a jel se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vreme, s obzirom da ste stari?“Deda odgovori:„Ne, ona čak ni mene ne poznaje više, ima već pet godina.“Novinar iznenađeno opet upita:„Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž, ima ovde ko da se o njima brine,…misleći na osoblje ustanove!“Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče:„Sinko, ona ne zna ko sam ja, ALI JA ZNAM KO JE ONA!“…Svi smo mi ljudi,ali,treba biti ČOVEK!…Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao…Svet nije ovakav samo zbog onih koji čine zlo,već zbog onih koji to gledaju a ne rade ništa….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stop islamisering van Europa!

pegida3-2048x1365De Islam doet zich voor als een religie, maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld en het opzetten van een staat, op basis van haar eigen ideologie en programma(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40).Dus,alle niet-islamitische staten en regeringen van deze aarde moeten vernietigd worden!…Wij in West-Europa zitten weer in een totale wurggreep van de Islam.Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt.Dat Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.Dat overal schieten de moskeeen als paddestoelen uit de grond.Dat in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei(ook andere islamitische leiders)? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken…Universele Jihad(bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering,demografische verzadiging,…) is een oorlog die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld gevoerd wordt. Het is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering.De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd…

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!…Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw.De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn…In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” …„De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten-” Recep Tayyip Erdoğan…

Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De geheime agenda achter de hoofddoek of hijab leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de Islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is:„Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…Je komt Saudi-Arabië als vrouw zonder hoofddoek niet eens binnen. Het is aanpassen of wegwezen daar. Misschien zouden we daar een les uit kunnen trekken. Laat degenen die zich hier niet aan willen passen, naar Saudi-Arabië emigreren en kijken of het daar beter is…

De gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet alleen vastgelegd in de Nederlandse wet, maar ook in de universele mensenrechten. Binnen de Islam wordt hier echter anders over gedacht. In de Koran staat:„De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander”(Koran-4:34)…„Mannen hebben een rang boven haar”(Koran-2:228) …Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (Koran-2:282) en dat van de erfenis de zoon het dubbele krijgt van de dochter (Koran-4:11). Daarnaast mag een man – naast zijn seksslavinnen – tot vier vrouwen hebben, mits hij ze redelijkerwijs kan onderhouden (Koran-4:3). Opstandige vrouwen mogen “vermaand” en “geslagen” worden(Koran-4:34)…Verliefd worden vóór of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Een vrouw mag niet genieten van seks (daarom de besnijdenis).Een moslima mag niet trouwen met een niet-moslim maar een moslimman kan wel huwen met een niet-moslima.Kinderen horen 100% aan de vader. Na scheiding mag de moeder ze meestal niet meer zien, vooral niet als ze hertrouwt.Een moslimvader kan zijn dochter uithuwen wanneer hij wil – haar leeftijd speelt geen rol. Het huwelijk mag pas geconsumeerd worden na de eerste menstruatie.Kindhuwelijken worden mogelijk in de Koran verondersteld (Koran-65:4)….Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject…

Deze ideologie, die voortkomt uit de woestijn en alleen maar in woestijnen kan voortbrengen,omdat ze de mens geen vrijheid gunt. Het is een uiterst agressieve, onderdrukkende en terroriserende ideologie, zoals het communisme en het fascisme.Dat is een ideologie van dood en verderf, niet voor niets was de groot moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Hoesseini een vriend van Hitler.Op 1 maart 1944 deed deze groot moefti een dramatische oproep over de radio; „Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook maar vinden kunt.“…Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur, dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme, dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden…Kijk eens naar Egypte of Turkije, daar worden de laatste kleine Christelijke gemeenschapjes bedreigd, getreiterd en er worden aanslagen op ze gepleegd. Dit omdat het volgens de moslimcultuur niet meer past in hun samenleving…

Wie Islam zaait, zal ook jihad oogsten! Europa word steeds vaker door aanslagen getroffen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog.maar,kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die Islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West -Europa”,zei PVV-leider Geert Wilders…

Moorden,doden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!…De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In ontelbare verzen in de Koran wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden: „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…Het afhakken van de hoofden van ongelovigen/niet-moslims wordt gerechtvaardigd met o.a. (Koran 47:4)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…enz,enz…Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn „de slechtsten der schepselen” (Koran 98:6)….Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen, dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten in Europa,al 1400 jaar….

De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer in Europa.Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….Wij hebben o.a, Trump, Poetin,Marie Le Pen,Viktor Orban of Milos Zeman, hard nodig in Europa,niet landverraders en de Islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Eeuwige Jihad tegen de Serviërs,Joden en Europa

kosovo-destruction2Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.De beschaving, die we kennen als Europa,is bezig met het plegen van zelfmoord…West-Europeanen denken: ”Als wij het beste met de anderen voor hebben, dan hebben zij dat ook met ons. Als wij vriendelijk, open en beleefd tegenover hen zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hun maar een kans geeft, komt alles wel goed. ” Maar zo zit het niet in elkaar. Moslims vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Het is slechts een kwestie van tijd en Europa verandert in Eurabië en zullen christenen en joden een rol vervullen, zoals dat nu in het Midden-Oosten het geval is…

De overname van Europa maakt ook deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.Twee keer stond de Islam voor de deur van het christelijke Europa.Twee keer ging het net goed.De Islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran en de Sharia (islamitische wetgeving)…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten Darul al-Harb(land van vijandigheid, geregeerd door de ongelovigen/niet-moslims) op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…Europa lijkt bewust te worden overspoeld met migranten en het ergste moet nog komen…

De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil. Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals „doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden”(Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend… „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Verschrikkelijk!Bah!…Deze verzen vormen de basis voor het terrorisme, en wel in opdracht van Allah.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95).Niet-islamitische landen en zijn burgers zijn nooit onschuldig en blijven te realiseren doelen voor een aanval vanwege het niet geloven in ‘Allah’.Het doel van zowel heel wat niet-radicale moslims als radicale moslims is hetzelfde: de hele mensheid onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…

Met deze ideologie wordt het duidelijk, waarom het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Israël en de Hezbollah, een onaflatend conflict is, wat alleen maar eindigt wanneer Israël van de kaart is geveegd.De oorlog tegen Israël niets anders is en ook nooit iets anders geweest is, dan een klassieke Jihad.De Jihad tegen Israël wordt geëffectueerd door conventionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk, en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven op land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren, hooguit met uitzondering van een handjevol van de intellectueel en moreel meest geavanceerde moslims…Islam creëert situatie van permanent conflict in West-Europa,tussen moslims en ongelovigen/niet-moslims.Joden massaal Europa verlaten en naar Israël trekken, in de hoop daar veiliger te zijn, dan hier. Het zijn niet de moskeeën, de Koranscholen en de Arabische vzw-lokalen, die voortdurend bedreigd worden, maar wel de synagogen, Joodse scholen en andere Joodse instellingen…

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel.Onder leiding van corupte president Bill Clinton,werden twee grote moslim enclaves gecreëerd in Bosnië en Kosovo…Hoofdoorzaak van de oorlog in Bosnië was dat de toenmalige leider van de Bosnische moslims, Alija Izetbegovic, vanaf 1991 de volledige controle over Bosnië wilde, om er een fundamentalisch-islamitisch regime te installeren. Servische voorstellen tot gebieds- en machtsdeling werden afgewimpeld. Moslimleiders hebben de Serviërs geprovoceerd en tot hun uitmoording opgeroepen.De Serviërs hebben een rechtvaardige en heilige oorlog gevoerd, die hen was opgedrongen.Voor de Serviërs was alleen al de gedachte in een moslimstaat te moeten leven onverdraaglijk. Temeer omdat zij nog herinneringen bewaren aan de slachtingen waaraan Bosnische moslims zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben schuldig gemaakt.Tijdens deze Wereldoorlog, Bosnische moslims hebben gecollaboreerd met Nazi-Duitsland. Zo ontstonden er twee SS-divisies, die geheel bestonden uit Bosnische moslims. Deze divisies hebben actief deelgenomen aan etnische zuiveringen en moorden op Joden en Serviërs…Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. Hij heeft de Bosnische manschappen aangevuld met internationale jihadstrijders,om een heilige oorlog te voeren tegen de orthodox-christelijke Serven…Bill Clinton dwong de Serven de Dayton akkoorden te ondertekenen, en Bosnië over te geven aan moslim heerschappij(hetzelfde deed hij in Servische provincie Kosovo).Vandaag in dorpjes in het noorden van Bosnië wappert de zwarte vlag van de Islamitische Staat, en hebben de dorpelingen de shariawet ingevoerd.In de Bosnische stad Visoko(40 duizend inwoners, nabij Sarajevo), Amra Babic zou de eerste hijaab-dragende burgemeester van Europa zijn…

Kosovo was eeuwenlang het hart van het Servische rijk. Meer dan duizend de historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo(Albanezen hebben GEEN EEN eigen monument in deze Servische provincie). Nu is het oorspronkelijke bevolkingspercentage niet meer dan tien procent. De rest is moslim, afkomstig uit Albanië.In februari 1999, een maand voordat Clinton het bevel gaf tot het bombarderen van Belgrado, vroeg de republikeinse senator Bob Smith uit New Hampshire, of Amerika zich niet in een lokaal conflict in Joegoslavië mengde en merkte op, “We worden dan eigenlijk de luchtmacht van het UCK”, een organisatie, die zelfs de State Departement van Clinton op de lijst van terroristische organisaties had.Osama bin Laden had ook nauwe banden met het UCK(Albanese-separatisten,terroristen)…Wat in Europa echter al lang bekend was, maar om onduidelijke redenen geheim werd gehouden, waren de criminele activiteiten van islamitische premier Hashim Thaçi en zijn omgeving. Hij hield zich namelijk lange tijd bezig met het vermoorden van Serviërs om de organen uit de lichamen van de slachtoffers te snijden en die te verkopen naar het rijke Westen…

Vandaag,in het centrum van Pristina, staat een standbeeld van oorlog misdadiger Bill Clinton, als dank voor het feit dat hij de moslims een eigen staat in Kosovo heeft gegeven.Vandaag,de islamitische enclave Kosovo is echter niet alleen de thuishaven van de Amerikaanse bases “Camp Bondsteel“,maar ook voor minstens vijf ISIS trainingskampen: Ferizaj, Gjakovica en Decani,kleinere geïdentificeerde kampen zijn Prizren en Pec…Lavdrim Muhaxheri, de commandant van de beruchte “Balkan Brigade” in het ISIS kalifaat, werkte in Bondsteel/Wat?!/. Zijn terreur bende staat bekend om vele wreedheden, waaronder executies die geplaatst zijn op Facebook.Albanees Blerim Heta, een zelfmoordterrorist, die zichzelf opblies veroorzaakte een enorme explosie en vele doden in Bagdad, was ook een Bondsteel werknemer/Wat?!/…Dus,hier begon nachtmerrie/Jihad van Europa!Doel van VS en linkse corrupte politici is simpel:Europa te destabiliseren en het opleggen van de Sharia wetgeving op ons continent…Europa is gedoemd ten onder te gaan, als mensen niet snel genoeg wakker worden… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3633158/One-terrorists-yelling-Allah-blood-awful-things-Witnesses-Tel-Aviv-bloodbath-four-dead-victims-named.html

.BlVVqAdCcAAnKYi.jpg

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De Amerikaanse multiculturalisering en de islamisering van Europa

2015-10-06t152035z_539347944_lr1eba616m12x_rtrmadp_3_europe-migrants-hungary__tcp_gallery_imageRusland, met de president Vladimir Poetin, wil niet onderdeel worden van de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Dit uitgestrekte land gaf de duidelijke boodschap af,dat het trots was op zijn eigen identiteit en cultuur en die absoluut wilde behouden, en dat het daarom weigerde zich onderhorig te maken aan de Westerse ‘Nieuwe Wereld Orde’. Poetin heeft nooit een geheim gemaakt van zijn diep christelijke geloof, zoals hij het zelf omschrijft.„We weten wat het is om zonder God te leven,”zei Poetin,verwijzend naar het communisme(volgens een rapport uit 1995, zijn er in de voormalige communistische staat tussen 1917 en 1937 zo’n 200.000 geestelijken en gelovigen geëxecuteerd en duizenden kerken werden verwoest-globalisme = communisme = nazisme = Islam).Zijn moeder heeft hem onder het communisme in het geheim laten dopen. Ze liet speciaal in Jeruzalem een kruisje inzegenen. Dat draagt hij altijd bij zich.Hij herstelde letterlijk en figuurlijk het christendom en de orthodoxe kerken in heel het land en bindt de Russen samen in één gemeenschappelijke identiteit. Dat is een heel slimme zet van Poetin…

Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.De West-Europeanen weten niet meer wat hun geschiedenis is en waar hun waarden en normen vandaan komen. Dit hebben zij te danken aan het cultuur marxistisch gedachtegoed.Zij hebben alles wat in duizenden jaren menselijke cultuur was opgebouwd, afgebroken…Een volk zonder gemeenschappelijke cultuur is een makkelijke prooi voor andere culturen.Vandaag is de ISLAM baas in West-Europa.Deze ideologie is volop bezig West-Europa te koloniseren.Moskeëen rijzen als paddestoelen uit de grond.Hoofddoeken, hidjabs, djellabahs en boerka’s zie je overal.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens de staaten vervolgens de stat. en vervolgens de staaten vervolgens de stat.Tientallen landen zijn zo veroverd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. Hele landen werden gekoloniseerd door moslimimmigratie en door prediking…

Hoe de Schilderswijk er 40 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes,djellaba’s, burqa’s,minaretten, islamitische slagerijen, en islamitische scholen? Neen. En nu? Hoofdstad van EU Brussel, wordt binnen 20 jaar een moslimstad…De meeste mensen zijn gewoon niet van bewust dat de Islam niet zomaar een religie, maar een totalitaire politieke cult-achtige ideologie, die zijn volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, leert intolerantie, brutaliteit en vergrendelt alle moslims en niet-moslims in een strijd die rechtstreeks voortvloeien uit de 7e eeuw nomadische, roofzuchtige, Bedoeïen culture.Deze politieke ideologie heeft als doel, de wereld te onderwerpen,hetzij vreedzaam door middel van zending en migratie, hetzij met geweld door middel van de heilige oorlog of Jihad.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald(“God/Allah/ is de vijand van iedereen, die niet moslim is”-Koran2:98…en …”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!-Koran 60.4), die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Wij zijn momenteel geschiedenis aan het schrijven: de val van de Westerse wereld.Laat de islamisering die nu plaatsvindt in Europa niet verder toenemen. Handel voordat het te laat is, en we gebeten worden door de giftige slang…

De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in West-Europa.Weinigen zich afvragen, hoe het kan dat we als Europa ineens een enorme toestroom “vluchtelingen” bij ons op de stoep hebben staan(gebruikt als wapen om in Europa totale chaos te creëren/IS heeft ook duizenden terroristen als vluchteling gestuurd)…Dit allemaal wordt gedaan door Amerika en hun poppen in Brussel.Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald land bevinden(met een vijandige ideologie), des te meer kans op totale chaos…Uit onderzoek blijkt dat de “vluchtelingenstroom” een goed gecoördineerde operatie is. Men heeft ontdekt dat de VS met hulp van George Soros, een stroman van de Rothschilds, de vluchtelingenstroom naar Europa actief begeleiden. Op het Griekse eiland Lesbos is een handleiding voor immigranten in het Arabisch gevonden met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. Deze handleiding wordt gratis uitgedeeld en vertelt de vluchtelingen precies welke rechten ze binnen de EU hebben, geeft tips hoe men gebruik kan maken van het sociale stelsel en hoe men sociale uitkeringen kan uitbuiten. Het boek raadt de immigrant aan op zijn rechten te staan, beschikt tevens over een uitgebreide telefoonlijst van hulporganisaties, advies, landkaarten en tips hoe men het beste kan reizen om ongehinderd de EU binnen te komen. Gefinancierd en uitgegeven wordt het boek door een NGO (W2EU), eigendom van George Soros… In een zes-puntenplan eiste de multimiljardair Soros onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers per jaar opneemt! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne…

VS ziet graag conflict tussen Europa en Rusland.De VS geen samenwerking wil zien tussen Europa en Rusland omdat zij dit in hun geopolitieke voordeel zien.Ze zien een Europa, specifiek Duitsland, met hun kennis, techniek en kapitaal, gecombineerd met Russische grondstoffen en arbied, als één van de grootste bedreigingen voor de huidige positie van de VS in Europa/de wereld.Rusland is als buurland van de EU een belangrijke economische speler.Het waren de Verenigde Staten, die Brussel ertoe dwongen sancties tegen Rusland in te voeren, veel Europese landen stonden deze benadering vanaf het begin niet voor. Duizenden Europese firma’s drijven handel met Rusland. Zij zijn het, die in de eerste plaats voor het kwade spel van de VS betalen.Nederlandse boeren en tuinders zijn inmiddels een half miljard aan inkomsten kwijtgeraakt vanwege de Russische tegenmaatregelen.Met deze sancties,kan de VS tientallen miljarden per jaar gaan verdienen aan het exporteren van gas aan Europa(gas, dat veel duurder is dan dat Russische ‘bloedgas’)….

Marxistische Angela Merkel(dienaar van de Nieuwe Wereld Orde) wil Duitsland/Europa te vernietigen.Vraag je nu eens af; wie zijn die westerse leiders? Zijn dat die mensen die wij gekozen hebben volgens ons ‘democratische’ systeem? Doen ze nog steeds wat wij graag willen? Mag ik jou vragen of jij oorlog wilt?Mag ik jou vragen of jij de islamisering van Europa wilt? Mag ik je vragen of jij in armoede wilt leven of dat bij anderen wilt zien? Wil je echt graag failliet gaan omdat het geld verdwenen is vanwege het feit dat het al jaren gecreëerd wordt uit het niets?Moeten wij nu met onze toch al zo hoge staatsschuld ook nog meebetalen aan het neonazistische wanbeleid in Oekraïne, terwijl onze eigen problemen niet meer onder ogen worden gezien?…Mensen van Europa, neem uw eigen land terug van neoliberale marionetten; van jullie hersenloze, laffe leiders, zonder ruggengraat.We moeten ons bevrijden van de eurofielen in Brussel, die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart…

Poetin zei dat Rusland niet langer de huidige stand van zaken in de wereld kan tolereren, dat het resultaat is van de dominante infiltratie van Washington, in hun voornemen de één wereld regering, t.w. werelddictatuur te verwezenlijken. Twee dagen later nam Poetin de strijd over tegen de ISIS in Syrië.De Amerikaanse strategie is van het “bombarderen van ISIS” verre van het vernietigen van ISIS in Syrië, maar heeft als doel de vernietiging van de Syrische infrastructuur.We weten ondertussen ook dat ISIS opgericht is door de VS(door Obama en Hillary in de tijd) en door hen getraind en gesteund wordt.Volgens geheime documenten, die door het Pentagon en de DIA moesten worden vrijgegeven, en daarnaast verklaringen van politici, hoge VS-militairen en de openbaringen van Snowden zou ISIS in het geheim door de VS met de medewerking van de NAVO-landen worden getraind, van wapens voorzien en financieel worden gesteund, om invloed te krijgen in de regio, en te bewerkstelligen Assad in Syrië omver te werpen…

Onlangs bombardeerde de VS een Syrische luchtmachtbasis, als reactie op een vermeende chemische aanval op burgers…Het is weer zover: “Assad bombardeert burgers met gifgas.” Dat hebben we al vaker gehoord, in 2013 in Goutha, maar dat bleek achteraf niet waar! In 2015 kwam na onderzoek de aap uit de mouw: die valse gifgasvlag was afkomstig van de “gematigde rebellen” van al Nusra…Er is geen enkel bewijs dat de gifgas aanval in Syrië op de burgers van Khan Sheikhoun is uitgevoerd door het Syrische Arabische leger, oftewel de “troepen van Assad”.Syrië bombardeerde een plek, waar de rebellen/terroristen aan chemische wapens werken.De VS, onder Hillary Clinton, gifgas uit Libië heeft laten vervoeren naar Syrië, om vervolgens Assad gifgasaanvallen in de schoenen te schuiven…Waarom zou Assad nu chemische wapens inzetten terwijl hij steeds meer gebieden herovert op de rebellen?De enigen die baat hebben bij een gifgasaanval zijn de rebellen zelf en hun bondgenoten,NAVO en islamitische landen. Volgens Carla Del Ponte, lid van een VN-inspectieteam in Syrië, zijn er bewijzen dat de rebellen in het verleden al chemische wapens hebben gebruikt…Vorig jaar gebruikten terroristen gifgas in Aleppo. RT-verslaggeefster Lizzie Phelan bezocht daar een school, waar ze bewijs vond dat jihadisten er chemische wapens maakten.ISIS heeft in juni 2015 ook gifgas gebruikt bij aanvallen in het noordoosten van Syrië. Dat stelde de Koerdische militie YPG.Volgens een YPG-woordvoerder hebben de aanvallen geen levens gekost, omdat blootgestelde strijders snel naar een ziekenhuis zijn vervoerd. Ze zouden onder meer last hebben gehad van een brandend gevoel in hun ogen, keel en neus. Ook kampten de strijders met zware hoofdpijn, verminderde concentratie en spierpijn…

De bewering: “Rusland wil landen in Europa veroveren” hoor je steeds vaker.Als bewijs hiervoor zegt men dan:kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass…Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie begon. Er werden 147 Zuid-Osseten gedood(de etnisch-Russische inwoners).Toen kwam het Russische leger en verdreef Georgië.Hoewel de westerse pers schreeuwde dat Poetin de Krim heeft geannexeerd, blijkt de waarheid simpel:de bevolking van de Krim wilde graag weer behoren tot Rusland en Rusland heeft dit verzoek ingewilligd.Het gaat hier niet om een annexatie, maar om een toetreding. De bevolking van de Krim heeft net als elk volk het recht op het houden van referenda. Volgens Westerse linkse politici, heeft de bevolking van de Krim dat recht niet.Nadat CIA het een staatsgreep in Kiev op touw zette, controleert Washington feitelijk een naburig regime dat vijandig staat tegenover Rusland; een regime dat letterlijk verrot is met Nazi’s, want prominente parlementariërs zijn politieke nakomelingen van de notoire OUN en UPA fascisten. Zij prijzen openlijk Hitler en roepen op tot de vervolging en uitzetting van de Russisch sprekende minderheden…
Het was Putin niet, die Irak binnenviel en meer dan een miljoen doden op zijn geweten heeft.Het was niet Putin die Khadaffi vermoordde en het goud van Lybie stal.Het was niet Putin die Syrie verwoestte.Het is niet Putin die nu in Afrika gangsters betaalt voor het aanrichten van massaslachtingen…

Hoeveel mensen zijn zich ervan bewust dat er een wereldoorlog is uitgebroken? Op dit moment is het een oorlog van propaganda, van leugens, van wantrouwen en misleidingen, maar dit kan op ieder moment veranderen met het eerste verkeerd begrepen bevel, met de eerste raket.En de wereld kan binnen 30 minuten vernietigd.Een nucleaire oorlog kan niet worden gewonnen!Vladimir Poetin kan bekend staan als een man van staal, een ex-KGB agent, maar een groot schaakmeester is hij ook. Het feit dat hij tot nog toe een door het westen uitgelokte 3e wereldoorlog heeft kunnen voorkomen, pleit voor hem en voor niemand anders…Dankzij Washington en Brussel, zijn we weer net zover als in 1941.Waar is de burger, die absoluut geen geweld wil, maar op deze manier dreigt meegesleurd te worden in een krankzinnige oorlog met als enige doel staatshoofden een egotrip geven, meer winsten voor de wapenindustrie, meer leningen aan het oorlogsapparaat voor banken. Met als prijs voor de burger: dood en verderf.Neem je verantwoordelijkheid en laat een regering niet uitvoeren wat jij zelf niet wil (doen), anders ben je net zo schuldig en medeplichtig aan moord en onderdrukking als de regeerders die je voor jou laat optreden, oorlog voeren, mensen op straat zetten, privacy schenden, martelen, afluisteren, geld innen (belastingen), herverdelen van inkomen, uitbuiten en honger lijden…Vladimir Poetin geeft de wereld weer een toekomst, als we hem vertrouwen, en de door hem geboden kans met beide handen aanpakken, hebben wij en onze kinderen ook weer een toekomst…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nieuwe Wereld Orde wil met de Islam Europa vernietigen!

nazisme-islamisme-1440489430De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: ,,Circa 300 mannnen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.”…De bekende bankier (van de Nazi-bankiersfamilie!), James Warburg, lid van de CFR en de Bilderberg groep, zei voor de Amerikaanse senaat op 17 februari 1953;‘Wij zullen een wereldregering hebben, of we dat nu leuk vinden of niet, doormiddel van geweld of doormiddel van consensus.’…Een groot aantal bedrijven, regeringen, overheidsorganen, organisaties, koningshuizen en families werkt op dit moment samen als wegbereiders voor de Nieuwe Wereld Orde(schaduwregering)…

Bij Adolf Hitler en zijn nazipartij treffen we niet alleen de wortels aan van de latere The Order (Skull and Bones) in de VS, maar ook het al oudere idee van de Nieuwe Wereldorde.Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereldorde zou creëren.Amerikaanse banken, zoals de National City Bank, Morgan and Company, maar vooral de Rockefeller Chase Bank en de Warburgbank, zeer nauw met het naziregime samenwerkten(op weg naar het verwezenlijken van hun agenda om een Nieuwe Wereld-Orde te concretiseren).De werkelijke fascisten waren de rijken, die een psychopaat als Hitler financierden en zover kregen om concentratiekampen op te zetten, teneinde uiterst goedkope arbeid te creëren, voor hun winstgevende oorlogsindustrie…

Toen in mei 1945 Berlijn veroverd werd door Russen en daarmee een einde kwam aan twaalf jaar Nazi-Duitsland, zijn veel voormalige handlangers van Hitler het land ontvlucht. Enkele duizenden kwamen vevolgens uit in Amerika.In het Midden-Oosten,8000 Wehrmacht-officieren en SS’ers zouden zich na de oorlog in Egypte, Syrië en Irak hebben gevestigd. Ze vonden werk in het leger, de politie en de geheime dienst. De president van Egypte, Gamal Abdel Naser, en de voormalige mufti van Jeruzalem richtten een Arabisch-Duits migratiecentrum op. Voormalige Wehrmacht-officieren werden gerekruteerd voor de Arabische legers, door luitenant-kolonel Hans Muller alias Khosan Bei. Hij had zich tot de Islam bekeerd en was Syrische staatsburger geworden. Duizenden Duitse nazis bekeerden zich tot de Islam, leerden Arabisch en kregen Arabische namen. In augustus 1957 schreef Le Monde dat er geen Arabisch leger was zonder Duitse militairen. Caïro was een Eldorado voor nazi´s, schreef Die Welt in 1953, met Otto Scorzeni als bekendste kopstuk. Hij werkte aan operaties bij het Suez-kanaal, samen met Oscar Dirlevanger, die reputatie had gemaakt in de Oekraïne. Nassers geheime dienst werd geleid door Leopolf Gleim (a.k.a. kolonel al-Nakher), voormalig hoofd van de Gestapo in Warschau. Hamid Suleiman was hoofd van de Gestapo in Ulm, toen hij nog Heinrich Zelman heette. Kolonel Kribl trainde het Syrische leger, Gestapo-officier Rapp deed daar verkenningsoperaties…

Militair zou de Nieuwe Wereldorde nazi-rijk verslagen zijn, maar na de oorlog, schrijft de Daily Mail op 9 mei 2009, zouden machtige nazi-tijd bankiers, industriëlen als staal- en kolenmagnaten, en ambtenaren, rijk geworden door de strijd en herboren als democraten, zich inzetten voor een nieuwe zaak: de politieke en economische integratie van Europa. De krant beroept zich op een onlangs opgedoken geheim document gelabeld “EW-PA 128” van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, beter bekend als het “Red House Report.”…De continuïteit van de economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Enkele van de leidende figuren in de nazi-economie werden toonaangevende bouwers van de Europese Unie…Oud-Nazi’s niets of nauwelijks iets in de weg gelegd werd, om zich weer in in de maatschappelijke top te nestelen.Vele top-NAZI’s ná de Tweede Wereldoorlog feitelijk werden gerehabiliteerd, door hen op hoge politieke functies te plaatsen, is overal nog terug te vinden.Wat te denken bijvoorbeeld van de top-NAZI-topofficier Hans Spiedel,die in 1957 opperbevelhebber wordt van de landstrijdkrachten van de NAVO? In 1960 krijgt een andere oud-top-NAZI, namelijk Adolf Heuzinger. een andere topfunctie in de NAVO.In 1960 wordt hij benoemd tot voorzitter van het militair comité van de NAVO…De EU is weer een stap in een reeks van stappen die moeten leiden naar een zorgvuldig voorbereide wereldregering, en parallel daaraan naar een wereldleger en een wereldreligie.Volgens deze lugubere filosofie van de machtselite kan dit alleen maar via crises, chaos, oorlogen en als het moet een wereldoorlog.Het bankroet van EU komt steeds dichterbij en zal leiden tot de door de machtselite achter de schermen geplande chaos om zo haar werkelijke ‘Masterplan’ te openbaren: de vestiging van een dictatoriale Nieuwe Wereldorde…

Islam is,net als vroeger nazisme, slechts gereedschap van “Nieuwe Wereldorde”,om het Westen te vernietigen.Met het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten proberen de EU-leiders/NWO poppen/ al binnen enkele jaren een moslimminderheid van 10% tot 20% van de bevolking te creëren.Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrij-heid:Eurabië.De multiculturalisering van Europa blijkt een goocheltruc, waarbij het eigen publiek wordt weggetoverd om plaats te maken voor een ander…Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant. In Maleisie (bijna 50% van de bevolking hangt een ander geloof aan) was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

De Algerijnse president Boumedienne zei ooit: ’De buiken van onze vrouwen zullen zorgen voor de overwinning’.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land.Het doel van zowel heel wat niet-radicale en radicale moslims is hetzelfde: de hele samenleving onderwerpen aan de Islam en de Sharia invoeren…Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.In de rest van West-Europa is dezelfde situatie.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens staat…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan. Waarom dan toch doorgaan Europese Marxistische elite met moslim immigranten? Twee van de belangrijkste ‘Nieuwe Wereld Orde’ leiders, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en paus Franciscus eisen dat Europa nog meer moslimmigranten opneemt…De Tsjechische president Milos Zeman noemt moslimimmigratie naar Europa,de grootste bedreiging voor Europa sinds de Nazi’s.Op dit moment zijn er meer moslims in Europa dan ooit.‘De migratiecrisis heeft alle tekenen van een georganiseerde invasie’, zei Zeman in een interview met de TV-zender Prima. De onbeperkte massa immigratie is volgens hem zeer goed georganiseerd en ook ‘goed betaald’, en enkel bedoeld om Europa te ondermijnen en in elkaar te laten storten.Op dit moment lijkt het steeds meer uit te monden naar een burger oorlog. Dit is ook wat ze(NWO elite) willen.En hoe groter de puinhoop in Europa wordt, des te sneller zal de nieuwe wereldregering er komen…

Washington al jaren houdt halsstarrig vast aan haar pro-islamitische koers,zeker in Europa.De Balkanoorlog, waarbij de NAVO de Serviërs bombardeerde, vindt haar oorsprong in de terreur van moslims, met name vanuit het overwegend islamitische Bosnië-Herzegovina en Kosovo.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Bosnische president Alija Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat/een sharia-staat in Bosnië, met racistische en fascistische trekken(in 1961 maakten de Serviërs 43% uit van de bevolking, de moslims 26% en de Kroaten 22%).Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic en Mladic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische verdediging.De onthoofdingen en andere gruwelijke executies die ISIS en Al-Qaeda toepassen zijn niks nieuws. Gedurende de Joegoslavische oorlogen zijn er Serviërs op grote schaal onthoofd…De VS hebben ook vanaf 1999 steeds het UCK(Albanese terroristen) gesteund in Kosovo.Nu etnische zuivering van Kosovo is bijna klaar(er wonen bijna geen Serviërs meer/Kosovo is altijd Servisch geweest/).Het doel van Albanese separatisten(Balkanse Talibanen) is niet enkel een onafhankelijk Kosovo, maar creëren een Groot-Albanië,net als uit de tijd van Hitler.Tijdens de Nazi bezetting van Kosovo 1943, collaboreerden de Albanezen massaal met de Nazi’s….

Door de val van de Berlijnse Muur, bestond echter de hoop op een hereniging van het gehele Oude Continent. Maar de internationale NWO bankiers beslisten er anders over : er moet opnieuw een Muur komen, een Gordijn van Ijzer en Bloed, om de twee Europese blokken van elkaar weg te houden.Amerikaanse strategen vrezen een autonoom Europa. Dit grootse Europa, het Euro-Russische Europa, kan, zoals de naam het zelf aangeeft, een alliantie sluiten met een stabiel Rusland en zelf een eigen super defentieapparaat uitbouwen.Hierdoor zou de NAVO-aanwezigheid in Europa onnuttig worden. …In de laatste tijd,zagen we onder leiding van de Amerikanen/NWO/ de grootste troepenopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog, die zich voltrekt langs de Westelijke grens met Rusland…Amerika gaat steeds meer op nazi- Duitsland lijken.Na het orkestreren van een staatsgreep in Kiev controleert Washington/NWO/ in feite een regime dat zeer vijandig staat tegenover Rusland. Een regime dat letterlijk verrot is van de nazi’s.Prominente parlementsleden in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte antisemitische OUN en UPA groeperingen. Zij prijzen Hitler in het openbaar en willen de Russisch sprekende minderheid in het land verdrijven. Maar dat lees je natuurlijk nergens in het nieuws…De wereld stevent in hoog tempo af op een Derde Wereldoorlog.De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht en zijn hard op weg met het ontzielen van de mensheid. Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa, kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste.Poetin wil geen oorlog, maar vrede!Hij pleit voor multipolariteit, een democratisch model waarin zelfbestuur en diplomatiek overleg tussen verschillende landen de boventoon voeren…Russen, Serviërs en Joden hebben gemeenschappelijke vijanden, die zijn: de katholieke kerk, de Islam en het nazisme…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van World War III

17992015_844187655719517_5610914114451846897_n.pngTijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door toedoen van nazi-Duitsland miljoenen Joden vermoord.Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze werden gedood omdat ze joods waren.De Duitsers beroofden de Joden niet alleen van het leven, maar ook van hun bezittingen. Joden werden afgeperst, moesten boetes betalen, steekpenningen. In heel bezet Europa werden hun huizen onteigend, hun meubilair in beslag genomen, hun kunst gestolen. Dode Joden werden ontdaan van hun gouden tanden, hun haar, hun trouwring, hun vulpennen en brillen. Alles wat overbleef was een schamel lijk en dat lijk werd verbrand. Duitse huisvrouwen droegen ineens bontmantels en juwelen, in hun huizen stonden antieke meubels, lagen tapijten en aan de muur hingen fraaie schilderijen…

Hitler, Mussolini en Franco werden gesteund door het grootkapitaal en dat kwam niet alleen van Duitse bodem(BMW,Audi,Volkswagen,Krupp,Bayer, BASF en IG Farben). De lijst van vurige, financiële en materiële supporters is eindeloos, maar ik citeer er enkele : William Randolph Hearst, Joseph Kennedy (JFK’s vader), Charles Lindbergh, John Rockefeller, Andrew Mellon (bankier), DuPont, General Motors, Standard Oil (nu Exxon), Henry Ford (oprichter Ford Motor Company), ITT, Allen Dulles (later hoofd CIA), Prescott Bush, National City Bank en General Electric…Elite heeft enorm veel geld, en daarom enorm veel invloed en macht; het is een ‘machtselite’, maar doorgaans mengen de leden ervan zich niet rechtstreeks in de politiek. Ze houden zich liever op de achtergrond en laten het politieke werk over aan betrouwbare leiders van betrouwbare partijen, aan “mensen” zoals Hitler,Mussolini,Franco,Clinton,Blair ,Merkel,Obama,enz,enz…,die niet onmiddellijk herkenbaar zijn als leden van de elite…Zonder Amerikaanse leveringen had Hitler geen Blitzkrieg kunnen voeren. Tijdens de oorlog, zelfs na Pearl Harbor, bleef Amerika’s big business verder grote zaken doen met nazi-Duitsland, en werden er reusachtige winsten gemaakt mede door de inzet van dwangarbeiders, inclusief die uit concentratiekampen. Een goed voorbeeld daarvan is Ford, het familiebedrijf van Henry Ford, overigens een al even vurige antisemiet als Hitler zelf.Ford verdiende grof geld door aan nazi- Duitsland vrachtwagens en allerlei ander oorlogsmaterieel te leveren, gedeeltelijk door export vanuit de VS maar overwegend geproduceerd in zijn filiaal in Keulen, Ford-Werke. De winsten die dat Duitse filiaal van Ford – ook nog na Pearl Harbor – maakte, werden nog opgeschroefd door de inzet van slavenarbeiders…

Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden.Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document/20 Feb 2011/ van de Amerikaanse geheime dienst OSS.Maar,waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden, om het uitroeien van de Joden tegen te gaan?Naast het zwijgen van westerse regeringen is het beschamend om te lezen hoe de bevolking in bezette landen bereid was om Joden te verraden en mee te werken met de Duitsers in het opsporen en transporteren van Joden naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Ambtenaren, politieagenten, spoorwegpersoneel, gewone burgers, ze lieten zich massaal voor het karretje van de Duitsers spannen. Wat zullen Joden zich opgejaagd en eenzaam hebben gevoeld. Wat doet het met je als de hele samenleving zich tegen je lijkt te keren en je beschouwt als uitschot, hoewel je je nooit misdragen hebt en je je aan geen enkele wetsovertreding schuldig hebt gemaakt…

De mythe, dat de joodse gemeenschappen in Europa zich zonder slag of stoot hebben laten afslachten, leeft nog steeds.Veel mensen kunnen zich juist door deze mythe niet voorstellen dat duizenden joodse mannen en vrouwen actief verzet hebben gepleegd tegen de nazi’s, vaak met het wapen in de hand.Maar ook in de individuele daden van joodse mensen die zich in heel Europa, waaronder Nederland, aansloten bij verzetsgroepen en partizanenbewegingen. Zelfs na de oorlog ontstond er een joodse organisatie, die zich “De Wrekers” noemde en actief probeerde om de ergste nazi-beulen op te sporen en uit te schakelen. Het monument aan de Amstel voor de joodse verzetsstrijders is een eerbetoon aan al deze helden en een waarschuwing voor de toekomst…

Nazi-Duitsland werd verslagen dankzij de Russen.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest! Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes(in Rusland vielen meer dan 20 miljoen doden).De Russen zorgen voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa.Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten…“Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, beweerde Winston Churchill ooit. Hij bedoelde hier mee dat machthebbers bepalen welk verhaal over de geschiedenis verteld wordt…

Maar,na de Tweede Wereldoorlog,de nazi’s gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Bij het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen er volgens officiële instanties alleen in Duitsland al zo’n 13,2 miljoen mensen in aanmerking voor onmiddellijke arrestatie omdat ze onderdeel uitmaakten van het Nazi-apparaat. Maar minder dan 3,5 miljoen onder hen werden beschuldigd en van die groep werden er 2,5 miljoen vrijgelaten zonder enige vorm van proces. Dat betekende dat uiteindelijk amper 1 miljoen mensen werden vervolgd. Het merendeel kwam er vanaf met een boete, een tijdelijk verbod op werk of een openbare functie en sommigen zagen de eigendommen die ze tijdens de oorlog van Joden hadden gestolen in beslag genomen. In 1949, vier jaar na het einde van de oorlog, zaten minder dan 300 van die 13,2 miljoen in een gevangenis….

Onlangs is uit vrijgegeven FBI-documenten gebleken dat Adolf Hitler aan het eind van WOII met Eva Braun uit Duitsland wist te vluchten en met meerdere hogere Nazi’s in een onderzeeër naar Argentinië is gebracht.Kopstukken als Josef Mengele, Erich Priebke en Adolf Eichmann, via allerlei wegen naar Argentinië zijn ook gevlucht.Dus,waarom Hitler ook niet? En er is geen bewijs dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd in Berlijn!In 2009 kreeg archeoloog Nicholas Bellatoni toestemming om de schedelresten te onderzoeken. Hieruit bleek dat de schedelresten tot een 40 jarige vrouw behoorden en niet tot Hitler of Eva von Braun…Waarom bevinden de Argentijnse documenten over Hitler zich nog altijd achter slot en grendel, als hij toch nooit in Argentinië is geweest? CIA-veteraan Bob Baer zei: “Wat de overheid ons vertelt is een leugen. Uit de FBI-stukken blijkt iets heel anders.” Op één van de pagina’s in het dossier staat: “Amerikaanse legerfunctionarissen hebben het lichaam van Hitler niet gevonden. Het is ook niet zeker dat Hitler dood is.”…Het is bij velen bekend, dat de Amerikaanse regering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, duizenden nazi’s naar de VS liet komen in Operatie Paperclip’.De CIA is een organisatie die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht en toen vooral bestond uit voormalige geheim agenten van het nazi-regime, die op die manier hun straf ontliepen en werden ingezet voor de Amerikaanse federale staat. Een enkeling van de kopstukken van nazi’s krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!….

Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland. Een flink aantal figuren binnen de nazi-economie werden de belangrijkste promotors van de Europese Unie.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam…Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie.In het Straatsburgse hotel gaven hoge nazi’s bevel aan een leidende groep industriëlen om enerzijds plannen te ontwikkelen om nazi geld en andere bezittingen in het neutrale buitenland (Zwitserland) in veiligheid te brengen. Anderzijds plannen voor een terugkeer naar de macht in het geval Duitsland de oorlog zou verliezen. Hoofdrolspelers: SS chef Heinrich Himmler en Max Faust, een van de directeuren van I.G. Farben…En wie heeft er vandaag de dag het meeste belang bij Europa? Ja, Duitsland…

De V.S-NAVO vormen bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Een uitgelokte kernoorlog met Rusland is steeds dichterbij.De geschiedenis herhaalt zich: wij staan aan de vooravond van WO III.Wij worden opnieuw een (wereld)oorlog ingelokt!…Het nazi-fascisme in Europa rukt weer op.De zittende regering werd met nazi-geweld weggejaagd om er voor te zorgen dat de Oekraïne onder westerse invloed kwam. Het was onderdeel van het plan om de NAVO en de EU steeds meer te laten opdringen naar de grenzen van Rusland. Zo hoopte men Rusland te kunnen omsingelen.Moskou is al langere tijd bezig om maatregelen te nemen om de dreiging aan de Russische grenzen, gevormd door de NAVO en vooral Amerika, te beteugelen. Het is al langere tijd duidelijk dat de westerse dreiging steeds groter en brutaler wordt. Steeds vaker worden NAVO troepen tot vlak bij de Russische grenzen ingezet. Dat het hierbij gaat om offensieve manoeuvres is meer dan duidelijk…Nederland troepen ook gaat leveren in Oost-Europa, tegen wat men als de Russische dreiging omschrijft.Hier wordt concreet gesproken van NAVO-plannen om 4000 soldaten te plaatsen en Nederland zal 100 tot 150 man onder Duits commando in Litouwen stationeren.Dat hebben we eerder gezien bij de Waffen SS, dat was de militaire tak van de SS en deze werd in november 1939 in gebruik genomen. Hieronder ontstond het initiatief van zowel Nederlandse als Duitse krachten om een Vrijwilligerslegioen op te richten. Dit contingent bestond uit voornamelijk Nederlandse manschappen en werd geleid door zowel Nederlandse als Duitse officieren. Doel? Rusland binnenvallen en veroveren…

De machtshonger en de interventies in andere landen komen van Amerika en EU, niet van Rusland.Kijk naar de lijst van Amerikaanse en NAVO bomdoelen: voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Mali en Syrië. Via Saudi-Arabie gebeurt hetzelfde in Jemen. Allemaal landen waar is ingegrepen onder het voorwendsel van het brengen van vrijheid en democratie, terwijl de ware grond was het uitbreiden van de Amerikaanse belangen.In de loop van deze conflicten werden groepen als de ISIS, Al Nusra, Al Quaida en de Taliban gecreëerd. Groepen die ons nu allemaal bedreigen.De chaos moest regeren in Europa en het plan werkte. Tel hier nog de terroristische aanslagen bij op, uitgevoerd door groepen die voortkomen uit de Amerikaanse buitenlandse politiek, en het is duidelijk dat Amerika Europa in rep en roer heeft gebracht. Dit is nog maar het begin, want de onderwerping van Europa is nog lang niet compleet…Rusland laat zich niet meer uit de rails werpen en dat zou wel eens de redding van de wereld kunnen zijn. Niet voor de eerste keer, want ook in de jaren 1940 was het Rusland dat Nazi Duitsland de nek brak.Europa heeft niet de politieke moed om tegen Amerika te zeggen dat het afgelopen moet zijn. Dat we niet meer zullen deelnemen in hun proxy oorlogen en interventies. Dat we niet zullen accepteren dat een politiek gemotiveerde “vluchtelingenstroom” de Europese landen nog verder zal ondermijnen. Dat we ons niet laten gebruiken in een oorlog tegen Rusland,net als in de WO II…

World War II de oorlog bleek een hoorn des overvloeds van kolossale winsten voor de grote bedrijven, de industriëlen en de bankiers in de VS. Daarom is Amerika na 1945 blijven oorlog voeren, en doet het dat nog altijd. Als er op aarde ooit vrede ontstaat, zou dat een catastrofe zijn voor Amerika’s big business,maar ook voor Vaticaan.De Katholieke kerk is de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’(dit is slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan)…Dus,het Vaticaan volgt gewoon gedwee de Amerikaanse geopolitieke belangen/Nieuwe Wereld Orde/, net zoals de rest van de Eurolanden.Meerdere keren,de pausen riepen op om een ‘Nieuwe Wereld Orde’ te vormen, waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag…De wereld zal niet vergaan door de slechten,maar wel door de goeden, die aan de kant staan en niets doen…

NaziPriestsSaluteHitlerHet Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn.Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een debat gaande: was de Katholieke Kerk(die ‘christendom’ wordt genoemd) goed of fout tijdens de oorlog? Heeft zij de nazi’s tegengewerkt of geholpen in hun vervolging van de Joden? Of stond de Kerk aan de zijlijn, passief(in de Balkan niet), doelloos en nutteloos?…Door het Vaticaan werd besloten om in 1929 een concordaat te sluiten met Mussolini. Een concordaat is een bindende overeenkomst waarbij religieuze en kerkelijke belangen enerzijds en staatkundige belangen anderzijds duidelijk beschreven worden en waar vervolgens beide partijen zich aan dienen te houden. Deze overeenkomst leek in de praktijk redelijk goed uit te pakken. Beide partijen hielden zich hieraan. Daarom werd door Paus Pius XI besloten om in 1933 eveneens een concordaat te sluiten met Hitler die datzelfde jaar in Duitsland aan de macht was gekomen.De toenmalige paus Pius XII was leider van de katholieke kerk.Hij bezat macht genoeg om vele van zijn volgelingen te mobiliseren tegen de jodenvervolging. Echter, hij weigerde om zelfs kritiek uit te oefenen op de nazi’s…Het Vaticaan speelde een schimmige rol in de vlucht van vele nazi’s.De Oostenrijkse bisschop Alois Hudal hielp prominente nazi-kopstukken strafrechtelijke vervolging te ontlopen…

In het Joegoslavië van voor de oorlog had Ante Pavelic een politieke partij opgericht onder de naam “Ustase”, wat zoveel betekent als opstand. Deze Ustase hield zich, met goedkeuring van de Duitsers, het Vaticaan en de Italiaanse fascisten tijdens de Duitse bezetting van Joegoslavië bezig met een etnische “zuivering” van de door hen uitgeroepen onafhankelijke rooms katholieke staat Kroatië. Een roomse staat die met de steun en medewerking van het Vaticaan het levenslicht zag. Ante Pavelic(de führer van Kroatië) beging vele gruweldaden. Zo had de “zuivering” van het terreurstaatje als resultaat dat er uiteindelijk enige tienduizenden Joden en meer dan 700.000 orthodoxe Serviërs werden gedood(Balkan Holocaust!).Met messen, hamers, bijlen en vleeshaken, richtte men enorme bloedbaden aan(Ustase wilden kogels uitsparen). Eén van de specialiteiten van het kamp was het “kelen in serie”. Hiervoor gebruikten ze een speciaal mes van het merk Graviso, een soort dolk met een krom uiteinde die vastgemaakt was op een armband die de beul rond zijn pols gespte. Een helper moest het hoofd van de slachtoffers achterover houden zodat de hals goed strak stond en vlijmscherp werd overgesneden. De kampleiders organiseerden soms een wedstrijd voor de “beste keler”. Wie niet werd gekeeld, liep het risico levend te worden te verbrand in de baksteenovens, die nog op het terrein stonden waar het kamp Jasenovac was opgericht.Volgens bronnen uit concentratiekampen, vielen zelfs de monden van de SS-ers open van de wreedheid van dit Ustasharegime(Ustasha=IS). Priesters, monniken en aalmoezeniers deden fanatiek mee aan de wreedheden tegenover de niet roomse landgenoten, waarbij ze vaak eigenhandig honderden mensen afslachtten.Veel Ustasa eenheden hadden zelfs een priester of monnik als officier.Naast Kroatische ustacha’s, heel veel Bosnische moslims waren ook Ustacha’s, die druk bezig waren om zo veel mogelijk Serven en joden te doden.Naast het vernietigingskamp Jasenovac,nazi Kroatië had ook aparte vernietigingskampen speciaal ingericht voor het uitmoorden van kinderen.In deze vernietigingskampen(Stara Gradiška, Uštica, Jablancu i Lobogradu) werden gedood: 42791 Servische kinderen, 5737 Roma en 3710 Joodse kinderen…

De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld(in 1054 kwam het tot een kerkscheuring: het Grote Schisma).De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn…Te Rome woont er een vrijgezel die beweert de plaatsbekleder van Christus te zijn. Dit is niet waar, want Christus heeft geen plaatsbekleder nodig. Jezus zei toch: “Zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).Nergens in de Schrift lezen wij dat Petrus een opvolger moest hebben…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.De Inquisitie moorden, martelen en afslachten van bijbelgetrouwe christenen, die niet wilden doen wat Rome en zijn machtswellustelingen wilden.Miljoenen Christenen stierven,lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen(niet in paus).Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…Met zo’n nep religie is men nu bezig een Nieuwe Wereld Religie te smeden, waar alle gelovigen binnen kunnen komen, ongeacht waar je in geloofd(dat is ook de reden, waarom het Vaticaan islamisering van Europa steunt). Er zal echter weinig tot niets over het verlossingswerk van Jezus Christus worden verteld…

moefti03Bij uitroeiing van Joden kreeg Hitler hulp uit islamitische hoek.Mohammed Amin-al-Husani was de belangrijkste moslim collaborateur van de tweede wereldoorlog…Het Nazi-regime had van 1933 tot 1941 meer dan een half miljoen Joden uit Duitsland laten vertrekken, en was daar financieel beter van geworden: losgeld uit het buitenland, plus de bezittingen van de emigranten zelf. Waarheen deze Joden gingen, maakte Duitsland niet uit… In februari 1941 had Hitler een voorstel tot samenwerking van Moefti el-Husseini ontvangen. Daarin werd in paragraaf zeven als voorwaarde voor een bondgenootschap gesteld dat de Joodse emigratie, Europa uit, zou worden beëindigd. Hitler ging 11 maart akkoord. Emigratie van Joden uit Duitse gebieden werd per 31 oktober verboden…Nu verdrijving van de Europese Joden niet meer mogelijk was, moest er een andere oplossing komen. Die, weten we nu, is er gekomen…Voor Radio Berlijn sprak de grootmoefti al-Husani in 1942: „Dood de Joden waar ge hen maar aantreft. Zulks behaagt God, de geschiedenis en de godsdienst.”…

Mohammed Amin-al-Husani riep via de door nazi-Duitsland verzorgde kortegolfzender moslims op de Balkan op om dienst te doen in speciale door hem opgerichte Bosnisch-islamitische Waffen-SS de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde daarnaast een hoofdrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden en Serviërs. Het oprichten van de Handschar was in volledige contradictie met de zelfverklaarde waarden van de nazi ideologie en in het bijzonder het manifest van de S.S.Moslims uit andere landen dienden ook in de volgende formaties en eenheden: een Albanese Waffen-SS Divisie in Kosovo-Metohija en West-Macedonië, de 21st Waffen Gebirgs Division der SS ‘Skanderbeg’, een Moslim SS zelfverdedigingregiment in het Raskha (Sandzak) gebied van Servië de zogeheten ‘Sandzak Divisie’, het Arabische Legioen (Arabisches Freiheitskorps), de Arabische Brigade, het Ostmuselmanische SS-Regiment, het Ostturkischen Waffen Verband der SS dat bestond uit Turkistanen, de Waffengruppe der-SS Krim, formaties die bestonden uit moslims uit Tsjetjenië…

Hamas(religieuze fascisten) nu nog steeds de uitroeiing predikt van alle Joden.Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40…’Hij/Allah/ duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’-Koran:18:26)…Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!..Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.Het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…Met kolonisatie/Jihad, heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!

Posted in Uncategorized | 28 Comments