Niet het Rusland van Poetin,maar ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de ISLAM zijn het grootste gevaar voor de mensheid!

https://i0.wp.com/media.vanityfair.com/photos/553e4307db753b82389c725f/master/pass/vladimir-putin-dog-george-w-bush.jpgJames Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Regeringen die zich niet willen inlaten met de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor hun eigen soevereiniteit, worden eenvoudig weggepoetst. Als voorbeeld noem ik het voormalige Joegoslavië. De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de Nieuwe Wereldorde.Slobodan Milošević weigerde een ‘akkoord’ te ondertekenen, dat de bezetting van Servië en de omschakeling naar een markteconomie inhield. Zijn volk werd gebombardeerd en hij werd vervolgd in Den Haag. Dit soort onafhankelijkheid was ontoelaatbaar.Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević, vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95 en ook van de slachting in Srebrenica, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt. Het werd zo goed als volledig verzwegen door de media.Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald.Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit…Maar,het kleine Servië heeft laten zien dat verzet mogelijk is…

De VS is bereid complete -verre- volkeren aan chaos en genocide bloot te stellen om in haar gevaarlijke zucht naar wereldalmacht te voorzien.Deze staat heeft,met hulp van EU, NAVO en VN na WWII meer dan 80 landen aangevallen met de meest vreselijke bommen en munitie.Ontelbare regeringen zijn omvergeworpen om er Amerikaanse muppets te plaatsen.Onder geen enkele Amerikaanse president is zo lang oorlog gevoerd, als onder Barack Obama.Hij heeft militaire acties in Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, Kameroen en Oeganda.Daarnaast startte Obama proxy-oorlogen in Syrië en Oekraïne.De oorlog met drones is onder Obama toegenomen: Bush lanceerde 51 aanvallen met een drone, bij Obama staat de teller al op 330…Nobelprijs Vrede winnaar Obama vermoord 470.000 mensen in Syrië, 360.000 in Irak, 30.000 in Libië…Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen.Obama weigerde ook christenen te helpen in Midden-Oosten, die met genocide en uitroeiing bedreigd werden…

In het Rusland van Poetin zijn ze uiteindelijk tegen een muur gebotst.De Amerikanen dachten dat ze al in het bezit waren van de wereldheerschappij en dat ze voor eigen belangen in ieder land konden ingrijpen zonder zich wat aan te trekken van andere volkeren en andere regeringen.Transformatie van Rusland van een westerse Jeltsin vazalstaat naar een soevereine onafhankelijke Poetin staat, veroorzaakte een agressief tegenoffensief door de VS en haar marionet de EU.De grote internationale spanningen zijn uitsluitend aan de globalisten in Washington en Brussel te wijten, die een neonazistische staatsgreep in Oekraïne op touw zetten, een false-flag aanslag op een passagiersvliegtuig uit Amsterdam aangrepen om Rusland zwart te maken, tegen alle eerdere beloften en verdragen in steeds meer troepen, tanks en vliegtuigen naar het voormalige Oostblok sturen, agressieve militaire manoeuvres bij de Russische grenzen en kust uitvoeren, en in Syrië diverse islamitische terreurorganisaties steunen en bewapenen, om de legitieme regering van president Assad, bondgenoot van Rusland, omver te werpen…

De Russische President Poetin wil een andere wereld, waarin er sprake is van echte samenwerking en partnerschap zonder dwang. Hij wil dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de volkeren en dat hun soevereiniteit wordt gerespecteerd.Rusland is niet onze vijand, Rusland is onze bevrijding!We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Het doet Russen pijn dat het Westen hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeet. Terwijl de Slag om Stalingrad, die vandaag zeventig jaar geleden eindigde in een zege voor de Russen, wordt gezien als een van de keerpunten van de oorlog.Na Stalingrad hebben ze Boedapest en Warschau bevrijd. Uiteindelijk zaten Russen in Berlijn.Het Russische volk heeft al vaak genoeg offers gebracht, om de mensheid te redden en vrede af te dwingen.In de tweede wereldoorlog zijn het wel de Russen geweest die de meeste doden te betreuren hadden tov andere landen.De gehele tweede wereldoorlog, de Amerikanen hebben niets gedaan,ze hebben rustig gekeken hoe wij in Europa elkaar vermoorden…

Er zijn meer dan genoeg bronnen te vinden, tot in de rooms-katholieke kerk toe, waaruit blijkt hoezeer de elite Hitler als een ideale dictator zag, ja, zelfs als een messias, die de Nieuwe Wereld Orde zou creëren.We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De zelfde mensen (families) trekken nog steeds aan de touwtjes en de zelfde leiden er nog elke dag onder.Ze gebruiken het geldsysteem en handelsverdragen om landen te vernietigen in plaats van legers.Nazi-Duitsland enorme geldbedragen exporteerde naar neutrale landen met de bedoeling en ook met de hoop dit na de oorlog weer te kunnen gebruiken voor economische wederopbouw, maar dan op nazi/NWO/ voorwaarden.Voor veel toonaangevende industriële figuren, dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.Het Marshallplan is feite het Duitse/nazi economische herstel.Slechts weinig politici weten waar het concept van het verenigde Europa oorspronkelijk vandaan kwam.Ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.De media spelen een uiterst belangrijke sleutelrol in het doen slikken door de publieke opinie van de NWO-politiek.John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.”...Udo Ulfkotte is een duitse journalist, die in 2014 uit de school klapte en naar buiten bracht dat in Duitsland bijna de gehele reguliere media was omgekocht door de geheime diensten uit eigen land, maar ook door de CIA.De Duitser was één van de eersten die op grond van zijn talrijke bronnen en insiders openlijk waarschuwde voor de plannen van de Europese elite om onze landen met miljoenen moslimmigranten te islamiseren, waardoor het defintief gedaan zal zijn met onze welvaart, vrijheid en veiligheid.Udo Ulfkotte was een grote bedreiging voor de NWO elite en hij werd geëlimineerd....

VS vormt bedreiging voor de hele wereld, net als Duitsland onder Hitler.Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens.Onlangs de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu vertelt in een gesprek met het Russische persbureau Sputnik, dat Rusland bewijzen heeft dat Amerika bezig is om in Europa en Turkije een kleine 200 kernbommen te plaatsten.Dit gaat absoluut leiden tot een nog verder verslechterende militaire situatie in de wereld.In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de “militaire gereedschapskist”, ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt.Dus,kernwapens worden door Washington bestempeld als “instrumenten van de vrede”…Brrr…En dames en heren:zijn jullie klaar voor de volgende/laatste/ nucleaire oorlog?De mensen die waarschuwen voor een komend Armageddon zijn als een roepende in de woestijn. Zelfs een Vladimir Poetin die van de daken schreeuwt hoe gevaarlijk men bezig is, wordt niet gehoord. De bevolking van Nederland zou nu toch echt wakker moeten schrikken, maar zal dat ongetwijfeld niet doen. De meeste oorlogen beginnen zonder dat de grote massa dit weet, pas op het moment dat hij daadwerkelijk uitbreekt, weten ze dit….

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent.Het Amerikaanse volk heeft het ESTABLISHMENT (de gevestigde politieke orde) weggestemd.We zien dit soort bewegingen overal.De VS geeft duizenden miljarden uit aan conflicten en oorlogen over de hele wereld, terwijl thuis 50 miljoen mensen in armoede leven. Wegen en bruggen zijn kapot en binnensteden verpauperd, lijkt wel een derde wereld land.De aanhangers van Trump werden afgeschilderd als racisten, seksisten, masochisten, terwijl het in feite mensen waren die werden GEMARGINALISEERD door de media en zich NIET door de media laten vertellen wat ze moeten voelen en denken.De komst van Trump in het Witte Huis met zijn America first-agenda voor het buitenlandse beleid, markeert een fundamentele verandering van de politieke wereldorde.De zogenoemde Wilson-doctrine van een wereldorde, gebaseerd internationale instituties en allianties- zoals het IMF, de NATO en de Europese Unie – staat op het spel.Als Amerika zich als grootste financier terugtrekt uit het praat- en borrelclubje zoals Trump dat omschrijft, zal de VN heel wat beter op zijn centjes moeten gaan letten. Het praat- en borrelclubje in Brussel staat hetzelfde te wachten ….

Links in Amerika heeft verloren en we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dat gevolgen zal hebben voor het politieke landschap van Europa en voor de mondiale verhoudingen.Het geduld bij burgers van eurolanden raakt ook op, nu men eindelijk lijkt in te zien dat het beleid van pappen en nathouden geen verbetering van de leefomstandigheden met zich mee heeft gebracht. In de eigen natie waar de gekozen regering meer met de EU bezig lijkt te zijn, dan met het eigen binnenlandse beleid is men het zat om te zien hoeveel contributie er moet worden afgedragen aan die bodemloze put in Brussel.We moeten de Europese Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van souvereine staten, met eigen valuta’s en bilaterale handelsverdragen met Rusland….Met Trump als president, kunnen de betrekkingen tussen de VS en Rusland aanzienlijk verbeteren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de VS en Rusland, maar ook voor de rest van de wereld.Door verkiezing van Donald Trump,is de wereld maar net ontsnapt aan een derde wereldoorlog!…https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk&feature=youtu.be

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.De meeste mensen denken dat de ISLAM een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.Deze keer zet Jihad in op immigratie, vermeerdering en terreur…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst en waar vaak 40 tot 60% werkloosheid heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

De Koran en de Sharia dienen als leidraad voor gemeenschap en individu voor het leven van alledag volgens het ethisch imperatief: ‘het behoorlijke te gebieden, het verwerpelijke te verbieden en te geloven in God/Allah’.Een ware moslim kan slechts leven in een islamitisch rijk. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah.De moslims zien zichzelf als de beste leefgemeenschap die onder mensen mogelijk is (aldus de Koran soera 3,110)…De moslims  beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam en zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen, dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Een moskee(de moskeeën zijn de kazernes,zei Erdoğan) is een huis of plaats waar de gemeenschap samenkomt voor gebed, maar ook voor alle sociale, culturele en politieke kwesties, waar men mee geconfronteerd wordt, worden hier besproken. Alle besluiten daaromtrent worden in de moskee genomen. Het vrijdaggebed wordt gevolgd door de Khutba(toespraak), die gaat over de belangrijke onderwerpen van het moment. In tijden van grote spanning in dominante moslimlanden, breken na het vrijdaggebed vaak rellen uit, dat zegt iets over wat er in de moskee `gepreekt` wordt.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”/niet-moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag…Vandaag zijn in West-Europa duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen.En op elke plaats waar nu een moskee staat, is dat grondgebied nu van de Islam en dat krijg je nooit meer terug… Christenen worden echter in islamitische landen vervolgd en onderdrukt. Ze mogen geen kerken bouwen, geen diensten beleggen, zelfs geen Bijbel bezitten en in islamitische landen zijn ze nog steeds bezig met Christenen uit te roeien.Wij protesteren niet eens. Onze regering protesteert niet. De Verenigde Naties protesteren niet. De wereldraad van kerken protesteert ook niet…BAH!…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de politieke godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient..Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. Maar, kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen/niet-moslims, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die Jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de Islam. In hun jihad menen zij op te komen voor de belangen van de Islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld.Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de Jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam…De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel, de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.”(Koran 4, 34)…“De mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“(Koran 2:228)…”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …”Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… enz,enz,enz… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims.De Koran voor de moslims het letterlijke woord van Allah is.En het is voor hen onmogelijk om sommige passages van de Koran voor irrelevant te verklaren, omdat daar oproepen staan om ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld in het Nieuwe Testament of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal(Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”).Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.En de Kruisvaarders waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de Islam.Zij worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“-Koran 2:228). Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”.De bekende korantekst die aangeeft dat de vrouw geslagen mag worden indien ze opstandig is, handelt niet over algemene ongehoorzaamheid van de vrouw, maar gaat specifiek over het weigeren van seks aan haar man: ‘Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar’ (Koran 4:34)….’Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt’ (Koran 2:223)…Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader. Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.Een vrouw die verkracht is, 4 getuigen moet hebben, die kunnen getuigen dat er sprake is van verkrachting. Als ze dat niet kan, wordt de verkrachte vrouw vervolgd wegens seks buiten het huwelijk en kan ze zelfs gestenigd worden.Een Nederlandse vrouw wordt vastgehouden in Qatar, nadat zij in de hoofdstad Doha verkracht zou zijn. Het gaat om de 22-jarige Laura de B. uit Utrecht, die daar met een vriendin op vakantie was.Een 24-jarige Noorse vrouw die in Dubai is verkracht, heeft daarvoor een gevangenisstraf gekregen van 16 maanden.De vrouw was op zakenreis in het land, toen ze werd verkracht. Ze deed aangifte, maar werd vervolgens zelf beschuldigd van seks buiten het huwelijk.Zo kreeg een Australische vrouw in 2008 acht maanden cel, nadat ze had verklaard door drie de Arabische collega’s te zijn verkracht…

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden(door de hoofddoek, laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn)…Er staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:“En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten.“(Koran 24:31)…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…….

Deze artikel over de ISLAM, die we moeten verspreiden op het hele internet. Op elke plaats, in de media, voorleggen aan politici en belangrijke instellingen om te informeren welk gevaar deze duistere ideologie vormt….

Posted in Uncategorized | 9 Comments

De demografische, culturele en militaire jihad moeten van Europa Eurabia maken!

https://i.ytimg.com/vi/qj5n3963Glc/maxresdefault.jpgHeel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Vrede met de Islam is onmogelijk totdat ofwel de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd.Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn…

Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen…

De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)…“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….

Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo…

In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu?…Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist….

Het grootste probleem in Europa is de islamisering.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen! Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)…Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient.En “een afvallige zal branden in de hel”(Koran2:217)…Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….

De islamisering van de Nederlandse samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.…

De moslimwereld bestaat uit twee groepen. 1) De extremisten 2) De zwijgende meerderheid. De zwijgende moslim meerderheid zijn degenen, die in veel opzichten het geweld mogelijk maken.Stilte is een vorm van goedkeuring. Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten.De boodschap van de Koran is duidelijk: met alle middelen proberen om de hele wereldbevolking het islamitisch geloof op te dringen!En zolang er Islam-terrorisme is, zal het Islam-vrees zijn….De enige manier om als gewoon burger nog iets te doen aan de ondergang van Nederland, en om de toekomst van je kinderen te redden, is het stemmen op de PVV…
https://i0.wp.com/static.businessinsider.com/image/5405daf7ecad04673e44e2f6/image.jpgDe Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)!…En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag.Bijna overal in onze wereld waar zich grote geweldsproblemen voordoen, is de Islam betrokken.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…Europa is al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat de islamistische koorts nu overal is uitgebroken. Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro.Er bestaat ook nog de serieuze mogelijkheid dat de jihadistische groepen chemische, biologische of nucleaire aanslagen plegen. Zie daarvoor de rapporten van de inlichtingendiensten…

We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de Islam. Of beter nog: de Islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar.Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de Islam de ideologie.De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” …Terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen, die al werd gepraktiseerd door Mohammed:”Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld”-zei jihadist Shabir Burhani.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de Islam weg…

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Geen enkele oorlog heeft zo lang geduurd als de Jihad-oorlog(die nog lang niet afgelopen is) tegen Joden en Israël

jihad-aivd-den-haag.jpgIslam is onderweg naar wereldheerschappij,al 1400 jaar, en het is tijd dat de wereld wakker wordt om de realiteit onder ogen te zien, voordat het te laat is!Voor de Islam is de hele wereld wakf, gebied van Allah…’De heerschappij is alleen voor Allah.'(Koran:12:40)…Deze idelogie is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!..’Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.'(Koran:18:26)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(gekoloniseerd), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd,dat moet worden veroverd.En het gebied, dat volgens de Koran moet weer worden veroverd/gekoloniseerd is Israël.Deze staat,net als Europa,is belangrijke doelwit in al 1400 jaar durende oorlog tegen mensheid en beschaving…

De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet gebied”,maar met Jihad en kolonisatie.Jihad is gewoon ‘kolonialisme’ in het Arabisch.Islam zou niet hebben bestaan zonder het kolonialisme/Jihad.En nog steeds bestaat het niet zonder dat.Dat is de reden waarom het geweld blijft.Jihad(kolonisatie) bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones parallelle wereld, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.Deze landen in West-Europa begrijpen het onderliggende doel niet van deze massale instroom en nemen daardoor onvoldoende maatregelen om het af te stoppen.Met kolonisatie en jihad heeft de Islam 57 staten gekoloniseerd,veroverd!Islamitisch kolonialisme/Jihad is altijd verslagen geweest, of aan de poorten van Wenen, of in de Sinaï-woestijn. Joden hebben de langste geschiedenis van verzet tegen de islamitische staat(kolonisatie), onder haar verschillende kaliefen door de geschiedenis heen en Israël is nog steeds in verzet, tegen de koloniale jihadistische plannen voor de restauratie van het kalifaat.Het Israëlisch-Arabisch conflict is in feite een gepolitiseerde versie van de eeuwenoude haat van de Islam tegenover het jodendom.Als morgen de Arabieren de wapens neerleggen is er vrede,als Israel morgen de wapens neerlegt is er overmorgen geen Israël meer…

Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, dat wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mameluken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël.Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg,die in Al-Aksa moskee veranderd(een bewijs van islamitische kolonisatie).De moslims dachten dat ze zo alle herinnering van het joodse bestaan hadden gewist.Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. In Judea en Samaria,de Joodse aanwezigheid duizenden jaren bestaan (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen/gekoloniseerd)!Israël heeft de Westelijke Jordaanoever op Jordanië veroverd, die geen internationaal erkende soevereiniteit over het gebied had.De Britten hadden het land vrijwillig verlaten. Er was dus geen regering en geen staat.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een thuisland, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld.Volgens Palestijnse logica zouden de Indianen het recht hebben om de Europeanen te verdrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.Volgens Palestijnse logica zouden de Kopten het recht hebben om moslims te verdrijven uit Egypte.Volgens de Palestijnse logica zijn gebieden als Spanje, Sicilië en Griekenland bezet islamitisch gebied, want in het verleden vielen ze onder islamitisch bestuur…

Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen.Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie.Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabis-che etnische groep, is een moderne politieke creatie, die geen basis heeft in feiten.En heeft nooit een internationaal of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967… Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen.De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest, dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking.In zijn geautoriseerde biografie zegt Arafat letterlijk: “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit.Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”… Palestijnen beschouwden hun als Jordaniërs, totdat de Joden naar Jeruzalem terugkeerden.Toen waren ze plotseling Palestijnen.Ze verwijderden de ster van de Jordaanse vlag en heel plotseling hadden ze een eigen Palestijnse vlag.Welke nationaliteit stond er bij de meeste ‘Palestijnen’ 70 jaar geleden in hun paspoort?En welke taal spraken en spreken de Palestijnen? Palestijns? Welke muntsoort hadden ze? Noem eens een president voordat Jasser Arafat aan de macht kwam…

Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Diverse terreurorganisaties, zoals de PLO,Hamas, Hezbollah, komen er openlijk voor uit dat de vernietiging van Israël hun hoofddoel is.Deze terreurorganisaties zijn geen bevrijdingsorganisaties, maar religieuze fascisten.Wie uit opportunistische redenen weigert glashelder afstand te nemen van deze fascisten en hun misdadige methoden, legitimeert antisemitisme,net als vroeger HITLER!Reeds lang voor de stichting van de staat Israël werden Joden in de Arabische landen onderdrukt, vernederd en vermoord.Joden hebben geen geschiedenis van meer dan 1000 jaren gewapende aanvallen/genocide/ op Europa, India, Afrika, Oost- en Centraal Azië.Moslims wel.Joden zijn in het westen nooit een terroristische, noch andere bedreiging geweest. Vroeger niet en nu ook niet.Moslims wel…

De linkse islamitische media:NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als ‘objectief’ worden beschouwd,staan al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-Palestijnse nieuwsberichten.In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen,niemand en niet een moslim doet zijn mond open.Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordanezen hoor je ze ook niet.Israël heeft Gaza opgegeven voor vrede en kreeg raketten terug.Er zijn vele duizenden raketten afgeschoten.Dus,Hamas kies  bewust voor het doden van burgers en oorlog! De ellende die deze beschietingen in Israël hebben aangericht hebben nauwelijks enige aandacht gekregen.De raketten die Hamas op Israël afschiet, worden vaak doelbewust vanaf huizen en openbare gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, afgevuurd, in de hoop, dat deze vervolgens worden geraakt door een Israëlische bom of granaat, zodat de Palestijnen zich tegenover de internationale camera’s kunnen voordoen als ‘weerloze’ slachtoffers.Voor fascistische Hamas is een Palestijns leven als “martelaar” meer waard; een dood kind is een grotere blijdschap, dan een levend kind.De Palestijnse kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en Wereldleiders bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël.Ze worden gebruikt als menselijk schild en  als  zelfmoordterroristen.Waarom besteden de media daar nauwelijks aandacht aan?…DAMES en HEREN(Israel en Joden haters):jullie zijn medeplichtigen aan de moord op deze kinderen!..BAH!…

Geen enkel land ter wereld zou toestaan dat raketten naar haar grondgebied zouden worden afgeschoten.Ieder land zal z’n leger inzetten om deze terreur met militaire middelen te bestrijden.Door elke aanval direct in de kiem te smoren, laat Israël duidelijk zien, dat aanvallen volstrekt niet getolereerd worden.Bombardeert Israël lukraak op burgers zoals de Britten deden (Dresden,meer dan 60.000 doden!) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ik dacht het niet.Als een Hamasterrorist in zijn spijkerbroek staat te schieten, dan is hij burger. En zo krijg je dan enorme hoeveelheden burgerslachtoffers.Net zoals vroeger de Europeanen de Joden verjaagden en uitmoorden, zo doen nu de Palestijnen dat. Gelukkig heeft Israël een leger zodat niet meer ongestraft Joden vermoord kunnen worden zoals in Europa gebeurde. Dat is moeilijk voor de Palestijnen te accepteren, want ze dachten net zoals de Europeanen ongestraft Joden te kunnen vermoorden. Helaas voor hen is, dat dus nu niet meer mogelijk. Wie wil vechten kan klappen terug verwachten….

Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Palestijnen zijn schlahtovers van hun leiders,niet van Israël!…Waarom is Gaza geen Singapore?Deze stad was een straatarm moerassig landje. De Palestijnen kregen miljarden ontwikkelingshulp uit de hele wereld. Van Gaza hadden ze makkelijk een tweede Singapore kunnen maken.Singapore zicht tot een van de 15 rijkste landen in de wereld. Gaza had dus het Singapore-model kunnen volgen. Maar dat gebeurde niet,ze kiezen teror,criminaliteit en corruptie.De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top. In een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA),het eigen vermogen van Arafat is op 1.3 miljard dollar geschat! En niet vergeten,dat Mahmoud Abbas, de opvolger van Arafat, werd beschuldigd van het hamsteren van een fortuin van 100 miljoen dollar en van het bezit van paleizen en landerijen, verspreid over het gehele Midden-Oosten. Die beschuldigingen komen van Mohammed Rashid, de voormalige financieel adviseur van Arafat. Hamas leiders zijn ook mulitmiljonairs geworden!In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Machmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte…

Israël is een bijzonder land. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten.Palestijnen genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost…Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen. Dat is de wil van Allah, dus veel moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil.En elke poging om te vergeven, vermenselijken, of vreedzaam te leven met de Joden wordt gezien als verraad tegen de Islam.Hoe kunnen moslims de joden vergeven en dan terug gaan naar hun moskeeën, om de woorden van hun profeet te lezen, die hen vertelt dat ze de joden moeten vermoorden waar ze die maar vinden? Men kan zoiets niet opperen, als iemand moslim wil blijven… Als Hamas de wapens neerlegt, betekent het vrede.Als Israel de wapens neerlegt, betekent dat het einde van de staat Israel. Zo simpel is het…natanyaDe Koran legitimeerd het doden van niet gelovigen/niet-moslims om de Dar al-Islam uit te breiden, moord dus.Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen;”Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(2:193, herhaald in 8:39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….en … “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”(Koran- 9:5).Zo is er nog meer te noemen, getuige Soera 4:89, 5:33 en 47:4…enz,enz…Dagelijks worden er Joden vermoorden en doodgestoken of aangevallen met messen door Palestijnse moslims:https://www.youtube.com/watch?v=25bg9CI2ZJ8 …of  deze:https://www.youtube.com/watch?v=aND2FfGe7TY…Een zieke Palestijn rijdt in op Joden en slaat vervolgens met een hakmes op ze in:https://www.youtube.com/watch?v=zAjkP19JxKU…..Hoe een Palestijns-Arabische man, probeert zijn peuter-zoon voor propaganda doeleinden te ‘offeren’..:https://www.youtube.com/watch?v=JJXAwohdBZE#t=74800px-beersheva_kindergarten_after_rocket_attack_from_gaza_2Zo veel doden vielen door terroristische/islamitische aanslagen in 2016:….https://www.youtube.com/watch?v=qL51JAKurX0

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Europa begrijpt nog steeds niets van de Islam

“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.Als het aan de omstreden PVV-leider Geert Wilders ligt, dan is de kans realistisch dat in de toekomst een algeheel verbod komt in Nederland op alles wat islamitisch is.Volgens Wilders wordt het tijd om “intolerant te worden tegen de intoleranten”. Wat Wilders betreft betekent dat dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt worden van de “de-islamisering van Nederland om de Nederlandse cultuur te beschermen”… “Geen Islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische scholen meer.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan,”zei Wilders…..

Die Islam is een complete, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem,die de mensheid nog steeds bedreigt.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden! En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie dat niet doet is een afvallige…”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…

In het verleden,er zijn vele bloedige veldslagen geweest om de moslims buiten West Europa te houden, nadat dit in Oost Europa en andere gebieden niet gelukt was. Een paar keer (2 x Wenen en Poitiers) ging het maar net goed.In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het christelijke Westen te onderwerpen.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving).Nu zijn de adepten van Mohammed klaarblijkelijk teruggekeerd naar de meest basale veroveringstechniek in de geschiedenis: de volksverhuizing.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met smoezelige Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Het bestaan van mensen die vrij en gelukkig zijn, en vrij zijn van Islamitische heerschappij, is voor moslims een blasfemie – een godslastering, en die moet worden verholpen door ofwel deze mensen tot de Islam te bekeren ofwel ze onder het bewind van de Islamitische wetten te stellen…

Onze Europese beschavingscultuur eindigt, waar multicultuur begint!De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de Islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd.Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…

Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet boven zich dulden. Dat mag niet van de Islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)….

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. …

Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen/iedere dag komen er meer./,die zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa? Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Er is geen islamitisch land met democratisch bestuur.Voor de Islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk…FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen.De politieke partijen die de laatste 50 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.De Islam baseert zich op de soevereiniteit van Allah en als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen is het conflict onvermijdelijk.Stem voor de PvdA,SP, Groenlinks,CDA en D66 is stem voor sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen en ga maar door…

Het moet voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici en kerkelijke leiders toch eens duidelijk worden, dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van Nederland en van heel west Europa.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.Deze ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie! De aanstaande verkiezingen in maart zijn de eerste parlementsverkiezingen op het Europese vasteland, waarin we gaan zien of de formule van Trump ook op Europese bodem kan gaan werken.Vandaag de Verenigde Staten, morgen Nederland!Stop islamisering, geen sharia in Nederland! WAKKER WORDEN EUROPA!…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.Uit de Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch. De jihad is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de jihad te doden en te martelen: kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen. Nadat de ongelovigen zijn vermoord of het land uitgejaagd, mogen land, dorpen en huizen worden bezet.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.De gruwelen die de IS pleegt grenzen aan het onvoorstelbare.Zonder Islam geen ISIS…

De Boko Haram is vooral bekend door het grote aantal aanslagen op dorpen en kerken en door de ontvoering op 15 april 2014 van zo’n 280 schoolmeisjes om hen als (seks)slaven te gebruiken.Een klein aantal van de ontvoerde meisjes wist te ontsnappen aan de gruwelen. Human Rights Watch heeft hun verhalen opgetekend en de NOS heeft er op 27 oktober 2014 over bericht. Een meisje vertelt: “Ze sleepten me mee naar de kampleider. Hij vertelde me dat de reden voor mijn ontvoering was dat ik christen ben. Toen ik daartegen in opstand kwam, bond hij een touw om mijn nek en sloeg hij me met een plastic kabel. Net zolang totdat ik mijn bewustzijn verloor. Als ik me niet zou bekeren tot de islam, zouden ze me vermoorden. Dus ik heb me bekeerd.”….

De islamitische ideologie van Hamas(die tot doel heeft Israel van de kaart te vegen, zie hun handvest en de uitlatingen van de leiders en zie hun gedrag) is hetzelfde als die van de Egyptische Moslim Broederschap of IS…Al vele jaren zijn er door Hamas leiders en hun terroristische organisatie die de Gazastrook bestuurt, consequent zware oorlogsmisdaden gepleegd, volgens de regels in het internationaal recht, zoals: willekeurige beschietingen op de burgerbevolking van Israël; beschietingen gelanceerd tussen hun eigen burgers, scholen en ziekenhuizen.Hamas dwingt haar burgers waaronder kinderen op daken en andere plekken die in groot gevaar zijn te gaan staan, om hen te gebruiken als menselijk schild.De misdaden van Hamas zijn zo flagrant, dat zelfs Amnesty er iets moet over zeggen….

Posted in Uncategorized | 6 Comments

Moslims zijn bezig weer Europa over te nemen!

https://i1.wp.com/www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2015/06/Netherland-islam.jpgSinds de komst van de Islam, is de Islam in oorlog met de mensheid. Volkeren zijn afgeslacht, bibliotheken vol met kennis zijn afgebrand. Vredige religies van het Midden-Oosten zoals zoroastrisme en Manisme van de Koerden en Perzen zijn vernietigd.De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang.Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa.Het derde islamitisch offensief tegen Europa is volop bezig! Anders dan in de 8e en in de 17e  eeuw, wil de islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie. Nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. De immigratie heeft de voorbije decennia gezorgd voor de toevloed van meer dan 30 miljoen moslims in Europa. Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Amerika en Europa zelf….

Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.Koran (9.20): ‘Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.’ …Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen? En wie had zich ooit durven voorstellen dat moslims in Europa zich vaak sterker vast zouden houden aan hun religieuze identiteit dan het gros van de bevolking in landen die al eeuwen door moslims worden bewoond? De laatste dertig jaar zijn Europese landen duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.Het zal ook interessant worden voor toekomstige historici te ontsluieren, hoeveel senior EU-leiders of bureaucraten zijn omgekocht en betaald met Arabisch oliegeld….

Er is in onze steden al lang geen sprake meer van integratie maar van substitutie. De ene, autochtone, bevolkingsgroep wordt vervangen door een andere, allochtone, bevolkingsgroep. Onze Europese cultuur wordt vervangen door de islam. De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de democratie moeten plaats maken voor hoofddoeken, vrouwendiscriminatie, ritueel slachten, shariarechtspraak, islamonverdraagzaamheid en moslimtheocratie.Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Damascus of Mekka.Wijk na wijk wordt islamitisch.In veel Europese steden is er al apartheid. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten.Maar noemt u ons eens een land ergens ter wereld met een moslimmeerderheid, waar de niet-islamitische minderheden in vrede en vrijheid kunnen leven.Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op.Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn, maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is.. .

Westerse politici hebben nooit echt iets aan het probleem gedaan. Zij zouden tegen immigranten moeten zeggen: Jullie zijn welkom. Wij verwelkomen jullie als broeders en zusters, dat hoort bij de christelijke traditie. Als jullie willen, kunnen jullie blijven, maar jullie moeten integreren. Jullie kunnen de godsdienst belijden die jullie willen, of jullie kunnen atheïsten zijn, maar jullie moeten een onderdeel worden van het bestaande systeem, integreren op economisch, politiek en sociaal niveau.Helaas geven de politici er de voorkeur aan zich hieraan niet te branden; in plaats daarvan kiezen zij ervoor een vaag begrip van aanvaarding te prediken, waarmee de Europese cultuur wordt gedrukt.Men verwacht dat de immigrerende moslims niet alleen onze taal leren maar ook dat zij onze burgerlijke wetgeving met algemeen aanvaarde mensenrechten zullen gehoorzamen en meer in het algemeen begrip en respect zullen hebben voor de westerse beschaving. Dit kan alleen mogelijk zijn voor vrijzinnige moslims voor wie de koran geen leidraad meer is. Zolang in de moskee de koran als heilig en onfeilbaar wordt verkondigd zal de beoogde integratie een illusie blijven.In de islam zijn de moskeeën echter niet alleen een plaats waar erediensten worden gehouden. Het zijn ook plaatsen waar mensen worden geïndoctrineerd en politiek worden gestuurd, zelfs zo dat de gemeenschap er schade van ondervindt…

Islam is een dodelijke infectie, die de aarde al meer dan duizend en vierhonderd jaar bestrijdt.De christenvervolging in het Midden-Oosten door de islam is een taboeonderwerp in de Europese media en politiek. De reden ligt voor de hand: de georganiseerde christenvervolging past niet in het multiculturele plaatje dat de islam steevast afschildert als een vredelievende en tolerante godsdienst. Miljoenen christenen werden de voorbije eeuwen en decennia door de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gemarteld, gepest, vernederd en weggejaagd en simpelweg vermoord.Voor hen vraag ik graag 1 minuut stilte.De christenen zijn geen vreemde luizen in de pels van de moslimwereld, maar de authentieke en oorspronkelijke bewoners van landen, streken en gebieden, die pas veel later door de moslims werden veroverd en met geweld aan de islam werden onderworpen. De kruistochten waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren. De kruistochten waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.In het zuiden van Europa was het over een periode van honderden jaren eigenlijk nooit rustig onder de islamitische aanvallen. In de periode van 200 jaar kruistochten relatief wel….

Er is geen land op aarde waar moslims vrijer zijn hun geloof te beleven en belijden dan Nederland (inclusief alle staten met een islamitische meerderheid), maar het moet afgelopen zijn met de grenzenloze tolerantie voor intoleranten. Die intolerantie is decennialang de rijke voedingsbodem geweest waarvan nu jihadisme en terrorisme wordt geoogst. De voorbije maanden is er veel geschreven en gezegd over de aanslagen in Brussel, Parijs en elders in Europa. Meestal beperken de vele analyses zich tot de politiek correcte conclusie dat het terrorisme het gevolg is van de zogenaamde radicalisering van een kleine minderheid van moslims. Onmiddellijk wordt er aan toegevoegd dat deze aanslagen niks met de islam te maken hebben want de islam is ‘vredelievend, tolerant en verdraagzaam’. De realiteit is anders.Degenen, die wij ‘moslim-extremisten’ noemen, zijn in wezen de echte moslims, die hun geloof en de Koran serieus nemen. De overige ‘gematigde’ moslims, zijn of ‘verblind’ of proberen bewust ons te misleiden. De basis van de Koran is de oproep tot Jihad.Moorden, terechtstellingen, onthoofden, massamoord en het verheerlijken van de doden ‘om de harten van de gelovigen te verheugen’werden allemaal in praktijk gebracht door Mohammed, werden door hem onderwezen en opgevolgd door moslims de hele geschiedenis door.De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing.Het ultieme doel is om de gehele aarde onder islamitisch bestuur te brengen en het ongeloof uit te roeien.En hoeveel meer onschuldige levens moeten verloren gaan, voordat U uw ogen opent? De fundamentalisten kunnen het niet verdragen dat moslims door een christelijke meerderheid geregeerd worden,zoals in Europa het geval is.Zij geloven dat het andersom hoort en dat moslims de hele wereld moeten regeren.Het simpele feit dat u zich niet heeft onderworpen aan God (de betekenis en de essentie van de islam) is genoeg. U moet dood en alles waarvoor u leeft, werkt en in gelooft moet kapot. U bent in oorlog, onze samenleving is in oorlog.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond. Dat moet u wel onder ogen willen zien, in plaats van dat te ontkennen uit vrees dat mensen je voor islamofoob uitmaken.Dus laten we hen die de islam “vreedzaam” noemen op niets anders onthalen dan gelach en een kort overzicht van de feiten….

Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben (cursief vert.).Merkel benadrukt dat ook in de toekomst “vluchtelingen” naar Europa zullen komen: “We willen legale wegen vinden.Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd.”…!..Merkel ziet zichzelf als de baas van de EU en ze ging met dictator Erdogan de Islamitische volksverhuizing reguleren namens hele EU.En alle EU landen moesten het verdrag tussen Erdogan en Merkel ondertekenen! De EU werd geschapen door de Grote Leugen techniek, die werd gelanceerd door nazi propagandaminister Joseph Goebbels: ,,Serveer de mensen massieve leugens, zo groot, dat zij niet kunnen geloven dat iemand erover zou liegen en zij zullen ze geloven tenminste een tijdlang.”…Het idee, dat de EU een supermacht zal worden is belachelijk.En als wij ons niet snel losmaken van Washington en hun marionetten in Brussel, ons continent tot de absolute ondergang is veroordeeld.Daarom zo snel mogelijk de EU ombouwen tot een vorm van economische samenwerking en landen hun soevereiniteit teruggeven…. Stop islamiseringvan Europa!Sharia wet of democratie? Islam of vrijheid?En alles wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen niets doen.Doe iets!Dit is uw wereld, red haar…

Posted in Uncategorized | 7 Comments

Serbian monastery Ostrog-Montenegro

12719300_186245015077915_5505786992200934241_oNestled within a dramatic rock face, is where one finds Montenegro’s possibly most hidden, yet most magical site.Built in 1665, little is known about the Ostrog Monastery, only that it is one of the three most visited Christian destinations in the world, with more than a hundred thousand pilgrims travelling to it every year, making this a significant religious world symbol.Located near the village of Bogetići, and 50km from the Montenegrin capital of Podgorica, this Orthodox monastery is tucked very neatly into a vertical cliff, high up the Ostroška Greda rock. Its seemingly precarious position is awe-inspiring, and certainly plays tricks on the eyes – it is only on second glance, and on spotting its white exterior, that one realises it is not indeed part of the geology of the rock itself….

Turkish rule lasted 4-5 centuries and this proved to be the longest period of enslavement in Serbian history. The problem was deepened by the fact that the culprit, i.e. the aggressor, was of a different faith. Many a Serb is still experiencing this slavery, and for some (those that were converted to Islam) it is never going to end. Serbian Orthodox Church shared the destiny of its people during those times that were marked as “cruel and precarious” and when “the living envied those that were dead”. Serbs had no legal rights whatsoever as subjects of the Islamic Ottoman Empire. They had to pay special duties just for the basic right to live in an Islamic state.Many churches were turned into mosques and some had been torn down, the remaining building material being used to build mosques or public buildings.Only monasteries that survived, apart from the most famous ones founded by members of the Nemanjic dynasty, were those that had originally been built in remote, inaccessible regions….

Islam sees the world as eternally divided into two opposing camps:1.) Dar al-Harb (land of war, ruled by the infidels)…..2.) Dar al-Islam (land of peace, ruled by muslims)…Any country that is not islamic and not ruled by muslims is seen as a land of war.Europe belongs to the Dar al-Harb and MUST be subjugated.THE ULTIMATE GOAL OF ISLAM IS TO DOMINATE AND CONTROL THE WORLD AND TO ESTABLISH THE SHARIA WORLDWIDE…After Nazism and Communism, islam is the third totalitarian ideology that threatens humanity. It is a pernicious and deceitful ideology, which disguises itself perfectly since it is part “religion”.Islam is more than a religion(the religious part of islam is only about 18%), IT IS A COMPLETE CIVILIZATION including politics and laws.IN ISLAM, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN THE STATE AND THE RELIGION.There is no separation of church (mosque) and state. So, the religion is the state, and the state is the religion, they are one and the same. All laws are already written in the koran and in the sunna. This means: the mosque decides and the imam rules…12764829_186245185077898_6191983140494262491_oClick on the images for higher resolutionesplanada_del_monasterio_de_ostrog_montenegro_2014-04-14_dd_089248387334_155f86cf9b_h aa_picture_20150818_6079310_webaa_picture_20150818_6079336_web 7817506294_ada86d4596_haa_picture_20150818_6079332_web.montenegro-2013-108_web-lrg
9335011519_797ad6bf3e_hdsc01021..23138598232_4e0ffa96a8_hp1040804.ostrog-monastery-montanegro-1-of-1.aa_picture_20150818_6079318_web80975016…..ostrog-monastary-3

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Stille verovering van Europa door de ISLAM

https://i0.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpgOmdat religies overal ter wereld voorkomen, moet de Islam behalve het westen de hele wereld overheersen, wat volledige controle inhoudt over alle aspecten van de maatschappij door de sjaria; zonder onderscheid tussen moskee en staat, tussen godsdienst en burgerlijke vrijheden.En als er delen van de aarde zijn waar men niet volgens de islamitische wet leeft, dan heeft de moslim de plicht te helpen deze gebieden onder islamitische controle te krijgen.De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord,terreur en migratie.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd…

Wat de islam niet gelukt is bij Poitiers in AD 732 en in AD 1683 bij Wenen, lijkt nu langzaam maar zeker te gaan lukken middels migratie en voortplanting.Hijra(migratie) is een van de meest effectieve methodes van Jihad zonder militairen of oorlog.Dat woord bedacht door de stichter van de islam, de profeet Mohammed, in het jaar 622 A.D.En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld.Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving).En als u niet open staat om meer jihad en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist….

De combinatie van natuurlijke groei en migratie die ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de bevolking teweegbrengt, zou in de afzienbare toekomst kunnen leiden tot meerderheden in althans enkele Europese steden of zelfs landen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Links heeft van de massa-immigratie een ideologisch project gemaakt, het multiculturalisme (…) ter vervanging van het failliete communisme. (…) Maar die droom is een nachtmerrie geworden: multicultureel is multiconflict geworden.De dreiging van het islamitisch radicalisme was nooit groter dan vandaag. Dat uit zich niet alleen in terreur, maar ook in het feit dat moslims zich massaal afkeren van de westerse maatschappij. Dat zorgt voor een enorme polarisatie in de samenleving.Er ontstaan grote getto’s in Europa, met een fundamentalistische identiteit, die broeinesten vormen voor extremisten.Zij zijn vastbesloten zich te houden aan de voorschriften van Koran en Hadith.Zij willen een Huis van de Islam in het gebied van het ongeloof bouwen.Moslims beschouwen zich in de eerste plaats als moslims en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zeventig procent van de Nederlandse moslims vindt dat, de regels van de Koran, belangrijker zijn, dan de Nederlandse grondwet, zoals uit recent onderzoek bleek.De Islam is echter niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt….

Europa bevond zich in het Huis van oorlog en dat kan nooit worden geaccepteerd.Diverse landen in Europa hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.We zitten nu in een oorlogssituatie.Wat er nu in Europa gebeurt, bekijkt Open Doors tegen de achtergrond van christenvervolging wereldwijd.Aanslagen op kerken; het vermoorden van geestelijke leiders; het zaaien van angst; het ontwrichten van de samenleving. Ze maken allemaal deel uit van de ‘strategie’ achter christenvervolging in alle delen van de wereld.Iedere dag is er weer een nieuw verhaal over bloedvergieten.In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). Terwijl islamieten heel het Midden-Oosten in een bloedbad hebben veranderd en het westen al een voorsmaakje gegeven hebben wat hen te wachten staat, spugen de paleo-progressieve journalisten en politiekers de burger in het gezicht: dat er GEEN verband bestaat tussen de islam en terrorisme. Dat is vanzelfsprekend nonsens.Iedereen die de islamitische doctrine en geschiedenis heeft bestudeerd, weet dat de islam gebaseerd is op geweld tegen Kafirs (àlle niet-mohammedanen).De Islam heeft 1400 jaar geleden, de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is!…

We hebben enorme problemen met de islam en multiculturaliteit.Het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden, is een illusie.Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat aanpassen. Zo is sinds kort in Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.Met de ontkerkelijking en de culturele revolutie van de jaren zestig zijn er veel Nederlandse tradities verdwenen en is een cultureel besef van eigenheid verloren gegaan.‘Kerstmarkt’ wordt veranderd in ‘wintermarkt’, kerstbomen worden weggehaald uit publieke ruimten en meer van dat soort zaken. Allemaal om islamitische minderheden niet op de tenen te trappen.We zijn veel te ver doorgeschoten in onze tolerantie.Godsdienstvrijheid is een individueel recht, geen collectief recht om een islamitische zuil uit te bouwen, om op iedere straathoek een moskee te bouwen met torenhoge minaretten, om islamitische feestdagen in te voeren of om hoofddoekjes te dragen in de publieke ruimte.Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Wij hebben miljarden gestopt in integratiebeleid en er het tegendeel mee bereikt van wat we wilden!…

Deze migratie is een strategisch doel van de VS, dat Europa wil destabiliseren en zo afhankelijk van Washington wil houden.Obama-supporter George Soros is op de achtergrond een belangrijke drijvende kracht achter de Europese ‘multiculti’ droom nachtmerrie door volledig open grenzen, het opheffen van de nationale soevereiniteit en een onbeperkte immigratie van moslims te eisen en deels ook te financieren.Engelse verslaggevers troffen op het Griekse eiland Lesbos een ‘migranten-handboek’ aan met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. In het boek staan allerlei tips hoe migranten met succes hun ‘rechten’ in Europa kunnen opeisen. De uitgever van het boek is de organisatie W2EU, dat zich inzet voor onbeperkte massa immigratie. W2EU is onderdeel van George Soros’ Open Society netwerk, dat ook een dubieus aandeel had in de illegale fascistische staatgreep in Oekraïne…

De eerste stap op weg naar een oplossing voor de problematiek rond de massa-immigratie en allochtone minderheden is het opnieuw waarderen van de eigen cultuur en identiteit. Dit betekent ook het erkennen van de christelijke wortels van onze beschaving en ons hier niet voor schamen.We moeten ook het Schengenakkoord en het vrij verkeer van personen on hold zetten en de controle over de grenzen weer in eigen handen nemen.Doen we dit niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de islam, zoals in het huidige IS-gebied!Wij zijn voor een Europa van samenwerkende staten, maar wij zijn tegen één Europa onder een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa en weg met die EU”….https://i0.wp.com/orig10.deviantart.net/68db/f/2014/265/7/5/islam_stop_islamization_quran_muslim_by_elvis4-d804j1d.jpg

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!

Islam svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je Islam već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem.Kad su Arapi izgubili moć da mačem šire Islam, barjak su preuzeli Turci. Pred Beč su došli 1529. godine. Hronike beleže brojna turska zverstva koja su tada činili,ostavljajući za sobom neizbrojive žrtve i  milione odvedenih ljudi u roblje, silovali žene do smrti i nabijali  ‘neverničku’ decu na kolac.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi(civila)!…

Islam je mnogo više od religije (oko 20%). Islam kao “politička ideologija” reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet .Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski Islam, već samo Islam,kako kaže Erdogan:”Islam je Islam!” Glavni problem, kako za muslimane, tako i za ostali svet, jeste nasilne poruke Kurana: “I borite se protiv njih(nemuslimana), sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.”(Kuran 2, 193) … ,ili ovo: -” Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “(Kuran 60: 5) …,ili ovo: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”(Kuran 4: 88) …., ili ovo: -” Nevernici(nemuslimani) su drvo za potpalu u paklu “(Kuran 72:15) .. . ,ili ovo: – “Oni koji ne veruju (u Islam i proroka), oni su najgora stvorenja”(Kuran 98: 6) …,ili ovo– „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“(Kuran 3:28)…,ili ovo–„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu: ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu)….,ili ovo–„Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“(Kuran 4:95)….Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Na svim hijerarhijskim nivoima, pripadnici Islamske države(IS,kao i mnoge fundamentalističke grupe) neprestano i svuda ponavljaju citate iz Kurana, tumačeći ih doslovno onako kako su i napisani.Reći da su ih izvrnuli je besmisleno….

Iz Kurana se može zaista iščeprkati i po neki naizgled miroljubiv stih.Apologete najčešće navode ovaj–…„Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. (5:32).Odmah iza ovog stiha, doslovno odmah (5:33) piše – „Kazna za one koji protiv Alaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odseku ili da se iz zemlje prognaju.“…Miroljubivi stihovi nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu….

Na Zapadu ili u zemlji nevernika praktikuje se miroljubivi Islam iz Meke.Tamo gde je Islam u manjini, prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.U islamskim državama ili u zemljama gde su muslimani večina,tamo se praktikuje Islam iz Medine, tj. pravi Islam,koji već 1400 godina vrši nasilje i seje smrt nad nemuslimanima širom  sveta.Alija Izetbegović nam je to fino i objasnio u “Islamskoj deklaraciji “-…”Islam isključuje pravo ili mogućnost delovanja bilo koje druge ideologije/vjere na svom prostoru i ne može biti ni mira, ni koegzistencije između” islamske vejere “i” neislamskih “društvenih i političkih institucija,” pisao je Izetbegović u svojim deklaracijama.Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim “kaurski” entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana/Islama. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom.Zato Bakir Izetbegović naglašava da mu je politički program babina knjiga, u kojoj piše da: „nema koegzistencije između Islama i drugih religija“ i da „muslimani kada postanu većina, treba da nametnu islamsku teokratiju i šerijat“.Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…

Danas kada iz islamskih država mogu doći zaista fantastične vesti o delovanju verske policije, o kamenovanju i vešanju žena (bludnica), kojima treba četiri muška svedoka da bi dokazale da nisu počinile preljubu, već da su silovane, kada u nekim islamskim zemljama žene koje nisu pokrivene po muslimanskim običajima polivaju kiselinom, kada imami ili muftije dozvoljavaju sebi da tumače nauku i nacionalno poreklo (nekih) ljudi, kada islamski terorizam postaje svakodnevnica, kada ropstvo u islamu i dalje istrajava, kada se zabranjuje preterano smejanje, praćenje novina (novih reči i izuma), kada islam ne obrazuje već indoktrinira, kada je položaj žene u islamu ispod svih standarda osnovnih ljudskih prava, kada se ženama (još uvek) ne dozvoljava obrazovanje, rad u privatnim i državnim kompanijama, bavljenje nekim vrstama sporta, kada se pisci zbog svojih stihova ili novinarskih članaka osuđuju na smrt – logično je postaviti pitanje iz naslova knjige: šta nije (danas) u redu sa islamom? Islam dopušta robovlasništvo i prisilni seks sa robinjama.Maloletnički brakovi je rasprostranjena praksa diljem muslimanskog sveta.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu…

Kad bi učeni muslimani uspeli da enormnu količinu mržnje iz udžbenika, kako verskih tako i onih sekularnih, zamene učenjem koje je usredsređeno na ljubav prema drugima, bez obzira na njihovu veru, rasu, nacionalnost, pomogli bi da se čitav muslimanski svet izvuče iz zaostalosti, gladi , siromaštva i neznanja.Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Muslimani nisu srećni u Gazi. Oni nisu sretni u Libiji. Oni nisu sretni u Maroku, Tunisu, Jemenu, Egiptu. Nisu srećni u Iraku, Avganistanu, Libanu, Siriji. Muslimani nisu srećni u Iranu, Pakistanu, u Bahreinu … i iz svih nabrojanih država beže.Dakle, pa gde su onda sretni? Srećni su u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Španiji, Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, pa čak i u Izraelu. Ukratko, oni su srećni u svim državama, koje nisu muslimanske.A koga krive za svoju nesreću? Islam Ne. Ne ni njihova rukovodstva država iz kojih su pobegli. Ne krive ni sami sebe.Oni krive države u kojima su srećni! I žele ih promeniti, da budu kao države iz kojih su došli, jer u njima nisu bili sretni.Oprostite, možda sam idiot, jer to ne razumem…

Nisu muslimani krivi što su rođeni u takvoj kulturi, ali oni treba da priznaju činjenice.Za razliku od Alaha koji ne voli sve ljude, štaviše naređuje progon i ubijanje onih koji nisu muslimani, naš Bog je onaj koji voli svakog čoveka kao što čitamo u Svetome Pismu.Bog ne nalaže da se drugi ljudi ubijaju, pljačkaju i vode u ropstvo! Vera se ne svodi na borbu i ubijanje onih koji veruju drugaćije. Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju.Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Isus nije vodio ratove i nije se služio mačem. Prorok Muhamed je bio ratnik i lično je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza,a to se navodi i u Kuranu(33. 26.).Sledeći hadis (Islamski verski tekst) govori o masakru nad plemenom Banu Qureyza: “Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dećacima koji su dostigli pubertet, odseku glave. Onda je prorok podelio imovinu, žene, i decu Jevrejskog plemena Qurayza medu muslimanima.” (Tabari VIII, stranica 38)…Danas to isto radi IS u Iraku i Siriji.Krstaški ratovi bili su posledica muslimanske najezde na zemlje koje su većinski bile naseljene hrišćanima. To je u periodu od 3. do 10. veka bila teritorija današnjeg Izraela, Jordana, Egipta, Sirije i Turske. Kad je islam ojačao i postao moćna religija/ideologija, muslimani su zauzeli te zemlje. Hrišćansko stanovništvo je bilo porobljavano, brutalno ugnjetavano, raseljavano i ubijano.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde islama…. Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …

….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAKO JE OBNOVLJENA NDH!

Zloglasna Nezavisna Država Hrvatska je temelj današnje Hrvatske! Dolaskom HDZa na vlast u Hrvatskoj tokom 1991. godine, otpočeo povratak NDH.Reetablirani su endehazijski simboli, poput kune, zastave i državnog grba.Vrhunac tisućuljetnje hrvatske kulture, bilo je i spaljivanje 2.ooo.ooo knjiga štanpanih ćirilicom.Posle toga su palili ljude,jer je trebalo:„trećinu Srba pobiti, trećinu raseliti, a trećinu pokrstiti“… Pre petnaest godina,cela Evropa i SAD smejali su se Srbima iz Hrvatske, koji su pričali o oživljavanju ustaštva i redizajnirane NDH, a kninske Srbe i njihove barikade krstili :”Balvan revolucijom”, ignorišući poklik Franje Tuđmana koji kaže “da je NDH važan čimbenik tisućljetne hrvatske državnosti”(tada se nisu čule salve zvižduka u hrvatskoj javnosti)! Uz slične državničke poruke javno je oživljavana ustaška ideologija, kroz pesme, javni govor, kućnu radinost a i praksu klanja i ubijanja Srba….

Danas, dvadesest godina posle srpskog vapaja iz Knina, svet ćutke gleda ogoljenu i besprizornu rehabilitaciju fašističke relikvije NDH, koja je bila vernija fašističkoj ideologiji, klanju i sveopštem zločinu od tvoraca te ideologije Hitlera i Musolinija.To je zemlja u kojoj je nacistička ideologija trenutno najzastupljenija u Evropi. Zlo oličeno u fašizmu i njegovoj specijalnoj verziji ustaštvu, za koje su samo naivni mislili da je stvar prošlosti, obnovilo je svoju snagu i svoju državu 1991. godine u Hrvatskoj.U današnjoj Hrvatskoj ustaštvo i fašizam su uzdignuti na razinu pozitivnih vrednosti.Krivični zakon Hrvatske ne zabranjuje konkretno nošenje nacističkih ili fašističkih obeležja.Negovanje ustaškog nasleđa u Hrvatskoj danas možemo videti na stadionima, pojedinim koncertima hrvatskih muzičkih zvezda, a o tome svedoče i zidovi hrvatskih gradova sa kojih se u hiljadama kočoperi stilizovano slovo U.“Za dom, spremni!”, raširio se u NDH tokom Drugog svetskog rata, kada su ustaše,pripadnici nacističke vojne formacije, pozdravljali jedni druge uz “naci” pozdrav, odnosno podignutu desnu ruku. Ova tradicija oživela je tokom ratova na području bivše Jugoslavije, ranih 90-ih. PROTERIVANjEM i ubijanjem Srba u operaciji “Oluja” pre 20 godina dovršen je istorijski zadatak Nezavisne Države Hrvatske-najmonstruoznijoj marionetskoj državi u istoriji ljudske civilizacije!…

Zloglasna „Oluja“ ustvari nije počela balvan-revolucijom, već je počela 1941. godine!Počela je rečenicom: Trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati! Počela je u Jasenovcu, Jadovnom, Staroj Gradišci, logorima u Capragu, Jastrebarskom, Koprivnici, na Pagu…Pripreme za ovu, poslednju „Oluju“ ponovo su krenule u drugoj polovini šezdesetih i prvoj godini sedamdesetih godina prošlog veka. U takozvanom „hrvatskom proleću“. Krenule su, između ostalog, i Deklaracijom o položaju hrvatskog književnog jezika, osnivanjem ogranaka Matice hrvatske širom Hrvatske, automobilskim kolonama kroz mesta sa mešanim hrvatskim i srpskim i čistim srspkim življem, mahanjem zastava Nezavisne Države Hrvatske i pevanjem pesama „U boj, u boj“, „Još Hrvatska ni propala“… kao i uzvikivanjem i juče i danas aktuelnog ustaškog slogana „Za dom, spremni“(„Zig Hajl”)!…“Oluja” je živi dokaz da, ako Hitler i nije pobedio, njegovi sledbenici svakako jesu…”Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore,”kaže Vedrana Rudan.Samo je još zaboravila vatikansku guzičetinu……

Aktuelna Hrvatska ne priznaje Jasenovac i druga stratišta fašističke Nezavisne Države Hrvatske. Naprotiv, aktuelna vlada u Zagrebu veruje da su ustaše bile mučenici, stradalnici za pravdu i slobodu.Polaganjem venaca na grob streljanim ustašama na Bleiburgu, rukovodstvo Hrvatske bespovratno i javno izabralo stranu – ustašku.U jeku političke krize u Hrvatskoj, Kolinda Grabar-Kitarović se zabavlja izvodeći hitove proustaškog ‘narodnog pevača’ Marka Perkovića Tompsona,koji je kasnije sedeo u počasnoj loži na inaguraciji predsednice Grabar-Kitarović.Trideset hiljada grla na fudbalskoj utakmici u „Maksimiru” viče “ubij Srbina”! Niko na to ne reaguje.Fašizam u ovoj zemlji nikad nije poražen.Zabranili su ćirilicu, baš kao i Pavelić.Na sportskim događajima, koncertima i dernecima otvoreno se kliče Anti Paveliću ili Petru Brzici, studentu prava iz Zagreba, koji je na jednom “srbokolju” u Jasenovcu za nekoliko sati lično, svojom rukom, zaklao 1.360 Srba. Mogao je još, ali nije bilo potrebe, jer se njegov glavni konkurent zamorio i odustao na negde oko 1.100 prerezanih srpskih vratova.Istraživanje zagrebačkog Jutarnjeg lista pokazalo je da više od 40 posto Hrvata opravdava ustaški genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu. Za njih je klanje na stotine hiljada Srba u Jasenovcu,dečiji logori,klanje 2.300 Srba 7. februara 1942. u tri sela kod Banjaluke ili pokolj 12.000 Srba na Garavicama kod Bihaća 1941. godine sasvim kul.

Srbi su u Hrvatskoj danas, kao i za vreme zloglasnog ustaškog režima iz Drugog svetskog rata, građani drugog reda čiji se identitet zatire na svakom koraku! U današnjem Zagrebu gotovo svi Srbi srednjoškolci, a ima ih šaka jada u odnosu na prošlost, razdvojeni su od Hrvata; nalaze se u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji „Kantakuzina Katarina Branković“. U drugim zagrebačkim srednjim školama Srba nema ni za prste jedne ruke. Ili su asimilovani ili se ne izjašnjavaju kao Srbi, znajući da im to u svakom smislu može da oteža život.Razbijanje ćiriličnih tabli i grafiti mržnje, jasno poručuju Srbima da beže iz Hrvatske i nikada se više ne vraćaju.Danas u obnovljenoj NDH, već pune 22 godine, isplaćuju se penzije, pripadnicima svih vojnih formacija NDH.Današnja obnovnoljena NDH je ostala bez gotovo 700.000 svog stanovništva i niko se zbog toga nije potresao u ovoj nakaradnoj tvorevini. Zapravo, Hrvatska se danas, u Evropskoj uniji, može ukratko opisati onim aforizmom:”Sve je isto, samo njega nema”,…balkanskog Hitlera,Ante Pavelića….Hrvatski novinar Domagoj Margetić kaže:„Zločini su nam državni praznici, a zločinci nacionalni junaci, proterali ste bijednici stotine tisuća građana ove zemlje i to nazivate pobjedom? Gadiš mi se Hrvatsko, fuj!”…https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Balkans_in_1350_according_to_Gustav_Droysen_from_19th_century.jpgKoreni mržnje između Hrvatske i Srbije/Srba i Hrvata/ sežu vekovima unazad, kad su Srbi doživeli zenit državnog uspona i političke slobode, izgradili identitet naroda koji stvara sopstveni kulturni i duhovni izraz, a naspram Hrvata koji stolećima žive kao podanici Ugarske.Pravoslavni Srbi su u apsolutnoj većini nastanjivali većinu zemalja, prisvojenih i uključenih u današnju Republiku Hrvatsku, tj. sve krajeve u kojima postoji štokavski izgovor (kojim – i samo njim – govore svi Srbi), izuzev stvarnog područja Hrvatske od tri hrvatske županije (Zagrebačke, Križevačke i Varaždinske), u kom postoji i u kome se govori kajkavski izgovor – jedini hrvatski jezik, a koji Hrvati (jedino još taj jezik u Evropi!?!), tendencionalno, još nisu kodifikovali u – hrvataski književni jezik!Da nije Hrvatska preuzela Vukov srpski jezik, nikad ne bi uspela da izađe iz 3 kajkavske županije na širinu srpskih štokavskog područja u Dalmaciji, Slavoniji i BiH. Sa osvajanjem jezičkog prostora osvojila je i srpsku katolički narod.Ljudevit Gaj, Nemac poreklom, otvoreno kaže da su Hrvati prisvojili srpski jezik za svoj.I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje.

Hrvata kao starog plemena danas gotovo da nema, nalazimo ih tek u ostacima u Hrvatskom Zagorju, Moslavini i onom delu Međimurja, prema Sloveniji. Ostali su konvertiti, uglavnom bivši Srbi koje je katolička crkva uspela da otrgne najpre od pravoslavlja a potom od srpstva.Podsetimo se reči doktora Juraja Krnjevića iz 1955. godine: “Pre jedno 120 godina Hrvatska je bila vrlo malena. Zagorje i okolina, to je bila Hrvatska… Onaj kraj gde se govori “kaj” to je bila Hrvatska.”…Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina….

Poznat kao ‘Aušvic Balkana’, Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor na području NDH,gde je ubijeno nekoliko stotina hiljada Srba u “orgiji neopisivog divljaštva”. Svoje žrtve su životinjski mučili – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki i na druge svirepe načine.Pavelićeve ustaše su bili najmonstruoznija i najužasnija koljačka falanga u istoriji sveta!Sva ta zverstva koja su činjena u NDH ljudski um nije zabeležio.U januaru 1943. komandant logora Jasenovac, Ivica Matković, naredio je logorašu dr Nedeljku Zecu da pregleda Žilu Frkovića, jednog od najkrvoločnijih koljača Jasenovca.”Kad sam ušao u sobu”, priča dr Zec, “Žile je sjedio razdrljen, razbarušene kose, sa zakrvavljenim očima i pijanim izrazom lica.”Na stolu je bila napola ispijena boca rakije i nekoliko čašica u neredu. ‘A, došao si, doktore. Sjedi tu na stolicu, i ako hoćeš posluži se rakijom’, rekao je….’Ti se sjećaš kad je u kolovozu Jure Maričić poslao oko 4.000 ljudi u Gradinu na klanje. Tada smo se Pero Brzica, Zrinušić, Šipka i ja opkladili tko će te noći zaklati najviše logoraša. Već poslije jednog sata bio sam daleko ispred po broju zaklanih. Nikad u životu nisam osjetio takvo blaženstvo, i već poslije nekoliko sati zaklao sam 1.100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju po 300-400…U tom krvavom takmičenju,pobedio je Pero Brzić,koji je zaklao 1.350 ljudi……

Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”… Komandant logora je divlja životinja…”….Po amerićkim izveštajima,pokolje u NDH organizovalo je preko 130 katoličkih sveštenika, a njih 27 lično su se „dokazali“ u klanju!Od kako je Sveti Sava skinuo papinu krunu sa glave svog brata i venčao ga na pravoslavno kraljevstvo, strateška nit koja je u zavisnosti od okolnosti samo menjala svoju formu, bila je (i ostala) – borba protiv srpskog pravoslavnog naroda do istrebljenja.Ne treba zaboraviti ni ustaške zločine u banjalučkim mjesnim zajednicama Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac,ustaše su, pod komandom Ante Pavelića, uz pomoć banjalučkih ustaša, pobile najmanje 2.300 nevinih Srba bez ijednog ispaljenog metka,… sjekirama, noževima krampovima i „srbomlatom“. Među žrtvama je bilo i 551 dete!!!! Jedan od najmostruoznijih događaja, čak i kada su u pitanju ustaše, desio se u školi u Šargovcu. Ustaše predvođene fra Filipovićem ušle su u učionicu,a Filipović je od učiteljice tražio da mu izvede srpsko dete. Pošto su mu izveli devojčicu Radojku Glamočanin, Filipivić je dete zaklao pred razredom, tražeći od ustaša da slede njegov primer.Tog dana u školskom dvorištu zaklano je 53 dece, pred očima njihovih vršnjaka. Učiteljica Dobrila Martinović je od užasa izgubila razum.Izveštaj nemačkog oficira Glez Von Horstenaua 14. juna 1941. godine: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu,pa ih onda vešali na zidove s natpisom – Srpsko meso – jedan dinar kilogram…Otimali su decu od srpskih majki, hvatali ih za noge i razbijali njihove glave o drveće i kamenje i posle ih bacili u jame…U svojim memoarima, za hrvatski pokolj Srba,Hitlerov specijalni opunomoćenik za Balkan, dr Herman Nojbaher kaže:„Pokolj Srba od strane Hrvata spada u najsvirepije akcije masovnog ubistva cele svetske istorije. Doživeo sam da mi se ustaške vodje hvale kako su zaklali milion Srba, uključujući tu i odojčad, decu, žene i starce.”…

Italijani su se takodje zgražavali nad hrvatskim zločinima u Drugom svetskom ratu, ostavljajući o tome nemali broj dokumenata. Među najpotresnija italijanska dokumenta o hrvatskom genocidu nad Srbima spada pismo generala Aleksandra Luzana Musoliniju. Evo tog pisma: Obilazeći sreska mesta Stolac, Čapljinu i Ljubinje (između 60 i 130 km severno od Dubrovnika) – saznam od naših obaveštajnih oficira da su Pavelićeve ustaše, prethodnog dana, počinile neki zločin u jednom selu (Prebilovci).Nedostaju mi reči da opišem ono što sam tamo zatekao. U velikoj školskoj učionici, zatekao sam zaklanu učiteljicu i 120 njenih učenika! Nijedno dete nije bilo starije od 12 godina! Zločin je neumesna i nevina reč – to je prevazilazilo svako ludilo! Mnogima su odsekli glave i poredjali ih po djačkim klupama. Iz rasporenih utroba ustaše su izvukle creva i, kao novogodišnje vrpce, rastegli ih ispod plafona i ekserima ukucali u zidove! Roj muva i nesnošljiv smrad nisu dozvoljavali da se tu duže zadržimo. Primetio sam načeti džak soli u ćošku i zgranuto ustanovio da su ih klali polako, soleći im vratove! I taman kad smo odlazili, u zadnjoj klupi se začulo dečje krkljanje. Pošaljem dvojicu vojnika da vide šta je. Izneli su jednog djaka, još je bio u životu, disao je sa napola presečenim grkljanom! Svojim kolima odvezem to jadno dete u našu vojnu bolnicu, povratimo ga svesti i od njega saznamo punu istinu o tragediji.Zločinci su najpre, na smenu, silovali učiteljicu Srpkinju (ime joj je Stana Arnautović) i onda je, pred decom ubili. Silovali su i devojčice od osam godina. Za sve to vreme, pevao je silom dovedeni orkestar cigana i udarao u tambure!Od hiljadu i nešto duša, u selu više nema nikoga! Istoga dana (to smo otkrili kasnije) kad je izvršen zločin u školi, ustaše su pohvatale još 700 stanovnika sela Prebilovci i sve ih bacili u jamu ili na životinjski način na putu do jame pobili.Posle ovakvih događaja Italijanska vojska staje u zaštitu Srpskog življa i proteruje ustaše iz Istre i Dalmacije!…Hrvatski antiljudski i anticivilizacijiski fašizam/ustašluk,koji je imao 82 koncentraciona logora, koji je imao 400 stratišta i koji je imao logore za decu/ spada u najgore fašizme u istoriji čovećanstva! Kad je čuo za Jasenovac i dečije logore,predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., izjavio je da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice…Kad Bog hoće nekog da kazni, on mu najpre uzme pamet….

Najsvirepije zločine koje je ikada čovečanstvo zabeležilo,počinili su HRVATI(bivši Srbi) nad srpskim narodom! U svesti tih bivših Srba, utisnuta je mržnja prema onima koji su ostali Srbi. Prebacivanje krivice. Nisam ja kriv što sam izdao srpstvo, nego on što je ostao Srbin. Njegov ostanak u srpstvu, njegov moralni život, njegova hrabrost i junaštvo, prkos i nepokolebljivost su ukor za moju savest, za mene konvertita, slabića, kukavicu, bednika, slugu, koji je za džak brašna i soli, izdao i dedove i narod i veru.Srbin mora nestati da me više nikad ne podseća na moju izdaju. Zato Jasenovac, zato Oluja, zato su Hrvati sa tolikom mržnjom klali Srbe, jer su ih podsećali na istinu o sebi, jer su Srbi samim svojim postojanjem bili prst krivice uperen u Hrvate.Čovek koji promeni veru, a potom i naciju, kao u slučaju Hrvata i Srba, izbrisao je sve što je bilo do tada. On više ne može da govori o svojoj porodici, precima, svom rodu. On je neko ko počinje od nule, ništa, čovek bez biografije, mladica tek zasađena na ledini. Takav čovek je svestan svega a naročito prezira svoje okoline, rodbine, prijatelja, kumova, svojih dojučerašnjih sunarodnika i u njemu se rađa mržnja. Ponižen je, ćuti kad se u društvu priča o istoriji, porodičnoj tradiciji, dalekim rođacima… I onda dolaze ratovi. Takav čovek postaje zver i kreće da ubija sve one koji su živi svedoci njegove prevere, sramote, njegove izdaje predaka i svog naroda…

Najveći među Srbima islamske vere, kao i Srbima katoličke vere,bili su Meša Selimović i Ivo Andrić,koji su ostajali u srpstvu i onda kada je bilo najteže.Meša Selimović se 1941. nalazi u Zagrebu, odbija sve privilegije kojim ga obasipa ustaški režim i odgovara svojoj tadašnoj devojci, koja ga u neverici pita: zašto ide u Srbiju: „Kakav bih ja to Srbin bio kad ne bi bio sa Srbijom kada joj je teško?“ Iste godine i Ivo Andrić dolazi u Beograd. Sa prezirom odbija ličnu ponudu Pavelića da bira poziciju u NDH koju želi i izabire život u Beogradu u siromaštvu i pod bombama, a kao svoju nacionalnost upisuje – Srbin.Emir Kusturica je mogao imati kolekciju Oscara, samo da se htio odreći srpstva.Čak i mnogi nesrbi, poput Petera Hendkea, koji je ostao bez Nobelove nagrade, jer je branio Srbe, prepoznavali su taj srpsku duh, tu srpsku iskru ljubavi, slobode, pravde, časti koju ni jedna okupacija, ni jedan genocid, ni jedno ropstvo nisu uspeli ugasiti….

U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj ….

1457639970_c5943b0c3c1

Posted in Uncategorized | 1 Comment