Het waren de Russen die Hitler versloegen!

ferussia01680802992

Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.De hele geschiedenis, zoals wij die geleerd hebben, omtrent de Tweede Wereldoorlog is vervalst. Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;”Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.” …

We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest!…Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandie, maar op de Russische vlaktes(daar had Duitsland al lang voor D-Day de strijd verloren).De Russen zorgden voor 85 % van alle Duitse verliezen(Duitsland verloor aan het oostfront vier miljoen soldaten, aan het westfront tweehonderdduizend).En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen,….die op 30 april 1945 de Reichskanzlerei in Berlijn bestormen en een eind maken aan Nazi Duitsland.De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandie plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En hun oorlog ging niet om het bestrijden van het fascisme, maar om het veroveren van afzetmarkten.De Marshall-hulp bestond ook nog eens uit LENINGEN en werd vooral uit eigenbelang ‘geschonken’….

In april 1939 stelde Moskou voor een Engels-Frans-Russisch verdrag te sluiten om in een geval van agressie door Hitler, elkaar onmiddellijk militaire te hulp te schieten.En de besprekingen hierover werden echter afgebroken. Toen geen overeenstemming kon worden bereikt met Engeland en Frankrijk is de Sovjet-Rusland met Duitsland gaan praten over een niet-aanvalsverdrag. ..De Sovjet-Rusland sluit het pact af in de overtuiging dat een oorlog met nazi-Duitsland vroeg of laat onvermijdelijk is.Al in 1926 kondigde Hitler aan dat hij de Sovjet-Rusland zou veroveren.Met dit pact kan de Sovjet-Rusland een aantal toegevingen afdwingen om zich voor te bereiden op de toekomstige oorlog.Moskou krijgt nog 21 maanden extra de tijd om het land militair en economisch uit te rusten…En zowel Groot-Brittannië als Frankrijk ook een niet-aanvalspact hebben met nazi-Duitsland,waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde en ze in 1939 niets deden om Polen te helpen…

Onze “bevrijders” waren al in maart 1942 van holocaust op de hoogte. Dit blijkt uit een openbaar gemaakt geheim document van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Al in maart 1942 wisten de tegenstanders van nazi-Duitsland van de moord op de Joden. De grote vraag is natuurlijk waarom de Amerikaanse en Britse regering niets deden om het uitroeien van de Joden tegen te gaan.Het geheime document betreft een kopie van een telegram dat de Chileense consul in het bezette Tsjechoslowakije in november 1941 naar Santiago stuurde over de geplande Jodenmoord, aldus een verklaring van de Nationale Archieven van de VS.„Er is besloten om alle Joden te vermoorden, een deel naar Polen te sturen en anderen naar het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt (Terezin) te brengen terwijl uitgekeken wordt naar een meer afgelegen plaats”, schreef consul Gonzalo Montt Rivas, in een telegram dat werd onderschept door de Britse inlichtingendienst, die het in maart 1942 aan de Amerikanen gaf. Rivas kon vanuit Praag blijven werken omdat zijn land goede relaties onderhield met nazi-Duitsland. ..

En ook via boodschappers en zakenlieden, vluchtelingen, deserteurs en vertegenwoordigers van het Rode Kruis,bereikten het Westen meer en meer berichten over de holocaust. Op 22 oktober 1942 ontvingen de regeringen in Londen en Washington een dossier met daarin documenten die de holocaust bewezen. Het dossier was samengesteld door de uit Duitsland naar Zwitserland gevluchte jurist Gerhart Riegner, en de vertegenwoordiger van het Joodse Wereldcongres in Genève, Richard Lichtheim. Van nu af aan konden de verantwoordelijken in de VS en Groot-Brittannië niet meer de ogen sluiten voor al het gruwelijke dat nazi-Duitsland uitrichtte.En geheime documenten is vrijgekomen:Tijdens de Holocaust plande de Amerikaanse president Roosevelt hoe de Joden na de oorlog te verspreiden over de wereld, zo ver mogelijk van de VS: http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/260862/m-project-franklin-delano-roosevelt-jews?utm_source=tabletmagazinelist&utm_campaign=c5fa3f840c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_c308bf8edb-c5fa3f840c-207086369….Dus ik kan niet anders concluderen, dat het anti-Joods sentiment niet alleen onder nazi’s aanwezig was, maar ook onder de regering en militaire staf van de vleugellamme Roosevelt, om over de anti-semitische Eden in Engeland(het antisemitisme in Groot-Brittannië is al eeuwenoud) maar te zwijgen. Na de oorlog stond niemand te springen om de teruggekeerde Joden te ontvangen. Hun huizen waren veelal betrokken door niet-Joodse burgers, hun bezittingen waren afgenomen en verkocht…

Het antisemitisme van Sovjet-Russland is volledig uit de duim gezogen.Volgens Louise Levine President van Amerikaanse Joodse raad voor Russishe ondersteuning,die en na oorlogse rondreis maakte in de Sovjetunie en een verslag instuurde over de toestand van de Joden daar,werden de grootste aantallen geewacuerd in de oosten,nadat de Duitshe legers hun invasie begonnen waren.In Chicago verklaarde hij op 30 oktober 1946 dat:“al meteen bij het begin van de oorlog werden Joden onder de eersten die geewacuerd werden van de westelijke gebiden die bedriegd werden door de Hitleriaanse indringers,en verscheept naar het velige oosten van de Oeral.Twee miljoen Joden werden zodoende gered.”Dit grote aantal is bevestigt door Joodse jurnalist David Bergelson. Een andere dimensie van de hulp aan joden die over het algemeen te weinig aandacht krijgt, is de redding van vele Sovjet-joden tijdens WO II en de bijdrage van de voormalige Sovjet-Russland aan de vestiging van de Joodse staat.Na de oorlog had de staat Israël zijn bestaan voor een groot deel aan Sovjet-Russland te danken. Uit het ‘gestaliniseerde’ Tsjecho-Slowakije werden wapens geleverd aan de Haganah, waarmee de Engelsen met bondgenoten uit het gebied werden verjaagd en de staat Israël een feit werd.Zonder Sovjet-Russland zou Israel niet eens bestaan. Dit is een feit.Sovjet -Russland herkende de staat Israel 2 dagen na de oprichting, op 18 mei 1948 en Sovjet -Russland was eerste land waar Israel diplomatieke betrekkingen mee had….

Weinig mensen weten dat Jozef Stalin het geloof inzette als een nationaal bindmiddel tegen nazi-Duitsland in de jaren ’40.De Russische Orthodoxe kerk heeft een opvallende rol in deze oorlog gespeeld. Ze riep iedereen op om zich in te zetten voor het vaderland. Stalin vervolgt de Russisch-orthodoxe kerk weliswaar eerst meedogenloos, maar richt haar na de inval van Hitler in 1941 weer op. Hij maakt gebruik van de populariteit ervan bij het Russische volk. De kerk, op haar beurt, probeert zich te handhaven en vereenzelvigt zich met Rusland.De term ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ waarmee Rusland vecht tegen de nazi’s, komt niet van Stalin, maar is bedacht door de metropoliet van Moskou.De Russische Orthodoxe kerk heeft ook de regering van de Sovjet-Russland met tientallen miljoenen roebels gesteund.En zonder de inzet van de Russische Orthodoxe kerk,had Sovjet-Russland nooit van Hitler gewonnen!…

Onze “bevrijders” financieren de vijand van wie wij bevrijd moeten worden.De opkomst van Hitlers Duitsland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk geweest zonder de rol van bepaalde financiële en politieke kringen uit de Verenigde Staten en Engeland, die deze afschuwelijke oorlog als noodzaak voorzagen met het oog op hun drang naar wereldheerschappij…James Paul Warburg (1896-1969, topbankier en lid van de CFR in een toespraak voor de Senaat van de VS, 7 februari 1950:‘We zullen een wereldregering krijgen, of we het willen of niet.De enige kwestie is om te weten of de wereldregering met toestemming of door strijd geïnstalleerd zal worden.’…Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen…

Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood van Hitler.De Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen.Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten zelfmoord pleegde.Maar,Hitler helemaal niet gestorven is in zijn bunker aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het blijkt allereerst uit recent (2009) onderzoek dat de gevonden schedel (met schotwond) een onbekende vrouw betrof van rond de 30 jaar. Dus niet Hitler.Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier, die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn ontsnapping verbleven zou hebben.Het mag geen verrassing zijn dat Hitler net Argentinië koos voor zijn vlucht. Het land was een van de belangrijkste havens waar Nazi’s heen vluchtten toen de Duitsers de oorlog verloren hadden. ..Een enkeling van de kopstukken van nazi’s krijgen de doodstraf in Neurenberg(militaire rechtbank),omdat ze de Tweede Wereldoorlog verloren hebben!…

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het Vierde Rijk.Die hele oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie.De Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi’s in de jaren 1940 die wilden de fascistische macht behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.Onlangs is er een nazi document opgedoken: het zg. Red House report. Dit heeft de Daily Mail Online onlangs onthuld. Het document is al die jaren in bezit geweest van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst.Rapport EW-Pa 128, ook bekend als “The Red House Report”, beschrijft een geheime samenkomst op 10 augustus 1944 van hoge nazi’s die plaatsvond in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg.De Duitsers, die inzagen dat ze militair verslagen waren, smeedden plannen om een soort Vierde rijk, een economisch imperium, in het leven te roepen. In Straatsburg werden de blauwdrukken besproken voor een pan-Europees gemeenschappelijke markt, steunend op een Europese gemeenschappelijke economie:https://www.youtube.com/watch?v=RV2nUfgkPLk

De nazi’s, na de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan de macht konden blijven in Duitsland.Bij het Duitse ministerie van Justitie in Bonn werkten na de Tweede Wereldoorlog opvallend veel nazi’s. In 1957 was bijna 80 procent van de hoge justitiefunctionarissen eerder lid van Hitlers partij, de NSDAP.Eén van de hoge functionarissen van Hitlers ministerie van Justitie, Heinrich Ebersberg, kon na de oorlog gewoon opnieuw bij Justitie aan de slag.Nazi bankiers Herman Abs werd de belangrijkste man in de uitvoering van de Marshall hulp in Duitsland. In 1949 werd hij de persoonlijke adviseur van Konrad Adenauer.Veel oud nazi’s, nazi bankiers (Herman Abs: Deutsche Bank), industriëlen (Krupp, Flick, IG Farben, BMW, Siemens, Volkswagen, BASF, Bayer) en talrijke hoge nazi-ambtenaren kregen na de oorlog hun baantjes terug.Krupp werd na de oorlog een van de belangrijkste bedrijven in Duitsland.En ligt de toekomst niet in een groot en sterk Europa op de manier zoals Hitler wilde?Nu Europa later de wereld…

Deze Vierde Rijk wil wat ze in 40/45 niet gelukt is: Rusland!De NWO elite denken nog steeds dat een oorlog tegen Rusland gevoerd moet worden, zoals oorlogen in het verleden werden gevoerd.Rusland is niet van plan te gaan vissen in de troebele wateren gecreëerd door de NWO-politiek steeds groeiende “rijk van chaos,” en heeft geen interesse in het bouwen van een eigen nieuw rijk. Evenmin is Rusland bereid op te treden als een redder van de wereld, zoals ze in het verleden hebben gedaan.En sinds de jaren ’90 probeert Rusland op alle mogelijke gebieden samen te werken aan een stabiele vrede en gezamenlijke welvaartsgroei, maar het is juist het Westen dat keer op keer zijn beloftes brak, de NAVO opschoof naar het oosten, en de laatste jaren eenzijdig begon aan een agressieve militaire opbouw, direct aan de grenzen met Rusland.Sinds de Duitse aanval in 1941 niet meer zoveel vijandelijke troepen, tanks en vliegtuigen langs de grenzen met Rusland zijn gestationeerd(de zogenaamde Russische dreiging is een verzinsel van de NAVO).En de politiek en media maken de Europeanen langzaam rijp voor een nieuwe slachting op ons continent.Het NAVO Barbarossa(op 22 juni 1941 valt het Duitse/Hitlers leger Rusland aan)-offensief kan beginnen(Duitse tanks is weer aan de grens met Rusland)!…

We hebben aan Poetin te danken dat het nog geen WW3 is ondanks alle provocatie van Amerika en de Navo….

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

De islamisering van Europa moet gestopt worden, voor het echt te laat is!

Blijkbaar is iedereen vergeten dat de Islam al twee keer Europa heeft proberen onder de voet te lopen.De derde islamitische aanval is volop aan de gang, dit keer niet met militaire middelen, maar via de immigratie – al Hijra.De Jihad(strijd op Allah weg/oorlog tegen niet-moslims) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe islamisten niet-moslims landen, op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Tientallen landen zijn zo veroverd!…

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden.Hele wijken en stadsdelen van onze grootsteden in West-Europa veranderen in moslimgetto’s, waar onze autochtone bevolking wordt weggepest en etnisch-cultureel-religieus wordt gezuiverd.Nu al barst het in Nederland van sharia wijken(getto’s), waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen:Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Hetzelfde patroon is te zien in de rest van West-Europa…In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.In sommige wijken met een hoge concentratie allochtonen durven ambulances of de brandweer niet meer zonder politiebegeleiding uitrukken omdat ze door jongeren worden aangevallen. Ook bussen van de openbare vervoersmaatschappijen worden bekogeld en beschoten.Deze jongeren bakenen als het ware hun territorium af en lijken alles te willen verbannen wat naar de reguliere Westerse maatschappij verwijst en in het bijzonder alles wat zij met overheid of gezag associëren…

De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt.En zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de ISLAM gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in onze Grondwet: eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de ISLAM zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa…Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland) zei:‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…

Het islamiseringsproces schrijdt voort. Zelfs in het straatbeeld van de afgelegenste Nederlandse/Europese dorpjes kun je nu op hoofddoekjes, djellaba’s of een minaret stuiten. Bovendien brengen zij een veelheid van negatieve fenomenen mee: onverdraagzaamheid, genitale mutilatie, vrouwenonderdrukking, kindbruidjes.Eerwraak eist evenveel slachtoers als het verkeer.En hier zijn nog voorbeelden van sluipende islamisering:1)Schoolkinderen moeten ‘bidden’ in de moskee.Daar leren ze naar Mekka te buigen! 2)Kerstmarkten in vooruitsnellende gehoorzaamheid tegenover de Islam politiek correct omdopen tot “Wintermarkten”. 3)Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt.-in crèches en op scholen uit piëteit met de islamitische leerlingen geen varkensvlees meer serveren. 4)Het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west.5) Een hoofddoek bij het politie-uniform. 6)In de openbare zwembaden zwemtijden reserveren voor islamitische vrouwen.7)Gescheiden loketten/ ruimtes voor vrouwen en mannen.8)Islam kritische demonstraties die worden verboden, afgelast, beperkt of omgeleid.9)Scholen waar geschiedenisonderwijs over de Holocuast onmogelijk is…

10)Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen.11)Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan.12)Sinterklaas zich niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter. 13)Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten/apartheid. 14)Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet/ apartheid.15)Moslimapotheker weigert de morningafterpil of condooms te verkopen. 16)Moslimdokter weigert aidspatiënten te behandelen of abortus te verrichten.17)Moslimtaxichauffeurs weigeren blinde cliënten met hun geleidehonden mee te nemen, omdat honden onrein zijn volgens hun “geloof”. 18)Gemeenteambtenaren weigeren vrouwen een hand te geven.19)In sommige de basisschoolen mag geen vegetarische worst gegeten en geen frisdrank meer geschonken worden. Reden: doet te veel denken aan zaken die haram zijn(http://weblogs.nos.nl/bin…ocolademelk-en-champagne) …20)De islamitische rechtspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. 21)In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. 22)Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen…In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Dit heet islamisering! En de lijst kan nog veel,veel langer worden….

Langzaamaan verspreid de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is.De islamitische cultuur vreet onze eigen joods-christelijke en humanistische beschaving op, om deze te vervangen door intolerantie, haat en geweld.Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.Het is Allah en niet de mens die bepaald.En Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen…

De Islam draagt ook moslims op om niet-moslims te haten en niet tot vriend te nemen:’Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.’(Koran 4:101.) ….’Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.’(Koran2:98)…’Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen’ (Koran 5:51)….’Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!’(Koran 60.4)…En in de Koran wordt ook opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden.In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91). ..Mohammed B. tegen de moeder van Theo van Gogh: ‘Het hele verhaal dat ik mij beledigd zou voelen (…), dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof (…), ik heb uit overtuiging gehandeld, en niet omdat ik uw zoon haat omdat hij mij heeft beledigd als Marokkaan. Ik heb mij nooit beledigd gevoeld’…

Het gebruik van geweld hoort wezenlijk bij de Islam.De lijst van enorme agressie en geweld van de Islam is zeer lang. Zelfs in IJsland (1627) wordt huisgehouden en worden inwoners als slaaf meegenomen. En ook andere Noordelijke landen ontkwamen niet aan deze gesel. Wat moet er onmetelijk veel leed berokkend en bloed gevloeid zijn! Het gaat om duizelingwekkende aantallen.En wat te denken bijvoorbeeld van de genocide op 150.000 Armeense christenen door de Turkse sultan Abdul Hamid tussen 1894 en 1896? Of de genocide op de Grieken en op de Armeniërs in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Het zijn helaas slechts een paar voorbeelden uit de lange lijst. En tot in onze dagen gaat het geweld door.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM…

En als sommigen zeggen dat het christendom ook oorlogen heeft gevoerd in de vorm van de kruistochten, dan is het hoog tijd dat je dit weet: de enige motivatie van de kruistochten was de bloeddorst en gruwel van de Islam stoppen!De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…In de Bijbel en de joodse geschriften staan nauwelijks algemene oproepen tot actie.Ze hebben de gelovigen daarvoor ook eeuwenlanggewaarschuwd, met woorden die alleen te vertalen zijn als Do not try this at home.Maar dat is nu precies wat radicale moslims wel doen.We hebben nu niet te maken met een botsing tussen het christendom en de Islam, maar tussen een beschaving en een achterlijke cultuur.En laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld…

Twee keer eerder zijn de poorten van Europa gered. Doen we dit deze keer niet, dan vallen we ten prooi aan de wrede dominantie van de Islam, zoals in het huidige ISIS-gebied.We moeten duidelijk durven stellen dat de Islam op de Europese bodem niet thuis hoort. Met andere woorden: het erkennen en subsidiëren van de islam, … het bouwen van moskeeën en minaretten en Koranscholen is dom en zelfs gevaarlijk.En hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt? Dus,het wordt de hoogste tijd, dat Europese burgers zich massaal gaan verzetten tegen de uitverkoop van hun landen en het verkwanselen van hun vrijheid. ..MENSEN WORDT WAKKER!Doe iets!Dit is uw wereld, red haar…

De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken…De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen. Erdoğan riep in 2017 zijn achterban in Europa zoveel mogelijk kinderen te krijgen….“De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.” (Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002)…En als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!…De islamisering van Europa, een misdaad jegens de menselijkheid!…

We zien nu dat het islamitisch onderwijs steeds populairder wordt in Nederland, waardoor we meer en meer een parallelle samenleving creëren. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de Islam en politiek zijn nauw met elkaar verweven. De scheiding tussen kerk en staat is juist een groot goed en werkt integratie-bevorderend.En een groot aantal Nederlandse scholen organiseert nog klassikale bezoeken aan moskeeën. Scholieren wordt hier uitgelegd ’hoe ze moeten bidden’.Maar,gaan de moslim kinderen ook maat de christelijke kerken en ook even knielen in de banken. Waarschijnlijk niet…Bij de opmars van de islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo….

Moskeeën spelen een politieke rol, er wordt haat verspreid en er wordt gediscrimineerd.Deze gebedshuizen zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking.Er bestaat nergens ter wereld een moskee, waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia en jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Dus, stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat!…

We zitten dicht tegen een burgeroorlog aan in Europa, en toch blijft een groot deel van de bevolking volhouden dat er geen enkel inherent probleem met immigratie of islamisering is…

Overal waar er grotere groepen moslims zitten en ze niet de baas zijn, is er geweld.Er is een sterke correlatie tussen de aanwezigheid van sterkere minderheden van moslims waar ze niet de baas zijn, en plaatsen waar er geweld is. En dit staat volledig los van de meest besproken vorm van islamitisch geweld: de ideologisch versie, in de vorm van het terrorisme tegen het westen…

Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester.De terreurdreiging is groter dan ooit.Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Peilingen laten zelfs keer op keer zien, dat de extremisten ‘stiekem’ gesteund worden door 2/3 tot ¾ van deze ‘gematigde’ moslims… De nazi’s (de harde kern) vormden ook een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren…En als mannen met baarden weer eens iemand hebben gegeseld, onthoofd of opgeblazen,verschijnt onder het nieuwsbericht en op Twitter steevast dezelfde sarcastische opmerking: ‘Dit heeft zeker ook weer niets met de Islam te maken?’Het meest expliciet door premiers en presidenten, die beleefd spreken van ‘extremisten’ of ‘fanatici’ zonder het woord ‘Islam’ te noemen…

FEIT:het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia!Een islamist met een pak aan en een das om, wil op termijn hetzelfde als een jihadist met een bomgordel. Natuurlijk, de methode is anders, het einddoel hetzelfde…

De oude vijand, de totalitaire Islam, wordt nu ondergeschoven bij een nieuwe: het ‘totalitaire project Europa’. De ‘massa-immigratie’ en de islamisering vormen nog steeds een groot en groeiend gevaar, maar de schuld daarvan ligt vooral bij de Europese Unie, die ons dwingt om onze grenzen open te houden en ons daarmee de zeggenschap over ons eigen immigratiebeleid ontneemt…..https://www.alertgroepen.nl/2016/08/21/raad-van-europa-versterkt-islam-en-islamisering-in-europa-doelbewust/

De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek…

Posted in Uncategorized | 3 Comments

West-Europa wordt één gigantisch Molenbeek!

 

Belgian Army soldiers patrol in the picturesque Grand Place in the center of Brussels on Friday, Nov. 20, 2015. Salah Abdeslam, a French national who lived in Molenbeek, Belgium, is currently the subject of an international manhunt after the Paris attacks. Security has been stepped up in parts of Belgium as a precaution. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Europa gaat een hoge prijs betalen, omdat het de Islam op grote schaal heeft toegelaten op haar grondgebied.Moslims kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.Zij eisen dat Europa zich aan de Sharia onderwerpt(70% van de moslims in Nederland acht de islamitische religieuze wetten belangrijker dan de Nederlandse grondwet)…Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer…De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones/sharia-enclaves, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek…Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken…

Het was Vlaanderens bekendste islamoloog, Urbain Vermeulen die een tweetal jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws zei: “Over dertig à veertig jaar zal de streek van Noord-Frankrijk Lille-Roubaix-Tourcoing tot Amsterdam één islamitische enclave zijn. Binnen twintig jaar is Brussel de grootste Maghrebijnse stad buiten de Maghreb. Onze samenleving zal gedestabiliseerd worden. De moslims zullen probleem na probleem opwerpen, steeds meer eisen stellen en het straatbeeld bepalen. Dat is misschien het einde van de overwegend Europese cultuur”….Zonder actieve ondersteuning door linkse westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen jihad-aanslagen en islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer…

De “jihad-hoofdstad van Europa”, zo wordt Sint-Jans-Molenbeek overal in de buitenlandse media genoemd.Het is een van de gebieden in onze westerse landen, waar de autoriteiten de macht zijn kwijtgeraakt, waar de sharia ons rechtssysteem bezig is te vervangen en waar het onveilig is voor niet-moslims om naar toe te gaan.Veel terreurdaden hebben een connectie met de Brusselse gemeente Molenbeek:Madrid 2004: Hassan El Haski woonde een tijdje in Molenbeek. Hij was een van de planners van de aanslagen op treinen in Madrid, waarbij 191 doden vielen.In mei 2014 schiet Medhi Nemmouche vier bezoekers dood in het Joods Museum in Brussel. Zijn thuis: Molenbeek. Een half jaar later ontmantelt België terreurverdachten in Verviers. Woonplaats: Molenbeek. En voormalig IS-stijder Ayoub El Khazzani logeerde vlak voor de verijdelde Thalys-aanslag bij zijn zus. In Molenbeek.Twee daders van de aanslagen van Parijs komen uit Molenbeek en planden de aanvallen deels daar vandaan.De terrorist Amedy Coulibaly, die de HyperCacher koosjere supermarkt in Parijs aanviel, bracht ook enige tijd door in Molenbeek.Afgelopen juni probeerde en 36-jarige jihad man uit Molenbeek een aanslag te plegen op station Brussel-Centraal. De aanslag mislukte en de man werd doodgeschoten door militairen.De wapens die gebruikt werden bij de aanvallen op de Franse satirische krant “Charlie Hebdo” in januari 2015 kwamen ook uit Molenbeek…“In plaats van Raqqa te bombarderen,” zegt de Franse journalist Eric Zemmour, “moet Frankrijk Molenbeek bombarderen.”….

Er waren ook zware rellen in 2009 tijdens de Ramadan in Molenbeek. Moslimjongeren zetten barricades op van brandende autobanden, staken auto’s in brand, gooiden stenen naar de brandweerlieden die de branden kwamen blussen, en die waren uitgerust met stenen en breekijzers om winkels te plunderen…Voor jihadisten/maar ook voor niet-jihadisten/ is de Ramadan de maand van strijd en verovering.Een maand van strijd tegen de vijanden van de Islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims.Jihadisten onderbouwen hun gewelddadige opvattingen met betrekking tot de Ramadan door te wijzen naar het islamitische verleden. De vroege moslims vochten, onder leiding van Mohammed, veldslagen uit tijdens de Ramadan.Onder andere de slag bij Badr, de eerste veldslag tussen moslims en niet-moslims, werd uitgevochten tijdens de Ramadan. Daarnaast veroverden de moslims onder leiding van Mohammed de stad Mekka gedurende de vastenmaand.Ook na de periode van de vroege Islam vonden voor moslims belangrijke veldslagen plaats tijdens deze periode…Hoeveel Molenbeek-wijken heeft West-Europa?. ..https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=BK_jHa9_bzg  

Het Vrije Westen is oorlogsgebied, niet zoals we het kennen uit de geschiedenisboeken, omdat het nu een strijd is die veel subtieler is, bijna onopgemerkt zodat de DOMME kiezer kan blijven stemmen op de foute partijen en niet weet wat er in het echt gebeurd…

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…En het is niet de eerste keer dat radicale Islamisten in onze grootsteden bepaalde wijken tot Sharia-gecontroleerde zones uitroepen, waar sharia-burgerwachten mensen aanspreken en hen willen afbrengen van in hun ogen laakbaar gedrag, zoals drinken, vrouwen die te wulps gekleed zijn en homofielen….https://www.youtube.com/watch?v=EocjtOHDkms

In heel Europa vindt een bevolkingsruil plaats. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur. ..

Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben.Na de aanslag in Stockholm in april 2017, waarbij de dader met een biertruck op een mensenmassa inreed, was er opnieuw aandacht voor Zweedse probleemwijken.Het land kampt met immigrantenwijken waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Wijk Rosengård in Malmö,wordt het Molenbeek van Zweden genoemd…https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NNEZQTSJv4Y

In Denemarken,pleiten moslims voor gebieden met een grote moslimbevolking, zoals Kopenhagen Tingbjerg om sharia-zone’s in te voeren, bewaakt door islamitische religieuze politie gemodelleerd naar Saudi-Arabië Mutawa, om ervoor te zorgen dat alle sharia overtreders gestraft zullen worden…Veel Denen, die ooit zo gastvrij waren, begonnen in te zien, dat de Islam onverenigbaar was met hun lang bestaande normen en waarden: het geloof in persoonlijke vrijheid en het vrije woord, in gelijkwaardigheid van vrouwen en toegevendheid voor andere etnische groeperingen en een zeer diep gevoelde trots op de Deense geschiedenis en erfgoed.Momenteel heeft Denemarken de strengste immigratiebeleid in Europa…

In Frankrijk terroriseren jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst buurten en wijken in grote steden. Al in 2002 schreef Samira Bellil, een moedige jonge Franse van Algerijnse afkomst het boek -‘Ontsnapt uit de hel’- over de terreur die zij zelf als moslimvrouw in de Parijse buitenwijken had ondervonden: ‘groepsverkrachtingen, huiselijk geweld, bedreiging met de dood als je naar de politie stapt.’ In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben…https://www.youtube.com/watch?v=5tSYGfEg1IY

Zware rellen in de multiculturele probleemwijk Mirail in het Zuid-Franse Toulouse/04-2018/, vanwege identiteitscontrole gesluierde vrouw(het dragen van een nikab is in Frankrijk verboden).Mirail staat bekend als een ‘prioritaire wijk’ bij de Franse politie, een probleemwijk dus. Het gebied wordt geplaagd door drugs en een hoog misdaadcijfer. Ook zou de wijk een broeihaard zijn voor de radicale islam en een thuisbasis hebben gevormd van verschillende jihadisten….https://www.youtube.com/watch?v=pak95KiFpf4

De islamisering, die leidt tot een islamitische monocultuur die haaks staat op de onze, wordt gefaciliteerd door de voorstanders van diversiteit en multiculturaliteit.Merkel de grenzen van Europa heeft opengezet, zonder de rest iets te vragen.Er is nu een probleem in Duitsland en dat probleem heet Islam…Tania Kambouri schreef een boek over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patriouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan.Kambouri zegt dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen. “…Sinds januari 2014 hebben 54 politieagenten in Duitsland zelfmoord gepleegd. Ze zagen geen andere uitweg meer, omdat politieagenten ijskoud van alle kanten in de steek worden gelaten…

In september 2014, islamisten patrouilleren ook door de straten van de Duitse stad Wuppertal.Hun doel: een gebied opeisen in de stad, waar de regels van de sharia worden nageleefd. Een gebied waar alcohol, muziek en drugs niet zijn toegestaan…

Er zijn ook ’no-go zones’ in Nederland.Circa 45 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open,vrije samenleving bij te brengen.Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied…Volgens de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans:,,Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet.” ….

Veel moslims in de westerse wereld behoren niet dankbaar te zijn, dat ze verlost zijn van de armoede in hun land van herkomst. Dat geeft hun geloof hen in. Nee, ze zijn vooruitgeschoven strijders in een vijandelijk gebied, het ‘Huis van de oorlog’. Hun nieuwe vaderland is geen vaderland, maar een frontlinie, althans voor het islamitische geloof. Dat wordt elke serieuze moslim ingepompt. Velen verwachten niets goeds van enig Westers land, en wachten op het moment dat er een islamitische meerderheid komt, en het geluk eindelijk kan doorbreken. ….

Het was de Algerijnse President, Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen”. Dus,wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen en hun aantal groeit nog steeds…Jihad kent vele facetten, waarbij “Jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd!…Heel de wereld moet onderworpen worden aan de Islam/de Sharia(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40). Dat is het kerndoel van deze ideologie…En als u niet openstaat met islamisering van Europa,bent u een islamofob,racist,fascist of nazi!…“Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam,”zei Filip Dewinter….

Posted in Uncategorized | 8 Comments

The US and NATO are deliberately provoking Russia, hoping for WW3!

ferussia01680802992Instability in Ukraine, chaos in Syria,the trigger points for World War III are in place…The biggest threat to world peace is NATO(in particular US imperialism and its poodle and junior partner, British imperialism).The tense situation in Ukraine has sparked a new Cold War, and the United States is directly responsible for it.The NATO military alliance against Russia has been continuing the Cold War, and is now intensifying it, after the voluntary end of the Cold War in 1991, by the Soviet Union, and by its mirrored military alliance, which was the Warsaw Pact.With that end of communism, and end of the communist military alliance, all of the constructive reason for NATO likewise ceased, and so NATO should have ended simultaneously when the Soviet Union and its military alliance did; but, instead, certain corporate interests in Western nations have prevailed; and, so, the Cold War is now ratcheting up even further on the U.S.-NATO side. This escalation, which is being done under false pretext (on the basis of lies), is forcing Russia to similarly increase its military budget and military exercises ,and Russia’s responses are being called by NATO ‘Russian aggression’, as if NATO hasn’t actually forced Russia to increase its military defenses (including those “drills”). The world has never been closer to nuclear war than it is at present.If we don’t end NATO now, then maybe NATO will end us all, surprisingly soon….

The intentions of hitler and the nazis was clear, their murderous racist intentions and their plans were known to the world. However the US and NATO have hidden their doctrine of aggressive war and world domination by using creative, insidious and covert means and spinning their crimes against humanity with propaganda and language in the mass media. Hence neo-nazi murders on Maidan become “peaceful demonstrators fighting for democracy”, aggressive war becomes “humanitarian intervention”, global military expansion and the taking over of the world a “war on terror”, any leader who is not pliant or a puppet a “despot”, “dictator” or “strongman”, an independent government “non-democratic” and of course any country which pursues friendly policies with Russia or demands a proper price for their resources becomes “rogue” or “a supporter of terrorism.”…

When the Soviet Union broke up, the Ukraine passed a resolution that it wanted to remain neutral and benefit from its sort of neutral pivot between Russia and Europe.Yanukovich did not want Ukraine to join NATO: he wanted a neutral Ukraine maintaining the traditional close relationship between the Ukraine and Russia. And the United States put $5 billion into Ukraine, and spurred a lot of nationalist revolution.At the National Press Club in December 2013,Victoria Nuland/, the head of the Eurasia desk at the State Department/ boasted that the U.S. (through such “NGOs” as the National Endowment for Democracy) had spent $ 5 billion in Ukraine in order to support Ukraine’s “European aspirations.”…It all started when the US secret government designed and sponsored a coup d’etat in Ukraine (disguised as a “people’s revolution”), and installed a Neo-Nazi phony government, against the will of the people. The coup d’état in Ukraine (let’s call it for what it was) was in no way a popular uprising. It was the result of a very expensive, long-running and orchestrated campaign by the CIA, the US State Department and other US/NATO elements. One only has to look at the marauders on Maidan Square and footage of crowds in Crimea or other Ukrainian cities to see that something is not right. A popular uprising of the people coming out in peaceful demonstrations would include crowds of all ethnicities and ages and women and even children. Not so on Maidan, we only see young ethnically Ukrainian men in bullet proof vest, military helmets, wielding steel pipes filled with cement and even armed.These are neo-nazi thugs who the west supports, whose mob chose a government which the West was much too quick to recognize and who the West is calling a legitimate government of the people…

Arranging coup d’états is illegal.Forcing regime change through threats, sanctions and covert means is illegal. Supporting, importing, training and arming destabilizing violent elements in any country is also illegal…The Russian intervention in Crimea is more than justified in the current context, in which the US and NATO have overthrown Ukraine’s legitimate government and replaced it with the — already mentioned — Neo-Nazi puppet regime. Crimea was Russian since forever, but the naval bases at Sevastopol are the key to understanding this crisis. Not only could Vladimir Putin not allow Russians to be abused by the Kiev Nazis/radicals and NATO, he could not allow his nation to lose those bases…

The West glibly broke its promise not to expand NATO eastward, given in exchange for the Soviet approval of German unification.On Feb. 10, 1990, between 4 and 6:30 p.m., Genscher spoke with Shevardnadze. According to the German record of the conversation, which was only recently declassified, Genscher said: “We are aware that NATO membership for a unified Germany raises complicated questions. For us, however, one thing is certain: NATO will not expand to the east.” And because the conversion revolved mainly around East Germany, Genscher added explicitly: “As far as the non-expansion of NATO is concerned, this also applies in general.”…Under the guise of defending eastern Europe from «Russian aggression», more than 100 Abrams tanks and Bradley armoured personnel carriers rolled into Latvia, a similar motorised display of military support was deployed in Estonia – in the town of Narva – with American flags flown by the US Army’s Second Calvary Regiment just 300 metres from the Russian border.Narva protrudes sharply eastward – like a metaphorical blade – into Russian territory. It is only some 100 kilometres from St Petersburg – Russia’s second city after Moscow, and with a searing history of military assault by Nazi Germany during 1941-44. …

Operation Barbarossa and Operation Atlantic Resolve are part of the same continuum of Western aggression towards Russia. Russia is deemed to be a countervailing force to Western hegemony, and therefore must be removed. Russia’s stolid insistence on abiding by international law is an irksome impediment to Washington’s «exceptional» petulance to use military force whenever and wherever it wants to underpin its putative global hegemony. International popular support for Putin as a respected world statesman, together with widespread disdain for US rulers, is also another source of intense chagrin to Washington. This is the context in which we should assess the US-led hostility toward Russia and the latent war signals that emanate from Operation Atlantic Resolve…

Ukraine’s post-coup regime is now melding neo-Nazi storm troopers with Islamic militants called “brothers” of the hyper-violent Islamic State stirring up a hellish “death squad” brew to kill ethnic Russians in eastern Ukraine, on Russia’s border, reports Robert Parry.In a curiously upbeat account, The New York Times reports that Islamic militants have joined with Ukraine’s far-right and neo-Nazi battalions to fight ethnic Russian rebels in eastern Ukraine. It appears that no combination of violent extremists is too wretched to celebrate as long as they’re killing Russ-kies.The article by Andrew E. Kramer reports that there are now three Islamic battalions “deployed to the hottest zones,” such as around the port city of Mariupol. One of the battalions is headed by a former Chechen warlord who goes by the name “Muslim,” Kramer wrote, adding…

The US led war against the Islamic State is a big lie.The Islamic State is protected by the US and its allies. If they had wanted to eliminate the Islamic State brigades, they could have “carpet” bombed their convoys of Toyota pickup trucks when they crossed the desert from Syria into Iraq in June. The Obama administration has directly or indirectly supported ISIS and various iterations of Al-Qaeda in Syria.Saudi Arabia and Turkey are the principal arms purveyors and quartermasters of ISIS and their Al-Qaeda allies. The former is an intimate US vassal, the latter a NATO member. America’s “anti-terrorist campaign’ consists in supporting a so-called “moderate” Al Qaeda entity (Al Nusra, now renamed) with a view to going after another al Qaeda entity entitled The Islamic State, formerly designated as Al Qaeda in Iraq, and both wings of al Qaeda are supported covertly by US intelligence… One wonders how ordinary Europeans feel about NATO members backing a Jihadist proxy war against Syria and risking a confrontation with Russia in defence of their faltering «moderate» Jihadist allies…

There is constant talk about the human rights of various civilian populations in the Middle East, but what about the rights of citizens of Paris or London to live without the fear of terrorism? Not only are NATO member states not doing everything they can to protect their own people from terrorism, but the actions of the U.S.-backed coalition in Syria (which includes several NATO members) are making the situation worse…Where was NATO when Saudi Arabia, Qatar and other Gulf states began funding the Islamic State? Where was NATO when the U.S. Central Intelligence Agency was training and equipping these jihadists for war in Syria? NATO must take action against any country trying to leverage the fog of war for its own political and economic gains at the expense of citizens dealing with the fallout of the conflict…

US and Russia could ‘start Third World War over Syria conflict.The war in Syria was seen as a regional affair between Iran and Saudi Arabia-Turkey-Qatar, but now it is a bigger game between Russia and the west.Valery Gerasimov, the chief of the Russian military’s General Staff, said Russian military officers are at Syrian facilities throughout the country and warned that “if a threat to our servicemen emerges, the Russian armed forces will take retaliatory measures against both missiles and their carriers.”Russia also announced that it was cutting the Russia-US hotline designed to prevent accidental clashes in the Syrian airspace.Direct clash only a matter of time!…Welcome to the Third World War!…

Russian President Vladimir Putin said that joint military operations by Russian and Syrian government forces to fight terrorism in the Middle Eastern country are “wrapping up” and that a political solution will be the next step ….

Since Russia is harming the western plan in Syria and in many other cases, the western secret services try to discredit Russia by blaming it for crimes that are false flag assassinations.The western propaganda machine is endlessly impressive. People are so pervasively brainwashed by mass media psyops that they now find it easier to believe that Bashar al-Assad and Vladimir Putin are deliberately killing civilians with poisonous gas for no reason whatsoever than to believe that the same empire which deceived us into Iraq is deceiving us into Iraq’s next-door neighbor Syria…The same people who assured you Saddam Hussein had WMDs now assure you Russian ‘novichok’ nerve agents are being wielded by Vladimir Putin to attack people on British soil.Remember when they said Saddam’s soldiers were tearing Kuwaiti babies out of incubators to justify going to war in Iraq? Didn’t happen….Remember when they said that invading Afghanistan would defeat terrorism, even though the 9/11 hijackers were Saudi? It didn’t. …Remember when they said that Saddam had weapons of mass destruction, so we needed to invade Iraq again? He didn’t. …Remember when they said Gaddafi was ordering his troops to rape entire cities, so we needed to bomb Libya to dust to stop them? They weren’t doing that either….

The chemical attack in 2013 was blamed on Assad and the Syrian Military. After it was actually looked into, it turns out that it was those “moderate rebels” that we’ve been arming and funding that actually carried out the chemical attacks. UN officials have confirmed that Al-Qaeda terrorists were responsible for the sarin gas attack in Ghouta.We know ISIS used chemical weapons against the Kurds in 2015…The only “proof” provided by the US government and Western media are videos of alleged victims. That is, videos supplied by al Qaeda-linked terrorists and their media agents known as the White Helmets. This terror nexus is a creation of US, British and French military intelligence, financed with Saudi and Qatari money….Famed investigative reporter Seymour Hersh has documented that the last large sarin attack blamed on the Syrian government was actually carried out by terrorist groups with the support of Turkey and Saudi Arabia. Hersch also documented that chemical weapons were transported from Libya to U.S.-backed rebel groups in Syria by the CIA and Hillary Clinton’s State Department.The accusations made against Syria of using chemical weapons are undeniably similar to those made by Britain against Russia…Don’t be deceived by the mass media and by the western propaganda, behind almost every big case, there is a lie, a huge lie, which is 100% opposed to the reality…Wake up! use your own discernment, make your own search, investigate all the different views …. and come to your own conclusions…

White Helmets, a propaganda machine supporting terrorists.They only work in areas controlled by the “rebel groups”/terrorists, primarily Nusra/ Al Qaeda ….

Hollywood political movies…

This video discusses the disgusting and criminal usage of chemical weapons in Syria, indicating that it is not the Syrian government but the Islamist\terrorist groups behind the attacks.Watch:….https://www.youtube.com/watch?v=JdoSyBhBCCs…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

kicer-1132x670Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia(het eind van de ‘beschaving’).Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering, en demografische verzadiging.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”… Jihad is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering. Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.In plaats van te assimileren in een samenleving, streeft de Islam ernaar om een staat-in-een-staat te stichten, om de Sharia in het bestaande Rechtssysteem binnen te laten dringen en het uit te breiden met decreten totdat het het kan vernietigen.En zoals zij met andere culturen heeft gedaan, maakt de Islam gebruik van onze religieuze tolerantie – die is vastgelegd in de “free exercise clausule” van onze Grondwet, eerst om zichzelf binnen te dringen, daarna als een zichzelf beschermende cyste, terwijl het zich voedt door de gastheer en verder groeit en verspreidt.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa…

Ongecontroleerde massa-immigratie vanuit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt ervoor dat bepaalde gebieden in West-Europa veranderen in no-go zones(mini kalifaten, waar de islamitische wet, de Sharia, er elke dag geldt), waar de staat de controle over heeft verloren.Deze sharia wijken zijn de bouwstenen voor de territoriale controle van steeds grotere delen van Europa, straat na straat, wijk per wijk, stad per stad.In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…In Zweden zijn er 61 gebieden die de politie definieert als bijzonder kwetsbaar, zogenaamde “no-go areas”. Politie en hulpdiensten worden er voortdurend aangevallen. “In deze kwetsbare gebieden heersen de criminelen. Vroeger schoten ze in de benen om te intimideren, nu schieten ze in het hoofd om te doden”, aldus Linda Staaf, hoofd van de inlichtingendienst in de operationele eenheid nationale politie…De grote steden zijn al reddeloos verloren en je ziet het afvoerputje nu overlopen naar de dorpen er om heen.Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

En het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Sharia!…De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof…

De Sharia is een achterlijk en barbaars systeem, dat in strijd is met alles waar wij voor staan.In de Westerse democratie de overheid zich richt naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah/Sharia. In sharialanden, zoals Saudi-Arabië en Iran, worden voeten, handen en hoofden van mensen afgehakt, homoseksuelen aan hijskranen opgehangen en overspelige vrouwen in het openbaar gestenigd. Verkrachte vrouwen worden zelfs veroordeeld als zij bij hun aanklacht geen vier getuigen hebben en men er dan maar van uitgaat dat zij liegen.Muziek, dans, toneel, historisch-kritisch onderzoek, cabaret is volgens de theorie van de Sharia verboden.De Sharia onderscheidt de ware moslim van de kafir(niet-moslim), waarbij de laatstgenoemde als tweederangs burger wordt aangeduid(een moslim mag een kafir niet als vriend hebben).En onder de Sharia wordt algemeen ook de doodstraf uitgesproken als een moslim officieel afstand neemt van de Islam….

En in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…De academicus Jan van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. En hij vertelt dat:“Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten. Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar.Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…De huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De Islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de Islam.Voor de Islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk…

Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…

Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.’…Heel Europa lijdt onder de Islam en het wordt steeds erger! Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk!Op sommige plaatsen in West-Europa, ontbranden regelmatig kleine jihadistische conflicten. De tactiek is de niet-islamitische meerderheid van de bevolking zo sterk onder druk te zetten en angst in hun harten te zaaien opdat alle eisen worden ingewilligd…Het Saoedische parlementslid Ibrahim Al-Buleihi zei:“We zijn doordrenkt van geweld, omdat wij doordrenkt zijn van haat tegen anderen.Wij geloven dat wij altijd gelijk hebben en dat de ander per definitie ongelijk heeft.Daardoor haten wij iedereen die het niet eens is met onze manier van denken en onze manier van leven.” …En om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd.Het ideologische gevecht is veel belangrijker, dan het militaire gevecht. We gaan en kunnen het militaire gevecht niet winnen. Denk eens na. Er waren maar 19 terroristen nodig om 3000 mensen te doden op 9/11. Er waren er maar 4 nodig om 52 mensen in Londen te doden en om 700 mensen te verwonden. Deze operaties kosten hen niets, terwijl het ons massas geld kost. Er staan ook wereldwijd miljoenen terroristen klaar om toe te slaan…

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…Ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) zei:„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden.”…..Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld!…

“De Sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de ISlam. IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht die niet in overeenstemming is met de Sharia”,betoogt Hans Jansen….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel: „De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54) …„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)… „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… „Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…„En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)….„Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)… „Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… enz,enz,enz…De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.En er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag…Arabist Hans Jansen zei ooit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de Islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” …“De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten,” Recep Tayyip Erdoğan…

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de Islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers:kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken…. In de Koran wordt de vrouw systematisch als tweederangsfiguur afgeschilderd.In plaats van wederzijdse liefde en respect tussen de echtparen te propageren, verplicht de Islam de vrouw tot gehoorzaamheid aan haar man(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“/Koran -2:228).Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard“ ( Koran-3, 282). De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man“ (Koran- 4, 176). De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid“ (Koran- 4, 34).Vrouwen worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen.En indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag…Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab werd vanaf het begin opgelegd om de vrouwen te tonen dat zij tweederangs burgers zijn, dat mannen hun lichamen beheren, dat mannen hen kunnen dwingen om te dragen wat de mannen verkiezen, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz…Moslima (ook moslimmannen) bevrijd uzelf en verlaat de Islam!…

Posted in Uncategorized | 1 Comment

De Derde Wereldoorlog is al begonnen in Syrië en de Oekraïne!

19g0dq9wnp8aijpgPolitieke hier in het Westen hebben altijd een grote bek en zeggen dat ze ‘vrede’ willen, maar ze zoeken juist oorlogen uit.Sinds het eind van de Koude Oorlog hebben de bondgenoten dat spelletje tegen Rusland doorgezet, en men is nu begonnen dat te verhevigen, ondanks het feit dat de Sovjet Unie, bij het einde van die Koude Oorlog, de tegenhanger van de NAVO, het Warschau Pact, vrijwillig had ontbonden.Met dat einde van het communisme, en het einde van de communistische militaire samenwerking, was het logisch geweest dat de westerse landen hetzelfde hadden gedaan, en gelijktijdig de NAVO zou hebben ontbonden. Maar de belangen van bepaalde grote ondernemingen bleken groter te zijn dan de wens voor vrede, en het gevolg hiervan is dat de Koude Oorlog wat betreft de VS en de NAVO weer terug van weggeweest is…

Sinds de jaren ’90 probeert Rusland op alle mogelijke gebieden samen te werken aan een stabiele vrede en gezamenlijke welvaartsgroei, maar het is juist het Westen dat keer op keer zijn beloftes brak,de NAVO opschoof naar het oosten, en de laatste jaren eenzijdig begon aan een agressieve militaire opbouw, direct aan de grenzen met Rusland.Het Westen aan Rusland was beloofd de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden, indien Rusland accoord zou gaan met een hereniging van de beide Duitslanden. Dat erewoord waren de westerse machthebbers evenwel snel vergeten, en zelfs nu willen ze er nog niets van weten.In Oost Europa gelanceerde NAVO operatie ‘Anaconda 2016’, de grootste Westerse oorlogsoefening sinds het einde van de Koude Oorlog. En zo’n 31.000 NAVO soldaten oefenen in onder andere Polen op een snelle overwinning op Rusland, mocht het tot een oorlog komen.Deze ongekende tankparade aan de Russische grenzen staat symbool voor niets minder dan de Derde Wereldoorlog…

Een oorlog in Europa is altijd goed voor de Amerikanen. Zelfs de Tweede Wereldoorlog, waarbij 50 miljoen doden vielen in Europa en Rusland, noemden ze een goede oorlog. Die oorlog was goed voor de Amerikanen, omdat de VS na deze oorlog opstond als de nieuwe leidende wereldmacht…Nazi-Duitsland werd niet verslagen op de stranden van Normandië, maar op de Russische vlaktes!De Russen zorgden voor 85 % van alle Duitse verliezen.En wie veroverden de hoofdstad van de Nazi’s, Berlijn?Uh, de Russen….De Britten en Amerikanen waren het grootste deel van de oorlog louter toeschouwers.Pas in juni 1944 vond de invasie in Normandië plaats, die in de westerse propaganda als beslissend wordt voorgesteld.Zo hoor je ook altijd over Amerikanen als bevrijders, en nooit hoor je dat het hen geen moer kon schelen, die oorlog in Europa. Totdat Pearl Harbour werd aangevallen en ze meegesleurd werden in Wereld Oorlog II.En zonder de opoffering van Russen in de Tweede Wereldoorlog zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest. Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Russen bedanken voor het feit, dat zij de nazi hebben vernietigd en hem heeft bevrijd….

Alle media hebben de gebeurtenissen in Oekraïne voorgesteld als een boosaardige actie van Rusland, terwijl de staatsgreep van 2014 het werk was van president Barack Obama (U.S.) , met de hulp van Duitsland en de NAVO.De Amerikaanse regering orkestreerde de omverwerping van de verkozen premier van Oekraïne Victor Yanukovych en stelde een Amerikaanse marionettenregering in Kiev aan(de Oekraïnse nazi’s).De fascisten die de coup in Kiev in elkaar staken zijn van hetzelfde soort dat de invasie van de Sovjet-Unie door de nazi’s steunde in 1941. Nazi groepen zoals Svoboda en het Azovbataljon zijn drijvende krachten,die voeren achteloze misdaden uit, ze bombarderen steden, doden burgers, vrouwen en kinderen en dwingen ze hun huizen te verlaten.Minstens 10.000 burgers, Russisch sprekende Oekraïners, zijn vermoord en een paar miljoen zijn gevlucht, de meeste van hen naar Rusland. Allemaal met als doel Rusland te provoceren en heel Europa in een oorlog te verwikkelen.En door VS, EU en NAVO uitgelokte kernoorlog met Rusland is steeds dichterbij!…

De Amerikaanse elite speelt altijd en overal de vermoorde onschuld en alsof ze zich nog nooit ergens mee hebben bemoeit en nergens schuldig aan zijn, niemand een haar hebben gekrenkt en nog nooit over lijken zijn gegaan en geen bloed aan hun handen hebben van onschuldige mensen. Zij zijn altijd de strijder van en voor rechtvaardige zaken en dat op een bijna totaal heilige en altijd onschuldige manier, alsof ze Jezus, Maria, Jozef en God in het geheel in een alles-in-één pakket zijn en willen de Amerikanen altijd en overal HUN democratische vrede en voorspoed brengende neus in stoppen en dit alles werd decennialang gepropageerd en gehersenspoeld en het werd zonder nadenken geloofd en geslikt door het grote, achterlijk gehouden publiek, waarbij men de woorden van de mainstream media simpelweg na kakelde.Ik schaam me voor onze Westerse leiders, die als onderdanige hondjes de USA nalopen. Diezelfde USA die loog over Vietnam, Korea, Irak,Servië,Libië en nu over Syrië…

De meerderheid van de Westerse media heeft de Russische interventie in Syrië omschreven als een criminele en imperialistische onderneming. Dit past binnen de logica van de strategie om Poetin te demoniseren.De Westerse bevolking wordt volledige gehersenspoeld met valse berichtgeving over Syrië.Er is geen sprake van een burgeroorlog in Syrië.Er zijn huurlingen terroriseren(ondersteund door Qatar, Saoedi-Arabië,Turkije,Frankrijk,Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) ,die het Syrische volk en proberen het Syrische volk te verdelen.Turkije (NAVO-lid) speelt vieze dubbele machtsspelletjes, koopt ISIS-olie, misbruikt de vluchtelingencrisis voor chantage-doeleinden, onderdrukt de Koerden met geweld en bestrijdt ze in Syrië. Saoedi-Arabië wil met een coalitie Arabische bondgenoten waaronder Qatar ook graag Syrië binnenvallen om Assad te verwijderen om zo haar eigen pijpleiding-projecten te verwezenlijken…

De hele Arabische Lente en de War on Syria is al jaren geleden ontworpen en is bedoeld om de exploitatie van gas in Westerse handen te spelen. Het gaat dus om een plan om Amerika te doen prevaleren in de race om de hegemonie over basisgrondstoffen, de kurk waarop de Amerikaanse werelddominantie (via de Petro Dollar/alle brandstof wordt betaald met Dollars) gebaseerd is…De aardgaspijpleiding van Qatar(heeft gigantische aardgasreserves) naar Europa loopt door Syrië.De kosten waren begroot op 10 miljard US Dollar. Als Qatar zo’n investering gaat doen, dan is het zeker dat de contracten met de grote westerse energiegiganten al zijn ondertekent. Met USA energiemaatschappijen zijn er contracten ondertekent van 40 Miljard US Dollar(twee “Amerikaanse pijpleidingen” moeten liggen in Syrië).Maar,het probleem met deze pipeline was, dat de Assad in Syrie hoevoor geen toestemming wou geven en sindsdien wordt hij bestempelt als dictator, die zijn eigen volk wil uitmoorden. Vanaf die tijd worden er leugenverhalen in de kranten afgedrukt om de massa ertoe te bewegen om voor een politiek te stemmen, die Assad moet verjagen.Bill Clinton zei ooit: “Wie de energie controleert, controleert de hele wereld!“…

De oorlog in Syrië is een door het westen opgemaakt feuilleton, “Arabische lente”genaamd, zogenaamd voor de bevrijding van het volk, maar in feite om het land te onderwerpen en uit te buiten. Syrië moet een onderworpen vazal worden van Amerika, NAVO en hun bondgenoten.Onder het voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme hebben ze het land en het volk verwoest en uitgemoord, de terroristen getraind, betaald en bewapend. Allemaal om hier baas te kunnen zijn, om beslag te leggen op de olie en gas, om Rusland buiten spel te zetten en de absolute wereldheerser te spelen…Washington gebruikt al jaren jihad fascisten om niet populaire regimes omver te werpen.In Kosovo gebruikten ze Albanese fascisten.In de jaren ’90 bombardeerde de NAVO de Servische hoofdstad Belgrado wekenlang. De bombardementen maakten deel uit van een militair offensief met het doel van Kosovo een islamitische staat te maken. Kosovo is al eeuwenlang een Servische provincie(als Serviërs honderden jaren geleden, geen dam hadden opgeworpen tegen de Islam, dan waren we nu allemaal moslims).De islamieten in Kosovo namen veel meer kinderen dan de orthodox christelijke Serviërs. Dat leidde ertoe/maar ook Albanese terreur/, dat in de provincie Kosovo een moslim-meerderheid was ontstaan. Radicale islamisten eisten een zelfstandige staat, de NAVO hielp hen militair in het verwezenlijken ervan…

De terreurgroep IS (Islamitische Staat) is opgezet en gefinancierd door de Verenigde Staten. Dat zegt voormalig vertaler van de FBI en oprichter van de National Security Whistleblowers Coalition (NSWBC) Sibel Edmonds.En er zijn genoeg berichten over het recruteren, trainen en financieren van IS-ISIS door de Amerikanen en hun ‘bondgenoten’, zoals Engeland, Frankrijk, Saudi Arabië, Qatar, Turkije en Jordanië.Moskou heeft al meerdere keren geklaagd over vriendschappelijke banden tussen Amerikaanse speciale troepen en IS-terroristen in de regio, met als doel de opmars van het Syrische leger tegen te gaan.Bij een Amerikaanse luchtaanval op een Syrische legerbasis in Deir el-Zor kwamen 62 Syrische soldaten om het leven. Vrijwel gelijk na de luchtaanval nam IS het gebied over. Het was duidelijk een gecoördineerde aanval tussen het Westen en IS… Miljoenen Syriërs zijn zes jaar lang geterroriseerd, afgeslacht en geïntimideerd door jihadisten die worden gefinancierd en bewapend door het Westen en zijn regionale bondgenoten.De IS-barbaren ook kinderen niet sparen – en hen voor de ogen van andere kinderen (die daarna aan de beurt zijn) op islamitische wijze onthoofden: met een mes van de keel tot het ruggenmerg.Vrouwen worden als seksslaven te koop aangeboden. Mannen moeten in massagraven gaan liggen, waarin ze met een kopschot gedood worden(steun aan IS is misdaad tegen de mensheid!). Maar, dankzij Poetin,de Islamitische Staat bestaat niet meer! Als de Russen niet tussenbeide waren gekomen en de val van Assad niet verhinderd hadden, dan zou Syrië veranderd zijn in een islamistische hel. Assad zou vervangen zijn door IS en het zou chaos troef geweest zijn….

In Europa liepen de reguliere media weer slaafs en blind achter hun Amerikaanse meesters aan, en dat terwijl de Amerikanen inmiddels een zeer bedenkelijke reputatie hebben opgebouwd met het vervalsen van bewijs om militaire aanvallen en oorlogen te rechtvaardigen.Net zoals Poetin persoonlijk de schuld krijgt van de moordaanslag op de spion Skipral, zo zal Assad persoonlijk de schuld krijgen van een door Amerika in elkaar gesleutelde en door rebellen uitgevoerde chemische aanval op de burgers van Syrië…Berichten over aanvallen met chemische wapens, vaker door strijdgroepen zijn verspreid in de Syrische “burgeroorlog” in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken.De gasaanval tegen Syrische burgers werd Assad in de schoenen geschoven terwijl Al Quaida achtige types, getraind en bewapend door de VS en betaald door Saudi Arabie, deze massamoord op hun geweten hadden. Hiermee hoopten de westerse machten dat de wereld zich tegen Assad zou keren en een aanval op het land een steun van de mensen in de westerse landen had gehad…Onderzoeksjournalisten zoals Seymour Hersh, en later ook de VN, erkenden dat niet Assad, maar de door het Westen gesteunde, aan Al-Qaeda verbonden rebellen verantwoordelijk waren voor de gruwelijke false-flag aanval, waarbij zo’n 1000 mensen, onder wie veel kinderen, omkwamen…Assad is de strijd tegen IS aan het winnen. Waarom zou hij dan chemische wapens gebruiken. Dit zou hem zeer slecht uitkomen. De eenige die hier voordeel bij heeft is IS en hun westerse bondgenoten!…Propaganda met de gifgasaanval in Syrië:https://szrzlj3.blogspot.nl/2018/04/propaganda-met-de-gifgasaanval-in-syrie.html

En de verhalen in de mainstream media over de “Russische aanval met chemische wapens” op Brits grondgebied zijn gelijk aan de eindconclusie van de Britten.Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat de spion Skripal en zijn dochter waren bewerkt met het middel Novichok, een zenuwgas ontwikkeld door de voormalige Sovjet Unie. Aangezien de Sovjet Unie tegenwoordig Rusland heet en het middel daar kennelijk ooit is gemaakt, kan het niet volgens de meerderheid niet anders dan dat Rusland de schuldige is.Dat is dezelfde logica die we hanteren bij het oplossen van alle moordzaken of aanslagen. Ligt er bijvoorbeeld een pistool van Duitse makelij naast het slachtoffer dan kan het niet anders dan dat Duitsland dit individu heeft vermoord.De uitvinder van de handgranaat is trouwens toch ook niet persoonlijk verantwoordelijk voor elke granaat die gegooid wordt?Dit soort bewijslast is voor een gehersenspoelde bevolking in het Westen meer dan voldoende om een land als Rusland ferm te veroordelen voor de poging tot moord op een voormalig Russische spion door middel van een zenuwgas…

Eigenlijk is er bijna niemand die het verhaal van de Britten over een ‘Russische Gifgasaanval’ in het slaperige Salisbury gelooft.De Russische dubbelspion Skripal werd in 2010 vrijgelaten en naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd als onderdeel van een spionnenruil-programma. Dus Poetin had 6 jaar om de man in de Russische gevangenis te laten vermoorden.Maar nee! Poetin laat hem vrij, wacht nog 8 jaar en laat hem dan doden op de meest bizarre manier – vlak voor het WK en vlak voor de Russische presidentsverkiezingen. En dat moeten wij geloven?…Maar,een dergelijke moordaanslag op Brits grondgebied met een chemisch wapen is fantastisch om de Britse bevolking en de rest van de West Europese landen nog verder op te zetten tegen de Russen.Het is doorzichtig, maar heel effectief, want een slapende bevolking heeft geen overtuigend bewijs nodig. De schreeuwende mainstream media zijn voldoende….Vergeet niet dat het eerste slachtoffer van een oorlog steeds de waarheid is.De Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;“Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.“….

De Verenigde Staten en vele landen in de NAVO, zoals Engeland en Frankrijk, hebben een machtige oorlogsindustrie. Het zijn de financiële, economische strategische belangen van vooral de elite in deze landen die hier meer worden gediend. Deze belangen hebben niks met het volk in de Verenigde Staten,Frankrijk of Engeland te maken, maar alles met de winsten van het militair-industrieel en financieel complex. Dit wordt prachtig verpakt in zoete woorden en politiek correcte propaganda…Amerika wil de hegemonie behouden en zien zich zelf als de wereldleider.En om deze status te behouden heb je een groot en hypermodern leger nodig, iets wat ze hebben maar dat kost een vermogen.Amerikaanse uitgaven defensie:ong 600 miljard per jaar.Russische uitgaven defensie: ong 60 miljard per jaar! Aantal amerikaanse legerbasissen buiten de VS: 800,aantal Russische legerbassissen buiten Rusland: 2…Er is Amerika dus alles aan gelegen om overal spanningen of oorlogen te creeren…Poetin is een verzetsstrijder tegen psychopathische ideologiëen, die streven naar wereldheerschappij. “In zo’n unipolaire, verenigde wereld is er geen plaats voor soevereine staten, zo’n wereld heeft alleen vazallen nodig”, zei hij…

Rusland begint geen oorlogen, maar beëindigt ze wel. Daar mag men in Washington,Londen,Parijs, Brussel,Riyad en Ankara nog wel eens goed over nadenken…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog!

Netherland-islamOp dit moment verkeren we in staat van oorlog met de aanhangers van een ideologie, die tot in de diepste kern streeft naar dergelijk naargeestig totalitarisme. De ideologie in kwestie heeft zich vermomd als religie, en noemt zich de Islam.We weten dat de uiteindelijke bedoeling van de Islam is: het veroveren en domineren van alle andere religies en landen — het installeren van de Sharia-wetgeving wereldwijd.Dat is het vanaf het vroegste begin geweest, en dat blijft het tot op heden….Tweemaal leek de Islam gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen. Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden…

We zien dat Europa wordt geïslamiseerd.Welkom Sharia.En weg vrijheid, democratie en welvaart.Weg christendom en jodendom.Weg Nederland…Patrick Sookhdeo, directeur van het Instituut voor de Studie van de Islam en het Christendom zei: «De islamisering van vele Europese steden is geen toeval. Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van bepaalde moslimleiders, in gang gezet in 1980, toen de “Islamic Council of Europe” het boek “Muslim Communities in Non-Muslim States” publiceerde. Dit boek gaf een aantal duidelijke instructies aan de islamitische migranten: ga samenwonen in “achtergestelde wijken”, bouw er moskeeën en richt islamitische centra, verenigingen en scholen op. Om assimilatie te weerstaan moeten de woongebieden bijna uitsluitend islamieten herbergen. Handel er naar. Ons uiteindelijk doel is islamitische overheersing in Europa»…

Zonder actieve ondersteuning door linkse neo-Marxisten, zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden.Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen(een staat in een staat) ontstaan,waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Decennialang hebben ze de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd(de huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen en nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd)….Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat “onze” autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging.Maar nu begrijp ik het. De waarheid is dat het een intern plan was van de verrader klasse, de culturele marxistische open grens internationaal socialisten. Er werden euro-arabische coferenties belegd, in 1977 in Venetië, in 1974 in Parijs, in 1983 in Hamburg, en in 1995 in Barcelona, en tot op de dag van vandaag werd de allesbeslissende politieke agenda tot in het kleinste detail uitgewerkt, een agenda die uit gaat van een totale culturele transormatie en een complete verandering van economische en maatschappelijke structuren van Europa.Het resultaat van deze gecoördineerde samenwerkingsverbanden wordt grotendeels geïmplementeerd: Gezamenlijke inspanningen om de arabische landen in staat te stellen de arabische taal en cultuur in Europa te verspreiden, te vestigen en moskeeën zonder beperkingen te bouwen…Het oprichten van gezamenlijke euro-arabische culturele centra in de diverse Europese hoofdsteden….Vrij verkeer van mensen en goederen tussen Europa en de arabische wereld…Nauwe samenwerking tussen arabische en europese media, journalisten, uitgevers, universiteiten, scholen, cultuurcentra, studenten- en jongerenverenigingen te eisen waarbij voor de interreligieuze zaken de kerken worden ingeschakeld om die politiek te realiseren…

Veel socialistische partijen in Europa, probeerden de afgelopen 20 jaar de ‘moslim stem’ voor zich te winnen.Voor stemmenwinst van de moslims, immigratie werd een electoraal instrument…In Belgie leverden socialisten en liberalen een venijnige machtsstrijd om Brussel. De Belgische hoofdstad stemde traditioneel liberaal, maar de toestroom van nieuwkomers veranderde dit.De Parti Socialiste (PS) won dankzij massa-immigratie vanuit Noord-Afrika, mogelijk gemaakt via soepele regels voor gezinshereniging…In de jacht op de ‘moslim stem’ gingen socialistische burgemeesters steeds verder mee met de islamisering van hun gemeente. Het meest markante voorbeeld was Molenbeek van burgemeester Philippe Moureaux. De Franstalige zender RTBF zond in 2012 een reportage uit over de islamisering van Molenbeek. Ondanks het boerka-verbod liepen veel vrouwen er in een boerka rond. Politieagenten mochten tijdens Ramadan geen broodje eten op straat. Moureaux was razend. Hij beschuldigde de RTBF van ‘racisme en islamofobie’ en vergeleek de journalisten met ‘Nazi minister voor propaganda Joseph Goebbels’. Over criminaliteit wilde de burgemeester niets horen. Toen in de buurgemeente Anderlecht een schietpartij plaatsvond met Kalaschnikovs noemde Moureaux dat een ‘fait divers’. Moureaux werd volledig afhankelijk van de ‘moslim stem’. In 2012 verloor hij zijn burgemeesterssjerp door een coalitie van alle andere partijen tegen hem. ..

In Frankrijk werd links ook afhankelijk van de ‘moslim stem’ die groeide door immigratie. Bij de presidentsverkiezingen van 2012 behaalde Francois Hollande 51,6 procent van de stemmen en Nicholas Sarkozy 48,4 procent. Volgens onderzoek, gepubliceerd in Le Figaro, bedroeg de ‘moslim stem’ toen ongeveer 5 procent van de stemmers. Van hen stemde 86 procent in de tweede ronde voor Hollande, die daarmee president werd…En afhankelijkheid van de ‘moslim stem’ leidde ertoe dat socialistische partijen maatschappelijke misstanden miskenden. Over criminaliteit als gevolg van overmatige immigratie werd gezwegen. Over islamisering van stadsenclaves, compleet met sharia recht, werd vergoelijkend gesproken. Grondwettelijke rechten en vrijheden werden gerelativeerd want de stemmen waren onmisbaar geworden. Links Europa bouwde met het mantra ‘racisme, xenofobie en islamofobie’ een Berlijnse Muur tegen kritiek…

Maar,het wordt een „patriottische lente” in Europa.In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten.Ze zijn Europa’s enige hoop op een betere toekomst. Maar,door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden ze weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.Veel mensen willen niet stemmen op de PVV en Wilders, omdat ze denken dat hij een extremist is, een fascist die haat zaait.Zijn mensen als Ibn Warraq, Ali Sina, Wafa Sultan, Mina Ahadi, Malika Oufkir, Samia Labidi, Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Afshin Ellian, Necla Kelek, Nahed Selim of Nonie Darwish, die net zo over de islam denken als Wilders, dan ook islamofoben of moslimhaters?….De Islam haten, is niet de moslims haten.De Islam is geen ras noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme…

Wie zegt dat hij minder Amerikanen in Nederland wil, is wellicht anti-Amerikaans, maar geen racist. En wat voor Amerikanen geldt, geldt ook voor Marokkanen (geen ‘ras’ zijn), Fransen, Polen of Syriërs. Het is een voorstel tot immigratiebeperking. Wilders wilde minder Marokkanen wegens hun hun gedrag.Hij spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit en wijkproblematiek onder Marokkanen.Het werk van politici is om problemen te benoemen, verkeerde situaties aan de kaak te stellen en de discussie daarover op gang te brengen…Toen in 2002 Rob Oudkerk (PvdA) zei “kut-Marokkanen”, heeft NIEMAND aangifte gedaan.En toen in 2011 Diederik Samson (PvdA) zei “Marokkanen hebben een monopolie op geweld”, heeft NIEMAND aangifte gedaan. Nu Geert Wilders de vraag stelt of we (criminele) Marokkanen het land uit willen hebben, staat ineens iedereen op z’n achterste benen en roept “DISCRIMINATIE”…Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.Dus, laat je niet van de wijs brengen door linkse rakers en linkse media, die rechts partijen en hun politici via het etiket ’extreem’/of ’fascist’ tot een duivel willen maken…

Het politiek beleid van de EU leidt tot een Europa, dat afglijdt naar een situatie zoals in het Midden-Oosten.In heel Europa zien we aanslagen van London tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester.De terreurdreiging is groter dan ooit.Aanslag na aanslag.Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen.Deze anslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.!Als vijf procent van de moslims de zuivere Islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.’…

De hedendaagse jihadisten zijn de strijders van een triomfalistisch “religie”, die willen bewijzen dat Allah de almachtige God is en Mohammed zijn ware profeet(het de opdracht van de Islam is de wereld te overheersen). Radicalisatie is niets anders dan de herintroductie van een agressief triomfalisme. Ongelovigen/niet-moslims moeten worden vernederd, diegenen die de profeet beledigen moeten worden gedood en vrouwen die zich te westers kleden worden misbruikt.De jihadisten vinden het onverdraaglijk dat er onafhankelijk denkende ongelovigen zijn. Vrijheid vinden ze immoreel en diegenen die genieten van die vrijheid moeten zwaar gestraft worden, vandaar ook de aanslagen(„Een Kafir/niet-moslim mag geterroriseerd worden”-Koran: 8:12…„Een Kafir mag onthoofd worden” -Koran 47:4).En bekijk maar eens de kaart van de Stichting Open Doors met betrekking tot christenvervolgingen. Die kaart valt ruwweg samen met de islamitische wereld. Zeker, hier en daar zijn op de wereldkaart communistische restanten waar christenen eveneens zwaar worden vervolgd. Maar verder betreft het toch vooral moslimlanden…

Het doel van zowel heel wat radicale als niet-radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderworpen worden aan de Islam en de Sharia! Zogenaamde ‘gematigde’ (lees: zwijgende moslims) ‘meerderheid’ dezelfde religieuze ambities en dromen over een wereldwijd kalifaat koesteren, als de zogenaamde ‘radicale’ varianten. En in dat licht zullen zij zich nooit verzetten tegen de zogenaamde ‘extremisten’ als deze de kafirs (niet-moslims) ‘een lesje buigen voor de enige ware religie’, ofwel in hun ogen de Islam, geven en u wel fysiek onderwerpen aan de islamitische regels en wetten…Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is.De nationaliteit van van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de Islam en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran.De nationaliteit waarmee men de moslim bepaald, is niet de nationaliteit van een macht/staat.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan…

In Hongarije,Slowakije Polen en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes die het straatbeeld domineren.Er is ook geen terrorisme en betonblokken op de straten,om te voorkomen dat onschuldige gezinnen met kinderen worden doodgereden en platgewalst!….Het grootste probleem in Europa is de islamisering. Dat is een existentieel probleem.Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?… Mustafa Kemal Atatürk (“Vader van Turkije”) zei over de Islam: „Deze absurde theologie van een immorele bedoeïen is een rottend lijk dat onze maatschappij vergiftigt” …Dames en Heren:wij hebben o.a, Geert Wilders,Milos Zeman,Viktor Orbán en Marine Le Pen hard nodig en niet landverraders en de Islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!En als u als Nederlander vindt dat het huidige vrije en welvarende Europa moet verdwijnen, en moet veranderen in een pan-Arabisch islamofascistisch Sharia continent, stem op dan op Jesse Klavers GroenLinks, Alexander Pechtolds D66 of Lodewijk Asschers PvdA…

De linksen beseffen niet, dat zij – als ongelovigen en atheïsten – als eerste het slachtoffer zullen worden van het zwaard van de Islam, wanneer deze ooit de macht naar zich toe getrokken zal hebben in Europa….

Stem voor liberalen en socialisten is stem voor Sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen, gescheiden klassen,terror en ga maar door….

.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Achter migranten zit een plan:islamisering van Europa!

pegida3De Islam heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren.Vandaag Europa wordt voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Jihad.(betekent oorlog tegen de kafirs om de Islam te vestigen) kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren niet alleen de wereld kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! …

In het jaar 1974 nam niemand de Algerijnse president Boumedienne al te serieus, toen hij voor de Algemene Vergadering van de VN zei: ”Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om te vertrekken naar het noorden. Maar niet als vrienden. Want ze vertrekken om te veroveren en ze zullen het veroveren door hun aantal kinderen. Wij zullen zegevieren door het vruchtbare lichaam van onze vrouwen.” Einde van het citaat.Rond 1970 waren er amper moslims in West-Europa. Nu, 2018 verblijven er ca. 30 miljoen moslims.Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden…Tussen 2004 en 2007 nam de moslim bevolking in G.B. toe met 6.7% per jaar en dat betekende dat in 2008, 4% van de Briste bevolking moslim was. Doorrekenend zou dat betekenen dat in 2020 , 8 % van de Britten moslim is, 15% in 2030, 28% in 2040 en tenslotte in 2050 zou het aandeel moslims in G.B. de 50% overstijgen…De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”….

De massa immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaats gevonden is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, het is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen… De huidige migrantenstroom bestaat voor 90% uit niet-vluchtelingen.Nu wordt vrijwel iedereen tot ‘ vluchteling’ gepromoveerd! …Volgens VN : Zeven van de 10 migranten die naar Europa komen zijn geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan om de oorlog te ontvluchten…Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Syriërs die naar Noord-Europa komen zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen.En het wordt tijd om de emotionele chantage waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat te stoppen…

Ze betalen duizenden dollars voor de overtocht om hier naartoe te komen,maar, hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten!De bedragen die mensensmokkelaars van de migrantenen vluchtelingen vragen, kunnen oplopen tot meer dan 10.000 euro per persoon,maar, hoe komen ze aan dat geld? Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land…Oliestaten willen geen vluchtelingen opnemen, Marokko ook(Turkije krijgt miljarden euro van EU voor opvang vluchtelingen en dat is de enige reden waarom dit land vluchtelingen ontvangt).Ondanks overvloedige rijkdom steken de Golfstaten hun kop in het zand als het om Syrische vluchtelingen gaat.Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië hebben Saudi-Arabië, Kuweit, Qatar en Bahrein geweigerd Syrische vluchtelingen asiel te verlenen.Maar,waarom worden de honderdduizenden moslim vluchtelingen niet in de regio opgevangen en worden ze naar Europa gestuurd? Het antwoord ligt in een 1993 door de Islamitische Liga gepubliceerd plan, om Europa door middel van massale moslim immigratie te islamiseren…

De gerenommeerde sociale wetenschapper professor Bassam Tibi, zelf een moslim, onthulde het plan in 1996 in zijn boek ‘De Ware Imam’: ‘De Islamitische Liga heeft naar aanleiding van haar Congres in juli 1993 een werkdocument aangenomen, waarmee de migratie naar Europa en opbouw van islamitische centra als middel voor de islamisering van Europa werd gezien’ (gepubliceerd in Asharq al-Awsat, 28 juli 1993).En het is gepland en georkestreerd ook door mensen van binnen de EU. Europese en Arabische leiders begin jaren 70 op een aantal conferenties zijn stiekem overeen  gekomen, dat het Westen olie krijgt in ruil voor het toestaan van migratie om Europa te islamiseren.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun “religie”, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen…Wie deelt de honderd eurobiljetten uit die we in de handen zien van bijna elke migrant er van uit gaande dat ze echt berooid arriveren na te zijn ontsnapt aan het door oorlog verscheurde Syrië?Wie betaalt voor de inzet van de konvooien van ferry schepen, treinen, bussen en prepaid kaarten? Iemand die de islamitische Hijra invasie van Europa ondersteund.Wie geeft via zijn Open Society Foundation miljarden uit om honderd groepen te financieren, die pleiten voor open grenzen? …

Elke asielzoeker in Nederland kost ons gemiddeld 26.500 euro per jaar. Een Nederlander met AOW krijgt bruto amper de helft. Dat is om je kapot te schamen…“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar…“Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…

Immigranten nemen hun gewoonten, tradities, folklore, denkbeelden en hun  “religie” mee. En de Islam, in de meeste gevallen vormt vaak de basis van de gewoonten, waarden en normen.Naast een demografische is er dus ook een culturele islamisering,die confronteert Nederland/Europa.Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.En het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.…

Europa is getuige van een stijging van islamitische overheersingsdrang,eisen voor de invoering van Sharia-wetgeving en gewelddadige intimidatie. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen. Sharia-rechtbanken opereren in het Verenigd Koninkrijk, gerund door islamisten die openlijk het recht van een man om zijn vrouw te mishandelen verdedigen. In het West-Europa zijn “Sharia-zones” uitgeroepen en in Duitsland en Verenigd Koninkrijk lopen “Sharia-patrouilles” door de stadsstraten in een poging om Sharia-normen op te leggen.Jihad eist volledige onderwerping en als de kafir/niet-moslim zich niet vrijwillig onderwerpt,mag er geweld worden gebruikt.In de Koran staat dat de kafir/ niet-moslim mag worden misleid,gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en nog erger.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (ISLAM = onderwerping).En als er niet snel iets gebeurd, zal de snel groeiende islamisering en tweedeling van de samenleving ook in Nederland de toekomst onomkeerbaar gaan bepalen…

Stop islamisering van Europa!..

Molenbeek, jihadistische hoofdstad van Europa….Hoofdstad van de haat, broeinest van het kwaad, vrijhaven voor terroristen.Bij vrijwel elke terroristische aanslag in Europa de laatste jaren is er een link met Molenbeek…

De West-Europese grote steden kennen al hele wijken/sharia wijken/, waar alleen of merendeels moslims wonen.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…

Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen. ..

Momenteel heeft Denemarken de strengste immigratiebeleid in Europa.Veel Denen, die ooit zo gastvrij waren, begonnen in te zien, dat de Islam onverenigbaar was met hun lang bestaande normen en waarden: het geloof in persoonlijke vrijheid en het vrije woord, in gelijkwaardigheid van vrouwen en toegevendheid voor andere etnische groeperingen en een zeer diep gevoelde trots op de Deense geschiedenis en erfgoed…

De sharia-politie in Österreich…http://www.dailymail.co.uk/news/article-3480676/Father-hospitalised-Sharia-patrol-Austria-told-stop-threatening-wife-daughter-not-properly-dressed-fears-rise-no-areas-Vienna.html…De shariapatrouille in Oostenrijk hebben een brutale aanval op een meisje, omdat ze ‘HIJAB niet droegen’ …..https://www.express.co.uk/news/world/732298/sharia-patrol-allegedly-launch-brutal-attack-teenage-girl-headscarf-hijab

De sharia-politie in het Duitse Wuppertal spoorden er verschillende mensen aan om te stoppen met drinken, gokken, drugs nemen, en zich te bekeren tot de Islam. Ze liepen zelfs winkels binnen en vroegen de verkopers om te stoppen met alcohol aan te bieden. Ook de ‘zondige’ gokhallen ontsnapten niet aan hen. Daarbovenop liepen ze rond met flyers waarin ze eisten dat er in het centrum van Wuppertal een ‘shariagecontroleerde zone’ moet komen, waar moslims volgens hen niet werden blootgesteld aan porno, drank en drugs…

Dames en heren in Europa: zijn jullie klaar voor een bloedige burgeroorlog?…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Westerse propaganda en leugens tegen Vladimir Poetin en Rusland

2018-02-16-BUI1-bij-poetin16-2-FC-V-webAmerika al een aantal jaren bezig is om in Europa een wereldoorlog tegen Rusland op gang te krijgen.Op dit moment is het nog een propagandaoorlog, van leugens en afleiding, maar dit kan onmiddellijk veranderen met de eerste verkeerde opdracht, met de eerste raket…Een artikel in het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel (uitgave 43/2017) – gebaseerd op een geheim NAVO-document – laat zien hoe ver de oorlogsplannen van het Westen gevorderd zijn. Het blad concludeert: “In gewone mensen taal: de NAVO maakt zich op voor een mogelijke oorlog tegen Rusland.De periode van het vredesdividend is voorbij, de commandostructuren van de Koude Oorlog keren terug.” Der Spiegel schrijft dat het niet gezien moet worden als een reactie op de “Russische agressie” (in feite houdt niemand binnen de NAVO er rekening mee dat Rusland een NAVO-land zal binnenvallen), maar vooral toch als actieve voorbereidingen op een oorlog met Rusland.We kunnen dus in de nabije toekomst getuige zijn van een nieuwe poging tot een opmars richting Moskou.Kernoorlog met Rusland, is dat wat we willen? …

Poetin al jaren in een kwaad daglicht wordt gesteld door de media en de politiek.Het anti-Russische propaganda is verschrikkelijk.Elke dag is er wel ergens een klein dingetje over Rusland en het is áltijd negatief.En dankzij wijlen Udo Ulfkotte weten we via zijn boek,“Gekaufte Journalisten” (Gekochte Journalisten) dat het grootste deel van de journalisten die slechts negatieve dingen te zeggen/schrijven hebben over Putin in het bijzonder en Rusland in het algemeen in dienst zijn van de CIA. En daarvan is het meeste gewoonweg fakenews. Ulfkotte (die hier tot dan toe zélf aan had meegedaan, besloot ermee te breken toen hij zag dat die hele hetze tegen Putin en Rusland zulke hoge vormen aannam dat die weleens tot een WW III zou kunnen leiden.Maar dankzij de alternatieve media weten we dat er ook een andere kant is aan wat er over Putin bekend is geworden…

Momenteel voeren Merkel en andere Westerse leiders een anti campagne tegen Poetin, met als enige argument de Krim en de manier waarop dit stukje land definitief onder Russische invloed is gekomen. Het Westen noemt het een annexatie.Maar, eén ding is zeker: de afscheiding door de Krim is volgens het internationaal recht niet verboden.Er is in praktijk GEEN internationale rechtsregel, die de inwoners van een deel van een staat verbiedt zich af te scheiden.De Krim was een autonome republiek binnen Oekraine met een eigen regering.Deze regering heeft een referendum uitgeschreven onder de bevolking, omdat ze het niet eens waren met de illegale putch in februari, die opgezet en gefinacierd door Amerika en EU.Na effectief een coup te hebben georkestreerd in Kiev, controleert Washington dit regime, naast de deur van Rusland, en dat vijandig tegenover hen is: het is een verrot regime met nazi’s, letterlijk. Parlementaire prominenten in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte OOEN- en de OEPA-fascisten. Ze spreken openlijk lof over Hitler en roepen op tot vervolging en verdrijving van de Russisch sprekende minderheid.En die kunnen later voor de NAVO nog goed van pas komen(na de Duitse invasie van Rusland, worden er opnieuw troepen bij de grens met Rusland gestationeerd)…De Krim is altijd Russisch geweest ,maar werd door een slordigheidje van Chroesjtsjov aan Oekraiene gegeven.Chroetsjev in een dronken bui in 1954 de Krim bij Oekraine voegde, om zo de steun vd Oekraine te krijgen om herkozen te worden als partijleider destijds, is een futiliteit die iedere rechtsgrond mist….

De spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn de laatste dagen hoog opgelopen sinds de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter.En  zonder enig bewijs, wisten zij nu al dat Putin hier op de een of andere wijze bij de gasaanval betrokken zou zijn(het is niet de eerste maal dat de VS en de UK ageren met valse info). …Als Rusland hem uit de weg hebben willen ruimen, hadden ze dat allang gedaan, er is geen enkele baat om dat nu plots te doen.Hij woonde sinds 2010 in Groot-Brittannië, wat betekent dat hij geen gevoelige informatie bezat met betrekking tot Russische inlichtingenactiviteiten. Anders ruil je zo iemand niet zomaar in, maar bezorg je diegene bijvoorbeeld een hartinfarct op eigen bodem. Hij zat 4 jaar in een Russische gevangenis. Als je vindt dat iemand cruciale informatie heeft, ruil je diegene niet zomaar in om hem 14 jaar later alsnog te vermoorden.En waarom zou je dat doen met het risico dat alle sporen naar jouzelf wijzen? Op 8 miles van de plaats van de vergiftiging, bevind zich een geheime militaire basis, Porton Down waar onderzoek en ontwikkeling van zenuwgassen wordt gedaan. Het is dus een kleine moeite om daar het gifgas te halen…Een ding is zeker:de Britse geheime dienst hebben weer goed gewerkt om Rusland te kunnen zwart maken.En het zijn weer mooie nieuwe stappen richting de oorlog met Rusland, die het westen zo overduidelijk opzoekt…

In de media komt er maar geen einde aan het Rusland-bashen. De Russen en Poetin worden beschuldigd van van alles en nog wat.Rusland wordt  beschuldigd van hacken van systemen, terwijl er nog niks aan bewijs geleverd is dat het daadwerkelijk uit Rusland komt en een echte Rus is.Zo zou Rusland de verkiezingen in diverse landen hebben geprobeerd te ‘hacken’, en proberen in te breken in veiligheids- en defensiesystemen.En tot nu toe is daar nul komma nul hard bewijs voor gepresenteerd, maar als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, gaat de goedgelovige burger vanzelf geloven dat het waar…Het Rusland van Poetin kan aanspraak maken op de titel van democratie.De media in Rusland zijn gegaan van: een strenge censuur in de Sovjet Unie, naar volledig losgeslagen in de jaren negentig, naar een soort mengvorm onder Poetin.Er zijn nog altijd kranten die min of meer schrijven wat ze willen.Je hebt nu een situatie die omgekeerd is aan hoe het in de Sovjet Unie ging met journalisten. Er was toen officieel censuur. Als je iets verkeerds schreef, ging het rode potlood erdoor en je kon in de problemen komen. …

Alle Westerse media zijn druk bezig ons te overtuigen van het feit, dat Rusland een verschrikkelijk onvrij land is met een vreselijke dictatoriale leider. Een land waar de mensenrechten met voeten worden getreden en waar minderheden (vooral homo’s) vreselijk worden vervolgd…Homoseksualiteit is, in tegenstelling tot in vele andere landen, niet verboden in Rusland. Zij hebben dezelfde rechten als elke andere Rus, en zijn ook volkomen vrij om in prive-kring hun seksuele geaardheid te uiten zoals zij willen.Het enige wat er verboden is, is een verheerlijking van smakeloosheid en exhibitionisme, in een nationale knuffelparade als de Gaypride.Rusland laat geen homohuwelijk toe en dat grijpt het Westen aan om Putin als homohater neer te zetten.Maar,in totaal is het homohuwelijk in maar 14 landen ter wereld geoorloofd…Jarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld gezien als een seksuele afwijking.De psychologe Elizabeth Moberly schreef hierover in 1997: “The 1973 decision was based not on any advance in scientific or medical knowledge. It occurred instead as a result of successful gay lobbying—and a considerable body of psychological data on homosexuality was dismissed as no longer relevant.”(Bron:https://www.firstthings.com/article). ..De homohaat van Putin is niets anders dan een middel om hem proberen zwart te maken…

Feit is dat Poetin mateloos populair is in Rusland,populairder dan welke regeringsleider dan ook. Een aanhang van 70 % krijg je niet als je een dief bent of een dictator…We leven in een EU dictatuur, die het masker van de democratie draagt.EU is geen democratie, want alles wordt bepaald door Brussel.Wat de meeste Europeanen echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie zijn.Alle wetgeving die vandaag de dag in Europa wordt uitgevoerd is afgeleid van deze Commissie, een orgaan van ongekozen en grotendeels onbekende personen die alleen zakelijke belangen dienen. Miljarden verdwijnen, boeken worden niet gecontroleerd, oorlogen worden (al dan niet openlijk) op stapel gezet, grenzen worden geopend, geld wordt uit de lucht gegrepen om met rente door ons te laten betalen met echte waarden (arbeid, huizen), en de mensen die ons al die (belasting)regels opleggen, stellen er zichzelf direct van vrij.Patriotisme wordt gelijkgesteld aan racisme. Nationale voorkeur mag niet meer…

In onze straten vandaag, net zoals in veel andere Europese steden, kunnen we dagelijks zien waarmee de EU en de pro-EU leiders van de nationale staten ons hebben opgezadeld. In onze binnensteden worden we geconfronteerd met hele wijken, die niet meer Nederlands lijken en voelen, en waar Nederlanders niet meer veilig zijn.Delen van Europa lijken zelfs op oorlogsgebieden.Er zijn verschrikkelijke moorddadige aanslagen geweest in Amsterdam,Madrid, Londen, Manchester, Berlijn, Brussel, Nice, Parijs, Stockholm, Kopenhagen,Barcelona …Volgens Geert Wilders,“Brussel, samen met de pro-EU-leiders in de nationale hoofdsteden, creëerde de voorwaarden die deze verschrikkelijke gebeurtenissen en aanslagen mogelijk maakten door miljoenen immigranten Europa te laten binnenkomen – vaak ongecontroleerd, door geen eisen te stellen aan integratie, door te weigeren een ‘leitkultur’, een dominante cultuur, op te leggen, door politieke correctheid en een totaal gebrek aan leiderschap.” ….

Volgens onderzoeksjournalist John Pilger is de Verenigde Staten op dit moment de grootste bedreiging voor een wereldvrede en de grootste risicofactor voor een nucleaire oorlog.Diegene die nog twijfelt dat de leidinggevende elite van de VS in staat is om dergelijke catastrofe te starten, moet maar eens denken aan de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki waarmede de toenmalige Amerikaanse elite de Sovjet-Unie wilde imponeren en waarschuwen dat ze in het bezit was van een verschrikkelijk wapen.Admiraal Leahy, de latere stafchef van presidenten Roosevelt en Truman, zei: “In mijn optiek heeft het gebruik van dat barbaarse wapen tegen Hiroshima en Nagasaki niets bijgedragen aan de oorlog tegen Japan. De Japanners waren al verslagen en bereid zich over te geven. Door dit wapen als eerste in te zetten verlaagden we ons tot de ethische standaard van de barbaren in de middeleeuwen. Oorlogen kunnen niet worden gewonnen door vrouwen en kinderen te vernietigen.”…

Na WW2,Amerika heeft meer dan 80 oorlogen gevoerd en heeft daarbij zoveel mensen omgebracht dat het dodental uit het Hitlertijdperk daar totaal bij verbleekt.Amerika’s belangrijkste industrie is de wapen industrie. Er is Amerika dus alles aan gelegen om overal spanningen of oorlogen te creeren.De meeste Amerikaanse agressie tegenover de rest van de mensheid is historisch altijd gekomen van deze zogenaamde links-liberale Democratische regeringen – zoals die van Obama.Onder het bewind van de president Obama gebeuren de vreselijkste dingen in naam van de vrijheid. Zoals drones in het Verre Oosten of massale spionage van burgers. Voor velen voldoende om te beweren dat Obama een terrorist is….En laten we niet vergeten dat Poetin de drijvende kracht is geweest is in de vernietiging van IS. Onder Obama gebeurde er nagenoeg niks.Maar, waarom niks?…Omdat de terreurgroep IS (Islamitische Staat) is opgezet en gefinancierd door de Verenigde Staten/door Obama! Dat zegt voormalig vertaler van de FBI en oprichter van de National Security Whistleblowers Coalition (NSWBC) Sibel Edmonds. Dat blijkt ook uit geheime documenten die zijn vrijgegeven door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA. Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn bevestigde het nog eens tijdens een interview met Al Jazeera…

De Westerse pers bestaat uit malloten, die Washingtons drang naar oorlog en uitroeiing steunen. En media zijn mede verandwoordelijk als er straks een derde wereldoorlog uitbreek.Ze denken alleen maar aan hun baantje,maar niet dat de hele mensheid op het spel staat,plus hun eigen kinderen ,als ze die hebben…Politieke hier in het Westen hebben altijd een grote bek en zeggen dat ze ‘vrede’ willen, maar ze zoeken juist oorlogen uit.Het is onbegrijpelijk dat Europa als een schoothondje achter de VS en cornuiten blijven aanlopen.Door via NATO de Russische beer nét zo lang met een scherpe stok te prikken tot die het zat wordt en terugmept. Door idiote sancties aan Rusland op te leggen om Amerika te plezieren, terwijl onze economieën de prijs betalen.EU-landen zoals Duitsland hebben talrijke uiterst winstgevende economische banden met Rusland en daarenboven is heel Europa afhankelijk geworden van Russische energie…EU moet heel snel af van die VS-afgoderij, anders zitten we er straks inderdaad in de derde wereldoorlog/een nucleaire oorlog! Dus STOP propaganda en leugens tegen Vladimir Poetin en Rusland!…..

De MH17 is een grote cover up. Dat de radarinstallaties van Oekraïne op juist die noodlottige dag in onderhoud waren, zodat ze geen beelden kunnen overleggen gelooft toch geen hond?..De Canadese OSVE voor ‘Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa’ geeft heel duidelijk aan vanaf minuut 6 in het filmpje dat zij duidelijk aanwijzingen hebben gevonden in de brokstukken dat het vliegtuig MH17 met mitrailleurvuur door een ander vliegtuig uit de lucht is gehaald….Dat tijdens oorlogen de waarheid als eerste sneuvelt wordt helaas steeds duidelijker….

De EU staat jaarlijks miljarden stuk aan de propaganda en nog moet de Europese bevolking niks van ze weten. De publieke omroep in Nederland kost ons per jaar ongeveer €900 miljoen, dat is omgerekend bijna €2,5 miljoen per dag. Met zo’n groot budget mag je verwachten dat er voldoende capaciteit is om het Nederlandse publiek zo neutraal en volledig mogelijk te informeren over een zeer groot aantal onderwerpen, maar op bepaalde gevoelige politieke en diplomatieke onderwerpen blijkt dat helaas vaak niet het geval te zijn.Zeker als het gaat om de berichtgeving over Rusland krijg je vaak het gevoel dat de Koude Oorlog opnieuw begonnen is…We worden overspoeld met informatie dat Rusland de grote boze beer is die in westerse ogen niets meer goed kan doen. Als we deze manier van propaganda terugvoeren naar eerdere gebeurtenissen, dan zien we dat dit heeft geleid tot verdere vervalsing en leugens om ergens een oorlog te beginnen. Vietnam, Afghanistan, Irak,Joegoslavië, Libië en Syrië zijn voorbeelden die nog redelijk vers in het geheugen zitten….PROPAGANDA met de gifgasaanval in Syrië :https://szrzlj3.blogspot.nl/2018/04/propaganda-met-de-gifgasaanval-in-syrie.html

Lang leve de EUSSR: een Unie van Socialistische Republieken met het Politburo in Brussel.EU-democratie komt eraan in Spanje…Democratie betekent dat de wil van het volk wet is.Niet dat de grondwet de wet is.De grondwet moet het volk dienen, en niet omgekeerd.Het Catalaanse volk moet zich kunnen uitspreken, net als de Schotten, de Tsjechen, de Slovaken en de volkeren van het voormalige Joegoslavië.En dan zijn er nog de Hongaren in Roemenië, 6,5 procent van de totale bevolking. Zij leven vooral in Transsylvanië, dat voor de Eerste Wereldoorlog bij Hongarije hoorde…….https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/politie-grijpt-keihard-bij-rellen-madrid

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kosovo, erkenning van de Sharia maffia staat op Servisch grondgebied!

kos2 (1)Als de NAVO Joegoslavië niet had verwoest, zou het land het nu net zo goed doen als de Europese grootmachten. Dat stelt de Amerikaanse politiek analist Phil Butler.In 1991 stond Joegoslavië op plaats 24 op de ranglijst van landen met het hoogste bbp, benadrukt de analist. “Men kon niet toestaan dat het land zou concurreren met Duitsland, Frankrijk en met name Groot-Brittannië,” legt Butler uit. “Joegoslavië moest sterven en de Reagans, de familie Bush en de Clintons maakten het mogelijk.”…Michael Parenti van het Institute for Policy Studies, een denktank in Washington DC, zegt dat Washington Joegoslavië wilde veranderen in een derdewereldland. Het land moest worden opgedeeld, om de weg vrij te maken voor westerse bedrijven en banken, en de industriële sector moest worden ontmanteld zodat het land niet langer zou kunnen concurreren met westerse bedrijven. De Joegoslavische burgers moesten goedkope arbeidskrachten worden, aldus Parenti…Is het plan van de NAVO geslaagd? Jazeker. Butler benadrukt dat Bosnië en Herzegovina nu op plaats 112 staat op de lijst van landen met het hoogste bbp, terwijl de situatie verslechtert; Kroatië staat op plaats 76, maar Bloomberg zet het land in de top 10 van slechtste op aarde; Macedonië staat op plaats 130; Montenegro op 149; Servië op 87; en Slovenië op plaats 81.En Kosovo, dat uit Servië is gesneden, is later bestempeld als ‘maffiastaat’. “De werkloosheid bedraagt er 35 procent en het land wordt geplaagd door terrorisme, misdaad en politiek geweld,” schrijft de Amerikaan Jonathan Marshall in een artikel voor Consortiumnews.com….

Voor de NAVO-bommen op Servië bestond nimmer de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad en waren derhalve, internationaal gezien, dus illegaal. Het was een aanval op een soeverein land door een buitenlandse militaire alliantie en dat schept een gevaarlijk precedent.Waarom het Kosovaars “Bevrijdingsleger”( UCK), dat tot halfweg 1998 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld wegens zijn aanvallen op burgers en ambtenaren, plots aan de macht moest worden gebracht door de NAVO. Ondanks het feit dat het nogal wat communisten (aanhangers van wijlen de Albanese dictator Enver Hoxha) en fascisten onder zijn leden telt? Hashim Thaçi, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de KLA,die was algemeen bekend als een terroristische organisatie dat voor een groot deel financieel gesteund werd door drughandel en mensensmokkel, waarbij ze vooral gebruik maakten van Oost-Europese vrouwen…De grootste leugen is dat de internationale gemeenschap claimde te moeten tussenkomen in Kosovo om een genocide te stoppen, terwijl ze precies door die inmenging een genocide heeft vergemakkelijkt en aangemoedigd, weliswaar niet op de Albanese maar op de Servische gemeenschap. Er is op grote schaal onthoofd, gemutileerd, gefolterd, verkracht, geroofd en platgebrand onder de ogen van militairen en civiel personeel van de VS, EU, VN, NAVO…De Albanese Kosovaren hadden tijdens Milosevic, eigen scholen, universiteiten, tv kanalen noem maar op,en de meeste Kosovaren albanezen spreken niet eens Servisch, dus de rechten werden wel degelijk gerespecteerd.Wat mij betreft hebben de Albanezen in Kosovo ook nooit uberhaupt recht gehad op educatie in eigen taal.Ik leer hier ook gewoon in het Nederlands en dat hoort ook zo, dus niet zeuren over universiteiten die niet mochten etc…De Albanese Kosovaren hadden onder Tito ook een grote mate van autonomie, zoals eigen scholen, universiteiten en culturele instellingen. Nauwelijks twee maanden na de dood van Tito was er in stad Pristina een betoging van Albanese Kosovaren, die onafhankelijkheid eisten….

Maar,stel dat moslims zich verenigen in een Bevrijdingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland, eerst autonomie eisen en vervolgens onafhankelijkheid van de rest van Nederland. Groepen van het bevrijdingsleger vermoorden politieagenten in Rotterdam en Gouda en blazen overheidsgebouwen in Den Haag op. Zo ongeveer liggen de kaarten als het om Kosovo gaat. Hoe zal de Nederlandse regering reageren? Hoe zal de Nederlandse bevolking reageren?Bovendien vinden nu ook de Koerden in Irak en Turkije, de Turken op Cyprus en de Basken in Spanje en Zuid-Frankrijk dat ze recht hebben op onafhankelijkheid…De NAVO loog over etnische zuiveringen over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvoor de Serviërs de schuld zouden zijn.In 1999 werden de meest hallucinante verhalen over Kosovo verspreid. Alle jonge mannen waren afgeslacht, het aantal slachtoffers kon wel oplopen tot 500.000 – de helft van de bevolking. Die verhalen kwamen van persbureaus en Amerikaanse tv-zenders en werden overgenomen door Britse, Duitse, Franse, Amerikaanse leiders. Wat blijkt na een aantal jaaren later: de massagraven van Kosovo zijn bijna even onvindbaar als de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Bijna, er zijn in Kosovo minstens drieduizend doden gevallen. Een klein deel bestaat uit Servische politiemannen die werden afgemaakt door het UCK separatisten/fascisten.Een ander deel viel in afrekeningen onder Kosovaars-Albanese groepen.Een deel werd slachtoffer van Servische groepen, waaronder enkele uiterst-rechtse milities.”We hebben graven gevonden, maar niet de grote massagraven waarvan sprake was”, zegt Laurie Weisberg van het VN-commissariaat voor de vluchtelingen….De enige keer dat het lot van de etnische Serven uit Kosovo het Nederlandse nieuws haalde, was toen Rita Verdonk probeerde om Taida Pasić uit te zetten. Het was voor Nederland beschamend dat een Servisch meisje asiel zocht in Nederland, terwijl ze afkomstig was uit een regio, die Nederland juist had helpen ‘bevrijden’…Oorlogen beginnen niet met bommen, maar met (media)leugens.EN ALS NAVO-LEIDERS OVER VREDE SPREKEN, WEET DAN DAT DE OORLOG NABIJ IS…

Kosovo en Metochia(echte naam van deze Servische provincie) is altijd deel geweest van Servië en nu wordt helaas opnieuw bezet.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk. En de kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia.De historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo en Metochia.Alleen al in Kosovo en Metochia kunt u 1300 oude Servisch orthodoxe kerken en kloosters vinden. De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom geen echt oude Albanese monumenten bekend. De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo en Metochia, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was.Maar,na de Osmaanse verovering van de Balkan, trokken veel Albanezen naar Servische Kosovo en Metochia.Tegelijkertijd sloegen veel Serviërs, na verschillende mislukte opstanden, op de vlucht in noordelijke richting. Van Servisch-orthodox werd Kosovo en Metochia langzaam Albanees-islamitisch.De Albanese meerderheid in Kosovo en Metochia, zelf het product van de anti-Servische bevolkingspolitiek van Mussolini en Joegoslavische communistische dictator Tito en van recente Albanese terreur.Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun groot-Albanië, wat hun de gelegenheid gaf om vele Serven te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië.Na de oorlog werd Joegoslavië een communistische republiek, die met harde hand werd geregeerd door dictator Tito.Communistische dictator Tito liet de Servische verdrevenen niet toe om terug naar hun haardsteden te trekken, terwijl onder zijn bewind de inwijking van Albanezen verder ging. En zo verloren de Serven hun Kosovo en Metochia…

De eeuwenlange islamitische onderdrukking van de Serviërs wordt beloond met een eigen staat voor de Albanese moslims.Een Servische provincie, ooit het hartland van de Servische – lees: orthodox-christelijke – cultuur, valt in handen van de moslims uit Albanië…Is men al de Albanese gewelddadigheden van maart 2004 vergeten?Toen werden in Kosovo 150 orthodoxe heiligdommen verwoest zijn, terwijl er honderden moskeeën zijn bijgebouwd, veelal met geld uit Saoedi-Arabië.De Albanezen vernietigen overal de kerken met buldozers en bedekken de grond met zand. Soms nemen zij zelfs de fundamenten weg zodat van de christelijke beschaving geen spoor overblijft.Wanneer de Taliban in 2001 in Afghanistan de beelden van Boeddha vernietigden, ging er een golf van verontwaardiging door de wereld. Het was een misdaad en een terroristische aanval tegen het spirituele patrimonium van de mensheid. Wanneer in Servische Kosovo en Metochia de kerken en kloosters worden vernietigd of verminkt in Europa zelf,die ook onder de bescherming van de UNESCO staan, dan lijkt het of het aan de andere kant van de planeet is gebeurd…De hele provincie Kosovo is de laatste jaren van karakter veranderd en wordt langzaam een Sharia-staat, waar permanente terreur heerst tegen de Serviërs.Sluiers, burqa’s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo.Saudi-Arabië en Erdogan krijgen poot aan de grond in Europa, te beginnen op de Balkan.Erdoğan beschouwt de Balkan-regio als deel van het Ottomaanse rijk:“De doelstelling van Turkije is om te leven in vrede met alle landen/maar alleen als ze onder de sharia staan/ en het herstel van de macht van het Ottomaanse Rijk“, zei hij.Deze regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te worden om vandaar uit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnie en Kosovo een moslimstaat wensten, met steun van Turkije en Saoedi-Arabië.En EU kijkt toe, terwijl Saudi Arabië en Turkije op de Balkan het Kalifaat oprichten…

Arabische inmenging maakt van Kosovo kweekvijver jihadisten.Volgens The New York Times hebben de laatste twee jaar 314 Kosovaarse jihadisten, inclusief 44 vrouwen en 28 kinderen, zich aangesloten bij IS (Gall, 2016). Dat is volgens de krant het hoogste aantal jihadisten per hoofd van de bevolking in heel Europa.De bekendste Kosovar jihadist is Lavdrim Muhaxheri.Er bestaan foto’s en video’s van hem, hoe hij een jongen van 14 jaar onthoofdt en een ander met een raketwerper opblaast. Samen met een andere IS- terrorist, genaamd Ridvan Haqifi,hij is verantwoordelijk voor de planning van aanslagen op internationale overheids- en kerkelijke instellingen, evenals het plannen van een aanslag tijdens een voetbalwedstrijd in Albanië, op het nationaal Israëlisch voetbalelftal…

Doelwitten van Kosovaarse jihadisten zijn ook Servisch-orthodoxe kerken.In Kosovo is het Servisch-orthodoxe klooster Visoki Dečani beklad met leuzen waarin gedreigd wordt met de vestiging van een islamitisch kalifaat.Op de buitenmuur van het terrein is onder meer de leus ‘het kalifaat komt eraan’ geschreven.Op één muur waren ook twee graffititeksten in het Arabisch aangebracht.Op andere muren van bijgebouwen van het klooster zijn de afkortingen ISIS (Islamitische Staat), AKSH (Albanese Nationale Leger – een etnisch Albanese terroristische organisatie) en UÇK (etnisch Albanese terroristische-organisatie) geschreven.KFOR-soldaten hebben de monniken van Dečani enkele maanden geleden nog gewaarschuwd voor vier auto’s met bebaarde mannen, gekleed in islamitische stijl, die langs het klooster reden.Sindsdien patrouilleert de KFOR vredesmacht regelmatiger langs het klooster…. De tragedie van Kosovo heeft zich herhaalt in heel West-Europa. De verovering van territoria in Frankrijk, Zweden,Engeland,Nederland, Denemarken door moslim-minderheden is bezig in onze grote steden en randsteden.De autochtone bevolking daar wordt er verdreven.In diverse steden in Europa, hele wijken tot ‘sharia’-gebied worden verklaard.En Europa groeit snel toe naar Eurabië! En ik zou veel liever een sterk en onafhankelijk Europa zien zonder Amerikaanse bemoeizucht, dan het Europa dat we nu hebben. Maar dan zal de huidige politieke elite toch eerst vervangen moeten worden, anders vrees ik dat we hier nog vlugger in Eurabië zullen wonen….https://apfeurope.com/2016/07/kosovo-nato-bases-and-isis-training-camps-side-by-side-in-the-land-washington-and-brussels-tore-from-christian-serbia-to-hand-to-islamist-terrorists/

Het klooster Visoki Dečani werd in 1327 gesticht door koning Stefan Uroš III Dečanski. De kerk van het klooster is de grootste middeleeuwse kerk op de Balkan…

Deze Servische kloosters in Kosovo en Metohija zijn ouder dan ,drie eeuwen voor de ontdekking van Amerika!…

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment