ISLAM is een mondiaal probleem, al 1400 jaar!

4201919PVV-leider Geert Wilders zegt:“In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen, die wil overheersen en onderwerpen en die uit is op de vernietiging van onze westerse beschaving. De islam moet worden teruggedrongen als Nederland over tien jaar à dertig jaar nog wil bestaan. Elk jaar neemt de invloed van de islam toe. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken. Hele wijken worden islamitisch. Dezelfde ontwikkeling is in heel West-Europa te zien.Ze dragen onze paspoorten, maar ze horen niet bij ons. Ze spugen op onze identiteit en gedragen zich als veroveraars. We hebben aanslag na aanslag in Europa, gepleegd door personen die zich beroepen op de Koran, die “Allahu akbar!” roepen. Als wij in Europa de afgelopen decennia niet massa’s hiernaartoe hadden gehaald, dan hadden we geen geweld gehad op ons continent.”…

De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt(‘De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran -12:40…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’ /Koran-18:26).En om de bevolking van Europa over te halen de massale immigratie uit de moslimwereld toe te staan, was het nodig om het publiek er van te overtuigen dat de islam een religie van vrede is. Om dit te doen, was het noodzakelijk om de islamitische geschriften verkeerd voor te stellen, te liegen over het soort maatschappij dat de islam creëert en de wrede onderdrukking die er het gevolg van is te verbergen. Alleen door deze façade te vervolmaken, kan de moslimimmigratie naar het Westen doorgaan. Alles wat de werkelijke prijs van leven onder de invloed van de islam kan laten zien, moet worden onderdrukt. De waarheid is de vijand.We mogen geen kritiek of de waarheid geven op de islam, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Deze tirannieke politieke religie beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische Sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur(„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”/Koran- 8:12….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.”/Koran -9:29)…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Op een enkele, overigens net zo trieste, uitzondering na is het laatste wat de slachtoffers horen voordat ze de dood in worden gejaagd, het luidkeels gekrijs van “Allahoe akbar!”En als u ziet wat er in de landen om ons heen gebeurt en wat op de website van de AIVD staat, namelijk dat we in Nederland inmiddels ook duizenden sympathisanten hebben en honderden jihadisten- dat was een paar geleden echt niet zo- denk ik, dat het een kwestie van tijd is voordat er hier ook wat gebeurt.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Elke aanslag confronteert ons met een ideologie, die gelooft dat de eindfase van een eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden.Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de islam.Het islamitische extremisme is niet dat het geweld veroorzaakt, maar de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke islam!Vrede is alleen mogelijk na een onderwerping onder islamitische heerschappij en islamitisch recht.Zolang de sharia niet heerst, kan er geen vrede zijn…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.’…

De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst,die heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is, en dat die oorlog nog immer voortduurt.Als je je verdiept in de islam, zul je zien dat slechts 5% inderdaad een godsdienstig deel van de islam is en dat het voor de rest vooral “wetten, wetten, wetten” is.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven.Moslims zijn niet toegestaan om te integreren; zij moeten volgens de teksten in de Koran domineren.De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen.En nog minder van de atheïst of de goddeloze. “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”/Koran- 5:81…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”/Koran -4:101… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran- 60.4.)…

Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld.De opvatting dat de islam inherent gewelddadig, dwang opleggend, hardvochtig, jihad-georiënteerd, slavernij- intolerantie- en ongelijkheid promotend is, en dat deze tradionele en realistische interpretatie niet hervormd kan worden moeten daarentegen islam-realisme worden genoemd.Je hoeft geen islamwetenschapper te zijn om te zien hoe slecht de islam zich verhoudt tot Westerse vrijheden op het gebied van meningsuiting, geloof, zelfontplooiing, seksualiteit en scheiding van kerk en staat. Wie niet wil dat die Westerse verworvenheden worden gecompromitteerd, kan moeilijk een toekomst zien (of wensen) voor de islam in het westen.Er is nooit een islamitisch land geweest, waar moslims en niet-moslims op gelijke wijze worden berechtigd.Elk onderdeel van de Kafir/niet-moslims/-cultuur is een belediging voor Allah…Het is hoog tijd dat we met elkaar de politieke islam benoemen, isoleren en ontmantelen.We moeten alle immigratie uit islamitische landen stoppen(er is al meer dan genoeg islam in onze landen).Als we dat niet doen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.Het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen dat de gevaren van de islam voor onze samenleving in kaart worden gebracht.. ..Vrijheid of islam, er is geen middenweg!…

Advertisements
Posted in Uncategorized | 7 Comments

De hoofddoek, nikab en boerka: een teken van voortschrijdende islamisering!

UTRECHT-GEZICHTSSLUIER-GELIJKE BEHANDELINGIslam is geen religie, maar een ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming die de politieke waarheid moet verbergen. Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers: kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking, enz, enz… Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man (Koran- 4, 176). Vrouwen die verkracht worden, moeten daarvoor vier getuigen kunnen leveren; zo niet, dan dreigen zij vervolgd te worden voor overspel… De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (Koran- 4, 34)…

Door de hele geschiedenis van de islam heen is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledingvoorschriften niet opvolgen (80 stokslagen in Iran of zwavelzuur in Algerije,…)… De hoofddoek is helaas niet alleen een teken van onderdrukking. Ze is ook een territoriale claim. In Europa zien we vandaag vooral de hoofddoekendracht razendsnel toenemen, maar ook de boerka en nikab zijn in opmars. Voor de moslimfundamentalisten zijn de hoofddoek, de boerka en de nikab een politiek instrument dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen/niet-moslims omheint. Daarom willen zij die hoofddoek. Wanneer moslima’s in een westers land openlijk hun hoofddoek en sluier dragen, komt dit neer op een luide prediking. Het is een proclamatie van geleidelijke islamisering, die duidelijk maakt dat de veelgeroemde scheiding van kerk en staat op haar einde loopt. Op die manier spelen de moslima’s een grote rol in een proces, waarbij de sharia op steeds meer deelgebieden van de samenleving van toepassing wordt verklaard…

Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken.Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”….Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit, dat de islam is de facto in oorlog is met de wereld, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren, en daarbij flink wordt geholpen door linkse politieke, economische en culturele “elites”…De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen, die zich verzetten tegen de westerse levenswijze.En de boodschap, die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

Uit onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans bleek vorig jaar, dat het dragen van een hoofddoek de belangrijkste voorspeller voor moslimfundamentalisme is.Pushing the limits, een modus operandi van de islamisten: het begint met een onschuldig hoofddoekje en eindigt met het kruislings afhakken van hand en voet… Ik begrijp niet dat iemand een kledingvoorschrift, dat vrouwen per definitie discrimineert, verdedigt onder het mom van de strijd voor vrouwenrechten.Ik krijg een raar gevoel als ik iemand in boerka of met de hoofddoek voorbij zie lopen. Het straalt geen vrijheid uit, maar gevangenschap. Het is een lopende gevangenis… Als de islam zo graag waardering en respect wil hebben binnen andere landen en gebieden, moet hij zijn handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag belijden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling…Na decennia van islamisering gaat het niet meer om het recht om uit het keurslijf te breken, maar om het ‘recht’ om terug het keurslijf in te gaan. Als we stoppen we met het bestrijden van de boerka en de hoofddoek, dan kunnen we stoppen met de emancipatie van de islamitische vrouw.Mijn hoop is dat iedere moslima hetzelfde doet met dat onzalige stuk stof, als wat de Dolle Mina’s vroeger deden met de bh: uittrekken en in brand steken.In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de prive-sfeer… Weg met de hoofddoek en boerka.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…Wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid. ..De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij….

Wie weigert, wordt met geweld gedwongen zich te bedekken. De boerka bedekt daarna de blauwe plekken wel…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Het is moeilijk om je een ander toekomstscenario voor te stellen voor Europa dan dat van een burgeroorlog of islamisering!

jihad_europa.jpg-- De expansie van de islam is een feit in bijna alle werelddelen, ook in Europa. Het is de hoogste tijd dat er gezond verstand komt en dat er regeringsleiders opstaan tegen wat de moslimleiders noemen ‘DE VREDIGE INVASIE/VEROVERING’ van Europa. De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken. Wat ze in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren niet alleen de wereld kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! Hijzelf veroverde Medina door de methode van immigratie….

„ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië. De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische poging tot verovering van Europa. Indonesië, met meer dan 200 miljoen moslims, relatief vreedzaam, werd veroverd. Waarom dan ook niet Europa?… Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen. Naast een demografische is er ook een culturele islamisering waarmee West-Europa geconfronteerd wordt. Door de islamitische massa-immigratie bevinden zich in West-Europa nu al honderden islamitische No-Go-Zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones. Londen en andere steden in Engeland hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. In deze steden worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen die geen sluier dragen worden bedreigd (en erger), en bezoeken van ambtenaren, zoals dat van oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid, worden geïnterrumpeerd: “Hoe durf je naar een moslimgebied te komen?” Steden, waarin ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze veranderd in een moslimland! Wij, de inwoners van Europa, kijken lijdzaam toe hoe inwoners van andere continenten onze straten en steden tot de hunne maken.Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Bij de opmars van de islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol. Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan (Koran/soera 5 vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”), want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun politieke geloof/ideologie. Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims. Hun gebedshuizen zijn een symbool van haat en geweld en van onderdrukking.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag… Maar, hoeveel kerken mogen wij bouwen op het Arabisch schiereiland? Moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf! Dus, stop de moskeebouw tot er een kerk in Mekka staat!…

De hoofddoek(net zoals de boerka en de nikab), is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze.Dat is een teken van voortschrijdende islamisering. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” …De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

De hoofddoek, net zoals de boerka en de nikab zijn ook symbolen van onderdrukking van de vrouwen en hoort dan ook niet thuis in onze Europese samenleving, waar de gelijkheid tussen man en vrouw een verworven recht is. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als inferieur en onrein. De Koran rechtvaardigt ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. (Koran-4:34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”) Zo is het erfrecht en getuigenrecht van de vrouw de helft waar van dat van de man. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden. Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”) Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen. Moslima’s, val van je “geloof” af!…

Terwijl het islamitisch terrorisme overal op de wereld om zich heen greep en veel slachtoffers maakte, hoopten we in Nederland dat dit onze tolerante ‘multiculturele samenleving’ bespaard zou blijven. Totdat de moord op Theo van Gogh de naïviteit van die hoop bewees. Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden,gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. Van de meeste aanslagen die in Europa zijn gepleegd, zijn de daders jongeren die hier zijn geboren en getogen en zich afzetten tegen het land. Deze aanslagen in Europa zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt…Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de Islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering….Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren en 60 miljoen mensen werden vermoord!..

In de Koran staan meer dan TWEEHONDERD verzen die moslims oproepen tot de ‘heilige oorlog’, om anderen te vermoorden, te martelen, de vingers af te hakken, te bedriegen, tehaten, enz…,zodat de islam de complete macht krijgt over de hele aarde: „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is” (Koran2:98)… Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…enz., enz., enz … VERSCHRIKKELIJK!…En de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.In het Christendom wordt geweld in het Oude Testament/Bijbel als een historisch feit onderwezen, niet als voorschrift voor nu, omdat dit volledig irrelevant geworden is voor het Nieuwe Verbond zoals Jezus Christus dit leerde. Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend…

De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord…Als de explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog. De afgelopen jaren heeft een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden,”zei ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst) …

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar!…De gewelddadige JIHAD(een militaire missie/kolonisatie) en het zaaien van islamitische terreur zijn inherent aan de islamitische leer, en een doeltreffend middel om te islamiseren.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.”(Koran 2.193)… Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden…http://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

Nederlandse kindertjes, die zich onderwerpen aan Allah(het woord islam betekent onderwerping of overgave aan Allah)…VERSCHRIKKELIJK!…De islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil.Dat is niet zozeer een religie, maar vooral een politieke ideologie en wel een zeer gewelddadige.Dat is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt, waarin God slechts een bijrol speelt. Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten. En deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…..

Posted in Uncategorized | 6 Comments

De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen

uk-jihadis_1„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Hij moet ook niet als een geloof behandeld worden, hij is een politieke ideologie die haat verkondigt”, zei de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…

Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia. De Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40). Dat is de wil van Allah, dus moslims moeten hun godheid gehoorzamen in het uitvoeren van zijn wil. Deze dominantie begint op het Ara-bisch schiereiland en stroomt naar Europa, Noord-Amerika, en Centraal en subcontinent Azië, hele-maal naar China… Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims. Hij was vooral een militaire leider, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Volgens de biografieën van Mohammed, zijn de meeste oorlo-gen die hij gevoerd heeft geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies overgeleverd… De historie van de islam is er eentje van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn, wanneer de Islam en sharia in elk land regeren en dus heersen, anders nooit….

De basis van de Koran is de oproep tot Jihad (oorlog tegen niet-moslims). In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden en Dar al-Islam uit te breiden: „Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… „Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. “Allah is de vijand van iedereen die niet moslim is” (Koran2:98)… E en Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovi-gen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christe-nen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… „De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… Over afvallen van de Islam heeft Mohammed gezegd:„Wie zijn godsdienst verandert, dood hem” (Bukhari 9.84.57)… VERSCHRIKKELIJK!…De inhoud van de Koran is zó geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”. Koran 2:85) “Een afvallige zal branden in de hel” (Koran2:217).

De oorlog tegen Israël (dit land mag niet bestaan, omdat het een niet-islamitisch land is) is niets an-ders en is ook nooit iets anders geweest dan een klassieke Jihad, die wordt geëffectueerd door conven-tionele oorlogsvoering, en ook door terrorisme, evenals door diplomatieke en economische druk en uiteraard ook propaganda. De hele rataplan. Er kunnen verschillen zijn in timing en tactiek tussen de snelle Jihadisten van Hamas en de langzame Jihadisten van Fatah, maar er is geen enkel verschil in het uiteindelijke doel: Israël moet ophouden te bestaan als plaats waar Joden, en dan niet als dhimmis, kunnen leven in land dat eens islamitisch bezit was. Dit is alles. Geen enkel ander doel is acceptabel voor islamitische Arabieren… De leugen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen Israël. En als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt hij vanzelf “waarheid”… Na de smadelijke nederlaag van de Arabische legers in 1967, die een zoveelste poging was Israël militair te vernietigen, veranderde men van tactiek. Het “Palestijnse volk” werd uitgevonden. De creatie van een Palestijns volk is echter een meesterzet gebleken in de geschiedenis van Israël sinds 1948, of eigenlijk sinds 1967, want pas toen werd een nationaal Palestijns bewustzijn geraffineerd in de wereld gezet. Door de Arabische in-woners van Israël een nationale identiteit te geven, werd het conflict naar een ander niveau getild. Een strategisch zeer goede zet, met desastreuze gevolgen tot op de dag van vandaag…

Er is nooit een land geweest dat bekend stond als Palestina, bestuurd door Palestijnen. Waar past Jeruzalem in de geschiedenis van islam? Moslims bidden niet in de richting van deze plaats, die overigens nooit bij naam wordt genoemd in gebeden, en de stad houdt geen verband met aardse gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Deze stad werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg, die veranderde in de Al-Aqsa moskee (een bewijs van islamitische kolonisatie). Deze stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslim-staat geweest, en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid. Deze stad heeft al eeu-wenlang een Joodse meerderheid. Joden (of liever: ‘de Israëlieten’) hebben het land duizenden jaren lang bewoond (de moslims hebben feitelijk Bethlehem overgenomen)… Het gevecht om het bezit van de kleine landstrook tussen de Jordaan en de Middellandse Zee, die wij kennen als Israël, stamt van ver voor onze jaartelling. In de oudheid vochten Joden en Romeinen erom, daarna Byzantijnen en moslims, later kruisvaarders en Mamelukken, daarna Turken en Britten en nu Palestijnen en Israël…

De wereld veroordeelt Israël en niet de PA/PLO-doodscultuur. Als een Jood een Arabier doodt, komt dat in alle kranten en regent het VN-resoluties en internationale veroordelingen op de hoofden van de Israëlische staat; als een Palestijn een andere Palestijn doodt, is het alsof het nooit is gebeurd. In Darfur verdrijven en vermoorden islamitische milities miljoenen mensen, niemand, en niet één moslim doet zijn mond open. Als Palestijnen worden afgeslacht door Libanezen of Jordaniërs hoor je ze ook niet… Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs? Op YouTube zijn heel wat filmpjes te zien hoe Palestijnen hun kinderen misbruiken in de strijd tegen Israël. Ze worden ge-bruikt als menselijk schild en als zelfmoordterroristen…Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi’s de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van fascistische organisatie Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988…Wanneer de islamitische wereld vandaag zijn wapens neerlegt en zijn antisemitische haat laat varen, dan is er morgen vrede in het Midden-Oosten; legt Israël vandaag de wapens neer, dan is het morgen van de kaart geveegd…

Vandaag de dag wordt de jihad in Europa niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Islamitische staten beperken zich nu tot het (openlijk of verborgen) faciliteren van individuele jihad-strijders, die met terreuracties de strijd in Europa voortzetten… Europa is een slagveld geworden. Een oorlogsgebied. Aanslag na aanslag. Bijna iedere week inmiddels. Doden, gewonden. Onschuldige mensen vermoord, platgereden en opgeblazen. Spijkerbommen, vrachtwagens en kalasjnikov´s. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk. Waar het afgelopen decennium vaak nog jaren tussen de (grote) islamitische aanslagen in het Westen zaten, werd dit later een kwestie van maanden. En toen weken. En recentelijk dagen. Er zijn natuurlijk ook nog de talloze verijdelde pogingen tot aanslagen. De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur… Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. En zolang de moslims hun energie en motivatie halen uit en geïnstrueerd worden volgens de kerngeschriften van de islam, zal er geen einde komen aan het moslimterrorisme.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van dit boek. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard: ”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran 4, vers 95). .. Er bestaat geen verdraagzame Islam, maar er bestaan wel verdraagzame mensen binnen de moslimgemeenschap, die voor even juist niét de islam volgen…

Na elke aanslag steken we kaarsjes aan, leggen bloemen neer, zingen een liedje en omarmen we elkaar. Vervolgens kijken we de andere kant op en wachten we op de volgende aanslag… De islam is wat hij is: een onverdraagzame, totalitaire politieke godsdienst/veroveringsideologie, die met geen enkele andere cultuur vreedzaam kan samenleven. In vele islamitische landen is het bezit van een Bijbel of een kruis strafbaar. Kerken zijn er verboden. In de heilige plaats voor moslims, Mekka, zijn niet-moslims niet eens toegelaten. Het Midden-Oosten telde 100 jaar geleden 20% christenen, vandaag nog nauwe-lijks 4%. Ze werden door de islam weggejaagd en vermoord en hun kerken werden vernield en ge-plunderd. Wat de Islam doet met christenen in het Midden-Oosten, doet hij ook hier. Hij stopt niet voordat hij de wereldheerschappij heeft…We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen/moslims die geen bloed aan hun handen hebben, maar jongens, jullie “geloof”/ideologie probeert te slopen waar het vrije Westen voor staat en dat gaat niet lukken. Na communisme en nazisme is jihadisme de nieuwe uitdager, maar ook deze zal vroeger of later als vlaag van waanzin in de geschiedenisboeken terechtkomen.En wie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid…

Er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten.In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! De vredevolle meerderheid is irrelevant!Communistisch Rusland bestond uit Russen, die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.De vredelievende meerderheid was irrelevant… Vredelievende Duitsers, Chinezen, Russen en vele anderen zijn gedood, omdat de vredelievende meerderheid niets zei, totdat het te laat was…

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Ratko Mladić en Radovan Karadžić verzetten zich tegen de oprukkende islamisering van Europa

bosniaIn het voormalige Joegoslavië begon de islamisering van Europa! Heeft de iemand ooit de islamdeclaratie van Alija Izetbegović gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië. Karadžić en Mladić hebben naar eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat.Volgens Mladić ondersteunden de NAVO en het Westen de wederopstanding van het Ottomaanse rijk in de gedaante van Bosnische moslims. . . Niemand minder dan Osama bin Laden heeft de Bosniërs gesteund. De Balkan-correspondent van de Duitse krant “Der Spiegel”, Renate Flottau, kwam Osama bin Laden (in 1994) tot tweemaal toe tegen in het kantoor van de Bosnische president, Alija Izetbevović. In 1993 verkreeg Bin Laden zelfs de Bosnische nationaliteit via de Bosnische ambassade in Wenen en zijn Jihadisten werden opgenomen als ‘speciale troepen’ in het Zevende Korps van het Bosnische leger.. . .

Bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah”-(Koran: 8:39)…De heerschappij is alleen voor Allah-(Koran:12:40).Al vrij snel na de onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië, begonnen moslims dorpen met etnisch Servische bevolkingen aan te vallen.Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers (ook kinderen, vrouwen en ouderen) rond Srebrenica afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers. Er vonden veel onthoofdingen in de dorpen rond Srebrenica plaats door islamitische troepen in Srebrenica. Dit was de voorloper en reden van het beruchte Servische juli 1995 offensief tegen die stad.”Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen”, schreef Mladić tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Jan Willem Honig en Norbert Both melden in hun boek “Srebrenica, record of a war crime” dat bij deze operaties tussen mei 1992 en januari 1993 meer dan 1300 Servische burgers  zijn gedood.Volgens Britse journalist Joan Philips had Naser Orić (in Srebrenica) tegen eind maart 1993 1.200 Serviërs vermoord, 3.000 verwond, waren 26 van de 29 Servische dorpen vernietigd en moesten duizenden Serviërs vluchten…Als monster Naser Orić ,de leider van die moslimbende, de dorpen rond Srebrenica niet had aangevallen, was deze verovering nooit nodig geweest! De westerse media heeft deze feiten bewust achtergehouden, om onze “bondgenoten” niet in een kwaad daglicht te stellen…..

Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!Monster Naser Orić over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilić: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed ik zijn keel direct door.”… Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja, ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat!.. .Generaal Philippe Morillon verklaarde dat naar zijn overtuiging de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Orić en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993… Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Velen stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd.Een realistisch inschatting is dat er 500 tot 1.000 executies waren, uit wraak. Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait. Oog om oog, tand om tand, al eeuwen op de Balkan!… Zonder monster Naser Orić en jihadstrijders zou er geen Srebrenica zijn. Als het monster Naser Orić en jihadstrijders Servische dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen, was er niets aan de hand!…Moordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!…

De hele massamoord in Srebrenica is een geval van gigantische politieke fraude.  Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als “de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust”, soms als de ergste massamoord op burgers etc… Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serviërs met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte dat de strijd om Srebrenica klonk als Stalingrad. Alle Bosnische gesneuvelden worden misbruikt in de Screbrenica leugen.In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid… Phillip Corwin, voormalig VN-coördinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat er is gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviërs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar, die op een crescendo uitliepen in juli van 1995. Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog, maar ook eerder, voordat de burgeroorlog in Joegoslavië zelfs begon ,werd genoemd als gedood in juli van 1995! De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie, zei dat er in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen heeft plaatsgevonden! Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.…Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax.Het is maar dat u het weet…

Volgens Ratko Mladić vielen er maar 3200 doden: 1200 aan Servische kant, 2000 bij de moslims.„Onze bussen brachten  ongeveer 30.000 burgers en soldaten die zich hadden overgegeven naar de linies van de moslims, richting dorp Kladanj en stadt Tuzla. En dat moet genocide heten?..”,zei Mladić… De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Orić, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd de stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.Een aantal keeldoorsnijders zijn wellicht geëxecuteerd/tussen 300 en 400.Wraak van Servische individuen en paramilitairen als Kroaat Drazen Erdemovic,die werkte voor de Franse geheime dienst.Vrouwen en kinderen zijn niet en masse vermoord, noch burgers...Waar is het bewijs dat 8.000 moslims werden geëxecuteerd? Het Icty heeft nooit onderzoek gedaan naar hoe en wanneer de slachtoffers zijn omgekomen!...Volgens de UNHCR bereikten ongeveer 5000 moslimsoldaten de steden Zenica en Tuzla (in de buurt van Srebrenica) door de bossen. De islamitische generaal Enver Hadzihasanović, die getuigde in Den Haag, bevestigt dat 3.000 Srebrenica moslim-soldaten overleefden. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven…. Ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers,”dit zei de directeur van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo, Mirsad Tokaća (moslim).De lijsten van de Srebrenica “slachtoffers” van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ,die ingeschreven staan in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jarenlang het aantal slachtoffers in Srebrenica maipuleerden! Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen. De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!…

De Balkan-regio bleek ALTIJD een uitvalbasis voor de Islam te zijn om van daaruit geheel Europa te veroveren. Dit is de reden waarom moslimleiders in Bosnië en Kosovo moslimstaten wensten, met steun van de NAVO, Saoedi-Arabië, Iran en Turkije… Karadžić zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90… En hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger bestempelen? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?… Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn.ICTY dient slechts één doel: De Serven tot monsters verklaren, en dit zand in de ogen van de hele wereld strooien…Karadžić en Mladić hebben het halve grondgebied, waar voornamelijk Serviërs wonen, uit de klauwen van de Islam kunnen houden, beiden zijn dus echte weerstanders, helden. Zeg maar Slavische alter-ego’s van… Karel Martel.Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van “de islam” een eerste beslissende nederlaag toebracht (slag bij Poitiers, AD 732)…

Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.Het zou me niets verbazen wanneer historici over een jaar of twintig zullen oordelen dat het optreden van Mladić en Karadžić als laatste gewapend verzet tegen de oprukkende islamisering van Europa gezien zal worden... Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten(150.000 Serviërs verjaagd!). Gestolen Servische Kosovo is nu islamitische maffiastaat en meer dan 200.000 Serviërs zijn verjaagd(Kosovo was altijd  een provincie van Servië!).Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. Nu de rest van Europa nog !… http://www.dailymail.co.uk/news/article-3167057/ISIS-stronghold-discovered-picturesque-European-village-ready-respond-summons-jihad.html

Duitsland en VS hadden er geen belang bij dat het land bij elkaar bleef, want het was een te sterk machtsblok in Europa waarbij het westen weinig invloed op kon uitoefenen.De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten – Moslims, Serviërs en Kroaten – om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. …

Volgens ISIS nu de tijd gekomen om in Europa de aanval op de ‘ongelovigen’ te openen. De uitgekozen plek is de Balkan, te beginnen in Bosnië-Herzegovina. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde dat de inwoners van een paar afgelegen dorpjes in het noorden van het land de shariawetten toepassen, en de zwarte vlag van de terroristische groep aan hun gevels hebben hangen. De dorpjes dienen als ook “onderduikadressen” voor de radicalen die tussen de tweehonderd en driehonderd Bosnische strijders hebben geholpen om zich bij IS te voegen in Irak en Syrië. Twee van de meest gezochte terroristen ter wereld komen uit Bosnië: Bajro Ikanovic, jarenlang commandant van een van de grootste IS-trainingskampen in het noorden van Syrië, en Nusret Imamovic, een van de leiders van al-Nusra.Bosnische wapens zijn gebruikt in de aanslagen op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs en bij de aanslagen op de Bataclan, aldus Der Spiegel…Reiss-ul-Ulema Mustafa Ceric, leider van de Bosnische moslims wil dat de sharia in de Bosnische grondwet wordt opgenomen….https://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/blog-henk-bosnie/…http://www.eenvandaag.nl/swf/player.swf?videoID=93569

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Islam is bezig Europa onthoofden!

Belgian soldiers and a police officer control the documents of a woman in a shopping street in central Brussels…

Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims.En ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”(Koran: 8:39)…Herhaaldelijk heeft de Islam geprobeerd Europa te veroveren. Ze zaten zelfs tot in Spanje en bij Wenen.Van het begin is de Islam door twee armen verspreid: de gewelddadige Jihad en de politieke Da’wah. Wat islamisten met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie. De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens een staat.Tientallen landen zijn zo veroverd!Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei? ”Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd.We zullen Europa veroveren door de baarmoeder van onze vrouwen.De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims em hun aantal groeit nog steeds.Van alle immigratiestromen die de wereld ooit gekend heeft, is de huidige islamitische in Europa de meest verwende geweest…

Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran. “….De Turk of Marokkaan, die net binnen komt kan zich buiten de islamitische gemeenschap nergens mee identificeren. Ze gaan meteen naar de moskee voor een grondige hersenspoeling met alle negatieve informatie over de Nederlanders. Daar reciteren zij weer de Koran ,met alle verboden om te integreren in onze maatschappij. Zij worden vanaf het begin gedesintegreerd…

Wie had bijvoorbeeld eind negentiende- en begin achttiende eeuw, in de laatste honderd jaar van het kalifaat, ooit nog durven dromen dat de machtscentra van ‘grote vijanden’ van het moslimrijk, hoofdsteden als Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn zouden worden versierd met de honderden, al dan niet duizenden moskeeën, gebedshuizen, scholen en stichtingen waar Allah wordt aanbeden en van waaruit wordt opgeroepen tot Zijn religie? Wie had destijds durven beweren dat in deze steden ooit kerken zouden worden opgekocht en omgebouwd door moslims en dat zij invloed zouden kunnen uitoefenen op het beleid van deze landen?…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De West-Europese politiekers zijn hun verstand verloren en lijken alles te doen om het (radicaal) Islamisme op te doen komen in Europa en vooral Zuid-Oost Europa.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten, waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam.De Raad van Europa(een internationale organisatie, waarvan 47 Europese landen lid zijn) geeft met zijn resolutie blijk van een totale ontkenning van en verachting voor de cultuur van Europa en zijn bevolking.De VS waren, kort na WO II, drijvende kracht achter het opzetten van deze Raad.Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de EUrocraten en de VS nieuwe, grotere politieke entiteit te creëren, door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben…

Hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten….“We moeten de vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan migranten: ga terug, je komt er niet in.” Dit zegt wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek in gesprek met Wierd Duk van het AD.Van de Beek doet al jaren onderzoek naar de kosten van immigratie. De academicus vertelt dat Nederland en Europa moet stoppen met iedereen toe te laten.De stelling van de onderzoeker dat de verzorgingsstaat door immigrate onhoudbaar wordt….Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden.Dus,autochtonen financieren werkloze allochtonen mensen…

Aanslagen in vele Europese steden zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer:Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,Manchester,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Dit is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat.Wegkijkende islamknuffelende laffe politici in heel West Europa, zijn medeschuldig aan alle ellende, die de Islam over ons uitstort…Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.En zolang de Islam, vrijheid van godsdienst uitsluitend voor zichzelf opeisen, is vrijheid van godsdienst een kwaad…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!

1-the-crusades-gerry-embletonVeel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa…

Vanaf de kerstening van West-Europa door Karel de Grote (768-814) vormt het Christendom niet alleen de toonaangevende godsdienst in Europa, maar tot ver in de Middeleeuwen ook de belangrijkste schepper van de Europese kunst en cultuur.De zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) waren allemaal christenen.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Zo heeft de welbekende filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.), die als vader der filosofen wordt beschouwd, gezegd: “De vrouw voor een man is te verglijken met slavin en haar meester, en is te verglijken met handwerk en rationeel werk, en met een barbaar en een Griek. De vrouw is een minderwaardige man die is achtergebleven op de tree van ontwikkeling.”De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.Caesar naar verluidt een miljoen Galliërs doodde en een volgende miljoen tot slaaf maakte…

De humane waarden die Europa koestert, zijn gebaseerd op de christelijke ethiek.Het Christendom met zijn radicale boodschap van onvoorwaardelijke liefde tussen de mensen heeft Europa het ethisch richtsnoer gegeven dat zijn geschiedenis verder zou bepalen… In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Dankzij de Bijbel,de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika.Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten!…Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming, waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten….

Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten(tegen de opmars van de Islam), de inquisitie en de heksenvervolging(enkele duizenden slachtoffers) hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd….Het is niet aan God te wijten dat het zo ontzettend slecht gaat op aarde, de mens is verantwoordelijk voor de eigen ellende.De naam van God is misbruikt om meer macht te krijgen.Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de Katholieke kerk en bij de Islam…Tot 1054 was de christelijke kerk één kerk. In dat jaar echter kwam er een splitsing tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)…Door te beweren dat de paus de “vicaris van Christus” is, wijst de Katholieke kerk de volkomenheid en de suprematie van het priesterschap van Christus af en geeft zij de paus de rol die volgens Christus Zelf voor de Heilige Geest zou zijn weggelegd.Maar,er bestaat één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).U kunt geen twee meesters dienen, dus u moet kiezen wie u wilt dienen, Christus of de antichrist!…De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus…

De meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot JIHAD, veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje.En Frankrijk moest zich met man en macht verzetten tegen nog verdere expansie van de Islam. Dit alles gebeurde in een tijd waarin het concept van een Kruistocht nog niet eens bestond, mede omdat de christelijke evangeliën niet oproepen tot een heilige oorlog. Kort voordat de eerste Kruistocht begon (in 1095), werden bovendien twee belangrijke christelijke steden (Nicea in 1081 en Antoichie in 1085) veroverd door de islamitische Seltsjoek Turken.Toch denkt de gemiddelde westerling dat de Kruistochten niets anders waren, dan kolonisatie over de rug van nietsvermoedende moslimvolken.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag. Zonder de Kruistochten was heel Europa al eeuwenlang islamitisch.Het is een feit, dat de wereld zoals we die we vandaag zien, niet zou hebben bestaan, zonder de kruisvaarders inspanningen…

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden:„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39….„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4….„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…enz…In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus), waarin oproept tot geweld. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften, die tot op de dag van vandaag gelden.Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.De teksten in de Bijbel zijn ook juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Bijbel en de Koran verschillen als dag en nacht van elkaar!….

Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd.Jezus bereikt mensen door Zijn liefde, niet door hen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Jezus en zijn discipelen keerden de wereld gedurende de eerste drie eeuwen ondersteboven door een eenvoudige verkondiging van het woord, niet door mensen af te slachten met het zwaard (of te dreigen met het zwaard), die het niet met hun eens waren.Het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen, om het geloof in God te verbreiden.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/04/19/god-is-altijd-geweest-en-zal-altijd-zijn/

Posted in Uncategorized | 4 Comments

De Europese elite maakt van Europa een oorlogsgebied!

De mislukte massa-immigratie in West-Europa is door de wereldtop en banken bedacht, om een nieuwe wereldoorlog te creëren…De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald in West-Europa.Maar,de geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw, vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa.Veel islamitische leiders erkennen ook OPENLIJK dat hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn, de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen!…

‘De Europeanen geloven dat moslims naar Europa kwamen slechts om geld te verdienen. Maar Allah heeft een ander plan,’zei de voormalige Turkse premier Necmettin Erbakan.De 1400-jarige Jihad is nu weer in Europa aangekomen en bereidt zich erop voor om ons continent over te nemen.Vandaag de dag wordt de JIHAD niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de JIHAD is dan ook gewijzigd…De massa-immigratie(Al-Hijra) altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg.enz… zijn al wijken waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Door de gettovorming verdwijnen de laatste autochtonen uit de vreemdelingenwijken, waardoor de contacten met autochtonen op straat tot een minimum worden herleid.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten…

In een interview,immigratie-deskundige Jan van de Beek zegt:„Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW…We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.En als een allochtone en een autochtone onderklasse tegenover elkaar komen te staan en hun pijn en onvrede kunnen niet meer met uitkeringen worden afgekocht, dan heb je een recept voor geweld. Zoals de socioloog Ruud Koopmans heeft aangetoond, zitten onder de islamitische immigranten bovendien veel mensen die het Westen haten. En die autochtone onderklasse en delen van de middenklasse zullen zich meer en meer gepiepeld voelen door politici en media, die het niets kan schelen wat er met hen gebeurt. Daar bovenop komt nog de katalysator van het moslimterrorisme.”….

De radicale Islam rukt op in Europa, terroristische aanslagen teisteren de Westerse wereld.Deze aanslagen zijn slechts het spijtige actuele hoogtepunt, een veldslag in een oorlog, die ondertussen bijna 14 eeuwen duurt. Europa is het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen:Madrid, Londen, Brussel, Parijs, Ansbach, Würzburg, Toulouse, Kopenhagen,Berlijn,Nice, München, Manchester, Londen… Een nog veel groter aantal aanslagen kon tijdig worden verhinderd.De meeste terroristische acties in Europa zijn gepleegd door westerse moslims, of althans door in Westen wonende moslims.PVV-leider Geert Wilders waarschuwt andermaal dat de aanslagen in Nice, Brussel, Parijs,Berlijn,enz… slechts het begin zijn van een periode vol geweld en nieuwe aanslagen, met talloze burgerslachtoffers.„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West Europa.” Hoe lang gaan we nog accepteren, dat we in het nauw gedreven worden en wij en onze kinderen één voor één worden afgeslacht?…De tijd van wegkijken is nu echt voorbij.De berg van verminkte lijken in Europa is nu te groot, om onder het tapijt te vegen…

Overal op aarde, waar de Islam andere geloven raakt, zijn aanslagen of oorlog ontstaan. O.a. India, Myanmar, Bali, Ambon, Filippijnen, Nigeria, Tsjaad, Mali, Centraal Afr. Republiek, Somalië, Armenië, Balkan, Libanon, Israël,.. etc.Het principe van ‘bekeer of sterf’ dat extremistische moslimorganisaties als IS,Boko Haram,Hammas of Al Nusra hanteren is namelijk niets nieuws: al 1400 jaar bedienen moslims zich van dit moordlustige veroveringsprincipe.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…De Koran lijkt in heel wat passages eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek:„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”-Koran 9:29…„Bevecht hen (de ongelovigen/niet-moslim) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is”-Koran 8:39…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…Walgelijk!!!…Pas nadat de Islam de ganse wereld veroverd heeft, zal er vrede/hel zijn…

Wie de ISLAM zaait, zal SHARIA en JIHAD oogsten.Wie meent dat er wel een gematigde Islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennis-theoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde Islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen/niet-moslims, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers…De sharia leert dat moslims de plicht hebben oorlog te voeren tegen wie geen moslim is.IS toont het ware gezicht van de Islam. Want IS brengt de sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haram verricht, die niet in overeenstemming is met de sharia.Dus toont IS en Boko Haram, het ware gezicht van de Islam,” betoogt arabist en Islam-deskundige Hans Jansen…De Islam moet teruggedrongen worden. Het is nu of nooit. Zoniet dreigt op termijn een Europese burgeroorlog of worden we via de weg van immigratie en demografie volledig gekoloniseerd door de Islam…Stop islamisering van Europa!…

Zonder het Christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!…https://zlj13051967.wordpress.com/2017/06/11/zonder-het-christendom-zou-europa-vandaag-niet-bestaan-zoals-het-nu-is/

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Ne mogu da budem deo sveta:u kom žene ne žele decu,muškarci ne žele porodicu, a budale misle da su uspešni…

1384239_649458775085888_1561516112_nAlan Dals, direktor CIA-e (1953-1961) je izjavio: »Mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijlanu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primoraćemo ih da te vrednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini… Literatura, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa i nasilja – jednom rečju svake nemoralnosti.Mi ćemo rušiti duhovne vrednosti i uništavati osnove narodne moralnosti. Na takav način ćemo rasklimati pokoljenje za pokoljenjem, lovićemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, uvek ćemo glavnu stavku da bacamo na omladinu, demoralisati, razvrašćivati i obeščaćivati je.Čestitost i pravednost biće ismevani, nikome neće biti nužni i biće smatrani ostatkom prošlosti. Grubosti, laž,obmana i narkomanija – sve ćemo to kultivisati u svest ljudi. I mali broj, veoma mali broj ljudi će shvatiti o čemu se radi. Eto, tako ćemo mi to da uradimo«…

Na svetu je sve više stanovništva, a sve manje ljudi. Sve je manje onih koji sa ponosom mogu poneti ime ČOVEKA. Glas običnog, malog, ali pravog čoveka retko se čuje.DOŠLA TAKO VREMENA, KADA PAMET ZAŠUTI, A BUDALA PROGOVORI.Sve je gore i gore.Ne moramo posećivati ludnicu, da bi pronašli poremećene umove; naša planeta je umobolnica svemira. Živimo u vreme kolektivnog ludila gde je sve normalno pretvoreno u nenormalno i obrnuto.Mi smo u potpunosti izgubili svoju kulturu, vrednosti, moralne orijentire. Ono što je nekada bilo dobro, sada je zlo – i obrnuto.Ljudi su se otuđili, ne samo od svojih prijatelja, već i od svih ostalih. Postali su imuni i neprobojni za bol, patnju i nevolje koje su zadesile ljude tik pored njih.Plemenitost, poštenje i nesebićnost isćezli su iz dubine čovećije duše…Svi govorimo o odanosti, privrženosti, humanosti, ljubavi, a tako malo ljudi zaista bilo šta od toga u svom životu ispoljava.Čovek se odvojio od Boga.U ljudsko je srce ušla mržnja, zavist, zle misli, oholost i razni drugi gresi.Novine su pune vesti o zločinima među najbližim članovima porodice, koji se često zbivaju zbog najobičnijih sitnica, pa čak i banalnosti…

Kakve su ti misli, takav ti je život: Sreća je u nama!Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.Često možemo da čujemo komentar “on ima sve, a ipak nije srećan”. Nije redak slučaj da su planetarno poznati, uspešni u svojim karijerama, veoma bogati, a zapravo vrlo nesrećni i usamljeni. Moć i novac nam ne mogu dati sreću, ako je nemamo u sebi.Da biste je pronašli sreću, neophodno je da radite na sebi i da u svakoj situaciji pronađete pozitivnu stranu. Jedan od važnijih faktora je i sklapanje novih prijateljstava, kao i to da što više vremena provodite u okruženju dragih osoba…Za sve što radimo u životu važan je stav. Stav je način na koji pristupamo životu. Stav je važniji od talenta, inteligencije, okolnosti, novca i sreće. Odlučujući faktor za ono što postajemo u mnogim oblastima u svom životu. Više od 85 posto uspeha postiženo zbog stava, a manje od 15 posto zbog sposobnosti, pokazala su istraživanja…Ne možemo imati srećan život sa negativnim stavom.Pozitivan stav otvara sva vrata. On donosi optimizam, emocionalne i fizički blagodeti, čini da možemo lakše da se nosimo sa brigama. Dobar stav je začetnik pozitivnih promena u životu. Neophodan je za uspeh i za dobro zdravlje. Da bismo bili zadovoljni i uspešni u poslu i privatnom životu, treba da izgradimo ispravan stav prema životnim problemima.Kada je um zakrčen negativnim mislima, pozitivne jednostavno ne pronalaze svoje mesto….

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, ni gde će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ali ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi, uvek i svuda…Jedan deda u Americi, koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stare iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu. Novinar koji je bio u poseti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu. Novinar ga je upitao za razlog njenog boravka u domu za stare osobe,a on mu je rekao da „ona već duže vreme boluje od alchajmerove bolesti, teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje.“Novinar ga upita ponovo:„Pa dobro, a jel se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vreme, s obzirom da ste stari?“Deda odgovori:„Ne, ona čak ni mene ne poznaje više, ima već pet godina.“Novinar iznenađeno opet upita:„Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž, ima ovde ko da se o njima brine,…misleći na osoblje ustanove!“Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče:„Sinko, ona ne zna ko sam ja, ALI JA ZNAM KO JE ONA!“…Svi smo mi ljudi,ali,treba biti ČOVEK!…Svet je ulaznica za nebo po delima i Božjoj ljubavi.Odlaskom sa ovog sveta čovek nosi samo svoja pravedna dela koja su njegov jedini kapital i sa kojima će pred Bogom dati odgovor za proživljeni život u ovom svetu.Po pravoslavnom učenju duša posle smrti izlazi na Božiji sud, gde po svojim zaslugama dobija mesto svoga boravka – raj ili pakao…Svet nije ovakav samo zbog onih koji čine zlo,već zbog onih koji to gledaju a ne rade ništa….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stop islamisering van Europa!

pegida3-2048x1365De Islam doet zich voor als een religie, maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld en het opzetten van een staat, op basis van haar eigen ideologie en programma(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40).Dus,alle niet-islamitische staten en regeringen van deze aarde moeten vernietigd worden!…Wij in West-Europa zitten weer in een totale wurggreep van de Islam.Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondisement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt.Dat Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing: “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.Dat overal schieten de moskeeen als paddestoelen uit de grond.Dat in bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…

Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden zei(ook andere islamitische leiders)? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken…Universele Jihad(bedrog, infiltratie, terreur, geweld, propaganda, psychologische oorlogsvoering,demografische verzadiging,…) is een oorlog die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld gevoerd wordt. Het is geenszins beperkt tot gewelddadige conflicten of terrorisme, en demografische verovering is de meest permanente vorm van verovering.De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-Islamitisch verleden is totaal weggevaagd…

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!…Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw.De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn…Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn…In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de Islam. waar de gematigde Islam gepredikt wordt.” …„De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten-” Recep Tayyip Erdoğan…

Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen.De geheime agenda achter de hoofddoek of hijab leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de Islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Het dragen van de hoofddoek of hijab is in het westen gewoon een statement een afwijzing van onze moderne samenleving,afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.De boodschap met het dragen van een boerka,hoofddoek of nikab wordt afgegeven is:„Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…Je komt Saudi-Arabië als vrouw zonder hoofddoek niet eens binnen. Het is aanpassen of wegwezen daar. Misschien zouden we daar een les uit kunnen trekken. Laat degenen die zich hier niet aan willen passen, naar Saudi-Arabië emigreren en kijken of het daar beter is…

De gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet alleen vastgelegd in de Nederlandse wet, maar ook in de universele mensenrechten. Binnen de Islam wordt hier echter anders over gedacht. In de Koran staat:„De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander”(Koran-4:34)…„Mannen hebben een rang boven haar”(Koran-2:228) …Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (Koran-2:282) en dat van de erfenis de zoon het dubbele krijgt van de dochter (Koran-4:11). Daarnaast mag een man – naast zijn seksslavinnen – tot vier vrouwen hebben, mits hij ze redelijkerwijs kan onderhouden (Koran-4:3). Opstandige vrouwen mogen “vermaand” en “geslagen” worden(Koran-4:34)…Verliefd worden vóór of buiten het huwelijk is het ergste wat een islamitische vrouw kan overkomen.Een vrouw mag niet genieten van seks (daarom de besnijdenis).Een moslima mag niet trouwen met een niet-moslim maar een moslimman kan wel huwen met een niet-moslima.Kinderen horen 100% aan de vader. Na scheiding mag de moeder ze meestal niet meer zien, vooral niet als ze hertrouwt.Een moslimvader kan zijn dochter uithuwen wanneer hij wil – haar leeftijd speelt geen rol. Het huwelijk mag pas geconsumeerd worden na de eerste menstruatie.Kindhuwelijken worden mogelijk in de Koran verondersteld (Koran-65:4)….Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject…

Deze ideologie, die voortkomt uit de woestijn en alleen maar in woestijnen kan voortbrengen,omdat ze de mens geen vrijheid gunt. Het is een uiterst agressieve, onderdrukkende en terroriserende ideologie, zoals het communisme en het fascisme.Dat is een ideologie van dood en verderf, niet voor niets was de groot moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Hoesseini een vriend van Hitler.Op 1 maart 1944 deed deze groot moefti een dramatische oproep over de radio; „Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook maar vinden kunt.“…Wanneer Israël getroffen wordt door islamitische terreur, dan kijkt het gros van de wereld de andere kant op. En zodra Israël maatregelen neemt tegen het terrorisme, dan staan vooral in Europa meteen mensen op de straat om tegen Israël te demonstreren.En als er weer eens Joodse of Israëlische burgers bij de zoveelste terreuraanslag zijn vermoord, gaan de Palestijnen steevast massaal de straat op om feest te vieren, en snoepjes aan de kinderen uit te delen.Ik hoop dat de wereld nu eindelijk begrijpt waar Israël 24 uur per dag, en dat zeven dagen per week, mee te maken heeft. De kern van het Israëlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. En over religie kan niet onderhandeld worden…Kijk eens naar Egypte of Turkije, daar worden de laatste kleine Christelijke gemeenschapjes bedreigd, getreiterd en er worden aanslagen op ze gepleegd. Dit omdat het volgens de moslimcultuur niet meer past in hun samenleving…

Wie Islam zaait, zal ook jihad oogsten! Europa word steeds vaker door aanslagen getroffen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog.maar,kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…„Laat niemand u vertellen dat alleen de daders van deze misdaden schuldig zijn. De politici, die Islam in hun land hebben toegelaten, zijn dat ook, en niet enkel mevrouw Merkel in Duitsland, maar de complete politieke elite in West -Europa”,zei PVV-leider Geert Wilders…

Moorden,doden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam.De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!…De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).In ontelbare verzen in de Koran wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden: „ Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn”(Koran 2.193)…”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…Het afhakken van de hoofden van ongelovigen/niet-moslims wordt gerechtvaardigd met o.a. (Koran 47:4)… „Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101)…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”(Koran 60.4)…enz,enz…Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn „de slechtsten der schepselen” (Koran 98:6)….Alle radicalen, alle terroristen op dit moment, die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van de Koran.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen, dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten in Europa,al 1400 jaar….

De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer in Europa.Als explosieve en noodlottige cocktail van islamisering, massa-immigratie en geweld/aanslagen niet kan gestopt worden, dreigt in Europa een burgeroorlog.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk!Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat, en dan pas gaan blussen….Wij hebben o.a, Trump, Poetin,Marie Le Pen,Viktor Orban of Milos Zeman, hard nodig in Europa,niet landverraders en de Islam knuffelaars,die drijven ons richting Sharia of in een burgeroorlog!…OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

Posted in Uncategorized | 3 Comments